Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 ARALIK 2001 PERŞEMBE HABERLER Erdoğan ve Gürtuna hakkındaki yolsuzluk iddialannı yüksek mahkeme değerlendirecek DUNYADA BUGUN ALİ StRMEN AB Çok Giiç, Hatta Unlu ışadamı Şarık Tara, AB konusuyla ılgılı ola rak, ayda bır yınelenen toplantılar duzenlıyor Buraya gazetelerın yonetıcılerı, yazarları, oğretım uyelerı, ışadamlan, dıplomatlar, polıtıkacılar katılıyorlar, AB ıle ılgılı gelışmelerı değeriendırıyorlar Pazartesı akşamı yapılan son toplantının şeref konuğu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dı CHP Genel Başkanı, partısının AB'ye uyelık konusundakı samımı dıleğını yerıne getırdıkten sonra, şu anda olumlu trendın yakalandığını, bunun kaçırılmaması gerektığını ozenle vurguladı ve ozellıkle, Laeken'den sonra, Ispanya'nın donem başkanlığına rastlayacak olan onumuzdekı altı ayın çok lyı değerlendırılmesı gerektığını soylerken, aynı zamanda partısının AB ıle ılışkılerde puruz oluşturan kımı konulardakı goruşlerını sorular uzerıne açıkladı Soz konusu toplantılar "offte record" olduğu ıçın Sayın Baykal'ın ılgınç bulduğum açıklamalarının genel çızgısı dışında ayrıntılanna gırmeye kendımı yetkılı gormuyorum Ancak CHP Genel Başkanı'nın AB ıle ılışkılerde ozellıkle ıçınde bulunduğumuz donemın olumlu verılennı goz onunde bulundurarak lyımser bır hava ıçınde olduğunu soyleyebılırım Turkıye'nın AB ıleılışkılerkonusunda, lyı bırtrend yakaladığı ve onumuzdekı altı ayı çok venmlı bıçımde değerlendırmesı gerektığı bır gerçek Gorunuşe bakılırsa 57 hukumet bu konuda kararlı, gerekîı değışıklıklerı, bırbın arkasından gerçekleştırmek ıçın yoğun çaba ıçınde Ama gorunuşe de çok aldanmamak gerekır Turkıye'de yasa değışıklıklerınden çok zıhnıyet değışıklığı onemlı kı, bunun da orneklennı goremıyoruz Şımdı IMF'ye verılen nıyet mektubunda da yılbaşına kadar gerçekleştınleceğı soylenen Ihale Yasası'na goz atalım kısaca ıstersenız Devlet Ihale Kanunu Tasarısı, dunden ıtıbaren Meclıs Plan Butçe Komısyonu'nda goruşulmeye başlandı, Bayındırlık Komısyonu'ndan da geçtıkten sonra Genel Kurul'a ınecek Buraya kadar her şey yolunda goruluyor. Şımdı bır an bu yasal duzenlemeye neden gerek duyulduğunu anımsayalım Yasal değışıklığın gerekçesı, devlet ıhalelennı şeffaflaştırmak ve sıyasılenn etkı ve baskısından kurtarmaktı Tasarı bunun ıçın tam bağımsız bır "Kamu Ihale Kurumu" oluşturuyor Soz konusu kurulun yetkılerı genış, butun ıhalelerın onayı ona aıt, bır fırmanın ıhaleye katılıp katılmayacağına da o karar verecek Tam anlamıyla bağımsız olan kurulun uyelen 5 yıl görev yapacaklar ve sure sonundan once görevlenne son venlemeyecek BÎT dosyası "Yargıtay'da İstanbul Haber Servisi lstanbul DGM Cumhunyet Savcılığı, Beledıye Iktısadı Teşekkullerı'ne (BİT) yonelık yuruttuğu soruşturma kapsamında Buyukşehır Beledıye Başkanı AB Müfit Gürtuna ıle eskı Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındakı ıddıalan ıçercn 46 klasorden oluşan dosyayı, "değerlendirilmek üzere" Yargıtay C umhunyet Başsavcılığı'na gonderdı "BİT" soruşturmasını yuruten ve İGDAŞ, beledıyeden Albayrak Şırketler Grubu'na • Beledıye başkanı olmalan nedenıyle Gürtuna ve Erdoğan hakkında u>lem yapamayan DGM Savcısı Abdülazız Özatlan, 46 klasorden oluşan dosyayı ve bu kapsamda hazırladığı fezlekeyı Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı'na gonderdı venlen ıhaleler, Halk Ekmek ve ağaç dıkımıne ılışkın 186 klasorden oluşan sonışhırma dosyasını Ugorevsi/Jik karan" vererek oncekı gun lstanbul Cumhunyet Başsavcılığı'na gonderen DGM Curnhunyet Savcısı Abdulad/ Özatlan, Alı Mufıt Gurtuna vc AKP (Jenel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındakı ıddıalan ıçeren 46 klasor uzenndeki ıncelemelen de tamamladı Beledıye başkanı olmalan nedenıyle Gurtuna ve Frdoğan hakkında ışlem yapamayan Savcı Özatlan, ıçlennde "BİT" sonişturmasına ılışkın çeşıtlı ıddıalar bulunan dosyayı, hazırladığı fezlekeyle "değerlendirilmek üzere" Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı'na yolladı Savcılığın gonderdığı dosyanın, Gurtuna ve Erdoğan hakkında Yargıtay'da bulunan soruşturmd dosyasına konulması beklenıyor AKPÜDERI 19 Idşi aramyor Bl I soruşturması kapsamında bugune dek eskı İGDAŞ Genel Muduru Fuat Şengül'un de aralannda bulunduğu 11 kışı tutuklanırken, 35 kışı hakkında gıyabı tutuklama karan çıkartıldı Soruşturma kapsamında polıs 19 kışıyı de anyor Tayyip'izaman kurtardı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danıştay, AKP lıden Recep Tayyip Erdoğan hakkındakı, lstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanlığı donemıne ılışkın suçlamalan, curunı ıslemek ıçın "çete" oluşturma yenne, "görevi kotuye kullanma" fıılı çerçevesınde değerlendırdı Suçlamalann bır kısmının "zamanaşunına" uğradığına, bır kısmının ıse Af Yasası kapsamına gırdığıne karar venldı Danıştay 2 Daıresı, zamanaşımına uğrayan suçlamalarla ılgılı soruşturma ıznını kaldırdı, dığer suçlamalar konusunda ıse soruşturmayı erteledı Danıştay Başkanı Nuri Alan, Erdoğan hakkında beledıye başkanlığı donemıne ılışkın Danıştay 2 Daıresı'nce venlen karara donuk haber ve yorumlarla ılgılı açıklamada bulundu Memurlar ve Dığer Kamu Gorevlılenmn Yargılanması Hakkında Yasaya gore başlatılan on ınceleme sonucunda rapor duzenlendığı ve buna dayah olarak lçışlen Bakanı tarafından Erdoğan hakkında soruşturma ıznı verıldığını anımsatan Alan, şunları soyledı "Adı geçenin eylemi Türk Ceza Yasası'ıun 313. maddesi (çete) kapsamında değerlendirilmiş ise de yetkili merciin bu karannın itira/ uzerine incelenmesi aşamasında Danıştay 2. Dairesi'nce, Yargıtay 8. Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun konuya Uişkin istikrar kazanmış içtihaüan da göz önünde bulundurularak ilgilinin usnıne anlan suçun TCY'nin 240. maddesi (gorevi kotuye kullanma) kapsamına girdiği tespit edihniştir." 46 kişi gözaltına alındı • •• Fatih 'te irtica baskını İstanbul Haber Servisi Fatıh'te spor salonu adı altında faalıyet gosteren bır şırkete yapılan baskında, ırtıcaı faalıyetlerde bulunduklan gerekçesıyle 46 kışı gözaltına alındı Bır ıstıhbaratı değerlendıren Fatıh llçe Emnıyet Mudurluğu ekıplen, ızınsız olarak faalıyet gosteren ve Uzakdoğu sporlan eğıtımı veren Kuçukmustafapaşa Halıç Caddesı uzenndekı bır spor salonuna operasyon duzenledı Operasyonda, gıyımlen Kılık ve Kjyafet Kanunu'na uygun olmayan 46 kışı gözaltına alınarak emnıyete goturuldu Bu kışılerden bazılarının ev ve ışyerlerınde yapılan aramada, çok sayıda yasak yayın ve dokuman ele geçınldı Sorgulanmak uzere oncelıkle Terorle Mucadele Şube Mudurluğu'ne goturulen 46 kışıden 41' ı, daha sonra Guvenlık Şube Mudurluğu ekıplerıne teslım edıldı. Akşam saatlennde Fatıh Cumhunyet Başsavcılığı, Guvenlık Şube Mudurluğu'nde ıfadelen alındıktan sonra serbest bırakılmalan beklenen 41 kışının, kendılerıne mevcutlu olarak getınlmesını ıstedı Bunun uzenne bugun mesaı saatı başlangıcına kadar go/altıııda tutulacak 41 kışı, hukukı prosedur gereğı Hasekı Hastanesı'ne goturulerek sağlık kontrolunden geçınldı Terorle Mucadele Şubesı'nde kalan 5 kışının ıse sorgusunun devam ettığı oğrenıldı İGNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtTN D YP LİDERÎ ••• ValiErolÇakır açıklamışü Öncekı gun, lstanbul Valısı Erol Çakır da kentte ırtıcaı faalıyetlerle tanınan bazı kuçuk "lokal bölgeler" olduğunu belırterek ıbadethanelerın çevresınde, çeşıtlı ısımler altında yuvalanmış olan dernek ve vakıf gıbı kuruluşlann tasfıye edıleceğını açıklamıştı Buraya kadar da her şey yolunda goruluyor Şımdı dıkkat buyurunuz Kurulun uyelerı Malıye Bakanlığı'nın 4 adayından 2'sı, Bayındırlık Bakanlığı'nın gostereceğı 4 adaydan 2'sı, Hazıne Musteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlık ıle Danıştay ve Sayıştay ıle ılgılı bakanlıklardan onerılecek ıkışer aday ıçınden bırer kışının ve nıhayet TOBB ve TlSK'ın onereceğı ıkışer adaydan bırennın seçılmesıyle Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulacak Yanı, tam yetkılı ve bağımsız Kamu Ihale Kurumu'nu oluşturacak 9 kışıden 7'sı sıyasetçılerın atadıkları kışıler olacaklar Bızde bu ışlerın nasıl yuruduğunu bılenler, sanırım ortaya çıkacak olan tabloyu da daha şımdıden gormektedırler Nıtekım usta gazetecı Yalçın Bayer de bu konuyu ışleyen 25 Aralık'takı yazıstnın başlığını "Kamu Ihalelen MHP'ye Teslım" olarak atmıştı Sanınmneden, "ABuyelığıçokguç, hattabukafayla olanaksız" dedığımı daha fazla anlatmaya gerek yok Sıyasetçının kafası hıç değışmıyor öyle olunca da "bır seraboluyor AB hayalı". 2002 seçim yılı olacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DYP Genel Başkanı Iansu Çiller, 2002 yılının "seçim yıh" olacağını belırterek ıktıdar partılennın "seçim yok" açıklamalannın aslında seçımın varlığının teyıdı olduğunu soyledı Çiller, hukumetın 2 yıl ıçınde 10 bakanını tarumar ettığını, "ahtapot gibi koltuğa yapışüğını" savundu DYP lıden Çiller, dun partısının grup toplantısında ekonomı ve sıyasettekı gelışmelen değerlendırdı Arjantın ekonomısındekı venlenn Turkıye'nın ılensınde olduğunu anlatan Çiller, "Allah Arjantin'in rakamlannı bize ihsan eylesin'' dıye konuştu Hukumet uyelennm Turkıye'yı ıyı yonettıklennı savunduğunu kaydeden Çiller, "Siz, Türldye'ye cumhuriyet larihiıün en büyük küçühnesini yaşatüğınu için nıi daha iyisiniz? En büyük fakirleşmeyi yaş.atüğını/ için mi daha iyisiniz? Sü neyi iyi yaptııuz? Çıkın milktin önüne özür diİeyin, 'Bız bu ışi beceremedık' deyin" dıye konuştu MHP'lı Abdulhaluk Çay'ın devlet hakanlığından aluımasına da değınen Çiller, "Bu hükümet, bazriannı yolsuzlukla mucadele cttiği için, bazılannı yolsuzluk iddialanndan kurtarmak için, bazılannı da Fürk kurultayını düzenlediği için.. 2 yılda 10 bakanını tarumar etti" dedı Hukumetın dış polıtıkasını da eleştıren Çiller, Dışışlen Bakanı İsmail Cem'e "seremonilcr bakanı" suçlamasında bulundu îstifa etmeyeceğini bildiren Budak, karann gözden geçirilmesini istedi: Ecevit arkadan vurdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kesın ıhraç ıstemıyle dısıplın kuruluna verılen DSP lstanbul Mılletvekılı Rıdvan Budak, Basbakan Bülent Ecevit 'ten karannı gozden gcçırmcsını ıstedı Hukumet polıtıkalanndan duyduğu rahatsızlıgın arhnası uzenne bır sure once ıstıfa ettığını, ancak Basbakan Ecevit'ın ncası uzenne vazgeçtığını açıklayan Budak, "Sayın Basbakan 'ın bugün haberim olmadan beni ihraç talebiyie disipüne sevk etmesi tam da arkadan vurnıakür, yakışık almamışbr" dedı Budak, dun parlamentoda duzenledığı basın toplantısında ıhraç ıstemı ıçın bazı gazete haberlerının gerekçe gostenldığını, ancak asıl gerekçenın ne olduğunu bılemedığını vurguladı DSP'ye "Ecevtt'in yoğun tsrarlanyla" gırdığını anlatan Budak, Meclıs grubunda yaptığı konuşmada, "Geldiğim yeri unutmam, eleştiri ve MHP kaymyor • Ecevit'ın ncası uzenne daha önce ıstıfadan vazgeçtığını soyleyen Budak, " O gün ıstıfamı kabul etmeyen Sayın Basbakan'm bugun habenm olmadan benı ıhraç talebiyie dısıplıne sevk etmesi tam da arkadan vurmaktır, yakışık almamıştır" dedı önerilerimi yaparun, kabul görürse nıutlu olurum, görmezse kızmam, kiismem, terk etmem" dedığını anımsattı Budak, bugune dek bu soyledıklenne hep uyduğunu belırterek *Yapüğun her eleştirinin mutlaka bir maddi temeli vardır. Bu eleştirileri yaparken hiçbir heyecan, dürtü ve tahrik sükutumuzu bo/jııamış, bizi galeyana getirmenüştir. Kendi siyasal geleceğinıizi hiçbir zanıan Türkiyc'nin geleceğinden önemli görmedik" dedı Budak, bır sure once ıstıfa gınşımınde bulunduğunu, Ecevıt'ın ncası uzenne vazgeçtığını anımsatarak şunlan soyledı "O gün istifanu kabul etmeyen Sayın Başbakan'ın, bugün haberim olmadan, beni ihraç talebiyie disipHn kuruluna vermesi ve bunun bana tebliğ cdilmeden kamuoyuna duyuruhnası tam da arkadan vurmaknr. Bu yakışık almamıştır. Şimdi bizden savunma istenmektedir. Biz sav unmamı/3 mazide en /x>r şarflarda yaphk, bugün de yapanz. Ya ülkenin 40 yühk siyasal geçmişinde soruıııİuluk taşımış olanlann bugün gelinen noktada savunma yapması ne kadar mümkün olacaknr? Partik'r kimsenin tapulu mah değildir. Pardler, miras yoluyla babadan oğula intikal eden kurumlar da degildir. Btzim tercihimiz de bugün için bir değişiklik yoktur. 30 yılhk mucadele sürecinde biriktirdiklerimKİ bu şekflde harcatmayız." 'Siyasetin kapıkullan' Budak, toplantının sonunda "Sayın Basbakan, bu işkmi bu uslupla yapacağına, benimle görüşerek çözmeye yönelseydi ben bu çözümü kolayhkla sağlardun. Böylecc yalaşıksız durum da ortaya çıkma/dı. İ Ikcmi/in içinde bulunduğu bu kritik donemde, Sayın Başbakan'ı sukunete ve karannı yeniden gözden geçirmeye davet ediyonım" dedı Budak, "Kahraman yapnıamak için bugune dek ihraç edümedi" yorumlanna da "Ben buraya elinden tutularak getirilen biri değUhn. Arkamda 30 yılhk mucadele var. Siyasetin kapıkullaruun siyaseti onuruyla yapanlara böyle bir söz söylemeye hakkı yoktur" karşılığını verdı Muhaliflerden eylem planı EMtNE KAPLAN ANKARA Abdulhaluk Çaym devlet bdkanlığı gorevınden alınmasıyla bırlıkte MHP ıçındekı muhalıf kanat, yenı yıldan sonra partı yonetımınc karşı sert bır rutum ızlemeye hazırlanıyor Muhalıfler, Çay' ın bugun duzenlemesı beklenen basm toplantısının ardından eleştırılerını gundeme getırmek ıçın "eylem rl planı nı yururluğe koymayı planlıyorlar MHP'lıbırmıllervekılı, "2002yıhnahızhgireceğiz" dıye konuştu MHP Genel Başkanı Devlet BahçeH'nın 1 urk Dunyası Kurultayı nedenıyle Abdulhaluk Çay'ı gorevden alması, bugune kadar partı yonetımıne karşı sessız kalan muhalıflen hareketlendırdı Bahçelı'yı daha once partı ıçı demokrasıyı uygulamaya çağıran muhalıfler, ycnı yılla bırlıkte bır dızı gınşımde bulunmaya hazırlanıyor Çay'ın bugun duzenlemesı beklenen basın toplantısını "MHP'deyenidönemin başlangtcı" olarak goren muhalıfler, yılbaşından sonra basın toplantıları ve bıldırılerle Bahçelı ve partı yonetımıne sert eleştırıler yoneltecekler Muhalıflerın eylem planı, Çay'ın açıkJamalarının ardından partı yonetımının tavrına gore netleşecek Bazı mılletvekıllerı, "Girişimlerimi/Jn ne olacağı ilerieyen günlerde belli olacak. Ancak 2002 yılına hızh gireceğiz" dedıler Çay'ın açıklamalarının ıçenğınc gore partı yonetımının dısıplın surecını başlatabıleceğıne dıkkat çekıldı Bazı MHP'hler, "Genel başkan, uzun süredir zaten Çay'ın davranışlanndan rahatsızdı. Gorevden alnıak için bahane anyordu. Kurultayı sudan bir neden oldu" dedıler Bu arada Bahçelı'nın, 15 gun ıçınde Çay'ın yerıne bır atama yapacağı belırtıldi TEMIZELE DESTEK ~ DSP 'lilerden Çiller 'e tepki ANKARA (AA) DSP'lı bazı mılletvekıllennce yapılan açıklamada, kamuoyunda "Nereden Buldun" dıye adlandınlan yasal duzenlemeye karşı çıkanlann "kara paranuı, hortumculann, rüşvet vc suiisrimaHn devamına şapka çıkaranlar" olduğu savunuldu DSP mılletvekıllerı Rıdvan Budak, ZaferCüler, Bayram Fırat Dayamkh, Ramis Savaş, Ali Arabacı, UIuç Gürkan, Emin Karaa ve Sadık Kırbaş tarafından yapılan yazılı açıklamdda, DYP Genel Başkanı Tansu ÇUIer eleştınldı Çıller'ın, bır gazetede yer alan demecınde, ekonomık knzı Zekeriya Temizel'ın bakanlığı donemınde çıkanlan, servetın kaynağını behrlemeye yonelık yasal duzenlemeye bağladığı ıfade edıldı Açıklamada, "Çiller yoksa Amerika'daki malvarhğuun kâynaklaruu izah edememe korkusunu mu yaşıyor? Ekonomik kıizde, 1989 yılında tamamen liberalize edilen sermaye hareketleri ncdeniyle sıcak para akımlannın etkisi yok mu? Ekonomik krizde Sayuı Çiller'in 1994 yılında tavi/ler vererek imzaladıgı gumruk birliği aıılaşmasuun etkisi yok mu?" denıldı Emek Platformu lstanbul Bileşenleri ciş güvencesinin derhal yasalaşmasını' istediler 2002 eylem yıh olacak Baydur'un ış guvencesı ıle ılgılı yasanın Avrupa Bırlığı uyum programında yer almasına karşı çıktığını anımsatan Buyukkucak, "İşguvencesi Av rupa'da her işcinin en doğal hakkı ve bunun için ayn bir yasaya bfle gerek duyulmuyor" dedı İstanbul Haber Servisi Emek Platformu lstanbul Bıleşenlen, 1İSK Genel Kurulu'nda ReflkBaydur'un 158 sayılı 1LO sozleşmesı ıle ılgılı konuşmalarının ulkede sosyal barışı zedeledığını belırterek "is güvencesinin derhal yasalaşmasuu" istediler Turkİ!} Bolge Temsılcılığı'nde yapılan basın açıklamasında konuşan Emek Platformu Donem Sozcusu FarukBüyükkucak, hukumet ıle ımzalanan 2001 yıh kamu sozleşmelen protokolunde çalışana ış guvencesı sağlayacak yasanın bır an once çıkartılması hukmunun yer almasına karşın yasanın bır buçuk yıldır bekletılmesının nedenının TİSK kongresınde ortaya çıktığını vurguladı TİSK Genel Başkanı 'İş güvencesi zorunluluk' On bınlerce ışçının anayasada olan sendıkalaşma hakkını kullandıkları ıçın ışlennden olduklannı soyleyen Buyukkucak, "tş güvencesi yasası işsizliğin, kayıt dışının, hukuksuzluğun onlenmesL, hak ve o/gıırluklerimbdn korunması için kaçmılmaz bir /ı>nınhıluktur" dıye konuştu Hukumetın yasa tasaıısının TBMM'ye gondenlmemesıne ılışkın gerçekçı bır açıklama yapması gerektığını de ıfade eden bmek Platformu, eylemlennın bıtmeyeceğını, 2002 yılının ıse eylem yılı olacağını soyledı Hukumetın Refık Baydur'un yalan soyledığını ıddıa ederek olayı ustu ortulu bır şekılde kapattığına dıkkat çeken Buvukkucak, "Sorun sadece IMI değiL Turkiye'de bır yıl içinde 1.5 milyon insan işinden oldu. Cuvensizlik, bunalım ahnış başını gidiyor. Hükümet halka ve Meclis'e karşı sorumluluklanm yerine getirmiyor. Eylemlerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Emek Platformu olarak 2002 yılında ezilcn halk için, sömürü ve gaspın durdurulması için harekete geçeceğiz" dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog