Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET dishab(o)cumhuriyet.com.tr SAYFA Japon bakan geliyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Japonya Dışişleri Bakanı Makiko Tanaka, Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in davetlisi olarak 36 Ocak günlerinde Türkiye'ye geliyor. Ankara'nın 2002 yılındaki ilk resmi konuğu Tanaka olacak. tki ülke dışişleri bakanlannuı yapacaklan görüşmelerde, TürkiyeJaponya ilişkilerinin geliştirilmcsi olanakları ele alınacak. Tanaka'nın Başbakan Bülent Ecevit tarafından da kabul edileceği bildirildi. Rumsfeld, Bin Ladin'le ilgili her gün 6 6, 7, 8, 10, 12' farklı haber geldiğini söyledi Ladin bir orada bir burada • ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, hakkında sürekli söylentiler çıkan Usame bin Ladin'in "Her yerde olabileceğini, ölmüş bile olabileceğini" söyledi. nakları bulunnıaınası nedcniyle ağırlaşması sonucu öldiiğü kaydedildi. önceki gün Afganistan Savunma Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada ise Usame bin Ladin'in zamanında Taleban'ın oluşumuna yardımcı olan Cemiyeti Ulemai islam Partisi'nin lideri Mevlana Fazalur Rahman'ın koruması altında Pakistan'da olduğu ileri sürülmüştü. dından zaman zaman Pakistan'a geçtiği, zaman zaman ABD bombardımanında öldüğü şeklindeki haberler birbirini izlemişti. ABD kaynaklarından yapılan açıklamalar ise daha çok "Bin ladin'in yerini bilmiyonız" şeklinde olmuştu. ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, bir bölümü hâlâ Afganistan'da bulunan üst düzey El Kaide ve Taleban yöneticilerinin İran'a kaçmış olabileceğini söyledi. Rumsfeld, Iran'ın Pakistan gibi Afganistan'la "büyükbirsınır"ı bulunduğunu belirterek El Kaide ve Taleban yöneticilerinin bu sınırdan kaçak olarak tran'a girmış olabileceklerini belirtti. Rumsfeld'inbusözleriyle, ABD'den ilk kez Iran'ı olası bir hedef olarak gösteren bir açıklama yapılmış oldu. SAYDAM YALÇIN DOĞAN Tenceredeki Basınç: İşsizler Ordusu önce bazı somut rakamlar, resmi veriler: Son bir yıl içinde, 30 bini şirket olmak üzere, toplam 125 bin vergi yükümlüsü, vergi kaydını sildiriyor!.. Bunun Türkçesi, son bir yıl içinde 125 bin iş yeri kapanıyor!.. (nsanı irkılten bu rakamın, beraberinde getirdiği ürkütücü bir sonuç var. Yine resmi rakamlara göre: Kayıtlı çalışan kitle içinde, son bir yılda bir milyon kişi işini kaybediyor. Kayıtlı olmayan yaklaşık 4.5 milyon çalışan kitle içinde ise yine yaklaşık bir milyon kişi daha işsiz kalıyor. Yani, bir yılda işsizler ordusuna toplam iki milyon insan ekleniyor. Işte, en tehlikeli barut fıçısı!.. Hiçbir biçimde hafife almaya, başka türlü göstermeye gelecek gibi de9H. İP'den Derviş'e suçlama • DışHaberlcr Servisi Kemal Derviş'e bağlı Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Türkiye haritasmda KKTC'ye yer verilmemesi üzerine bir açıklama yapan tşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, Devlet Bakanı Derviş'in bır güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti. Bu haritanuı Derviş'in kimin bakanı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yalçın, harilanın toplatılarak, yayımlayanlar hakkında Türkiye'ye ihanetten soruşturma açılmasını istedi. Dış Habcrlcr Scrvisi Aralık başından beri hakkında pek çok söylenti çıkan Usanıc bin Ladin'in nerede olduğu sorusuna ABD Dışişleri Bakanı Donald Rumsfeld son olarak "Pakistan'da olabilir. Ölnıüş olabilir. Afganistan'da olabilir. Çok farklıyerlerdcolabilir" diye yanıt verdi. Kendisine "günde 6, 7, 8,10, 12 tane" çelişkili haber geldiğini, ancak Bin Ladin'i nerede olursa olsun bulaeaklarını vurgulayan Rumsfeld, bazı El Kaide ve Taleban yöneticilerinin tran'akaçmış olabıleceklerinı söyledi. Bin Ladin ile ilgili olarak Pakistan'da bulunduğu haberlerine paralel olarak "iki hafta kadar önce doğal nedenlerlc öldüğü" yönündeki iddialar da canlandı. Pakistan übserver gazetesınde yayımlanan bir haberde, bir Taleban iiyesi Bin Ladin'in Tora Bora'da yapılan cenaze törenine katıldığını ileri sürdü. Ladin'in ciddi akciğer ralıatsızlığının tedavi ola Kasetln 2. bölümü Hedef Amerikan ekonomisi Dış Haberier Servisi ABD'nin her yerde köşe bucak aradığı Usame bin Ladin El Cezire televizyonu tarafından önceki gece yarısı yayımlanan video kasetteki konuşmasında, "ABrVnin yakında çökeceğüıi" belirterek "ABD ekonomisinin vurulması" çağnsı yaptı. Bin Ladin'in konuşmasının birinci bölümü de geçen çarşamba gecesi yayımlanmıştı. Kasedin 2. bölümünde Bin Ladin, 11 Eylül saldınlannı övdü ve Müslümanlara, ABD'ye karşı askeri ve ekonomik cihat başlatma çağrısında bulundu. 'Liderier İran'a kaçmış olabilir' Bin Ladin ile ilgili olarak son bir aydır her gün farklı bir bilgi gelmesi ABD yönetiminde de bir rahatsızlık yaratıyor. Aralık ayı başlannda Tora Bora'da olduğuna kesingözüyle bakılan Bin Ladin'in bölgede bir türlü bulunamayışının ar Çarpıtınca, gerçek mi değişiyor? Son bir yılda hiçbir ekonomik tahminleri tutmayanlar, gelecek yıl için yine ahkâm kesiyor. Doların fiyatı, büyüme oranı, iç ve dış borçlar, piyasalar üzerine çekilen pembe tüllere göre Türkiye krizi sıyırıyor!.. Bu büyük(!) iktısatçıların(!) yanı sıra bazıları da, kendi gazetelerinin ekonomi sayfalarında yer alan haberlerin tam tersıni yazıyor. Haber işsizler ordusu üzerine, yazı Krizi çoktan atlattık, krizi isteyen, Türkiye'nin Arjantin olmasını isteyenlerdir gibi bir terane!.. Kimse ne kriz istiyor, ne de Arjantin olmak!.. Kimse aklını kaçırmış değıl!.. Tehlıkeyı göstermek, nezamandır kriz istemekle eşanlamlı?.. Ancak, herkesin gözü önünde olup bıteni farklı yansıtmaya çalışmak, kime ne yarar sağlıyor?.. Çarpıtınca, gerçek mi değişiyor?.. Hangi yatırım?.. Türkiye'de krizden önce onbir milyon işsiz var. Kriz, işsizler ordusuna iki milyon kışı eklıyor, ediyor on üç. Ayrıca, nüfus artışı nedeniyle, her yıl bir milyon kişiye iş alanı açmak gerek. Işte, Arjantin sendromunu atlatmak, işsizliği önlemeye bağlı. Arjantin, orta direğin isyanı. Türkiye'deki yeni işsiz kitle, orta direğin üyeleri. Vergi kayıtlarını sildiren şirketler ve esnaf, yine orta direk temsilcileri. O zaman, bu işsiz kitleye yeniden iş bulmak gerek. Bunun yolu, yatınm yapmaktan geçiyor. 2002 bütçesı, yatırımlara sadece beş katrilyon lira ayırabiliyor. 98 katrilyonluk bütçede beş katrilyon!.. özel kesim ise paradan para kazanmakla meşgul. Bu faiz oranlarıyla zaten hangi yatırım?.. 'ABD'nin sonu yatan' Bin Ladin, "Amerikan ekonomisinin eldeki biitün olanaklar kuOandarak vurulması çokönemlT dedi. Bin Ladin, "Bin Ladin ya da takipçileri ölse de kalsa da İslam ümnıetinin uyanışı gerçekleştiği için, Amerika Birteşik Devlctleri'nin sonunun yakuı olduğunu söylüyoruz" diye konuştu. Bin Ladin, "19 öğrenci, Amerikan ekonomisine ve dünyanuı en büyük askeri gücüne ınüthis bir darbe indirdi" diyerek 11 Eylül saldırısının ABD'ye en az 1 trilyon dolara patladığını söyledi. Bin Ladin, 11 Eylül teröristlerinin 15'inin Suudi vatandaşı olduğunu, 2'sinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Muhamnıed Atta'nın da Mısır'dan geldiğini belirtti. 281 dinamitle yakalandı • MANİLA(AA)Filipin polisinin, başkent Manila bölgesinde bir eve düzenlediği baskında bir Ürdünlüyü rutukladığı bildirildi. Polis yetkilileri, Manila'nın 60 kilomerre batısmdaki Balanga'da bir evde kalan ve Usame bin Ladin'in El Kaide örgütüyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen Hadi Yusuf Elgul adlı Ürdünlünün tutuklandığını kaydederek evde bulunan281 dinamit lokumuna, aralannda ABD'ye cihat açılmasıyla ilgili şiirlerin bulunduğu Arapça belgelere, elektrik tertibatı, aküler ve cep telefonlanna el konulduğunu belirttiler. KÜLTÜR • SANAT Tazminatlar bittiL Olaydaki bir diğer boyut, bunu bizzat ışadamları dile getiriyor, işsiz kalan kitle, bir süre kıdem tazminatıyla idare ediyor. Ama, artık o paralar da, bitiyor. Yani, tenceredeki basınç yükselme eğilıminde!.. Bundan sonra, çarpıcı sosyal birsüreç hızlanırsa, kimse şaşırmasın: Fuhuş, hırsızlık, yankesicilik ve benzeri... 2002 çok güç bır yıl olmaya aday. Bunu iyi bilmek gerek. Bunu bilerek yola çıkmak gerek. Buradaki tek teselli, ıçerdeki olumsuzluklara karşın, dışarının Türkiye'yi ayaktatutmak direnci. örneğin, IMF'den gelecek paranın 2002'de 26 mityar dolara çıkma olasılığı bir umut. Palavra yorumlar ve göz boyayan yazılar yerine, gerçekçi olmak!.. Yoksa, derin bır kriz yaşayan ülkede, kimsenin kriz pompalamaya ne hakkı ne lüksü ne de gücü var!.. Email: ydogan((i cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 9098 YİYECEK KUYRUĞU Afganistan'ın başkcnti Kâbil'de yiyecek sıkınhsı çekcn halk, BM'den gıda yardunı alabilmek için demir parmaklıklar ardında,saatlercc kuynıkta bekliyor. Yülardır siiren savaş ve kuraklıkyü/ündeıı nıilyonlarca insan yardıma ıııulıtaç.( AP) Pakistan: Once Hint askeri çekilsin Dış Haberier Servisi 1 Iındistan'la Pakistan arasındaki gerginlik sürerken lslamabad yönetimi kendi askerlerinin sının boşaltması için Hint askerlerinin iki ülke sınınndan çekilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aziz Ahmet Han, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, "Askerlerimizi banş zamanındaki pozisyonlanna getirmemiz için Hindistan'ın askerlerini aym konuma çekmesini isüyoruz. Atmosferi gerginleştirnıenin anlaını yok" dedi. BM'den yardım istendi Pakistan'ın, Bırleşmış Milletler ve tslam Konferansı Örgütü'nden bölgede durumun normale döndürülmesi için yar dım istediğini belirten Han, "Görüşme ve ortak soruşturma yapılmasını öneriyoruz. Kendimize hâkim olarak durumun barışcıl yollardan tarüşılması için masaya oturmaya hazınz ve Hindistan'dan aynı şekilde davranmasını isüyoruz" diye konuştıı. Han, "Hindistan'ın, sınıra asker göndermesi sonucuııda karşı önlcmler almak zorunda bırakıldıklannı" belirterek "Asgari savunmayla karşıhk vermckten başka seçeneğimiz kalmadı" dedi. Taraflararasındaki gerginlik, Hindistan'da 13 Aralık'taulusal parlamentoya düzenlenen intihar saldırısının ardından tırmanırken iki ülke de sınırlanna son 15 yılın en büyük yığınağını yaptı. www.perareklam.com.tr • www.sinemafilm.com • (0212) 293 89 78 T.C. KüllUr Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Giuseppe Verdi # T.C. Kültür Bakanlığı ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ P.İ.Çaykovski İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ FINDIKKIRAN bale 2 perde TEKSIN SANAT GALERISI Koreografl ve Sahneye Koyan' Yurl GRİGOROVİÇ Orkestra Şefı Nezlh SEÇKİN / Yalçın ADIGÜZEL 29 Aralık Cumartesı 15.30/3 1 0 Ocak Perşembe 20,00 operet 3 perde Orkestra Şefı Nezlh SEÇKİN / Sahneye Koyan Önder GÖKSEVEN 2 Ocak Çarşamba 20 00 / 29 Ocak Salı 20 00 • . • YARASA J.Strauss MASKELI BALO opera 3 perde (Özgün dilde yorumlanacaktır.) Metin: Eugene SCRIBE Orkestra Şefi: Nezih SEÇKİN Sahneye Koyan: Aytaç MANİZADE Dekor: Erkut UZELLİ Kostüm: Şanda ZIPÇI Koro Şefi: Caner RUHSELMAN Koreografl: Sibel KASAPOĞLU l;ık: Metin KOÇTÜRK Sanatçılar: Efe KIŞLALI / HUseyin LİKOS Sedat ÖZTOPRAK / Kevork TAVİTYAN Sema TÜZÜN / Perihan NAYIR Nilgün ARDA / Dilşat ESEDOVA Otilya M.AYDIN / özlem SOYDAN Önay GÜNAY / Murat GÜNEY Zafer ERDAŞ / Gürsan ONURLU Gürsan ONURLU / Sevan ŞENCAN / Gökhan ÜRBEN Ari EDİRNE / Çağrı KÖKTEKİN Erdem ERDOĞAN İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ORKESTRA ve KOROSU 19 Ocak 2002 Cumartesi saat: 15.30 (Prömiyer) 22 Ocak 2002 Salı saat: 20.00 (Gala) Biletler Atatiirk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Balesi gişelerinde temsilden 1 ay önce salışa çıkar.. M.ZAHİT BÜYÜKİŞLİYEN Reslm Serglsl 21 Aralık 2001 21 Ocak 2002 Göztepe, Tütüncü Mehmel Efendı Sk No 2/13 D 2 Tel:0216.335 32 66 SERDAR SAMANCIOĞLU BULENT ÇETINOR SULUBOYA RESİM SERGİSİ GALERİ PAZAR GUNU DIŞINDA HERGUN SAAT 10 3018 30 ARASI AÇIKTIR Baharıye Cd. Nevzemın Sk 14/1 81300 Kadıköy Istanbul Tel (0216) 330 88 02 414 84 85 Fax (0216)330 88 02 ZİRAAT BANKAS1TÜNF1 Islanbul Gorunumlcrı Resim Sergisi 24 Aralık 2001 11 Ocak 2002 Tel (0212) 251 42 48 GALERİÇERÇEVE Resminize Dııvarınıza Mobilyanıza Uygun çerçeve • Hızlı iiretim • Zamanında teslinı • İleri teknoloji • Kaliteli malzeme • Titiz işçilik • Ekonomik fiyat • Adrese teslim HEYKEL IŞIĞA DÖĞRU S E R G İ S İ 28 ARALIK 200128 OCAK 2002 •nlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklamÖsuperonlıne com www.perareklam.com.tr 19ARAUK5OCAK CARMINA BURANA sahne kantatı OVerdT Orkestra Şefı: Sardar YALÇIN / Koro Şefı Gökçen KORAY 5 Ocak Cumartesı 15.30 / 24 Ocak Perşembe 20 00 C.Orff ADTİ&AN MUAMMER KARACATİYATROSU'NDA 4 Ocak 2002'den başlayarak Tel.(0212)252 59 35 ^ ŞAKAYIKSOKAK NO 54/1 NİŞANTAŞIIST TEL 247 90 81 FAX 10212)247 71 91 bcetlnor@hotmall.com www.bulentcetlnor8m.com * RIGOLETTO L.MInkus * d^stlar tivatrosu UMUR BUGAY Yönoteo: GENCO ERKAL Sahne Tasanını: DUYGU SAĞIROĞLU Giyıı: SADIK KIZILAĞAÇ ES T H V A llanlarınız İçin opera 3 perde Orkestra Şefi Nezlh SEÇKİN / Sahneye Koyan Aytaç MANİZADE 8 Ocak Salı 20 00 / 31 Ocak Perşembe 20 00 * DON KIŞOT (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com tr perareklam@superonline.com.tr www.perareklam.com tr ö Koreografl ve bale 3 perde Sahneye Koyan Valenlln YELİZARİEV / Orkestra Şefı Yalçın ADIGÜZEL 9 Ocak Çarşamba 20.00 / 26 Ocak Cumartesı 15 30 30 Ocak Çarşamba 20 00 • • TiyatroStudvosu ,L R R MOZART'I SEVER MİSİNİZ? müzıklı gösterı Mu?ik Sorumlusu Aydın KARLIBEL / Hüıeyln KAYA Sahneye Koyan Sümeray ARIMAN 28 Aralık Cuma 19 3 0 / 1 1 Ocak Cuma 19 30 Konser Salonu DUNYANIN NIHAT BAŞKENTİ AHMET LEVENDOGLU CEVİREN: A H M E T C E M A L Y O N E T E N OYNAYANLAR 'EFES Oynayanlar: GENCO ERKAL, ŞEBNEM ÖZİNAI ZİYA KÜRKÜT, ZEYNEP IRGAI ERDEM AKAKÇE Cuma: 20.30 C.toıi: 18.00 Pozor 15 00 İLERİ, MEHMET A L I KAPTANLAR "" VİYANA ESİNTİLERİ operetlerden seçmeler Müzlk Sorumlusu: Sardar YALÇIN / Sahneye Koyan Sümeray ARIMAN 425 Ocak Cuma 19 30 Büeller Alalürk Kültür Mork«l Devlst Opera vt Balesi gişelerinde lemsilden 1 ay önct s»lı?« çıkar. Gişe l e l : (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 Pilsen \ İŞ S A N A T K Ü L T Ü R M E R K E Z İ T e l : 0 2 1 2 3 1 61 0 8 3 7 I 4 2 I 2 8 O C A K P A Z A R T E S İ S A A T 1 9 . 3 0 Biletix Çağrı Merkezi: 0216 454 1 55 5w w w . b ı l e t ı x c o m Gişe tel: (0212) 251 10^23 251 56 00 (7 hat) 254 EFES Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. EFES Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Hsas No: 1997/497 Karar No: 2001/111 Davacı Karayolları I. Dölgc Müdürlüğü vckılı tarafından, davalılar Vakıflar Miidiirlüğii, Süleyman Dınçol vs. aleyhine açılaıı tcscıl davasının yapılan yargılaınası soıuıııda: Mahkememizce verilen 26.2.2001 gün, 1997/497 Es,as, 2001/1 I I Karar sayılı karar, Yargıtay 5. Hukuk Daıresi'nın 30.10.2001 gün, 1991 Esas, 21580 Karar sayılı karan ile bozulmuştur. Bozma ilaınının, adresi meçhııl olan davalı Süleyman Dınçol'a tcblığinı ıhtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunıır Rasııv 79367 ZEYTİNBURNU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt HÂKİMLİĞl'>fDEN EsasNo: 2001/205 Malalya ili Darende ilçesi Yazıköy köyü Küçük Pınar mevkıinde bulunan ve tapuya kayıllı olmayan 118 DSİ No'lu ta^ınmaz, DSt Genel Müdürliiğü'nce kısmen kamulaijtırılmış olup, taşınrnazın ıdarece saptanan zılyedi Mevlüt ogulları Mustaf'a, Nıyazı ve Mehmet Hakı Kocamcmık'tır. Ta;>ınmazın kamulaştırma bedelı mahkeınemizce tespıt edilecektır. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlacaktır. Konuya ilışkin tüm savunma ve delıllerın ılan tarıhınden ıtibaren 10 gün içinde malıkemeye yazılı olarak bıldınlmesı, aksi halde son ılandatı ıtibaren I ay içinde hak sahipleri itiraz etmedıklen takdirde kamulaştırma bcdelı zılyede ödenecektır. Basın: 74183 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN F.sasNo: 2001/203 Malatya ilı Darende ılçesı Yazıköy köyü Küçük Pınar mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan I 16 DSİ No'lu ta>ınmaz, DSİ Cîenel Müdürlüğü'nce kısmen kamula^tınlmış olup. ta^ınmazın ıdarece saptanan zılyedi Hasan Hüseyın oğlu Mehmet lopçu'duı laşmmazın kamulaijtırma bedclı mahkcnıemızce tespıt edıleccklır. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlacaktır. Konuya ılışkın tüm savunma ve delillerin ilan tarıhinden ıtibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak hildirılmesi, aksi halde son ılandan itibaren 1 ay içinde hak salııpleıı itiraz etmedikleıı takdirde kamulaştınna bedeli zilyede ödcnecektir. Basın: 74185
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog