Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 ARALK 2001 PAZARTESİ 8 D U N Y 4 VE TURKÎYE dishabWeumhuriyet.eom.tr Balkanlar'da üçlü işbirliği Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası gibi konularda süren anlaşmazlıklara karşın diyalog sürecinde adım atmaktan vazgeçmiyor AYHAJN ŞİMŞEK ANKARA Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan, Balkanlar'a örnek olacak 3'lü işbirliği mekanizması oluşruruyor. Ankara'da bir araya gelen 3 ülke diplomatlan, ticaret, ekonomi, çevre ve eğitim konularından başlayarak işbirliğini güçlendirme kararı aldılar. AB, oluşturulacakprojelere ekonomik fonlar ile destek sağlayacak. Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) gibi konularda süren anlaşmazlıklara karşın diyalog sürecinde adım atmaktan vazgeçmiyor. Dışişleri Bakanı Isnıail Cenı ile Yunan meslektaşı YorgoPapandreu'nun Bulganstan Dışişlen Bakanı Solomon Passy ile birlıkte ekim ayındaki Sofya buluşmalarında başlattıkları süreç, ilk nıeyvelerini veriyor. Türk, Yunan ve Bulgar diplomatlardan oluşan ortak komite, Ankara'daki ilk toplantısında 3'lü işbirliği alanlarını belirledi. Bunagöre öncelikli konular şunlar olacak: olanaklarını görüşmek üzere bir araya gclmclcri sağlanacak. Karşılıklı bilgi alışvcrişi, ticaret fuarlan ve seminerler desteklenecek. Sanayi ve ticaret odaları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi teşvik edilecek. Gümrük işlemlcri kolaylaştınlacak. ları ile kirlenmeye karşı işbirliği olanaklan ele alınacak. AB üyesi Yunanistan'ın, Birlik'in çevre politikalanna ııyum konusundaki deneyimini, aday ülkeler Bulgaristan ve Türkiye'ye aktarması sağlanacak. lari: Dostluk ve işbirliğini güçlendirme amacıyla, gençlik değişim programlarına daha fazla önem verilecek. Edırne'deki Trakya Üniversitesi, bu amaçla Bulgar ve Yunan öğrencileri için kontenjanlar ayıracak. AB'nin geliştirilecek ortak projelere fon vermesi sağlanacak. MERHABA NECATt DOĞRU ••• Arjantin puuuf diyecekti! Hırsızlıkla rüşveti önlemediler. Dedi işte! Durumları düzelmedi. Nefessiz kalacaktı. 1996 yılında en çok borcu olan 41 Kaldı işte! ülkenin 33 milyar dolarlık borcunu Puuuf diye diz çöktü. Dünya Bankası sildi. Yani onlara, duIMF'nin önünde diz çökmüş Arjan rumlarını toplasınlar diye yeni bir netin'le diz çökmüş Türkiye'nin duru fes verdi. Ama bu ülkeler bankaya mu aynı... lyimser içerikli başüstü 41 milyar dolar daha borçlandılar. yazarişadamı Ertuğrul özkök, ne Kitap şöyle devam ediyor: kadar çok yüreğinden geçirdiğini dıArjantin, bankadan 19801999 yılşa vurup "Biz Arjantin'e benzeme ları arasında 26 milyar dolar şartlı yiz, kurumuz dalgalı, insanımız acı borç aldı. Ama Arjantin kişi başınageçekmeyesevdalı... Kemal Derviş'/ lirde sıfır büyüdü. miz var... Biz puuuflamaytz... Ben Yeni krediler aldı. patronuma hep efendim demeye Venezüella, 19601999 yılları aradevam ederim... O da benimpatro sında insan kaynakları verimliliği için num olmaya devam eder.." diye ya bankadan 13.2 milyar dolar aldı. zıp halkı uyutmaya kalksa da... Ama verimlilik hiç artmadı. Sonumuz puuuf... Bolivya'nın 19871997 arasında IMF'nin bakışını yansıtan eski Os bankaya olan 2 milyar dolar borcu simanlı şiirinin dediği gibi: lindi, ama yoksul kalmaya devam etHer ten biter bir dert ile... ti. 2.3 milyar dolar daha borçlandı. Geh (ya) germ (yumuşak) ile... • •• Geh serd (sert) ile... Kitap örnekleri sergiliyor: Uğraşmaya her ferd ile... Nijerya'ya 1971 1999 döneminde Degmez bu dünyaya abes (boş) 10.1 milyar dolar sermaye yatırımı Allah bes (kalıcı), baki heves... yapıldı. Nijeryalılar şu anda, 1971 'de • •• olduklarından daha yoksul. Bu şiirde Allah'ın yerine IMF'yi koZambiya, 2 milyar dolar aldı. yun... Boğazına kadar borçlanmış, Dünya Bankası Zambiya'nın kişi verimli çalışmayan ve teknoloji ürebaşına gelirinin 20 bin doları bulacatemeyen, fakat IMF'yi Tanrı yerine ğını ve bir kalkınma mucizesi göstekoyup, kurtuluşu ondan bekleyen ülreceğini dünyaya ilan etti. kelerin sonunun aynı olacağını görün. Zavallı Zambiya... Arjantin... Kişi başına geliri.. Venezüella.... 600 doları geçmedi... Bolivya... Gine ise 19601999 yılları arasında Nijerya.... aile planlaması için yüklü para aldı. Zambiya.... Nüfus artışını düşürecekti. Türkiye farketmez... Hayat standardı gelişecektı. IMF'ye kredi bağımlısı haline gelmiş Nüfus artış hızı yuzde 3.2'den 0.8'e bütün ülkelerin sonunun Arjantin gibi olacağını Dünya Bankası'nın başeko indi. Ancak Gine halkının yaşam standardı daha hızlı düştü. nomisti VVilliam Easterly yazmıştı. Işadamı Ertuğrul... Hem de 33 gün önce... Istediğı kadar... Arjantin puuuf demeden 33 gün lyimser içerikli olsun... önce VVilliam Easterly, 16 yıldır çalışIMF bes, baki heves.... tığı Dünya Bankası'nın arşivlerindeVerim arttıramayanın.... ki verilerden de yararlanarak bir kitap Hortumculuğu bitiremeyenin.... yazdı. Kitabında Dünya Bankası ve Teknoloji üretmeyenin.... IMF'nin 1960'tan beri borç verdiği Sonu puuuf.... hiçbir ülkenin ileri gitmediği, aksine fakirleştiğini yazdı. Türkiye'de Allah'ın yoğurdu ile AlBu kitap üzerine Dünya Bankası'nın başkanı James VVolfensohn, lah'ın suyunu bile yabancı teknolobaşekonomisti kara listeye alıp hak ji ile üretiliyor. Fakat çok zeki, becerikli, bilen, akıl küpü işadamı Ertuğkında disiplin soruşturması açtı. rul, yoğurdu suyla kanştınp ayran ya• •• pıp bağdaş kurarak içmiyor. Çok kısa özetliyorum. Ayağını, Amerikalı gibi uzatıp... Kitap şöyle başlıyor: Vıskı içıyor... Dünya Bankası ve IMF, 19601990 Ayakları uzatık fotoğraf ını yanm gaarasında çeşitli ülkelere 280 milyar dolar kredi açtı. Bu ülkeler bu kre zete sayfası büyüklüğünde "özeleşdileri alıp yediler, IMF ve Dünya Ban tiri" diye yayımlatıp "Biz Arjantin'e kası'nın yeşil ışık yakmasıyla da benzemeyiz... Dervişimiz var, şükredünya finans çevrelerinden yüksek delim... Patronlanmıza da efendim diyelim...." diye yazı yazıyor. faizli borçlar bulup yediler. Ertuğrul ile IMF'ye uyarsanız... Teknolojiyi geliştirmediler. Verimi arttırmadılar. Sonumuz puuuf oğlu puuuf... Durumumuz Aynı... Sonumuz Puuuf Altyapi ve Ulasim: Ticareti ko Eğitim ve gençllk program Ticaret ve ekonomi: üç ülke arasında ticareti geliştirmek için, ilk aşamada sınır bölgesinden 3 pilot şehir seçilecek. Yerel yönetimler ile ilgili diğer birimlerin, ticaret ve yatırını laylaştırmak amacıyla, sınır bölgesindeki ulaşım ve diğer altyapı unsurlan iyileştirilecek. Üç ülkeden de geçen Avrupa Ulaşım Koridoru'nun daha erken tamamlanabilmesi için çaba gösterilecek. Çevre SOmnlari: Sınır bölgesı ve özellikle Meriç Nehri'nde çevre sorun Denktaşa destek Şehit aileleri çözüm istedi REŞATAKAR LEFKOŞAKKTC Cumhurbaşkanı Rauf Dcnktaş ile Güney Kıbns Rıım Yönetimi Başkanı Gtafkos Klerides arasında başlayacak banş görüşmelerine ilk kez şehit aileleri de tam destek verdi. Şehit ve Hadise Kurbanlannı Annıa ve Yaşatma Derneği Başkanı MustafaGürsoy,babasını 1963 saldırılan sonrasında kaybettiğini belirterek başka çocukların ve anaların acı çekmemesi için Kıbns'ta banş anlaşmasının büyük yararlar sağlayacağını açıkladı. Kıbrıs Genç TV'de yayımlanan Son Durum programına katılan Gürsoy, 16 Ocak'ta başlayacak yüz yüze görüşmeler konusunda Denktaş'a destek verdiklerini belirtirken 1 urkiye'nin garantörlüğünde 2 bölgeli, 2 toplumlu bir çözümden korkmadıklannı söyledi. Şehit kızı Hatice Eker, 5 kardeşin sıkıntılar içinde büyüdüğünü, babasının sadece vatan topraklannı korumak için şehit olduğunu anımsatarak gelinen noktada KKTC'nin özellikle ekonomik yönden kötü durumda olduğunu, işsiz gençlerin de vatan topraklanndan göç ettiğini belirtti. Hatice Eker, 1974 Banş Harekâtı sırasında çok sayıda Türk askerinin de şehit olduğunu anımsattı ve akıtılan bunca kanın değerini bilerek daha iyi bir yönetim hak ettiklerini kaydetti. Rum saldınlannın başladığı 21 Aralık 1963'ün yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katılan ve 3 kardeşinin şehit olduğunu anlatan AytenLisani, 19631974 döneminde yaşanan katliamlann 1974 Banş Harekâtı ile son bulduğunu, ancak 1974'ten bugüne ülkenin iyi yönetilmediğini, sadece ekonominin değil, sosyal ve kültürel yapının da çöktüğünü vurguladı. Lisani, Türkiye'nin etkin garantörlüğünde iki bölgeli, iki toplumlu bir çözümü desteklediklerini belirtti. tsraiTde önceki gccc toplanan güvenlik kabincslnde yapılan oy lamada, Filistin lideri Yaser Arafat'ın Baö Şeria'daki Kamallah kentinden BeytüllahinTe gitmesi yasaklanırkcn Arafat, "Hiç kiıme Beytüllahim 'c gitnıemi eneelleyemez" diye konuştu. Filistin lideri, her yıl NotTdc, Hz. Fsa'nın doğduğu ycr olarak kabul cdilcn bazilikanın bitişigindeki Azize Katerin Kilisesi'ndo düzenlenen gece yansı ayinine kaülmak üzere Beytüllahim kentine gidiyor. lsrail tarafından iki hafta önce haşlatılan operasyonlar nedeniyle Batı Şeria'nın güne Arafat 'a Beytüllahim yasağı yindeki Ramallah kentinde mahsur kalan Arafafın, BcytiillahinTc gidebiimesi için Israil'in yöııctiınindeki bölgcdcn gcçmesi gerckiyor. lsrail tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin bu karan "Arafat'ın Filistinli terör örgiiüerini dağıtınak için han'ketc geçınemcsi" nedeniyle aldığı kaydedildi. Filistin |x>lisi isc, Islami Ohad örgütünün askcri kanadı lideri Şatli Mohanııa ve yardımcısı Mahmud Cahud'u tutukladı. Batı Şeria'da El Fetih önderliğinde bir gnıp Arafat'a destek yürüyüşü yapb. (Fotoğraf: AP) House'un "Tarihiıı üçüncii büyük demokratikleşınc dalgasınııı başladığı 1907 yıllannın başından beri Islam dünyası ve özellikle Arap unsuru, siyasi açıkbk, insan haklanna saygı ve şeffaflık alanlannda pek az iyilesmeyi gördüğü" değerlendirmesine dikkat çekti. Araştırmada, Müslümanlann çoğunlukta olduğu ülkeler arasında tek "özgür" ülkenin Orta Afrika'run batısındaki Mali olduğu belirtilirken 47 Müslüman ülkeden 18'inin "kısmen özgür", 28'inin ise özgür olmadığını belirtti. Gazete, Mali'nin ardından en demokratik Müslüman ülkeleri Bangladeş, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Türkiye ve Fas olarak sıraladı. En ozgur' Müslüman ülke: Mali Dış Haberier Servisi Dünyada Müslüman olmayan 145 ülkenin dörtte üçü demokratıkken, nüfusun çoğunun Müslüman olduğu ülkelerin demokrasiye karşı direndiği belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan ve sivil özgürlükleri izleyen Freedom House tarafından yayımlanan bir araştırma sonuçlanna yer veren New York Times, 47 Müslüman ülkenin sadece 11 'inin demokrat olduğunu yazdı. Türkiye'nin de en demokrat Müslüman ülkeler arasında yer aldığı araştırmaya göre, Müslümanlann çoğunlukta olduğu ülkeler arasında tek "özgür" ülke Mali. Gazete, Freedom Sözleşmeyi Istedim... Ekipman Listesi Geldi... Salkım Hanım'ın Taneleri filKÜtMETRE Kostüm... mi'ni Avşar Film hangi şartlarIşık minibüsü.... da çekti? Sözleşmede hangi Vermişler, Avşar Film de onlamaddeler yer aldı? 1998 yılının ra "Salkım Hanım" filmini 3 kez Temmuz ayında TRT Yönetim TRT'de gösterilsin diye gösterim Kurulu, bu filmi sesli olarak ve hakkını vermiş. başrollerinde Talat Bulut, Bu bilgileryetersiz... Okan Bayülgen, Haluk Bilginer, Salkım Hanım'ın Taneleri filmine Şener Şen, Uğur Yücel'in de oynapolitikacıyazar Yılmaz Karakoyunması şartıyla 131 milyar 243 milyon lu'nun siyasi etkisi karıştı mı, karışliraya (o dönemin kuruyla 468 bin madı mı? dolara) çekilmesi kararını aldıktan Bunu araştırıyoruz. TRT'nin ya da sonra neden vazgeçildi? Avşar Film'e Kültür Bakanlığı'nın sinema sanatıneden, ilansız açıklamasız ihâle edildi? nı, yönetmenleri ya da yapımcı şirBunların cevaplarını istedim. ketleri desteklemesine karşı değiliz. Yani sözleşmeyi istedim. Bu destek yapılırken adil davranıldı TRT Genel Müdürü Yücel Yener mı, davranılmadı mı? Salkım Haise bana sözleşmeyi değil, TRT'nin nım'a verilen imkânlar, öbürlerine de bu film çekilsin diye Avşar Film'e ver verildi mi, verilmedi mi? diği ekipman listesini gönderdi: Sözleşmeyi ıstıyoruz... 35 mm kamera... VeTRT ekipmanlarının Avşar Film'e Ekip... kaç gün kullandırıldığı ve bunların o Dolly... tarihteki günlük tarifelerini... SteadyCam... Kendim için istemiyorum.... Hafif craine... Okuru tatmin etmek zor.... Işık malzemesi... Ne yapayım? Eposta: necatidogrufn superonline.com Faks:0212513 9098 • İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞITNDEN Aşağıda anabilim dalı itibarıyla uııvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerindc açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "öğrctim Üycmani alınacaktır. IIstenen Belgeler: ligine Yükseltilme ve Atanma Yönelmeli£i"nm ılgılı maddeleri uyarınea öğretim elc BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN a) Doçent kadroları daimi statüde olup, 2547 Sayılı Kanun'da belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adel fotoğraf, doçentlik belgesi, yayın listelcrı ile bılımsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak Rektörlük Personel Daıresı Başkanlığı'na (Gülbahçe Köyü, Kampus alanı Urlalzmir) miiracaat etmeleri gerekmektedir. b) Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçe, iş talep forniu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, doktora diploması ile (varsa Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi, son beş yıl ıçınde alınmış KI'DS başarı bclgcsi vcya ÜDS sonuç asgari 65 puan belgesi) bilımscl çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na (Gülbahçe Köyü, Kampus alanı, Urlalzmir) miiracaat etmeleri gerekmektedir. 2 Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şaıtlar ile kadronun derecesi bakımından atanabılmc şartlarını taşımaları gerekmektedir. 3Öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların 01.04.1996 tanh ve 22598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüksekögrctim Kıımmlarında Yabancı Dil Köitimöğretinıi vc Yabancı Dillc EğitinıÖğretinı Yapılmasında llyulacak Esaslara Hişkin Yönetmelik" uyarınca Yüksckögrctim Kurulu BaşkanlıgTnın yabancı dilde (lngilizce) eğıtımöğretım yapan Yükseköğretım Kurumlan'nda görev alacak öğretim elemanları için öngördüğü şartlan ve Enstıtümüzce bclırlencn diğer atanma krıterlerindeki şartlan taşımaları gerekmektedir. Bu koşullar Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı'ndan sağlanabilir. 4 Yurtdısjndan alınmış diplomalann Üniversitelerarası Kurulca denkliginın onaylanmış olması şarttır. 5 Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Anabilim Dalı Mühendislik Fakültesı Makıne Mühendislıği Dosya No: IW9/578 l.sas Oavacı (.iepa Genel Pa/. l'urızın ve Dış lıc. AŞ tarafından davalı Ahmet Karlıuğlu aleyhme uçılan alacak dava.sında: Davacı vekili dilekçesinde müvekkili davacı şırket General Hlcktrik marka Amerikan mali beyaz eşya I ürkiye distrıbütörü olduğunu, davalıııın ıse zamanında beyaz eşya bayilığı yapması ncdenı ile ınal aldığmı ve karşılğında Şekcrbank Bolu şubesinden 14 adet çekleri ve çeşitli ıniktarlarda senetleri verıliğini, kısa bir süre sonra birçok firmayı da dolandırarak ortadan kaybolduguııu, lîolu Asliye ( e z a Mahkemesf nde 1999/1788 Esas sayılı dosyası ile dolandırıcılıktan dava açıldığıııı, ynıc anılan çekleri ödememesı ü/crınc 3167 sayılı kanuna muhaleletleıı dolayı Bolu Asliye l'eza Mahkemcsi'nde 1997/433 hsas 1998/812 karar sayılı dosyada karşılıksı/ çek keşide etmek suçundan dolayı hüküm giydiğini, ancak borcunu ödememekte dırendığini, bu çeklerdcn dolayı nihayetindc Bolu I. Icra Müdürlüğü 1999/3467 Lsas sayılı dosyası ile takıbe geçıldığını, Bolu İTM Hâkimlığı'nin 1999/233 Ksas 1949/2IX Karar sayılı hııkımı ile lakibin durduğunu ve müvekkıl aleyhine yüzde 40 haksı/ takip ta/miııatına karar verildiğini, davacı vekilinin bu kararı Bolu 2. Icra Müdürlügü'nün 1999/5008 Hsas sayılı dosyası ile icraya koyduğunu, bahse konu çekler karşılığı alucağını halen tahsıl edemediklerini, bu nedenle müvekkil şirketin davalıdan alacağı olan 3.236/ 342 400TL' ııııı temerrüt tarihinden ilibaren işlemiş en yüksek reeskonl faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etnıiştir. Davalı Karamanlı Mahallesı Yeni Sokak no: 16/8 Bolu adresinde ikamet edcn Ahmet Karlıoğlu'na usulüne uygun leblıgal çıkarıldığı halde teblıgal yupılamamış ve zabıla mariletiyle araştırma yaptırılnıış ve lüm aranıalara rağmen adresleri de lespitlenemediğinden, durıışmanın 20.03.2002 günü saat 09.00 olduğu, cevap süresinin ilaıı tarihinden itibaren 10 gün ıçınde başlayacağı, duruşma günü bızzat hazır bulunması veya kendını bir vckillc tcmsıl ettirmesı, aksı takdırdc duruşmanııı yokluğunda netıcelendırıleceğı hususu ilanen tebliğ oluııur. Basın. 78153 MALATYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞİrNDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ (tlamsız Takiplerde Ödeme Emri) 2001/1894 1 Alacaklı ve varsa vekilinin adı soyadı ve ıkâmelgâhı: Akbank IAŞ vek. Av. Fkrem Turgut Atatürk Cad Site Iş Hanı Kat I Malatya 2 Borçlunun ve varsa kanunı tcmsilcisının adı. .oyadı ikâınetgâhı Ihrahım Avşar l'ırat Mah. Indere Cad. No: 25 Selın Ciıda, Malatya 3 Alacağm Türk parası tııtarı, fai/ nıiktaıı vc işlemeyc başladığı gün 1.326.894/ 337 TL alacak, takıp tarihinden sonra yü/dc 104.25 temerrüt faizi yüzde 5 BMV icra masrafı, icra vekalet ücrelı ile bıılıktc lahsılı, fazhıya daır lalep hakkımı/ saklı kalmak, tahsılde tckerrür olmamak ve B.K. 84. maddenın ııygıılanması kaydı ile lahsili. 4 Senet ve tarihi yoksa borctın sebebı: Protcsto. sözleşmc. lıcsap ekstresı. Yukarıda miktarı yazılı horçlan dolayı hakkını/da yapılan ıcıa lakıbınde: adınıza çıkarılan ödeme emrı bıla tebliğ iadc edilmiş olduğundan ödcme emrınin ilanen lebliğine karar verilmiş olmakla; Işbu ödcme emrinın tebliğinden itibaren borcu vc takıp masıallamıı yeıli günlük süreye 10 gün ilavesi ile 17 gün içcrısınde ödemenız (tcmınal vcrmcnız), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibal icrası hakkına dair bir ılıı.ı/ıııı/ varsa, senel altındakı imza sıze aıt değılse yınc bu yedi günlük süreye 10 gün ilavesi ile 17 gün içerisinde ayrıca ve açıkça bildirmenız, aksi halde ıcra lakıbınde sencdın sı/deıı sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde meıcı önıınde yapılacak dıııuşınada lıa/ır bulıııımanız, buna uymazsanız vakı itırazınızın muvakkatcn kaldırılacağı, senet veya borca itıra7inı/ı yazılı veya sö/lü olarak icra dairesine ycdı günlük süreye 10 gün ilavesi ılc 17 gün içerisindc bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. nıadde geıegince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapısle tazyık olunacağınız, hıç mal bcyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda hulıııuırsanı/ hapısle ce/alamlırılacagıııız, borç ödenmez veya itiraz edılmezsc cebri icraya devam cdıleceği, takibc ıtiraz ettiğini? takdirde itirazla birlikte birlikle tebliğ giderlcrını iidcmcnız, aksı halde ılıraz etmemış sayılaeağınız, ilanen ihtar olunur. 3. 12. 2001 Basın 7X157 BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (Jnvan Doçent Adfl Açıklama Metal, Seramık ve Polimerik Kompo/ıılcr konusunda çalışmalan ve yayınları olnıak. Isı Transten ve Alternatıf Hnerjı Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesı Fen Fakültesi | Makine Mühendıshgı i Doçent Yard. Doçent Doçent ' Inşaat Mühendıslıgı Kimya Kaynakları konusunda çalışmalan ve yayınlan ulınak. üeoteknık konusunda çalışmalan ve yayınları olmak. Fİ7ikokımya ve Kolloid Kımyası konularında çalıs.maları ve yayınları olmak. Basın: 77881 Dosya No. 1999/317 Fsas Davacı Bayındır Sigorta AŞ tarafından davalılar Aydın Arslan vs. aleyhine açılan tapu iptali, tescıl ve men'i müdahale davasında: Davacı vekili dilekçesinde davalı Aydın Arslan'ııı yönetimiııdeki 34 PAL) 39 plakalı aracın sebebiyet verdiği Irafik ka/ası soıuıcıında müvekkili şirkete kasko sigorta ile sigortalı bulunan 42 N7. 199 plakalı araçta doğan hasar nedenı ılc zarar gören araç sahibinin zararının müvekkili şırket taralından (a/ıııın edıldıgını, bu nedenle ödediğı meblağın olayda lamanıcn kusurlu olan davalı Aydın Aıslaıı ve ısletmeci sıfatı ile davalı Ahmet Yılnıa/ tarafından la/nıini gerekliğini, müvekkili tarafından /arar gören sigortalıya 28.09.1999 (arihinde ödenmış bulunan 427.400.00011. zararın davalılarca tazmınıne, ödcme tarihinden itibaren yürütülecek yüzde 80 reeskont faızı ile birlıkte müştereken ve müteselsılen davalılardan tahsiline ile rücucn davacıya verılmesıne karar verilmesini talep vc dava elmişlir. Davalılardan Bilecik Karaagaç köyünden Aydın Arslan'a ve Bağdat Cad 114/3 Küçükyalı/lstanbul adresinde ikamet eden Ahmet Yılmaz'a usulüne uygun tebligat çıkarıldığı halde tcbligat yapılamamış ve zabıta marifetıyle araştırma yaptırılmış ve tüm aranıalara ragnıcn adresleri de tespıtlenenıedığınden. duruşmanııı 08.03.2002 günü saat 09.00 olduğu, cevap süresinin ilan larihinden ilibaren 10 gün içinde başlayacağı, duruşma günü bizzat hazır bulunması veya kendinı bir vekille temsil ertirmesi, aksi takdirde durıışmanın yokluklarında netıcelendırıleceğı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın 7X152
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog