Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

421 ARALIK 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZ ÇtZGİNİN m Bugün toprağa verilecek Turhan Selçuk Hematolojinin babası Prof. Dr. Aksoy öldü tstanbul I laber Servisi Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nden mezun olTürkiye'de hematoloji (kan hastahklan) bıliminin "ba du. Akademik kariyerine ABD'de devam edcn Akbası" olarak bilinen Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Istan soy, 1959 yılında doçcnt oldu. Mersin'de hastane bul'da hayatını kaybetti. görevine döndükten sonra, Önceki akşam saat 19.00 kan hastahklan sıralanndayaşaüzerindc çalıştı. mınıyitiren AkYeni hastalık tipsoy, 2 gün önce leri belirledi. fenalaşarak Amerikan tıp derAmerikan Hasgilerinde yayımtanesi'ne kaldılanan araştırma nlmış, bütün sonuçlan üzerine müdahalelere ABD işyerinde karşın kurtarıladaimi benzen oramanuştı. Aksoy nı lOppm.'den 1 için ilk tören bugün tstanbul Tıp M uzaffer Aksoy, pp m.'ye düşürül86 yaşındaydı. dü. Işverenlerin Fakültesi 14 Mart Amfisi'nde gerçekbakanlık karanna itirazlaleştirilecek. Aksoy, Teşvi n üzerine ABÜ'de görükiye Camii'nde kılınacak len davada bilirkişilik yapcuma namazının ardından tı. 170'in üzerinde özgün Zincirlikuyu MezarlığYnda bilimsel çalışma ürünü toprağa verilecek. olan uluslararası yayını bulunan Prof. Aksoy, kardeAksoy kimdir? şi Muammer Aksoy'un Prof. Dr. Muzaffer Aköliimünden sonra Alzhesoy, 1915 yılında Antalimer hastalığıyla mücadeya'dadoğdu, 1940 yılında le etmeye başlamıştı. GENİŞ AÇI HİKMET BlLA Daha Neler Değişecek? Eylül'ün 11 'inde başlayan süreç, dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Uç ay önce ilkçağ uygarlığının hükum sürdüğü Afganistan'da, bugün çağdaş bir rejimin temellerinin atılması tartışılıyor. Afgan topraklarında yaşayan sayısız etnik ve dinsel grubun uzlaşmasının, birleşmesınin planları yapılıyor. Başarılı olacak mı? Olacak. Belki biraz zaman alacak ama, yıllardır bu ülkeyi izlerken gördüğümüz tarih öncesi yaratıkları Afganistan'da bir daha görmeyeceğiz. Afganistan'la iş bitecek mi? Hayır. Sıra Ortadoğu'ya gelecek mi? Geldi bile... Yemen'de üç gündür süren operasyon, bu bölgede de ciddi değişımlerın ilk ışaretini veriyor. Yemen'de ordu ve polis birliklerinin, El Kaide militanları olduğu belirlenen güçlere karşı başlattığı harekât, değişimın Ortadoğu'da da ne yazık ki, topla tüfekle olacağını gösteriyor. Hükümetin helikopter, tank, top kullanması, sert bir direnişle karşılaşması Yemen'deki çatışmalara iç savaş niteliği kazandırıyor. Yemen'le iş bitecek mi? Hayır. Sıra Filistin'e gelecek? Filistin ulusal kurtuluş hareketini terörle rehin alan Hamas, Islami Cihat gibi örgütler etkili olduğu sürece Ortadoğu'ya huzur gelmeyeceği anlaşılmıştır. Kısa bir süre sonra bu örgütlerin arkasında hiçbir destek kalmayacak ve o örgütlerin varlığında çıkarı olan Arap ülkeleri bile onlara acımayacak. Filistin'le iş bitecek mi? Hayır. Sırada Irak'ı var, Lübnan'ı var. Terörle ilişkilerini kendi yöntemleriyle kesmedikleri takdirde, "ılımlı"olduğu söylenen Islam ülkeleri var. Bunlar kehanet değil. Bunları zorla da olsa değişimin düğmesine basan dünyanın egemenleri söylüyorlar. Söylemeklede kalmıyor, yapıyorlar. Dünyanın egemen güçlerinin geldiği nokta şudur: Petrol bölgelerıni sömürmek için, düzenli ve dengeli petrol akışını sağlamak için, petrol arz, talep ve fiyatını ayarlamak için, bu bölgelerde ilkçağ rejimlerinin varlığı şart değil. Çünkü bu rejimlerayak bağıdır. Çünkü bu rejimler terör üretir ve o terör gelip egemen güçlerın metropollerini bile vurabilir. Şimdi o metropollerde de panik var. Bugüne kadar "insan hakları" gibi yüce bir davayı siyasal çıkarlarına alet eden Batılı iktidarlar çark etmeye başladılar. Bazı Avrupa ülkelerinde son günlerde yaşanan olaylar dikkat çekici. Yeni Terörle Mücadele Yasası'nı çıkaran Ingiltere'de geniş bir gözaltı kampanyası başladı. Terör zanlıları listesinde bulunan yabancı uyruklular birer ikişer gözaltma alınıyor. Üstelik yeni yasa o kadar katı ki, zanlıların mahkemeye çıkarılmadan istendiği kadar gözaltında tutulmasına olanak sağlıyor. Şu ana kadar kimlerin ya da kaç kişinin gözaltma alındığı bile belli değil. Ingiltere'den gelen haberlere göre, Ingiliz istihbarat örgütünün yabancı istihbarat servislerınin de yardımıyla hazırladığı liste, gözaltılarda esas alınıyor. Almanya, radikal Islamcı örgütlere karşı harekete geçti. Bir kısmı yasadışı ilan ediliyor. Bazıları gözaltma alınıyor. Metin Kaplan adlı teröristin iadesi için Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Almanya Içişleri Bakanı Schily'ye göre Türkiye'nin, Kaplan'ın idam edilmeyeceğıne ilişkin güvencesi, iade için yeterli olacak. Hatta, Milli Görüşçüler de izlenecek, gerek görülürse bu örgüt de yasaklanacak. Ingiltere ve Almanya'yı diğer Avrupa ülkelerinin de izleyeceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü can tatlı. hikmet.bilac/ ntv.com.tr Prof. Ertuğ öldü • İsüınbul Haber Senisi Yeşiller Partisi kurucularından Prof. Dr. Celal Ertuğ, dün vefat etti. Ertuğ'un cenazesi yann Bağdat Caddesi Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazının ardından Nakkaştepe'deki aile mezarlığına defnedilecek. 1913 doğumlu olan Ertuğ'un altmışı yabancı dilde olmak üzere sağlık, medikososyal, eğitim, toplum bilim ve politika alanlaruıda çok sayıda yayını bulunuyor. Helikopter ihalesinde işadamı Şen'e 'devlet yetkisi' veren Sağlık Bakanı, Teftiş Kurulu'nun suçladığı bürokratın da cezadan muaf tutulmasını istedi BÜLENTSARIOCLU ANKARA Kurduğu vakıftaki işlemlerle tartışma yaratan Sağlık Bakanı Osman Durmuş, imza attığı özel notlarla da kayırmacılığın belgelerini sergiledi. Yakınının "açıktan" atanması ve Teftiş Kurulu'nun suçladığı bürokratın "cezadan muaf tutulması" için Personel Müdürlüğü'ne talimat veren Osman Durmuş, ertelenen helikopter ihalesinde de, kamuda örneğine rastlanmayan şekilde işadamı Ali Şen'e devlet yetkisi" verdi. llkbelge,SağhkBakanlığı'nın 10 helikopter alımı için açtığı ihaleyle ilgili. Rus Kamov şirketinin temsilcisi olarak Rusya'da Türk girişimcilerce kurulan Salur Bey firması ile Kamov'un yıllardan beri temsilcisi olan Ali Şen arasındaki anlaşmazlık sonucu ihalc durdurulmuştu. hiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri hakkında, usulsüz ihaleler nedeniy le düzenlenenteftişraporu üzerinde düzenlendi. Raporda, bazı bürokratlar, inşaat ve onanm ışinde ihaleleri kendi tanıdıklan fırmalara vermek, usulsüz hak ediş düzenlemek gibi bir dizi usulsüzlükle suçlandı. Bu bürokratların, devleti en az 55 milyar 298 milyon lira zarara uğrattığı belirtilerek ceza uygulanması istendi. Durmuş, suçlanan Genel MüdürLatif Atasever ve yardımcısı Ömer Koçak için rapora şu notu düştü: "Atasever'e, görev yeri değişikliği ile aldığımdan ek ceza uygulânmasııı. Koçak ce/adaıı muaf tutulsun." Durmuş durmuyor Bakanlık bürokrasisindc tartışma Helikopter almakta ve hatta helikopter fabrikası kurmakta kararlı olduklannı belirten Durmuş'un, "ilgili makama" ifadesiyle imzaladığı özel belge bakanlık bürokrasisinde tartışma yarattı. 13 Ocak 2001 tarihli belge şöyle: "Bakanhğımızın ihtiyacı olan 10 adet orta fip ambıılans helikopterinin idari ve teknik şartnamemue ve sözleşme şartlanna bağh kalmak şartı ile karşılanması ve Türkiye'de lisanslı tcknoloji transferiyolu ile ortak üretiın şeklinde tedariki yönünden Sayın Ali Şen 2 Mayıs 2001 yılma kadar yetkili kılınmışnr. Gelecekteki talepler de dikkate alınarak helikopter fabrikasının kurulması arzu edilmektedir." lkinci kayırmacılık belgesi, Hudut ve Sa 170 bîn başvuru • ANKARA (AA) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılıksız burs almak için 170 bin üıüversite öğrencisi başvuruda bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreteri Selami Namal, başvuru değerlendirme çahşmalanrun ocak ayında sonuçlanacağını, öğrencilere aylık 45 milyon lira olmak üzere ekim, kasım, arahk burs tutarlarırun toplu olarak ödeneceğini bildirdi. Namal, bu öğretim döneminde 100 bin kişiye burs vereceklerini ve geçen yıllardan da devam eden öğrencilerle birlikte yaklaşık 240 bin öğrencinin burs alacağuu söyledi. Açıktan diş hekimi atadı Durmuş, 20 Haziran 2001 tarihlibaşjkabir belgede de, diş hekiminin açıktan atanması için Personel Genel Müdürlüğü'ne şu notu yazdı: " D t Özlem Uludağ. Prof. Dr. Bülent Uludağ'ın eşL İşe başlamayan veya yeni açdacak kadrolardan birine atayalım." Atatiirk büstiine saldırı • İZMİR (Cunıhuriyet Bürosu) lzmir'in Bozyaka semtindeki Seniha Mayda llköğretim Okulu'nun Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Olay, geçen pazar akşamı, nöbetini tutmaya gelen hizmetlinin, büstün üzerindeki yazılan fark etmesiyle açığa çıktı. Güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından okııl bahçesindeki Atatürk büstüne küfür ve hakaret içeren yazılar yazıldığı, Türk bayrağınm da gönderden alındığı saptandı. Olayla ilgili olarak Konak tlçe Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. DGM Yasası 'ndayapılan değişiklik nedeniyle 21 sanıklı dava ağır cezaya gönderildi İlk görevsizlik 'Etibank'a Demirel de aftan yararlandı • SAMSUN (AA) Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki uyuşturucu davasının duruşmasında Israfil Yılmaz (46) adlı sanık, satıcı olmadığını, ancak 22 yıldır esrar içtiğini belirterek "lçmediğim zaman depresyona girip, elimi ayağuru duvara vurup kınyorum. Şu anda da zor durumdayım. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da içici olduklaruıı söylediler ve tahliyelerini istediler. Sanıklardan Ertan Ulusal'ın tahliye talebini kabul eden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi. Rıhuş hastalık saçıyor • lstanbul Haber Servisi Istanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği'nden alınan bilgiye göre, polisin bu yıl gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltma alınan 7 bin 261 kişiden 3 bin 74'ünde çeşitli zührevi hastalıklara, 24'ünde de FÜV virüsüne rastlandı. Para karşıhğı ruhuş yapan ya da yaptıran kişilerin yakalanması amacıyla yıl içinde 53 otel, 211 ev ile 274 cadde ve sokakta operasyon yapıldı. lstanbul Haber Servisi DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, banka davalannda ilk "görevsizlik karan" Etibank davasının görüldüğü lstanbul 6 No'lu DGM'ce verildi. lstanbul 6 No'lu DGM, 2845 sayılı kanunda yapılan değişiklik uyarınca 21 sanıklı "Etibank davası" dosyası üzerinde duruşma gününden önce yaptığı incelemeyi tamamladı. Söz konusu kanunda yapılan değişiklikle TCK'nin 313 ve314. # stanbul 6 maddelerinde Nolu'lu düzenlenen / DGM, Etibank "cürüm i davası *lemek samklanndan DinçBilgin, o m ş t u r m a k v e CavıtÇağlarve küle buteşek Mehmet Naıl üye olmak" ile Keçili'nin "cürüm tutukluluk işlemek halleriyle ilgili amacıyla değişiklik oluşturulan yapmadu teşekküle yardımve yataklık etmek" suçlarına ilişkin yargılama görevinin ağır ceza mahkemelerine bırakıldığını dikkate alan mahkeme heyeti, bu nedenle "görevsizlik karan" vererek dosyanın ilgili lstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Dinç Bilgin, Cavit Çağlar ve Mehmet Nail Keçili'nın tutukluluk hallerinde ise herhangi bir değişiklik yapmadı. lstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin Egebank, Sümerbank, Yurtbank, Türkbank ve Bankkapital davalarına ilişkin dosya üzerindeki incelemeleri ise sürüyor. Kültürde yitik lıaziııe ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kültür Bakanı İstemihan Talay, kayıp tablo ve kültür varhklarının sayısını açıkladı. SP Ankara Milletvekili ZekiÇelik'ın soru önergesini yanıtlayan Talay, Türk ressamlanna ait toplam kayıp tablo sayısının 107, müzelerden kaçırıldıktan sonra bulunamayan kültür varlığı sayısının da 1907 adet olduğunu bildirdi. Bakan Talay'ın verdiği bilgiye göre, Ankara Resim Heykel Müzesi'nin kuruluş yıllarında Milli Kütüphane koleksiyonu ile Türkocağı binasından lısteler üzerinden 1978 ve 1980'liyıllarda r teslim alınan ve Türk ressamlanna ait bulunamayan eser sayısı Milli Kütüphane koleksiyonundan 25, Türkocağı koleksiyonundan 69, bakanlık koleksiyonundan 13 ~W7~ ültür Bakanı A Talav Türk ?,» , . . Müzelerden de 64 / 907 kültür varlığı ve 107 tablo kayıp tstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Egehank hisselerinin Bayraktar Grubu'ndan devrannması sırasında yapılan kredi işlemleri sonucunda "limit aşunı" meydana geldiği iddiasryla yargılanan bankanuı cski sahibi Yahya Murat Demirel ve 7 eski yönctici hakkındaki suçun "dolandıneüık" değil, "emniyeri suiistimaT kapsamına girdiğini kararlaştırdı. Mahkeme Heyeti, bu suçun da 4616 sayılı Şartla SalıviTİImevc, Dava ve Cezalann Krtek nmcsine Dair Kanun kapsanuna girdiği gcrekçesiyle Demirel ve diğer sanıklar hakkındaki davayı erteledi. Mahkeme heyeti sanıkların 5 yıl içinde aynı (iirdcn ya da daha ağu* cezayı gerektiren bir suç işlcmeleri durumunda, haklanndaki davanuı yeniden göriilmesine başlanmasını da karara bağladı. Duruşma sırasında "Madem dolandıncıuktan yargılandım, dolandıncılık suçundan beraaümı istiyorum. Allah aşkına beraaümı vcrin dc, hak yerini bulsun. Ben f'craha ereyim" diyc konuşan Demirel, karann ardından Mahkeme I lcyeti'ne teşckkür etti. (Fotoğraf: AA) fLmZnaall07 adettablonunve müzelerden Zçnlan 1907 adet kültür varlığmın bulunamad&m açıkladu !^ " t ? ' T^nnn H adet, 2000 yılında l5 **»%2™ l l m d a 6 3 a d e t y . kuturvarl.ğ. çahndı.Bunlardan4 yılda yalnız 19 ı. adedi bulunabildi. Bakan Talay, kayıp tablolar konusunda şu görüşleri bildirdi: "Bu tablolar birebir tespit edilerek değil listeler üzerinden teslim alındığından fıziki durumlan, sanatçıların hangi dönenılcrine ait olduğu, imzalan ile orijinal olup olnıadıklan, fotoğrafları ile dialannın mevcut olmaması sebebiyle, nıaddi değerlerinin belirlennıesinde büyük bir /.orluk yaşanmaktadır. Ancak bu eserlerin bulunamaması nıaddi değerlerinin yanında milli ve kültürel varlıklarımızın korunması açısından onanlamayacak büyük bir kayıpür."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog