Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kulturc/ cumhuriyet.com.tr En iyi film Amelie' 13 14. Avrupa Filın Festivali somıçlandı BERLİJN (AA) Avrupa Film Akademisı tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivalde ödüller Almanya'nın başkenti Berlin'de sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü, Türkıye'de de vizyona giren JeanPicrrc Jeunet'nin 'Amelie' adlı filmi kazandı. Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülünü, 'Piyanlst' filmindeki rolüyle Isabellc Huppert, en iyi erkek oyuncu ödülünü 'Sex Beast' filmindeki rolüyle Ben Kingsley, en iyi yönetmen ödülünü 'Amelie' filmindeki rolüyle JeanPierre Jeunet, dünya sınemasına Avrupa katkısı ödülünü Ewan McGregor aldı. Halk ödüllerinde en iyi film ödülünü 'Amelie', en iyi kadın oyuncu ödülünü 'Çikolata' filmindeki rolüyle Julictte Binoche, en iyi erkek oyuncu ödülünü 'Bridget Jones' filmindeki rolüyle Colin Davis, en iyi görüntü ödülünü 'Amelie' filmiyle Bruno Delbonnel aldı. Avrupa dışından cn iyi film ödülünü Baz Luhrmann'ın yönettiğı Moulin Rouge', Fassbinder ödülünü Achero Manas'ın yönettiği 'El Bola', en iyi senarist ödülünü 'No Man's land' filmiyle Danls Tanovic, en iyi belgesel ARTE ödülünü Andres Veiel'in yönettiği 'Black Box BRD', en ıyı kısa metrajlı film ödülünü ise Toby Macdonald'ın yönettiği 'John Wayne'i seviyorum' kazandı. Arnavutluk'tan insan manzaralan ASLl SELÇUK 170 fılmın göstenme sunulduğu 42. Uluslararası Selanık Film Festivali'nde büyük ödül Altın İskender'i (36.700 Euro) yönetmenliğini Fatmir Koçi'nın yaptığı ArnavutlukFransaBelçika ortak yapımı "Tirana Year Zero" (Tirana Sıfır Yılı) kazandı. Koçf nin bu ikincı uzun metrajlı denemesinde, 45 yıl süren komünist rejim ve kapahlıİc pohtikasından sonra 1991 'de demokratık yönerime geçiş sürecinde Arnavutluk'ta yaşam savaşımı veren, toplumun değişik kesimlerinden insan portreleri anlatılıyor. 1991 'de başlayarak 1997'ye dek süren bu yeni demokratikleşme aşamasında ülke gerçek bir savaş alanına dönüşmüştür. Paralarını yitiren bu insanlar yaşamlan için artık her şeyi yapmaya, her şeye boyun eğmeye hazır durumdadırlar. Ülke engellenemez bir kaosa sürüklenmektedir. İnsanlar yaşamaya çabalarken, güç de olsa bırbırlennı sevmeye çalışmaktadırlar. Aralarında, Batı'nın onlar ıçin düş kentlerı olan Paris'e, Roma'ya, New York'a gıderek daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşmayı ısteyenler çoğunluktadır. 45 yıldır dünyadan kopuk, yalıtılmış bir konumda yaşayan Arnavutluk, bu kc/ de tam anlamıyla bir kendi kendini yok etme, dağılma paranoyası ıçındedir. "Tirana Sıfir Yüı" bıze Arnavut halkının içinde bulunduğu güncel dramı trajikomik bir anlatımla aktanyor. özgürlüğe kavuşmaksa salt düşlerdedir. İnsanlar, henıen ve kolay para kazanmanın yollannı aramaktadırlar, özellikle genç kuşaklar. Rahat bir yaşamı yakalamak ıçin yurtlarından kopmayı ıstemektedırler. Arnavutlar, demokrasi dedikleri bu yenı oluşumdan beklediklerinin hiç de sandıklan kolayhklan getirmediğini düşünmektedirler. Neredeyse yitik bir ülkeye dönüşmüştür Arnavutluk. 1959'da Tirana'da doğan Fatmir Koçi, Güzel Sanatlar Akademisi ve Film Okulu'nu bitirdikten sonra 19881998 yıllannda belgeseller çeker. "Filmime yerleştirdiğim olaylar ve kişilerle son beş yüda Arnavutluk'taki gerçek güncel yaşamı anlatmayı istedim" diyor Fatmir Koçi. "Komünist rejimde kaybettikleri özgürlüklerinin ardmdan geçirdikleri bu yeni degişimle, özgürlükleri kadar degerli olan başka önemli bir şeyi de kaybettiler: Anavatanlanm sevme cesarclini ve doğduklan topraklan en zor zamanda hile terk edip gitmemek için verecekleri kararlarını. 1997'de Arnavutluk'u bırakıp Ban'ya göç eden entelektücller ve sanatçılar şimdi ülkelerine dönmeye başladılar. Filmimdeki kişilerin hepsi günümüzdcki yaşamda var olan insanlardır. 19911997 yıllan arasında ne acıdır ki ülkemdeki tüm insanlar silalılannuşlardı, herkes paranoyaya kapıbnışb, kendilerini çok iyi tanımlayamadıklan bir tehlikeye karşı savunmak istiyorlardı. Bu filmi çekmekteki tek amacım, Arnavutlara 'Doğduğunuz yeri asla terk ctmeyiniz' nıcsajını vcrnıckti.Göç ve para hırsı ne yazık ki Arnavutluk'u tanımlamaya yeten iki kelime..." kendini o denli güvenlik içinde hisseder" diyor Gürcü kökenli yönetmen Dover Kosashviü. "En zor anlarda bile birey kendisine arka çıkacak birilerinin var olduğunu bilir. Güçlüler ve zayıflar arasmdaki doğal bir alışveriştir bu. Fakat bu sosyal grup çok deneüeyici olmaya başlarsa birey kendisini e/.ik hissetmeye başlar. Kimliğini kamtlamaya çalışu*. Bu seçim ait olduğıı grup için sonuçta sosyal bir tehlike oluşturmaya başlanuşür. tşte tam bu noktada, topluluk suçluyu ya dışlayacaktır, ya da uyumlu davranmasını isteyecekür." Senaristyönetmen Kosashvıli, 1966'daGürcistan'dadoğdu. 1972'de Israil'e yerleşti. Tel Aviv Ünıversitesi'nde felsefe, sinema okudu. Gecikmiş Evlilik, yönetmcnin ilk uzun met Fatmir Koçi, Altın İskender alan filmi '1îrana YearZero'da son yıllarda yaşanan güncel bir dramı anlatıyor .oçi, ikinci uzun metrajlı denemesi 'Tirana Year Zero'da, 45 yıl süren komünist rejimin ardından 1991'dedemokratik yönetime geçiş süresinde Arnavutluk'ta yaşam savaşımı veren, toplumun değişik kesimlerinden insan portreleri sunuyor. Bu filmi çekmekteki tek amacının, Arnavutlara "Doğduğunuz yeri asla terk etmeyiniz" mesajını vermek olduğunu söyleyen yönetmen "Göç ve para hırsı ne yazık ki Arnavutluk'u tanımlamaya yeten iki kelime..." diyor. raj çalışması. Uluslararası jüri, yanşmada yer alan ve yeni yönetmenlerin çalışması olan 16 filmın ortak temasının göç, sürgün, yerınden edılme ve polıtik bölünmelerı, aynlıkları ışledığını, çalışmalann tüm dünyada yaşanan kargaşayı vurguladığını belirtti. Oyunculann da başanlı performanslarından çok etkilendiklennı, yönetmenlerin yaratıcı ve hümonstık yaklaşımlarını hayranlıkla izlediklerinı açıkladı. Filmlerdeki erkek karakterlerin çoğunun zayıf iradeli, alkolik, kişisel yetersizlikler içinde, üstelik sorumsuz olduğunu; kadınlann ıse tutkulu, zekı, sevgi dolu olduklannın, bu durumda yüzyılımızın bitimindekı toplumsal kitleyi doğrulukla yansıttığının altını çizdiler. ANKARA FİLM FESTİVALİ'NDE BUCÜN • KAVAKLIDERE SÎNEMASI'nda saat 12.00'de 'Kardeşler', saat 14.30'da 'Veda', saat 17.00'de 'Son Sığınak', 19.15'te 'Mavi', 21.30'da 'Gerçeğin Peşinde'. (468 71 93) • KIZILIRMAK StNEMASI'nda saat 12.00'de 'Fırünadan Önce', saat 14.30'da 'Kanal', saat 17.00'de 'Tann'nın Piyadeleri', saat 19.15'te 'Aşk ve Diğer Kâbuslar', saat 21.30'da 'Bölünerek Yok Oluyoruz'. (425 53 93) • ODEON CINEPLEX'te saat 12.00'de 'Şölen', saat 14.30'da 'Kaçış', saat 17.00'de 'Büyücü Kadınlann Odası', saat 19.15'te 'Glamour', saat 21.30'da 'Budalalar'. (541 13 33) • EKtN TİYATROSU'nda saat 11.00 de 'Yiırtdışında Yaşayan Türk Yönetmenlerin Filmleri' ve saat 14.30'da 'bu yönetmenlerle söyleşi', saat 17 00'de 'FantastikTürk Filmleri Paneli', saat 19.15'te 'Abuzer Kadayıf', saat 21.30'da 'MeyhanecininKızı'. (425 84 63) • TÜRKİNGtLtZKÜLTÜR DERNEĞt'nde saat 12.00'de 'G/L', saat 14.30'da 'Dünya Kısalanndan Ömekler'. (41918 44) • UM:AG VAKFTnda saat 17.00'de 'Belgesel Gösterim'. (417 77 20) KÜLTÜR • SANAT 'Gecikmiş Evlilik'etiçödül Uümüş İskender (22.000 Euro), en iyi senaryo, en ıyı kadın oyuncu ödüllerini kazanan lsraılFransız ortak yapımı "Late Marriage"de (Gecikmış Evlilik) eski kuşağın geleneklerini, göreneklennı eleştıren bir ealışma olmasının ötesinde bir film. "Genç kuşak, çoğunlulda yaşlı kuşağın örf ve âdederini nıodası geçmiş bulur. Oysa bir aile ya da bir grup birbirine ne kadar çok bağlanmışsa, birey de Türkiye Iş Bankası Yayınları 'ndan yeni Mtaplar Kültür ServfeiTürkıye Iş Bankası Kültür Yayınları, bir dizi yeni yapıtı okurlarla buluşturuyor. Klasik Yapıtlar Dızısi'nde, 19. yüzyıl Rus yazınının en önemli isimlerinden Puşkin'in tüm düzyazı yapıtlan sunuluyor. Bu diziden yayımlanan kıtaplar arasında, 'Yüzbaşı'nın Kj/ı\ 'Byelkin'in Öyküleri', 'Erzurum Yolculugu' ve 'Büyük Petro'nun Arabı' adlı yapıtlar yer alıyor. Ataol Behramoglu'nun dilimizc kazandırdığı bu kıtaplan, yine Behramoğlu'nun kaleme aldığı bir Puşkın üıcelemesi ızleyecek. Daha önce Jose Saramoga'nın 'Bilinmeyen Adamın Öyküsü' adlı kitabını yayımlayan Iş Bankası Kültür Yayınları, bu kez yazarın 'Kısırdöngü' adlı yapıtını okurlara ulaştırdı. Bu kitabın kahramanlan, sürücüsünü rehin alan bir araba, saldırgan kapılar, insanlardan köşe bucak saklanan posta kutuları... (,'ağdaş Dünya Edebıyatı Dizisi kapsamında yayımlanan bir başka yapıt, yine usta bir ismin Slawomir Mrozek'in 'Sazan' başlığı altında yayımlanan kısa öyküleri. Batılılaşan bir Doğu Avrupa ülkesinden komik insan manzaralan sunan yazar, bu kitapta ya$am karmaşasından seçtiği sahneleri öyküleştiriyor. Kültür Yayınları Anı Dizisi'ndeyse, tiyatro ve sinema sanatçısı NedretGüvenç'in 'BirZamanlar tzmir'de' isimli, son 50 yıllık tıyatro tarihimize ışık tutan anıları yayımlandı. Geçen yıl Eren ve Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun 'Aşk Mektuplan'yla kitapseverleri buluşturan Kültür Yayınları, bu dızinin üçüncü cildını kısa bir süre önce yayımladı. Oğul Mehmct Hamdi Eyuboğlu'nun Fransızcadan çevırerek hazırladığı 'Aşk Mektuplan'(19341936), 1932'de Paris'te tanışan Romen kızı Ernestine ıle Türk delikanlısı Alı Bedrettın'ın ölümsüz aşklannı yansıtan yazışmalarını bir araya getirıyor. 393 S9 7» (3 HAT) 5 ARAUK'TA GARANTİ SANAT GALERİSİ'NDE Abidin Dino'dan Altmış Yılın Desenleri Kültür Servisiüarantı Sanat Galerisi, 5 Aralık'tan itibaren ressanı Abidin Dino'nun 8. ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen 'Bir Desen Ustası Abidin Dinn: Altnuş Yılın Desenleri' başlıklı sergiye ev sahıpliği yapacak. Ustanın 19301990 yıllan arasında çizdiği 20'ye yakın desenin yer alacağı sergı, 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak. OsmanlıTürk ve Uzakdoğu hat sanatlarından etkilenen Abidin Dino, Ferit Edgü'nün anlatımıyla, doğayı yorumlamak değıl, onu değiştirmek ısteyen bir sanatçıydı. Çalışmalarında, ağaçlardan, çiçeklerden, bulutlardan, dağlardan çok insanlan çizen Dino'nun 'Altmış Yıluı Desenleri' sergisi, sanatçının bu eğilimdeki yapıtlarından oluşuyor. 1993'tekaybettiğimiz Abidin Dıno, ardında, başta Pans olmak üzere Avrupa'nın belli başlı sanat merkezlerinde, Cezayır, New York, Kaliforniya ve ülkemizin birçok şehjınde sergilenen çizimlerle, bir film senaryosu, bir de belgesel bıraktı. (Garanti Sanat Galerisi tstiklal Caddesı No: 187 Beyoğlu Telefon: 0 212 293 63 71) % İÖ I * 10 *2 oS COTtOI 24 30 0 30 81 30 C'ÖTCOİ *•* O O 7 oo 4Q oo cu/o T eal a 4a Bın oymulutıın bu kıdır luıuınııı DlduOu blı M TUrt lllml d>hı halırlamııonjm " H HOUIUIHSAMH • Sfflilr «ılınyllnf In Ştllaluil gldllocat gSrtJlKtk Mı nim HnıaPultltMLllni * ?O IV I» dd W 0 « 6 10 OO 21 48 C'çTBSİ »4 i • CANNES 2 0 0 1 I C U M C N I A l Ö D U C Û U N t S C O F E L U N I Û D Û I U SRANİIC FtlM FHTK'/U) FlfKKCI ÖDOlÜ "V a* 7^77 321111 1I«I4^!I«I8I^21<6 JCTESÖIS luıtPEufnıısuniMt mm ı ı » ı w u ı ı « x »»«rftııımttjunııi'i«IM100 PHHID9CU »anii»iufrit»ımîi30 «ID5B 11 tVUDÖ1646191^?1 *S 2 « « « 11KHİ3&16I^I8»>Î « 2S2Obft 113OHW1t3DI9U2l4i XIESI2415 ( BEYOÖLIUUUU mmna e[uwmna«s EîliTOUEOÎ CSKIT ,imas» 323016/ '1*SHDÜH151S4İ21M ööumm unnAınunuKi 9 Mtmrnm wnnıı*ntH6#jıısıi(i XItSlî*ı5 mfmıvüu 73E?BUIl(M(»lM^t%21tC jsıgmını MTÎ6h 113011001İ30198)2130 xnsi2<w I:1KJİ» Ü3402113014001^19002^0 B1t3» 113011101(30190H2I30 «12IM HOfrlîSfr'lOfrllJ&îlOO tTİMDHC lOMVtANEOİNK »53131 : î T i : i ) ! i ) » : " i ZS3İ1*! II lHifeKISII'IHIli «ö^l 1! ! i 143011 fe1î»ÎHS 3JIMH I!1İH»1(JIS»213Û 371T3» H J H l f t t l l S I H H i l i Genç kalemler Cumhuriyet'te. DUYUMSA BENİ EFESl'ilsi'H'in kültür ve sjnila katkıları arlarik lüıecek. ANNE Anne, bana çocukluğumu gönder, Sen dolu çocukluğumu Kucağının sıcaklığını gönder bana Yüreğindeki sevginin çiçeklerini Gül yüzünün güneşini Gülen gözlerinin ışığını Sesinin çeşit çeşit renklerini Saçlarının sabun kokusunu. Çocukluğumu sakın sensiz gönderme anne. HATİCE ŞİMŞEK OİRAY ~H»Î «!!*"!!«!« «•«»» ıı.ıuiij.iîitrıc.fnsa» 425191512.1}H301I4^191V2130 MI1IS I31^lî3frl7tt!O»2215 mnmjMıını UncüKinın^u ınmucnoKi 386MM!I1M3«1S1MHİÎMİ us74n^»u»ımıııs!i» aiK»uıvu»iı«nouiis H5WM l2J»l<1IS1UDltA)2l)DC<:T!Sl^00 WU1Ö 112011S5K»191Oi200(X;rES)î*Wı ANKARA KIZILIRMAK ANKARA METROPOL IZMıR İZMİR KARŞIYAKA (0312)4255393 12 00141516 3018 452100 (0312)4257478 19152130 K^NDAHAH », Motuctı MlJchm.lh.f " ;' Işıetmfv ! > • * O 3 1 ? • « * 4 0 Of) Aü.;ı';n fi T'ip ;»ı.' ;>•. >;.; mmm ınmnKaeıuı AOUHCTMKl nmıMiH» nnAn«)wı FİW^&VI)PİRMriT J3eOB12 I1W1UOI11M900214 «*FilıinttHı|.1I«i'( 4119000 lOJOnitltOOIIAJIJI »tı»ıi»iu»ıuıın;ıau:ım»ao S327M 1!0014IM845l)J101*t» 457II4] 120frUIS1i'&l)0(M15&ClîSİ2î*5 Î71KSD 11 JC1(IB1!»1»»?1 »GCltSJ^OO muısımia^iKicıtsıı^ARriiia «!33aHI4»1|ı»!tnCTESmM<IU nmmaıqiM< KMtAOİKl H«mı« 3 S İ I « II»13J0Itttlt»21J» (0232)3815098 Duyumsuyorum seni bazen ellerimle dokunur gibi gözlerime giren ışığa sıcak ve kaçınılmazsın elle tutulamayan bir dizesin sen şiirlerime girmek istemeyen Oysa aklım, hep seni yazıyor. EBRU ÇAYIR w»»ıı»'.»«iiit.:ı» XltS2(M UltfyAKOUK «»»lll!,>l<H6:il|«lJt LJC l^SI 24 00 aünsnJOT KİPA CINECITY (0232)3865888 1230 7 ARALIK'TAN İTİBAREN B o y o g l ı ı A l k . ı / a ı . K a d ı k o y Aîiaııtıs. H.i"k:iv l n ı ; » l n l r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog