Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK 2001 CUMA HABERLER Kemal Akçayöz, geçen yıl, 19 Aralık'ta operasyonunda yitirdiği oğlu için soruyor: Oğlum nasıl öldürüldü? BERATGÜNÇIKAN Bu dılekçe Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'na yazıldı: "Oğlum Alp Ata Akçayöz, Ümraniye Cezaevi' nde yapılan operasyonda öldürülmüştür. Oğlumun nasıl öldürüldüğünü öğrennıc hakkun yasaklanmıştır. Hukuklitcratüründcbuhakkınkısıtlanmasına ilişkin bir örnek yoktur. Bu ihlalin ortadan kaldınlmasını, bir baba vc insan olarak (alep etmekteyim..." Bu dilekçe de diğerlen gibi yanıtsız kaldı. Kemal Akçayöz, geçen yıl, 19 Arahk'ta "Hayata Dönüş" adı altında yapılan cezaevlen operasyonunda yitirdiği oğlunun nasıl öldürüldüğünü, öğrenemedı. Taki... Scrkan Erdoğdu, arife akşamı, gece yarısı aradı Akçayözler'i. Ertesi gün bayram ziyaretine gelecekti. Kemal ve Günay geceyi uykusuz geçirdiler. Serkan, Alp Ata'nın yeni tahliye olan koğuş arkadaşıydı, anlaltı. "Opcrasyon sürüyor, içeriye bombalar yağdınlıyordu. Uç yüz kişivdik. Ata nefes almakta zorlandıgı için, clinde solunum cihazı vardı, ama anlaşılan artık o da yetmiyordu. Kapıya doğru yüriidü. Açtı. Biz de arkasından çıkacaktık ama o kapıdan çıkıp sağa döner dönmez ateş başladı. Kanşıklık oldu. Koğuştan çıktığunda Ata'yı gördüm, yerde yaöyordu, yaralı mısın, diye sordum, başuu salladL Bir kapının iizerine yanrdık, sonra alıp götürdüler, henüz yaşıyordu..." Akçayözler, birinci yılında oğullannın nasıl öldürüldüğünü öğrendıler. Otopsi raporu da, uzun namlulu silah BtR BAKIMA SERVER TANÎLLt Edebiyatımızı Güneşe Çıkarmak... "Guneşe çıkarmak", sanıyorum Nâzım Hikmet'in ünlü bir şiirinin arkasından bir deyim gücü kazanmıştır. Hatırlanacaktır, "Bircezaevinde, tecritteki adamın mektuplan"ndar\ bırinde, büyük şaır, günlerce kapatıldığı hücresinin karanlığından, bir pazar gunu dışarıya, ılk kez güneşe çıkarıldığında duyduklarını dile getirir: Gökyüzünün uzaklığını, mavıliğinı ve genışlığını yenıden keşfeder gıbidir, şaşarak bakar; başka hıçbir şeyi düşünmez olur; toprak, güneş ve kendısıdır var olan o anda, mutluluğu onlarla tadar. En güzel şıırlerınden biridir Nâzım'ın. Böylece, "güneşe çıkarmak", karanlıktan aydınlığa çıkarmakla eş anlamda. Küflenip çurümeye son verıp canlandırmak... 13 Aralık günlü bir yazısında, Oktay Ekinci, bir anlamlı sergıden bahsedıyor; onu hazırlayanlara, "Selçuklu"muzu, yılların vefasız ve karanlık perdeleri arkasından kurtarıp "güneşe" çıkardıkları için teşekkürediyordu. "Güneşe çıkarmak", böylece, "yılların vefasız ve karanlık perdelen arkasından kurtarmak". Açık ve aydınlık bir deyım bu! Kalıyor, o perdelerın arkasında kalmış daha nice değeri bulup ışığa kavuşturmak. 19 Aralık gunlu Hürrıyefı okurken, bir yeni olası örnekten tatlı umutlara kapıldık... • Gazetenın, hem de ilk sayfasında, büyük puntolarla "Faılatun Faılun Dönemi Bitıyor" dıye, Kâmuran Zeren'in kalemınden verdiği haber pek önemlıydi. özeti de şu: Mıllı Eğitim Bakanlığı, eğitımdegerçeğedonüyormuş; edebıyat öğretimı, "failatün fa//ün"lerden değil, gunumuz edebıyatından başlayacakmış. Halen lıse 2 ve 3. sınıf Turk Dili ve Edebiyatı programlarında yer alan "Edebiyat Tarihi" kaldırıiacak; lise öğrencileri, edebıyat öğrenmeye güncel yazarlardan başlayacakmış. önce Orhan Pamuk, Buket Uzuner, Pınar Kür, Sevgi Soysal, Selim lleri, Adalet Ağaoğlu gibi yazarları öğrenecek olan gençler, sonra Tanzimat ve sonrası yazarları tanıyacakmış. Şıirde de aynı şey olacakmış: Can Yücel, Özdemir Ince, Nâzım Hikmet, Ozdemir Asaf gibi günümüzşairleriyle başlanacak; onları Fuzulî, Nabi, Nedim, Nef'i, Yahya Kemal, Ziya Paşa ızleyecekmış. Özetın özeti, Türk Dılı ve Edebiyatı derslerının "güncelleşmesi"n\ ve "yenıden eskiye"doğru giden bir öğretımi esas almak bu. Daha da özeti, edebıyat eğıtımını çağdaşlaştırmak! Ilk bakışta sevindiricı elbet! Yıllardır yazılıp çizilir: Edebiyatımız en güncel ve canlı biçimiyle, okul duvarlarının dışında tutuluyor; eskiye, hem de alabildiğine eskiye aşırı bir önem verilip gençlerin kafaları şişirıliyor; zaten kısıtlı olan zaman çarçur edilıyor. Gençler de, edebıyat bu sanıp soğuyor ve o kültürün dışında kalıyor. Eskı edebıyat öğretılmesın dedığimiz yok: Üç temsilcinin, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın ve Karacaoğlan'ın temsılcılığınde halk edebıyatına bir hafta; FuzulîBaki, Nedim ve Şeyh Galib'in temsılciliğınde Dıvan edebıyatına bir hafta; ıkı hafta da yenileşme dönemıne ayırarak, bilemediniz bir ay içınde gelıp varırsınız Cumhuriyet dönemi edebiyatına. Elınızde yeterınce zaman vardır artık; öyle günümüzden gerilere gitme gereğını de duymadan, çağdaş edebiyatı, nazımda ve nesirde en yetkin temsilcileriyle gençlere götürebilirsiniz. DoğuBatı klasik dünya edebiyatından bir demet de eklemeniz mümkün. Bu ış böyle örgütlenebılir, ama olmamıştır. Çunkü 50'lerden başlayarak, iktidarlar, edebiyat ve yazarçizer düşmanı ellerdedır. TalimTerbıye Dairesı de onlara göre bıçimlenmektedır. örneğın, merak ederiz, çağdaş edebiyatı okutmaya öncelık tanımak isteyenler, çağdaş edebiyatımızı ıkı dev eserle anlatmış ve örneklendirmış olan Şükran Kurdakul ıle Ahmet Oktay'ı Ankara'ya davet edıp görüş ve onerilerıni alacaklar mı, alsalar da uygulayabılecekler mı? Edebiyatımızı "guneşe çıkarmak", yani onun çağdaş en yetkin temsilcileriyle gençler arasında bugüne değın okullarda gerilmış kalın ve sağır perdeyı ortadan çekıp almak gerekli, ama çetin bir iştir. Büyük bir hazırlık, genış bir görüş ve içtenlik ister. Şimdi yapılmak istenen, göstermelik olmaktan ılerıye gıdecek mı? Kuşkuluyuz! • Alp Ata Akçayöz, 19 Aralık'ta "Hayata Dönüş" operasyonunda öldürülen 32 kişiden biriydi. Bir yıl içindc nclcr oldu? Bu soruyu Alp'in babası ve annesi yanıtlıyor: Bilgilenme hakkımız elimizden alındı. Oğullarının ncden dcğil, nasıl öldürüldüğünün peşine düşen aileyi, cezaevinden yeni tahliye olan koğuş arkadaşı aydınlattı: Son gördüğümde Alp sağdı. la vurulduğunu yazıyordu, yaralannın öldürücü olduğunu... Baba Kemal Akçayöz, emekli savcı. Anne Günay, ılkokul öğretmenı. Ata, iki oğullanndan büyük olandı. Örgüte yardım ve yataklıktan tutukluydu. 24 Ekim'deki duruşmada savcı ve mahkeme heyeti üyelen tahlıyesını ıstemış ama başkan ret oyu kullanmıştı. 23 Ocak'ta yapılacak duruşmada tahlıyesine kesın gözle bakılıyordu, araya 19 Aralık operasyonu gırdi. Ata, operasyonun üçüncü gününde, 22 Aralık'ta öldürüldü: "Olay nedfir? tlgililerin vatandaşa potansiyel suçlu olarak bakmasıdır. Başvurularunızuı hcpsi sonuçsuz kaldı. Operasyondan sonra cezaevindeki dört yüz küsur kişi için devlet maluu tahrip ve isyandan dava açıldı, ilk duruşmada da tahliyc edildiler. Aynı olayda IJmraniyc'de ölen beş kişinin davası sonuçlandırılmıyor. Bu manidar değil mi?" Bütün sorulan gibi bunu da kendi beyninde döndürüyor Savcı Akçayöz. Kemal Akçayöz, oğlu Alp Ata, DevSol sempatızanlığından tutuklandığında, sadece ıki kez görüşe gitmişti. Kendınceoğlunucezalandırmıştı. ^ A r a lık'ta sonra. Pışmandı... "Bu olayda idare kesin sorumludur. Benim çocuğum niye oradaydı? O tutukluydu, tutuklama bir koruma tedbiridir, herkes suçu sabit olana kadar masumdur." Kemal Akçayöz, 19 Ekım tanhinde Adalet ve tçışlerf Bakanlığı'na tazmınat davası açtı, 55 mılyar 745 mılyon lira istedi. Rakamı yasaların öngördüğü miktar üzennden aılenin her ferdi için ayn ayn belırlemiştı. Huİcukçu Kemal, dılekçeler, başvurular arasında çırpmıyor. Ya baba Kemal? "Hayattan/evkalmıyorum artık. tşimi bile sürdüremiyorum. Bostancı tstasyonu'nda kahveyi' giderdim eskiden, şimdi daha kapısından girer girmez, içim sıkılıyor, eve dönüyomm. Biz iyi geçinen bir aiteydik. Şimdi sık sık tarbşıyoruz, Alp'in ölümünden sonra..." Anne Günay Akçayöz, 35 yıllık öğretmen. Bıryılın ızı yüzüne sinmiş... Ya öğrencileri? Onlar da olup bıtenın farkında... Bırderste, heceleme yaparken tahtaya Atatürk'ü yazmış, önce ılk heceyi, "Ata"yı... Eli donup kalmış, öğrencılen sessızleşıp başlannı öne eğmış. O kelimeyı öylece bırakmış, başka bir kelımeye geçmış: "Oğlumun adı, Atatürk'ün Ata'sıydı, öyle seçmiştik. Küçüğün adını da, o dönemlcrin Karaoğlan'ı Bülent Eccvit'ten almışok~ Bana yaak dcğil mi, oğluma, torumuna, öğrcncilerimc yazık değümi?" Günay Akçayöz, okuldan arta kalan bütün zamanlannı Cumhurbaşkanı'ndan milletvekillerine, bakanlara, ilgilılere dilekçe yazmaya verdi. "«. 34 yıl bu dcvlcte hizmet vcrdim. Öğretmenlik yaptım. Bu hizmctimin karşılığı olan ödülüm çocuğumun ölüsü mü olmalıydı? Torunum şimdi beş yaşuıdadır. 1213 yaşuıa geldiği zaman muhtemeldir kj, babasının niçin ve nasıl öldürüldüğünü soracakür. Ben ona, nasıl açıklayacağun? Onun kin, ncfret vc öfkc duygularuu nasıl önleyeceğim?..." Akçayöz'ler, Alp Ata'nın mezarını yaptırdı, üzenne Nâzuıı Hikmet'in "Salkıııı Söğüt" şıirınden dizeler yazıldı. Günay Akçayöz hiç gıtmedı mezara, ama şımdı... "TAYAD, 23 Aralık'ta anma yapacakmış, ben o gün gideceğim...'" Kemal Akçayöz, "Ben gitmeyeceğün" dıyor "Ben o gruplan tasvip etnüyorum, bireysel olarak ilgUeneceğuiı." Bir yıl, ikı yıl, on yıl... Bu keder hıç eksilmeyecek. Yaşamak için nedenler, gerekçeler hep bulunacak ama... Satılık Gayrimenkuller Bankalar Kanunu'nun 50. Maddesi gereği elden çıkarılacak olan ve aşağıda tapu kaydı ile özellikleri belirtılcn ihtiyaç fazlası gayrimenkuller, yazılı teklif alınmak suretıyle satılacaktır. İZMİR •Alıağa Hçesi, Kultur Koyu, 25 pafta, 5945 parselinde kayıtlı gayrımenkulun 21 ve 24 ııo'lu buro nıtelıklı bagımsıı bolumlerı. • Aliağa İlçesi, Şehıtkemal Koyu, Arapderesı Mevkıı, lzmır KIH d l . l a pafta, 254 parselinde kayıttı 53200 ın : yuzol(,umlu tafla. • Balçova İlçesi, Balçova Mahallesı; 21 kIld pafta, J 8 3 ada, 31 parselinde kayıtlı kat ırtıfaklı gayıımenkulun 3. kat, 4 no'lu mesken nıtelıklı bağıınsıı holuıuu, 21kIIIb pafta, 20S ada. 31 parselınde kayıtlı î katlı i daırclı kârgır apartman. • Bergama llçcsı, Frtugrul Mahallesı, Maltepe Mevkıı, 647 ada, 2 parselinde kayıtlı gayrımenkulun 4 kar 4 no'lu mesken nıtelıklı hagmısı/ bolumıı • Bergama tlçesı, Turabcy Mahallesı, Dızdar Sokak, 143 ada, 100 parselinde kayıtlı kârgir apartmanın zemın kat 3 no'lu dukkân nıtelıklı bagımsi7 bolumu. •Bomova Hçesi, Isıklar Koyu, Mezarlıkaltı Mevkıı, LlSalOa pafta, 2180 parselinde kayıtlı 3178 m' yuzolçumju arsa u/eııne ınşa cdılınış 6025 m' kullanını alaıılı fubrıka bınası. • Bornova tlçesı, Ka/ımdırık Mahallesı, Narlıkuyu Mevkıı, 10 pafta, 503 ada, 203 parselinde kayıtlı tasınmazın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve H no'lu mesken nıtelıklı b.ıfiıınsı/ bolumlerı. • Buca İlçesi, Kuruı^cs.ıne Mahallcsı, 20 O 4A patta, X67 ada, 4, 5, 18 ve 19 no'lu parsellfrınden ıbarer 2427,5 î mJ yıı?(tli,umlıı arazı uzerıne kurıılu toplam 2327 m" kullanım alanlı fabrıka bınası • Çiğli İlçesi, B Çığlı Mahallesı, 10P pafta, 2131 ada, 10 parselinde kayıtlı 4700 m' yuzolçumlıı arsa uzerınde 2350 m' kullanım alaıılı f.ıbrık.ı bınası ve atsası. •Çığlı //(csı, B (,'ıgh M.ıh.ıllesı, 10P pafta, 2140 ada, 10 parselinde kayıılı S000 m yu/ııl<,urnlu arsa uzerınde 3442 n r kullanım alaıılı fabrıka bınası ve arsası. 'Çiğli Hçesi, Buyuk^ıglı Mahallesı, 10 pafta, 2165 ada, 7 parselinde k.ıyıılı ! katlı 1050 m' kııll.ıııım alanlı bına, 10 p.ılt.l, 2160 ada, 3 parselinde kayıtlı 3 katlı 1050 m' kııllanım alanlı bına. »hoça İlçesi, Yemroı;j Koyu, dedelen Mevkıı, 17H Id p.ıfta, 10*82 ada, 1 parselinde kayıtlı 4528 m' .ırsanın 965/4128 hıssesı • Karaburun İlçesi, Iskcle Mahallesı, Rurgazarkası Mevkıı, 28 30.1 .K palta, 84 ada, 18 parselinde kayıtlı gayrımenkulun 3 no'lu dtıbleks mesken ve 4 no'lu <,aıı katı mesken nıtelıklı baftımsız bolumlerı. • Karaburun Hçesi, Çatalkaya Koyu, Koıfez Mevkıı, 16 paha, 924 parselinde kayıtlı H 2 9 1 4 m yuzol(,umlu /eytın .ıftaı,lı taılanııı 40/100 hıssesı • Karştyaka tlçesı, Donanmaıı Mahallesı, 19/440 pafta, 9121 ,\ı\<\, 14 parselinde kayıtlı taşınmazm A Hlok 5 no'lu meskcn nıtelıklı bagınısız bolumu. •Konak İlçesi, lsmetkaptan Mahallesı, 1Î9 patta, 1024 ad.ı, 10 parselinde kayıtlı gayrımenkulun 1 katında meVLUt 7 rıo'lu buro nıtelıklı bağımsız bolumu • Konak İlçesi, lsmetkaptan Mahallesı, 139 pafta, 1026 ada, 10 parselinde kayıtlı gayrımenkulun I katında mevcut 1 ve 2 no'lu buro nıtelıklı bağımsı/ bolumlerı. 'Konak Hçesi. Kcstcllı Koyu, 33 pafta, 2382 ada; 101 parselinde kayıtlı 73 nı 1 yu/olçunılu bir ev, 102 parselinde kayıtlı 134 m : yu/olçumlu yahuthane, 101 parselinde kayıtlı 64 mJ yu/olçumlu ıkı ev ve dukkân vasıtlı gayrımenkııller 'Konak İlçesi, Oguzlar Mahallesı, 173 pafta, 1518 ada, 94 parselinde kayıtlı toplam 7,342.50 nv kullanım alanlı, 3 dukkâna havı 7 katlı kârgir depo, 100 parselinde kayıtlı toplam 17,080 nv kull.ınım alaıılı, 7 dukkân ve 7 katlı depo • Narltdere İlçesi, Ycnıkoy Mahallesı, 364 pafta, 6385 ada, 1 parselinde kayıtlı gayrımenkuluu II Blok 1. kat 8 no'lu mesken nıtelıklı baftımsız bolumu. KAHKAMANMARA's • Merkez İlçesi, Yeııışehır Mahallesı, 2 pafta, 40 ada, 10 parselinde kayıtlı gayrımenkulun zemın kat 18 no'lu ışycrı nıtelıklı bagunsız bolumu KIKKLARRİ • Luleburgaz tlçesı, Kırıkkoy Koyu, Bcsırlcr Mevkıı, İ9 pafta, 1603 parselinde kayıtlı 21312 nı1 yu/ol(,umlu tarla. KOCAELl 'Gebze İlçesi, Muallım Koyu, 3 pafta; 105 parselinde kayıtlı 12180 m' tarlanın 1166/12180 hıssesı, 106 parselinde kayıtlı 28290 m' tarlanın 1120/28290 hıssesı, 107 parselinde kavıtlı 13490 m' taılanın 1488/1149(1 hıssesı • izmtt Hçesi, Lskıeşme Koyu, Madendere Mevkıı, 6 pafta, 414 parselinde kayıtlı 3600 m' mcyvc baht,esı. • Kandıra İlçesi, Ak<,abeylı Koyu, Î4NIC pafta, 102 ada, 2 parselinde kayıtlı 298 m' yu/ol«,uınlu aısa. 'Merkez Hçesi, Kurfez Mahallesı, 19.N.III.AH pafta, 479 ada, 21 parseınde kayıtlı 17724 m' yu/olçumlu taılanııı 18664/74660 hıssesı MUĞ1 A ' Bodrum Hçesi, Karakaya Koyu, Koyunbaba/Çukurbuk Mevkıı, NI8d20bc2a3d patta, 1768 parselinde kayıtlı gayrimenkulun 27. Blok 1 ve 2 no'lu, 12 Blok 2 no'lu mesken nıtelıklı bagımsız bolumlerı •Bodrum İlçesi, Kızılagaç Koyu, Çılek Mevkıı, 16 pafta, 2240 parselinde kayıtlı 13,560 m' yuzolçumlu Zeytınlı Tarlanın 2/5 hıssesı. •Bodrum İlçesi, Omurç.ı Mahallesı, Dereyanı Mevkıı, 42 pafta, 102 ada, 21 parselinde kayıtlı gayrımenkıılun 39 ve 40 no'lu dubleks meskcn nıtelıklı bağıınsı/ bolumlerı. •Bodrum İlçesi, Peksımet Koyu, Hgrıbahçe Mevkıı, 2 palta, 86 parselinde kayıtlı kârgir ev vc narencıyc bahçesı. 'Bodrum İlçesi, Turkbuku Koyu, Kuçukbuk Mevkıı, 17 paft.ı, 1650 parselinde kayıtlı gayrımenkulun I, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no'lu natamam dubleks mesken uıtelıklı bağınısız bolumletı 'Bodrum İlçesi, Turkkuyusu Mahallesı, Gencel Sokagı, 26 pafta, 68 ada, 126 parselinde kayıtlı 2,121.14 m1 yuzolyiımlu kârgir ev, depo ve arsa. •Bodrum Hçesı, Yalıkavak Koyu, Aratepe Mevkıı, 4 pafta, 97 parselinde kayıtlı tasjnmaz u/erınde ınşa edılen natamam dubleks vılla • Fetbıye tlçest, Cumhuriyet Mahallesı, Çars,ı Caddesı, 1 patta, 266 ada, 19 parselinde kayıtlı 152 m' yuzolçumlu bahçelı kârgir ev. •Koycegiz Hçesi. T.kıncık Koyu, Ova Mevkıı, 167, 169, 183, 196 vc 197 parsellerinde kayıtlı loplaıu 1251 1.61 m1 yu/olçumlu arsalar u/erınede naıamanı otel. •Marmans İlçesi, Armutalan Koyu, Bakacak Mevkıı, 20 pafta, 2953 parselde 2 adet trıpleks vılla •Ortaca İlçesi, Fcvzıyc Koyu, Çurukardı Mevkıı, 4 patta, 1 11, 654 ve 655 parsellerınde toplam 32,400.14 m' yuzolçumlu tarla vasıflı gayrimenkuller. Nüfus artışı alarm veriyor ÖZLEM GÜVEMLİ 6 milyara ulaşan dünya nüfusunun önümüzdeki her 13 yılda yaklaşık 1 mılyar daha artacağı öngörülüyor. Alarm veren nüfus artışına dikkat çekmek için Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendırme Kurumu(TURÇEK)1999 yılından ben "Uluslararaa Dünya Nünısuna Dikkat Haftası" kapsamında etkinlikler düzenliyor. Kentsel yerleşımlenn yeryüzünün sadece yüzde 2'sini kaplamasına karşın dünya nüfusunun yüzde 50'sini banndırmasından yola çıkılarak etkınliklerin bu yılki teması "Nüfus Artışı ve Kentlerm Celeceğj" olarak belirlendi. Merkezi Washigton'da olan "The Popıılalion Institute", her yıl koordine ettiğı "Dünya Nüfusuna Dikkat Haftası" (DNÜH) etkınlıklerıyle korkurucu boyutlara ulaşan nüfus artışına dikkat çekmeye çalışıyor. Dünyanın çeşıtlı ülkelerinde, genellikle her yıl ekim ayının son haftasında ortak bir tema etrafında gündeme gelen ve "bir anımsatma ve uyan haftasr olarak öngörülen DNDH, tstanbul'da dün başladı. 27 Aralık'a kadar sürecek etkınlıklere başta Türkıye Aıle Sağhğı ve Planlaması Vakfı olmak üzere konunun önemi etrafında bir araya gelen 85 sıvil toplum kuruluşu destek veriyor. TURÇEK'in 1999 yılından beri manevi sponsorluğunu gönüllü olarak üstlcndiği DNDH kapsamında hazırlanan bildirge, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e de sunuldu. Bildirgede, enerji sıkıntısı, kürcsel ısuıma, biyolojik çeşıthlığın azalması, doğal kaynak ısrafi, su kırlılıği, eğitim ve sağlık hızmetlennın yetersızliği gibi pek çok sorunun doğrudan nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıktığı belirtildi. Bildirgede, "Türkiye halen OECD ülkeleri arasında nüfus arrış mn en yüksek Ulke, lstanbul 10.7 miryonu aşan nüfusu ile Avrupa'nm en hızlı kalabalıklaşan kenti haline geldi" denıldı. Nlf.ni. • Merkez Hçesı; Ahıpaşa Mahallesı, 31 pafta, 342 ^ıâd, 1 parselinde kayıtlı g.ıyrmıenkulun 4 katında mevcut 41 vc 42 no'lu buro nıtelıklı bagıınsız bolumlerı, Yagdan Mahallesı, 132 pafta, 1479 ada, 4 parselinde kaııtlı 426 m vuzolçumlu trıpleks vılla. OKDU • Vnve Hçesı, I ıseltr Mahallesı, (Inyc Fafsa Şoscsı Mevkıı, 28 27 Y d pafta, 87 ada, 14 parselinde kayıtlı kârgir apartman ıle 16 parselinde kayıtlı altında dukkânı olan kârgir apartman. RİZF •Merkez Hçesı, Mcrmerdclen Mahallesı, Isose Cıvarı Mevkıı, 42 pafta, 240 ada, 10 parselinde kayıtlı gayrıınenkuluıı 2 no'lu dukkâu nıtelıklı bagımsı/ bolumu. • Merkez tlçesı, Pırıçclebı Mahallesı, Sahıl Mevkıı, 1 patta, 88 ada, 6 parselinde kayıtlı ga> nıııeııkulun 6, 7 ve 8 no'lu mesken nıtelıklı bagmısu bolunılen •Merkez Hçesı, Camlıhel Mahallesı, V > «' ( ıvarı, 101 patta, 807 ada, 9 parselinde kayıtlı I 598 m yu/olçumlu arsa u/erınde çaybahçesı ve kârgir ev. SAKARYA •Kocaalı tlçesı, Batak Mevkıı, 2 patta, 10628 parselinde kayıılı 1999.97 m' yu/olçumlu tarla. • Sapanuı İlçesi, Mahmudıye Koyu, Koyıçı Mevkıı, 2 patta, 4 11 parselinde kayıtlı 1951 m' yu7olçumlu bahçelı kârgir cv. • Sapanca tlçesı, Kııkpınaı Koyu, ^oscaltı Mevkıı, 8 pafıa, 221 parselinde kayıtlı tasuımaıın A 9 no'lu mesken nılelıklı bagıınsız bolumu • Sapanca tlçest, Yeni Mahalle, hrenler Mevku, 21 patta, 67 ,ula, 150 parselinde 2000 m' yu/olçumlu arsa. SAMSUN •Merkez Hçesı, Ko/lıı Koyu, Hay.lt Deresı Mevkıı, 11 pafta, 807 ve 810 parselinde kayıtlı toplam 15,226 m tarla TFKİRIMC • Çorlu tlçest, llıdıraga Koyu, Suyu Kumluta Mevkıı, 81 palta, 941 ada, 9 parselinde kayıtlı bına. • Çarlu tl^en, Ka/ıınıye Koyu, lstanbul t.addesı, 11 patıa, 181 ada, 12 parselinde kayıtlı gayrımenkuhın 4 kat 15 no'lu buro nıtelıklı bagımsız bolumu •Çorlu İlçesi, Seymen Koyu, Çukur Çcngcl Yolu Mevkıı, 4 patta, 95 ada, 25 ve 26 parsellerınde toplam 12.499.50 n r yuzolçumlu tarlalar. • Çorlu Hçesı; Lamıatık Mahallesı, Fatıh Sokagı, 41 patta, h75 ada, 10 parselinde kayıtlı gayrımenkulun 12, 13, 14 ve 15 no'lu asma katlı buro nıtelıklı bagımsız bolumlcn, Muhıttın Mahallesı, Yenıbaglar Sokagı, 59 pafta, 1578 ada, 87 parselinde kayıtlı gayrımenkulun 12 no'lu dubleks meskeıı mlrlıklt bagımsı/ bolumu • M. hreğlıst, Yeni (,ıttlık Koyu, Deni7boyu Mevkıı, 15/2 pafra, 5114 parselinde kayıtlı gayrınıenkulun 1 ve 2 no'lu dubleks mesken nıtelıklı bagımsız bolumlerı. • Şarkoy ll^eM, Kı/ılcaıeı/ı Koyu, Deıcdogan Mevkıı, 2 pafıa, 1816 parselınde kayıtlı kat ırtlfakh gayrımenkulun 12, H , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 no'lu dubleks meskcn (arsa) nıtelıklı bagımsız bolumlcn. TRABZÜN •Çarsıbaşı İlçesi, Kcrenı Mahallesı, hv Bahçesı Mevkıı, 4 pafta, 179 ada, 4 parselınde kayıtlı 4 | 9 | 27 m' yıi7i>lçıımlu arsa u/erınde ınsa cdılmıs 2200 m kullanım alanlı fabrıka bınası ve arsası • Merkez tlçesı, Ayasofya Mahallesı, 111 palıa, 1018 ada, 1 57 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no'lu meskenler ve 9 ve 10 no'lu dubleks mesken ıle 11, 12 ve 11 no'lu dukkân nıtelıklı bagımsız bolumlcn. • Merkez İlçesi. I\ı/.ırk.ıpı Mahallesı, 26 patta, 1124 ada, 9 parselınde kayıtlı 456 m' yuzolçumlu, altında 6 dukkânı olan arsalı kârgir fındık labnkası vasıtlı tasjnma/ın taınamı. • Merkez tlçesı, 1 no'lu Besırlı Mahallesı, 2 0 | 1,4 pafta, 1516 ada, 1 parselınde ka>ıtlı taşınma/ın 14 no'lu meskcn, 2 no'lu Bcşıılı Mahallesı, 20J I patıa, 1420 ,ıda, 7 paıselıııde ka)itlı tasımna/ın A Blok I 5 no'lu mesken, 2 no'lu Bcvrlı Mahallesı, 2 0 | II pafta, 14 54 ada, 4 parselmde kayıtlı tasınma7in 2 no'lu mesken, Ayasotya Mahallesı, 6 pafta, 1219 ada, 101 parselınde kayıtlı tasınmazın A Blok 8 no'lu mesken, Lrdogdu Mahallesı, 20L I pafta, 475 ada, 1^0 parselınde kayıtlı 64.14 m' yuzolçumlu arsa ıı/erındekı 1 kallı natamam bınanın famamı • Surmene Hçesi, Çamlııa Mahallesı, Yalı Boyıı Mevkıı, 22 28.Gc patta, 107 ada, 5 parselınde kavıtlı 1S2.30 m yuzolçumlu 7 katlı kârgir ev ve bahçesı • Yıımra tlçesı, Nanuık Mahallesı, G41bO2(.lb pafta, 186 ada, 18 parselınde kayırlı kat ırtıfaklı gayrınıenkulun 1 vc 1 no'lu dcpolu galcrı katlı dukkân nıtelıklı bagımsı/ bolumlerı VEFAT Merhum Cevat Abdürrahını Giicün ve merhume Mehveş Cucun'un kızlan; merhum Alı Akkoyunlu ve merhume Zümriid Akkoyunlu'nun gelınlerı; merhum Muammer Gücün, merhume Nezihe Bütün'ün ve Saliha Devres'm kardeşlen; Kaya llhan'ın "Madı"sı, merhum Adnan Bulak'ın, Carolyn Graham Akkoyunlu ve Pıııar Akkoyunlu'nun kayınvalıdelen; Alı Akkoyunlu, Karabekır Akkoyunlu ve Burcu Bulak'ın ncııclcri, Eralp Akkoyunlu, Lale Bulak ve Alı Cevat Akkoyunlu'nun aıuıeleri, M e r h u m I s m e t A k k o y u n l u ' n u n eşi BEDİA AKKOYUNLU vefat etmıştir. Cenazesi 22 Aralık Cumartesi günü Teşvıkiye Camıı'nde kılınacak öğle namazını müteakıp, Zıncırlıkuyu Mezarlığı'nda toprağa venlecektır. Daha fazla bılgı almak ve yazılı tcklıt vcrmck ıstcycnlcrın TÜRKİYE GARANTI BANKASI A Ş İNSAAT VF 1 ML AK MÜDÜRI (jfJU Buyukdcre C addcsı No. 61 Maslak/ISTANBUL (lel* iiS 35 15 Faks: 286 01 02) adresıne ya da I. Garantı Bankası A Ş. Bolge Mudıırluklerı ıle Şıubelerıne basvurmaları ılan olunıır. î#;Garanti AİLESt Nol Çelenkgoıuh'iılmemı'sı. nrzu edcnlerin Ti'A'mı İHiıfışttt hıılıınnuıldn ncıı olunıır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog