Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 ARALIK 2001 SALI 10 BORSA H i t M Adı EKONOMI 24 ARALIK 2001 Öncoki En En D ejjişim Kapanış Düşük Yüksek Kapanış 2 04 •127 I 10 0.49 000 000 000 011ü 0 00 0 00 109 •2.67 211 2 38 4 76 2 44 16.97 000 147 000 3 28 192 0 0ü 0 00 12 73 5 30 11 4Ü 714 0 00 000 143 0 00 0.00 125 0 00 7 32 169 OOO 2 44 000 6 38 682 169 OOO 3 70 1 11 3 08 4 62 000 303 326 0.00 000 159 103 000 1 10 0 83 176 0D0 19ü •189 •1.56 0 00 351 1081 OOO 1 11 3Q3 0 00 2.38 141 000 3 00 3 57 460 127 5 45 125 1 79 1% •1 82 00ü 000 7 53 1 11. 0 00 3 61 000 0 00 139 0 00 169 0 00 000 000 1 19 II (111 Ağırlıkh Ort. Fiy. 12,455 7.873 4.596 1,034 5,896 132,750 40 513 1,2/0 20.589 4,160 9 744 18,107 23.479 10,720 10 750 4,004 1,261 54,152 17,336 25,382 16,489 2.660 7,788 1,547 607 1.492 2,326 2,675 8,509 1,808 34,083 4,673 3,665 8118 2,047 1,089 14,436 8,56.1 4,186 19.B96 3,185 996 2,285 14,376 16,707 13110 22,446 6,369 6.8.15 6,363 3.362 908 6,607 1,414 3,185 4,873 4.290 9.112 1.220,357 5,667 29.677 12,480 1294 0,381 29,889 28 080 17 129 2,965 899 1,609 31.220 4,093 3.017 5.628 24.739 14.3/0 913 1,995 5,634 7,924 2,811 2,692 1,376 1,012 17,897 2.448 2,100 2.777 2.903 7,902 26,406 1.B3B 3,955 2909 6127 4,044 2.190 4 253 1 249 İşlem Hacmi 72188 227.728 51 756 524,666 108,794 2 655 3,997.211 106,704 16.1.478 0,731,956 274 Ü7B 224,886 1,639,898 2 052,512 145 098 41,54? 33.800 170.200 446.454 952.460 2.9391/4 33 096 504.416 109 741 1.125.250 90,807 232.767 799.936 12,460 425,778 897.376 461,005 422,445 363,601 510,192 157,351 735,645 642 084 109.673 1,350,91? 2.275 6,702 24 958 23.692 255.716 774.024 240,376 18 603 631,691 98,702 244,030 729,685 621,832 48,642 1,928 377 93,930 216,249 61 197 34,170 996 321 71268 66,424 264 16,426 32,tt/B 132,200 69,2/1 357 159 28,101 33.013 424 371 52,964 223,764 43 B8". 1637 417 9/5 1 7.18 367 42,199 47B93 126,245 225,885 204,467 327,223 639,996 87170 706 488 / 149.941 6 145,19? 214.868 154,693 159 077 30,903 244,83? 1 186 847 63,858 45 067 147,371 7,630 411,793 Borsa yüzde 1.45'lik kayıpla yılın son haftasına durgun girdi Arıbadem Sag Hız 12.250 12 750 12,250 12 500 Adana Çımento {Al 7,900 7 81)0 BOO0 7 600 Addıid Çirrıenlu IB) 4 550 4.650 4 500 4,600 Adana Çımento (C) 1,020 1000 1,075 1,025 Adel Kalemclltk 5 900 5,800 6000 5,aoo Atyon Çımentu 132.500 130 000 137 500 132,500 Ak Fner|ı 40,500 40,000 41 600 40.600 Ak Yatırım Ortaklıgı 1250 1 250 1 300 1,250 Akal Tekslıl 20,500 20.250 21000 20,500 Akbnnk 4 160 4 100 4,200 4,150 9 200 9 400 9 100 Akuınsa Çım San 9,100 Akın Tekstıl 1B./50 17/50 18.750 18,250 Aksa 23.750 23 000 24 000 23,250 10,600 11,000 10 750 Aksıgorta 10,500 Aksu Enerjı 10.500 10,b00 11,000 11,000 Aksu Ipllk Dokuma 4.100 3,950 4,100 4ÜOU Aktaş Etektrık 150,000 Aktıf Flnans Fak 1,090 1,100 1,2/b 1,27b Alarko Carrler 54 000 53,000 56 000 54,000 18 250 AlarkoGMYO 17,000 17,000 17,250 Alarko Hnldlng 25,bOO 26 000 25 500 25,500 Alcatel Telotaş 15 760 15,250 15 260 15,750 Alla Menkul Degerleı 2.000 2 000 2 700 2,650 Alklm Alkall Kım Sa 7,800 /,600 7,900 7 800 1,575 Alkım Kagıt 1,550 1,525 1550 Alternatıf Bank 630 550 560 620 AlternatllYO 1,425 1400 14/5 1,525 Altınyau Kom lYenı) 2,175 2,425 2.425 2,225 Altınyag Kombınalan 2 450 2.450 2,650 2,62b 8 700 Altlnyıldız B.600 6,400 8,600 Anadolu Cam 1,850 1,800 1,800 1.775 Anadolu Efns Rıracıl 35.01)0 34 500 J4.000 34,500 Aıiddulu Gıdd 4 650 4,fiIX) 4,700 4,650 Anadolu Hayat Sıgort 3,850 3.BO0 3,950 3,850 Anadolu Isuzıı 8 000 8 000 8,100 8,100 2,075 Anadolu Sıgortd 2,050 2.025 2,050 Arat Tekstıl 1025 1,125 1.025 1,100 Arçellk 14,750 14 250 15 000 14,500 Arena Bılgısayar 8,400 8,800 8.300 8.400 Arsan Tekstıl 4 100 4,100 4,250 4,200 11750 20,250 Aselsan 19 500 19,750 AtaYO 3,100 3,100 3.250 3,100 AllantlsYO 940 960 1,030 1,000 Atlas Yatırım 2,375 2,200 2,150 2,350 Avrasya Y 0 14,750 14,000 15,000 14,500 Ayen Enerji 16,260 15 500 15 500 16,600 13 750 Aygaz 13,500 12,750 13,000 Baöfaş 22,500 22,250 22,760 22.260 Bak Ambala| 6.500 6 500 6 300 6,300 Banvıt 7,000 6,500 6,400 6,800 Batı Çımento 6,400 6,300 6,500 6,400 BatıSoke Çlmonto 3 450 3.300 3,400 3,300 Bayraklı Boya 930 920 890 890 Beko Flpktranlk 6,600 6,500 6,700 0,600 1,450 Berdarı Tokstll 1,400 1,400 1,400 Bolu Çımento 3,150 3.250 3,100 3.100 Borova Yapı Endustn 4,850 4,950 4.bU0 4,900 Boıubdn Yaiırım 4,250 4.250 4,350 4.250 Borusan 9,101) 9.000 9.300 9,000 BoschFrenSistemler1.210.0001 210.0001.230,000 1 220 000 BossaTıe San. 5.800 5,700 5 500 5,600 Brisa 29,500 30.000 29,500 29.500 BSH Profllo 12,750 12 250 17,750 12,500 1375 Bumerang YO 1.325 1,300 1.200 Burçelık 6.400 6,500 6.300 6.300 Bursa Çımento 30 000 29 500 30 500 30 000 Ceylan Gıyım 28,500 79.500 27,500 26,500 Commercıal Unıon Sg 10 500 20.000 10,250 16.500 3 000 3.050 3.000 Çarşı ?!)O0 ÇBS Boya 900 890 890 910 ÇBS Prlntaş Baskı 1650 1,57b 1,050 1,000 çelebı Hava Servısı 31.500 31,000 32 000 31,500 Çelık Halat 4.200 4,000 4,300 4.100 3 700 ÇEMTAS Çi'lık Maklne 3 650 3 550 3 600 Çunbeton 5,500 5.700 5 600 5.600 Çımentaş 20 000 25.750 24,250 24,250 14 000 14,250 14 750 14,500 Çımsa 870 930 910 uardanel 870 Demir Yatırım Ort 1,976 1,960 2,026 1.860 5.500 5,800 Demlsaş Döküm 5,500 5,800 Denızlı Cam 8,000 7.800 8,100 7,900 Dentaş 2,800 2./50 2,8b0 2,660 Derımod 2 550 2 506 7,650 2 500 Deva Holdınq 1.375 1.425 1,350 1.350 Dışbank 1,000 1000 1,030 1000 Dıtaş Dogan 12.750 13,000 12 750 12,500 Dogan Burda Hızzolı 2.325 2,500 2,325 2.525 Doöan Holding 2,150 2 200 2,175 2,150 Doğan Yayırı Holding 2,200 2,200 2,200 2.250 Doktaş 2,850 2,85ü 2.950 2.960 Eczaııbaşı llaç 7,100 7 800 8.100 7.900 26.500 Eczdcıbdşı Yapı 26,500 26.000 27,000 Eczacıbaşı Yat Ort 1800 1,800 1.875 1.825 Eczacıbaşı Yatırım 3,950 3,900 J.950 4,050 Etes Sınal Yat H d d 2.950 2,850 2.950 2,900 Ege Endustn 6,200 6.1U0 6.20ü 0,200 Ege Gubre 4,000 4,000 4.150 4,000 Ege Plaslık 2.17b 2,150 2,225 2,175 Ege Prolll Tıc 4,200 4,200 4,260 4.300 Ege Seramlk 1,250 1,225 1,275 1,250 Egeser Gıyım 460 EGS Dış Tıcaret 460 Egs Flnansal Kıralam 660 EGSGMYO 460 Egi Hnldlng 250 Emek Elektronık 4,550 4,600 4,700 4,800 Emek Sıgorta 460 Emınlş Ambaiaı 4,850 6,050 4,800 5,150 Enka 130,000 125,000 130 000 127,500 Ercıyes Boru Sanayı 14,000 13./6U 13,750 14.000 Eregll Deınır Çellk 17 250 17 000 17 51)0 17,250 Ersu Meyve ve Gıd Sa 5,200 5,100 b.400 5,300 Fscnrt Computer 1,750 1,750 1.800 1.800 Esern Spor Malzom 2,300 2.275 2,350 2,300 Evren YO 2,126 2.376 2.375 2,160 F M Izmll Plston 85,000 85,000 90,000 90.000 Facto Fınans 520 Favorl Dlnlenmp Yert 1 150 1 125 1.175 1,150 Fenlş Alumınyum 8.700 8.900 8.700 9,000 Fınans Flnansal K 1.425 1,400 1,500 1,450 'KK) (I'KI 'I2U FİIUIII1 Y 0 911) Fınansbank 1 1/6 1 160 1,200 1,175 Ford Otosan 13,500 13,000 13,750 13.U00 3,600 3,600 3 850 Frlgo Pak Gıda Mad 4 000 Garantı Bankası 2,300 2,250 2,325 2,250 Garantı Yat Ort 6,800 6 600 6 000 5,600 3 150 Gedık YO 3.100 3,050 3,150 Gedi7 Iplık 1,800 1./5Ü 1,825 1.775 6,000 5,900 Gentaş 6,200 6.100 3,300 Gıma 3,250 3,200 3,300 Global Menkul Deg 2,050 2,050 2,175 2.226 Globdl Yalırım 2,225 2,125 2,150 2,350 üoldaş Kuyumculuk 2,850 2,850 3,150 3,100 Good Vear 8,700 8 600 9 000 8,900 Goltaş Çımento 9,700 9,600 9,800 9,700 GSDHoldlng 2,2/5 2,226 2,250 2,300 Gubre Fabrıkaları 12,500 13,000 13,000 12,500 Guneş Sıgortd 1,650 1,650 1,775 1,650 Haznedar Tuqla 3 050 3 050 3 060 3 160 1 825 Hektaş 1,825 1300 1,876 Hurrıyet Gazeteulık 3,700 3,700 3,650 3 800 Iş Yatınm Ortaklıgı 1 075 1 075 1 125 1 100 Işıklar Ambalaı 3 400 3,400 4 050 4 050 3,450 3 500 Idaş 3,450 3 650 Ihlas Ev Aletlerı 1,600 Ihlab Flnans 860 Ihlas G.M.YO 1,450 1,425 1,475 1 425 Ihlas Holding 2,200 Ikllsat Finana 540 8 800 InteiTiâ 8.700 8 600 9 100 Iş Gaynmenkul YO 1,225 1,200 1,250 1,22b Is Raıık,™ (A) 22.400,00024 970 00024 970 0OO24 970 000 Iş Bankası A) 75,000,000 790 U0U /ao ooo 8OÜ 000 Iş Bankası R| 780,000 7 500 Iş Bankası (C) 7 600 7.400 7 600 Iş Genel Fın Kır 1400 1,400 1,425 1,460 Izmır Demir Çflllk 1,025 1.025 1,100 I.ObO Izocdin 4,850 4,850 5 000 4150 Kaplamın 5,400 5,300 6,300 6,400 Kardemır (A) 870 880 170 130 Kardemır |B) 780 850 810 890 Kaıdemır (D) //O 780 870 850 Karsan Otomollv 19,250 19 000 19,250 20 250 Karsu Tekslıl 5./00 6,800 5,700 5,800 Kartonsan 49 500 41 OOfl 60 500 49,000 KdV Ddll PdZ TlC 3.900 3 800 3,950 1,000 Kelebek Mobılya 2,550 2.550 2,560 2,70ü 19,250 Kenl Gıdu 18,750 19,500 11000 2,075 2,075 Kerevıtaş Gıüd San. 2,07b 2,150 KİPA Kltle Pazarlama 10.000 10,000 9,900 10,200 6,600 6 400 6 400 Klımasan A Ş 6 800 37,000 Koç Holding 37.000 36 000 37 500 6,200 Konfrut Gıda 1100 U.10U 6 400 3 300 Konıloks 3,250 .1250 3 400 Konya Çımenlo 6,400 6,400 6,100 6 700 Kordsa 7 000 l),600 6,800 7 000 Kııstal Kola 8 700 8,500 8 600 8,800 Kutahya Porselen 7,000 ü.900 7,100 7,000 Lınk Bllgısayar 12 000 12 250 1? 7bO 12 760 Lıo Yaö San ve Tk, 6,400 6.500 6 700 6 800 l ogo Yazılım 17,750 10 000 18.000 18,750 Luks Kadlln 2 750 2 800 2,750 2 900 Mardın Çımenlo 8.400 8,500 8,300 8,700 Maret 6,200 0,200 0,500 6 300 4,650 Marmuıls Altınyunus 4.750 4,650 4.800 Marmarıs Martı Otel 2,12b 2,060 2,075 2,150 Marahall Boya Vemık 30,000 30,000 29,500 30.500 Mazlıaı Zurlu Holding 880 880 930 9.10 Medya Holdınq 6,900 Merıderes Tekstıl 2,250 2 275 7 300 2,25ü Mensa Mensucat 1.550 1,525 1,525 1,625 Merko Gıda 1,500 1,500 1550 1,52b Metomtoks Toks A Ş 1,450 1,425 1 500 1,425 116,000 115,000 120,000 Mlgros 115.000 MlJlyet Gazetncıllk 1,750 1,b/6 1 700 1.800 Mılpa 1 150 I.I25 UOO 1,175 Muslala Yılmaz YO. 660 680 660 680 6,600 Mutlu Aku 6,500 6,800 0.600 Nergls Holding 3,700 NetHoldıng 900 930 900 900 1 000 Not Tıırlzm 1 000 1 075 1 1160 Netaş 45,000 44,500 44.000 45,000 Nıgde Çımento 13,250 13,000 13,260 13,500 Nifh Çımento 12,250 12 250 13 750 13,750 NuıolGMYO 2,325 2.325 2.375 2,350 Okan Tekstıl 1,225 1,250 1,250 1.300 Olmukba 7,400 7,400 7,500 7.700 Osmanlı GayMenYO 1.025 1,000 1.025 1,030 OtokarOtobusKarA 13.250 13 000 1.1 500 13,260 Öz Ftnans Factorlny 1.010 1,000 1.060 1050 Park Llektrlk 7.700 7,700 7,700 7.900 3,450 Parr.an 3.450 3,350 3,500 8.900 PastaVılla 8,600 8,600 9.100 Penguon Gıda 8,1)00 B.900 9.400 9.000 Pelkıııı 7.900 7 800 7 800 8 000 Petrol Olısı 60,000 59,000 60,000 61.000 Pıııat Ent El ve Un 1,275 1,275 1,325 1,275 Pınar Su 2.425 2,400 2,425 7,500 Pınar Sut 3,250 3.360 3,200 3,360 Plmaş 2,375 2150 2.36Ü 7,475 Pıreih Kablo 16,000 15,750 15 750 16,000 Polylen 540 Ranl Loasıng b30 640 560 560 Ray Sıgorta 2 750 2,800 2.700 2 800 Sabah Pazarlama 3,660 Sdbah Yayıncıllk 3,800 Sabanu Holding 7,400 7,400 7,300 7,500 Sanko Pazarlama 5.100 4,900 5,000 6,100 Sarkuysdn 14 500 14,500 15.250 15,250 SASA Elyaf Sdn A.Ş. 16,000 15,750 16.250 16,000 Selçuk Gıda Endustrl 1.225 1.225 1,2/6 1,226 Seıve Kırlabiye 2,175 2,125 2,125 2.200 Sezgınler Gıda 5,900 5,800 6.500 6,000 Sınaı Yatınm FJankas 540 680 570 540 Slldş 680 3.250 3.250 3.100 Soda Sanayıı 3,350 Söktaş 7 400 7 200 7.400 /,500 Sonmez Fllarnenl 1,650 3,750 3 650 3B00 SYB Yat Ort. A Ş 1,050 1,040 1,025 1,100 8 000 8 000 8.100 ŞokBr Plllç 8 500 810 oekerbank 810 800 830 Şışe Cam 5.300 5,200 6.000 5 400 T Kalkınma Bankası 4,300 4 200 4.700 4 360 900 TSKB 890 910 930 TTuborq 10,000 9 800 10,21)0 9.81X1 3,650 Taç Yaiirım Ort 3,800 3 650 3,900 lansaş 2,900 2 750 2,850 2 950 Tat Konserve 9,900 9 900 1,100 10 400 TekArt Tunzm 3,050 3,050 3,150 3,100 Tekstılbank 630 520 540 530 Tlrn Kutsan 3 100 3,050 3 150 1,150 Tolaş Otomobıl Fab 4,850 4,950 4.800 4 950 Toprak Factonng 600 Rehavet çöktü • Uzmanlar 2002 yılında, gözlerin IMF ile imzalanacak yeni anlaşmada vc Mcclis'in çıkarmaya söz verdiği yasalarda olacağını belirtiyorlar. puandan kapattı. Para piyasaları da benzer bir scyir i/.lerken bono bilcşikleri yüzde 7171 aralığından ışlem görürken döviz piyasalarına da durgunluk hâkimdi. I ABD Doları dün 1 milyon 472 bin liradan satılırken mark 657 bin liradan satıldı. Uzmanlar 2002 yılının baş.ından itibaren ekonomi gündeminin yoğunluk kazanacağına dikkat çekerek gözlerin IMF ile imzalanacak yeni anlaşmada ve Meclis'in çıkarmaya söz verdiği yasalarda olacağını belirtiyorlar. Borsadaki düşük işlem hacmini anımsatan uzmanlar ise yatırımcıların, şirketlerın yıl sonu bilançolarını merak ettiğini bildiriyorlar. Yıl başında açıklanacak yıl sonu enflasyon rakamlarının yanı sıra borsa şirketlerinin kârlarıyla piyasaların soluk alabileceğini ve hareket kazanabileceğini vurgulayan uzmanlar, borsadaki sıkışık seyrin, söz konusu gelişmelerin ardından atlatılabileceğini belirtiyorlar. Hazine Müsteşarlığı, bugün 196 gün vadeli bono ihalesi gerçekleştirecek. BENCE tZZETlN ÖNDER Çinliler Farklı mı Aynı mı! Çin'de insanlar tanıdıklarını diğerlerinden ayırabilmekte; akrabaları, dostları ve arkadaşları arasında karışıklığa meydan vermemekteler. Çünkü her Çinli detayda diğerinden farklıdır. Bu tespit doğru ve geçerlidir. Çok yakından bakıldığında ekonomiler de böyledir. Her ekonomi, kendi tarihsel gelişimi, sosyal yapısı ya da konjonktürel konum vb gibi faktörlere bağlı olarak birbirinden oldukça farklıdır. Nitekim, Arjantin sabit kurda ısrar ederken, Türkiye dalgalı kura geçti, Arjantin'in bütçe faiz yükü Türkiye'dekinden hafif olduğu gibi, yıllık enflasyon oranı da neredeyse Türkıye'deki aylık enflasyon oranına eşittir, vs.. Çin'e uzaktan bakan bir kişi, tüm Çinlilerin benzeştiğini ve san ırkın diğer ırklardan farklı olduğunu tespit eder. Bu tespit de doğru ve geçerlidir. Iki tespitin de doğru olması, gözlemlerın farklı düzlemlerde yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Arjantin ve Türkiye karşılaştırmasında varılan sonuçların farklı olması da, tahlil ve tespitlerin farklı düzlemlerde yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Birinci karşılaştırma sıstem ıçı, kısadönemli ve konjonktürel nitelıkli olduğu halde, ikinci karşılaştırma uzundönemli ve sistemik niteliklidir. Sistem içinde kalarak kısa sürede avunmak ya da bazılarının yaptığı gibi, kendilerinın de ınanmadığı anlamsız detaylara takılıp günü hoş geçirmek isteyenler, kendi yaşamları boyunca rahatlarını sağlayacak olan konjonktürel yaklaşımla iman edebilirler. Buna karşın, topluma gerçeklerı yansıtmayı, hatta bunun bedelını ödemeyi göze alanlar ise ikinci yaklaşımı tartışmaya mecburdur. Uzak ve geniş bir perspektiften bakıldığında nasıl Çinliler birbirinin aynısı ise bir sistem içinde yer alan ve sistem dinamikleriyle devinen tüm ekonomilerin kaderi de arada zaman farkları olabilmekle beraber, birbirinin aynısı ya da çok benzeridir. Çünkü kapitalizm farklı ülkelere özgü bir sistem olmayıp, giderek tüm ülkeleri kapsayacak biçimde evrilen bir dünya sıstemidir. Böyle bir bütünsellik ve devinim kuralları yadsınarak, çevreden ve sistem dinamiklerinden bağımsız, soyut Arjantin'i ve Türkiye'yi tartışmak, abesle uğraşmaktan öte bir anlam taşımaz. Yeni dünya düzeni politikaları doğrultusunda ilerleyen küreselleşme, özelleştirme, ekonomide serbestleştirme, piyasa kurallarının mutlak hâkimiyetinın sağlanması ve denetimsız finansal serbestleştirme gibi uygulamalar (daha doğrusu, merkez dayatmaları), açıktır ki kendi işleyiş kuralları ve ortaya koyduğu sonuçlar itibarıyle, çevresel konumlu ekonomilerin değil, merkez kapitalizmin çıkarları doğrultusundadır. Bu süreçlerin toplumlar tarafından algılanamamasının nedenleri arasında; ülke içinde, merkez kapitalizmle işbirliği doğrultusunda faaliyetini sürdüren ve böylece servet yığan iç ekonomik güç odakları ve bunlara bağımlı medya ajanları, ülke dışında ise IMF ya da Dünya Bankası gibi dünya kapitalizminin aksamadan işlemesi işlevi ile yükümlü uluslararası kurumların giderek çöken ülkeleri geçici olarak soluklandırmaları yer almaktadır. Bir başka aldatmaca da aba altından sopa gösterircesine. Arjantin krizinin derinleşmesini, IMF politikalarının reddı ile açıklamaktır. Üstelık, bu savın bir komedı olmaktan öteye gitmediği de 2000 yılı başından berı, tüm aşama ve değişiklikleriyle, IMF politikalarını harfiyen uygulayan Türkiye'nin durumu ile sabittir. Bu arada, derin görüşlü iş çevrelerinin Afganistan savaşında "kan/pam değışimi"ne tav olması yanında, Kıbrıs politikasında dış âleme karşı tam bir cephe yarıcı basiretsizlikte bulunmaları da bizzat çöken IMF politikalarına ek destek arama çabalarından başka bir şey olmasa gerek! Küreselleşen dünyamızda (yeni tip sömürgecilik uygulamasında), kapitalist sıstemin uluslararası işleyiş kurallarının, hem sermayenin değişen iç dokusu, hem de zamanla değişen piyasa yapıları açılarından irdelenmesi gerekmektedir. Başka bir yazıda daha da derinlemesine tartışmayı dilediğim bu genetik yapılar dikkate alınmadan, statik neoklasik yaklaşımlarla sıstemin işleyiş kuralları anlaşılamaz. Hal böyle olunca, bazen siyasiler, bazen yolsuzluklar, bazen de MGK'deki tartışmalar gibi, işin özü ile ilgisi olmayan, başlı başına kendileri de birer sonuç olan davranışlar ya da olaylar "günah keçisi" olarak topluma yansıtılır, Böylesi yansıtmalar kasıtlıdır ve toplumun gerçeği görmesini engellediği için de etik açıdan yanlıştır. Uzaydan dünyaya bakan, sadece tüm Çinlileri değil, tüm kapitalist âlemi de gelişmış merkezleri ve sömürulen çevresıyle birlikte, aynı doku ve benzer kader içinde görür. Uzun dönemli devinimleri algılayabilmek için ağacı değil, ormanı görmek gereklidir. 000 Ekononıi Servisi Yılın son haftasına durgun giren para ve sermaye piyasaları, 2002'nin yogun gündemi öncesinde adeta dinlenmeye çekildi. Arjantın'deki gelişmelere beklenen olumsuz tepkiyi vermeyen piyasalar, ycni yıl öncesinde beklemeyi seçti. Düşük işlem hacminin yanı sıra sıkışık bir seyrin gözlendiği tstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bileşik endeks, dün günü yüzde 1.45'lik düşüşle 12 bin 536 IHALE YASATASÂRISINA TEPKI Inşaatçılar: Biz ölürüz tendi. Raporda, son yıllarda yaşanan ekonomik bunalımlaANKARA TBMM Bayınrın inşaat scktörünün gücünü dırlık Komisyonu'nda görüolumsuz yönde etkilediğı, ve şülmesine hafta içinde devam yapısal küçülmelere neden oledılmesi beklenilen Ihale Yasa duğu dile getirildi. Tasarısı'na iş çevrelerinden Tasarıda belirlenen 7 trilyon yoğun eleştiriler geliyor. TO400 milyar liralık eşik değer BB, TtSK ve İnşaat ve Tesisat ile bu miktarın üzerindeki proMüteahhitleri lşveren Sendi jelere yabancıların katılım yokası (İNTES), talunıın açıldığına sarı ile getirilen dikkat çekilen ra• TOBB, TİSK ve porda, "Eşik deAB ölçütlerinin karşılıklı olmasıtnşaat ve Tesisat ğer AB normları nı istedi. Müteahhitleri csas alınarak Yabancıların lşveren Sendikası, tespit edilmiştir. ihalelere katılım Ancak bilindiği tasan ile getirilen sınırınıABölçütü/ere yeni tasarı AB ölçütlerinin lerine göre belirile Tiirk kamu karşılıklı olmasım alınıları pazarı leyen "eşik değer"in yükseltilistedi. sadece AB ülkemesini isteyen iş leri yüklenicileçevreleri, önlem rine değil tüın alınmadığı takdirde inşaat sekdünya ülkelerine açılacakDoğuş Holding törünün ilerde yok olabileceğitır" denildi. Raporda, yerli firYönetim Kurulu ni vurguladı. maların korunması için eşik değerin 11 trilyona yükseltilTANSAŞ Yerli firmalara önlem mesi istendi. • * ve Macrocentcr TtSK. ve İN 1 liS'ın hazırlaYönetim Kurulları Başkanı Aclan Acar, TANSAŞ'ııı serYasa yılbaşında hazır dıkları raporda, kamu alımlamaye artışından sağlayacağı kaynağı öncelikli ularak şirrı piyasasının yabancılara açıöte yandan, Bayındırlık ve ketin banka borçlarının ödenmesinde değerlendireceğini lacağı anımsatılarak yerli firtskân Bakanı Abdülkadir Akbelirterek "Bu operasyonla şirketin banka borçlarını yarı malar için önlem alınması iscan, yeni ıhale yasa tasansına yarıya azaltıyonız" dedi. (FotoğraP AA) dönük komisyon görüşmelerini, yılbaşına kadar ÇAPRAZKURLAR SERBEST PİYASA MERKEZ BANKASI KURLARI 25 ARALIK 2001 tamamlayacaklannı söyEFEKTİF DÖVİZ 1 ABD Doları ledi. Bakan Akcan, İNSATIŞ ALIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CİNSİ 19728 Avustralya Doları TliS'in Ankara SheraABI) Doları l, 464.Ö86 I.47I.75U 1.463,661 1,473,958 ABD Doları 1 471.000 1.472.000 8 4950 Oanımarka Kronu 750,506 Avustralya Doları 741.181 746,030 737,772 ton'da düzenlediği "İnşa1.6887 Isviçre Frangı Alman Markı 656.000 657.000 173,647 Danımarka Kronu 172,400 173,249 172,279 at sektörünün günde10.8381 Isveç Kronu Ingilı/ Sterlını 2. 100,194 2.111,371 2,098,924 2,114,540 Ingılız Sterlını 2.098.500 2118.500 mindeki sorunlar" k o 872,835 Isvıvrc hrangı 86?,'»50 871,528 864,651 129 85 Japon Yeni hvcç Kronu 134.3**5 135,794 134,301 1.16,106 nulu toplantının ardından Isviçre Frangı 872.000 882.000 1.5973 Kanada Doları Japon Ycnı 11.259 11.334 11,217 11,377 gazetecılerin "eşik de9.1200 Norveç Kronu 24 Ayar Altın 13.211.000 13.291.000 Kanada Doları 917.251 921,399 911,859 924,900 3 750? S. Arabıstan Riyali ğerde" bir değişiklik önKuveyl Dınarı 4. 721,962 4,784,156 4,651,111 4,855,918 Cum. Altını 86.000.000 88.000.000 11ng.S. 1.4346 ABD Doları Norveç Kronu 160,295 161,747 161,376 160,183 görülüp görülmediğine Sud. Arb. Riyalı 391,740 195,189 392,446 388,802 1 Kuveyl D: 3 2507 ABD Doları ilişkin soru üzerine, GECELİK FAİZLER F.urıı I, 285,701 1,291,902 1SDR: 1.25383 ABD Doları müteahhitlerın is657,368 660.539 656,908 661,332 Almun Markı 1 Günlük Repo 59.0 1SDR: 1 845.324 TL. 31,823 32,07,1 31,871 32,025 Dclçıka l'rangı tediğınin aslında, keıı0 8778 ABD Dolatl 1 Euro: 7 Günlük Repo 62 11,632 32,265 32,025 I üksemburg Frangı 31,871 disinin ışın başında ön7,710 7,782 7,727 7,764 Ispanyol Pezelası EunLdönüsüm gıanlan 197,244 I 46,004 196,949 195,710 Hransı/ Irangı gördüğii şekil olduğunu 1.95583 Alman Markı 1 Irlanda Lırası I, 632,503 1,640,377 1,622,708 1,650,219 söyledı. Tasarıda 7 trilBorsa n**»»' 66,401 66,202 66,975 100 llalyan Lireli 66.721 403399 Belçika Frangı yon lira civarında bir 581,426 587,1 19 llollaınl,] Florını 586,240 582,551 12.788 40.3399 Luksemburg Frangı 12.721 12.655 91,295 94,027 Avuslurya îjılıııı 91,435 93,886 "eşik değer" belırlen166.366 Ispanyol Pezalası 6,165 6,492 I Purti'kı/ hsküdosu (ı,413 6,444 diğini, bu rakanıın 4.5 6.55957 Fransız Frangı 216,239 217,282 216,088 217.782 I hn Markkası milyon dolara tekabül et3,745 3,773 3,791 3,819 l Vunan Drahmısı 0 787564 Irlanda Lırası 186,1108 585,468 I liulgar I.eva.sı 1936.27 llalyan Lireli tiğini anlatan Akcan, dün258 190 I Irun Kıyalı 2.20371 Hollanda Florini ya ortalamasının ise 7 48 7 . 1 I Rumen Leyı 13 7603 Avusturya Şilını 15,910 23,864 milyon dolar eivarında, I Surıyc Lirası 200.482 Portekiz Esküdosu 1,706,821 1,924,711 I Ürdün Dinan 11 trilyon liraya karşılık »Ank IIMk ti/Mt 107,708 .12.1,488 l Ycnı Israıl Şekelı 5 94573 FinMarkkası geldiğini söylcdi. SKRTAÇ EŞ 3 30 4 12 192 1.79 000 192 2.80 000 11 76 5 88 0.00 2 25 175 1 11 000 3 7ü 1)94 217 3 45 161 •139 167 154 010 471 8/7 2 30 000 •1 10 3 85 0 00 000 2/4 000 2 33 1912 14S 17? 4,711 5,029 127,455 13,763 17.173 5,234 1.781 2.311 2.247 88,330 1,145 8 815 1,417 904 1 163 13,336 3 M1 2,287 5,759 3,142 1,789 6,082 1260 2,164 2 759 3,000 01110 9 667 2.263 12,771 1685 3,081 1,860 3,696 1.092 3.796 3,578 1.448 181 716 64,024 1 307 201 10171 6 061,010 328 047 296.936 5 704 31.374 480.160 212,418 32 244 5.648 132 bll? 1 879 7?7 3,420,635 167 709 8.845 584 11.035 1 062 157,063 93./00 559.820 4.32B.494 41 6.18 6.253.403 I)3,9'İ4 56 843 1.423,090 63155 314 678 3BÜ5 533 108 1,448 097 107 319 3M612 107 794 105 637 ?!» ?3B 611 961 ,' 4'!/ 23,010 9,81)2 175 147 013 1,880,577 132,470 164,108 990,936 1.001395 8,547.160 41B646 6 556 13 341 276 832 66,907 1.J00.299 77,437 1,642.875 24J7J0 5.842,005 12.B84 636,Mfc 8,583 116,763 30 826 9,400 201,629 4.10 480 121.007 4(1,945 6?1) 5SB 36.899 8,746 345,584 27,700 297,145 1,090,973 92.413 294.839 130,080 1116.618 176.049 101161 6.216 91 499 3 337.753 1 132.248 2 I?8.58I 20.B11 410 351 76 610 12ü 228 107 749 467 421 1,272.892 26,39? 425,383 114 109 19,480 654,415 1,132 695 980 595 184 498 116 401 499 413 51.953 1.199 36,737 27.934 3,521 217 1.183,658 142 B43 216 148 210 606 98,343 2 033 410 40B.312 ?77 748 7.946 1/ /Bfl 3 627 103 700 14,791 5 3/0,608 62 308 147,314 4,247 14 788 2,49.1461 313.310 730,875 171,138 03,0/2 1 627.598 TANSAŞ banka larına öncelik öncelik verdi verdi Vy**u borçlanna 1 15 8,11? 1,214 0 00 11 47 24,9711,000 •127 132 179 2 44 706 1007 610 8 97 10 39 132 175 101 0 00 0 00 1 J0 0 00 .1 1.1 000 1C1 164 0 00 2 80 1 16 2 08 4 61 1 11 1 (!.' 1 18 1 61 211 2 35 000 568 01)0 •161 1 77 0 00 •2 86 2 17 3.03 1 62 000 I II 0 00 12 24 108 0 00 135 000 UOU 196 0 00 0 00 3 49 1 12 127 0.00 000 000 3 08 10b 156 3 7/ 179 0 00 196 5 17 000 0 00 2 30 169 5 56 154 0 00 2 67 0.96 3 75 0 00 189 •2 33 2 75 2 00 115 1.72 000 164 0.00 161 2 02 •IÜO 000 000 780,999 7,490 1,419 1.061 4 931 6.024 91/ 857 846 19.729 5,756 49.663 3.877 2,621 m.abö 2.110 10.061 o.iiü/ 36 544 0 242 3,211 6,320 6 873 8,642 6,994 12,414 6,645 18,229 7 0OB 8,578 6,360 4,715 2.088 29.914 906 2.263 1,570 1.528 1,458 117,191 1.707 1,170 666 0 630 912 1 1)4/ 44 570 13,273 13,10/ 2,344 1,256 7,540 1011 13 278 1036 7 761 3 4J2 8,903 9134 7 87B 59 792 1,294 2,454 3,303 2,386 15 771 548 2,74.1 7 380 5.022 14 941 16,140 1 242 2,169 6,088 56B 3,276 7,371 ,1,030 1,070 8,293 811 5,150 4,242 914 9,993 3 764 2.825 10,034 3,114 528 3.106 4 867 Mlsse Adı Öncoki Kjpanış En Diqük En Yüksek D Kapanış OrtFıy. Işlenı Hacmi YATIRIM FONLARI ft TIPI FUNLAH Pamukbank A Tıpı Degışken Sumerbank A Tıpı Karma Fon ş Bank A HibSe Fon ş Bank A Iştırak Fon ş Bank A De^ışken Fon !, Bdnk A IMKB 30 Enctek', F ş A Malı tndeks Fonu ş A Teknoloji Endeks Fonu ş A Melal E^yj Endeks F Iş A Yabanct Menkul K F ş A Karma Kumbflra Fon nter Yal A Karma F nterYai A H l S M F o n ktısat A Tıpı Degışken F k!ıs,ıt Bank. A Hısse Fon kiısatYaiATıpıHısseF Cıariintl A Tıpı Karma Fon Garantı A Tıpı Deg^kerı F Garantı A IMKB 30 End Fon Garnntı M K A DeQlşknn Fon ı'KYAIıpıHısseFon YKB A Tıpı Karma Fon YKYATlpıToknlllSnk F M Y A Tıpı Malı Kuruml F « Y A Tıpı Metal Sek F YKY A Tıpı Gıria Içocok S F l"KY A Tıpı Degışken Fon YKY A Tlpı Karma Fon YKB A Tıpı Hısso Senodı F YKY A T IMKB30 End Fonu YKB A Y Kredı Sıg Hb Özel t/nkıi A Hısso Fon ı/akıl A üıda Sektor Fonu USkıt A Malı Sektor Fonu l/akıl A Mntnl Soktor Fonu )ışUink A Ttpı Kdrma Fun "inans A Tıpı Degışken Fon CU Sıgorta A Tıpı Degışkon Fmansbank A Tıpı Hısse F Fınans Yal A Tıpı Degışken : 24 ARALIK 2001 24607 183515 485160 11333 (•16265 14225 32350 12593 6448477 139031 52235 18025 34526 46646 10574 144245 20162 271645 386/7 119216 14964 281031 113610 25068 9461 114536 14946 11/175 189357 153425 192205 90881 32116 26303 169290 15.1509 19903 69« 12B033 56663 34768 22495 19160 19002 9683 9O47B 019 016 0 25 001 02/ 0 32 021 0 22 0 52 003 0 30 027 010 007 0 2? 013 020 007 010 0 02 006 •0 06 001 0 03 010 0 32 0 39 010 0 37 0 31 015 0 39 0 23 0 44 0 22 0 45 •025 0 26 0 40 0 81 019 0 02 0 03 0 23 TAIBYnt ADegışkenAF HSBC A Tıpı Degışken Fon HSBC A Tıpı Hlsse Fon Ecrtıcıbaşı Axa Oyak A Özel Denızbank A Degışken F Denızbank A Karma F Dünızpank A Tıpı Hlsse Fon OenızbankAlMKBIOOEnd. f Rlva A Tlpı Degışken Bender A Tıpi Degişkfln Fon MEKSA A Tlpı Deglşken Fon MEKSAYat A Tıpl Karma F UB Ulusal Yal A Degışkon Acar A Tıpı Degışken Fon MNG Bank A Tlpl Deglşken F Anadulubank A Tıpl Hısse F 8.1302 24079 21/86 124344 58403 69466 32920 11787 57651 66478 51866 I3776 89402 75923 18874 9553 0 46 0 40 0 3b 014 057 023 008 0 40 041 015 011 040 017 002 7ıraat B Tıpı Lıkıt Fon Zira.it B Tıpl Tahvıl Bono Araat Yat B Degışken F Halk B Tıpı Tahvıl Bono Halk B Tıpı Degışken Fon Pamuk B Tıpı Lıkıl Fun Pamuk Q Tıpı Degışken Fon Emlakbank üegışken Fon Emlakbank Lıklt Fon Surner Degışkon Fon Sumer Lıkıt Fon Sumer Tahvıl Bono Fonu Kalkırıma B Tlpı Degışkon F Demırbank B Degışken Demir Yal B Deglşken Demırbank B Tahvıl Bono F Tarışbank B Lıkıt Fon 31846660 6561607 1863849 9955677 11637753 19622 29633975 1B2Ü31M B915746 21871 1223778 24314 43886814 23950285 9783703 264485 76181 1976? 42833052 14243974 5025931 6843267 81803 39890973 14051236 12365696 12124379 19183902 10948727 55936 6/61477 3594627 16623371 985025J 6650118 27373250 9406824 185863 191270 4702690 7461949 180300 19476 13756509 4598972 351128 19868 6514703 10877624 20498 1053544 381755 4406571 1674723 12447 2471850 2096302 18721 190662 90094 62567 21167 2579987 483492 72812 29770 12424 32935 11813 738172 32899 22473 0 36 0 39 Kufitbdiık B Dugı^kiîiı Fon Kentbank B Lıkıt Fon Kenlbank B Tahvıl Bono Fon Kentbdrık B Ydbdnu M K Fo Kent Yatırım B Lıklt F Altornntıl B Tıpı Lıkıl F Alternatl! B Degışkuıl Fon Altornatıt B Tahvıl Oono F Şokor B Tıpı l ıkıt Fnn Oyakbank B Degışken Fon Oyak M D B Tlpı 1 ıkıt Fon Eczuubaşı 8 Dogışken Fon bkspres H üegışken F SYB Deglşken Fonu SYB B Tıpı Lıklt Fonu Gedık B Tıp Üegışken Fon Eklncller B Tlpl Llklt Fon Ekıncıler B Dngışküit Fon K Yatırım B Degışken Toprnk B Degışken Alla B Tlpı Degışken Fonu Yatınm F B Lıkıt Fon Yatırım F B Tahvıl Bono F Bayındır B Tıpı Lıkıl Foıı Iş Yat B Tıpı Degışken F Osmanlı Tahvıl Bono Fonu Osmanlı B Tıpı Llktl Fon Osmanlı 6 Tıpı Üegışken F EGS B Tıpı Degışken Fon EGSYdt B Degışken Fon ABN Amro Degışken Fon ABN Amro B Tıpı Llkıt Fon TAIB Yal B Degışken F HSBC Bank B Lıkıt Fon HSBC Bank B Tahvıl Bono Fo Denızbank B Degışken Fon Denızb B TahvılBono Fon Dnnbbnnk B T l ıkıt Fon Sılebank B Tıpı Degışkon F MNG Bank B i ı p ı üegışken F Anadolubank B Tıpı Dogış F Park Raymond J BDegışkF A.A BİLEŞİK ENDEKSI (A) TİPI ENDEKSİ |B| TİPI ENDEKSİ 190511 18475 16352 17495 27779 546064 222612 10560 196778 181306 11144 955240 252828 796412 17241 338131 43221 561754 136920 422466 192921 100202 24735 245815 56213 103520 92691 70727 138221 58444 138881 12632 92894 146380 29635 108986 80762 91752 85094 24112 24679 20370 23J897 153728 31B586 0 3.1 0.32 0 35 0.01 167 Tuprak Fınansal 430 Toprakbank 560 6,800 Trakya Cam 6,600 6 900 6,700 3.400 3,400 3.650 Tukaş 3,400 3.950 3.950 lurcas Petrol 4.050 4.000 Turkcoll lletlşlm Hl 11.250 11.000 11,500 11,500 lupıraş 11.750 11.250 11,750 11,500 Tıırk üemtr Dokum 6.500 5,300 5,400 5.600 Turk Ekonomı Bankası 2,800 2,650 2 850 2 750 Turk Hdvd Yollan 7.100 7.000 7.200 7.100 Ukı Konteksıyon 7,700 7,500 7,800 7/00 USAŞ 2,270,000 2,260,000 2,390.000 2,390.000 Uşak Seramlk 1,150 1,100 1.150 1 125 llzel Makıne 4,800 4,800 4.950 4900 1,550 1.525 1.675 1,525 (jnal Tarım 2,900 Unye Çımento 2900 3,050 2.950 1,575 1550 1.625 1,57b Vakıf Flnansal Kır 3.100 VdkılGYO 3.050 3.200 3,100 8.000 7,900 7900 vakıt Riısk S « YO 8,200 2.475 2.450 2,600 7 460 Vakıl Yatırım Vdkko 2.850 2.860 2.950 2,860 2,450 2,450 Van Entegre Et 2,550 2,450 Vjılık YO 2.175 2,125 2 450 2,450 Vestel 3,400 3,350 3,250 3.350 2.800 2,700 2,800 2.750 Vıkınn Kaflıt 3.850 3,850 4,000 3,950 Yapı Kredı Bankası Yapı Kredı Koray 3,400 3,300 3,450 3.360 Yapı Krndl Sıgorta 2,800 2,750 3,100 3.000 2,100 2,075 2,125 Ydpı Kıedl YO 2,100 Yasaş 2.2O0 2,150 2,150 2,250 Ydtaş 1,750 1750 1875 1,775 Yatırım Fın YO 1.300 1,326 1,450 1,32b Yazıcılar Holding AS 16 750 16,250 16,750 16.500 14,500 13,000 15,000 Yunsa 15.000 ^orlu Lnerıı 28,000 27,500 28,000 28,500 •147 6713 3 532 000 127 3.981 2 22 11446 213 11.438 1.82 5,417 179 2,744 000 7,119 000 7,615 5 29 2.329.615 2.17 1125 4.874 206 161 1.553 1 72 2.983 000 1,587 OOO 3.146 •1 2b 8.083 2,551 101 000 2.B94 2.504 000 1264 2,269 3,324 000 179 2,755 2.60 3.922 •147 3.359 7 14 2,982 000 2.103 2 2/ 2,196 1 43 1,822 192 1,361 •149 16,141 3 45 14618 000 27,963 7 591 315 385 443 57 925 15 834 811 5,664 868 193 698 6/4 666 752.026 9 633 6,162 296 64,721 450,512 140,546 45.099 595 566 321,025 320.5* 406817 32,143 535 167 29,405 8,653.799 235 356 11,434,361 78,193 629 903 82,816 1,023.9/1 765 057 4,446 369 486 11 054 1,747.800 7633189 •1991217 1251530 7701 11)179 6991 11371 10584 12796 177567 79555 1627569 11043224 102ÜÖ 5622479 8941BO0 6540 11075 69046 66174 31484 53177 59123 67759 41160 64815 10518 8831 159514 3248809 55463 61996 67401 33346778 4562277 2801399 8351 16212 17638 8446650 19653 13240 5664020 010 1 16 004 0 22 •0 08 0 91 206 103 0 40 0 33 OUÖ 0 35 0 36 U40 047 0 19 0 08 0 50 0 23 0 19 0 51 0 24 0 36 103 2 69 0 20 0 53 0 22 •003 006 0 34 015 0 38 0 39 0 37 0 02 0 02 0 59 006 0 42 0 54 023 Sumertank A Tıpı Oegışken Sumerbank A Tıpı Hısse Fon Kalkınma A Tıpı Degışken F Kiilkınmit A Tıpı Karmo Fon Kalkınma Menkul A Deg Fon Kalkınma Menkul A Karma Demlrtjank A Dogışkon Fon Demir Yat A ! ıpı Degışken Demir Yat A Karma F Demir Y AU lOOEnrtnksF Demir Y A Tıpı Hısse Fo SYB A Tlpl Degışken Fon SYB A Tıpı Karma Fon Gedık A Tıpı Karma Fon Gedık A Tlpl Hısse Senedı Toprak A Tıpı Degibkun Toprak A Tıpı Karma Fon Tekien A Tıpı Degışken Fon Teklen A Tıpı Karma Fon Nurol A Degışken Fon Alfa A Tıpı Deglşken Fonu Alta A Tıpı Hısae Fon Alla A Tıpı Ulusal30 End Evqın A Tıpl Karma Fon Evgın A Tıpı Degışken Fon Yatınm F A Degışken Fonu Tacırier A Tıpı Kflrma Fon Tacırler A Degışken F SlrateııADegışkenF Bayındır A Tlpı Degışken F Bayındır A Tıpı Hısse F Bayındır A I ıpı Karma F Iş Yat A Degışken Fon Osrrıaıılı A Kamıa Fon OsrnanlıAMalıK.Sekt.Fonu Osmanlı B A IMKB 30 End F Osmanlı A Tıpı Degişken Fo EGS A Tıpı Karma Fon EGSYnt A Tıpı Karma Fon EGS Sıgorta A Degışken Fon tüSYat MDADegışkenF FGSYat MDAFınansGr 037 009 0 23 0 37 0 36 047 0 47 0 33 0 47 090 0 42 031 0 34 0 44 0 47 0 37 0 38 041 038 033 032 038 0 45 0 50 0 37 0 47 013 0 36 0 38 0 42 037 037 0 38 0 09 027 0 43 0 46 0 36 041 021 040 041 0.15 0 33 0 34 0 33 0 40 027 0 50 0 3b 041 0.17 03B 0.18 0 43 0.38 0 38 036 0.33 0.23 0.37 Emlokbank Tahvıl Bono Fonu 22155544 090 046 BTİPİFONLAR Iş Bank. B Lıkıl Fon Iş Bank B Degışken Fon Iş Ffcınk B Yabancı M K F IşBank B TahvllBono F Iktısat B TahyılBono Iktısat B Tıpı Lıkıt Fon Garantı B TahvılBono Garantı B Tıpı Lıkıt Fon Garantı B Tıpı Degışken F Garantl B Tıpl Yabancı Fon Garanlı M K B Tabvıl Bono Garantı M K B Lıkıl Fon YKB B Tıpı Lıkıl Fon YKB B Tıpı Degışken Fon YKB B Tahvıl Bono Fonu YKY B Tıpı Lıkıt Fon YKY B Tahvıl Bono Fonu YKY B Tipı Deglşken Vakıl B Tahvıl ve Bono Fon \»ikıl B Degışkon Fon Vakıl B Yabancı Menkul Fon Vakıt B Lıklt Fon vakıl B Tıpı Karma Fon Dışbank B Tlpı Degışken F Fınans B Tıpt TahvılBono Fınans B Tıpı Lıkıt Fonu Ziraat B Tıpı Degışken Fon 036 042 0 31 0 39 0.36 0.28 0 40 035 0 42 041 0 42 0 35 041 0 35 Tnrlşbank B Deqlşken Fon Turkbank B Tıpı Degışken Turkbank B Tıpı Lıkıl Fon Ftınank B Tlpı Lıklt Fon Etlbank B Degışken Etı Menkul B Degışken Fon TSKB B Tıpı TahvllBono F TSKB B Tıpı Degışken Fon Akbank B Tıpı ükll 1Akbank B TahvllBono Akbank B Tıpı Degışken Fun Tekstıl B Tıpı Lıkıt Fon Tekstıl B Degışken Fon Tekstıl M D B T ı p l D g ş k F Ata B Tahvıl Bono F ısviçre Sıg B Tıpı Lıklt F Ala B Tıpı Lıklt Fon Ata B Yabancı M K Yat.Fonu Koçhank R Degışken F Koçtıank Tahvıl Bono Fon Koç Yatırım B Degışken YF Koçbank B L ıklt Fon Koç Yatırım B Tahvıl Bono Global B I ıpı Degışken F GtobfllB Tıpı tıkll Fon TEB B Degışken Fon i t B Yatırım B Tıpı Lıkıt r TEB Yat B Tahvıl Bono Bölgesel Pazar Allınyunus Çeşme Bırlık Mensucat Ceytd^ Madenulık Duran Oiset Edıp Iplık Gurbotı Işıl Iniermedya Yay Ipttk Matbaacılik Ularyo Aslan Çmı Meges Pptrokent Turizm Sonmez Pamuklu Yapı Kredı Fınansal 4,300 1,550 7.300 1,300 3,150 6,800 1,070 3100 10,750 4,650 27.000 2.000 2.700 4.150 1,550 7.100 1.275 3,100 6.600 3,000 10,750 4,600 26 500 1950 2 450 4,500 1,626 7,400 1.325 3,200 7.000 3,100 11,250 4,700 27 500 2 050 2,700 4,300 1 676 7,700 1,2/5 3 100 6,800 3 050 11,000 4 600 27 500 1,975 2,650 000 161 •137 •1.92 159 000 161 233 •108 185 125 185 4,265 1,585 7,244 1,284 3.124 6,771 63,203 12 819 286 348 20.163 22.927 2,673 027 0 28 0.40 038 0.38 0 42 3,054 356 606 11,010 28,792 4,629 6,000 26 879 1493 2.007 13,866 2,558 5,B89 Abana 039 0.07 0.03 0 00 046 •0.12 036 048 0 32 0 40 0 35 012 035 005 OOzaltı Pazarı Eloktromekanlk 17,500 Apeks Dış Tıcaret 1.300 Bısaş Tokstıl 1,426 450 Buydbun Camış Lojtstık Hız 3.05O 485,000 Çukurova Flektrlk 2,075 Dogusan Gumüşsuyu 180 Knpoz Eloktrık 495.000 KOylaş 2,125 Makına Takım 530 MetdŞ 4,450 Mudurnu Tavukçuluk 450 Raks Eleklronlk 6,100 Raks Elk Ev Aletlerı 3,600 980 bOksa Transtıırk Holdıng 330 lumteks lekstıl 470 17,500 1,400 440 2,850 2,050 19,250 . 1,475 470 3,000 2,100 19,250 1,476 460 2,900 2,050 1000 3 51 2 22 4 92 120 18,749 1 416 454 2,939 2.060 45,148 16 717 11 757 10.401 15.860 YKB B Yabam.ı M Kıym Fon 6546992 0.43 0 35 036 0.32 040 0 51 Dışbank A 1 ıpı üegışken Fo 10091848 040 039 0 08 0 46 0 34 0 35 0 37 0 36 4.400 5.000 3,400 530 4,950 5,300 3.650 580 570 4.950 5,200 3.500 7 55 11 24 196 2 78 56.1 4615 5 167 3.583 591 871 39.015 582 016 5.106 96.404 ınans Yal A Tıpı Karma F. Zıraat A Tıpı Degışken Fon ?ıraat Yat A Degışken Fon Zıraat A Tıpı Karma Fon Halk A Tıpı Karma Fon 037 0.47 0 36 0 40 002 •009 EGSYatMDAIMKB50End ABNAmroAKarmaF 005 •0.19 330 480 360 500 360 480 909 213 355 488
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog