Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 10 CUMHURİYET EKONOMI 3 ARALIK 2001 PAZARTESİ Borsa Analizi kHrm GIDA, İÇKİ VE TUTUN AımJol, FlıısBııucık Anaddu GKJÜ AltayagKombnalan Banvıt Dardanel ErauMeyvtveOılaSan FrıgoPaK Qxta KentGda Ketevıtaş Konfıut KııstalKota U ) Yag Sanayı Manıl MgfkoGda Mudumu PaslaVllla Penguen GKJS PnaıEnl EtveUn PınaıSu PnorSOt SdçukGıda Şeker Plllç TatKaıserve TTuborg Tukas UnalTarm Vanet DOKUMA.GİYİM DERI m 13,438 31,000 4,560 1,975 6,500 um 1653 14.80 M mı m 1483 m •933 m »•i» JHM ZortıEnen) 34562 40945 •534 76 •1,04644 •7,60721 2B829 68291 128622 NŞAATVEBAYINOIRUK BorovsYapı TOPTAN TtARET •EgeOs Ticaret EgesaGlylm Intema NergsHoldıng 1220194 PERAKENOETİCAHET Carşı HUIWi1 fcmt ma M tmt P M M 2 73 2338 m M 1607 11529 97382 1154 36 •284 72 66719 79398 23,500 1129 164 2493 092 348 •5618 96 774 587 •1031 •96058 4500 11698 488 70 1905 3167 10130 1123 7927 23 bin bankacı işsiz ANKARA(ANKA)Türkiye ekonomisine olan maliyeti giderek artan bankacıhk krizi şimdilik 23 binden fa/.la bankacının işsiz kalmasına, 11 bankanın ve 503 banka şubesinin kapatılmasına yol açtı. 1200'den fazla çalışanı bulunan İktisat Bankası'nın kapatılması ve 14 bine yakın çalışanı bulunan Fon'dakı bankalarla ilgili olarak yıl sonuna kadar alınması gereken kararlar da işsiz bankacı ve kapanan banka sayısını oldukça arttıracak. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre, 11 bankanın ve 503 şubenin kapanmasının çalışana maliyeti GOZUCUYLA TÜRKEL MÎNtBAŞ 18. StandBy'ınFarkı Eğer siz de benım gıbi yargısız infaz ve faili meçhul ölümlerin kol gezdiği, suçları ispatlanmadan çocuk yaştaki gençlerin bile asıldığı... Kapitalist dünya yazarlarının kitaplarının bile yasaklandığı, bu kitapları okuyanların işkencehanelerde imhaedildiği... Yanlış ekonomi politikalarının sonuçlarını yansıtan filmler yaptıkları için senaristinden yapımcısına vatan haini yaftası yapıştırmak için yarışıldığı bir ülkede yaşasaydınız... Ülkenin ekonomiden sorumlu devlet bakanı Meclis'in önüne çıkıp "Ben de insanım, benim de hatam var" türküsünü çığırdığında gülüp geçemezdiniz. Aksine bu çığırmanın, dış destekli bakan ve Meclis arasında kurulmaya çalışılan kutsal ıttifak adına olabileceğini düşünürdünüz. Hatırlanacağı gibi Kemal Derviş, görevlendirildiği günden beri verdiği her demeçte ekonomik dengeleri düzenleyici politikalardan söz etmek yerine... Ay ve gun hesabıyla dolar kurunun kaç TL olacağı üzerine öngörüde bulunmuştu. Böylelikle, hem paraya adres göstermiş hem de programın kamunun küçültülmesi ayağı için gerekli zemını hazırlamıştı. Oysa, Kasım ve Şubat krizlerinin Programa duyulan güveni yıktığı, Godot'yu beklergibi kurtarıcı beklendiği bir noktada göreve getirilmişti. Buna karşın yenı programın hazırlanmasında aceleci davranmamış!.. Aksine, program çalışmalarını genış bir zaman aralığına yaymıştı. Kısacası, hem kazandırtmış, kazandırtırken de 17. standby'ın temelini oluşturan kamunun küçültülmesi hedefli yapısal reformlarla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştirtmiştı. Doğrusunu söylemek gerekirse!.. Başbakan Bülent Ecevit, Dervış'i başarılı bulurken hiç de haksız değildi. Zira, Derviş'in geçen Kurban Bayramı'nda başlattığı bu oyalama oyunu üretim, istihdam, dolayısıyla yaşam standartlarındaki gerilemeyi daha da hızlandırmış... Hızlı ekonomik çöküntü IMF'nin standby'la dayattığı hükümlere karşı çıkılmasını olanaksızlaştırmıştı. Böylelikle, tarımda devlet desteğinin kaldırılarak piyasa koşullarının geçerlilık kazanmasından endüstri yatırımlarının yer seçimınde özgürleşmesine, kamu/hükümet ihalelerinde uluslararası serbest ticaret hükümlerinin uygulanmasına kadar birçok yasanın yaşama geçmesi ıçın gerekli altyapı pek fazla muhalefetle karşılaşılmadan oluşturuldu. Tabii ki bunda ortaya çıkan çöküntünün faturasının geçmişe göre daha geniş yığınlara çıkarılmasının... Yanı, dar ve sabit gelirlilerin yanı sıra orta ve üstü gelir düzeyındeki nitelikli ve satın alma gücü yüksek işgücüne çıkarılmasının da etkisi vardı. özetle, üç yıllık 17. standby daha ikinci yılında ekonomik ve siyasi işlevini tamamlamıştı. Geçen hafta açıklanan ek niyet mektubunun bahar rüzgârları estirmemesi de zaten bu nedenle!.. Şimdı akıllar, aralıkta başlaması beklenen 18. standby'da! Zira 18. standby, "ortak düşman terör"e karşı savaşın cephe değiştirdiği, dahası cepheyi Türkiye'ye komşu etmeye kalkıştığı sırada hazırlanmakta! Başka bir deyişle, 17'ncınin devamı niteliğınde olmasına karşın 18. standby siyasi önermeleri görünür bir anlaşma olacak. Ozellikle de komşu Irak'ın yeni cephe seçilmesi, kamu ihaleleriyle ilgili yasal, dolayısıyla kurumsal düzenlemelerin acil yapılmasını gündeme getirecek kı... Bu, Türkıye'nin dış güvenliği üzerinde çokuluslu sermayenin yaptırım gücünün de artması anlamına gelecek. Kısacası... 18. standby 17'nciden daha fazla can alacak! Ne var ki, bu kez ferman sadece bankalarda, otomotiv sektöründe çalışanlara çıkmıyor. Çalışan, işsiz, ev kadını, emekli, yönetici ya da işçi... Kısacası, toplumun tüm kesimlerini kapsamakta. Dahası, ek ve/veya yeni vergı, zorunlu kullanım mallarına sürekli zam gibi alışageldiğimiz süründürücü yöntemlerle değil bıreyin ekonomik, sosyal ve siyasal tercihlerini yok ederek; yani bireyi iflas ettirerek can almakta. Ne o? Yine mi içiniz daraldı. Yoksa siz, 1999'da 17. standby yapılırken, ermişlerden ve dervişlerden medet umulurken başka bir planerte miydinız? turkminioı superonline.com 640 7752 5.050 •2267 401 111 3,050 •2481 17,750245,5635533887 9 7 2,025 11929 6,500 8,200 6,400 6,400 1,500 3503 460 460 8300 3 700 051 070 117 329 2526 569 813 3370 884 102 58,663,16923 237 73 13,084 84 3488 •2,14391 002 677 •1170 109 83 4230 106 248 0.86 3200 3,100 8.000 115000 1.150 4.650 6.500 3,850 2.750 6,300 2 484 1,080 4,550 1,425 25152 2,10921 1257 118 001 172 •410 •3329 •24306 060 50227 •714 48 •1.951 50 2.37365 37239 87729 18510 14 50 3547 •44 86 3,45969 57190 1,13066 15514 •36571 4053 Gm Kıpa MKjros Mılpa Sanko Pa/artoma Sugınktı Gıda Sabah Pajarlama Tansaj Tansas|Ysnı) TURIZM Favorı Dnlenme Yerten Vıarmar ıs AltHiyunus MamarisMartı NetTırcm Tck Art Tunzm 105 084 1387 908 1818 3085 21824 5617 98134 96134 450 7,500 8,900 1.250 2,475 2.900 1250 7200 9,700 9,500 2,900 1,450 2,375 3909 18.500 15,500 3,700 6,000 192 12.59 733 11355 231 1,424 68 077 27196 •2605 550 68896 208 612 •2198 ••1.42716 •2721 •1,367 04 •1027 •93911 533 524 71 • iktisat Bankası'nın kapatılmasıyla 1200'den fazla bankacı daha işsiz kalacak. Fondaki bankalarla ilgili aralık sonuna kadar alınacak kararlar da işsiz bankacılan arttıracak. krizin damgasını vurduğu ilk dokuz ayda 23 bin 200 bankacı işsiz kaldı. özel bankalarda çalışanların sayısı 3 bin 365 kişi azalarak 67 bin 589'a, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki bankalarda çalışanların sayısı 5 bin 540 kişi azalarak 14 bin 355'e indi. Dokuz ayda 552 kişinin işten çıkanldığı yabancı bankalann toplam personel sayısı ise 3 bin 253 oldu. Kalkınma ve yatınm bankalannda işten çıkarılanların sayısı ise 264 olarak gerçekleşti. Şubeler azaldı Bankalann 2000 yılı sonunda 7 bin 838 olan toplam şube sayısı 7bin335'egeriledi. tktisat Bankası'nın kapatılmasıyla bırlıkte şube sayısında önemli bir düşüş daha yaşanacak. Bankacıhk krizinin bu faturasının bu ay içerisinde daha da kabarması bekleniyor. BDDK'nin fonda bulunan Toprakbank dışındaki bankalarla ilgili son karannı bu ay sonuna kadar vermesi gerekiyor. 146 452 080 070 119 180 147 •2 73 076 •233 75 486 1894 321 726 4453 1180 19272 1076 1619 287 1106 •9,37221 632 12096 387 038 048 •217 •1433 74836 •2753 •1,35036 •2763 1,35036 1399 298 2535 2235 3894 1410 7326 1434 1240 3827 4 44 960 2 475 201 1660 067 205 120 1176 12 60 14 7! 029 062 061 096 087 270 2091 •2730 •1923 10785 221834 52625 •39734 40202 5,31107 1691 1691 En yoğun kamu bankalannda Bu dönemde en yoğun işten çıkarmalar kamu bankalannda yaşandı. Kamu nıevduat bankalannda çalışanların sayısı ocakeylül döneminde 13 bin 479 kışi azalarak 56 bin 712'ye indi. Bu gruptaki 592CSAYW 188 104 ULAŞTIRMA HABERLEŞME VE rJEPOAMA7,601 Cetsbı Hava Yollan •THY 28 500 6,500 10.500 2,300000 17 449 3,650 Ay Ak.ıTokslll Aksu AltınyıHc Mensucat Arat Tekstll Azsan lekstll Berdan Tekstıl Bossa Ceylaıı Gıybıı Defiınod Esenı Spıx Gryim GımsanGedlzlpllk IdaslstanbulDfjjeme Karsu Tekstıl Konıteks Kocdid Luks Kjdllo MnntafB Tekstll Menaa Mensucat Metemteks Tekstll Okan Tekstıl Paık Elektnk Potykm S«as Soktas Sönmez Panıukkı 031 41070 •194.95 920 3,900 1.375 4,500 38500 ?,I5O 2,375 1,575 3,500 4,900 2,550 6,100 2700 1,850 1,350 1,350 1,040 7,600 037 22800 1568 607 3174 51113 390 •108 74 13831 1604 51791 15 45 •5177 101 B7C 644 526 656 443 106 016 415 •2711 262 •3768 086 22418 022 068 4344 118 62! 823 754 ioo a 187 189 •1583 6634 4 46 •14 37 2,15603 37117 1064 •7,91911 •«8423 16 75 4,58500 60022 31007 360 71 •3,76606 •6593 1,84734 8340 2.77316 42912 •97797 35558 •99953 TMY(Yenı) Usaş BANKALAR VEÖFK Akbank AlemaMbank DemıBank TDışbank Esbank •Fmansbank TGarantı Bankası Ihlas iırare • T IsBankasıA T Is Bankası 6 T Iş Bankası C Şekerbank Smaı Yatmm Bankası T Kalkınma Bankası TSKB 393 226 867 226 14 01 2 75 531 348 695 718 24 76 041 041 7312 3031 3700531,974 32 1508 41964 34 71 23363 45034 6791 19045 9954 53140 590 760 1,010 1,725 1,150 2,100 306 2787 4280 4 70 2045 824 1346 860 21.450000 750000 6,600 093 206 094 073 228 1430 319 14605340288 319 10213 2,37964 263 052 091 096 119 123 174 022 098 2220 170 67173 251 4.89 1435 6187 14 84 15529 BANKALAR BİRLİGPNINEYLUL RAPORU'NA GORE SON DURUM 557 468585 557 23429 5857 1422 •38398 42500 23096 67938 9615 2,69645 10368 264 89 120563 4119b 43690 124220 14668) 15707 392 70 96839 •55920 13897 042 3925 152! 976 5266 7 74 •12.27 •26.08 •1117 780 510 4,300 319 096 •4910 2536 1713 38.45 540 680 5,400 1,700 7,900 2,525 1,700 12,500 1,550 5,900 2,425 5,800 2 700 2,100 080 070 •14446 197 558 035 2806 385 008 •939 38064 49 820 2 700 TtB Tekslılbank Toprakbaı* Yapı Kıert Bankası Yajartank SIGORTAŞİRKFUERİ Aksıgorta AnadokıSıgoTta AnadokıHayat CommercBl Unıon tmekSgorta GuraşSıgoTta YapıMSıgata 99095 164 84 553 73 66380 5,76783 2,452 83 3085 •61152 •226371 •80/K •74089 11922 90384 93555 6080 43399 570 560 .1,700 1.950 17 700 9800 1750 3.050 22.500 458 324 62 359 8376 5 57 209 063 6505 7,27915 065 257 1101 14413 OSI 277 2041 153 3.46 9632 027 278 159 192 126 343 148 306 130 244 130 098 035 2902 24405 1574 Takipteki krediler katlaiHİı • Ticaret bankalan grubunda, kamusal sermayeli bankalar yüzde 44, özel sernıayeliler 66, yabancı bankalar 93, kalkınma ve yatırım bankalan ise yüzde 95 büyüdü. Ziraat aktlf büyüklükte birinci AKTİFBIVIIKLHK BANKALAR(MilysrLira) 1 /ır.utl Bdııkası ?1^ Hiinkası 1553 1731 5 37 3007 1240 537 1714 4215 34 78 494 675 311 6.32 14 85 3819 1813 14 67 1532 32214 Ukı Vakku YataşYatak Yıınsa 094 4248 129 071 3088i 1171 151 8,61940 •4818 •641 191 •452 •4601 101 108 •1224 239 460 1550 3100 2550 4383 95 76 1734 8671 1313 3092 4884 •6103 •740 10811 743 7 75 455 1298 1035 •30.32 •1450 ORMAN URUNLERİ VE MOBİLYA7.97! AlkaKagıt Geııtaş K»kıtokMoblr/a BdkA/nteilaı fjontaş Dooan Burda Rtooll Der Yay HürriyetGazetecılık Işıklar Amcalaı Kaplamn Kartonban MllfcyelGazetecıllk Ohnıksd Sabah Yayıncılık Tire Kutsan Vlklng Kaflıt 3,500 2,650 5200 48,500 1,800 7,300 3,800 441 057 1343 587 2096 137 20973 544 235 224 2178 14 69 091 46! 012 138 13 8C 226 266 »90! 12747 530 27 41 1898 RaySıgorta 243 FİNANSAI KİRALAMAVEFAC ŞİRKETIERİ2847 AkMtmans EGShnnalKralama •Fado Fınans Fınans Fmansal KHalama İktisat Fvunüdl Krnlaına 5 Findnsal Kıralama Ozfınans Fartonng Raııl Fnonsal Kralama Toprak Factormg ToprakFınansalKrelam Vakıl Leasng 072 2574 900 660 520 1275 008 217 18616 15 94 181 3088 9 63172 112755 5,25599 1,09535 33643 •5.72356 33320 •1,51199 733 0IB 108 79 540 1,425 1,000 142 1817 168 27543 453 591 128 3069 16329 262? 814 1916 7 7E 2386 •57 66 306 237 63 10 77 •6637 540 560 430 1,475 331 093 022 844 046 5 i 72 040 13 70 12236 1755565 51149 1058 3154830,83539 6045 1601 •119 080 4519 1,165 46 9887 317 853 5513 0 31 1 85 057 154 8693 1069 •1513 77683 16884 43896 3 Akbank 4 Yapı ve Kredı Bankası 5Ildlkbank 6 Garantı Uankası 7 Pamukbank 8 Vakılhank 9 Rıbank 10 Oimanlı Bankası 27 365 726 14.549.q78 14 4HX 640 11241 294 11 08S 096 10.363 762 8 652,470 7 690 300 7 131074 5.419 955 ANKARA (AA) Türk bankacıhk sisteminde toplam aktiflerEylül2001 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77, 2000 yılı sonuna göre yüzde 63 oranında artarakl69katrilyon796 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Bankalar Birlıği (TBB) "Türk Bankacıhk SistenıiEylüT raporunu yayımladı. Eylül 2000'de yüzde 85 olan toplam aktiflerin milli gelire oranı, Eylül 200 litibanyle yüzde 105 olarak gerçekleşti. Ticaret bankalan grubunda, kamusal sermayeli bankalar yüzde 44, özel sermayeli bankalar yüzde 66, yabancı bankalar yüzde 93, kalkınma ve yatırım bankalan yüzde 95 oranında büyüdü. 2000 yılının aynı dönemine göre toplam aktifler içinde ticaret bankalarıntn payı 1 puan düşerek yüzde 95 olarak ger çekleşti. Bu grupta yer alan kamusal sermayeli bankalann payı 6 puan azalarak yüzde 27'ye, özel sermayeli bankalann payı ise 4 puan azalarak yüzde 5O'ye genledi. Takipteki aiacaklarda arhş Ekonomide oluşan durgunluğun ödemeler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle takipteki alacaklar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi. Eylül 2OOO'de karşılıklar öncesi takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranı yüzde 9,3 iken, Eylül 200 l'de yüzde 18,6'yaçıktı. Bankacıhk sektörü özkaynakları (geçmiş yıl kârları ve dönem kân hariç) carı fiyatlarla yüzde 178 oranında, dolar bazında ise yüzde 22 oranında arttı. 3000 14 53 2,250 1.997 40 19/50 6900 23,000 20,250 3803 2493 131 29 72 HOLDİNÜLERVEYAT ŞİRKETLERİ12.939 AlarkoFMdlng 3orusan Yatrım 23.750 3,850 1925 1925 3 550 3100 3308 KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK UflUNLtRl10,453 Aksa Alkım Aygaz Baglas BayrakJı Boya 228 211 721 397 1560 128 166 333 228 151 594 189 117 177 253 1111 59! 78 36 59 7 7! 2132 4669 3,30053 81546 41765 2,472 01 1,55405 3,10962 921687 2 24315 103180 2 719 58 48217 •3,33825 •1,34624 1,974 21 48875 14529 82643 5910 3,18170 4,44621 •203080 40850 12,04665 82792 84849 Dogan Hokijıg Drtjan Yay Hokjmg Eczacıbaşı Yatmm 166 495 22913 1628 157 75 102 47 3090 3205 flKHoklınj EOSHoktng Enka HoMmo. GSDHoUıng IhtasHoktıng 910 79,000 Bnu C8SBoya CBSPrkıtaş Dtıva Holdıttg Euacıbaşj llaç EgeGubre EgeProHI EgePlast Goodyeaı Gubrerabnkalan Meklaş Marshall Petkm Petrol Ofısı Pımaş Sasa SodaSanayll Turcas Petroi Tupraş Yasaş 920 1,700 1,400 7,600 3,850 4,350 1,500 7200 9.600 1,750 29,500 7,400 57,000 2,750 15,500 3,050 4.300 11,250 1,850 22899 1777 7753 13597 24536 8175 1893 47807 73142 16298 250 117,500 2.025 2200 3150 33,500 6,900 1.550 527 1378 222567 149032 184 3101 ÇSAYW 30147 8298 684 159 3189 3.56554 287 •029 196 3433 •2569 557 23 24 79 158 5 43 ÇSAYI/0 •27 20 •6488 i78 2 76 8 75 082 024 4617 167 09 14 39 1 76. 4245 38 74 2639 109 •8919 111 Kav KoçHoMng •MedyaHokHng Mazhaı Zoriu Hoktag NethcMrel T ŞıseCam SabanuHoMıng Yazıut«Hokl«ıgA.Ş BILIŞIM Aıena Bıkjısayar AlcatelTehtas Escort Compcter ünk Bıkjısayar LogoYazrtm Netaş. TurkcellllellşımNı; SAVUNMA Aselsan 902 1183 43 70 1261 148 870 233 •3036 •14 30 •12 03 870 4.700 6.800 962 9.69 96f 131f 120 7 52 167» 7516 8500 13500 1,450 12,000 17000 43,000 9400 B.439 19250 13609 15.250 062 359 049 109 252 912 382 4? 01 302 1303 173 82320 3975 •1634 1287 61 49132 •6540 •1,76418 19142 1114ÇSAYI/0I 6117 62819 46530 •2,65952 122868 31484 4 93ÇSAYWi 9649 79 69 87 76 4 07 Arjantinliye bankadan para çekme yasağı • Hükümet halkın bankalardan para çekmesini 90 gün süreyle stnırladı Ekonomi Servisi Mali kriz içinde bulunan Arjantin'de hükümet, vatandaşların bankalardan para çekmesini ve para transferi yapmasını 90 gün süreyle sınırladı. Hükümetin bu kararı. halkın, mevduatlannın dondurulabileceği endişesiyle bankalar önünde kuyruk oluşturması üzerine aldığı kaydedildi. Arjantin Ekonomi Bakanı Domingo Cavallo önceki gün bir açıklama yaparak, 90 gün süreyle, mevduat sahiplerinin bankalardan haflada 250 pezo para çekebileceğini, ayda 1.000 dolar para transferi yapabileceğini, daha büyük mcblaglar için özel izin gerektiğini bildirdi. Cavallo, özel izinlerin yalnızca dış ticaret yapan ya da meşruluğunu kanıtlayan işadanılarına verileceğini ifade etti. 11.37 6690 12 74 34 75CSAYV0I 587ÇSAYW •147 6328 2030 16233 2,32974 •64120 496 202 6204 17328 2430 1963 13016 2700 249 150! 2B9 208 545 6221 •1017 185 147 63i 90i 1144 •1613 146 20 29 195 1326 229 24 29 332 659 1232 •1796 •2,79582 •1047 16196 164 70 124557 98544 1717 1674 3234 3,14275 1,01901 Kârlarve zararlar Eylül 2000 sonunda 1 katrilyon 757 trilyon TL olan (2 milyar 638 milyon dolar) dönem zararı Eylül 2001 sonunda 6,9 katrilyon TL'ye (4 milyar 591 milyon dolar), geçmiş yıl zararlannı da içeren toplam zararlar ise 4,8 katrilyon TL'den (7 milyar 187 milyon dolar) 11,6 katrilyon TL'ye (7 milyar 638 milyon dolar) yükseldi. Cari fiyatlarla, faiz gelirleri yüzde 170 oranında, faiz giderleri ise yüzde 151 oranında arttı. Şok devalüasyon nedeniyle kambiyo zararlarındaki artışa bağh olarak faiz dışı gelirlerin kâra etkisi negatife dönerken, faiz dışı giderler ise cari fiyatlarla yüzde 52 oranında arttı. 367 152 76 333 ) 2119 2119 2119 412 2 47 450 2144 44678 •29062 1027 44 44 4 36 TAŞ, TOPRAGA DAYALISANAYİ11941 AdanaAÇImento Adana B Ç m n t o AdanaC Çımento AtyonÇımento Akçansa AııadokıCdm BatısükeSoke Batıçım Bokı Çımento flursa Çımento Çpıbeton Cimentaş çmsa DendCam tczacıbasıYapıOereçlen EgeSeramık Göltab Haznedar Izocam Konya Çm»nto KııtahyaPorsolen Mardln Çımento NunÇmento Nıgde Çımento Trakya Gam Uşak Seıamık UııyeÇknenlo METALANA SANAYI Borıfâan 3688 •5,44666 7 400 4,250 930 127,500 8,900 1,850 3,050 6,100 2,350 28,000 5,400 30000 13,750 7,300 23,500 1,225 9,700 3,200 4,450 6,100 6,600 8100 11.500 13,750 6.200 1,100 2,750 5,761 8,700 6,700 3,550 3,500 5,700 2400 14000 16,500 8,700 1,075 381 224 696 1911 2285 15 70 •034 2075 17.65 21.57 1674 21,67261 1438 4283 097 153 679 2357 266 60 91 087 271 062 88 242 131 120 47 513 290 163 943 199 10? 258 99 111 64* 8539 102 4(X 63 2671 26 71 2671 633 79 927 84 12886 77358 12756 4760 34086 48211 44586 857 59 •1112 •66005 1,221 65 61037 3,5473i 3,10906 1,33334 598 55 706 76 •14884 84087 1.757 57 44168 226018 41671 22001 39896 GAYfllMENKULYATOffl AlarkoGMYO E3SGMY0 hlasGMYO IşGMYO NurolGMYO OamanlıGMYO VakrfGMYO YapıKredlKorayGMYO 460 1.250 1225 2,360 085 388 208 1738 1310 3048 1311 •013 •1342 800 2,900 3250 057 10829,37835 11,97369 4740 042 13203 1079 093 16120 123601 4913 050 6656 578 106 1643 94 34 397 88263 54964 2901 124 524 063 423 18160 6623 13 74 117 665 25563 34005 2617 071 254 9616 1,19462 084 063 091 062 2285 092 1660 MENKULKIYMETLERYAT ORT 6,548 AkYalrmOttklıgı Altematıl Y a t ™ AtaYatnn Atlantls Yatmm AtlasYalınm Avrasya Yatmm Sumerang Yat Ort DemıYat Ort EaücıbasıYatOrt Evren Yat Ort FmansYat 0 1 Garanlı Yat Ot 1125 1,325 3,300 1879 820 848 2866 14 18 686 1200 288 880 1,775 15,750 1,075 1.725 1.775 1775 3306 7 57 021 524 176 246 030 011 404 201 468 •101 22224 700 72 27305 300 44151 •79545 6905 1367 •1890 12 26 2697 •17.89 1957 3007 839 24 80 2236 4266 ÇSAYI7O 55 96 1733 105 229 1935 122 •267 109 1121 068 44 59 206 8.88 231 4004 244 1601 238 2304 115 2724 188 2430 71 5 (X 1041 391 18 T 610 5952 1149 2451 1757 1122 5697 870 4.700 2,700 1,725 1030 122 096 128 094 033 063 1 14 620 348 185 373 191 821 154 4530 012 025 •158 16626 22200 37521 •33671 50887 223866 19786 43929 28993 •18609 27853 155626 27616 12285 48284 964 71 13109 •24643 •35118 024 040 018 MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ ABD Doları Avuslralya Doları Daııını.ıık.ı kıuıııı 30 KASIM 2001 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1,481,506 766,067 1,493,94 i 779,290 178,717 2.111,109 906,464 140,533 12,168 946,926 4,941,678 167,322 400,718 679,518 32,956 33,154 7,996 202,675 1,695,650 68,819 603,283 96,616 6,671 22.1,778 3,925 595,884 GedlkVatOn Gkıbarvatıın IşYatOri MustataYıknazYatOrt SYBYatmOnaklıqı TaçYat Ort 51 117 580 970 3.000 2275 1.475 7300 1775 1275 097 079 133 106 143 073 176 063 112 226 216 204 041 •547 DÖVİZ ALIŞ SATIŞ 1,491,705 1.484.MS 7(ıM,(>07 177,451 2,116,852 899,313 138,7f>7 12,042 919.096 4,805,356 Hı5,X2() 397,1)19 1,321,096 675.466 32,749 32,749 7,940 201,400 1.677,446 68,229 599,488 96,008 6,589 222,192 1,877 774,642 178,327 2,127,917 905,106 140,211 12,122 943,341 4,868,648 166,918 197,715 1,327.468 678,724 12,907 12,907 7,978 202,371 1,685,517 6X,558 602,179 96,471 6,621 221,264 1,89(, 034 16938 183 2 77 Bmçelık ç«mlaş CellkHalat Demısaş Dökum Doktaş Eıtosan Ereğll Damır ÇeUK Ferılş AJemınyum IzmrDemtÇellk KarabükDemrÇellk|A) KarabukDeıwÇeic(B) KarabukDemrÇellklU) Sarkuysan 496 1008 092 •94 43 2287 2512 2562 2105 4707 50733 50733 50733 1841 126 106 219 153 171 108 116 0 76 6« 27» 11* • 598 119 670 026 1483 1,15667 119 77 28320 3030 2,46046 35965 2,05996 3,914 77 1,57836 •664 35 VaMYatım VarlıkYatmOrtakkgı Vakıl RıskSerYO Yapı Kıedı Yalrm Yalınm Fınansman ARACIKURUMLAR AltaMenkuldeoerler GlobalMenkulDegenef BOlGESELPAZAR AltnYunusÇesme BrtkMensucal CeytasMadencıhk DıraıOfsel Edıplphk Gorbon Işıl 607 1166 3399 1156 923 005 029 014 •032 •019 13 59 ÇSAYI/0' 7Î 470 • • • • 915 739 2607 652 2841 SP:Kötunttniyisi~~ Cavallo'nun açıklamasının ardından, kredi derecelendirme kurulu 2,575 1,725 16,594 2 425 1400 7100 1000 2,950 7,000 1070 2850 10 750 4 750 22 750 3,550 1.675 2165 •4393 840 740 750 14,750 7841 •4,37947 7B41 7841 437938 219005 1893 88 143 78;i 480 140 2503 8492 209 937 2 74 1844 277 230 102 9685 76873 8627 12733 •107 •67 89 21336 •602 612 14 36 •1576 1587 10558 •57074 •24233 şu Standard and Poors uzmanlan, kararın Arjantin ekonomisi için olumlu olduğıı yorumunu yaptı. S&P Arjantin sorumlusu Sebastian Brosio, "Mali sistemin kilitknmesi çok daha kö tü sonuçlar doğurahilirdl" dedi. Ocaktan bu yana bankalardakı mevduatların yüzde 17'sine denk düşen 14.5 milyar dolarhk para tasarruf sahipleri tarafından çekiidi. 311 115 •1178 0710 132 •2386 •5801 «61 6633 81194 68580 1316 •1,17299 •1,48412 •2.55009 10216 19217 METAL EŞYA VE MAKİNA OEREÇ11,608 51,000 1346 AlarkoCameı 6,400 10590 Anadolu Isuzu A/çelık 12,000 043 BekoTeknlk 4,950 3270 Bost* Fren Sbtemleri BSHProdkı Dlıaş Dogan Coje Endustıi EmekElektrlk Emffiış Ambatoı FM Izınıl Pıston FordOtosan Ihlas Ev alelleri Karsan Klımasan Mutkı Aku Otokar Parsan Prellı KaUo TDemlıDokum TolaşOtoFabrlka UzelMaklna Vestel DKRİMALATSANAYİI AdtlKalemclllk GoMasKuyumcukjk SeneKırtaUye ELEKTRİK.GAZVESU Akfcnenı AktasEhktrlk Aksu Enec|l AyenEn»|l 1,280,000 11,500 11250 6,000 6,100 5,050 83,000 12,250 1,600 17,500 6,300 6,700 11,750 2,800 16,000 4,750 11,750 4,500 3,200 5,400 2,575 2,075 2,055 40,000 150,000 9,300 15250 1962 •57 89 169 8İ1 774 247 54 27 328 1299I 017 305 446 291 125 18 79 5 75 4 05659 2.74766 1580 53149 86239 70 •1.15834 1,41296 72128 •3,13602 4,53906 968205 1494 34 620 79 2,157 48 55274 •72201 Intermedya Yaymcrfık IpekMatbaactt LatargeAslan Çlmento Megesboya Peltokenl furtzm bonmez Fılament Yapı Kıedı Fmansal Kıalama G&ALTI PAZARI Abana Apeks BttaşTekslil Boyasan Cukurova EleMrm Dogusaı bmsarı Besyıldız Emsan Paslanrnaz Gumlşsuyu Halı Kepez Elektnk KSytaş MakmaTakvn Metss Raks Etektron* RaksEvAktrJen Söksa 233 232 622 0.64 SEKTOR Kapanış IMKBULUSAL100 IMKB ULUSALTUM IMKB ULUSAL30 IMKB ULUSAL50 IMKB ULUSAL SINAI GIDA, IÇECEK TEKSTIL DERİ ORMAN, KAĞIT. BASIM KIMYA, PETROL, PLASTİK TAŞ, TOPRAK METALANA METAL EŞYA, MAKİNA IMKB ULUSALHIZMETLER ELEKTRİK İLETİŞİM ULAŞTIRMA TİCARET TURIZM IMKB ULUSALMALI BANKA SİGORTA FINANSAL KIR.FAKTORİNG GAYRİMENKUL YO HOLDİNG VE YATIRIM TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAVUNMA IMKBBOLGESELYSP IMKB MENKUL KIYM YO ,. Onceki 11,719 11,179 14,904 11,558 10,271 14,447 3,980 7,638 10,774 12,032 5,758 11,584 7,506 2,043 5,266 7,759 11,102 2,475 15,251 17,773 18,774 2,913 13,706 12,632 7,612 7,537 8,110 17,471 6,794 Son Kapanış 11,634 11,089 14,772 11,464 10,057 13,438 3.909 7,978 10,453 11,940 5,761 11,608 7,703 2,055 5,323 7,601 11,698 2,484 15,145 17,449 17,700 2,847 13,609 12,939 7,646 7,516 8,439 16,594 6,548 Yılbaşı Değeri 9,437 8,885 11,910 9,268 6,955 7,619 3,368 6,282 7,395 6,925 4,816 8,364 7,224 1,422 6,263 5,842 10,221 2,094 12,838 14,727 17,674 3,179 13,521 10,513 10,587 11,396 6,356 15,719 6,219 Yftk Hsftalık Fark% FarV/i 0.73 23.28 0 80 24 81 0 89 24 03 0 81 23 70 2 08 44 60 6 98 76.37 179 16.05 4 45 26.99 2 98 4135 0?6 72 43 004 1963 0 20 38 79 2.62 6.63 0 58 44 52 108 15.02 2 03 3010 5 37 14.45 0.34 18.62 0.69 17.97 182 18 49 5 72 0.15 2 27 •10.45 •0 71 065 2.43 0.44 •0.28 4.05 5 02 3 62 23.08 27.78 •34.04 32.76 5.57 5.29 Denizbank ve şekerbank'a devredildi •14 76 • 869 332 •2169 2631 124 58 3416 76 73 8364 28021 4894 9215 294 29 7921 1523 1614 3920 9169 7295 6,75353 1049 •124 24 651 6411 1170 2627 17902 13918 3162 9635 093 219 4915 985 71S 1652 • 5848 115 189 176 149 2508 6399 237 414 2872 16660 16,500 1,300 1,275 650 414 Fon mevduaüan veni kasalarda ANKARA (AA) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde faaliyet gösteren EGS Bank ile tktisat Bankası'nın yabancı para mevduatı ile Türk Lirası mevduatının devredıldiği bankalan belirledi. TMSF'nin dün gazetelere verdiği ilanda, Fon bünyesinde faaliyet gösteren bankalann mevduatının, karşılığında Devlet lç Borçlanma Senedi (DİBS) verilmek üzere teklif alma usulüyle tica Ingılı/ Sterlıııı lb.vn.rc Irangı Isveç Kronu Japoıı ^ı'enı K.ııı.ula Doları Kııveyl Dınarı l Norveç Kronu Sud Arh Rıyalı hıro Alman Markı Uclçıka I rangı I uksemburg fungı Kpanyol Pe/cljsı Iransı/ Irangı Irlanda Lirası 00 llalyan Lırctı llollanda Flnrını Avuslurya Şılını Portekı/ hskudosu 177,329 2,115,370 897,964 118,670 11,997 9.15,621 4,711,276 165,704 394,041 674,991 12,700 12,501 7,923 201,098 1,667,181 68,024 S98.589 95.864 6,540 222,036 1,848 195,600 hn Markkası Yunan Drahmtsı iiulgar I o\ası lı.ııı Kıv.ılı Ruin(;n 1171 2.471 07 1,46800 29145 •2,32328 155 271 790 3112 080 2 76 7290 760 1580 4249 891 ÇSAYITOI 410 485,000 2,175 2,000 595 1857 •8642560,81694 •25635 •1749 •101366 1,40441 9962 2,69471 58,191 37 64723 •16616 •34 06 1605 •15 69 3299 7917 1226 26024 183 146 288 164 174 4 71 151 2 1156 556 794 1705 1032 4859 394 2781 207 1.34814 1,35480 112959 2,62630 24167 •1,04839 15624 780 180 449,621 2,125 722 612 050 030 655 •976 55149 743 5518 41 14 310 3,050 5200 3,700 757 9062 1082 17 55 4886 •5 74 368 389 222 167 1.26 •20,701 51 •7,43522 •85110 19.64015 •63382 •12187 72,51824 1,95922 •25786 1641 1357 409 1365 694 232 1553 980 1.375 2,350 56856 1,00201 8087 SevgıSagkk Camİ3Lo|İ5t*rto Transturk Holdıng Tumteks 91595 147 477 560 619 394 290 8628 791 541 19 22423 210 420 12 750 957 016 109 30513 5059 50044 8288 109,084 4443 52734 4104 5542 4890 222 413 363 7299 301 7,39884 20,141 18 1,25215 3,694 04 DCEfl AcıbademSagHlz 096 5193 074 112 35 BAŞINDA (•) IŞARET1 OLAN ŞjRKETLER 2001/03 DCNEM BİLANÇOLARINIAÇIKLAMAOI Endekslerın önceki ve b u haftakl c u m a g u n ü kapanış değerteri baz alınmıştır. ri bankalara devredilmesi sürecinın başladığı bildirildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda TMSF'nin bünyesinde faaliyet gösteren EGS Bank'ın ihaleye konu yabancı para nıevduatının Denizbank'a, İktisat Bankası'nın yabancı para mevduatının ise Şekerbank'a devredılmesi uygun bulundu. Her iki bankanın Türk Lirası mevduatının ise Vakıflar Bankasf na devredilmesi kararlaştınldı. Sunyc Lirası Urdun Dınarı Yenı Israıl Şekelı 264 48 398 74 24,245 1,998,868 322,145 16,161 1,772.581 306,430 ÇAPRAZKURLAR 1 ABD Doları 19257 8.3650 16481 10.6390 15813 123 06 Euro dönüşUm oranları 1.95583 403399 40.3399 166.386 6.55957 0.787564 193627 2 20371 13 7603 200482 Alman Markı Belçika Frangı Liiksetnburg Frangı Ispanyol Pezatası Fransız Frangı Irlanda Lirası llalyan Lireti Hollanda Florini Avuslurya Şilini Portekiz Esküdosu Avustralya Doları Danımarka Kronu Isviçre Frangı ISVBÇ Kronu Japon Yenı Kanada Doları 8.9357 Norveç Kronu 3 7505 S Arabıstan Rıyalı 11ng S. 14265 ABD Doları 1 Kunyt 0: 3.2638 ABD Doları 1 SOR: 126711 ABD Doları 1SDR: 1890.154 TL, 1 Euro: 0.8899 ABD Doları 5 94573 Fın Markkası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog