Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2001 CUMARTESİ HABERLER CUMHURİYET SAYFA Çiller: Türkîye polis devleti • İZMİR (Cumhuriyet) DYP üenel Başkanı Tansu Çiller, Türkiye'deki polis devleti kavramının çok ileri boyutta olduğunu söyledi. Çiller, Arjantin'de yaşanan olaylar ile Türkiye'yi karşılaştırarak "Türkiye'deki polis devletinin kavramı Arjantin'de yok. Bugün bır insan açım diye bağınrsa üç polis alır onu hapse götürür. Başbakanlık öniinde kendini yakmaya kalkışan bir kişi, eğer konıaya girmemişse, ilk önce lıastaneye değil hapse götürülür" dedi. Ankara'nın umudu ikinci liste Haber Merkezi AB ülkelerinin belirlediği terör örgütleri ve teröristler listesi, AB Resmi Gazetesi 'nde yayımlandı. Söz konusu listede, lrlandalı İRA ve lspanyol ETA ile yan kuruluşlannın isimleri yer alırken Türkiye'nin listede görmek istediğı PKK ve DHKJ'C gibi terör örgütlerinin isimlerine yer verilmedi. Ankara, AB Komisyonu'nun açıkladığı lıstelerde, Türkiye'nin istediği örgütlerin yer almaması üzenne yaptığı açıklamada, bu örgütlere hazırlanan ikinci bir listede yer vcrileceğini bildirdi. AB yetkılileri, açık liste dışında, karşı mücadele verilecek teröristlenn ve terör örgütlerinin isimlerinin bulunduğu 'gizli bir liste' de oluşturulduğunu ifade ettiler. Yetkililer, listelerin hukuki yaptınm gücü olmadığını, sadece siyasi acıdan anlam taşıdığını ifade ettiler. AB ülkelerinin belirlediği terör örgütleri ve teröristler listesinin örgütler bölümünde.Kuzey lrlanda'daki İRA velspanya'daki ETA ile bunların yan kuruluşlan, Yunan 17 Kasım örgütü ve Devrimci Halk Mücadelesi ile Filistin tslami Çihat örgütü yer aldı. Listenin teröristler bölümünde de çok say ıda ETA militanı ile Hızbullah gıbi örgütlere hizınet vercn kişilerin isimlerine yer verildi. AB kaynaklan, Türkiye'de faaliyet gösteren veya AB'de Türkiye aleyhinde eylem yapan terör örgütlerinin, üye ülkeler arasında 'siyasi uzlaşmazlık nedeniyle' listede yer almalannın mümkün olmadığını ifade ettiler. AB, Türkiye'nin baskılanna karşın PKK ve DHKPC'yi terörist saymadı POLİTİKA GUM.UGU HtKMET ÇETİNKAYA Alacakaranlık... Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor... Eminönü ana baba günü... 2001 yılı bitiyor artık!.. Nimet Abla'nın önünde uzun bir kuyruk var... Tam bilet 8 milyon, yarım bilet 4 milyon, çeyrek bilet ise 2 milyon... 5 trilyon kime çıkacak? Trafik sıkışık!.. Zar zor gazeteye geldim... Yağmurlu günlerde içimi bir hüzün bulutu kaplıyor, eski yılların geriye dönmesini bekliyorum!.. Amabubirdüş!.. Biliyorum o yıllar hiç geriye gelmeyecek!.. Pencereden gri gökyüzüne bakıyorum... Evrenin gökkuşağı rengine kin ve korku salan yılları anımsıyor, avuçlarımızda sönen yıldızları yeniden yakalamaya çalışıyorum... Sonra mavi kaplı bir defteri açıyorum... Notlarım bir hayli birikmiş... Nereden başlasam, neleri yazsam acaba? Keskin ve sivri oklarıyla saf saf dizilmiş nişancılar, kendi çıkarları uğruna her çeşit yalakalığa yatkın insancıklar! Yağmur dinmedi daha!.. Soğuk doluyor odaya, rüzgâr doluyor!.. Bir an için gözlerimi yumuyorum!.. O da ne? Sanki VVeiskopf gitarının tellerinden sesleniyor!.. Gülümsüyorum!.. Soygun düzeninin sürdüğü bir coğrafyada yaşıyorum; vurgunun, hırsızlığın alkış topladığı toplumun içinde yürüyorum!.. Paslı bir günün döküntüleri içinde nice işkencelere, yargısız infazlara, kayıplara, ölüm oruçlarına alışmış bir toplum, kirlenmiş siyasetin kuşatması altında yükselen çığlıklara kulak asmıyor!.. Mevsimler geçiyor, yıllar!... Uğur Mumcu, AhmetTaner Kışlalı, Onat Kutlar, Metin Göktepe!.. Ne çabuk unuttuk onları!.. ölümlerle yaşayıp çoğaldığımızı sanıyoruz... Madımak Oteli'nde yitirdiklerimiz bize hiçbir zaman serin alevli yaprakların mendilini sallamayacak; bunun bilincindeyim! Yağmur hızını hiç kesmedi!.. Mavi kaplı defterimizdeki notlara, o eski albümdeki fotoğraflara bakıyorum... Arife bebek öleli iki yıl oldu... Eğer yaşasaydı üç yaşında olacaktı!.. Deprem çadırında tüp patlamış, Arife bebek yanarak ölmüştü!.. Bakın o tarihte ne demişim: "Arife bebek sevilmeye doymadan, yaşamı kucaklayamadan Carlos Guendo de Amat'/n 'Melek ve Gül' şiirinde olduğu gibi uçup gitmişti... Belki o saatlerde bir gül dalı büyüyor ve küçük bir kız çocuğu ağlıyordu... Serin ağaçlar altında yaşanan mevsimler yoktu artık ve gecenin sessizliği içindeydi her şey!.." Pencereden gökyüzüne bakıyorum... Güneş bulutların arkasına saklanmış!.. Bu saatlerde yeni bir günle uyanan insanlar puslu ve yağmurlu sabahın ayazında hâlâ prefabrike evlerinden çıkıyor olmalılar!... Bir yıl daha geride kalacak... Umutlar Milli Piyango'nun 5 trilyonluk ikramiyesinde!.. Darmadağın olmuş düşlerimde hüznün değil, sevincin şarkısını söylemek istiyorum!.. Ne yazık ki gölgeler bahçesinde yıkanan rüzgâr bunca acıların üzerinde esiyor ve umutlarımızı alıp götürüyor!.. Yargı bağımsız değil, yargıç güvencesi yok!.. Yirmi birinci yılın başındayız ama Türkiye'nin insan hakları karnesi zayıf!.. Devlet içinde örgütlü silahlı güç, şimdi derin bir sessizlik içinde ama yarın ne yapacağı belli değil!.. Susurluk sanıkları birer kahraman!.. Yağmur dinmedi, gökyüzü açmadı... Gün ortasında neden alacakaranlık basıyor, niçin susuyor insanlar? Anlamak mümkün değil!... hikmet.cetinkayac cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 İkinci bir liste hazırlanıyor Bu arada, Dışişleri Bakanlığfndan yapılan yazılı açıklamada, bu örgütlere hazırlanan ikinci bir listede yer verileceği bildirildi. Açıklamada, "Ahnanbügilere görc AB, aday ülkeler ile bazı üçüncü ükeler için tehdil oluşluran örgüUeri kapsayan ikinci bir liste hazırlamaktadır. Sağlanan önbilgilerc göre, Türkiye'nin AB'ye verıniş olduğu terörist örgütler listesinin bu kapsamda ele alındığı anlaşdmaktadır. Konu, taranmı/dan gerek üye ülkeler gerek AB Konıisyonu nezdinde liti/Jiklc takip cdilnıeye dcvam edikcektir" denildi. Misyonerlik soruşturması Bahçeli'yi eleştiren Çay, bakanlıktan azledilme gerekçesinin açıklanmasını istedi: • ANKARA (AA)lçişlerı Bakanı Rüştü Kazını Yücelen, AJK Parti Yozgat Milletvekili Melımet Çiçek'in soru önergesini yanıtladı. Yücelen, misyonerlik raaliyetleri kapsamında 1998, 1999 ve 2000 yıllannda toplam 288 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edıldiğini bildırdi. Kimse karnından konuşmasın Örümcek Ağı • "Kendisini Türk kabul eden hiç kimse kurultaydan rahatsız olamaz" diyen Çay'ın basın toplantısına 5 muhalif milletvekili de katıldı. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçcli tarafından devlet bakanlığı görevinden azledilen Abdulhaluk Çay, Bahçeli ve parti yönetimine sert eleştiriİer yöneltti. Bahçeli'yi, azlin gerekçesini açıklamaya çağıran Çay, "Devletyönetiminde görev almış hiç kimse karnından konuşmamalı, gölgelerc ya da aynalara hitap etmemclidir. Azil işleminin ahlaki tenıeü ohnahdır. Kendisini Türk kabul eden hiç kimse Türk KurultayTndan rahatsız olamaz" dedi. Pişkinsüt'ün partisi hazır • A1NKARA (Cumhuriyct Bürosu)DSP'den isti fa eden bağımsız Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt, yeni yılın ilk günlcrinde partisini kurmaya hazırlanıyor. Partinin kuruculan arasında DSP'den istifa eden Izmir Milletvekili Mehmet Özcan ilc Istanbul Milletvekili Nazire Karakuş'un da yer alacağı bildirildi. Arslan: Idari soruşturma üü sürüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Feyzullah Arslan, Örümcek Ağı operasyonu kapsamında suçlanan lstanbul Mali Şube Müdürü Ayhan Miıııaroğlu ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hakkındaki adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Arslan, "lstanbul Valiliği gerck görseydi bu müdürlcri görevden ahrdı" dedi. Arslan, düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da düzenlenen çocuk pornografisiyle ilgili operasyon öncesinde lngiltere'nin Türkiye'yi 17 kez uyardığına ilişkin haberlerle ilgili olarak, "Bu konuda bizden bilgi istedikleri doğrudur, ancak 17 kez uyardıklarına dair haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Gazetecilerin, örümcek Ağı operasyonu kapsamında polis müdürleri Mimaroğlu ilc Saçan'ın bazı iddialar karşısında görcvde kalmalarının doğru olup olmadığını sorması üzerine Arslan, konunun savcılığa ıntikal ettirildiği ve bu kişilerin ifadelerinin alındığı yanıtını verdi. Arslan, "İstanhul Valiligimiz gerek görseydi bu kişileri görevden alırdı" dedi. • •• MHP Çorutn Milletvekili Abdulhaluk Çay, dün TBMM'de bir basın toplantısı diizenleyerekdevletbakanlığmdan azledilmesi konusunda aç ıklamalaryaptı. (Fotoğraf: AA) Türk Dünyası kurultaylarırun bugüne kadar eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in himayesinde yapıldığını anımsatan Çay, Türk Devlet ve Topluluklan Dostluk, Kardeşlik ve Işbirliği Vakfı'nın onursal başkanhğına Alparslan Türkeş tarafından getirildiğini vurguladı. Çay, "Bu ülkede kendisini Türk kabul eden hiç kimse Türk Kurultayı'ndan rahatsı/ olamaz, olnıamahdır" dedi. MHP'nin davası olan konulara karşı duyarlı olmasının doğal olduğunu aktaran Çay, "IVIHP davasının esasını teşkil eden bu ve benzeri konulann takipçisi obnam, hiç ihtimal vermek istemem ama bazılarını rahatsız etmişse, böyle bir zHiniyeti kabul etmeııı ve anlamam mümkün degildir" diye konuştu. Azil işleminin milli, insani, vicdani ve ahlaki bir temelinin olması gerektiğini, bunun devlet yönetme ciddiyetinin gereği olduğunu bclirten Çay, tersi durumda böyle bir işlemden hiç kimseye zerre kadar itibar payı düşmeyeceğini belirlti ve Bahçeli'yi azlin gerçek nedenini açıklamaya çağırdı. örtülii olarak Çay'ı, "ülkücü harekcti Demirel'in konu mankenliğine düşürme tezgâhı kurmakla" suçladı. 'Baba ve çocuklarT MHP'nin "busözdekurultaya konu mankeni olmadığını" belirten Çetin, "1 ürk dünyası sevdasının tavizsiz savunucusu milliyetçiülkücü hareketin, Demirel'in konu nıankenliğine düşürülme te/gâhı, camiamızca yakından takip cdilmektedir. Sergüenmek istenen baba ve çocuklan imajı, milliyctçi hareket gelenegine aykındır vc Türk dünyası davasına hizmetten uzakta, başka gayeler çağnşnrmaktadır" dedi. MGK üyeliğine yasal düzenleme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasada yapılan değişikliğe koşuk olarak, Başbakan yardımcılan ile Adalet Bakanı'nın da Milli Güvenlik Kurulu üycsi olmasına olanak sağlayan yasa tasansı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasanda, MGK'nin üyelerini sayan fıkra, "MGK, Cumhurbaşkanı 'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcılan, Adalet, Milli Savunma, lçışleri, Dışişleri bakanlan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlan ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşıır" şeklinde degiştirildi. Mııhalifler de katıldı MHP Çorunı Milletvekili Abdulhaluk Çay, dün TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek devlet bakanlığından azledilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına MHP'nin muhalif milletvekilleri SadiSoınuncuoglu,£nis Öksüz, Mesut Türker, Edip Özbaş ile partidcn ihraç edilen Ali Güngör katıldı Muhalitlenn Çay'a destek vermesi parti içinde yönetime karşı muhalefetin sertleşeceğinin göstergesi olarak yorumlandı. • •• Çetin: MHP, Demirerin konu ınankcni olmadı MHP Genel Ba.şkan Yardımcısı Şefkat Çetin ise yaptığı yazılı açıklamayla üstü ÖNLEM ALMADIĞIİÇÎN 38 MtLYON ÖDEYECEK ANAP'LI GÖKBULUTTAN DYP'YE ELEŞTİRİ: DeınireFe 6ağır' para cezası tstanbul Haber Servisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Egebank'ın eski salıibi Yahya Murat Denıirel, "mali durumu zayıflayan bankanın güçlenmesi için önlem alnıadığı" gerekçesiyle 38 niılyon lira ağır para cezasına çarptınldı. Şişli 2. AsliyeÇeza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan, bu davanın tutııksuz sanığı Yalıya Murat Demirel getirildi. Mahkeme hâkimi tarafından savcı mütalaasına ilişkin görüşü sorulan, Demirel önce avukatlanna söz verilmesini, kendisinin diyeceklerini daha sonra söylemek istediğini bildirdi. Bunun üzerine söz alan avukat Köksal Bayraktar, Demirel tarafından Hazine Müsteşarlığı'na gönderilen mektubun resmi bir evrak olabilmesi içiıi üzerinde en az 2 imza bulunınası gerektiğini söyledi. Bu nedenle mektubun resmi belge olmadığını anlatan Bayraktar, müvekkilinin beraatını istedi. Mahkeme hâkimi daha sonra, toplanan delillere göre, Demiu rel'i mali durumu/ayıflayan bankanın güçlenmesi için gerekli önlemi almamak" suçundan 38 milyon lira ağır para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Demirel'in söz alma istemini reddetti. Iktidar cipini garnizona çarpb ANKARA (ANKA) ANAP Grup Başkanvekili NihatCökbulut, halkı "sivUitaatsizlige" çağıran DYP Grup Başkanvekili Nevzat Ercan'a "Halkunız, iktidar cipini garnizon duvaruıa çarpanlan hahrlıyor" diye yanıt verdi. DYP ve ANAP grup başkanvekillen ri arasında "sivUitaatsizlik polemıği yaşanıyor. ANAP Grup Başkanvekili Gökbulut, dün TBMM'deki basın toplantısında, Ercan'a yanıt verirken "Halkısivil itaatsizliğe davet etlenler, kendi iktidarlannda entlasyonun yüzde 165, dövizin yüzde 187 artnıasına karşın menıur maaşlanna yüzde sıfır aruş talebinde bulunduklannı unutuyorlar nu" diye sordu. Türkiye'ye "taruşmaveeleştiri" önerdiklerini söyleyen, muhalefetin alternatiflerini açıklamasını isteyen Gökbulut, "Ülkevedevletsokaktanidareedilemez. Halkunız, iktidar cipini garnizon duvanna çarpbranlan haüriıyor" dedi. Gökbulut, bir gazetecinin "İktidar ciplerinin yolu üzerinde garnizon duvan olmalı mı" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yönetimi elinde bulunduranlar, sorumluluk duygusuyla hareket etmelidirler. Eğer iktidar erkini kullanamazlarsa, ülkeyi maceraya süriiklerlerse halk da elbette bunun hesabını sorar." aengin(« doruk.net.tr sahip olmuştur. Bu bağlamda başından beri Avrupa Birliği projesinin de içerisinde yer almış ve yacağı ve de doğal çevreyi kobirliğin sosyal ve demokratik ruyamayacağı artık bilinen bir niteliğinin pekişmesi için uğraş gerçektir. vermiştir. Bu uğraşın da katkıO nedenle sosyal demokratsıyla önceleri ekonomik enteglar için "ekonomide demokrarasyonla sınırlı olan birliktelik si" ve kamu yararı için çeşitli zaman içerisinde siyasi bir biraraçlarla piyasaya demokratik lik yoluna girmiştir. Bu süreç bir biçimde müdahale etmek henüz tamamlanmış değildir. ve onu düzenlemek doğal kaTürkiye sosyal demokratları bul edilmelidir. da "barışa, demokrasiye, inSosyal demokratlar aynı şesan haklarına, sosyal adalete, kilde kamu sektörünü yok sayçevreye, kültürel çeşitliliğe ve mamalıdırlar. özel girişimin olfırsat eşıtliğine" önem veren ve madığı yerlerde veya "toplubunları gerçekleştirmeye çalışan mun yaran için dengeleyici güç "Yurttaşların Avrupası "nın oluilkesinin gözetildiği yerlerde" şumunu ve Türkiye'nin AB'ye kamu kuruluşları gereklidir. Böl eşit koşullarda ve karşılıklı çıkar geler arası eşitsizlikler dikkate temelinde tam üyeliği hedefini alındığında bu hususun ülkedesteklemelidir. miz için ne kadar önemli olduUlusdevletin kimi egemenlik ğu ortadadır. haklarının referandum yoluyla Sosyal demokratlar "BırakıAB'ye devredilmesi, ulusal egenız yapsınlar, bırakınız geçsin menliği ve demokratik siyaseler" tipi ekonomiye ve demoktin belirleyiciliğini ortadan kalratik siyasetin ekonomiyi yöndırmaz. lendirme yetkisinin ortadan kalBağımsız devletlerin kendi dırılmasına rıza gösteremezler. özgür iradeleriyle uluslararası ya Avrupa BirliğiEgemenlik da bölgesel işbirliklerinde bir Evrensel sosyal demokrat haaraya gelmeleri doğaldır. Nitereket herzaman uluslararası işkim Avrupa Birliği'ne üye ülkebirliğine ve uluslararası dayanışlerin tümü de bağımsız ülkemaya önem veren bir anlayışa lerdir. DGM'den Pekep'e 'görevsizlik' • istanhul llaber Servisi lstanbul 4 No'lu DGM, "DGM'lerin görev alanlannda dcğişiklik yapan yasa uyannca" ülkücü çete lideri Scdat Peker ile 12 adamının "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturnıak" suçundan yargılandığı dava dosyasını "görevsizlik" karan vcrcrek tstanbul Ağır Gcza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme heyeti, Peker'in DGM'de yargılanmak istediğine ilişkin avukatınm talebini ıcddetti. Sezer, DDK'yi harekete geçirdi IRM1KI AYDIN ENGtN Birkaç gün önce art arda iki Tırmık yayımlandı ve sosyal demokratlara dört yalın soru yöneltildi. SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) Başkanı Ercan Karakaş dostumuz dört yalın soruya, dört yalın yanıt yolladı. Madem soruları sordum en azından ilk gelen yanıtı yayımlamak da boynumun borcu. Buyrun: • •• Ideolojik Çizgi Temel Değerler Sosyal demokrasinın tarihten gelen temel değerleri günümüzde de geçerliliğini korumakta ve başta emeği ile geçinen insanlar olmak üzere geniş kesimlerin özlemleri ile örtüşmektedir. Eşitlik, özgürlük, adalet, dayanışma gibi değerler hem daha iyi ve insan onuruna daha uygun bir düzenın ölçütleridir hem de sosyal demokrat/demokratik sosyalist partilerin politikalarının yönlendiricisidirler. Hızla değişen dünyada tartışılması gereken şey solun bu temel değerleri değil, onlara ulaşmak için izlenen politikalar olmalıdır. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerden bazıları sizin de belirttiğiniz gibi politikala Rekabet Kurulu mercek altında ANKARA (Cumhuriyet Bünwu)t umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Rekabet Kurulu'nun işlemleri, kararlan, harcamalan ve gelirlerinin araştırılması ve denetlenmesı için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) harekete geçirdi. DDK, Sezer'in talimatıyla yıllardır arazileri kurum ve kuruluşlara bedelsiz dağıtılarak yağmalanan Atatürk Orman (,'iftliği'nin (AOÇ) taşınmazlannın yönetimi hakkında da araştırma başlattı. DDK'nin kamu bankalan ve fona devredilen bankalarla ilgili iijlemlere yönelik incelemesi doğrultusunda cumhuriyet savcılıklanna göndenlen 40 tevdi raporundan yalnızca 10'u hakkında soruşturma başlatılabildiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı Tacan İldcnı, dün düzenlediği basın toplantısında DDK'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dört Soruya Dört Yanıt rı/araçları günün gerçeklerine göre yenilemekle yetinmeyip, temel değerleri de tartışma konusu yapmaktadırlar. (Yeni sol, üçüncü yol, yeni merkez vb.) Ama bir şey çok kesin; sosyal demokratlar özgürlük içerisinde eşitlik idealinden vazgeçemezler. Çünkü eşitlik projesi olmadan solun, sosyal demokrasinin bir anlamı olmaz. Küreselleşme de dikkate alındığında 21. yüzyılda solun geleceği toplumsal adalet konusunda göstereceği başarıya bağlı olacaktır. Üretim Araçlarının Mülkiyeti Başlangıçta sol bir bütün olarak devlet yada toplumsal mülkiyet diyordu. Bilindiği gibi sonraları bu konuda görüş ayrılığına düşüldü ve sol esas olarak iki ana akıma ayrıldı ve 70 yıl boyunca öyle devam etti. Sonuçta "reel sosyalizm" üretim araçları mülkiyetini toplumsallaştırdı ama buna rağmen hem ekonomide başarılı olamadı, hem de özgürlükleri baskı altına aldı. Sosyal demokrasi ise kapitalizmin yerine geçecek bir sistem yaratmadı, üretim araçlarının özel mülkiyetini kabul etti ama demokrasiyi geliştirdı ve refah toplumunu kurdu. Sosyal demokratlar belli dönemlerde kımi ülkelerde kamu ve özel kesimde "özyönetımsel firmalan", kooperatifleri vb. teşvik ettiler. Amaç "özyönetımsel toplumsal mülkiyeti" önce yaygın ve sonra da egemen ekonomik örgütlenme haline getirmekti. Ama bu denemeler başanlı olamadı. Ancak sosyal demokrasi bu arayışlarını sürdürmeli ve mülkiyet biçimlerinde de çoğulculuğu savunmalıdır. Serbest Piyasa Ekonomisi Gelinen noktada sosyal demokrasi; piyasayı "üretim sisteminin etkili bir aracı olarak kabul etmekte", ancak "Bir araçtan başka bir şey olmayan piyasayı düzenlemek, toplumun hizmetine vermek gerekir" demektedir. Sosyal demokratların piyasanın mutlaklaştırılmasına ve kurallarının doğa kuralları olarak gösterilmesine karşı çıkmalıdırlar. Piyasanın kendiliğinden tam istihdamı ve adaletli bir bölüşümü sağlayama Atatürk Orman ÇiftligTne incelenıc lldem, Cumhurbaşkanı Sezer'in talimatıyla DDK'nin halen Rekabet Kurulu'nun iş ve işlemleri ile AOÇ taşınmazlannın yönetimine ilişkin araştırma ve denetleme yaptığını bildirdi. DDK'nin, Rekabet Kurulu'nun, kararları, işlemleri, harcamalan ve gelirleri içinde olmak üzere her türlü malifonksiyonunuaraştırdığı belirtildi. Rekabet Kurulu, personele ödenen yüksek maaşlarla da gündeme gelmişti. DDK'nin Rekabet Kurulu'na ilişkin çalışmasında Türkiye'deki üst kurullar ve bu kurulların gerekli olup olmadığına ilişkin saptamalara da yer vereceği vurgulandı. Açıklama • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Gökalp, gazetemizin 20 Arahk 2001 tarihli sayısında yer alan Taıikat liderine övgü' başlıklı habcrlc ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklama şöylc: "...haberde Dahiliye Sonılan isimli tıp kitabında Nakşibcndi Şcyhi Esad Coşan'a teşekkür eden Yrd. Doç. ür. Murat Alper ve Aile Hekimı Dr. Samı Selçuk Biricik isimli yazarlann Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olduğu ifade edilmektedir. Adı geçen iki yazar Kocaeli Tıp Fakültesı'nin kuruluşundan beri bugüne kadar fakültemizde görev yapmamışlardır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog