Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALIK 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA Lflo dishab@cumhuriyet.com.tr Eski diploıııat, eğitilmek üzere ııasıl ABD'ye adam yollandığını anlatıyor CIA, Ladin'e çalışmış ENGtNAŞKIN TORONTO ABD'nin Suudi ArabistarTın Cidde kentindeki ABD Temsilciliği'nde 198788 yıllan arasında "Vize Bölünıü Şefi" olarak çalışan ve daha sonra işinden kovulan eski diplomat J. Michael Springman, "Cidde'de CIA konsolosluğu gibi görev yapan temsilciligin, Usame bin Ladin'itı adanılan için bir vize nıakinesi gibi çalışöğım" bildirdi. Spnngman, Washington çıkışlı Covert Actıon dergisine yaptığı açıklamada, "20 personelden 17'si CIA görevlisi olan konsoloslukta, CIA'nın Bin Ladin'le oluşhırdıığıı ortaklıkla, Sovyetler'le çarpışmak için adam topladığını ve bu adaınlann ABD'ye yollandığını" bildirdi. "CIA'nın yasadışı yollarla ve gerçck dışı ölçütlerle, kişilikleri vc mcslek özeUiklcri uygun olnıayan BangladeşII, Lübnanlî, Sııriyeli, Filistinli, Pakistanlı ve Sudanlı kişilere, devreye gjren SAYDAM YALÇIN DOĞAN Her Uç Kişiden Biri Piyango Bileti Alıyor Insanlar birbirinin üstünde, kızılca kıyamet kopuyor. Mıtıng alanı gibi. Itiş kakış, bağırma çağırma hatta sıra kavgası. Trafik aksıyor, polis gelmiş düzenı sağlamaya çalışıyor. Ne oluyor?.. Halkımız piyango bileti almaya uğraşıyor!.. Gerçı, hemen her yılbaşı çekılişinde, piyangoya ilgi, şans denemesi hep yüksek. Ama, bu kez piyangoya adeta saldırıyor halkımız!.. Hani, belki, olurya!.. Beklenti, umut bu kez tahminlerin ötesinde. • Diplomat Springman, Cidde'deki konsolosluğun CIA temsilciliği gibi çalıştığını, çok sayıda Arap'ın ABD'ye götürülüp terör eğitimi verildikten sonra SSCB ile savaşmalan için Afganistan'a gönderildiğini kaydetti. yüksek rütbcli Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ABD vizesi sağladığını" belirten eski ABO'lı diplomat, "CIA'nm turist, işadamı olarak vize sagladıgı kişilerin dunımunu bir sahtecilik olayı sayarak, Riyad'daki büyükelçiliğe ve Washington'daki Dışişleri Bakanhğı'na bildirdiğini ancak kcndisinin reddettiği vize dilekçelerinin üstlerince onaylandıgınr açıkladı. ciligini değil, CIA ile Bin Ladin'in, Suudi Arabistan'dan adam toplayıp ABD'de eğitime yollamalanm protesto ediyordum. Vize vermekten kaçındığım adamlar, CIA terör egitimi sonrası Afganistan'a yollanacaklar ve Sovyeüer'le savaşacaktı." Vize kurallarına kesınlıkle uygun olmayan kişilerin başvurulannı sürekli reddetmesinin ardından, konsolosluktaki CIA ajanlannın baskılanna hedef olduğunu kaydeden eski diplomat, konsolos ve başkonsolos gibi yetkililerin, "Dışişleri Bakanlığı El kitabı"nı umursamayarak, kuşkulu adamlara vize dağıttığını belırtıyor. Cidde'den Almanya'nın Stuttgart kentine atandıktan sonra, yola çıkmadan önce uvizeulaylannın gizli kalma sı uyarısı aldığuu, aksi durunıda kariyerinin son bulacağı tehdidiyle karşılaştıgını" vurgulayan eski diplomat, "Stuttgart'ta, diğer ABD'li diplomatlardan 'istenmeyen adam' davranışı gördüğünü" bildirdi. Avustralya'da yangın dehşeti • SYDNEY(AA)Avustralya'da beş binden fazla itfaiycci, ülkenin güneydoğusunu kavuran arazi yangınlarını söndürmeye çalışıyor. tki gündür önü almamayan alevler, Sydney ve Canberra kentlerini de tehdit ediyor. Yaklaşık yüz noktada devam eden yangın yüzünden 50 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Yüz kadar evi küle çeviren alevler otoyol ve demiryollannın kapanmasına yol açtı. Sydney'in kenar mahallelerine alevlerin yaklaşması üzerine binlercc kiiji tahliye edıldi. Görevine son verildi Stuttgart Konsolosluğu'nda, siyasal/ekonomik yetkili sıfatıyla görev alan diplomat, yazısında şunlan belırtıyor: " Başkonsolos, hakkımdavermesi gerektiği yetertUik raporunu vermeyi reddetnıişti. Isranm üstüne raporu yazan yetkili, bu kez sicilinıc çok olumsuzsözcükler koyacaktı. Bu raporun ardından 1992'de diplomathk görevüne son verilmiş ve çok geniş deneyimime karşın devlet dairelerinde 3 yıl iş bulamamıshm." 1960 yılında kurulan ve adını CIA istıhbaratçılannın "GizöHareket" sözcüklerinden alan Covert Action, 40 yıldır CIA'nın ve ABD devlet kurgusunun yasadışı girişimlerini irdeliyor. Toplam ikramiye 33 trilyon 95 milyar Her yılbaşında ikramiye miktarını arttıran Milli Piyango yönetimı, bu yıl büyük ıkramıyeyı 5 trilyon liraya yükseltiyor. Bu yılbaşında toplam 33 trilyon 95 milyar lira dağıtılıyor. Geçen yıl dağıtılan toplam miktar 25 trilyon 130 milyar lira. Bu yıl piyasaya 23 milyon 400 bin bilet sürülüyor. Yanı, Türkıye'de yaklaşık her üç kişiden biri piyango bileti satın alıyor. Umudunu şansına bağiayan çok yüksek bır kitle!.. Ekonomik krizin, bir de bu açıdan aynası olmak uzere. 600 bin tam, 2 milyon 800 bin yarım, 20 milyon da çeyrek bilet basılıyor. Ve biletlerin tumü satılıyor!.. Vize makinesi gibi çalıştı Hiçbir vasfı olmayan ve 2030 yaşlarında olan CIA destekli kişileri "ABD'de ne iş yapmak istedikleri ya da ABD'ye neden gitmek istedikleri" sorularını yanıtlayamadıkları için reddettiğini açıklayan diplomat şu yorumu yapıyor: "Ben gerçekte vize sahte 5 trilyondan 8 milyona kadar ikramiye Biletlerin satışından toplam 56 trilyon gelir elde ediliyor. 33 trilyon 95 milyar lirası ödenecek ikramiyeye ayrılıyor. Satışın yüzde 14'ü, yani 6 trilyon 644 milyar lirası bayi komisyonu olarak odeniyor. 787.5 milyar lira net kâr. Kalan Hazine, Savunma Sanayii, Olimpiyat Oyunları, Tanıtma Fonu ile SHÇE Kurumu'na aktarılıyor. Ama, en çok KDV, gelir vergisi ve stopaj olarak Hazine'ye kalıyor, yaklaşık 10 trilyon lira. Bir tane 5 trilyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra, bir tane 1 trilyon, iki tane 500 milyar, iki tane 250 milyar, on tane 100 milyar, on tane 50 milyar, otuz tane 10 milyar, elli tane 5 milyar, yüz tane 1 milyar liralık ikramiye, en kuçük 8 milyon liraya kadar iniyor. Nükleer başlık taşıma kapasiteli bataryalar Pakistan sınınnda Afganistan Huıdistan fiizeleri çıkardı • Pakistan Devlet Başkanı tehditleri göğüslemeye hazır olduklarını söylerken Hindistan Başbakanı da ülkesinin savaşa sürüklendiğini savundu. Dış Haberler Servisi Hindistan ve Pakistan arasında gıderek tırmanan gerginlik, Hindistan'ın "fiize bataryalaruu" ileri üslere konuşlandırdığını açıklamasıylaartıyor. Hindistan Başbakanı Atal Behari Vacpayi, ülkesinin Pakistan tarafından savaşa zorlandığını öne sürerken Pakistan Devlet Başkanı PervezMüşerref de, ordusunun her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu kaydetti. Hindistan Savunma Bakanı George Fernandes "füzelerin hazır <>klııgu"nu kaydetti. Fernandes aynntılara girmezken basında yer alan haberlerde füze bataryalarının Hindistan'ın güneyindeki tesislerden kuzeydeki Pakistan sınırma taşmdığı bildirildi. 150 kilometrelik menzile sahip füzelerin, nükleer başlık da taşıyabileceği belirtiliyor. Hllstlnlilere havaalam yasağı • Dış Haberler Servisi lsraıl lçişlen Bakanı Eli Yişai, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli yolculann bundan böyle Israil havaalanlarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. Filistinlilere uygulanan ablukanın zaten lsrail'de kalmalarına izin vermediğini ve bunun sonucu olarak da tsrail havaalanlarından transît geçişlerinin yasaklandığını belirten Yişaı, bu karann güvenlik nedeniyle alındığını kaydetti. tsrail askerleri, Batı Şeria'da 17 Filistinliyi tutukladı. Cenin kentinde bir Filistinli sivil (53), Israil helikopterlerinin açtığı ateş sonucu öldü. Kadınlar kalemleriyle savaşacak • 10 yıllık bir aradan sonra çıkan ilk kadın dergisi "Suret" Batfdaki benzerleri gibi parlak değil. Dış Haberler Servisi Köktendinci Taleban yönetıminın devnlıp yerine yeni hükümet kurulmasıyla yavaş da olsa değişimlerin yaşandığı Afganistan'da, 10 yıllık bir aradan sonra kadınlar dergilerine kavuştu. Afganistan 'daki kadın dergileri, 1992'de Sovyet yanlısi hükümetin yıkılmasının ardından kapatılmıştı. 3 kadın tarafından yayımlanan "Suret" haflalık bir kadın dergisi. Ancak bu Batı'daki benzerleri gibi kuşe kâğıda basılmış, renkli ve canlı bir dergi değil. Giderleri kendi ceplerinden ödemek zorunda olan yayıncılar, dergiyi eski model bir baskı makinesinde, kalitesiz kâğıda basabilmişler. Bağımsız gazetelerin bulunmadığı Afganistan'ın ilk kadın dergisini çıkaranlardan biri olan 38 yaşındaki Mari, Enformasyon Bakanlığı'nda çalışan bir gazeteci. Man, "Kadınlara haklannı geri almak için savaşmalan, sanat ve yazı yoluyla kendilerini ifade etmeleri çağnsı yapıyoruz" diyor. Man, kadın hakları için sılahla değil kalemle savaşacaklarını söylüyor. 1 milyon 982 bin 466 bilete ikramiye Miktarı ne olursa olsun, 5 trilyon liradan başlayarak 8 milyon liraya kadar, toplam 1 milyon 982 bin 466 bilete ikramiye çıkıyor. 23 milyon 400 bin bilet satıldığına göre, 1 milyon 982 bin 466 bin kişi, bırer bilet aldıkları varsayımıyla, değışik mıktarlara göre, sevinmeye hazırlanıyor!.. Ancak biliniyor ki, sayıları az da olsa, birden çok bilet alanlar da var. 21.5 milyon bilet boş!.. 5 trilyon lira çıkma olasılığı ise, 23 milyon 400 binde 1!.. Şu ekonomik krizde, denenecek bır şans mı?.. Son on yılda, yılbaşı çekilişlerinde, sadece 31 Aralık 1997'de büyük ikramiye tam bilete isabet ediyor. 97'de büyük ikramiye 300 milyar lira. Bunun dışında büyük ikramiye son on yılda, 99 ve 2000'de yarım bilete, diğer yıllarda hep çeyrek biletlere çıkıyor. Geçen yıl herkes almış Piyangoya dönük son istatistiki bilgi hayli ilginç. 1980'den bu yana, zamanaşımına uğrayan, yani alınmayan ikramiye tutarı 6 trilyon 321 milyar 586 milyon lira. Son yırmı yılda, her yıl birileri, çıkan ikramiyelerini nedense almamış. Ancak son yırmi yılda sadece geçen yıl, herkes ikramiyesini almış!.. Şansınız bol olsun!.. Email: ydoganC" cumhuriyetcom.tr Faks:0212513 9098 IANITMA Vb DAYANIŞMA DhRNtĞI Irak: Uçak vurduk • BAĞDAT (AA) Irak, ülkenin güneyinde uçan bır Amerikan ya da ingiliz uçağına ateş açıldığım ve uçağın vurulduğunu ileri sürdü. Iraklı askeri sözcü, resmi INA ajansına yaptığı açıklamada, Irak hava savunma sisteminin güneydeki Mutanna ve Necef kentleri üzerine uçan Amenkan ve İngiliz uçaklanna ateş açtığını belirtti. Sözcü, atılan bir füzenin uçaklardan birine isabet ettiğıni söyledi. 2 bin Afganiye satılıyor Cemile Öıner de, "Farklı şeyleri de isteyen bir gençlik için çabşıyoruz" dıye konuşuyor. 2.000 Afganiye (150.000 TL) satılan ve 500 adet basılan Suret'ın ilk sayısı, 3 yayıncısı tarafından kitapçılara, ünıversitelere ve diğer kuruluşlara dağıtılmış. Suret'in, kız okullarının yenıden açılmasından söz eden başyazısının başlığında, u l mutkapüanaçıhyor" denilıyor. "Burkalınuburkasızmrbaşlıklı yazıdaysa burka giymeme özgürlüğü konu ediliyor. Mari, "Hareketebizöncülük ctmeliyiz. Azınlık cesaretini toplayıp burkayı atmadıkça, çoğunluk harekete geçemez" diyor. Suret'in 2. sayısının konusunu, Hamid Karzai'nin kadın haklanyla ilgili açıklamaları oluşturacak. KONGRE İLANI Derneğımızın Olağan (ienel Kurıılu 20 Ocak 2002 Pazar günü saat 12 00'de aşagıda adresı goslerılen dernek ınerkezımizde yapılacaktır Çoğunluk sağlanamadıgı takdırde 27 Ocak 2002 Pazar gunü aynı saatle, aynı adreste yapılacaktır Dernek Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1 Açılış, saygı duruı>u ve Genel Kurul Başkanlık Dıvanı seçımi, 2. Yönetim Kurulu faalıyet ve Uenetleme Kurulu raporlannın okunnıası, 3. Yünetım Kurulu laalıyet raporu hdkkında görüşmcler, 4 Yönelım ve Denetlenıe Kurulu'nun ayn ayn ibraya sunulması, 5. 2002 yılı tahmını bütçcsının görüsülmesı vc kabulü, 6 Yenı Yönetim ve Denetlenıe kuıulunun seçımi, 7. Dılek ve temennıler, 8 Kapanış 'Göz boyama' Hindistan Başbakanı Vacpayi, savaş ıstemediklerını, ancak Pakistan'ın kendilerini savaşa zorladığını savundu. Pervcz Müşcrref ise dışta ve içte tehditlerle karşı karşıya olduklannı, ancak KILIÇLI EĞİTÎM Hindistan'da Sih kadınlar, dinsel cgititn çcrçevesinde düzenlenen törene, ellerinde kıhçlarla katüdılar. (Fotoğraf: AP) her türlü tehdıdı göğüslemeye hazır olduklarını söyledi. Müşcrref şöyle konuştu: "Çokdikkaüihareket etmek zorundayız. İçinde 140 milyon kişinin yaşadığı ve nükleer olanaklara sahip bir ülkeden sorumluyuz." Pakistan, köktendincı örgüt Ceişi Muhammed'in lideri MevlanaMesud Azhar'ı gözaltına aldığını açıkladı. Hınt üst düzey bır hükümet yetkilisi ise bu adıınların sadece "gözboyama" amacıyla alındığını belirtti. Terör raporu BM'ye göderildi Türkiye yoğun işbirliği istedi ANKARA(AA)Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK)1373sayılıkaran uyannca 27 Aralık'a kadar üye ülkelerden ıstediği raporda, terorizmle mücadelede yoğunlaştınlmış işbirliği istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Diriöz, düzenlediği haflalık basın toplantısında bir soruyu yanıtlarkcn, BM'ye sunulacak raporun 14 sayfadan oluştuğunu söyledi. Raporda, gırış bölümünün ardından 1373 sayılı BMGK kararıyla talep edilen bilgiler ve bir sonuç bölümünün bulunduğunu kaydeden Diriöz, raporun bırinci bölümünde terörist faaliyetlerin mali bakımdan desteklenmesinin önlenmesine yönelik Türkıye'nın önerdiğıyasal hükümlerinsayıldığını ifade etti. Diriöz, yasa hükümlenne ılave olarak, terörün finansmanıyla ılgılı diğer kurallar, yönetmelıkler ve uygulamaların raporda dilegelirildığini ve finansman kapsamında 11 Eylül'den sonra atılan adımlann sayıldığını kaydetti. le sürdürdü: "Bu çerçevede BM tarafından hazırlanan 12 konvansiyondan 10'unun larafımızdan onaylandığı ve ikisinin de onaylanma sürecinde oldugıı, 40'ın üzerinde ülkeyle ikili işbirliği anlaşmamız olduğu belirtiliyor. BM cnstrümanlarına ilaveten, NATO'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (ACtT) kapsamında, Güneydoğu Avrupa İşbirliği kapsamında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği kapsamındaki diğer işbirliği faaliyetlerimlze ilaveten, Türkiye'nin İKÖ içinde de bu doğrultudaki faaliyetlere katkısını vurguladık. Ayrıca Avrupa Konseyi'ndeki çeşitli enstrümanlar hakkında yine bilgi veriliyor ve sonra da sonuç bölümü geliyor." F.sasNo2001/185 Malalya ıli, Darende ılçesı, Çukurkaya Köyü, Kurtoğlu l'ınarı mevkıınde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 136 DSİ No'lu ta^ınmaz, ÜSİ Uenel Mudurlüğü'nce kısmen kamulasjtmlmı^ olup, taşınmazın ıdarece saptanan zilyedı Alı çocukları Dursun, Bayram ve Mevlut Kurt'tur Tavnma/ın kamula^lırma bedelı mahkenıemızce (espıt edileceklır Bedel Darende /ıraat Bankası Şubcsı'nc yatırılacaktır. Konııya ıhijkın tüm savunma ve delıllenn ılan tarıhınden ıtıbaren 10 gün ıçınde mahkemeye yazılı olarak bıldırılmesı, aksı halde son ılandan ıtıbaren I ay ıçınde lıak sahıplerı ıtıraz etnıedıklerı takdırde kamulaştırma bedelı zılyede ödenecektır. Basın: 74181 tLAN DARENDE ASLİYE HUKÜK MAHKEMESİ FsasNo: 2001/191 Malalya ılı, Darende ılçesı, Çukurkaya Köyü, Çallıkoyak mevkıınde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 144 DSİ No'lu taşınmaz, DSl Gencl Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştınlmış olup, taşınma7in ıdarece saptanan zilyedi Halıl oğlu Ibrahim Akan'dır Taşınmazın kamula^lırnıa bedelı mahkememizce tespit edılecektır. Bedel Darende Zıraat Bankası Şubesı'ne yatınlacaktır Konuya ılışkın tüm savunma ve delıllenn ılan tarıhınden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildırilmesı. aksı halde son ilandan itibaren 1 ay ıçınde hak sahıplen ıtıraz etmedıklen takdırde kamulaştırma bedelı zılyede ödenecektır. Basın: 74084 ILAN DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DERNEK MERKEZİNİN ADRESİ: Ergenekon Caıl Bıle/ık(,ı Sokuk Genç Apt No 1/5 K I D 4 Pangaltı İSIANBLII. Telefon vc Faks 0 212 214 57 50 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DENtZLİ ŞUBESÎ GENEL KURUL tLANI Şubemiz 4 Olagan Genel Kurulu çüğunluklu olarak 1920.01.2002 günlcn ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2627.01 2002 gunlerı, yapılacaktır Genel Kurul 19 01 2002 veya 27 01 2002 günü saat 13.30'da l'MMOB Makına Mühendıslen Odası loplantı Salonu'nda, seçımler ıse 20 01 2002 veya 27 01 2002 günleri Şube Bınamızda yapılacaktır Adres: Uçaııcıbaşı Mahallesı, 561 Sokak, No:4 DENİZLİ GfJNDKM: l.Gün: 1Acıhş, 2 Başkanlık Divanı Seçimi, Istihbarat ahşvcıişi Diriöz, raporun ikinci bölümünde terönst saldirılarla ilgili olarak, fınansmanından öte terorizmin kendisiyle ilgili yasal mevzuat ve hükümienn aynntılı bır şekılde sıralandığını bildirdi. Sözcü Diriöz, 3. bölümde Türkiye'nin terönst faaliyetler hakkında istihbarat tcatisi vc güvenlik makamları arasında işbirliği konusunda neleryaptığının sıralandığını belirterek, konuşmasını şöy EsasNo2001/218 Malatya ılı, Darende ılçesı, Yazıkoy Koyu, (,'ııvallı mevkıınde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 162 DSİ No'lu taşınmaz, DSl Genel Müdiirlügü'ncc kısmen kaıtnılaştırılmı^ olup, taşınmazın ıdarece saptanan 7ilyedı Hasan çocukları ömer, Muslafa, Mehınet ve Ali Özkaya'dır. la^ınmazın kamulaştırma bedelı mahkememizce tespit cdılecektır. Bedel Darende Zıraat Bankası ijubesfne yatırılacaktır Konuya ılışkın tüm savunma ve delıllenn ılan tarıhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkemeye yazılı olarak bıldmlmcsı, aksı halde son ılandan ıtıbaren 1 ay ıçınde hak sahıplen ıtıraz etmedıklen takdırde kamulaştırma bedelı zılyede ödenecektır. Basın: 74188 tLAN DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ bsasNo: 2001/194 Malatya ılı, Darende ılçesı, Çukurkaya Köyü, Çallıkoyak mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 145 DSl No'lu taşınmaz, DSl Genel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştırılmış olup, taşınmazın ıdarece saptanan zilyedı Hasan çocuklan Muhsın ve Emıne Akkaya'dır Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edılecektir. Bedel Darende Zıraat Bankası Şubesı'ne yatırılacaktır. Konuya ılışkın tüm savunma vc delıllenn ılan tarıhınden ıtıbaren 10 gün ıçınde mahkemeye yazılı olarak bıldırılmesı, aksı halde son ılandan itibaren 1 ay içinde hak sahipleri ıtıraz etmedikleri takdırde kamulaştırma bedelı zılyede ödenecektır. Basın: 74178 İLAN DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 3 Saygı Duruşu, 4 Şube Başkanı'nın Konuşması, 5 Konuklann konuşması, 6 Çalışma Raporu ve Mali Raporun Okunması ve Değerlendinlmesı, 7 Dılek veönerıler, 8 Adaylann belırlenmesı, 8.1. Şube Yönetim Kurulu Adaylannın belırlenmesi (7 Asıl, 7 Yedek), 8.2. Oda Merkez Genel Kurul Delegelerınııı Belırlenmesı (19 Asıl, 19 Yedek), 9 Adaylann Tutanaga Bağlanarak tlanı ve Kapanış. 2. Gün 10 Seçımler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog