Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı 1 a p I ii r ı AHMETTANER KIŞLALI'NIN ARD1NDAN I. KansuM.Açıktan fjm* Cumhuriyet kitapkulubü (, aj Pa/jrljmıı A ^ Tuıfcımgı C '.«I No 10/41 (34334)Cajaloglulıtanbul Icl 1212)51401% 78. YIL SAYI: 27842 / 500.000 TL (KDViçinde) Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) Cumhuriyet k ı t a p I a t,v \\ rVE DIŞÇÜÇL&R ,. A Ş Türicocagı C«d No 39/41 [212)51401% 29 ARALIK 2001 CUMARTESİ Başbakanlık'tan izin alınarak bastırılan albümde örgüt kurucusu şehit gösterildi Ekonomide yeniden yapılanma pmgnımı Diyanet'in Hizlnıllalı skandah Görevlilerimiz" adlı albümde, Beykoz'da öldürülen Hüseyin Velioğlu'nun HizbullarTı birliktc kurduğu Menzilciler kanadının önde gelenlerinden imam Ubeydullah Dalar da şehit olarak gösterildi. Albümde, Atatürk'ün, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın birer fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün 1923 yılında Balıkesir'in Zağnos Paşa Canıii minberinden halka seslenirken yaptığı konuşma da bulunuyor. PİYANGO BlLETİNE DE KARŞ1ÇIKTI MAHMUT ORAL DİYARBAKIR Dı yanet İşleri Başkanlığı'nın, Başbakanlık'tan ızin alarak bastırdıgı bir albümde, Beykoz'da öldürülen Hüseyin Velioğlu'nun Hizbullah'ı birlikte kurduğu Menzilciler kanadının önde gelenlerinden imam Ubeydullah Dalar da şehit olarak gösterildi. Albüm Atatürk'ün fotoğrafları ve vecizeleriyle süslendi. Diyarbakır Cmniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 görev arkadaşının şehit edildiği saldırıya katıldığı belirlendikten sonra düzenlenen operasyonda öldürülen Hizbııllah tetikçisi llasan Sarıagaç'ın mezar taşına "şehit" yazılmasına yönelik tepkiler sürerken Diyanet tşleri Başkanlığı'nın bastırdıgı "Şehit Din Görevlilerimiz" adlı albümde Hızbullah bağlantısı olan imamlara da yer verildi. Başbakanlık makamından onay alınarak bastırılan albümde, Hızbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun "silah zoruyla mevcut siyasal düzcni yıkıp İslami esaslara dayalı şeriat devleti kurma" kararı aldığı toplantılara katılan imam Ubeydullah Dalar da yer aldı. Ubeydullah Dalar'ın şeriatçı ayaklanma kararı alıııan toplantıya katıldığı yolundaki bilgi, aralannda örgüt yöneticilcri Edip Gümüş ve Cemal Tutar'ın da bulunduğu Hizbullah ana davası ıddianamesinde de yer aldı. Diyanet'in hazırladığı albümde "şehit" olarak gösterilen Ubeydullah Dalar, Hizbullah'ın kuruluş aşamasında Hüseyin Velioğlu ile birlikte MArkasıSa. 17,Sü..i'te MGK'den hükümete koşullu destek # 2001 yıhnın son MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Sezer'in başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Toplantının ekonomik gelişmelerın değcrlendırildiği bölümüne Kemal Derviş ve bazı bürokratlar da katıldı. MGK, uygulanan ekonomik program kapsamında "yolsuzlukların önlenmesi, yoksulluğun gıdenlmesi ve gelir dağılımının düzeltilmesini" isledi. # Güvenlik ve istihbarat raporları ışığında ülke güvenliğıne yönelik irtıcai ve yıkıcı faalıyetler ile sııç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sonuçlarını da değerlendiren MGK., irticayla mücadeleye yönelik yasa tasarılarının bir an önce yasalaşması gerektığinı bildırdı. I 17. Sayfada Menzilciler kanadının etkin isimlerinden "Şehit Din Müftüye göre yılbaşı haram # Afyon'un Sandıklı ilçesı nıüftüsü Faruk Arvas, merkezdeki 35 camiden aynı anda yayınlanan cuma vaazında, Milli Piyango bileti ve yılbaşı kutlamalarının haram olduğıınu öne sürdü. Müftü Arvas, "Milli Piyango bileti haramdır, uzak durun. Yılbaşı kutlamaları haramdır, Hıristiyanların âdetinin yüzde 99 'u Müslünıan olan ülkemizde kutlanması doğru değildir" dedi. Müftü Arvas, yaptığı vaaz konuşmasıyla "cemaate uyarı görevi"ni yerine getirdiğini ileri sürdü. • 3. Sayfada Hastanelerde kalite Okuyan Durmuş'a meydan okudu # Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, bakanlıgına bağlı SSK haslaııclen ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler arasında "kalite yanşı" başlattı. Okuyan, Sağlık Bakanı Dıırmuş'a meydan okuyarak SSK hastanelerinin gelecekte en iyi hızmeti vereceğıni iddia etti. Okuyan, tüm sağlık kuruluşlarını da bu yarışa katılmaya çağırdı. # Fiirk Tabıplerı Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, çok balık yediği için zekı olduğunu savunan Bakan Durmuş'a "Fazla balık yediğını düşünüyoruz" göndenncsınde bulundu. Sayek, 2001 yıhnın sağlık için kayıp yılı olduğunu belirtti. • 4. Sayfada İSTANBUL'DA 6 KÎŞİ YAKALANDI İBDA/C İstanbuPu kana bulayacakb # lstanbul'da düzenlenen operasyonda, İBDA/C örgütü üyesi 6 kişi yakalandı. Örgütün etkin isimlerinden tlhan Doğan'ın da aralannda bulunduğu bıı kişilerin, yılbaşı gecesi Fatih'teki Meryem Ana Kilisesi ile bazı eğlence mekânlannda bombalı eylem yapma hazırlığı içinde oldukları beliılendi. # 2000 yılını 200l'e bağlayan gece Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 10 kişinin yaralandığı bombalama eylemine de karıştığı belirlenen bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, kullanılmaya hazır boru tipi 2 bomba ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. • 4. Sayfada Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıvla kurulan bariyerin dışında "Mavi Deniz" adlı süpürge gemisi, tenıizleme çalışması yapıyor. Kasınıpaşa'daki HaliçTaşkızakTersanesi öıılerinden Galata Köprüsü'ne doğru meydana gelen akaryakıt sı/ıntısını temizleme çalışmaları, BüyUkşehir Belcdiyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplcr ile diğer birimler tarafından yiirütülüyor. (AA) MAVİ DENtZ'ÇALIŞIYOR ANKARA'NIN UMUDU 2. LtSTE PKK ve DHKPC AB listesiııde yok # Avrupa Birliği ülkelerinin belirlediği terör örgütleri ve teröristler listesiııde Irlandalı IRA ve Ispanyol ETA ile yan kuruluşlarının isimleri yer alırken Türkiye'nin listede görmek istediğı PKK ve DHKPC gibı terör örgütlerinin isimlerine yer verilmedi. # Dışişlerı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin aday ülkeler ile bazı üçüncü ülkeler için tehdit oluşturan örgütleri kapsayan ikinci bir liste hazırladığı bildirildi. Açıklamada "Türkiye'nin AB'ye vermiş olduğu terörist örgütler listesinin bu kapsamda ele alındığı anlaşılmaktadır" denildi. • 5. Sayfada Akaryakıt sızıntısı Haliç'i 'yaktı' 5bln metrekarellk alanı etklledl Haiiçte sızıntının meydana geldiği yaklaşık bin metrekarelik deniz yüzeyi, " Valide Sultan" ve " Yeni Galata" adlı römorkörler aracılığıyla bariyerle çevrildi. Sızıntının 5 bin metrekarelik bir alanda etkili olduğu ve çalışmaların bir hafta süreceği belirtildi. Tasarrufön lem leri Yılbaşı resepsiyonu iptal edildi # Cumhurbaşkanı Sezer, tasarruf önlemleri çerçevesınde geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı resepsiyonunu iptal etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Tacan lldem, önceki yıllarda ıki kez düzenlenen 29 Hkim Cumhuriyet Bayramı resepsıyonlarının da teke ındirilmesi talimatınm verildiğinı belirtti. lldem, Sezer'in yılbaşını Ankara'da geçireceğıni söyledı • / 7. Sayfada • YEŞİL KART DÖNEMİ KAPANIYOR • 3. Sayfada Balık tutmak yasaklansın Doğa ile Banş • PORNOCU ÖĞRETMEN TUTUKLANDI • / 7. Sayfada Derneğı Başkanı Yüksel Üstün, Haliç'te balık avlanmasının yasaklanmasını istedi. Greenpeace Akdeniz üfisi linerjı Kampanyası Sorumlusu Melda Keskin de akaryakıt sızıntısının tüm Boğaz'ı etkıleyeceği uyarısında bulundu. İstanbul Haber Servisi Haliç'e önceki gece bir çevre felaketine yol açan akaryakıt sızıntısının nedeni hâlâ belirlenemedi. Bir ton akaryakıtın çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık bin metrekarelik deniz yüzeyi bariyerle çevrildi ancak yurttaşlar Haliç'te balık tutmaya devam cdiyor. Doğa ile Barış Derneği Başkanı Yüksel Üstün, Haliç'te balık ve diğer deniz ürünlerinin avlanmasının ve yenilmesinin yasaklanmasını istedi. Kasımpaşa'daki Haliç Taşkızak Tersanesı önlerinden Galata Köprüsü'ne doğru meydana gelen akaryakıt sızıntısım temizleme çalışmalan, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi BaşkanlıMArkasıSa. 17,Sü. 3'te 20. yüzyıl siyasetmin aynası # Nâzım Hikmet, üzerine en çok yazılmış insanlarımızdan biri. Ama bu kez farklı bir biyografi var karşımızda: Doğan Kitap'tan çıkan "Romantik Komünist". Farklıhğı bilimsellikte. Z E Y N B » OML'in yaZISI • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Başbakanlarımızın ABD gezilerinde hangi konuların ele alınacağı günlerce önceden bilinir ve taraflar buna göre hazırlık yaparlardı. Oysa 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da Başbakan Ecevit'le Başkan Bush arasındaki görüşmenin gündeminde hangı konuların yer alacağı hâlâ bellı değıl. Başbakan Ecevit'in son günlerde daha çok olasılıklardan söz etmesı, değındiğımız belirsizlığe önaWArkasıSa.l7,Sü. l'de BUOÜN METİN ÜSTÜNDA( ve GUNDEM MUSTAFA BALBAY Oynak Giındem BİLİMTEKNİK |çizgi|eriy)b Ihale Yasası IhalesL. Reel Bankacılık... Cumhuriyet 'le birlikte... Hay, "Meclis çalışmıyor" demez olaydık! Son iki gündur öylesine bir yoğunluk kı, sormayın gitsin. Meclis Bakanlar Kurulu'nu solluyor, Bakanlar Kurulu Meclis'i... Karşılıklı fırçalarla, ataklarla, gollerle kalmadı icraatın i'si... MArkasıSa. 17,Sü.S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog