Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

24ARALIK2001 PAZARTESİ * * * • HABERLERlN DEVAMI CUMHURİYET SAYFA 17 Minik öğrencilere merkezi sınav ANKARA (ANKA) Milli Eğilim Bakanlığı, ilköğretim kademesindeki eğitinıin niteliğinin ölçülmesine yönelik olarak yaklaşık 6 milyon öğrencinin katılacağı büyük bır merkezi sınav düzenleyecek. Merkezi Başan Ueğerlendirme Sınavı, 22 Mart 2002 tarihinde düzenlenecek ve ilköğretim 4,5, 6,7 ile 8'inci sınıf öğrencileri katılacak. Merkezi sınav öncesinde her ilde, yine 48'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı "Başarı Değerlendirme Sınavı" yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye genelinde ilköğretim kademesinde "öğrenci başarısının değerlendirilmesi, öğretim programları ile ders kitaplarının geliştirilmesi, rehberlik, yönlendirme ve üst öğrenime hazırlık" amacıyla düzenlenen "Merkezi Başarı Değerlendirme Sınavı"nın kapsamı genişleyecek. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve yalnızca ilköğretim 8'inci sınıf öğKULTUR • SANAT Amaç küçtik devlet • Baştarafl 1. Sayfada Müdürlüğü, Çay tşletmelcri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol Işletmeleri Genel Müdürlüğü de her türlü istihdama kapatıldı. 40 tren seferi ve 6 havaalanının da 1.5 ay içinde kapatılması öngörüldü. Hazine Müsteşarlığı, son dönemin en çok tartışılan, bakanlara, bürokratlara ve yöneticilcre yasal soygun olanağı getiren İcamu vakıflarının etkinlik alanlarını da sınırladı. satın alamayacak. Asli görevler, ihale yoluyla hizmet alımı ile mümkün olmayacak. 2002 yılında yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı, en fazla 2002 yılı için hedeflenen ortalama TEFE (yüzde 45.6) ile arttırılması yoluyla belırlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorıleri arasındakı dağılımını belirleyecek. yet gösteren kuruluşlardaki bilet satışlarında ticari amaçlı olmayan kontenjan uygulamasına son verilecek. GUNDEM MUSTAFA BALBAY rencilerinin katıldığı Merkezi Başarı Değerlendirme Sınavı'nın ikincisi 22 Mart 2002 tarihinde gcrçckleşlirilecek. Sınava, ilköğretim 8'inci sınıflarla birlikte ilk kez 4,5,6 ve 7'nci sınıflarda okuyan yaklaşık 6 milyon öğrencı de katılacak. Sınavda,Türkce, matematik, sosyal bılgiler ve fen bilgisi testleri yer alacak. Vatandaşlık ve insan haklan ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili konular, sosyal bilgiler testleri içerisinde yer alacak. Bakanlık, merkezi sınav öncesinde, her ilde yıne 48'inci sınıföğrencilennin katılacağı "Başarı Değerlendirme Sınavı" düzenlenmesini kararlaştırdı. Sınav sorulan, aralık ayına kadar işlenen konulardan oluşacak. İl düzeyinde yapılacak sınavlar ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, öğrenci ile okulların il ve Türkiye düzeyinde durumlannın ölçülmesinde kullanılacak. Personel geri gönderilecek • Atamalara sınırlama: Naklen atama ve açıktan atama talepleri için 3 Mayıs 2002 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı'na bir defada başvurulacak. Bunun dışında ismen ve münferit atama talepleri yapılmayacak, yapılan başvurular da dikkate alınmayacak. Personel alımı Hazine Kontrolorleri Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilecek. • Vakıf ve derneklere bağış yasağı: Kuruluş kaynak ve olanakları, hiçbir şekilde çalışanların kurduğu vakıf ve derneklere aktarılamayacak. Yapılan hizmetler karşılığında bu hizmetlerden yararlanan çalışanlann kurmuş olduğu vakıf ve dernekler adına bağışyardım talebinde bulunulmayacak. Kuruluş gayrimenkullerinin bu dernek ve vakıflara kiralanması halinde piyasa fiyatları esas ahnacak. • Görevlendirmelere son: Başka kurumlarda görevlendirilen personel, eski görev Havaalanları kapatılıyor • Havaalanları: Devlet Hava Meydanları işletmesi'ne (DHMİ) ait yeterli yolcu potansiyeli olmayan Sinop, Tokat, Sıvas, ZonguldakÇaycuma, Uşak ve Balıkesir merkez havaalanları Ocak 2002 sonu itibarıyla hava trafiğine kapatılacak. Buradaki personel ve teçhizat, gerekli birimlere kaydırılacak. Kumluşun sahip olduğu 2 heliktopter de satışa çıkanlacak. • Trcn seferleri: TCDD'nin 40 dolayındaki tren seferi "ekononıik olmadığı" için Ocak 2002 sonuna kadar kaldırılacak. Çarşamba Samsun, BurdurIsparta, EskişehirKütahya tren seferleri azaltılacak. TCDD ve THY gibi hizmet sektöründe faali(Oai3) 293 »9 7« yerlerine gönderilecek. Ancak 3 yıldan fazla bu şekilde görev yapan kişilerin hizmetlerine gereksinim duyulması ve Maliye Bakanlığf nca ek kadroların müsaıt olması halinde görevlendirme yapılabilecek. • THY yurtdışı ofisleri: THY yurtdışı ofislerinde çalışan eleman sayısını azaltmak ve yurtdışına bilet satışını acenteler üzerinden yaparak maliyetleri düşürmek için Mart 2002 sonuna kadar gerekli önlemler ahnacak. Bağış yasak Bu vakıfların yurttaşlardan "bağışyardım" alması yasaklanırken vakıflara yönelik düşük bedelli gayrimenkul kiralarınada son verildi. Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Bakanı Kemal Derviş tarafından hazırlanan pakette atamalar, ihaleler, personel alımı ve görevlendirmelerden banka kredilerine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapıldı. Cumhuriyet'in ele geçirdiği paketteki önlemler şöyle: • thalc yoluyla hiznıet alımına son verilecek: Bakanlıklar, temizlik ve benzeri hizmetlerde ihale yoluyla hizmet Hurdalar satılacak • Elektrik: TEDAŞ, mevcut tarife sistemindeki indirimli uygulamaları kaldırarak müşteri grupları sayısını en aza indirecek. • Hurda satışı ve stoklar: Kuruluşlar, Hazine Müsteşarlığı'nın koordinatörlüğünde ve Hurdasan AŞ ile işbirliği içinde sahip olduğu hurdalan elden çıkaracak. • Banka kredilerine Hazine denetimi: KlT'ler, bankalardan aldığı krediyi kullanmadan en geç 1 hafta önce Hazine Müstaşarlığı'na bilgi verecek ve uygun görüş alacaklar. • Baştarafı 1. Sayfada düler. Çoğunluk yok deyip tatillerini sürdürdüler. Konumuza dönelim... Başbakan Ecevit ve yardımcıları Bahçeliyle Yılmaz'ın gündeminde şunlar görünüyor: Demokratikleşme paketi. Başbakan'ın ABD gezisi. IMF ile ilişkilerin zemininin kaymaması için atılacak adımlar. 2002 yılının görünümü. Demokratikleşme paketinin ana halkasını Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesi ve Terörle Mücadele Yasası'nın 78. maddeleri oluşturuyor. Ortaklar kendi içlerinde bir orta yol bulmuş görünüyor. ANAP'a göre ne gerekiyorsa değişsin devam edelim... MHP'ye göretabana anlatamayacağımız bir değişikliğe girmeyelim... DSP'ye göre Adalet Bakanı Hikmet Saml Türk'e kulak verelim, ona göre hareket edelim... Bu üç bakıştan ortak bir çıkış, "yeni" ne getirir, bu hafta göreceğiz. Türkiye, yıllarca terörle mücadele ederken zaman zaman zorlandı, yasalarını bu gerçeklere uydurmak durumunda kaldı. Şimdi yeni açılımlar yapılabilir. Ancak bunu yaparken ezik davranmamalı, Avrupa'ya da sormalı: Biz bugün için sinmiş görünen terörle mücadelenin ardından yeni yasalar çıkarabiliriz ama, siz terör tanımını yapabilecek misiniz? Aslında sorunun en neti şu: Avrupa'nın, terör örgütleriyle mücadelede ilerleme raporu nedir? ABD'den AB statüsü istemi Ecevit'in ABD gezisi yılbaşının önünü arkasını dolduracak, dileriz içini de doldurur. Görünen o ki, ziyaret Türkiye'nin elini güçsüz hissetmediği bir zeminde gerçekleşecek. Ekonnmideki güçsüzlük stratejik ışbirliğındekı avantajla dengelenecek gibi görünüyor. ABD Dışişleri Bakanı Povvell'ın gelişinde ekonomide yardım yerine daha çok ticareti öne çıkaran Türkiye, çıtayı biraz daha yükseltme eğiliminde. Ekonomi dosyasının omurgasında şu var: Eyy ABD, AB ile ticaretinde uyguladığın serbestliği bize de sağla. Türk ihraç ürünleri ABD pazarına Avrupa nasıl giriyorsa öyle girsin! Tabii bu istemlerin siyasi karşılığının olabileceğini de unutmamak gerekiyor! IMF ile ilişkilerin de ABD'nin yönetim odalarından geçtiğini vurgulamaya gerek yok. 18. anlaşmaya hazırlanan Türkiye bunun gerekleri için yönünü Meclis'e dönecek. Bu noktada bir ikilem var: Arjantin IMF'ye harfi harfine uydu, böyle oldu... Arjantin IMF'ye uymayıp yoldan çıktı, böyle oldu... Kaderini IMF'ye bağlayıp da krizden çıkan tek ülke yok. Ancak, IMF'yi karşımıza alarak da kazanacağımız bir şey yok. Dünyaya kapılarımızı kapamayacaksak, kuracağımız ilişkilerin dengesini de iyi oturtmamız gerekiyor. IMF'yle IMF'ye muhtaç olmayacağımız bir programın kavgasını yapmalıyız. Hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor ki, Türkiye'yi göreceli iyimserliğe iten yılbaşında gelecek taze paranın tümü borç. Insanın aklına şu soru da gelmiyor değil: Kimi etkin kesimlerin olağanüstü iyimserlik tohumları ekmesi, gelecek paradan pay almaya yönelik olabilır mi? Mantık buysa bizi bir kriz daha bekliyordemektir. 2002'den beklentiler olumlu görünüyor. Aslında eldeki tek olumluluk şu: Yeniden sahaya çıkmamızı sağlayacak bir özgüven ve enerji edındik... Bu, maçı kazandığımız anlamına gelmez ama, ne yazık ki biz, zafere ulaşma çabasından çok daha maçın başında zafer kutlamayı seviyoruz! ankcum@ttnet.net.tr Arcayürek'ten Süleyman Demirel'e yanıt: KENT OYUNCULARI Belgeleri kendisi verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, gazetemiz yazan Cüneyt Arcayürek'in "Scssiz Darbe" adlı kitabıyla ılgılı olarak "Bir yakınlık ve bir iyi niyetle kişiye güvenmenin böylesine suiistimal edileceği aklımdan geçmedi" dedi. Süleyman Demirel, Arcayürek'ın Çankaya Köşkü'nde gizlice belge ve bilgi toplayarak kitap yazdığını iddia ettı. Cüneyt Arcayürek ise Demirel'ın kedisini Çankaya Köşkü'nde göreve çağırdığında, "Şu 30 seneyi yeniden yazmaya ha/ır ol" dediğini anlatırken kitaplannda kullandığı belge ve bilgileri Demirel'in verdiğini açıkladı. StarTV'de "Kırmızı Koltuk" adlı programa katılan Süleyman Demirel, Arcayürek'in "Sessiz Darbe" adlı kitabıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bana atfen benim söylemediğiııı birçok şeyi yazdı. Kendisi o dönemde devletin memuruydu. Orada birtakım eğri doğru, yalan yanlış duyumlar alıp, bilgiler toplayıp sonradan ben bunu yazacağım diye oraya onun için gelmiş olsa, ona müsaade etmezdik. Danışman olarak gelmiştir, ne yapmıştır; sonradan yazacağı kitaplar için malzeme toplamıştır. Bu, iyi niyet suiistimalidir. Yazdıgı şeylerin çoğunu ben hatırlamıyorum. Yakın arkadaşlarımla beni dalaştırmaktan başka bir şey değil. Insanın bin hali vardır, boş bulundum. Bir yakınlık ve bir iyi niyetle kişiye güvenmenin böylesine suiistimal edileceği aklımdan geçmedi." Cüneyt Arcaürek ise dün akşam Kanal D ana haber bülteninde, Demirel'in kendisine yönelik suçlamalarını yanıtladı. Daha önce yazdıgı 10 kitaphk "Cüneyt Arcayürek Açıklıyor" dizisi için Demirel'in "Benimlc mülakat yaptı, o doğrultuda o kitapları yazdı" dediğini anımsatan Cüneyt Arcayürek, şunlan söyledi: "GerçekböyledegU. Ben sadece Sayın Demirel ile mülakatlar yapmadım. Demirel bana dosyalar gönderdi. Bunların içinde, askerlerle yani zamanın Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile, komuta heyetiyle yaptığı gizli toplantılar, o toplantılarda konuşulanlar vardı. Bu toplantılardan sonra askerlerin kendisine verdiği raporlar vardı. Ben o konuşmaları nereden bulabilirdim, bunları Demirel verdi." Cüneyt Arcayürek, Süleyman Demirel'in, "Benim hiç haberim yoktu kitap yazacağından" dediğini belirterek şunlan kaydetti: "23 Haziran 1993'te Demirel ile bir konuşma yaptık. 'tstanbul'a gideceğim, 3 gün sonra sizinle konuşacağım. Sen hazırlan şu 30 seneyi yeniden yazmaya' dedi. Sonra 28 Şubat 1994'te ben Köşk'teyim. 'Kitap için plan program yaptınız mı' diye soruyorum Demirel'e. 'Evet, bize 23 redaktör lazım. Belgeyi okuyacak, özet çıkarak biz baksak belgelere 10 yıl çıkamayız işin içinden' dedi." Cüneyt Arcayürek, kitaptaki ayrıntılardan bahsetmeyen Demirel'in kendisine "ispiyoncu" dediğini anımsatırken "lspiyonu büyük küçük siyasetçilerde çok yakından gördüm. Müzevir diyor. Ben kimseye söz getirmedim. Köstebek dediği zaman, bana belgeleri kimin verdiğini kendi aklında düşünmesi gerekir. Ona göre bana bu sıfatı reva görmesi gerekir" diye konuştu. Şükran Giingör / Müşfik Kenter Yeşim Koçak Engin Hepileri Esra Kızıldoğan Yazan: David AUBURN Türkçeleştiren: Zeynep AVCI Yöneten: Yıldız KENTER 45 Ocak Saat: 20.30 HUYSUZ İHTİYAR |0212] 293 89 78 perareklam@perareklam.com tr perareklam@superonlıne.com.tr www.perareklam.com.tr T.C Kültür Bakanlığının Katkılarıyla O ğUzARAL Müzik: Buğra UĞUR Köpeği ısırdı ve haber oldu • Baştarafı 1. Sayfada oturan Vader adlı köpeği ısırdı. Köpeğin sahibi, şerif yardımcısı Frank Maio, Berger cinsi 45 kg. ağırlığındaki Alman köpeğinin, boynundan ve sağ kulağından ısınldığını söyledi. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, polise karşı gelmek ve polis köpeğini yaralamaktan hakkında dava açılan Murphy, Broward Cezaevi'nde mahkemeye çıkanlmayı bekliyor. Murphy, 4 bin 700 dolar kefaletle serbest bırakılabilecek. 30 Aralık/13 Ocak Saat: 15.00 1112 Ocak Saat: 20.30 EFES Pilscn'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. SES1885 ORTAOYUNCULAR DÜŞÜN SAHNESI SANATÇININ ÖLÜMÜ KÖKU BİTTİ ZIKKIM ZULADA Y a z a n ve Yöneten: Yılmaz Onay Oynayanlar: Rozet Hubeş Levent Öktem Ragıp Yavuz 1011242531 OCAK saat: 20.30 / 1226 OCAK saat: 18.30 13 OCAK saat: 15.30 Fehan Şensoy'un Buzda eğlence öKimle bittî • TAŞOVA (AA) Amasya'nın Taşova ilçesinde, donan Boraboy Gölü'nde kaynıak isteyen 5 gençten 3'ü, buzun kınlması sonucu gölde kayboldu. Yaralı olarak kurtanlan Orhan Er ile Serdar Demir, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gölde kaybolan Nazih Varol, Sertaç Kuru ve Selman Köklü'nün hayatlarından unıut kesilirken gençlerin cesetlerinin arama çalışmalannın, bugün dalgıçlar tarafından yapılacağı bildirildi Yofları Köy HizmeÜeri açü • Baştarafı 1. Sayfada Geçen hafta da tstanbul'da kar yağışı sonrası cadde ve sokaklardaki kar ve buz bınkintilerinin temizlenmemesi yurttaşlan zor durumda bıraktı. Bazı ilçe belediyelennde işlerin taşeron firmalara yaptırılması nedeniyle yurttaşlar kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalmıştı. lidırne, Kırklareli ve Tekirdağ'a bağlı Karayolları ve Köy Hizmetleri Müdürlüğü, Trakya'da yoğun kar yağışjnın etkisını göstcrdiği 17Aralık'tan ıtıbaren 5 gün içinde, 382 personel ve 99 karla mücadele aracıyla yolları açmak için yoğun çalışmalar yaptı. Yollara 1153 ton tuz dökcn ckiplere, çalışırken "donmamaları ve enerji sağlamaları" için 3 öğün, yemek yerine helvaekmek verildi. Edirne'de kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapalı olan 252 köye tamamıyla ulaşım sağlandı. Kırklareli ve Tekirdağ'da henüz kapalı olan 5 köy yolunun açılması için ckipler çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ Vahsı Cemalettin Sevim, 2 gün hiç uyumadan çalışmalann takipçisi olduklannı belirterek tüm ilçe ve beldelere ulaşımın sağlandığını ve buzlanmaya karşı araçların dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi. Kocaeli'nde Şeker Bayramı'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için de yine Köy Hizmetleri tl Müdürlüğü'ne bağlı 18 ekip devredeydi. Ekipler iş makinelerinin desteğiyle halen çalışmalannı aralıksız sürdürüyor. Ulaşıma kapanan 245 köyden 236'sının ve 348 mahalleden de 327'sinin yolu açıldı. Körfez Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, enerji nakil hatlan; Telekom tl Müdürlüğü ekipleri de telekomünikasyon ağında meydana gelen arızaları gidenneye çalışıyor. Sıvas'ta karayollannda meydana gelen buzlanma nedeniyle araçlara kontrollü olarak yol veriliyor. Karayollan ekipleri de buzlanmalara karşı ruzlama çalışmalannı sürdürüyor. Çankın Merkez ve ilçelerinde yoğıuı kar yağışı sonrasında 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, "Köy Hizmetleri ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışmaktadırlar. Ancak kar yağışı dolayısıyla köy yollarımızın ulaşıma açılmasında güçlük yaşanmaktadır. Kar yağışının azalması durumunda kapalı köy yolumuz kalmayacaktır" dedi. BİR ÇİFT EKONOMİK GÜLDURU SÖZÜMÜZ VAR AŞKA DAİR NAZIM HİKMET Yöneten: Mahmut Gökgöz Oynayan: MÜMTAZ SEVİNÇ Uyarlayan: Banu H. 3417 OCAK saat: 20.30 5 OCAK saat:18.30 / 627 OCAK saat:15.30 Y a z a n : Franca Rame Dario Fo T ü r k ç e s i : Füsun Demirel Y ö n e t e n : Mahmut Gökgöz Oynayanlar: Yeşim Bozoğlu Süreyya Güzel 18 OCAK saat: 20.30 /19 OCAK saat: 18.30 20 OCAK saat:15.30 Ders kitaplarma yeni düzenleme bir buçuk perde ptrştmtM.cunu.cumırtejl 20:00 Ferhan Şensoy' un SAHİBİNDEN SATIUK BIRİNCI EL ORTAOYUNU 05 ocak Cumartesl 20:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplan ile öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplannı yeniden düzenliyor. "Aktif öğrenme" ve "öğrenci merkezli eğitim" yaklaşımlanyla gözden geçirilecek kitaplar, teknolojik gelişmelere göre yeniden uyarlanacak. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanı Metın Bostancıoğlu, Türkiye 6'ncı Zekâ Oyunlan Yanşması'nın ödül töreninde, edebiyat dersı müfredatıyla ilgili değişikliklerin "hep yanlış" anlaşıldığını belirterek, amaçlannın Türkçe sözlü ve yazılı anlatım ile edebiyatı ayırmak olduğunu kaydetti. Konunun yanlış aktanldığını söyleyen Bostancıoğlu, AKP Grup Başkan Vekili Hüseyin Çelik'in söylediklerine "Muhatabım değildir" yanıtını verdi. FİŞNE PAHÇESU Cüldürü 26 aralık çarşamba/20:00 SESSİZLİK Ferhan Şensoy FERHANGIŞEYLER 07 ocak pazartesi / 20:00 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN 14 ocak Pazartnl 20.00 Blltt Sjtı; rerleıi: Ortıoyunculır Glştıl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMAL/U / Tjtaim, Suadlyc, Akmerkn LONDRA CADDESİ TEK KIŞILİK KOMEDI Yazan ve Oynayan: Ugur Çavuşoglu Her Paznrtesi 20 30 IİSVİÇRE HASTANESİ "Gen,ek Sanatm Ymmda' KİRALIK DEVREMÜLK 216 Ocak Bodrum Torba SİMPA Tel.(0216)49213 98 (0535)357 12 02 J&#İSVİÇRE HASTANESİ "Gerçek Sanann Yanmda" İmam Adnan Sk. No.10 K.3 BEYOĞLU Tel: 0.212 249 80 87 / 292 40 40
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog