Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 BORSA öneekl H I S M Adı Kapanış Acıbaoem Sag Hız 12 500 Adana Çlmonto (A) 8000 Adana Çımento jB| 4800 Adana Çlmontn (C) 1050 Aılul Kalemclllk 5900 Alyon Çlmento 135 000 41000 Ak Enenı Ak Yatınm Ortaklıflı 1300 Akal Tekstıl 20 500 Akbank 4 250 Akcansa Çım San 9 200 Akın Tekstll 18 500 Aksa 23 250 Akskjorta 10 750 Aksu Enerji 11250 Aksu Ipllk Dukuına 4 050 Aktaş Elektnk 150 000 Aktlt Flnans Fak 1200 Alarko Caıner 55 000 Alarko G M Y O U500 Alarko Holdlng 27 000 Alcatel Telelaş 17 250 Alfa Mpnkul Degerler 2 600 Alkım Alkdlı Kım Sa 7900 Alkım Kagıt 1575 Alternatıf Bank 610 AltemalıtYO 1475 Attınyağ Kom (Yenı) 2 300 Altınyağ Komblnaları 2 450 Altınyıldız 8800 Anadolu Cam 1 92b Anadolu Elos Blracıl 14 500 Anadolu Gıda 4 650 Anadolu Hayat Sıgort 1850 Aılddolu Isuzu 8200 Anadolu Sıgorta 2 125 Arat Tekstll 1075 Arçelık 14 750 Arena Bllglsayar 8800 Arsan Tekstll 4 150 Aselsan 19 750 3 200 AtaYO AtlantlsYO 980 Atlas Yatırım 2 400 Avrasya Y 0 14 500 16 000 Ayen Enenı Ayqaz 13 750 Babfaş 23 000 Bak Ambalaı Iı400 Banvlt 6800 Bjtı Çnııüiılo 6100 BatıSöke Çımento J450 Bavnklı B o y i 890 Buko Eleklroııık 6 800 Berdan Tekstıl 1425 Bolu Çımento 3100 Borova Yapı Endustrı 4 850 Borusan Yatırım 4 350 Borusan <)?00 Bosch Fren bıstemleri 260 0001 BossaTlc San 5 700 Bnsa 30000 BSH Protlb 12 750 Bumerang YO 1425 Burcallk 6 400 Bursa Çımento 30 000 27 000 Ceylan Gıyım Commercıal Unlon Sg 16250 Çarşı 2 950 ÇBSBoya 890 ÇBS Prlntaş Baskı 1600 çelebı Hava Servısı 32 000 Çellk Halal 4 100 ÇLMTAS Çelık Makıne 3 650 çımbeton 6600 Çımantaş 24 250 çlmsa 14 750 890 Dardanel Demıı Yatırım Ort 1900 Uemısaş Dökum j 900 Denlzll Cam 8?00 Dentaş 2900 Dnlmod 2 550 Deva Holdlng 1375 Dışbank 1020 Dltaş Dogan 13500 Doflan Buıda Rızzoll 2 800 Dogan Holdına 2 200 Donan Yayın Holdlng 2 225 Doktaş 3150 Lczacıbaşı llaç 7900 Frvarıbaşı Yapı ?7 000 Eczacıbaşı Yat Ort 1850 Eczacıbaşı Yatınm 4000 Ftm Sınal Yat Hold 2900 Ege Endustn 6 400 Ege Gubre 4 060 Ego Plastlk ? 175 Ege Prolll Tlc 4 350 Ege Saramlk 1<!75 Egeseı Gıyım 460 EGS Dış Tıuıret 460 Egs Flnansal Kıralam 660 EGSGMYO 460 250 Egs Holdıng Emek Elektronık 4 650 Emek Sıgorta 460 fcmınış Ambalaı 5J00 Fnkn 117 500 Eruyöit Boru Sdnayı 13 750 Ereflll Demır Çelık «600 Ersu Meyvo vo Gld Sa 5?00 ESLOrt Computer 1925 Esem Spor Malzem 2 325 Evren YO 2 425 F M Izmıl Hıston S9 00O Farto Flnans 520 Favon Dınlenme Yerl 1200 Fenış Alumlnyum 8900 Flnans Fınanbal K 1475 Fınans V O 920 Flnansbank 1 150 Ford Otosan 14 000 Frıgo Pak Gıda Mad 3 850 2 275 Gdranlı Bankası Gardnlı Yat Orl 5 800 Gedlk YO 3 100 Gedlz Ipllk 1825 Gentaş 6 20O Glma 3 300 Global Menkul Deg 2 400 Global Yatırım 2 47j Goldış Kuyumculuk 1200 9100 GoudYeaı Göltaş Çlmento 10100 GSD Huldıng 2 300 Gubre Fabnkaları 13000 Gbnnş Slgorta 1 76O Hdznedar Tuğla J160 Hektaş 187") Hurrıyot Gazütacıllk 3900 1; Yatırım Ortaklığı 1 125 Işıklar Ambalaı 4000 luaş 3 450 Ihlas Ev Alellerı 1600 Ihlas Fınans 860 Ihlas G M Y O 1425 Ihlas Holdıng 2 200 Ikiısat Flnans 540 8900 Intema 1250 1) Oayrınıeııkul YO Iş Bankası (A) 24 970 000 l i Bankası AJ 75 0O0 000 Iş Bankası B) 800 000 7 400 Iş Bankası (0) Iş Genel Fln Klr 1450 Izmır Demır Çelık 1050 Izocam 5 150 Kaplamııı 6 400 900 Kardemır (A) Kardemlr (B) 840 Kardemır (D) 630 K i r i a n Otnmotlv 19?50 Karsu Tekstll 5 800 49 0O0 Kartonsan Kdv Daıı Paz Tıı. 3 950 Kelebek Morjlya 2 600 Kent Gıda 19 500 Korevıtaş Gıda San '075 KİPA Kıtfe Pazarlama 1 Ü J 0 0 Kllmasan A Ş 6 600 Koç Holdlng 37 500 6 100 Kontrut Gıda Konltoks 1450 Kurıyd Çımento 6 200 Kordsa 7 100 Krlstal Kola 8 800 Kutahya Porselen 7 100 Lınk Bllglsayar 12 500 7 000 Lıo Yau San ve Tıc Loqo Yazılım 1BJ0Ü •'800 1 ııks Kıdlfp Mardın Çlmenlo 8 500 Marel b400 M i r r m r r Altınyıınır 4 700 Mdrmdiıs Marlı Otol «»075 Marshall Boya Vernık 10 0O0 Mazhar Zorlu Holdıng 9'0 Medya Holdıng 6900 Menderes Tekstıl Z250 Merısa Mensucat 1525 Merko Gıda 1 525 Mptemteki Teks A Ş 1 475 Mlgros 117500 Mıllıycl Gazelecılık 1 /25 Mllpa 1 150 MustalaYılıridiYO 680 Mııtlu Aku 6 600 Neraıs Holdıng 3 700 900 NetHoldıng Net Turlzm 1075 Netaş 46000 Nıade çlmento 13 500 Nıjh Çlmonto n?50 NurolGMYO 2 400 Okan Tekstll 1250 Olmukaa 8100 Osmanlı GayMenYO 1010 OtokarOtobusKarA 13 250 öz Flnans Factorlng 1050 Park Elektnk 8 400 Parsan 3 4S0 PastaVilla 9000 Penguen Gıda 9 200 Potkım 8100 Petrol Otlsı 61000 Pınar Ent Et ve Un 1325 Pınar Su 2 400 Pınar but J3J0 Pımaş 2 375 Pırollı Kablo 16000 Polylen j40 Rmt l a i ı n g S'iO H.ıy Sıgorta 2 800 Sabah Pazarlama JBbO Snhnh Yiyınnlık 190(1 Sdbdtıu Huldıng 7 500 ^anko Pazarlama 5 050 15 250 Sarkuysdiı SASA Etydl Saıı A Ş 16 000 Selçuk Gıda Endustrı 1 260 Serve Kırtaslye 2 175 Sezgınler üıda 5 700 Sınal Yatınm Bankas 570 Sltaş Soda Sanayıı 7 700 Soktaş Sönmaz Fıldment 3 700 SYB Yat Oti A Ş 1050 8 100 Şeker Plllç Şekert>ank 800 5 400 şlşe Cam T Kalkınma Bankası 4 350 TSKB 910 TTuborg 9900 Taç Yatırım Oıt 3 750 Tansaş 2 800 Tdl Konserve 9900 lek Art turızm 3 150 Tekstllbank 560 Tıro Kutsan 1200 Tofaş Otomobıl Fab 4 950 Toprak Factonng 560. EKONOMI 26 ARAUK 2001 En Düfuk 12 500 7 900 1750 1025 5 800 135 000 410O0 1275 20 500 4?00 9 200 1"> 760 23 000 10ft0 11000 4000 27 ARALIK 2001 PERŞEMBE En Yüksek 13000 8100 4 900 1Ü50 6100 140000 4? son 1325 21250 4 300 9500 18bO0 21750 112bO 4100 Dejtym Kapanış 13 000 8 000 4 900 1025 5 800 135 000 41600 1300 21000 4 250 9200 1b 000 400 000 208 238 169 0 00 1?2 000 2 44 000 000 1J51 000 OrtFıy. 12 755 8 013 4 833 1036 5945 131)184 41666 1287 20 842 4 251 9 341 1b 462 23290 109B2 11508 4 069 Ağırlıklı Işlem Hacmı 158 027 739 342 22 682 300 770 225 721 2J67 n '50 10/60 11500 4 050 i'ooo ooo 2 22 000 6 25 000 000 185 000 385 000 000 3 28 508 109 510 1 14 000 145 000 130 122 000 000 1 14 3 61 1013 156 102 8 33 000 182 217 3 13 294 159 145 13 48 7 35 175 161 103 2 30 000 159 175 4 047 124 105 027 156 279 13 146 960 1 016 740 90b b40 9 067 756 4 101 371 337 91b 21061 Kredi sevinci • Ek kredi haberlen para pıyasalannı canlandırdı. Bıleşık endeks günü yuzde 1.5'lik artışla 13 bın 68 puandan kapattı. Ekonomi Servisi lstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 16 kuruluş yıjdonumunde IMF'dcn sağlanacak kredının arttınlabıleceğıne ılışkınbeklentıler ERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ I ABD Dolan l Avuitralya Dolan 735,464 I Dammarka Kronu 171,420 I Ingılız Sterlını 2,086,615 I Ibvıvre Frdngı 858,042 I Isveç Kjonu 132,891 I Japon Yenı 11,054 I Kanada Dolan 907,882 I Kuveyt Dınarı 4,671,864 1 Norveı, Kronu 158,792 1 Sud Arb Rıyalı 387 484 I Furo 1,271,047 649 876 1 Almaıı Markı 31,508 I Rdıjka prangı I 1 uksemburg (rangı 31508 I Ispanyol Pezelası 7,639 I I ransı/ Frangı 191,769 I Irlandd 1 ır.ısı 1613 896 lüü llalyan Lırelı 65 644 I llollanda I lonnı 576,776 I Avusturya Şılını 92,370 I Pnrtekı? hskııdosu 6 340 I lın M.ırkkası 213 775 I \unan Drahmısı 3,730 I Bıılgar I evası 1 Irun Riydlı 1 Kıımen I eyı 1 Sunye Lırası I Urdun Dınan I Yenı tsraıl Şekelı OÖVİZ SATIŞ ALIS 1,448,816 1,455,804 740,276 IMF kaynağının artacağı haberi piyasaya hareket getirdi EKONOMİYE BAKIŞ / TANER BERKSOY Berbat bır yılı gerıde bırakıyoruz Yazının başlığına bakıp yılın muhasebesıne yelteneceğımı sanmayın Bıraz daha genel planda bır muhasebe yapılması gerektığını duşunuyorum Yılın sonunda ulaştığımız noktanın bu ış ıçın oldukça uygun ve doğurgan olduğu kanısındayım 2001 yılı berbat olduğu kadar ozellıklı de bır yıl oldu En açık ve bılınen ozellığı yakın tarıhın en derın krızının patlak verdığı bır yıl olmasıydı Ekonomi tarıhı 2001 'ı bu ozellığı ıle kaydedecek kuşkusuz Ancak onemlı yapı onarımı ısteklerının ortaya çıktığı, bu yönde cıddı gırışımlerın yapıldığı bır yıl da oldu sayılır 2001 Gerıde bıraktığımız aylarda ışın krız yonunun muhasebesını dökme gayretlerıne çokça tanık olduk Şubat krızının nedenlerı ve sonuçlarına ılışkın epeyce yazıldı, çızıldı öğrendık, bılgılendık Bu sureçte başka bır şey daha oldu dıye duşunuyorum Krızın başlangıcında daha çok kon jonktur ve ıktısat polıtıkası ağırlıklı, kısa doneme odaklanmış ve ofkelı olan değeriendırmelerın yavaşça yapı unsurlarına, gorece uzun dönemlı ve daha soğukkanlı değerlendırmelere doğru kaydığını gözledık ••• Başlangıçta bu ışı başımıza kım açtı, en kısa surede bu belayı nasıl savuştururuz gıbı sorularla ılgılendık Yol boyunca ışın bu denlı basıt ol madığını gorduk Başımıza bela açanların salt bugunun hataları olmadığını ve uzun yıllar suregelen anlayış ve yapılanma hatalarının, bızı neredeyse çıkmaz bır yola surukledığını kabullenmek zorunda kaldık Boylece başımıza gelen belayı hemen savuşturmamızın olanaklı olmadığını da öğrenmış olduk Kolay olmadı, ama zorlamalar ve ısteksızlıklerle dolu bu sureç bızı yapı ıle ılgılenmeye, uzun surelı tedavı reçetelerını dıkkate almaya göturdu Yanılıyor olabılırım ama geldığımız noktada, yıl ıçındekı değerlendırmelerı de goz önune alınca, neredeyse unuttuğumuz bır duşunce yapısının, bır algılama eğılımının yenıden belırmeye başladığı göruluyor Savunulan tezler açısından olmasa da benımsenen yaklaşım ıtıbarıyla boyle bır yenılenmenın ıpuçlarının ortaya çıktığını duşunuyorum Ekonomıdekı gelışmelerı ve yaşanan olumsuzlukları sığ bır pıyasacılık sınırı ıçınde, salt kısa vade boyutunda ve sadece konjonktur algılaması çerçevesınde değerlendırmenın ekonomıyı ızleme, anlama ve çozum uretme açısından verımlı ve sonuç veren bır yaklaşım olmadığını kavramaya başladık sanırım Tarıhın ve tarıhsel sureç ıçınde oluşan yapının bugunu bağjadığını yenılık ıçın tarıhı değıştıremeyeceğımıze göre, anlayışları ve yapıları değış Muhasebe Yılı 1 '75 1 175 1300 57 000 55000 55 000 17 750 17 250 17 500 28500 27 500 27 000 17 500 17 250 17 000 2600 2 700 2 70O 8 000 7900 7 800 1550 1625 1575 630 590 590 1475 1575 1550 2 350 2 250 2 325 2 275 ?460 2 325 8 20O 9100 8 700 1950 1900 1925 34 500 34 000 33 500 4 760 4 650 4 650 4 000 3800 1700 8400 8 300 8100 2150 2 050 2 050 1 125 1075 1075 15 750 14 750 14 750 BbOO 8 80ü 8 700 4 300 4 100 4 300 21 750 21750 19 500 J30O 3 260 J200 1020 980 990 2 000 2b00 2 400 14 760 14?S0 14 600 16250 16 000 15 750 14 250 14 000 13 750 23 750 22 750 23 500 6 600 6 600 6 300 h/00 7000 ım 6100 6 600 6 400 JbbO 3 450 3 500 1010 1010 890 7 400 7 300 6 700 1400 1450 1400 3 000 1 150 1160 •1800 4900 4 800 4 350 4 550 4 450 9 400 9 200 9 200 250 0001 300 000 1280 000 bbOO J900 5600 32 000 31500 30000 12 500 13 260 12 750 1 426 1300 1426 6 600 6 400 6 400 29bO0 JOJÜO JOOO0 P6 0TIO 28 000 27 000 17000 16 250 16250 3 100 2 950 3 050 890 930 930 1675 1600 1600 34 000 32 000 32 500 4 150 4 350 4 200 3 750 3600 3 600 bbOO bOOO 6b00 ' 4 000 '4S00 24 250 16JO0 15 250 14/60 850 910 860 1850 1975 1850 b200 5 900 6000 8 200 8100 8 000 3 000 2900 2 900 2bbO 2 600 2bOO 1575 1375 1575 1076 102b 1050 11750 12 750 11000 3 050 2 800 2 750 2 275 2 275 2 200 2 325 2 300 2 225 3 250 3150 3 250 6 200 B100 7 900 27 500 27 000 ?6 500 1875 1B50 1 8'5 4 100 4100 4 000 3 050 2 900 2 900 6 500 6500 6300 4 150 4 000 4 150 2 200 2 175 ? 100 4 300 4 450 4 450 1 J60 1276 1250 353 ooo 500 000 000 000 000 000 000 3 39 4 49 000 156 244 137 000 000 3 39 117 263 169 122 1% 14 55 294 3 70 000 3 41 3 37 317 2 53 000 000 2 50 000 156 2 47 000 230 000 000 1 236 18197 216 883 55 521 17 492 732 314 27 656 11 070 305 17179 4 652 087 2 655 32 858 716124 7 904 1585 392 515 608 661 247 1517 107111 2 294 332 263 2 344 607 027 8 850 51696 1924 1219 061 368 564 33 900 4 6B4 215 001 3B44 70b 144 8 255 465 083 9J/604 2096 1093 92 611 15 236 5 035 033 6666 114 462 4 189 51 132 20 7B0 11654 127 3 267 10 466 995 7 116 2 620 10197 14 42? 10 730 15 979 926096 13 959 1276 240 23 512 3 352 583 6 474 173 058 6989 710 953 6371 103 140 3 483 185 873 964 1 132184 7 22? 1958 807 1420 49 31J 1084 1866 271 127 667 4 861 4 459 64196») 9 249 301 658 278 735 323 520 5 735 925 191 474 443 30975 146 057 12 850 140b 4 820 6 459 54 461 29 881 49 542 26 916 138 99b 16585 14 66' 89b b04 3 020 908 76 079 1632 39 "İ4 2 454 044 32 812 4 222 90 056 3663 367 1'5 gB42 393 981 24 232 5 186 15 072 1819693 885 1 067 246 1908 30303 6047 87 215 8136 132 861 2 942 172 735 2 56B 121594 1462 3 037 48? 1049 2 192 280 13 186 331 240 861140 2 893 2 245 27 679900 2 265 I4 3501B6 3 205 279 631 8 050 809 755 170 476 27116 1853 21 166 4063 849 728 1 737 593 2966 6 393 417 273 4106 134 550 2140 122 933 4 356 15 922 1299 1 J59 248 yılın son haftasında borsaya hareket getırdı Haftalardır 13 bın puan sınınnı aı>makta zorlanan borsada bıleşık endeks gun ıçınde 13 bın 200 puandan dönerek gunu yuzde 1 5 'lık artışla 13 bın 68 puandan kapattı Ek kredi haberlen para pıyasalannı da canlandırdı 1 ABD Dolan 1 mılyon 450 bın lıraya düşerken mark 645 bın lıraya kadar genledı. Faız pıyasalannda ıse Hazıne bonolannda bıleşıkler ortalama yuzde 71 'lerden gerçekleştı Uzmanlar ozellıkle borsaya yenı kredi haberlennın etkısıyle bır mıktar taze para gınşırun sağlanabıldığını, ancak yenı yılda zorla kınlan 13 bm dırencının tutturulması ıçın faızlenn duşmesı gerektığını soyluyorlar SERBEST PİYASA AUŞ SATIŞ ABD Dolan 1471000 1472000 Alman Markı 656000 Isvıçre Frangı 872000 657000 882000 Ingılız Sterlını 2 098 500 2118500 24AyarAltın13211000 13291000 CumAltını 86000000 88000000 27 ARAUK 2001 EFEKTİF ALIŞ 1 447 802 732,081 171300 2,085 154 856 755 132 798 11013 904 523 4,601,786 158 681 384 578 649 421 31461 31272 7,622 193,478 1 604 213 65 447 575,911 92,231 6 292 213,625 3,702 383,480 SATIŞ 1 457 98X 744,718 172 660 2 100,668 864,864 H4 583 11 169 915,452 4 804,399 160 231 391094 653 794 11 707 31,897 7,694 194,996 1631410 66,212 580427 92 955 6 419 215300 3 776 579 120 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 19666 Avustralya Dolan 84510 Danlmarta Kronu 16858 Inıçre Frangı 108420 Isveç Kronu 13084 Japon Yeni 15963 Kanada Ooları 91066 Norveç Kronu 3 7503 S Arabıstan Rıyall 1lngS 14408 ABD Dolan 1 KuveytD 32514 MO Dolan 1SDR 125301 ABD Ooları 1SDR 1824137 TL lEuro 08773 ABD Dolan Euro dönüşüm oranlan 1 95583 Alman Markı 403399 Belçıka Frangı 403399 Lukıamburg Frangı 166386 Ispanyol Pezatası 655957 Fransız Frangı 0 787564 Irlanda Llrası 1936 27 llalyan üretl 220371 Hollanda Florını 137603 Avusturya Şılini 200482 Poıtsklz Estkfldosu 594573 Fın Markkssı 172,264 2,097,522 863,569 134,274 11,127 911,986 4,733,398 159 863 388,183 1,277,177 653,010 31 660 31,660 7,676 194,704 I 621,680 65 961 GECELİK FAİZLER 1 Gunlük Repo 59 0 7 Gunluk Repo 62 tırmeye rıza gostermemız gerektığını de öğrenme noktasına geldık galıba Başımıza gelebılecek belaları önceden kestırebılmek, bunlardan kaçınabılecek yonelımlerı belırlemek ve kaçınılmaz durumlarda belayı en az hasarla savuşturabılecek onlemlerı hazırda tutabılmek açısından, ekonomık değerlendıımelerde son donemde benımsenen yaklaşımların yeterlı olmadığı da ortaya çktı dıye duşunuyorum Ekonomıyı sadece gunluk pıyasa oynaşmalarından ızleyıp anlamaya çalışmak yerıne sıyasal, kurumsai ve ekonomık yapıları ve bunlar arasındakı etkıleşımlerı, kısaca bugunku duzenı ırdeleyerek değerlendırme yapmanın daha etkın ve faydalı bır yöntem olduğunu da oğrettı 2001 yılı krızı Dunyada tek başımıza yaşıyormuşuz gıbı, her ıstedığımızı yapabılırmışız gıbı, ustelık bunu başkalarının kaynaklarını pervasız bıçımde kullanarak becerebılırmışız gıbı davranamayacağımızı da öğrendık sanırım bu yıl Dunyanın yonelımı açılıma doğruysa, bundan butunuyle kaçınmanın mumkun ve doğıu olmayacağı ozellıkle yılın eylul sonrasındakı aylarında yeterınce ortaya çıktı dıye duşunuyorum Ama, yıl ıçınde olup bıtenler, dunyaya açılmayı beceremeyınce bunun malıyetının çokertıcı olacağını da onemlı bır krız dersı olarak çaktı zıhınlerımıze herhalde Dunyaya açılmanın salt bır ıktısadı sorun olarak algılanmasının doğru olmayacağını, bunun temel bır sıyası tercıhle gerçekleştırıldığını artık kavramış olmalıyız Krıze gıden surecı ve krız patlamasını doğru okuyanlar, bu yönde sıyası tercıhı yapan ancak aynı doğrultuda gereklı duzenleme ve onlemlerı yerıne getırmeyıp eskı alışkanlıklarını surdurmekte dırenen sıyaset anlayışının başımıza ne tur belalar getıreceğını gorduler kuşkusuz Tum bu dersler, gozlemler ve ırdelemeler 2001 yılını salt bır krız yılı olmanın otesıne taşıdı ve onemlı bır oğrenme yılı olmasını sağladı dıye duşunuyorum Hıçbır şey oğrenmedıysek, dertlerımızın kaynağının sandığımızdan çok daha derınde yattığını öğrendık Değerlendırmelerde bu yönde bır eksen kayması olduğunu gordukçe bu eğılımın yayıldığı ızlenımıne kapılıyorum Tekıl yıl muhasebesı yerıne genel muhasebe onermem, 2001 yılını bu tur bır muhasebe çerçevesınde değerlendırmem, bu eğılımı doğrulama ısteğımden kaynaklanıyor Yenı yılın oğrenılen derslerın yaşama taşındığı yıl olmasını umuyor, hepınıze sağlık, mutluluk ve başarı dılıyorum • •• Borsa rju^n 12.788 12.721 1 579,558 92,816 6,371 U75 11068 214 806 3,748 12*79 12İ36 257 48 386 72 15,764 1,691,234 304,898 23 646 1907 137 320,533 »m i I îl »M 2 i *• »m nm *m YATIRIM FONLARI ATlMFONüUt IşBaıık AHISseFon 7722660 Iş Bank A Iştırak Fon 5071575 Iş Bank A Dejjlşken Fon 1264640 Iş Bank AİMKB 30 EnCk*s F 7775 l 4 A Malı Endeks Fonu 10274 IşAIeknoloııtndeksFonu 7264 Iş A MotalEşya Endsks F 11410 Iş A Vabancı Menkul K F 10395 Iş A Karma Kumbara Fon 12868 Inter Yai AKatmaF 178213 Inler Yal A Hısse Fon 79979 Iktısat A Tlpl Degişken F 3632021 Iklısat Bank A Hısse Fon 11054462 Iktısat Yal A Tıpl Hlsse F 10298 (jarantıATıpıKamıaFon 5660664 OarantlATlpıDeğlşkenF 9063967 GarantlAlMKB30EndFon 6599 Garantl M K A Dejlşken Fon 19223 YKY A Tlpl Hlsse Fon 70677 YKBATıpıKarmaFon 67333 YKYATıpıTokslllSek F 31838 YKY A Tlpı Mall Kunjml F 54169 YKY A Tlpı Melal S * F 60327 YKYATIplGıdalçecekSF 69446 YKYATIplOegiJkenFon 42708 YKY A Tlpı Karma Fon 65959 YKB A Tlpl Hlsse Senedl F 10649 YKY A T İMKB 30 End Fonu 8920 YKBAYKredlSlgHSÖzel 162337 VaklfAHIsseFon 3285203 \fekılAGıdaSektörFonu 56063 VakılAMalıSekiorFonu 62616 VakıfAUetalSektorFonu 68360 Dışbank A Tıpı Karma Fon 33632394 Dışbank A Tıpı Degışker Fo 10158791 Flnnn'iATIplDeaiskanFon 4584068 CUSıgortaATıpıDeOlşken 2611462 Fmnnsbonk A Tlpl Hlsse F 8443 FınansYatATIplDeğlşkefi 16276 Fınans Yat A Tıpı Karma F 17778 Zlraat A Tlpl Degısken Fon 8497189 Zlraat Yat ADeJlçkenFon 19777 Zlraat A Tlpl Karma Fon 13334 Halk A Tıpı Karma Fon 5718615 PamukbankATıpıDei|ışken 24709 Sumflfbarık A Tıpı Karma Fon 184131 SumertankATıplDegışken 486427 Sumurtıank A Tlpı Hlsse Fon 11409 Kalkınma A Tlp< Oegışken F 723484 Kalkınrru A Tıpl Karma Fon 14282 Kalkınma Menkul A Oeg Fon 32687 Kalkınma Menkul A Karma 12766 DomırbankADeğlşkenFon 6546246 Demır Yat A Tıpı DegiŞken 140177 DerııırYal A Karma F 52587 DemlrY A U 100 Endeks F 18198 Demır Y A T p Hlsse Fon 34000 Demlr Yat A Mall Kuruluş F 17669 Demır Yat A Imalat Sekt F 22043 TurkbankATIplDeQlsken 533480 Etlbank A Tlpl Deglşken 27659 Etlbank A T p Karma Fonu 209695 TSKB A Tlpl Defllşken Fon 16956 Akbank A I p Hlsse Fon 257345 Akbank A Tıpı Dofllsken Fon 16771 Akbank A Sabancı H Iştırak 12650 154 189 112 1 25 0 95 3 94 141 0 43 0 80 061 0 84 0 10 007 127 128 181 117 126 2 46 164 134 2 28 2 09 0 72 142 186 180 1 32 161 143 016 114 114 092 0 67 0 93 047 1 38 057 0 73 0 87 0 60 0 84 0 84 032 062 0 64 1.21 1 22 0 63 1 21 162 107 107 0 79 125 1 47 1 64 1 12 0 60 1 09 043 0 77 1 46 123 1 35 Ak Yat A Hısse Sonodl Fonu 12367 1 45 Akbank A Karma Fon 15626 0 8 8 Akbank A Malı K Sek F 14329 157 Akbank A İMKB 30 End Fonu 9120 1 09 Akbank A Takn Sektör Fonu 12129 171 Akbank A Imalat Sektor F 11865 182 Tekstll A Tlpı Hısse Fon 639717 0 0 3 Tekstll A Tıpı DeğlşkenF 17227 0 55 Tekstll M D ATıpıDJşF 17190 0 0 9 Ata A Tlpl Karma Fon 3488802 0 9 3 Ata A Tıpı Hısse Ssnedı F 78691 165 AlaAUIusallMKBMFnrlF 6897 167 Ata A İMKB 30 Endeks Fon 12969 1 35 KoçbankATİplDegışkenF 5156778 0 6 7 KOÇbank A İMKB 30 Endeks F 512052 1 33 KoçbankAHIsseFon 146643 143 Koç Şırketkw A Iştırak F 53156 197 Koç Alllanz A Sıg Özel Fon 87814 1 36 KoçbankAMetalEşya 11781 197 Koç A Holdlng ve Yat Şırk 12632 2 28 Koç Yatmm A Değlsken Fon 18225 1 21 Global A Tipl Dofllşken f o n 7572068 0 6 7 Global A T p Karma Fon 13571 1 20 GlohalAlMKB lOOEndFon 8311 IM TEBAT De0şkenFon 2108270 0 72 TEB A Tlpı Karma Fon 472096 0 75 TEB Yat A Deglşken 111529 0 77 TEBAGSDDeJÖzelF 69140 096 TEB Yal A Tlpl Hısse Fonu 10273 188 Kentbank A Tlpı Karma Fon ^88760 011 Kentbank A Tıpı Defllşken F 12400 2621 Kent Yatınm A Degışken F 9160 307 AlternalllADegısken 506837 060 Altematrf A Hısse S Fon 11124 1 63 Hak A Tıpı Defllşken Fonu 499779 089 Şeker A T 0 Defllşken 111876 126 Oyak A Tıpl Defllşken 337890 100 Oyak Menkul A Defllşken Fon 13348 0 72 Eczacıbası A Tlpı Deflışken 870253 041 EczacıbaşıATpKarmaF 17102 061 Ekspres A Tlpl Defllşken F 336146 049 SYB A Tıpı Defllşken Fon 47600 1 12 SYB A Tlpl Karma Fon 10736 113 Gedık A Tlpı Karma Fon 146162 093 Gedlk A Tlpl Hlsse Sanedl 20631 106 Toprak A Tipı Deflısken 272623 064 Toprak A Tlpl Karma Fon 38938 085 Teklen A Tıpı Deflışken Fon 119977 0 74 Teklen A Tıpl Karma Fon 15052 0 80 NurolADegışkenFon <!83100 0 70 AKa A Tlpl Deglşken Fonu 114724 1 33 AJIaATıpıHHseFon 25333 152 A«aATİplUlusal30End 9556 133 Evgın A Tlpı Karma Fon 116647 165 Evgln A Tlpl Defllşken Fon 15217 1 94 Yatmm F A Deglşken Fonu 118261 1 07 Tacırler A Tlpı Karma Fon 191429 121 Tacıner A Doflışken F 156180 194 Stratejl A Defllşken F 194895 1 72 Baymdır A Tıpı Degışken F 91967 181 Bayındır A Tlpl Hlsse F 32496 169 Bayındır A Tlpı Karma F 26583 179 Iş Yat ADnfllskenFon 170712 0 8 0 Osmanlı A Karma Fon 154792 0 84 Osmanlı A Malı K Sekt Fonu 20144 129 Osmanlı B AİMKB30 End F 7016 126 Osmanlı A Tlpl Defllşken Fo 129348 1 34 EGS A Tlpl Karma Fon 56400 049 EGS Yal ATpKannaFon 35449 EGS Skjorta A Degışken Fon 22493 EGS Yat MDADefllşkenF 19156 EGS Yat MDAFInamGr 18997 EGSYatMDAlMKB50End 9660 ABNAmroAKarmaF 91155 TAIBYat A Deflısken A F 83869 HSBC A Tlpl Defllşken Fon 24272 HSBCAIpHısseFon 22047 Ec7acıbaşı Axa Oyak A Ozel 125962 Denızbank A Deflısken F 68617 Denızbank A Karma F 69711 Denızbank A Tlpl Hısse Fon 33102 DanıAank A İMKB 100 End F 11906 Rlva A Tlpl Deglşken 58713 Bender A Tipı Defllşken Fon 67476 MEKSA A Tlpı Defllşken Fon 53196 MEKSAYat A Tıpı Karma F 14002 UBUIusalYal A Defllşken 89640 AcarATlpıDegişktnFon 77062 MNG Bank A Tlpl Defllşken F 19140 Anadolubank A Tlpı Hlsse F 9721 BTIMFONLAR Iş Bank Iş Bank IşBank Iş Bank B Llklt Fon 31925502 B Deglşken Fon 6581381 BYabancıMK F 1625807 BTahvıl Bono F 9986602 0 12 016 102 0 16 211 001 001 001 001 122 066 1 14 168 147 0 28 0 35 0 56 154 1 17 1 65 2 37 123 0 57 1 15 1 47 1 37 Ikllsat 8 Tahvll Bono 11866396 Iktlsat B Tlpl Llk« Fon 19647 Garantı B Tahvıl Bono 29739897 Garantl B Tlpl Ukıt Fon 18246660 Garantı B Tlpl Defllşken F 8939109 Garantl B Tlpl Yabancı Fon 21401 Garantl M K B Tahvll Bono 1227983 Garantl M K B Uklt Fon 24374 YKB B Tıpı Ukıt Fon 43973953 YKBBTpDefllskonFon 24006324 YKB B Tahvll Bono Fonu 9613285 YKBBYabancıMKıym Fon 6394336 YKY B Tlpı Uklt Fon 265111 YKY BTahvıl Bono Fonu 76492 YKY B Tlpl DegiSken 19808 VakıtB Tahvll ve Bono Fon 42956425 VakıfB Defllşken Fon 14277786 Vakıl B Yabancı Menkul Fon 4932777 VakıfB UkH Fon 6669847 Vakıl B Tıpı Karma Fon 82102 Dışbank B Tlpı Defllşken F 39990406 Flnans B Tlpı Tahvll Bono 14071912 Fınans 8 T p Llklt Fonu 12396119 Zlraat B Tlpl Deflisken Fon 12170581 Zlraat B Tlpl Llklt Fon 19230426 Zlraat 8 Tıpı Tahvıl Bono 10961764 Zıraal Yat B Defllşken F 56080 Halk B T p Tahvıl Bono 6800430 Halk B Tlpl Defllşken Fon 3606016 012 0 03 019 012 015 0 71 019 013 0 12 012 019 118 012 025 013 016 012 1 28 012 063 013 013 012 0.21 0 12 016 0 14 024 014 Pamuk B Tlpı Lıklt Fon 16665056 Pamuk B T p Deflısken Fon 9674911 Emlakbank Tahvıl Bono Fonu22227308 Emlakbank Defllşken Fon 667291b Emlakbank Uklt Fon 27434968 Sümer Defllşken Fon 9441197 Sumer ükıt Fon 185320 Sumer Tahvıl Bono Fonu 191774 Kalkınma B Tlpı Deflısken F 4735386 Demırbank B Defllşken 7480927 Demır Yat B Defllşken 180843 DemlrbankB Tahvll Bono F 19535 Tanşbank B Ukıt Fon 13787919 Tarişbank B Defllşken Fon 4609499 Türkbank B Tıpı Degışken 351835 Turkbank B Tıpı Lıklt Fon 19921 Etıbank B Tıpı Llkıt Fon 6529314 Etıbank B Defllşken 10S62039 Etı Menkul B Defllşken Fon 20630 TSKB B Tıpı TahvllBonoF 1056376 TSKB B Tlpl Defllşken Fon 383785 Akbank B T p Lıklt F 4417907 1680207 Akbank B Tahvıl Bono AtomkBTk)! Defllşken Forl 12500 Tekstll B Tlpl Uklt Fon 2473418 Tekstıl B Defllşken Fon 2097793 Tekstll MDBTIplDflşkF 18742 Ata B Tahvll Bono F 19V49 Isvlcre Slg B Tlpl Lıklt F 90316 013 012 0 19 0 22 011 0 26 012 0 17 0 69 014 01b 015 011 011 010 015 01ü 000 0 47 014 040 0 13 0 17 Ata B Tlpl Lıklt Fon 62717 Ata B Yabancı M K Yat Fonu 20745 Koçbank B Deflışken F 2587681 Koçbank Tahvıl Bono Fon 484959 Koç Yatırım B Deflışken YF 73115 Koçbank B Uklt Fon 29859 Koç Yatınm B Tahvıl Bono 1??4<) Global B Tlpl Defllşken F 33074 Gtobal B T p Ukıt Fon 11839 TEB B Deglşken Fon 739891 TEB Yalırım B Tipı Uklt F 32980 TEB Yat BTahvıl Bono 22534 Kentbank B Deflışken Fon 190924 Kentbank B Llklt Fon 18515 Kentbank B Tahvıl Bono Fon 16430 Koılbank B Yahancı M K Fo 17315 Kent Yatırım B Lıkll F 27841 Altemallf B Tıpl Lıklt F 547463 Alternatll B Deflışken Fon 223284 Alternatıt B Tahvıl Bono F 10590 ŞekarB Tlpl Ukıt Fon 196272 Oyakbank 11 Detyşken Fon 181873 Oyak M D B T p ükıt Fon 1107? Eczacıbaşı B Dogışken Fon 957400 Ekspres B Deflışken F 253266 SYB Defllşken Fonu 798740 SYB B Tıpı Llklt Tonu 17295 Gedlk B T I p Defllşken Fon 338989 Eklncıler B T p 1 ıktt Fon 43319 01? 167 014 017 0 30 014 1 10 0 23 011 OU 01' 016 012 011 0 35 0B? 011 013 01u 0 20 01J 0 20 0 61 01<> 013 015 01J 012 010 26 ARALIK 2001 Ekınrıler D Degışken Fon K Yalırım B Dsğışkan Toprak B Degışken All ( B Tıpı Doflışken Foııu Yatırım F B Lıkıt Fon Yatırım F B Tahvll Bono F Rayındır B Tlpl l ıklt Fon Iş Yat B T p Defllşken F Osmanlı Tahvll Bono Fonu Osmanlı B lıpı Llklt Fon Ojin ıntı B Tıpı Dcflışkfln F tGSBIıpıDegışkenron FGSYal B Defllşken Fon ADN Amro Degışken Fon ABN Anııo B Tıpı Llkıt Fon TAIB Yal B Degışken F HSBC Bank B Llkıl Fon HSBC Bank B Tahvll Bono Fo Denızbank U Deflışken Fon Denıztı BTıtıvıl Bono Fon Oeni7bank B T Lıklt Fon oitebank B T p Deflışken F MNG B ınk B Tıpl DW)ışknn F Anadolubank B Tlpl Defllş F Pdrk Hayıııorıd J B Dsfl^k F A.A BİLEŞİK ENDEKSİ (A) TİPI ENDEKSİ |B) TİPI ENDEKSİ 561554 1372J8 423680 193531 100443 24823 246370 56370 103851 92917 70885 138565 58569 139285 12660 93319 146749 29729 109251 8M74 9197b 85263 14IV 24742 20420 230943 196240 319341 002 004 014 017 012 018 011 014 0 18 012 011 0 13 011 016 011 0 26 1)14 0 16 012 0 14 0 12 011 000 013 012 039 1 11 013 4 650 4 750 4 700 5000 135 000 14 000 18 000 5 100 1875 2 650 2 600 87 000 1200 9000 1500 940 1200 14 250 3 900 2100 6000 3160 1800 6200 3 300 2 800 2 950 1150 9200 10 000 2 350 12 750 1725 J 150 1 875 3 950 1125 4 000 3 500 1 400 8800 1 250 800 000 7 600 1450 1060 6 400 6 000 900 830 830 19 750 5 900 49 500 3 900 2 600 19 500 2 075 IOJOO 108 566 182 182 286 192 280 13 98 7 22 2 25 000 1 12 169 217 4 35 179 130 1 10 3 45 1 61 000 16 67 1919 156 110 099 217 192 143 000 000 128 4 700 5 134 135 832 14 003 17 963 5154 1891 2 602 2 538 87 421 19660 55 530 3 589 247 237 051 12 430618 217 773 980603 72 4 * 21407 91704 5 300 4 900 132 600 140 000 14 250 11750 16 250 17b00 6100 5100 1950 1850 2 750 2 500 2 425 2 650 86 000 90 000 1 176 8900 1425 920 1 150 13 750 J800 2 300 5 800 3 100 1 775 6100 3 250 2 400 2bbO 10« 9ÜO0 10000 2 275 12 250 1 700 3 100 1850 3900 1 126 4 000 3 450 1375 8 700 1225 1250 9 300 1525 960 1225 14 750 4000 2 375 0100 1150 1B50 6 300 3 350 2 800 2 960 1 'S0 9 jOO 10 300 2 375 1J000 1775 3 260 1900 4 050 1 150 4 1W 3 600 1475 9000 1275 ooo 137 ooo 000 145 175 1 12 000 1211 468 878 9 110 114 286 1491 18671 171596 935 1199 10 267 580 5 021 153 14 236 72 122 3 929 '323 33 304 658 5 899 36 69b 3109 50 247 782 1811 21B241 6145 3 296 921 435 2 649 8 016 389 2 82/ 110929 1147 1 '80 590 9 365 169 702 10 068 66 256 2 333 3 052 556 12 588 102 J94 348 718 1735 3153 6 010 431 1?4 1879 3 986 2 829057 1142 387 808 4 041 134 097 50 957 3 509 1421 8836 1249 208 617 67 969 2 254 601 025 003 004 006 016 013 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden 780 000 810 000 7 700 7 40X1 1475 1425 1 0/j 10,!.) 5 500 "S 100 6 700 5 900 B80 930 850 B'O 840 810 19'50 20 000 6 900 5 700 60000 49 600 4000 3 850 2 650 2 550 19 250 20250 '125 2 075 10 750 11)260 6900 6 600 J8 500 37 000 6 400 6100 19*50 3 450 C300 6100 7 300 7 100 8 900 8 600 7 300 7100 12 500 1J000 7 100 6 700 19 000 1b 2jO 11 2 850 7'İO 8 700 8 500 6 600 6 300 4 860 4 700 IBJO 2 160 30 500 29 500 910 930 2 325 2 250 1575 1525 16(j 1 62b 1500 142b 115 000 1 2 ' 5 0 0 1 10) 1 BÜO 1 176 1 I01) 690 670 7000 6 700 910 1050 45 500 13 500 11000 2 325 1 225 7 900 1000 13U0O 1000 8 200 3 300 8 800 9100 B000 59000 1300 '400 3 360 2 376 15 750 2 800 7 400 5000 15000 16 000 122b 2 150 5 400 580 3JO0 7 400 3 700 1000 8100 800 6 400 4 250 900 9 800 3 700 2 750 9 800 3 050 560 3 150 4 900 940 1 100 47 000 14 000 11600 2 400 1 275 8100 1030 14000 1050 BbOO 3 460 9100 9bOU 8100 62 000 1375 2 450 J400 2 625 16000 570 2900 / 700 5 150 16000 16 250 1 275 2 250 6100 600 3 460 7 600 4 000 1075 9100 B20 5 700 4 400 940 10 000 4 250 2 900 10 ' 0 0 3 200 580 3 350 6 0J0 0 00 2 70 000 000 486 6 25 000 1 19 000 260 172 102 127 000 000 152 133 000 14 49 000 000 2 27 000 000 286 000 000 000 000 2 11 8 43 167 000 000 000 164 3 39 000 000 217 147 162 1 11 000 217 000 000 208 000 123 149 3 77 2 38 2JB 4 35 2 22 217 000 328 000 000 149 6 32 000 164 1 79 13J 099 3 28 000 200 1 15 000 5 26 000 260 6 76 2 38 12 35 125 186 1 15 000 101 800 000 101 317 3 57 156 101 6 700 38 000 6100 1950 6200 7 100 SfiOfl 7 100 12 500 6800 18JO0 ooo ooo 'SOO 8 500 6 400 4 800 1900 29 500 920 2 250 1525 1550 1425 117 500 1726 1 125 690 6 700 910 1076 47 000 13 600 11250 2 350 12bO 8000 1025 13 760 1025 8 200 3 300 8 800 9 400 8100 59000 1325 2 400 3 400 2 525 16000 670 2 850 7 600 5100 15 750 16000 1 225 2150 5 700 600 JJJO 801 590 35 270 7604 12 940 710 229 284 1441 1048 1 J2JJ7O b'94 714 206 6 299 15b 791 897 199 1B9 831 209 451 823 1 308 943 19 604 199 416 5 79b 17 823 24 51? 49 822 3 927 491 675 2 598 40 366 19 649 2 559 300 2 084 70 065 1 2B1 6bB 10436 6 768 182 998 37 727 15 766118 6274 1/649 3656 1 579 523 B87B 6222 7 149 760 373 8 723 27 477 20 976 7 176 12 563 41244 6868 207 635 18 464 49BM '793 19 791 8540 134 238 6390 17 081 4 783 40 040 2 004 3 948 555 13 768 29 936 921 301686 2 295 1555 1 j62 1456 118 665 1751 1 141 6 893 921 1066 46406 13669 13 091 2 367 1252 8013 1012 13 687 1024 B336 3 359 9076 9304 8149 60 669 1323 2411 3368 2 548 15 965 561 2 831 7 571 5 072 15606 16145 1243 2175 5807 584 3 36b 7 629 3 842 1029 8604 807 5 540 4 333 918 9 912 4060 2B32 9 959 3122 570 3 203 4 992 1 735 293 67 829 240 8J4 116879 2 B71 093 398 390 501950 3017 632 465 4 569 531 877 057 4 505 238 /0J3J TRAFIK ŞIGORTAŞI LIMITLERI YENİDEN BELİRLENDİ AMADDİ BTEDAVI GIDERI KİŞİ BAŞINA KAZA BAŞINA CSAKATLANMA ve ÖLUM KİŞİ BAŞINA KAZA BAŞINA PRIMLER Mllyon (TL) HbMM ÖnnM KlfMNt >üQük En YOkHk En Kapanq Dtfttn AgırtU OrtRy. Ifbm nKffli ARACIN TURÛ ARAÇ BAŞINA KAZA BAŞINA Otomobil Taksı Kamyonet Mınıbus(8 14yolcu) Iş Makınesı Kamyon Otobüs (1525 yolcu) Otobus (26 ve ustü yolcu) Traktör Römork (') Motosıklet ve Yuk Motoslkletl Dığer Araçlar (") 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 90 000 000 000 18 000 000 000 90 000 000 000 18 000 000 000 90 000 000 000 65 000 000 676 70 220 99B17 154 249 22B 450 495 8b4 6 347 b49 7 3B4 1638 208 1?4 770 3 830 1 192 677 8097 928 2142 170 184 363 95 454 42J 647 745 741 40 472 25 459 54 433 16 721321 1906 791 552 283 247 898 241 464 74 996 2b361O9 331464 456 020 1 927 96 937 4 429 217 026 12 646 11 408 280 141 583 59 386 3 588 129 435 3 660 822 28B 669 454 426 346 270 68 218 4 741 M/ Toprak Flnansal 430 Toprakbank 560 Tıakya Cam 4 850 Tukas 3400 Tıırcas Petrol 4 150 Turkcoll llellşım Hl 12000 11500 Tupraş Turk Demır Dökum 5 500 Turk Ekonomi Bdiıkası 2 700 Turk Havs Yollan 7 200 Ukl Konfekslyon 7800 USAŞ 2 370 0002 Uşak Seramlk t 150 \)!<i Maklne 5 400 Ünal larım 1675 Unye Çlmento 3 050 Vakıf Flnansal Kır 1600 Vakıl G Y O 3 200 Vakıf Rlsk Ser YO 8100 Vdkıf Yatırım 2 550 Vakko 2950 Van Entegre Et 2475 VarlıkYO 2475 VesteJ 3100 Vikıng Kaüıl 2 750 Yapı Kredi Bankası 4000 Yapı Krodı Koray 3400 Yapı Kımlı Sıgorta 3150 Yapı Kredi YO 2125 Yasaş 2125 Yataş 1 775 Yatınm FlnYO 1350 Yazıcılar Holdlng AŞ 16 750 Yunsa 15 750 7or1u Fner)l 28 000 90 000 000 000 230 000 000 4950 4800 4950 3 250 3250 3500 4 100 4 250 4 100 12 500 12000 12 750 11 750 11600 11750 5800 5 700 5400 2 750 2 700 2850 7 100 7 100 7400 7600 7600 7900 3 3 0 0 0 0 2 390000 2 390 000 1 150 1 125 1200 5200 5 200 5500 1575 1550 1600 3 200 3050 3300 1600 1550 1650 3100 3100 3 250 7900 8200 7900 2600 2550 2 460 3000 2900 3050 2 475 2 475 2 525 2400 2 300 2 625 3350 3450 3100 2 750 2 700 2300 4100 4000 4150 3400 3500 3 400 3150 3.250 3100 2 125 2 126 2 075 2175 2075 2 200 1 750 1 760 1850 1325 1300 1450 16 750 17000 16500 15 750 16250 15750 28000 27500 28500 4884 206 2 831 764 4 41 3384 98 807 203 407 120 4 151 417 12 430 23 316 363 6 557 058 217 11615 364 5 601 1 079 301 2 784 709980 185 3 116 282 139 7 261 7 739 86 037 256 084 2 376 079 1573 727 000 1 162 232 333 5294 3 70 332 187 000 1573 222 967 247 391 4 92 3179 000 1598 607 908 3184 357 836 313 2 47 8030 268648 170 817 2 523 196 169 2 96M 117855 000 2 490 365 738 303 2408 17 280 3 379 14 493331 152 188 465 000 2 752 4 094 26 817 099 250 3454 271 275 000 3 159 337 212 000 2101 75 472 000 2146 1162 300 2 35 1787 70847 141 3780 185 1368 16 869 1 820 137 000 000 15 942 24 312 000 27 889 1460 501 4 000 000 000 18 000 000 000 j 180 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 104 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 165 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 54 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 165 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 234 000 000 000 18 000 000 000 234 000 000 000 200 000 000 90 000 000 000 18 000 000 000 54 000 000 000 18 000 000 000 90 000 000 000 18 000 000 000 90 000 000 000 54 000 000 000 9 000 000 9 000 000 10 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 396 000 000 000 18 000 000 000 396 000 000 000 520 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 2000 000000 2 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 18 000 000 000 180 000 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000 18 000 000 000 90 000 000 000 100 000 000 * lnsjıı la^ımada kullanılan römorklardır tnsan Idşımada kullanılmayan römorklar, kendılennı çeken motorlu aracın sıgortasına dahıldır ** Yukandakı tanımlamalara gırmeyen araçlar B6İ00Mİ Pazar Altınyunus Ceşme Bırlık Mensucat Ceytaş Madencıllk Duran Ofset Edıp Iplık GorDOnlşıl Intormodya Yay Ipek Matbaacılık 1 afnrrjfl Askın Çlm Mogos Petrokent Turızm Sftnmez Pamuklu Yapı Kredi Flnansal 4 250 1550 7600 1375 3 200 6800 1070 3 500 11000 4600 26 600 1975 2 750 3950 1550 7 200 1325 3200 6 700 3450 11000 4 550 26 500 1975 2600 4 200 1575 7800 1400 3 660 7000 3 650 11250 4 650 27 000 2125 2800 4 150 1550 7300 1325 3 550 6800 3 450 11000 4600 26500 2 025 2800 235 000 3 95 364 1094 000 143 000 000 000 253 182 4 079 1555 7 485 1357 3415 6834 3 557 11058 4 598 26669 2046 2 701 41809 5 525 1307 310 49622 166 265 26 119 5 279 567 19 462 10843 463 41958 2406 T C Başbakanlık Hazıne Musteşarlığı tarafından, Trafık Kanunu gereğınce, 01 Ocak 2002, 00 01'den geçerlı olmak uzere, Trafık (Zorunlu Karayolları Malı Sorumluluk) Sıgortası temınat lımıtlerı ve prımlerı yenıden saptanmıştır Sıgorta şırketlerıne başvurarak, aracınızın trafik sıgortasını yenı temınat ve prımlerle yaptırmayı, sigortanız var ıse belırlenen prım karşılığı, trafık sıgortasını yenı temınatlara yükselten zeyılnamelerı almayı ıhmal etmeyınız Çunku, Trafık Sıgortası yenı temınat ve prımlerı, yururluktekı tum sıgorta sozleşmelerıne uygulanmak zorundadır Ek sozleşme yapılmayan ve temınatları yenı lımıtlere getırılmeyen sıgorta sozleşmelerınde, sıgorta şırketlerının sorumluluğu eskı temınat tutarları ıle sınırlıdır Geçerlı temınat tutarları uzerınden Trafık Sıgortası bulunmayan araçlar trafıkten men edilir ve ayrıca kendılerıne para cezası uygulanır Trafık cezaları 1 Ocak'tan ıtıbaren artıyor Ek sozleşmeler, halen polıçe duzenlemeye yetkılı şirketler tarafından duzenlenir Odzaltı Pazarı Abana Ekıktromekanık 20 600 Apeks Dış Tlcarat 1300 1600 Bısas Tekstll Boyasan 470 Tamış Lokstlk Hlz 2850 Çukurova Elektnk 485 000 Dogusan 2 075 Guıııuşsuyu 180 Kepez Elektnk 495 000 2125 Köytaş Makına Takım 560 Metaş 5100 Mudurnu Tavukçulu 450 Hdks Elektronlk 5400 Raks Elk Ev Aletlen 3 760 Söksu Transturk Holdıng Tumteks Tekstll 980 400 19000 1450 440 2850 2050 20500 1550 480 2950 2150 19500 1475 450 2 900 2 075 4 88 167 4 26 175 000 19662 1488 461 2901 2093 20 704 78 766 29213 5 642 19046 JjSS 7 500 3 950 1025 9100 5 500 4 300 910 9 800 4 050 2 800 10000 J050 580 3 250 4 900 810 580 5 300 4900 3600 400 470 630 5300 5500 3800 430 630 5300 4900 3600 430 1250 392 926 400 603 5300 5071 3 713 638137 19372 974 925 14 425 269941 500 520 490 200 750 426 491
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog