Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK2001CUMA 8 D U N Y A V E T U R K I Y E dishab(«)cumhuriyet.com.tr ABD, ülkedeki 5 bin Müslüman gencin FBI'ya sorgulama için başvurmasını istedi Zorla 'gönüİlü' aranıyor • Haberi veren Nevv York Times gazetesi komik sorular hazırladı: 1. Siz bir terörist misiniz? Öyleyseniz bizi araym. 2. Bin Ladin'in yerini biliyor musunuz? Ona nasıl paket yollayabiliriz? 3. Sizi gözaltına almamız bir sorun oluşturur mu? ENGİN AŞK1N TORONTOABD Göç Dairesi, ülkeye son 2 yılda ayak basan turist, öğrenci ve geçici çalışma vizeli 5 bin Müslüman "gencin", gönüllü olarak FBI polislerine sorgulama için başvurmasını istedi. Göç Dairesi'nin, ABD Başkanı George W. Bush yönetimindeki köktendinci Hıristiyan Mississippili Adalet Bakanı John Ashcroft'un talimatıyla böyle bir uygulama başlattığı, bu yolla Müslüman gençlerin "terör baglaııülarTnın sorgulanmasının amaçlandığı bildirildi. Oregon eyaletinin valisi, eyalet genel savcısı ve yerel polis şefleri, uygulamayı anayasaya aykın bir girişim olarak nitelendirdi. Oregon eyaleti yetkilileri, Adalet Bakanı 'nın "gönüllüsonış.turmaçağnsı" için kendilerinin yerel otorite olarak hiçbir işlem yapmayacağını VVashington'a bildirdi. Oregon Polis Müdürü, Adalet Bakanı Ashcroft'un FBI polislerinin "gönüllü'' diye tanımladığı soruşturmaların hiçbir yasal gerekçesi olmadığını belirtti. 20 yıl önce çıkan yerel "McCarthy'ciliğiÖnleıne Yasası"nı MERHABA NECATİ DOĞRU Anlaşılması, yoğun araştırma, seçkin dikkat isteyen karmaşık konulan bir çırpıda anlatan çok basit deyişler vardır. Sözgelimi; Ahmaklariçin tatlı yalan acı gerçeklerden iyidir" basit anlatımı da bunlardan biri... Kendini bilgin... Halkı ahmak görüyorsan... Uydur tatlı yalanı... Ahmaklarsevinsin... Gazeteler, radyolar, TV kanalları ıki gündür, "tatlıyalan pompalama" yarışına girdiler. Kalemlerden bal, ağızlardan Afyon lokumu damlıyor: "Aynı dönemde ekonomik krize giren iki ülkeden Arjantin 'de aç insanlar marketlerı yağmalarken Türkiye güçlükleri aşıyor..." diye yazıyorlar. Nasıl aşıyor güçlükleri? Dolar istikrar kazanmış. Borsa canlanmış. Moody's puan yükseltmiş. Salomon Smith; "Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programın başarı şansının çok yüksek olduğunu" belirtmiş. Yaşasın tatlı yalan! Sevinsin garip halk! • •• Hay vicdanınız kurusun! Ülkenin şu anda yaşadığı; 1 milyon iyi eğitimli, becerisi yüksek insanın işsiz kaldığı, yüzlerce işyerinin kapandıgı, 20 milyon insanın açlık sınırına itildiği, büyüme hızının küçüle küçüle iyice güdükleştiği derin krize düşmeden iki ay önce de aynı yalanları yazıyordunuz. Dolar istikrarda... Borsa tavan yaptı... Moody's puan yükseltti... TÜSlAD'lı işadamları tarihimizde ilk kez 10 yıl sonrasını görüyor ve 10 yıl sonrası için planlar, projeler yapabiliyoruz, diyoriar. Salomon: Türkiye gibisi yok! Sonra ne oldu? Tatlı yalan fayda etmedi... Acı gerçek krizle yüzünü gösterip en başta yoksul halk kitlelenne kol gibi girdi, küçük küçük birikimleriyle tutunmaya çalışan üçbeş KOBl'yi, küçük sanayiciyi, orta sanayiciyi ağır darbelerle vurdu, 15'e yakın banka 17 milyar dolar zaran devletin sırtına yükleyerek battı, büyük sermayeli holdingler bile "Bırak onları, önce bizi kurtar Devlet Baba..." diye ağıt yükselttiler. Siz yalan yazdınız! Ahmaklığı okşadınız! Sonra acıyı Türkiye çekti. Kriz bir yılda çocuk, bebe, dede, genç her vatandaşın cebinden 860 doları aldı götürdü, IMF'nin 10 milyar dolar verdiği günün ertesinde; "6u yetmez.. Mehmetçiği Afganistan'a gönderelim ama borçlarımızı silin..." diye manşet haberler yapıp onursuz Tatlı Yalan Ahmak Uyutur! 58 Türk gözaltında 42 Türk tutuklu Dış llaberier Servisi 11 Eylül saldırılarının ardından New York'ta 58 Türk'ün gözaltına alındığı, 42 Türk'ün de tutuklu bulundugu bildirildi. Nevv York Timcs gazetesinde yer alan haberde, Türkiye ve Pakistan gibi ABD'ye destek veren ülkelerin vatandaşlarının da gözaltında bulunmasına dikkat çekildi. Nevv York'taki Türk Başkonsolosu Büyükelçi Mehmet Nuri Ezen, gazeteye yaptığı açıklamada, New York'ta gözaltına alınan Türklerin, ilk olarak teröristlerle bağları olup olmadığını araştırmak üzere gözaltına alındıginı, bazılarının da sınır dışı edildiğini kaydetti. Gazete, "Diplomatlar, bilgi ekslkliğuıi protesto ediyor" başlıklı haber yorumunda, yabancı diplomatların gözaltındaki vatandaşları hakkında bilgi edinmek konusunda zorlandıklan ve tutukluların kötü muamelelere maruz kaldığı duyumlarından kaygı duydukları kaydedildi. Habere göre, insan haklan kuruluslannın, Nevv York'taki Metropolitan Gözalh Merkezi'nde gözaltında turulan yüzlerce kişinin durumunu izlemelerine de izin verilmiyor. 12 Son 12 ay içinde şarbon tedavisi gördünüz mü? 13 Eğer bir fiize yapmaktaysanız, ABD'nin fiize kalkanı yapüğuu öğrendiğinizde, füzeyi yoIlamakUtn cayar mısınız? 14 Size göre, bizim fiize kalkanı projesinin Hollywood'un ahlaksal kültürüylc ilişkisi var mı? 15 Sizi eğer tutuklar ve bir süre içerde tutarsak, bu sizin için sorun olur mu? 16 Sizleri öfkeye boğan konu nedir? 17 ABD topraklannda, planlanmış başka terörist saldın biliyor musunuz? 18 Biliyorsamz, olayın tarihini, zaman ve yerini, ilişki kurulacak kişinin telefonunu ve adını belirtir misiniz? 19 Sizden başka, görüşme yapmanuz gereken başka kişiler biliyor musunuz? Bilseydiniz, söylerdiniz, değU ml?" bir dilenciliğin utancına ittiniz toplumu... Dünya Bankası, büyük kentlerin varoşlarında ve Anadolu'da açlar isyan etmesin diye 500 milyon dolar "sosyal patlamayı önleme kredisi" verdi. Büyük banka sermaye sektöründe profesyonel yöneticilikten gelme Ibrahim Betil bile "Dünya Bankası'nın Türkiye 'ye açlık kredisi vererek büyük hakaret ettiğini, bu ulusun onurunda tamir edilmesi zor biryara açtığını" açıkladı. Kemal Derviş de IMF'nin, Afganistan belası üzerine verdiği taze 10 milyar dolar kredinin, "ciddi sosyal bedeli olacağını" söylemek zorunda kaldı. ••• hatırlatan Oregon yetkilileri, Ashcroft'un sorgulama isteminin ABD Anayasası'na aykırı olduğunu ve "McCarthy'ciliğiönleme YasasTnı çiğnediğini belirtiyorlar. 'Sayın Ortadoğulu Bay...' "Gönüllü sorgulamalar" için Nevv York Times gazetesi, şakadan bir sorgulama belgesi üretti ve sayfalarında yayımladı. Gazetenin espri olarak ürettiği Adalet Bakanlığı imzalı resmi belge, "Sayın Ortadoğulu Bay" hitabıyla başlıyor ve şöyle devam ediyor: "Birkaç FBI pofcimiz, yakında bir araya gelmeyi tasarbyor. Bize kafılmaya ne dersiniz? Çarşamba si/.cc uygun mu acaba?Saat 15.0016.45 arasıjazla resmi olmayan bu toplanüya olduğu gibi geUniz. Kahve ve kurabiyeler bizden. Bu çağnyı beraberinizde getirirseniz çok iyi olur. Çağndaki sorulan lütfen siyah mürekkepli kalemle doldurunuz. 1 Siz bir terörist misiniz? 2 Ciddi olarak soruyoruz. Eğer teröristseniz hemen telefon edin. 3 Tanıdığınız bir terörist var nu? 4 Eğer tanıyorsanı/, adresini, telefonunu bu formun arkasına ya/ın. Terörist sizseniz sadcce bcn kcndinı diye yazın. 5 Usame bin Ladin'in nerede olduğunu biliyor musunuz? 6 Eğer biliyorsanız, ona nasıl paket yollayabiliriz? 7 llsame'nin korumaları olup olmadığını biliyor musunuz? 8 Kaç kişiler? 9 Usamc'nin korumalanna sakbrmak için bize ipuçlan verebilir misiniz? 11 Son 12 ay içinde, bir teröristle paralıparasız scks yaptınız mı? 3 ay sonrası görev için hiçbir ülke yanaşmadı Barış gücüne Türk komutan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, Afganistan'da oluşturulacak uluslararası barış gücünün komutanlığını 3 ay sonra devralacak. Londra'da yapılan görüşmelerde, Ingiltere'nin ardından görevi devralmaya hiçbir ülkenin yanaşmaması üzerine Türkiye, tek istekli olarak belirlendi. Afganistan'a 600 ile bin arasında asker göndernıesi beklenen Türkiye'nin, 3 ay sonraki görev için şimdiden bir tümgeneralin komuta merkezinde olması istemi de kabul edildi. Türk birliği, insani yardımın yanı sıra, güvenlik sağlama ve bazı operasyonlan yürütme yeteneğine de sahip olacak. Afganistan operasyonuna destek veren 21 ülke temsiİcisinin Londra'daki görüşmelerinde Afgan barış gücünün niteliği konusunda önemli kararlar alındı. Askeri ve diplomatik kaynaklardan edinilen bılgilere göre, ilk aşamada 3 bin kişiden oluşacak güce, 3 ay boyunca tngiltere komuta edecek. Ingiltere'nin devretmek istediği komuta görevi için talip olan başka ülke çıkmayınca, banş gücü komutanlığının Türkiye'ye geçmesi konusunda büyük ölçüde uzlaşüdı. Barış gücüne katılacak Türkiye ve lngiltere dışındaki ülkelerin yapacaklan katkının daha çok sağlık, mayın tarama, istihbarat ve piyade gibi unsurlardan oluştuğu öğrenildi. Türk ve tngiliz birlikleri ise güvenlik ve operasyonel yeteneklere da sahip olacak. Bu birliklerin tüm konularda "kendi kendine yeterli olması" sağlanacak. Türkiye'nin, Ingiltere komutasmda geçecek 3 aylık dönemde de, merkez karargâhta bir Türk tümgeneralin bulunmasını istediği, bu önerinin de olumlu karşılandığı öğrenildi. Uluslararası banş gücü, Afganistan'daki ABD askeri karargâhı ile koordine içinde olacak. amas'la Füistin atıştı Hamas militanlanyla örgütün üst diizcy siyasi lidcricrindcn birini tutuklamak isteyen Filistin güvenlik güçlcri arasında dün silahlı çatışma çıkb. Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklan, silahlı çatışmanui, Hamas liderierinden AbdülAzizEI Rantissi'yi tutuklamak üzere Gazze Şeridi'ndcki cvinc gidcn Filistin güvenlik güçlcriylc, cvin ctrannı kuşatan onlarca örgüt miütanı arasında çıkbğını belirttiler. Güvenlik kaynaklan, silahlı Hamas mUitanlaruun bir ara Filistin Haber Alma Şcfi Enıin El Hindi'yc eskortluk eden bir araç konvoyuna da ateş açbklannı kaydcttiler. Maskcli Filistin polisi taranndan Hamas bürosunun kapısuıa, "Filistin yönetimi taranndan kapatılmıştır" diye yaaldL(Fotoğraf: AP) • •• Evet bir fark var. Arjantin sabit kurda kaldı. Türkiye, dalgah kura geçti. Arjantin'e göre "kötünün iyisi" durumuna geldi. Kurlar şimdilik bir istikrar kazandı. Faizler iner gibi... Bütçe hedeflerinde başarılar var. Ancak bu iyileşme kalıcı olacak mı? O henüz belli değil... Fakat siz; "Ahmak uyutan tatlı yalancılar", Arjantin gerçeğinden ibret dersi niçin çıkarmıyorsunuz? Arjantin'in Kemal Derviş'i olan ünlü borç çevirme profesörü Domingo Cavallo'nun para kurulu çabaları ve yaptığı reformlarla enflasyonu yüzde 5000'lerden (evet evet yanlış okumadınız yüzde 5 bin..) yüzde 5'lere indirmesine rağmen yine de batıştan kurtulamamasının gerçek nedenıni niçin yazmıyorsunuz? Arjantin özel sektörünün... Verimlilikte sıçrama... Teknolojıde ileri adım atamamasının bu çöküşü getirdiğini, Arjantin halkının, yıllarca güzel günler gelecek diye bekledikten sonra, vitrinlere bu yüzden saldırmaya başladığını niçin söylemiyorsunuz? Türkiye'defabrikalannverimi...Tezgâhların verımi... Bankaların verimi.... özel holdinglerin verimi... Devletin verimi... Üniversitelerin verimi... Ordunun verimi... Tarlaların verimi... Henüz artmaya başlamadan "Biz Arjantin'den iyiyiz" yalanını niçin uyduruyorsunuz? Yarın bu köşede verimsizlik yüzünden tarlaların köylüleri nasıl kovmaya başladığını ve kentlere doğru ikinci büyük göç dalgasının 6 ay içinde patlayacağını belgeleriyle yazacağım. Tatlı yalan umuttur. Ahmakları sevindirir. Ahmaklık da bulaşıcıdır. Fakat kader değil... Hikmetini Görelim Hikmet! Hükümet ve Adalet Bakanı ıdb«mu hâkimin önüne gelecek. Hikmet Sami Türk, fikır değiş l Tamam DGM şıddete bakıyor. tirdi. Bir yasa çıkarttılar. Banka ; Banka hortumlamada şiddet nın içini boşaltıp banka parası » yok, aksine para sevgisi var. Fanı buharlaştıraniarın eyleminde "şidkat ağır ceza mahkemelerinin hem det ve terör olmadığı için..." bu dadosya sayısı fazla hem usulleri çok valara DGM'lerin değil ağır ceza mah yavaş. Bu yüzden banka parası bukemelerinin bakması yolunu açtılar. harlaştırma davaları zamanaşımına uğrayabilir. Adalet gecikir. AdaCumhurbaşkanı direndi. let Bakanımız Hikmet Sami Türk'ün Yasayı önce geri gönderdi. bu konudaki niyeti halis, katkısız, saf Ancak Meclis yasada ısrar etti. ve temiz ise DPBM'leri kursun. YaSonuç: Banka hortumlama suni "Devlet Parasını Buharlaştırma çuyla yargılananların davaları bunMahkemesi" oluşsun, banka hordan böyle ağır ceza mahkemelerintumlama davalarına bu yeni mahde görülecek. kemeler baksın. Soygun çok özel olCinayet işlemişler... duğu için bu mahkemeler de özel Elini kana bulamışlar... yetkilerle donatılsın. Irzdüşmanları... Metresini bıçaklatan zampara koBöylece adalet gecikmez... calar, âşığına kocasını vurdurtan Temiz topluma ulaşırız. zampara kadınlar ile banka parasıHikmet Sami Türk... nı buharlaştıraniarın davaları aynı Hikmetini görelim... Eposta: necatidogrura superonline.com Faks:0212 51390 98 Dostum'a radyo istasyonu Türkiye, Afganistan'daki yakın müttefiki General Raşit Dostum'a bir radyo istasyonu kurmak çin hazırlıklara başladı. Dostum'un kontrolündeki Mezarı Şerif'te kurulacak radyo istasyonu Türkçe yayın yapacak. Altyapı çalışmalannabaşlaması için talünat venldi. AZÎZ NESlN 86 YAŞINDA Vakfımızın kurucusu, banşın, dostluğun ve dayanışmanın simgesi, canımız dedemiz AzizNcsin'in 86. Yaş gününü sevgiyle kutluyoruz. Yaş günü için 22 Aralık 2001 Cumartesi giinü 19.3023.00 saatlcrinde Beyoğlu Öğretmen Evi'nde (Meş.rutiyet Cad. 112 TEPEBAŞ1) düzenlediğimiz yemekli loplantıda tüm sevenleri ve dostlan ile birlikte olmak istiyoruz. Nesin Vakfı Çocukları Izlence: : Sunucu Jülide KURAL Zeynel ABA Ekrem ATAEK Nevzat ŞENOL : Şiirler Sema Davetive Saglanması Nilden TUNCEL Ayten TARGAN Ruhi Su Kültiir vc Sanat Vakfı MehpareÇALAK : 0 532 707 57 17 : 0 212 678 08 81 : 0 212 245 40 32 : 0 212 291 4981 Dosya No: 2000/259 Davacı Çal ilçesi, Sazak Köyü'nden Ays.e Ayca vasısı Mehmet Ali Genç tarafından davalı aynı yerden tsma Sevıın Genç, Hurıye Afacan, Ayşe Kılınç, Eşe Yaman, Ayşe Özaralan, Matıce Yıldırıın, kendi adına asaleten kiiçük çocuklanna velayetcn Züreyha (Süreyya) Genç ve Bünyamın Genç aleyhıne aı;ılan tapu ıptali ve tescil davasınm yapılan açık dunışması sırasında, Uavalı Çal ılçesı, Sazak Köyü'nden Seyfeltin kızı 1963 d.lu Züreyha (Süreyya) Genç'ın adresıne çıkartılan davetiyenin bıla teblığ iadc cdıldıgı, zabıta manfetiyle adresi tespit edılemediğı dava dılekçesının davalı Züreyha (Süreyya) Genç'e adresinde bıılunınaması nedenıyle tebliğ olunanıadıgı, nıahkenıece dava dılekçesının ılan yolu ile teblığıne karar verılmı^ olup, davalı Züreyha (Süreyya) Genç'ın duruşmanın bırakıldığı 07.02.2002 giinü saat 9'da Çal Aslıye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olması ya da kendisını bir vekille leınsil etlirmesi. aksi takdirde yargılamanın yokluğunda yüriitülüp karar verıleceği ilanen teblıg olunur. 29.11.2001 Hasın: 77382 ÇAL ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/300 Davacr Müriivvet Demirci, vekili Av. lsmail Hakkı Kunt, Iskenderun Davalı: Abdurrahman Demirci, adresi meçhul Davacı Mürüvvct Demirci vekili Av. lsmail Hakkı Kunt'un davalı Abdurrahman Demirci aleyhine açtığı boşanıııa davasının yapılan açık duruşması nedeniyle, Davalı Abdurrahman Demirci adına çıkanlan davetiyenin tanınmadıgından bila ıade edildiği yapılan adres tahkıkatında da adresinin tespit edilemediğınden dava dılekçesının adına ilanen tebliğine karar venlmiştır. Duruşma günü olan 05.02.2002 günü saat 09.00'da yapılacak olan duruşmaya gelmeniz veya sizi temsilen bir vekil göndermeniz, gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın HUMK'nin 509 ve 510. maddeleri uyannca gıyabınızda devam edeceğı ve karar verileceği davetiye yenne kaım olmak üzere ılan olunur. 05.12.2001 Basın: 76684 İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Yaşamını insanlığın mutluluğuna, komünizme adamış olan, iyi yürekli ve çok değcrli insan NİHAT AKSEYMENV (RIZA YÜRÜKOĞLU'mın) erken ölümü, sınıf çatışmasının, sevgi ve banş dolu bir dünya isteyen insanlık ile insanlık düşmanları arasında yürüdüğü günümüzde, yalnızca komünist hareket için değil, yalnızca işçi harcketi için değil, insanlık için büyük kayıptır. 40 yıldır arkadaştık, 35 yıldır yoldaştık, nice güçlükleri birlikte aştık. 10 yıl evlilikten sonra ayrıldık ama en yakın iki dost kaldık. Aramıza güvensizlik ve çıkar çatışması hiç adım atmadı, sadık dostluğumuz son ana kadar zerrece azalmadı. Ondan çok şey öğrendim. Onu çok özlcyeceğim. Onun çok erken ölümü, bu insanlık dışı sistemin insanlığa karşı her yoldan, bu arada kanser endüstrisiylc de yürüttüğü terörist saldınnın bir sonucudur. Anısı önünde saygıyla eğileceğim diyemiyorum, anısı yüreğimde, bu sisteme karşı elimden geldiğince dikileceğim demek daha doğru olur. Kendi isteği doğrultusunda külleri, 23 Aralık Pazar günü TKP'nin tüm parçalannın katılımıyla Heybeliada'dan denize serpilecektir. Buluşma yeri: Bostancı 'da motor iskelesi yanı. Saat: 12.45 DosyaNo: 2001/622 VasıT. Hastahğı sebebiyle Cemil Kıraslı mahkememızın 2001/622 esas, 2001/654 karar sayılı ılamı ile 12.12.2001 tarihinde vesayet altma alınmış olup, kendisine Meşrutiyet Mah. Elhan Sok. No: 63/9 NişantaşıŞişlilstanbul adresinde ıkamet cden kardesj Murat Kıraslı vasi tayin edilmiştir. llan olunur. 12.12.2001 Basııı: 78189 İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN EsasNo: 1999/1192 Davalı: Nurgül Bakır, adresi meçlnıl. Davacı Hazinei Maliye vekili tarafından davalılar Cemıl Sert ve arkadaşlan alcyhlcrıne açılan tapu ıptalı ve lescıl davasının yapılan açık duruşması ııedeniyle, Davalı Nurgül Bakır adına çıkartılan davetiyenin tanınmadığından bıla mde edıldığı, yapılan adrcs talıkıkalında da adresinin lespil edilemediğınden dava dilekçesinın adına ılancn teblığıne karar venlmıstır. Duruşına giinü olan 06 02 2002 günü saal 09 OO'da yapılacak olan duruşmaya gelmeniz vcya si7i temsılen bir vekıl göndetmenız, gelmedığinız veya kendınizı bir vekılle temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın HUMK'nun 509 ve 510. maddelcrı uyannca gıyabınızda devam edeceğı ve karar verileceği, davetiye yerıııc kaim olmak üzere ilan olunur. 05.12.2001 Basııı: 76696 İSKENDERUN 2. ASLlYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2001/410 Karar No: 2001/906 Davacı Fahrettin Ekmekçı vekili tarafından davalı Sura Ekmekçı aleyhıne açılan boşanma davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememızın 19.11.2001 tanhlı ılamının davalı Sura Ekmekçı'ye ilanen teblığıne karar verıldığinden, taraflann anlaşamadıkları, aralannda geçımsızlık olduğu, bir araya gelıp evlılığı sürdürmelerıne irnkân kalmadıgı anlaşıldığından davanın kabulü ile Afyon ili, Başmakçı (1771) ilçesi, Bala Mahallesi, Cilt No:2, Hane:225'te nüfusa kayıtlı bulıınan davacı Ahmet Hulusi oglu 1938 d.lu Fahrettin Ekmekçı ile davalı Azerbaycan uyruklu Mammed Novruzov kızı 1962 d.lu Sura Ekmekçi'nın M.K.'nun 134. maddesı gcrcğınce şiddetlı geçımsizlik sebebiyle boşanmalarına. Davacının yaptıgı 14.630.000.TL mahkeme masrafı ile 67.500.000.TI vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesıne dair 19.11.2001 tanhinde venlen karar temyiz yolu açık olmak üzere Sura Ekmekçı'ye ilanen tebliğ olunur. 10.12.2001 Basın: 77376 İZMİR 7. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN MERİH AKSEYMEN KIJDSAL (EMİNE ENGİN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog