Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2001 CUMARTESİ HABERLER SÖZÇİZGÎNİN 4 r <•"* ı f CUMHURİYET SAYFA Sandıklı ilçesinde cuma vaazı Turhan Selçuk Müftüye göre, yılbaşı ve piyango haram Haber Merkezi Afyon'un Sandıklı llçesi Müftüsü Faruk Arvas, yeni yıla 3 gün kala dünkü cuma vaazında Milli Piyango bileti ve yılbaşı kutlamalarının haram olduğunu öne sürdü. 2002'yi karşılamaya hazırlanan Türkiye'de yılbaşı kutlamaları ve Milli Piyango da dahil olmak üzcre şans oyunlarını haram gören müflü Arvas, yaptığı vaaz konuşmasıyla, "cemaate uyarı görevi" yaptığını ilcri sürdü. Afyon'un Sandıklı llçesi Müftüsü Faruk Arvas'ın dün Sandıklı Ulucami'de verdiği vaazı, merkezdeki 35 camide de aynı anda dinlendi. Müflü Arvas vaazında, "Milli Piyango bileti haramdır, uzak durun. Yılbaşı kutlamalan haramdır; llıristiyanlann âdedi vc yüzdc 99 Müslüman olan ülkemizde kutlanması doğnı değildir" diye konuştu. Faruk Arvas, vaazında, "Şans oyunlanna, içkiye, kumara para harcamayın" uyarısında bulundu. Müftü Arvas, AA'ya yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlaması ve piyango bileti için yapılan harcamalarla yapılabilecek şeylere ilişkin rakamların Ycşilay Cemiyeti'nin yaptığı araştırmalarla ortaya çıktığını iddia ederek "Milli Piyango da dahil şans oyunlannın hepsi haramdır. Cemaate uyarı görcvimizi yaptık" dedi ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ İyi İşaretler(!)... Başta iktidardaki siyasetçilerimiz ve kimi "tuzu kurular" olmak üzere toplumumuzun bir bölümü, iyi işaretler "vehmediyor". Ekonomik göstergelerin iyiye gittiğine inananlar var. Herkesin bildiği fıkradır, amayeri geldi. Genç jinekoloğu ilk kez bir doğuma çağırmışlar. Akşam eve dönmüş, müthiş üzgün. Karısı "Nasıl geçti" diyesormuş. "Sorma", diyeyanıtlamışgenç jinekolog. "Doğum sırasında bebeği ve annesini kaybettik. Durumu gören baba da şakağına bir kurşun sıktı"... Bir süre sonra, doktoru bir başka doğuma çagırmışlar. Akşam eve pür neşe dönmüş. Ne olduğunu soranlara mutluluk içinde yanıt vermiş: "Bu kez hem anneyi hem babayı kurtardım." Ekonomimizin iyiye gittiğini düşünenler, sanıyorum bu genç jinekoloğun ruh yapısı içindeler. Küçülmeyi yavaşlattıkları için, işlerin yolunda gittiğini sanıyorlar. Bunlara bir teselli de Arjantin'den geldi. Arjantin'de halk sokaklara dökülünce, "Bakın bizim halkımız bu yollara başvurmuyor" diye övünç payı çıkartıyorlar. Mecelle'nin temel kurallarından biri "Suimisal emsal olmaz"d\r. Ama bu muhteremlerin (!), Mecelle'den haberdar olduklarını sanmıyorum. Ekonomik "gidişatımızdakı"kötügidişindurdurulması, gidişatın iyiye dönmesi demek degildir. Son uluslararası dengenin getirebileceği IMF kredilerini, bir tür "bağış" ya da "hibe" olarak görmek son derece yanıltıcıdır. Bu gelen para da "borç "tur ve belli birfaizle geri ödenecektir. Bunu geri ödeyecek olan da bizız. Sayın Kemal Derviş'in sağlama "başansını"([) gösterdiği krediler, hemen tümüyle alacaklılarımıza gitmiştir. Yani bu kredilere, bizden çok sevinmesi gereken başkaları vardır. "Eğer bu krediler bulunmasaydı ne olurdu" sorusunu bana sormayın. Onu alacaklı olanlar düşünsün. Ama herhalde canımızı alacak değillerdi... İşlerin iyiye gıttiği söylenen Türkiye'ye, Kuni adında bir Japon "zibidisi" geliyor ve bir Türk erkeğiyle evlenmek istediğini söyleyerek, etrafı birbirine katıyor. Yüzlerce, evet yüzlerce gariban erkeğimiz, bir lokma ekmek umudu içinde, bu çirkin kadına kendini beğendirmek için uğraşıyor. Ayıp yahu... Birtoplum, işte böyle çözülür. Yarın öbürgün, biraz parası olan başka kadınlar da ortaya çıkabilir ve "devşirme" yaparlar. Daha sonra adamlar gelir, "Seni artiz yapacağım" diye kızlarımıza sulanmaya başlarlar. (Zaten bir kısmı buna teşne, ama...) • *• Türkçe'yi bozmak isteyenler de, tam teşekküllü bir biçimde örgütlenmiş gibiler. örgütlendikleri yerler, televizyon kanalları. (Bu arada sevgili Yaman Tüzcet'in, bu konuda yazdığı enfes kitabı yayımlayacak yer bulamıyorum. Duyurulur...) önceleri; televizyon spikerlerınin, her cümle içinde birkaç kez "evet" demelerine ve kimi sunucuların, "//;/..." diye sözcük bulma sıkıntılarına, illet olurdum. Şimdilerde ise "olay" sözcüğüne illet olmaya başladım. Hava koşullarıyla ilgili olarak, devlet televizyonu dahil, tüm kanallarda, bir "don olayı" lafıdır konuşulmaya başlandı. Yok efendim, "Marmara Bölgesi'nde don olayı bekleniyor"muş, yok efendim Akdeniz Bölgesi'nde "don olayı" gerçekleşmiş... Bu "olay" sözcüğü daha önceleri, yarı entel çevrelerde kullanılırdı. "Yemek olayını neyapacağız?" gıbi, "sinema olayı" gıbı. Şimdi "olay" sözcüğü, bizatihi olay oldu. Bana da sinirlenmesi düşüyor... AMERİKA, AYAKKABILARI DA KONTROLE BAŞLADI (BASINDAN) «*•> • VAN (AA) Van'da bir banka müdürii, görev yaptığı banka şubesinde soyuldu. Şekerbank Van Şubesi'ne gelen Mesut Savur, bütünletmek istediği 27 bin Alman Markı'nı, Müdür Hasan Aluç'a teslim etti. Aldığı parayı masanın üzerine bırakan Aluç, kredi kartı başvurıı belgelerini imzaladığı sırada, paralar kimliği heııüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Yetkililer, soruşturmanın sürdürüldüğünü söylediler. Müdiir, bankasında soyuldu Kişisel Sağlık Sigortası Yasa Taslağı'nın Bakanlar Kurulu'na gönderildiği bildirildi "Veşil Kart devri sona eriyor ANKARA (ANKA) Sağlık Bakanlığı, ödeme giicü bulunmayan yurttaş.ların sağlık hizmeti alması için Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde uygulamaya konulan, ancak ihtiyacı olmayanlar tarafından istismar edilen Yeşil Kart uygulamasını sona erdiriyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşan Sefer Aycan, "Yeşil Kart diye bir uygulama ortadan kalkacak" dedi. Türkiye'de 11 milyon 400 bin insanda Yeşil Kart bulunduğunu belirten Aycan, ihtiyacı olmayanlann da Yeşil Kart almak için çeşitli yollara başvurduğunu belirttı. Aycan, her yıl Yeşil Kartlıların gözden geçirilmesi gerektiğini, ancak böyle bir denet ••• • Sağlık Bakanlığı Müsteşan Sefer Aycan, her yıl Yeşil Karthlann gözden geçirilmesi gerektiğini, ancak böyle bir denetleme mekanizmasının olmadığını söylerken "Gerçekten ihtiyacı olanlann Yeşil Kart'ı yok" dedi. leme mekanizmasının olmadığını söylerken "Gerçekten ihtiyacı olanlann Yeşil Kart'ı yok, ama ödeme giicü olup da Yeşil Kart'ı olan çok sayıda insan var" açıklamasında bulundu. Aycan, Türkiye'nin herkesi kapsayan gerçek bir sigorta sistemine kavuşması gerektiğini ifade etti. Müsteşar Aycan, hazırladıklan Kişisel Sağlık Sigortası Yasa Taslağı'nın Bakanlar Kurulu'na gönderildiğini bildirirken taslağın amacının "herkesi sağlık sigortası içine almak" olduğunu söyledi. Kişisel Sağlık Sigortası'nda ödenecek prim miktarlannın asgari ücretin katlan şeklınde belirleneceğini kaydeden Aycan, burada kişilerin gelir gruplannın da belirleneceğini söyledi. Gelir durumu düşük olanlann prim ödemeyeceğini, bunlann primlerinin devlet tarafından ödeneceğini kaydeden Aycan, "Nasıl Yeşil Kart ödeneği ayınyorsa bu sefer de o kişilerin tedavi hiznıcti ahnası için o ödeneği sigortaya aktaracak" diye konuştu. Yenl yıla göl dibinde girecekler • VİLNİUS (AA) Litvanyah bir grup dalgıç, yeni yıla değişik bir şekilde girecck. Amfibiya adlı dalgıçlar kulübünün üyeleri, başkent Vilnius yakınlarındaki Trakay Gölü'nü yeni yıla girmek için mekân seçtiler. Dalgıclar, 31 Aralık'ta gece yarısı yaklaşırken göle dalacaklar ve yeni yılı gölün 69 metre dibinde karşılayacaklar. Dalgıclar, gölün dibine indirecekleri çamı da süsleyecekler. Taşar karşı çıktı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Turizm Bakanlığı, karayoluyla haccın doğu ve güneydoğu illeri için ekonomik canlanma yaratacağı ve yol güzergâhındaki Suriye ve Ürdün ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacağı gerekçesiyle iptal edilmemesini istedi. Turizm Bakanlığı, yurtdışına çıkışlarda 50 dolar ahnması uygulamasının da tamamen kaldırılması için Başbakanhk'a başvurdu. Kişisel Sağlık Sigortası'nda da beyanlar esas alınarak gelir durumunun belirleneceğini söyleyen Aycan, "Niyetimizherkesin sağhk güvencesinde olması. Bazüannuı sigorta dışında kalması halkın sağhk hizmetinden yararlanmasını engelüvor. Ama denetim mekanizmasım da güçlendireceğiz" diye konuştu. Sigorta idaresinin Başbakanhk'a bağlı olmasını öngördüklerini anımsatan Aycan, "Hizmeti her yerden; özel sektör, üniversite, SSK, devlet hastanesinden alabilecek. Buna sigorta idaresi karar verecek. Sigorta sadece sağhk hizmetlerini finanse edecek, hiznıct satın alacak" bilgisini verdi. TIR'ın yıktığı üstgeçidin tamamlanamaması yurttaşlan cambazlık yapmaya zorluyor Ustgeçit ikî aydır bitirflemedi tstanbul Haber Servisi 11 Eylül saldınlannda yerle bir olan dünyanın en büyük 10 binası arasında bulunan ikiz kulelerin 1.2 milyon tonluk enkazı, 6 ay içinde temizlenerek yerine yenisinin yapılması kararlaştınlırken İstanbul Sirkeci'de 5 günde yapılabilecek ustgeçit aylardır yapılamıyor. İstanbul Büyükşehir Bclediyesi yetkilileri, "çalışmalannarahksız sürdürüldüğünü" savunurken lnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Cenıal Gökçe ise üstgeçidin 5 günde bitirilebileceğini belirrti. Her gün yüzlerce insanın kulgeçit 60 milyar liraya mal olacak. Belediye yetkilileri, 5 metre yüksekliğinde olacak yeni üstgeçitle ilgili çalışmalann aralıksız sürdürüldüğünü ileri sürüyor. Yurttaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni insanları aldatmakla suçluyor. Yurttaşlar, "Arük bu işkence bitsin. Karşıdan karşıya geçmek büyük hüner istiyor. ... ., . . . .. , Yetkililer bir kazanın karşıya geçmenin e/iyet olduğunu soyleyen yurttaşlar beledıyeyı suçluyor. o l m a s ı m , ^ ^ a ™ ö i . landığı ve bir süre önce bir şıya geçiyor. 28 Ekim 2001 ta nıesini mi beküyor" diye tepki TIR'ın çarparak yıktığı üstgerihınde yapımına başlanan yagösteriyor. çidin yapılamaması nedeniyle Eminönü Darülfünun Caddeya üstgeçidinin mütcahhitliğini yurttaşlar, tramvay ve araçlann Uzak lnşaat Linıitet Şirketi ya si'nde dün meydana gelen kazada yine eşya yüklü bir kamkesiştiği noktada her gün adeta pıyor. Ocak ayının ilk haftasınyonun kasası üstgeçide sıkıştı. cambazlık yaparak karşıdan karda tamamlanması planlanan üst Tarlasını su basınca ölümü seçti • MANYAS (AA) Balıkesır'ın Manyas ilçesine bağlı Salur Beldesi'nde, yağışlar sonucu tarlası su altında kalan 68 yaşındaki çiftçi intihar etti. îrfan Karadağ, önceki gün kendisini kemeriyle ahınn tavanına asarak yaşamına son verdi. Karadağ'ın cesedine yapılan otopside de intihar ettiği kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öğretmen, evini yaktı • İstanbul Haber Servisi Kavacık Sezgiler Çıkmazı Sokak Köksal Apartmanı'nın 2. katında oturan emekli müzik öğretmeni Kıvanç Onur, girdiği bunahm sonucu evinin oturma odasını ateşe verdi. Üzerine kapıyı kilitleyerek içeride kalan Onur, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine ve kendisini dışan çıkarmasına izin vermedi. Ancak itfaiyenin müdahale ederek yangını kısa sürede söndürnıesine sinirlenen Onur, balkona çıkarak itfaiye ve polis ekiplerine hakaret edip piknik tüpü fırlattı. Görcvlilcri uzun süre uğraştıran Onur, balkona çıkan polis ve itfaiye görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Sigarayı bıraktı araba kazandı • İstanbul Haber Servlsi Sigarayı bırakan öğretmen Ali llisulu, otomobil kazandı. Sigarayla Savaşanlar Vakfı (SSV) ile Nissan Otomotiv AŞ tarafından düzenlenen "Sigarayı Bırak Nissan'ı Kazan" kampanyasına katılarak çekilen kura sonucu Nissan Altnera model otomobil kazanan Zeytinburnu Reşad Tardu llköğretim Okulu Fen Bilgisi öğretmeni Ali llisulu, "Otomobil kazanmaktan mutluyum, ancak asıl önemli olan sağlığımı kazanmış olmam" dedi. Muhsin Ünal'ı yitirdik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Muhsin Ünal, 95 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi. Binlerce öğrenci yetiştiren Ünal, 1906 yılında Çankın'nın Çerkeş ilçesi Karacaviran köyünde doğdu. Cumhuriyet gazetesi, 1996 yılında Ünal'ı '90 Yıllık Cmar' başlığıyla haber yapmıştı. UZDE YÜZE ULAŞTI XENİ YIL İÇİN HARCANAN PARANIN BİR KISM1NIÇOCUKLARA AYIRIN Yağmurlar barajları doldıırdu İstanbul Haber Servisi tSKt Genel Müdürii Veysel Kmğlıı, lstanbul'daki barajlarda doluluk oranının yüzde JOO'eulaştığını, Darlık, Ömerli, Elmalı, Terkos ve Alibey barajları ile Istranca Dereleri'nin kapaklannın kontrollü olarak açıldığını söyledi. Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, Istanbul'a su sağlayan 13 tesisin su seviyesinin aralık ayı başına dek en düşük seviyede olduğunu anımsatarak I 26 Aralık tarihlerı arasında yağan yağmurlarla, 534 milyon 224 bin 477 metreküp ilave su toplandığını ifadc etti. Rroğlu, "Şu anda yaklaşık 800 milyon metreküp suyuıııuz var. Bu bir rekordur. Biiyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere hariç bütiin barajlanmızdolıı" dedi. lstanbul'daki barajlann işletilmesiyle ilgili "Optimizasyon Projesi" hazırladıklarını kaydeden Eroğlu, önümüzdeki yıl Yeşılçay Barajı'nın devreye gireceğini, Istranca Dereleri'nde yeni barajların yapılacağını ve Küçükçekmece Gölü'nü de kente su verir hale getireceklerini anlattı. Çocuk istismarında toplumsal (luyarlılık artbnhnah muz 184 şirketten yahuzca 23'ü ki çocuklara oyuncak ve kırtasiye İstanbul Haber Servisi İstaneşyaları dağıtacak. destek verdL Sağhkh bir ortamda bul Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, çocukların sokaklarda çahşyaşama ve okuma hakkına sahip Türkiye lşçi Sendikalan Konfetınlması konusunda toplumun duderasyonu'nun (Türklş) dün dü olamayan çocuklannuza yardun yarsız kaldığını belirrti. Devletin, zenlediği "Sokakta Çalışan ÇocK uzataiun" dedi emeği yaratanlann yaİstanbul Üniversite öğnında olması gerektiğirencileri Koordinasyonu adı• istanbul Üniversite Öğrencileri ni vurgulayan Seyman, na konuşan Tuncay Kılıç, Koordinasyonu üyeleri yann Sangazi'nin "Yılbaşı eğlencelerine Türkiye'de insanlann insanharcanan paranın bir kıs Çckmeköy beldesindeki çocuklara oyuncak lığa ve birbirine yabancımı çocuklara aynlsa, bu ve kırtasiye eşyalan dağıtacak. laştığını düşündüklerini besorunun yüzde 80'i çölirterek ttBu vabancılaşmayla ilgili bir şeyler yapmamız gerekcuklar Sorunu ve Çözüm Yollan" zülurdü. Bugünü kurtaramazsak tiğini düşündük ve bir kampanya yannlanmızı kuramayız" diye kokonulu toplantıya katılan Seyman, başlattik Bu kampanya çerçevenuştu. sokakta çalışan çocuklann 'birilesinde yılbaşında yoksul bir mahalri' tarafından zorlandığını ve sömüİstanbul Üniversite Öğrencileleye gidip aldıklanmızı oradaki çori Koordinasyonu üyelen, "ülkede rüldüğünü ifade etti. culdarla paylaşacağtz" dedi. ki gelir dağuımı cşitsizfiğine ve inSeyman, bu konuda toplumsal sanlann birbirine yabancılaşması duyarlıhğın arttırılması gerektiğiÖğrencıler çocuklara aynı na dikkat çekmek için" yann Sani belirterek "Sokak çocuklanna zamanda bir tiyatro gösterisi ve ngazi'nin Çekmeköy beldesindeyardun etmesi için başvurduğumüzik dinletisi de sunacaklar. 5'DE BU A 23:1 S • İ.ES GIRLS OU CRAZY (CRAZY HORSE KIZLARI) 01.O5 UDO, SO AM5 DE (LIDO, SO. YtL KUTLAMJ V5 ll« OOnyaya F«rMı Bir Bakı« TV5 www.tvS.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog