Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

I SAYFA CUMHURİYET 27ARALIK2001 PERŞEMBE 8 D Ü N Y \ V E T Ü R K I Y E dishab@cumhuriyet.com.tr Türkiye Afganistan'daki uluslararası güce asker göndermeme eğiliminde Banş Gücü çıkmazı Jlıvnkoğlu'nıın Afganistan'a gönderilecek gücü "koruma gücü" olarak nitelemesi Ankara'nın pozisyonunu açıklıyor. Karargâhta kurmay subay düzeyinde katılmayı planlayan Türkiye çabalannı polis ve ordu üzerinde yoğunlaştıracak. rolü, bu açıklamaların ardından Müslüman NATO müttefiki olarak öne çıkmış ve birçok ülkenin onayını almıştı. BM Güvenlik K.onseyi'nin karannın çıkmasına, Londra'da yapılan katılımcılar toplantısında belli bir uzlaşıda buluşulması ve 22 Aralık'tan itibaren ülkelerin birer birer Afganistan'a asker göndermelerine karşuı Türkiye'nin ne asker sayısı, ne nerede ve nasıl görev alacağını açıklamaması dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü llüseyin Diriöz, dün düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Banş Gücü'ne ilginıiz sürmektedir. Türkiye, katkıda buhınacaktır. Ancak bu katkının şekilleri var. Karargâhta subaylanmız buhınacak. Ancak bunun ilerisindc asker sayısı ve zamanlanıası koııusunda çauşmalar devam ediyor" yanıtını verdi. MERHABA NECATİ DOĞRU Giden yıl hüzündür, gelen yıl kahkaha. Yeni bir yıl, göstere göstere, açık, şeffaf, anlaşılır bir üslupla geliyor. Yeni milli astraloğumuz, taze milli medyumumuz, yeni bitme milli falcımız; "gelmekte olan yılın nasıl geçeceğini..." kendilerince anlatıyorlar. Çok yaman tahminler. "Aaaa..." dedirtecek iddialar... Ben astrologlar ve falcılar kadar iddialı değilim... Bitmekte olan yıla bakarak gelecek yılın "restleşme... keskin virajlar... hesaplaşmayılı olacağını" söyleyebilirim. 2001 yılı yaman geçti. Sancılaria geçti... Acttarak, ağlatarak geçti. Bu yılın adını koymamız gerekirse "çok gerçekçi bir yıl" oldu. özellikle ABD gerçeği... özellikle Avrupa gerçeği.... özellikle Türkiye gerçeği.... özellikle Ortadoğu gerçeği... Kamçı gibi şakladı... 2001 yılındagerçekleryarıştı. Ders çıkartmak gerekirse 2001 yılı; "Ey Türkiye insanı, önce kendine bak, önce kendine güven... Tıtre ve kendine gel..." yılı oldu. • •• 2001 yılında Avrupa; Türkiye'yi şu anda görüşmeye değecek bir ülke olarak görmediğini, ancak 2010 yılından sonra "otunılup konuşulabilecek" bir ülke ilan etti. Böylece Türkiye, tam üyelik kuruntusunun ve kendini oraya yakıştırmış olmasının gerçekle bir ilintisi olmadığını görüverdl. İyi ki yaşadık 2001 yılını... Acı gerçekleri görmüş olduk. Avrupa'nın tam üyelik için görüşme başlattığı 11 ülkenin 10'undan daha iyi durumda olmasına rağmen Türkiye'yi bu sepetin içine koymadılar. Türkiye'ye; "Kıbrıs'ta taviz ver, Avrupa ordusuna girme hakkından gönül rızanla vazgeç, Kürt kimliğini tam, Ege'de Yunanistan'la anlaşmayı içine sindir, demokrasini yerleştir, bütçe açıklarını kapat, köylü sayısını azalt, enflasyonu Avrupa düzeyine indir, insan haklarını, doğa haklarını, hayvan haklarını demokrasine yerleştir de gel..." dediler. Restleşme Yılına Giriyoruz! ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, Afganistan operasyonunun başladığı günlerden bu yana aktif olarak katılacağını açıkladığı uluslararası Banş Gücü'nc asker göndermeme eğiliminde. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun "Afganistan'da Banş Gücü değil, geçid yönetimi koruma gücü oluşturuldu" şeklindeki elesjtirel açıklaması, Türkiye'nin pozisyonunu da açiklar nitelikte. Türkiye'nin oluşturulan güce karargâhta kurmay subay düzeyinde katılmak ve bu arada çabalarını Afgan polis ve ordusunun oluşturulmasına yoğunlaştırmak amacında olduğu kaydediliyor. Türkiye'nin, tarihi ilişkileh bulunduğu Afganistan 'ın geleceğinin oluşturulmasına yönelik siyasi, askeri ve toplumsal alanlarda etkin olma hedefleri pek tutmuyor. Banş Gücü, bu süreçte yaşanan en son örnek olarak öne çıkıyor. I ürkiye, Afganistan'a yönelik operasyonun başlamasının lıemen ardından gündeme gelen Banş Gücü'ne katılacağını açıklamış, bu gücün ülkenin yeniden yapılandınlmasında da rol oynayabıleceğini öngörmüştü. Türkiye'nin Ankara net tavır alamıyor Türkiye'nin net bir pozisyon koyamamasındaki unsurlar şöyle sıralanıyor: 1. Türkiye, ilk Londra toplantısında bir tabur (en az bin asker) gönderebileceğini açıkladı. Ancak katılımcı ülke sayısuıın yüksek ve Afganistan'a göndenlecek asker sayısının 5 bin olması üzerine Ingıltere, en fazla 600 Türk askerine gereksinim olabileceğini kaydetti. 2. Türkiye, tngiltere'nin 3. ay sonun da görevi bırakmasının ardından komutanlığı alabileceğini bildirdi. Ancak komutanlık yapacak bir ülkenin daha fazla asker gönderebilmesi istemi olumlu karşılanmadı. Türkiye, bölgeye gönderilecek askerin sadece koruma ve istikrar görevi değil, aynı zamanda ülkenin yeniden yapılandınlması çalışmalanna katılmasını öngörüyor. 3. Türkiye, iyi ilişkileri bulunduğu Afganistan'a göndereceği askerlerin olası bir çatışmada yerel Afgan halkının ölümüne neden olmaktan çekiniyor. Dolayısıyla muharip olmayan birlikler gönderme amacında. 4. Türkiye, derin ilişkileri bulunduğu Afganistan'da zaten var olduğunu, son değerlendirmelerde asker göndermemenin bu imajı bozmayacağını öngörüyor. Bu nedenle Başbakan Bülent Ecevit'in Afganistan Başbakanı Hamid Karzai'ye gönderdiği mektup, Türkiye'nin Afgan ordusunun ve polisüıin yapılandırılmasına yoğunlaşacağını gösteriyor. Bugün yapılacak bir toplantıyla Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin olası katkılar özel ve kamu kuruluşlarıyla ele ahnacak. Avrupa almadı ne oldu? Türkiye bir kot aşağı mı indi? Hayır... Türkiye AB'ye zaten üye değildi. Üye olarak alınsaydı; mali, sosyal, siyasal, kültürel maliyeti olacaktı. Bunu Avrupa ödeyecek, Türkiye kazançlı çıkacaktı. Avrupa'nın bu maliyeti ödemeye zaten oldum olası niyeti yoktu. Dolayısıyla bir kot aşağı inmiş değil. Değişen bir şey yok. ' Kıbrıs, Avrupa ordusu konusunda taviz verir gibi olunca yeniden bir rüzgâr estirseler de 2001 yılında Türkiye'yi Avrupa üyeliğine uygun görmediklerini açığa vurmuş oldular. Avrupa üyeliği... Yakın bir gelecek için bitti. Ama çağdaşlaşma sürüyor. Alsalarda... Almasalarda... Avrupalılaşma devam edecek... Türkiye, kendine özgü bir Avrupalılaşmayı, çağdaşlaşmayı, kesiniye uğratmadan sürdürecek. Eli mahkum... Ayağı mahkum... Coğrafyası mahkum... Tarihi mahkum... Türkiye, içine kapanamaz, yorulamaz, bıkamaz, küsemez, tespihböceği gibi kabuğuna çekilemez... Avrupa ordusuna, Türk ordusunu almıyorlar. 65 bin kişilik Avrupa ordusundahiçdeğilse 45 bin kişilik Türk askeri, 3 Türk generali, 10 Türk albayı, yüzbaşısı olsun istemediler. NATO'nun desteklediği Avrupa ordusuna NATO'nun 51 yıllık üyesi Türkiye'yi almadılar. 2001 çok gerçekçi yıl oldu. 2002 daha gerçekçi olacak. 2002 Avrupa ile ve büyük bir olasılıkla ABD ile restleşme yılı olacak. 2001 yılında patlayan New York gökdelenlerinin kalplerinden vurulması terörü, Afganistan'da Taleban ve Ladin belası, ABD için Türkiye'nin "Sadece işı düştüğü zaman stratejik ortaklıktan söz edilen ülke" olduğunu tabak gibi ortaya koydu. Afganistan olmasaydı... IMF, Türkiye'ye 10 milyar dolar daha taze kredi vermeyecekti. Ve 30 yıl önce bütün dünyaya et satan Arjantin'in et bulamaz duruma düşmesi gibi bir ciddı sıkışma Türkiye'de de olacaktı. 10 milyar doları verdiler. Çünkü Irak gerçeği var. ABD, Irak'a girmek istiyor. Türkiye ise Irak'ın toprak bütünlüğünün parçalanmasını istemiyor. 2002 yılı "Türkiye 'nin ABD ve Avrupa müttefiki kalıp fakat hem ABD ile hem Avrupa ile restleşme yılı" olacağa benziyor. Gerçekçi bir yıl bitiyor. Daha gerçekçi yeni yıl geliyor. • •• ••• TÜRK HALKJNA SESLENDİ Papandreu yeni yılda banş diledi • Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk halkına yönelik yeni yıl mesajmda "Banş bizim tarihi sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. Dış Haberler Servisi Yunacak çok şey var ve bunu yapanistan Dışişleri Bakanı Yorgo cak iradeye sahibiz. Her iki ülPapandreu Türk halkına gönke hükümeUerinin gelecek kuderdiği yeni yıl mesajında, Atişaklara geçmişin güvensizlikna'nın Ankara'yı AB içinde lerinden ve sürtüşmelerinden görmek istemesinin stratejik uzak, banş içinde bir geleceği bir karar olduğunu vurgulayaşekillendirmek için tarihi sorak "•Banş. bizim tarihi sonım rumluluğu vardır." luluğumuz" dedi. Papandreu Kıbns'la ilgili şu görüşlere yer verdi: Papandreu mesajında şu ifa"önümüzdeki yedeleri kullandı: "Yeni perspeküfleri en iyi ni yıl nedeniyle kenbiçimde değerlendirdimve Yunanistan hünıek ve yeni zoıiuklakümeti adıııa, her iki n olumluluk ve yapıÜlkenin çıkanna olacıhkla ele almak zocak biçimde işbirliğirundayız. Kıbns, yemizi geliştirmemiz vc ni bir döneme girmekdost Türk halkının tedir. BM kararlan üerlemesi ve refahı için çerçevesinde adü çözüen iyi dileklerimi sunıe katkıda buhıntnak nanm. Geçen yıDarda Türkiye ile YunanisilişkUerimizi gölgeletan arasında yeni bir yen gerilimi diişürtarihi dönemin başmek, karşıhklı güve Yorgo Papandreu langıcına işaret edeni arttırmak ve çok cektir." TürkiyeAB ilişkileriönemli alanlarda işbirUği yaratmak için çok çahşük, yol al ne de yorum getiren Papandreu şu ifadeyi kullandı: dık vc daha da ötesi, halklanmız bu poliükayı kucaklayarak "AB üyesi Yunanistan, Türkendi inisiyatifleriyle daha ile kiye'nin geleceğinin Avrupa'da rigötürdüler." olduğuna inanmaktadır. Türkiye'nin Avnıpa perspektifini güçPapandreu, Ankara 'daki Yulendirmck bizim için stratejik nanistan Büyükelçiliği'nce yaöneme sahip olan bir seçündir yımlanan u Yunanistan" dergive bu konuda çahşmaya devam sinde yer alan mesajında şu göedeceğtt." rüşlere yer verdi: "Daha yapa ••• Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Katar Emiri ElSani ile görüştü. (Fotoğraf: AP) Kaîar Emiri'nin Kıbns jesti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Cumhurbaskanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye ile Katar'uı Ortadoğu'da şiddetin sürmesinin tüm bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ortak kaygısını paylaştığını bildirdi. Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Haüfa EkSani, Kıbns Rum kesiminin Katar'da büyükelçilik açma istemını değerlendirirken "Katar'da Rumlar olduğu gibi, Türk kardeşlerimiz de yaşıyor. Bir tarafa büyükeLçilik açma izni verip diğer tarafa vermemek ohnaz" dedi. Sezer ve resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Katar limiri ElSani ortak basın toplantısı düzenlediler. Sezer, "Afganistan'da geçici yönetimin göreve başlamasının, Afgan halkının özlemini duyduğu demokratik gelişme ortamına kavuşturuhnası için tarihsel bir aşama oluşturduğunu dile getirdik" diye konuştu. dayalı bir çözüm bulunması gerektiği konusunda görüş birliğine vardıklannı bildirdi. Katar Emiri ElSani, Kıbns Rum kesiminin Katar'da büyükelçilik açma talebine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Katar olarak temennimiz, taraflann tek şemsiye alünda uygun bir çözüm bulmalandır. Katar'da Rumlar olduğu gibi, Türk kardeşlerimiz de yaşıyor. Bir tarafa büyükelçiUk açma izni verip diğer tarafa vermemek ohnaz. Beklentimiz gelecekte tek bir elçilik için i/,iıı çıkmasıdır. Bu da çözümden sonra mümkün olabilir." Hazmettirse alacaklar mı? Bu da belli değil... Belki de; "senin erkeklerin sünnetli, cerraha gidin kirvenizin kucağındayken kestirdiğiniz parçayı yapıştınn da gelin..." diyecekler. Belki de; "Muhammed'/n camisini bırakın... Isa 'nın kilisesine gitmeye başlayın..." diyecekler. Keskin viraja zorlayacaklar. Hiçbirtoplum... Bu kadar keskin viraj alamaz... Beli kırılır... Ama Avrupa işte bu... Bunu 2001 yılı öğretti... Başka bir gerçeği de öğretti. • •• Karakoyunlu Ev Sahibini Bastınyor! Hayat ne kadar dinamik! Ben niçin yılayım... Yılmaz Karakoyunlu, kendisiHaber kovalıyorduk! nin başrol aldığı ve çok iyi bildiKendimiz haber olduk! ği "Kastelli'ninBatırılışı"olayını TRT'den ve özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, "Salkım Ha roman yapmıyor, ondan oyun çıkarnımın Taneleri"n\r\ yazan Yılmaz Ka tıp TRT'ye film çektiremiyor. İyi bilmediği ve dört dörtlük araştırmadan, rakoyunlu, 5 Aralık ve 10 Aralık taçalakalem yazdığı anlaşılan "Varlık rihlerinde bu köşede yazdığım yazıVergisi" gerçeğini tek taraflı olarak lardan ötürü beni ve Gazetemiz Sotahrif ediyor. rumlu Yazıişleri Müdürü rafine insan Flkretllklz'idavaetti... Kendisine "yazar" dedirtiyor. 10 milyar TL istiyor. Yazarlığın hakkını vermiyor. Benim aylık net maaşım 850 milKendisine "aydın" dedirtiyor. yon TL. Insafsız Karakoyunlu, 12 ayAydınlığın hakkını vermiyor. lık maaşımı istiyor. Kastelli'yekoordinatöroluyor. KoEfendim, hakaret etmişiz... ordinatörlüğün hakkını vermiyor. Kurnaz köşe dönmeci... Politikayagiriyor... Görgüsüzdemişiz... Sadece çürümüş politikacılığın Biz bunlan mı demişiz, yoksa "Yazhakkını veriyor. özelleştirme kapsadığınız romanın TRTdesteğiyle film mına alınmış halk şirketi TÜPRAŞ'ın leştlrilmesinde siyasi nüfuzunuzu yönetim kuruluna 87 yaşına gelmiş kullanıp kullanmadığınızı, halk adı Ali Tanrıyar'ı torpilli olarak atıyor. na, sorgulamaya mı çalışmışız?", Adam da "Haberim olmadan beni mahkeme heyeti karar verecek. TÜPRAŞ yönetimine atamışlar..." diye açıklama yapıyor. Adalete saygımız sonsuz... Fakat Karakoyunlu, bizi mahkeVe binbiroyunlu... meye vererek korkutma, yıldırma "ev Karakoyunlu... sahibini bastırma" taktiği izliyor. Hâlâ bakanlıkta duruyor. Bu ucuz taktiklerden.... Halktan özür dileyip... Hiçbir gazeteci yılmadı... Istifa etmiyor. Ortadoğu konusunda görüş birliği Sezer, Ortadoğu için de taraflann görüşmelere bir an önce yeniden başlamalan ve IsrailFUistin uyuşmazlığuıa BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlan temelinde banş karşılığı toprak ilkesine DosyaNo: 2001/1056 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kalaba Mahallesi, Sanatoryum Caddesi, Beyşehir Sokak'ta 515 m2 miktarındaki arsa üzerine inşa edilen 4 kapı no'lu Birlik Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan ve imarın 5760 ada, 4 parselini teşkil eden 60/515 arsa paylı 75 m2 kullanım alanlı zemin kat 11 no'lu dükkân vasıflı taşınmaz bir borç nedeniyle açık arltırma suretiyle satılacaktır. Gcniş evsafı dosyada mevcut bilirkişı raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 38.OOO.OOO.OOO.TL yüzde 18 KDV bedeli alıcıya aittir. Satış şartlan: 1 Satış, 05/02/2002 günü saat 15.50'den 16.00'ya kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafiarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 15/02/2002 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkııl en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak iizere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para ıledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek iizere mehil venlebilır. Tellalıye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan, KDV alıcıya aittir. Uırikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrati vcrildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/1056 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/12/2001 (*)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 78876 ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRIV1AİLANI DosyaNo: 1999/640 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsı, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara ili, Yenimahalle tlçesı, Özgür 1 Mahallesi, Rajıv Gandı Caddcsı'ndc, 670 m2 miktarındaki arsa üzerine ınşa edilen 70 kapı no'lu evın bulunduğu yere rastlayan ve imarın 14812 ada, 4 parselini teşkil eden 125/670 arsa paylı; alt katta salon, mutfak, WC, üst katta 3 oda ve banyo mevcul toplam 118 m2 kullanım alanlı 4 no'lu dubleks vasıflı mesken bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut bılırkışı raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 42.226.000.000.TL yüzde 1 KDV bedeli alıcıya aıttır. Satış şartlan: 1 Satış, 05/02/2002 günü saat 15.30'dan 15.40'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15/02/2002 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak ü/crc arttırma ilanında gösterilen müddet soınında en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın (emınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşın para ıledir, alıcı ıstedıgınde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebilir. Tellalıye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan, KDV alıcıya aittir. Bınkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialarını dayanağı belgclcn ılc on bcş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllcrı, teklif cttıklerı bedel ılc son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bılgi almak isteyenlerin 1999/640 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 1 l/l2/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıplen de dahildir. Basın: 78878 ANKARA GAYRtMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Eposta: necatidogru ' superonline.com Faks:0212 513 90 98 Esas No: 2000/406 Davacı Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı adına llazine tarafmdan davalı Y. Ertaş Coşkun aleyhine açılan alacak davasında verilen ara kararı gereğiııce, Dava dilekçesi daha önce davalıya ılanen teblığ edılmış olup davacı vekılı 20.7.200I tarıhli dilekçesi ile alacak mıktarı olan 8.635.274.700. lıranın dava dılekçesındc zuhulcn yasal faızı ile tahsılı denmış ıse de bu mıktarın en yüksek mevduat faızı ile tahsılı şeklınde maddı hata yapıldığı iddia edılerek talepte bulunulduğundan ve bu hususun da davalıya ilanen tebliği gerektiğinden, ilandan itibaren 30.l.2002 duruşına gününe kadar davalının bu hususu kabul edıp etmedığı kabul ctmcmış ıse ıtırazlarım bildırmesı aksı takdirde maddı hatanın kabul edıleceğı ve buna göre karar venleceğı hususu ılanen teblığ olunur. I2.I2 2001 Basın: 78332 KAYSERİASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:200l/l86 Malatya ili, Darende ilçesi, Çukurkaya Köyü, Kurtoğlu Pınarı mevkiınde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 137 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Gencl Müdürlüğü'ncc kısmen kamulaştmlmış olup, taşınmazın ıdarece saptanan zılyedı Alı çocukları Dursun, Bayram ve Mevlüt Kurt'nır. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesı'ne yatırılacaktır. Konuya ılışkın tüm savunma ve delillerın ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bıldırilmesı, aksı halde son ilandan itibaren I ay içinde hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zılyede ödenecektir. Basın: 74082 İLAN DARENDE ASLİYE HLIKUK MAHKEMESİ'NDEN 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog