Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 <i r ı AYNANIN GERÇEĞt Gülseren Südor T CumhUrlVVt •^ kitap kulübü <•S P"™*™» A Ş TurtoaSı faıl Nı> W41 (i4334)ta&alo8lul«anbulTel (2I2)M4OI% a Cumhuriyet KURUCUSU Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI N A D İ R N A D İ ,79457997' Cumhurlyet k ı ta p Iarı İSTANBUL FOTOĞRAFLARI NecattGüngör 78. YIL SAYI: 27833 / 500.000 TL (KDVtçmde) Ağırlıklı konulrak AFGAN ORDU VE POLİSİNİ EÖtTECEK Ecevit, ABD'ye 'olma&a olmaz 3 koşuV iletecek Alem yeniden rektör Sezer ençok oy alanı seçti # Cumhurbaşkanı Sezer, Istanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, seçimlerde en fazla oyu alan Alemdaroğlu'nu atadı. YÖK, Çankaya'ya sunduğu listede sıralamayı değiştirerek 13 oy alan Dinçer Uçak'ı bırınci, Alemdaroğlu'nu ise ikincı sırada göstermişti. Cumhurbaşkanı Sezer, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Engın Ataç'ı getırdi. • 4. Sayfada VVaShİtigtOn'a yüklü dOSya Başbakan Ecevit, ocak ayında gideceği Washington'a, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını, bir Kürt devletinin kabul edilemcyeceğini ve Körfez Savaşı'ndaki zararların tekrarlanmamasını içcrcn yüklü bir dosya sunacak. Ağırlıklı olarak Irak konusunun ele alınacağını söyleyen Ecevit, "ABD'nin Irak ilc yakından ilgilcndiği belli. Çok önemli ve faydalı bir gezi olacak" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Afganıstan operasyonunda sonuca yaklaşan ABD yönetımı, dıkkatlerını yenıden Irak lideri Saddam Hüseyin'e çevirirken, Türkiye üzerınde de baskısını arttırıyor. Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı George Bush'un davetı üzerıne ocak ayında gideceği Washington'da ağırlıklı olarak Irak konusunu ele alacaklarını söyledi. Ankara, Saddam Hüseyın'ı devirmeyi amaçlayan senaryolar konusunda "olmazsa olmaz üç koşulunu" VVashington'a ıletmeye hazırlanıyor. Dışışleıi Bakanı lsmail Cem, Başbakan Ecevit'i dün Başbakanlık'ta zıyaret ederek ABD zıyareti ıçin Dışişlerı'nın hazırladıgı dosyayı ilettı. Edınılen bılgılere göre Ankara, Ecevit'ın zıyareti sırasında Irak konusunda şu üç koşulu iletecek: 1Irak'ın toprak bütünlüğü temel alınmalı. 2Bir Kürt devletinı katıyen kabul etmeyız 3Körfez Savaşı'ndaki kayıplarımız tekrarlanmamalı. Başbakan Ecevit, dün gazetecılerın sorularını yanıtlarken VVashıngton'da ağırlıklı olarak Irak konusunu ele alacakları söyledı. Ecevit, "Irak'a müdahale konusunda ABD'den alınan bir duyum var mı" sorusu üzerıne "Biz Irak ile çok yakından ilgiliyiz. Çünkü komşumıız Irak'ta olup bitenler, Türkiye'yi de şu veya bu şekilde ilgilendiriyor, etkiliyor. ABD'nin de Irak ile kendi açısından yakından ilgilendiği belli" dedı. Ecevit, "Sayın Bush ile görüşmcmizin çok önemli olacağına inanıyorunı. Bugünkü haberlcrde ABD Dışişleri Sözcüsü'nün de belirttiği gibi, onun kııllandığı tabirle ABD ile aramızda onlarca sorun var. Bu arada, sözcü, Irak'tan özellikle bahsetti. O konuya ağırlık verccekleri anlaşılıMArkusıSa.l7,Sü.rde İSMAİLCEM'E MUHABİRLERDEN 'NOTA' M 17. Sayfada CEM, MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ • 17. Sayfada Barış gücüne 1 tabur asker # Afganistan'da konuşlanacak gücün adı ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) olacak. ISAF'ın komutasını 3 ay süreylc Ingiltere yürütecek. Türkiye'nin katkısının ilk aşamada 300400 kişilik bir öncü kuvvetten, grubun üstleneceği misyona göre bin kişilik bir tabura kadar çıkabileceği kaydedildi. # Yaklaşık 5 bin kişiden oluşması beklencn güç için İngiltere'nin 1500, Ispanya ve ltalya'nın 700, Fransa'nın ise 200 asker görevlendireceği belirtiliyor. Güçte Türkiyc'nin yanı sıra aralannda Kanada, Ispanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Ürdün ve Malezya'nın da bulunduğu 16 ülkeden askcrin yer alması bekleniyor. • 9. Sayfada Türkiye bilimsel proje • DPT, Türkiye'nin dünyadaki bilimsel yarıştan neden geri kaldığını araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre geçen yıl teknolojik projelerin yüzde 76'sı tamam lanamadı. EBRU TOKTAR ANKARA Dünyadabilımsel ve teknolojik araştırmalar alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanırken Türkiye'de başlatılan araştırmaları "sonuçlandırma" başarısı bile gösterilemıyor. 1998 yılında teknolojik araştırma projelerinin sadece yüzde 23 'ü, 1999'da yüzde 25' i, 2000 yılında ise yüzde 24'ü tamamlanabildı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), projelenn zamaMArkasıSa. 17,Sü.3'te DPT araştırması Şiddetli kar ve tipi nedeniyle okullarm tatil olması bayram tatilini uzattı. Kent trafiğine çıkmayan yurttaşlar karın bcyaz keyfini çıkardılar. Kara teslim olan îstanbul'da yurttaşlar belediyeye tepki gösterdi Otto Schily: Ekonomik kriz ülkede şiddeti arttırdı Arjantin'de büyük yağma # Arjantın'de ekonomik knze eşlik eden toplumsal umutsuzluk, yağma olaylarındakı artışla kendını gösteriyor. Baijkent Buenos Aıres'ın zengin serntlerinde öncekı gece çok sayıda dükkân ve mağaza yağmalandı. Başkentte de gösterıcıler, krızle mücadele içın düzenlenen bir toplantıdan ayrılan Devlet Başkanı Fernando de la Rua'nın makanı otomobılını taşladılar. Rua, ülkeyi saran şıddet olaylarından sonra sıkıyönetim ilan etmeyeceğını açıkladı. • 10. Sayfada 6 Jaşi donarak yaşamını yitirdi yapan lstaııburBüyükşehirBelediyesi'nin çalışmadığı, lstanbul'u etkisı altına alan bir günlük kar yağışıyla ortaya çıktı.Yandaşlanna trilyonlarca yardım yapan büyükşehir belediyesi, altyapı ve yol bakımında sınıfta kaldı. Yollarda kalan yurttaşlar, belediyeye ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne büyük tepki gösterdi. Îstanbul'da 3 kışı daha donarak öldü. 8 ilçedekı ılköğretım okullan ve liselerbugün de tatıl edıldı. llğltltflC UVU VCYllÜl Kış mevsıminın, etkisini iyice hissettirmeye başladığı yurt genelinde kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara yol açıyor. Okullar Bılecık, Kütahya ve Kars'ta 3'er; Niğde, Bursa, Samsun'un Havza, Tekırdağ'ın Çorlu, Bolu'nun Mengen ve Mudurnu ılçelerınde 2'şer; Manisa'nın Gördes, Konya'nın Derbent ilçesinde 1 'er gün tatıl edıldı. Trakya Üniversitesi'nde de eğitıme 3 gün ara venldi. Edirne, Çanakkale ve Kırıkkale'de 3 kişi soğuk nedeniyle donarak yaşamını yitirdi.B 6. Sayfada Kaplan 'a güvence yeterli # Içişleri Bakanı Yücelen'le görüşen Almanya Içişleri Bakanı Schily, "Ölüm cezası konusunda verilecek güvence, Kaplan'ın sınır dışı edılmesı için yeterli olacaktır" dedı. Yücelen Kaplan'ın Bin Ladin ile ılişkısı olduğu yönünde bulgulara sahip olduklarım söyledi. Bakan Yücelen, "Schily, Millı Cîömş'ün de ızleme altında tutulduğunu, gerekırse yasaklanacağını söyledi" dedı. M 4. Sayfada eledİye ÇallŞmiyOr "Büyükşehir çahşıyor" sloganıyla sürekli reklam SSSB'DEN TÜRK EKONOMİSİNE ÖVGÜ • 10. Sayfada HtNDİSTAN'DAN SAVAŞ UYARISI • 9. Suvfada ERZURUM SHAKESPEARE İZLÎYOR M 3. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yangın Yılları"ndan geçip gelmiş bir şair \ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Irak'a Operasyonun Zamanı? Başbakan Ecevit, Başkan Bush'un çağrılısı olarak ocak ayında ABD'ye gıdiyor. Başbakan'dan ve VVashıngton'dakı resmı ağızlardan alınan ışaretlere bakılırsa; gezı, pek çok açıdan onem taşıyor. ABD Dışişleri Sozcusu Boucherözetledı; "Muttefıkımız Turkıye ile konuşulacak 'onlarca' konu var" dedi Ahmet Telli Ahmet Tellı, ıki seslı şıır yaşamında ettı 'Şiırıme ne yapmak şiırimizın bu asi çocuğu on kıtap, albümü ve yüzlerce yazı yazdı Ülkesinin dertlerini kendine sorun Daır'ın son bölümü Telli'nin şiirde ıstedığını açık seçik anlatıyor Mersin Giderken Tersine••• Songidişımdeyol boyudızılen 1015 katlı bınaları gorunce, gozlerıme ınanmamıştım. Meyve bahçeleri sökulmüş, yerine beton oturtulmuş... Çarpık manzarayı ızlerken mırıldanmıştım. O ünlü deyişımiz tersine dönmüş... Galıba Mersın tersine gıdiyor! Son felaketler zıncırı gösteriyor kı galıbası fazla; Mersin çoktaan tersine gıtmış... Su, her şeyı su yü MArkasıSa. 17,Sü.Vde Bugün Cumhuriyet ' I e b i r l i k t e . . . MArkasıSa. 17, Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog