Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

27 ARALIK 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER McDonald's'ın 'rııhuna helva' • ANKARA (C ıımhuriyet Bürosu) Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, McDonald's'ın ODTÜ şubesinin kapatılmasını düzenledikleri bir şenlikle kutladı. ODTÜ'lü öğrenci ve bazı öğretim görevlileri, 4 yıl önce ODTÜ kampusunda açılan McDonald's şubesinin kapatılması için, açıhş gününden başlayarak kampanya düzenlemişlerdi. Öğrenciler dün saat 16.30'da yemekhanede buluştuktan sonra, kapanan McDonald's binasının önüne yürüyerek, burada "McDonald's'ın helvasını" yediklcri ve halay çektikleri davullu zurnah bir şenlikle kampanyalannın başanya ulaşmasını kutladı. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Tarihle Barışmak... Gündelık basında ve diğer dergilerde; zaman zaman "tarihimizle barışmak", "dinimizle barışmak" vb. gıbısinden düşünceler okuruz. Ve benim mideme ağrılar girer, tansiyonum yükselir. Acaba tarihımızle ne zaman darıldık? Acaba dinimizle ne zaman darıldık?.. 24 Aralık Pazartesı günu; Radikal gazetesinde Neşe Düzel'in, Marmara Üniversitesi Uluslararası llişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayhan Aktar'la yaptığı bir söyleşi yayımlandı. Inanılmaz sorulara, inanılmaz yanıtlar veriliyordu. örneğin, Sayın Düzel soruyor: "...Türkiye, tarihiyle hesaplaşma dönemine mi giriyor?" Yanıt: "Tamgiriyorsayılmaz. Çünkü Türkiye'nin kendi tarihiyle böyle bir hesaplaşmaya girebilmesi için önkoşulların olması lazım. Oysa bizim resmi tarihimiz bile yok. Arşiv belgelerine dayalı ne siyası tarihimiz var, ne askeri tarihimiz..." Sayın Aktar, arşivlerimizin kapalı olduğundan şikâyet ediyor, Ingiliz ve Amerikan arşivlerini kullandığını ekliyor. Oysaki dünyanın hiçbir yerinde arşivler, "açık" değildir. Süpermarketlerin kitap reyonu değildir arşivler. Defalarca yazdım bunu. Eğer bir arşive gider ve belge isterseniz, önce kimliğinizi saptarlar; neyi istediğinizi ve niye istediğinizi sorarlar, sonra da "Bırgün sonra gelin" derler. Bir gün sonra (birkaç gün de olabilir) gittiğinizde; ya istediğiniz belgeleri alırsınız ya da hava alırsınız. "Efendim tasnif yapılıyor" derler. Ben bu lafı, Alman ve Isviçre arşivlerinde çok duydum. Sayın Düzel'in sorduğu, "Neden Cumhuriyet çokdınli, çokırklı, çokkültürlü bir yapıyı benimseyemedi" sorusuna verilen yanıt, kelimenin tam anlamıyla "ıbretlik". Yanıtın tümünü almama, köşem uygun olmadığı için, en çarpıcı bölümlerini alıyorum. "... Farklı etnik ve dini gruplardan insanlann Osmanlı şemsiyesi altında varolma anlayışı, 1912'deki milliyetçilik akımlannın yarattığı Balkan Savaşı 'yla terk edildi. Yönetıci seçkinlerin doğdukları yerler gitti. Atatürk biliyorsunuz Selanik doğumludur. Birinsanın bir daha doğduğu yere gidemeyecek olmasının yarattığı bir travma vardır. Ve Cumhuriyeti kuran kadrolann kemiklerine işlemiş bölünme korkusu bu yıllara dayanır..." (Imlaya dokunmadım.) Doğrusu.en "süzme"ve "seçkin"Atatürkdüşmanlarınınaklınabile, böyle "Doğduğuyere gidememekten", kaynaklanan bir "frawna"gelmemişti. (Belki de gelmiştir ama, ben duymamıştım.) • •• Sayın Aktar, bu kısa söyleşi çerçevesınde ciddi çelişkilere de düşüyor. örneğin, "Türkleştirme bir Cumhuriyet projesi mi, yoksayakın tarihin birdönemindeki sapma mı" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Bu bir Cumhuriyet projesi. Bu, bizim Cumhuriyet dönemi Türk milliyetçiliğimizin yorumundan kaynaklanan birsonuç. Şeyh Sait isyanından sonra Türk kimdir sorusu yeniden soruldu. Türkkimliğinin tanımı 1930'larda daha dar olarak yenilendi ve bu ülkede yaşayan herkes Türk kabul edildi..." Bu ülkede yaşayan herkesin; hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi dilden olursa olsun "Türk" kabul edilmesi, "darbir tanımlama" mıdır? Tam tersine, çok geniş ve ayrıca (bugün için bile), "çağdaş" diyebileceğimiz bir tanımlamadır. Ne deseydiler acaba? "Türk ırkından olanlar Türk 'tür" ya da "Türk kanından gelenler Türk 'tür" gibisinden tanımlar yapılsaydı, acaba Sayın Aktar tatmin olacak mıydı? Bence, Varlık Vergisi'ni ve özellikle uygulanma biçımini savunma imkânı yok. Ama 1940'ların uygulamalarını, 1940'ların koşulları içinde yaparsak, daha sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Ve de Cumhuriyetimize karşı düşmanca duygular beslemeden... Üniversiteye vize engeli • tstanbul Habcr Senisi Türkiye Üniversiteleri Münazara Turnuvası'nda "Türkiye Şampiyonu" olan Beykent Üniversitesi Öğrencileri Münazara Topluluğu'nun, Kanada Büyükelçiliği'nin vize vermemesi nedeniyle 27 Aralık 20014 Ocak 2002 tarihlerinde foronto'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na katılamayacağı bildirildi. Beykent Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada bu durum "Kanada'nın ayıbı" olarak nitelendirilerek resnıi evrakta herhangi bir eksik olmadığına dikkat çekildi. • •• Minibüsçülerin yolsuzJuk iddiası • tstanbul Ilaber Servisi Esenyurt Minibüs ve Şoförler Odası yöneticilerinin sahte belgelerle Istanbul Ulaşım Koordinasyon tarafından verilen "yolcu taşıma ruhsatlan" için minibüsçülerden sahte belgelerle para topladığı iddia edildi. EsenyurtTopkapı hattuıda çalışan minibüsçüler, Oda Başkanı Efrail Çiftçi'nin en son kendilerinden birer milyar lira topladığuu belirterek "Bu para karşıhğında ruhsatlanmızın verileceğini belirtti. Paralan verdik, ancak ruhsatlanmız verilmedi" dediler. Istanbul Ulaşım AŞ yöneticileri ise ruhsatlar için para veriîmesine gerek olmadığını belirtti. Aileler, zihinsel özürlü çocuklar için sağlanan imkânlann yetersizliğinden şikâyetçi Okuldan sonra yaşam yok nyla hizmet vermeye çalışıyor. Velilerin ve yardımseverlerin bağışlarıyla ayakta duran okulun 102 zihinsel engelli öğrencisi var. 8 yıllık eğitim veren okula girmek için yüzlerce çocuk da sırada bekancak eğitimle kazanabiüriz. Ancak devlet bu çocukları külfet olarak görüyor" dıyor. Her ılçeye zihinsel özürlüler için devletin bir okul açmasını ısteyen Gürünlü, zihinsel özürlülerin kendilerini ifa ÖZLEMGÜVEMLt Istanbul'daki zihinsel özürlü çocuklann üçte ikisi Gaziosmanpaşa'da yaşıyor. Geçen yıla kadar buradaki çocuklann gidebileceği bir okul yokken 2000 yılında yaptınlan Ergun Baylav Uygulama Okulu, dar gelirli yüzlerce çocuk ve aile için umut oldu. Ancak anne babalar yine de devletin bu konuyla ilgili duyarsızlığından yakınıyorlar. Aileler, "Bazı hayırseverter tarafindan yaptinian okuJlar var ama sayılan çok a/. Zaten okul her şeye yetmiyor. Biz öldükten sonra bu çocuklara ne olacak?" diyorlar. Ergun Baylav Eğitim Uygulama Okulu ve Iş Eğitim Merkezi bir yıldır Gaziosmanpaşa'daki özürlü çocuklara kısıtlı imkânla Havalimanında ek önlemler • tstanbul Haber Servisi Amerikan Havayolları'nın ParisMiami seferini yapan yolcu uçağında, bir yolcunun ayakkabısının topuğuna gizlediği patlayıcıyla yakalanmasının ardından Atatürk Havalinıanı'nda da bu yönde ek önlemler alındı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen ve kapı dedektöründe sinyal veren yolculann ayakkabüarı da XRay cihazından geçiriliyor. • Ergun Baylav Eğitim Uygulama Okulu ve tş Eğitim Merkezi bir yıldır Gaziosmanpaşa'daki özürlü çocuklara kısıtlı imkânlanyla hizmet vermeye çalışıyor. Velilerin ve yardımseverlerin bağışlarıyla ayakta duran okulun 102 zihinsel engelli öğrencisi var. liyor. 11 yaşındaki Özgür'ün annesi Neşe Gürünlü, dalıa önce Giresun'da yaşadıklannı, ancak oğluna eğıtim verecek okul olmadığı için lstanbul'a göçmek zorunda kaldıklannı anlatıyor. Zihinsel engellilenn tcdavi cdilmediğini belirten Gürünlü, "Bu çocuklan de edemediğı için sürekli göz ardı edilmesinden yakınıyor. Gürünlü, okulda sadece çocuklara değil, annelere de eğitim verildiğini ifade ederek "Zihinsel özürlü bir çocuğun tüm yükü annenin üzerinde. Bu okul sayesindetekbaşına olmadığıınızı öğrendik'' dıyor. • tstanbul Haber Servisi Üsküdar'da veterinerlik yapan bir kişi, otomobiliyle geldiği Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. özel otomobiliyle Anadolu Yakası'na geçmek üzere Boğaziçi Köprüsü'ne giren Yasin Ak (33), köprü ortasında durdurduğu otomobilden çıktıktan sonra korkuluklan aşarak kendini denize attı. Ak'ın otomobilinde "Ölümümden kimse sorumlu değildir" şeklinde not buluııdu. Oğlunun bu okula başladıktan sonra adma tepki vermeye başladığını heyecanla anlatan Gürünlü, "Öğretmeni 'Özgür Gürünlü' dedigi /aman buradayım' diyebiliyorarük. Bu onun için çok büyük bir aşama" diyor. Gül Düzgün de 14 yaşındaİcı oğlunun ancak 11 yaşında okula başlayabildiğini söyleyerek, zihinsel özürlü çocuklar için okul bittikten sonra topluma kazandınlabilecekleri bir uygulama merkezinin önemine dikkat çekiyor. 8 sınıfı ve 14 öğretmeni bulunan okul, çevredeki yardımseverlerin gıyecek, yiyecek ve para yardımları ile ayakta durmaya devam ediyor. Okula yardımda bulunmak isteyenler için banka hesap numarası: "Türkiye tşBankasıSuttançiftliği Şubesi, 1193 304400173699" • •• ttfaiye memuru Kırço için tören • lstanbul Haber Servisi 1 atıh'te bir yangına müdahale ederken enkaz altında kalarak yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Ersin Kırço (41) için dün Itfaiye Daire Başkanlığı'nın önünde tören düzenlendi. lstanbul ttfaiye Daire Başkanı Sabri Yalın, "ltfaiyecilere ilgisizlik devletin kaderi olmamalıdır" dedi. Kars'taki yardım dayağı • ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu, öğrencisini döven okul müdür vekili Münir Keskin'in görevden ahnıp 15 günlük maaşının kesildiğini bildirdi. Kars'ın Sankamış ilçesi Eşmeçayır Köyü ilköğretim Okulu Müdür Yetkili Oğretmeni Keskin, Dünya Bankasf ııdan sağlanan ve muhtaç durumdaki vatandaşlara dağıtılan paranın ihtiyacı olmayanlara verildiğini söyleyen Nilüfer Polat'ı velilerin önünde dövmüştü. THY'ye ait TK 683 sayılı yolcu uçağı GaziantepAnkara seferini 40 dakika rotarlı gerçckleştirdL Minibüs ücreUerine zam • İstanbul Haber Servisi lstanbul'da minibüs taşıma ücretlerine yaklaşık yüzde 30 zam yapıldı. Zamla, 350 bin lira olan en kısa mcsafe taşıma ücreti 450 bin liraya, 600 bin lira olan en uzak mesafe ücreti ise 700 bin liraya çıktı. Uçakta hasta yolcu krizi Çocuklar yeni yılı kutladı Cerrahpaşa Çocuk Sağbğı Vakn'nın yeni yıl partisinde çocuklar doyasıya eğlendiler. Türk Pcdiatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özdeınir tlter ve Candan Erçetin'in katıldıgı partide çocuklara yeni yıl hediyeleri verildi. lstanbulCerrahpaşa Tıp FakültesiÇocukSağlığı ve I lastalıklan Anabilim Dalı Çocuk KliniğTnde düzenleııcıı partide tlter, yeni yılda çocuklann daha sağukh ve mutlu günler geçirmesi dileklerini ileürken Erçctin de yeni yılın tüm insanlar için daha iyi olacağına inandığım söyledi. Partide Theodora Çocuk Hizmet Vakfi'nın tiyatro gösterisinc eşlik ederek onlarla birlikte şarkı söyleyen çocuklar bir süıc için de olsa hastahklannı unıırup yeni yıla girnıenin ınutluluğunu yaşadılar. (1 otoğraf: UGUR DEMİR) • GaziantepAnkara seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağı, kısa bir süre önce beyin kanaması geçiren hastanın yolcular arasında olması nedeniyle uçuşunu 40 dakika rotarlı gerçekleştirdi. Hasta Fatma Şahin, uluslararası uçuş talimatları gereği uçaktan indirildi. G A Z J A N T E P ( A A ) ne ve kapılarının kaTürk Hava Yollan'nın panmasınarağmenha(THY), yolcuları arareket etmedi. sındaUlaştırmaBakaTK 683 sefer sayılı nı Oktay Vural'ın da uçağın, hasta krizi nebulunduğu Gaziantepdeniyle hareket etmeAnkara seferini yapan dığı öğrenildi. 4 gün önuçağı, I'HY görevlilece beyin kanaması gerinın, 4 gün önce beçiren ve ameliyat için yın kanaması geçiren Ankara Yüksek Ihtisas hastanınuçurulamayaHastanesi'ne götürülcağını belırtmeleri üzemek üzere uçağa binnne, 40 dakika geç hadırilen Fatma Şahin'ın reket etti. (40), uluslararası uçuş MEB VE BM NÜFUS FONITNDAN PROJE TÜRKİYE ZEKÂ VAKFI BAŞKANI HALICI: Öğretmene sağlık eğitimi Mucize insan beyninde Doğu Karadeniz'in ilk bayan futtool takımı hazırlık kampında • TRABZON (AA) Doğu Karadeniz'in ilk bayan futbol takımı KTÜ Spor, Bayanlar Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Birinci Lig (A) Grubu'nda mücadele edecek olan takımın, 3'ü ev kadını, 17'si öğrenci olmak üzere 20 kişilik futbolcu kadrosu bulunurken, takımda evli futbolcu yer almıyor. Teknik direktör Mustafa Kara, yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sonrasında takımı oluşturduğunu belirtti. ANKARA(ANKA)Müh Eğıtım Bakanhğı, ilköğretim ve ortaöğretım kurumlannda ergenlik eğitiminin daha 'yayguı ve yeterli' şekilde verılebilmesıne yönelik olarak Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğıyle, 'Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi'nı uygulamaya koyacak. Proje kapsamında öğretmenler, eğitim fakültelerindekı öğretim görevlileri ile öğretmen adayı öğrencilere ergenlik eğitimi verilecek. Projenin uygulama süresi 2.5 yıl olarak belirlenirken 250 bin dolarbütçelı proje, Mıllı Eğitim Bakanlığı ile lnsan Kaynağını Gehştırme Vakn'nca (ÎKGV) yürütülecek. Proje ile ilköğretim okullannda uygulanmakta olan 'Ergenlik Dönemi Dcğişim Projesi' ile İKGV tarafından 8 eğitim fakültesınde uygulanan "Gençlerin Cinsel Sağük Eğirimlerinin Desteklennıcsi Projesi'nın desteklenmesı amaçlanırken projenin temel hedefı öğretmenler ve eğıtım fakültelerindekı öğretim görevlısi ile öğretmen adayı öğrencilenn eğitımı olacak. ANKARA (AA) Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı ve DSP Grup Başkanvekili EmrehanHabcı, insanlann beynıne daha fazla görev vermesi gerektığini belirterek "Çözüm için başkalanndan mucizc bcklcmcyc j*erek yok, mucize bizde " dedi. Halıcı, bıreysel zekâlarınkolektif zekâya dönüştürülerek sorunlar karşısında daha planlı ve etkili olunabileceğini vurguladı. Insanlann çevresinde çok ve büyük sonuılar bulunduğuna dikkati çeken Halıcı şunları kaydetti; "Sorunlan çözmek için düşünmeye, akla ve mantığa ihtiyacınuz var. Çözüm için mucize beklemeye gerek yok İstek bizde, irade bizde, karar bizde yani mucize bizde." Halıcı, Turkcell'ındesteğiyle bu yıl ikinci Görme Engelliler Satranç Turauvası düzenleneceğıni belirterek ödüllü turnuvanın 1213 Ocak 2002 tarihlerinde Başkent öğretmenevf nde yapılacağını kaydetti. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) kurallarının geçerli olduğu turnuva, 5 tur üzerinden Isviçre Sistemi ile düzenlenecek. Vuraldauçaktaydı Ulaştırma Bakanı Oktay Vural, Gaziantep Havaalanı' ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra THY'nin Ankara bağlantılı Gazıanteplstanbul uçağına bindi. Ancak uçak, hareket saati gelmesi 1 doktoru Fatih Kalkan da uluslararası uçuş talımatı gereğince bu durumdaki hastalann uçurulmasının sakıncalı olduğunu anımsatarakriskoluşmaması için hastanın ambulansla götürülmesi gerektiğine dikkati çekti. D H M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog