Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

+ SAYFA CUMHURİYET 24ARALIK2001 PAZARTESİ 12 • Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği / The Lord of the Rings: The Fellovvship of the Ring J.R.R Tolkien'in uluslurarası alaııda y;ıııkı hıılan lonı.ıııı serisinin fılmc çekilen bu ilk bölümünde kölülcrin elinc gcçtiğindc dünyanııı sonunun geleceği lılsımlı bır yüzük ve onıı korumak adına mücadele veren yaratıkların fantastik öyküsü anlatılıyor Tiim bu olayların ortusında yer alan küçük kahraman Frodo Daggiııs yüzüğü yok etmek için biiyük biı sonımluluk vo bunıı yapmak için de şeytanın lürn başlan çıkamıalarıııa diretımek zorundadıı. Peler Jackson'ın yönettiği fılmin başrollcrini Elijah Wood, lan McKcllen, Viggo Mortensen, Sean Aslin, I iv Tyler, Billy Boyd paylaşıyor. (Beyoğlu Emek, Beyoğlu AFM. Dolmabahçe Ritz Shop & Miles, Teşvikiye AFM. Nişantaşı Movieplex. Şişli Site. Mecidiyeköy Odeon, Akatlar AFM, Levent Kiiltür Merkezi, Etiler Peugeot. Eliler AFM, Etiler Movieplex, Ortaköy Feriye, Muslak AFM, Maslcık Tehim, Zıytinburnu Cinecity. Bakırköy AFM. Galleria Prestige, Ataköy Alriıım. Yeşilköy Peugeol, Beylikdiizü AFM, Kavarık Bogaziçi, Altımizade Capitol, Kadtköy Süreyya, Kadıköy Süreyya Cep, Fenerbahçe AFM, Şaşkmbakkal Çarşı, Şaşkmbakkal Beko. Suadiye Movieplex, Maltepe Kavya, Kozvatağı Cinepol, Çemberlitaş Şafak, Bakırköy Avşar, Bakırköy 74, Rahçelievler Holidayplex, Bahçelievler Kadirllas. G.O.P. Mass, Aveılar Avşar, Silivri Cinecity, Kadıköy AFM. tdeallepe AFM. Pemlik Oscar) • Bir Dev Adam /'O' Marshan Baskovis'in yönettiği filmde buşlıca rolleri Mekhi Phifer, Josh Hartnetl ve Julia Stiles paylaşıyor. Filmde okulun en popüler oyuncusu ve onu kıskanan arkadaşının yaşattığı olaylar güven, baştan çıkarma, ihanet üçgeninde konu ediliyor. (Altımizade Capitol, Aveılar New l'ilms. Bakırköy AFM, Bahçelievler Holidayplex. Beyoğlu AFM, Bevoglıı l.aie. F.liler AFM, Kadıköy As, Kadıköy Rexx, Pendik Güney. tdeallepe AFM, Maslak AFM, Maslak Telsim, Ortaköy AFM, Osmanbey Gazi, Şaşkmbakkal Beko. Şişli Atlantis. Silivri Cinecity. Zeytinbıırnu Cinecity) • Haydlit / BandİtS Barry Leviııson'ın yönetliği lilnıde aynı kadına âşık olan iki usta soyguncunun komik öyküsü anlalılıyor. Filmde başrolleri Bruce Wills, BillyBob Thornton ve C'ate Blancett paylaşıyor. (Beyoğlu AFM, Osmanbev Gazi, Şişli Kent, Mecidiveköv Odeon, Akatlıır AFM, Etiler Movieplex, Teşvikiye AFM, Dolmabahçe Shop A Miles, Ortaköy AFM, Çemberlilaş Şafak. Bakırköy Avşar. Bakırköy Renk, Bahçelievler Ünvcrdi, Bahçelievler KadirHas, Yeşilköy Peugeot. Altımizade Capitol, Kadıköy Ocak, Suadiye Movieplex, Kozyutagı Cinepol, Ideultepe AFM) • İlk GÜn / Training Day Filmde adalet inancıyla ılıılıı idealist polis memuru Jakc ilc kendincc kurallarıyla yaşayan ve mesleğinde bu kurallara göre hareket cden polis şefi Alonzo'nun 24 saatlik bir sürede yaşadıkları tehlikeli bir macera konu ediliyor. Başrollerindc Ethan Havvke ve Denzel Washington'ın oynadıkları fılmin yönetmeni Antoine Fuqua. (Beyoğlu Emek. Dolmabahçe Ritz. Teşvikiye AFM. Şişli Kent, Mecidiveköv Odeon, Etiler Peugeot, Etiler AFM, Maslak AFM, Maslak Telsim, Çemberlitaş Şafak, Zeytinbıırnu Cinecity, Bakırköv AFM, Bakırköy Avşar, Bahçelievler Holidayplex, Bayrampaşa Cinebay, Aveılar Avşar. Beylikdiizü AFM. Kavacık Bogaziçi, Altımizade Capitol, Kadıköv Kadıköy, Kadıköy As, Kadıköy AFM, Fenerbahçe AFM, Şaşkmbakkal Beko, Ataşehir AFM, Kozyatağı Cinepol, Maltepe Kaıya, Idcaltepe AFM, Pendik Güney) • Bu Nasıl Sanşın / Legally Blonde Sarışın ve güzel olduğu için aptal olduguna daırönyargılarla boğuşan Flle'ın erkck arkadaşının, onu tcrk etmcsinin ardından kcndini kanıtlamak amacıyla ıııııın gittiği Harvard'da luıkıık okumaya karar vermesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Robert L.uketic'in yöncltigi lilmde Reese vVitherspoon, Luke Wilson ve Selma Blaiı başrolleıde. (Beyoğlu AFM, Nişantaşı Movieplex, Şişli Movieplex. Mecidiveköv Odeon. HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ .com.tr Prestige, tdeallepe AFM. Kadıköy AFM, Kadıköy As, Kadıköy Kadıköy, Kavacık Bogaziçi, Kozvatağı Cinepol, Maltepe Kaıya, Ortaköy AFM, Osmanbey Gazi, Silivri Mcvci. Ümraniye AFM. Zeytinburnıı Cinecity) • Sakın Konuşma / Don't Say a Word Gary Fleder'in yönettiği fılın, Andıevv Klavan'ın aynı adlı romanından ııyarlama Mıchael Doııglas'm bir psikiyatn canlandırdığı filmde Brillany Murphy, akıl haslanesinde yaşayan ve kimsenin koıuışturmadığı bir hastayı canlandınyor. Uouglas, kaçırılan kı/ını kıııiarmak için bu hastayı konuşturarak zihninde sakladığı özel koda ulaşmak zorunda. (Beyoğlu Atlas. Hevoglıı AFM, Şişli Moviepler, Nişantaşı Movieplex, Çemberlitaş Şafak. Etiler Moviplex, Kadıköy Moda, Maslak Seba, Mecidiyeköy Odeon, Bakırköy Incirli, Bahçelievler llolidayplex Kadirllas. Bahçelievler Holidayplex Ünverdi, G.O.P. Cincmass, Kaıagümriik Fcza, Zeytinbıırnu Cinecity) • Piyanist / La Pianiste Sapkın cinsel eğilimleri olan bir pıyano hocasının genç öğrencisiyle gelişen sıradışı ılişkılennı konu edınen filmın yönetment Michael Haneke. 2001 Canncs Film Festivali'nde 'en iyi erkek ve kadın oyııneu' ödüllerinın yanı sıra 'jüri özel ödülü'nü de kazanan fılmin haşrollerinde İsabelle lluppert ve Benoit Magimel yer alıyorlar. (Beyoğlu l'era, Altımizade Capitol, Kadıköy Bmadnay. Nişanhışı Moviepla) • Panama Terzisi / The Tailor Of Panama John Bı'HH'inan'ın yönettiği filmin başrollerinde l'ierce Brosııan, Geoffrey Rush ve Janıie L.ee (urtis yer alıyor. Arka planında Panama Kanalı lartısmaları olun film. Panama'ya sürülmüş zalim, çekiei Ingiliz casusu Andy Osnard ile kendini ülkedeki zengin ve güçlü kesime ünlü bir terzi olarak tanılan Harry Pendel'in hikâyesini anlatıyor. (Bahçeşehir Beko, Bevoglıı Alkazar, Beyoğlu AFM, Fmdıkzade Cinemars, Ideııltepe AFM, Kadıköy Rexx, Maslak AFM. Pendik Güney) U Ejderin öpücüğü / Kİss Of The Dragon Yönetmenliğini C'hris Nolan'ın yaptığı fılmin yapımcılığını l.uc Besson üstlendi lilınin başrollerinde Jet Li, Bridget Fonda ve Tcheky Karya yer alıyor. Filmde özel bir görev için Şanghay'dan Paris'e giden ve hurada kendini bir komplonun içinde bulan bir ajanın hikâyesi anlatılıyor. (Aveılar Ncw l'ilms. Bagcılar Sile. Bakırköy Incirli. Bayrampaşa t iııebay. Büyükçckmece Favori, Beykoz Kaıya. Fatih Feza. Kadıköy Atlantis. Osmanbey Gazi, Pendik Günev, Şişli Atlantis. Umnmive Belediye, Bakırköy Incirli) • Amelie / Amelie from Montmarte Yönetmen: Jean Pierre Jeunet. Oyuncular: Audrey Taulaıı. Mathieu Kııssovitz. Baskıeı vc sevgisız bir dünyanın yarattığı travmalar Amelie'nin lıayalım beklenmedik bir yöne çevirir ve kendine özgü adalet anlayışıyla çevresindekilere yardım elmeyf karar verir Yaşumına giren herkese mutluluk dagıtan Amelie'nin dramı, aşkı keşfettiğinde bile kendi için hıçhir şey yapamadığı gerçeğınde gızlidir. (Beyoğlu AFM, Beyoğlu l.ale. Şişli Kent. Bakırköy Incirli, Aveılar New Films. Kadıköy AFM, Kadıköy Rexx, Suadive Movieplex, Favori Alkent 2000) • Komplo / The Score Yönetmen: Frank Oz. Oyuncular: Robeıl De Niro, Fdward Norton, Marlon Bnındo, Angela Bassett. Suç dünyasından emekli olmaya hazırlanan bir adum, tüm prensıpleriııi bozup, son ve en büyük vurgununu yapmaya karar verir. (Altımizade Capitol, Ataköy Yunus F.mrc. Bahçeşehir Beko, Büviikçekmece Favori, Kavacık Bogaziçi, Osmanbey Gazi, Pendik Güney. Şişli Atlantis) • Şellale Yönetmen: Semir Aslanyürck. Oyuncular: llülya Koçyigil, I uncel Kurti/, Fikrul Kıışkan, Ali Sürmeli. Filmde, yıllar sonra memleketine dönen Cemal'in, burada çocukluk yıllarını yenıden anımsamasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. (Bagcılar Sile, Osmanbev Gazi. Şişli Atlantis) • Kırmızı Degirmen / Moulin Rouge Yönetmen: Uaz l.uhmıann. rjyuncular: Nicole Kidman, Rvan McGregor, John l.eguizamo. Jim Broadbent. 20. yüzyıl başında adı, kötü şöhretinin yanı sıra gösleriş ve eğlenceylc özdeşleşen bir gece kulübünde biı şair ile kulüp şarkıcısı arasmda yaşanan acı ve lanetlı biraşk öyküsü Moulin Rouge. (Beykoz Acarkent) Sinema Barry Levinson'ın yönettiği 'Haydut'un başrollerini Bruce VVillis, Billy Bob Thornton ve Cate Blancett paylaşıyor. Film, hapishaneden birlikte kaçan ve aynı kadına âşık olan iki mahkumun soygunculuk girişimlerini anlatıyor. Altımizade Capitol. Pendik Oscar. Kavacık Bogaziçi. 20. yüzyılın son güneş tutulmasından önce intihar etmeye Etiler Moviplex. Çemberlitaş Şafak, Bakırköy Avşar. Ümrunive AFM) karar verdigini yazan kız kardeşini kurtarmak iizere Bevoglıı Alkazar, Kadıköy Hollywood, Aveılar Avşar. • Açemi Prenses / The Princess Diaries Altımizade Capitol, Kadıköy Hroadway, Suadiye Movieplex, Kandahar'a yaptığı tehlikeli yolculuk anlatılıyor. Güneş tutıılmasından önce önünde üç günü olan Nafas, kız Yönetmenliğini Garry Marshall'ın yaplığı filmde Jıılie Ortaköy Feriye) kardeşini Kandahar'dan alıp Iraıı sınırını aşmasını sağlamak Andrevvs, Annie Hathavvay, Heclor F.li/ondo ve Maııdy • Şrek / Shrek Filmde kötü kokan, yeşil renkli. altın için Afganistan'a gitmek, dolayısıyla da birtakım insanlarla Moore rol alıyorlar. Filmde San Francisco'da yaşayan liseli kalpli canavar Şrek'in geveze bir eşck. kötü kalpli lord ve işbirligi yapmak zorundadır. Filmde haşlıca rolleri Massan kız Mia'nııı birden çıkagelen hüyükannesinin kendisine güzel bir prenses ile yaşadıgı masalsı öyküsü anlalılıyor. Tantai, Sadou Teymouri vc Hayatalah Hakimi paylaşıyorlar. Genovia adlı bir Avrupa prensliğinin tek prensesi olduğunu (Altımizade Capitol, Bahçeşehir Beko, Beykoz Kaıya, Etiler (Bakırköv Incirli, Bevoglıı Alkazar, Kadıköy Atlantis) söylemesiyle değişen yaşamı anlatılıyor (Altımizade Peugeot, Fatih Feza, Kadıköy As, Kavacık Bogaziçi, • Deli Yürek Güneydoğu'daki tcrörist cylcmlcrin merkezi Capitol. Aveılar New Films. Bahçeşehir Beko. Beyoğlu Kozvatağı Cinepol, Mecidiyeköy Odeon, Maslak Seba. ve güç odaklarından yola çıkan fılın gerçeklerle, kurgusal AFM, Bevoglıı Lııle, Çemberlilaş Şafak, Etiler Peugeot. Osmanbey Gazi, Pendik Güney, Silivri Maxi, Şaşkmbakkal olayları birleştirerek Gaffar Okkan suikastını çözümlüyor. Etiler AFM. Fenerbahçe AFM. Ideallepe AFM. Kadıköy As. Beko. Şışlı Atlantis, Zevtinburnu Cinecity) Başrollerınde Kenan Imırzalıoğlu, Oklay Kaynarca, Melda Kadıköv Atlantis. Kozvatağı ('inepol, Mecidiveköv Odeon. • Dava Gani Rüzgâr Şavata'nın yazıp yönettiği ve Bekean, Zafer Ergin'in yer aldığı filmin yönetmeni Osman Maslak AFM, Pendik Günev, Suadive Movieplc\, yapımcılıgım üstlendigi fılmin başmllerinde Şavala'mn yanı Sınav. (Bagcılar Site, Beyoğlu Sinepop, Beyoğlu Atlas, Şişli Şaşkmbakkal Beko. Şişli Kent. Zeytinburnıı C inecity) sıra levent Inanır, Neslihan Acar ve Sermin Karaali yer Movieplex, Etiler Movieplex. Mecidiveköv Odeon, B Hayvan / Animal Garip hir deney sonucıı hayvanlara alıyor. Filmde, köylerine geri dönen aşiretlerin korucularla Çemberlitaş Şafak. G.O.P. Cinenıass. Bayrampaşa Cinebay, özgü gclişmiş koku alma, çita gibi hızlı koşabilme ve nıücadelcsi konu ediliyor. (Beykoz Alkazar, Beyoğlu Zeytinbıırnu Cinecity, Bakırköv Avşar, Bakırköy AFM, benzeri özelliklere sahip olan Marvin'in yaşunıı bır duha Akademi Istanbul) Ataköv Galleria. Bakırköy Incirli. Bahçelievler fiolidayplex asla eskisi gibi olmayacaktır. Yönetmen: 1 ııke Greeııfıeld. • Ayın Ardındaki Oüneş: Kandahar / Safar e Ünvcrdi, Bahçelievler H«lidayplex Kadir Has, Aveılar Oyııncular: Rob Sehenıder. (Ataşehir Aİ'M. Allıınizade Ghandebar Mııhsin Mahmalbaf ın yönettiği filmde Avşar, Silivri Maxi. Beylikdiizü AFM. Büviikçekmece Capitol. Aveılar Avşar, Bahçelievler llolidavpleı Ünvcrdi, yaşamıııı kanada'da mülleei olarak sürdüren Nal'as adlı Favori, Kadıköy Moda. Kadıköy Hakan. Suadiye Movieple.f, Bakırköy Avşar, Beylikdiizü AFM, Bevoglıı AFM, Galleria Afganistanlı bir kadın gazetecinin, baskılardan bunalarak Akatlar AFM Mayadrom 2X4 57 06. Altunizade Capitol 191 19 35, Ataköy Atrium 559 fiO 63, Ataköy Yunus Emre 6613H94, Aveılar IGS Cinemetro 676 74 94. Aveılar Standart 695 36 45. Bahçelievler Holidayplex 441 21 09, Bahçeşehir Cinemax 669 64 00. Bakırköy Avşar 5H3 46 02. Bakırköy AFM Carousel 57183 80, Bakırköy Incirli 572 64 39, Bakır köy Renk 572 IS 63. Bakırköy Sinema 74 572 04 44. Bayrampaşa Cinebay 613 14 77, Beylikdiizü AFM Migros X52 01 vo, Beyoğlu Akademi 251 74 84. Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Beyoğlu Atlas 252 85 76. Beyoğlu Beyoğlu 25132 40, Beyoğlu Emek 293 84 39, Beyoğlu Frtaş 249 01 66, Beyoğlu Lale 249 25 24, Beyoğlu Pera 251 32 40, Beyoğlu Sinepop 251II 7rt. Büyükçekmece Alkent 2000 889 04 27, SİNEMA TELEFONLARI Büyükçekmece Favori ss: 08 64, Çemberlitaş Şafak 516 26 60. Etiler AFM Akmerkez 282 05 05, Etiler Movieplex 284 3005, Etller Parliament Cinema Club 263 18 38, Fatih Feza 631 16 08, Fenerbahçe AFM Pyramid 414 90 00. Fmdıkzade Cinemars 633 41 12, Florya Prestige M>3 28 8/,. Galeria Prestige 560 72 66. Gaziosmanpaşa Cinemass .^7,v W 62, Harbiye As 247 63 15. Idealtepe AFM 489 08 rtrt, Kadıköy As 336 00 50. Kadıköy Atlantis 336 06 22. Kadıköy Bahariye 414 35 05. Kadıköy Broadvvay 346 14 81. Kadıköy Hakan 33 7 V6 3 7, Kadıköy Hollyvvood 338 w 7ı5. Kadıköy Kadıköy .<r 74 00. Kadıköy Moda 337 01 28. Kadıköy Ocak 336 37 71, Kadıköy Rexx 336 01 12. Kadıköy Süreyya 336 06 82, Karagümrük Feza 63 i 16 08. Kozyatağı Cinepol 362 51 00. Maltepe Grandhaus •//.' M> 30. Maslak AFM Princess 285 06 95. Mecidiyeköy Cineplex Odeon 216 37 <)f>. Nişantaşı Movieplex 219 09 60. Ortaköy Feriye 236 28 M. Ortaköy AFM Princess 236 20 72. Osmanbey Gazi 247 w> 65. Pendik Güney 354 13 8.s. Pendik Oscar 390 09 rtv, Silivri Maxi Parliament '<'< 0160, Suadiye M&S Cinemax 46^ 4.) os. Suadiye Movieplex 385 24 49. Şaşkmbakkal Cinemax M&S 46744 68. Şişli Kent 241 62 1)3. Tatilya Drive Inn 852 05 55. Teşvikiye AFM Ericsson 224 05 05. Topkapı Sur 523 (>7 12. Ümraniye AFM Princess 4t>l 03 .VJ.Yeşilçam 293 68 00. Yeşilyurt Parliament Cinema Club 662 25 70 I Maya Kültür Merkezi'nde yann saal 20..10'da 5 llüzyonist 5 Gösteri / Sihirli Salı adlı gösteri izlenebılir. (0212 252 74 52) • Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ıulc çaryımba günü saal I') 00'da 'Ilaluk Dursun'la Osmanlı Kullür Coğrafyasmda Gezinti31 başlıklı sıiylev gerçekleştirilecek. (0212 293 12 70) • Cabaret Cine'dc perşembe günü Orhan Çalışır'ın yönettiği 'Akkuyu' adlı Gösteni / Söyleşi \ kısa film gösterilecek. (O2I2 257 74 38) • İFSAK'ta bugün saat 19.30'da Alper Oıuç'ıııı Müzik' konulu auyduın gÖMlerisi izlenebilir. (0212 243 14 01) " • Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde salı günü saat 2().0()'de llüseyiıı Karabcy'in yönettiği 'Sessiz Ölüm' adlı film gösterilecek. (0 216 349 91 55) • BEKSAV'da bugün saat Ib.OO'da 'Gcrizekalılar", salı günü saat 16.00'da 'Jıılien DonkeyBoy' ve saal l'J.OU'da 'Otomatik Portakal'. çarşamba günü saat 16.00'da 'Şölen' vesaal l'J.OO'da 'Kral Yaşıyor", perşembe günü saat 16.00'da •Full Metal Jaekef ve saat l1) OO'da 'Gerizekâlılar' adlı filmler gösterilecek Pazar günü saat 15.00'le ise Ragıp Zarakolu, Ali Ihsaıı 'l'opeu ve Yelda Yüce'ninkutüüıgı '2001 l'anoramanı' başlıklı panel izlenebilir. (0216 349 91 Nâzım Kültürevi'ndc, bugün saal 16.00'da Fnmc.ı>is'rrııM"aul'nun '40ü Darbe', çarşamba günü aynı saatte 'Julcs veJıın'adlı lllmleri göslerılecek (0212 245 04 81) • Beyoğlu Sineması'nda ' Yenıyıl Şenliği' kapsaınında bugün 'Billy lilliot', salı 'Aleşlen Kalbe Akıldan Dumana', çarşamba 'Pi', perşembe 'Şarküteri', cuma 'Dövüş Kulübü', cumartesi 'Karanlıkla Dans', pazar 'Aşk Zanıanı' adlı filmler gösterilecek. (0212 251 32 40) Opera/ Bale H Istanbul Devlet Opera ve Balesi salı i günü saal 20.00'de 'Yarasa' opereti, çarşamba günü 'Don Kişot' balesi, perşembe günü saat 20.00'de 'C'armina Burana' operası, cumarlesi saat I 1.00'de 'Masalcı' çucuk nıüzıkali, 15..10'da ise 'I ındıkkıran' balesini sahııeleyecek (0 212 245 25 90) Sergi Ataol Behramoğlu'nun Türkçeye kazandırdığı Anton Çehov'un dört büyük oyunundan, Başar Sabuncu'nun derlediği ve yönettiği 'Herkes Aynı Bahçede'nin başlıca rollerini Mazlum Kiper, Aliye Uzunatağan, Erol Keskin paylaşıyor. Oyun, bu hafta Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Sahnesi'nde sahnelenecek. • Istanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Taksim Sahnesi'nde 'Bu Bir Rüyadır', Oda Tiyatrosu'nda "Özel Hayatlaı', Aziz Nesin Sahnesi'nde Küçük Adam Ne Oldu Sana' AKM Büyük Salon'da 'Elrasiyab'ın Hikâyeleri' adlı oyunları sahneliyor. (0 212 24Î 2Î 90) • Istanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları'nda bu hafta Harbiye Muhsın Ertuğrul Sahnesi'nde 'Sarıpınar' ve 'Uüşler Sirkı Başlıyor'; Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde 'Kapıyı Aç' ve "Kedi ile Palyaço'; Osküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Herkes Aynı Bahçede' ve 'Masal Masal tçinde'; Kadıköy Ilaldun Taner Sahnesi'nde 'Uçurtmanın Kuyruğu' ve Tembel Memiş'; Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde 'Suç ve Ceza' ve Çöp Canavan'; İJmraniye Sahnesi'nde 'Schvveyk 11. Dünya Savaşında' ve 'Sihirli Flüt' oyunları sahnelenecek. liyatro (0 212 240 77 20) • Ortaoyuncular çarşamba ' lişne Palıçesu', perşembe. cuma. cumartesi 'Kökü Bitli Zıkkım /.ulada'yı sahneliyor. Oyuıılar, pazar 15.00 ve 18.(10 dışıııda her gün 20.00'de izlenebilir. (0 212 251 18 65) • Kumpanya'da cuma ve cumartesi 20.30da 'Sahle Kimlikler 5b' adlı oyun sııhneleniyor. (0 212 235 54 57) • Stüdyo Drama perşembe ve cuma 2O.3O'da, cumartesi lX.00'de ve 20J0'da "Beıı Nâzım, Yaşarken ve Ölürken' oyununu Ortaköy Afile Jalc Sahnesi'nde sâhneliyoı. (0 212 260 (IV 35) • Kent Oyuncuları cumartesi günü saat 2O..Wda. pazar günü 15.00'le Huysuz thtiyar'ı sahneleyectk. (0 212 247 36 34) • Tiyatro Boğaziçi'mn 'Yenı Bir llayal İçin' adlı oyunu çarşamba günü saat 17.00'de (,'apaTıp lakültesi Sahnesi'nde, cuma günü saal 17.V)'da Bogaziçi Üniversitesi Güney Kampusu Demir Uemırgil Saloıuı'ıula i/lenchılir (0 212 287 02 32) • İSM 2. Kat'ta çarşamba, perşembe vc cunıa 20 JO'da 'Cehennemsi C'ennel' adlı oyun görülebilir. (254 96 96) • Tiyatro Stüdyosu Speer' adlı oyunu pazaılesi saat 19.30'da Iş Sanat Küllüı Merkezi'nde sahııeleyecek. (0 212 316 10 83) • Tiyatrokare Tolısın Müşterileri' oyununu perşembe, cuma, cumartesi 21.00, pazar 15.00'te sahneliyor. (0 212 230 16 18) • Tiyatro Istanbul 'Çılgın I laftasonu' oyununu perşembe, cuma 21 00, cumartesi 15.00 ve 21.00, pazar 15.00 ve 18JO'da Profılo Kültür Merkezi'nde sahneliyor. (0 212 216 40 7«; Mullu Sanal Odası. (0216 355 35 87) • 2001 Sanat Galerisi Kalamış • Proje 4L 'Yeniden Bak' 23 Şubat'a dek Yazmaları' W Aralık'a dek. (0212 662 33 10) (0212 281 51 50) • Harun Antakyalı Yaşanm. Yapanm, • Birsel Bozut Gürbüz resiın 15 Ocak'a Tüketirim, 2001!' 29 Aralık'a dek dek 1 lobi Sanat Galerisı. Kargart'la. (0216 449 17 26) (0212 225 23 37) • Ibrahim Coşkun resim 29 Aralık'a • Bahçeşehir Üniversitesi scramik ve dek Atalürk Kültür Merkezi'nde. çıni karma 2X Aralık'a dek. (0212 251 56 00) (0212 669 65 23) • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Fakültesi ' II Galeri 11 Sergi' 28 Müzesi Sanat Galerisi Salonları resim Şubut'a dek. (0216 326 26 67) 11 Ocak'a dek. • Bente Christensen Ernst (0212 513 84 58) 'Kııpenhag'daıı Urfa'ya' 5 Ocak'a dek • Merih Akoğul lotograf 25 Ocak'a dek C.A.M. Contemporary Art Marketing'te. Bedri Kalımi Fyııhoglıı Sanal Galerisi. (0216 (0212 234.W 01) 443 01 Ort^ • Avni Arbaş resim 26 Ocak tarihine • Mimar Sinan Üniversitesi Osman kadar Kıbele Sanal Galcrısi'nde. Hamdi Bey Salonu Mezunlar 2001 (0216 316 10 83) Scrgisı' IX Ocak'a dek. (0212 252 16 00) • Ebru Alpagut rcsim 27 Aralık'a dek • Viktor Vasiliyeviç Ponomaryov resim Antik Hotel'de. (0212 638 58 58) 17 Ocak'a dek Ümil Yaşar Sanat Galerisi. • Selma Emiroğlu Aykan (,'izgilcr(0212 202 81 85) Tınılar' 30 Aralık Schneidertempel Sanat • Esra Salihoğlu seramik 23 Ocak'a dek Merkezi. (0212 249 01 50) F.rbıl Güzel Sanatlar Merkezi. • Gül Erali • seramik hcykcl 30 Aralık'a (0212 543 10 39) dek Avusturya Kültür Ofısi. • M. Kemal Gözen resim 10 Ocak'a dek (0212 223 78 43) Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi. (0212 252 • Artin Demirci resim 4 Ocak'a dek 35 00) Ürün Sanal Galerisi'nde. • Pi Artvvorks 'Karma Kâğıt lşler' 12 (0 216 360 99 64) Ocak'a dek. (0212 236 68 53) • Mübin Orhon resim 5 Ocak'a dek m özdemir Altan resim 26 Ocak 28 Galen Nev'de. (0212 231 67 63) Şubat larihleri arasında Mıne Sanat Galerisi. • Bir Desen Ustası Abidin Dino: Altmış (0216 345 M 40) Yılın Desenleri 31 Aralık Garanti Sanat • Utku Varlık resim 5 Şubat'a dek Galerisi. (0212 293 63 71) Bebek Sanat Galerisi. (0212 287 88 52) • Borusan Sanat Galerisi 'Itırlı Bahçe' • Ender Güzey resim 26 Aralık 20 Ocak 26 Ocak'a dek. (0212 292 06 55) Karc Sanat Galerisi. (0212 240 44 48) • Ali Haydar Pektaş sürekli resim sergisi • Serdar Samancıoğlu resim 11 Ocak'a kendi alölyesinde. dek Tünel Sanat Galerisi. (0 216 441 78 38) Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar (0212 2S1 42 48) • Girgin Piyano ve Sanat Galerisi Fakültesi 2000 2001 mezunlarının kültür • Ekrem Kahraman resim 19 Ocak'a karma rcsim 5 Ocak'a dek. (0212 227 03 28) sanat ve mesleki çevrelere tanıtımı dek Teıakki Vakfı Sanat Galerisi. • Paul McMİIIen 'Işık Kaynağı' (0216 315 00 60) amacıyla tasarlanan 'Mezunlar 2001' fologratları 28 Aralık'a kadar Sabancı • Olcay Sezen takı 31 Ocak'a dek Onıversilesi Kasa Galeri (0212 292 49 39) sergisi, 18 Ocak'a dek üniversitenin Osman Atölye Orümcck'te. (0212 241 35 58) • Engin Türker resim 31 Aralık'a dek Hamdi Bey Salonu'nda görülebilir. • Refik Azizov resim 2 Ocak'a dek The Islanbul Menkul Kıymetler Borsası Istanbul Marmara'da. (251 46 96) Sanal Galerisi. (0212 298 21 00) I Fatih Mika özgün baskı resim 22 • Utku Dervent rcsim 5 Ocak'a dek Ocak'a dek Tolga Eti Sanatevi'nde. Galerisi. (0212 233 05 04) Maçka Sanat Galerisi'nde. (240 80 23) (0 216 368 26 79) • Galeri Artisan hcykcl 30 Aralık'a dek. • Sadberk Hanım Müzesi 'Karia Koleksiyonu' 31 • Andra Linkhorst fotograf 12 Ocak'a dek Karşı (0212 231 64 33) Ocak'a dek. (0212 242 38 13) Sanat Çalışmaları.rtt?/2 245 25 08) • Nevzat Sayın f'otoğraf 4 Ocak'a dek Galeri • Alaaddin'in Lambası Anadolu Selçuklu Çağı 28 • Gökhan Alpgiray resim 11 Ocak'a dek Galeri Artısl Kunıçeşme. (0212 287 80 35) Aralık'a dek Yapı Kredi Kültür Merkezi Vedat Nedim Artist'te. (0212 251 91 63) • Naile Akıncı retrospektif' 27 Ocak'a dek Milli Tör Müzesi. (0212 252 01 15) • Semih Balcıoğlu kankatür 29 Aralık'a dek Reasürans Sanal Galerisi. (0212 230 19 7fi) • Suzy Hugh Levy Fotoğral 'Kırılgan Imgeler' dem an Sanat Galerisi. (0212 287 78 67) m Galeri Apel Toprak ve Lif 2002' 17 Ocak. (0212 28 Aralık'a dek Iş Sanat Parmakkapı Sanat Galerisi. • Ismail Acar resim 10 Ocak'a dek Elturko Sanat 292 72 36) (0212 244 20 21) White Chocolate, cumartesi saat 23.00'te OxiGen Room Service 003, pazar saat 22.00'de Arkm Allen dinlenebilir. (0212 292 73 68) • Borusan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yann saal 19.OO'da 'Arco Turco' (1. Keman: Alexander Samolyenko, 2. Keman: Aslı Erdal, Viyola: Tuba Özkan, Viyolonsel: Makkı Öztürk) başlıklı konser izlenebilir. (0212 292 06 55) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yann saat 19 JO'da Hılal Çalıkoğlu'nun 'Klasik Türk Müziği Piyano Resitalı', perşembe günü saat 19.30'da Akbank Oda Orkestrast'nın 'Latin Rüzgârf başlıklı Yenı Yıl Konserı dinlenebilir. (232 9H 30) B Jazz Cafe'de çarşamba günü saat 22.30'da Bülcnt Ortaçgil'in konseri var. (Gitarda Erkan Oğur, basta Gürol Ağırbaş, piyanoda Baki Duyarlor, davulda Cem Aksel.) (0212 245 05 16) • Jülide Atılmaz resim 28 Aralık'a dek • Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları 'Aşk (iıbi' oyununu her cuma, cumartesi 20..Wda, pazar 15.00'te sahneliyor. (0 212 224 14 39) Miidk Vakfı 'Marlene' adlı oyunu pazartesi günü Taksiııı Sahnesi'nde sahneleyecek. (0 212 245 25 90) • Semiha Berksoy Opera ve Bale • Bilgi Caz Gecelerl kapsammda Roxy'de salı günü saat 22.00'de C'engiz Baysal Dörtlüsü, Eylül Bar'da çarşamba günü saat 22.00'de Cujas Project konser verecek. (0212 216 22 22) • Babylon'da çarşamba günü 21 JO'da Cem Karaca & Kurtalan Ekspres, cuma günü 23.00'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog