Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 8 GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada bakan Yardımcısı? IMF'nin devletin küçülmesi formülünü dayatmasından hemen sonra; halkımızın ne olduğu ya da olmadığını anlamadığı "değişimpaketini" ANAP örgütüne anlatmaya çalıştığı sırada... Kimi yerde ve kimi zaman ANAP liderinin siyasal yapısını anlamak zorlaşıyor. Orneğin; Yılmaz, topluma 2002'de birazcık olsun rahat nefes alacağını müjdeleyeceği yerde, tam tersine "gelecek yılı oruç tutarak geçireceğini" Başbakan'dan da Devlet Bahçeli'den de önce halkımıza duyurmaktan galiba zevk alıyor. Bilinmeyenleri önceden açıklayarak birinciye gelmek gibi bir tutkusu var Mesut Yılmaz'ın. Ne ki; devlet adamlığıyla parti liderliği arasındaki ince çizgiyi sanırız çoğu zaman yitirdiğinin ayırdında değil. Ecevit ve Bahçeli, zaten halkın IMF ve standby denilince boy boy kazıklar geleceğini önceden kestirdiğini bildikleri için sustukları birdönemde; yakın gelecekte oy avcılığına soyunacak olan ANAP lideri, o krizden bu krize sürüklenen, krizlerin bedelini ödeyen topluma hükümetin "oruç ayını 30 günden 365 güne çıkardığını" duyurmakta bir sakınca görmüyor. Oysa, kimi gerçekleri duyurmanın da bir üslubu var. Mesut Yılmaz, devlet adamı kimliğini kanıtlamak için Başbakan'dan da bakanlardan da önce duyurduğu müjdelerin; parti liderliği ile partisinin sorgulanmasına yol açtığını biliyor mu acaba? Galiba yazılıp çizilenler toplumsal tepkiler umurunda bile değil. Halkın medyaya, siyasetçilere, tabii muhalefete inanmadığından yola çıkarak halka ters düşen doğruları söyleyerek puan toplayacağını sanıyorsa, ilk seçimde yanıldığını görmesi güçlü bir olasılık. Halk indindeki gerçeklerin özeti şöyle: (2002'de) Işi olanları işten çıkaracaksınız, iş arayanlara iş vermeyeceksiniz. Petrolden şekere, her ürüne zam yapacaksınız. Fiyatlar artarken maaş ve ücreti sınırlayacaksınız. Treni, uçağı kısacaksınız. Elektriğe, telefona zammı bastıracaksınız. Doğalgaz kullananlardan metreküp başına 12 bin 500 lira vergi alacaksınız. KlT'lere ne hizmet ve mal üretiyorsa bolca zam yapacaksınız. CUMHURİYET 2 ARALIK 2001 PAZAR HABERLERIN DEVAMI Başbakanlık'ta yapüacak urvede Kıbrıs sorunu,AGSP bunalımı, Irak veAfganistan tartışüacak Dış politikada zorlu hafta yal bugün yapılacak zirve öncesinde Başbakan Ecevit'e son gelişmeler hakkında bilgi verdiler. Toplantıda ağırlıklı olarak Kıbns konusunun konuşulduğu, AGSP, Irak ve Afganistan 'a asker göndenlmesıne ilişkin konulann da bugün ayrıntılı olarak ele alınacağı öğrenildi. Kıbns konusunda ise kntıkbır döneme girdiğı süreçte adadaki bunahmın nedenleri ve 1974 öncesi olaylann yeni kuşaklara anlatılması için başlatılması öngörülen propaganda atağının ele alınması bekleniyor. Türkiye, 4 Aralık'ta yapılacak DenktaşKlerides görüşmelerinın sürdürülmesınin Kıbns'ta çözüm istemeyenın Türk tarafı olduğuna ilişkin görüşün düzeltilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor. AGSP'de 26 Kasım'da AB'nin yaptığı öneriyi kabul etmeyen Türkiye, güvenliğiyle ilgili kaygılarının anlaşılması gerektiğinin altını çiziyor. Yunanıstan'ın, Türkıye'nin AB'nin otonom operasyonlarına katılımını veto etmesinin önlenmesini isteyen Türkiye, Avrupa gücünün Kıbns ve Ege'de GUNDEM • Baştarafı 1. Sayfada MUSTAFA BALBAY ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dış politikada zorlu bir sürece giren Tiirkiye, sorunlarla ilgili izlenecek polıtikayı bugün yapılacak geniş katılımlı toplantıda ele alacak. Başbakan Biilent Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da katılması beklenen toplantıda, Kıbrıs sorunu, AGSP bunalımı, Irak, Afganistan konuları ele alınacak. Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'a verilecek mesajlar da görüşülecek. Dışişleri Bakanı Ismail Cem ve Müsteşar Büyükelçi Uğur Zi müdahil olmaması için de güvence arayışında. Afganistan'a asker gönderilmesi için Türkiye'nin ikı koşulu bulunuyor: Afganistan'da siyasi otoritenin sağlanması ve güvenliğin oluşması. Türkiye, bu koşullar oluşmadan asker gönderilmesinin yararlı olmayacağı düşüncesindc. Irak'a yönelik olası bir operasyon konusunda da büyük kaygı duyan Türkiye, dış politika zirvesinde 45 Aralık günlerinde Ankara'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Powell'a verilecek mesajlan aynntılandıracak. Onlemler paketi tatıııiıı etmedi mesi durumunda partiANKARA (Cumhurimizden kopmalar olur. Dyet Biirosu) Reel sektöSabancı, Türkiye'nin giderek fakirleştiğini söyledi SP'den istifa ederiz." rün sorunlarına yönelik Alınan diğer onlemler olarak açıklanan onlemler de şöyle açıklanmıştı: paketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birhği'ni de Exlmbank: Türk Ekonomî Servisi Sabancı Holding mesajlar bulunduğunu dile getirdi. (TOBB),DSP'yıdememEximbank programlarınYönetim Kurulu Başkanı Sakıp Mesajlardan önemli dersler nun etmedi. TOBB, katnıa dan uluslararası taşımacıSabancı, Türkiye'nin giderek çıkarmak gerektiğine dikkat çeken değer oranlarının düşürüllık sektörünün de yararfakirleştiğini belirterek "Kalkınma Sabancı, ülkedeki girişimcilerin mesı, Hayat Standardı landınlması amacıyla katreninden indik, fukaralık trenine fabrika yapmak için Romanya'ya, Vergisi'nin kaldmlması, rayolu mal taşımacılığına bindik" dedi. Bulgaristan'a gittiğini hatırlattı. Işsizlik Sigortası Foyönelik uluslararası nakTiirkân Sabancı Görme Engelliler "Sen burada Halis'i kaçırırsan, nu'nun hemen kullanılliyat pazarlama kredisi Okulu'nda düzenlenen beyaz Ahmet, Mehmet memleketten ması gibi önenlerinin kaprogramı Aralık 2001 'de baston dağıtım töreninin ardından kaçıyorsa, George gelir mi yahu" bul edilmemesi nedeniyle uygulamaya konulacak. basın mensuplanmn sorulannı diyen Sabancı, yabancı sermayenin açıklanan paketi "yeterKaynak kullanımı yanıtlayan Sabancı, işadamı Halis Türkiye'ye gelmesiyle birlikte siz" bulurken DSP'liler desteklemefonu:\v Toprak'ın bazı basın organlannda ülkeye yeni kaynaklann da de mali miladı kaldırmayı deli ithalattan halen yüzde yer alan açıklamalannda önemli geleceğini vurguladı. hedefleyen düzenlemeden . 3 oranında alınan KKDltiit rahatsız oldular. ^ F'nin azaltılmasıyla ilgili güven ve inanç yoksa, yaşadığı tur" hükrnü de DSP içinde raçalışmalar31 Aralık 2001 tarihiTOBB, istedikleri pek çok dühatsızlık yarattı. Eski Maliye ne kadar sonuçlandınlacak. zenlemenın de pakete alınmama mız krizlerden kurtulmak Bakanı Zekeriya Temizel taranıümkün olmaz. Türkiye, yeni sından rahatsızlık duydu. özelTaşımacılıkta slgorta fı ndan ha/ırlanan ve "Nereden krizler yaşamamak için öncelikle mali milada yönelik olarak maliyetlerl: 11 Eylül sonrabuldun yasası" olarak anılan likle Siyasi Partiler ve Seçim yapılacak düzenlenıenin kapsasında oluşan prim artış riskleri mali miladın devre dışı bırakılyasalarını değiştirmeli, kabumının netlik kazanmaması, bansektörün genelinde izlenecek, dığını söyleyen DSP Sakarya kaların KOBl'lere açacakları ğunu kırmalıdır" diye konuştu. ihtiyaç halinde gerekli düzenleMilletvekili Ramis Savaş, makredilerin hacminin ne olacağı, melcr yapılacak. Mali milat tepkisi li mılat konusundaki bu açıklane kadarlık süreyi kapsayacağı Yarım kalmı$ yatırıma malara sert tepki göstererek şu gibi konulardaki belirsizlik, Pakette; mali milada yönelik destek: Yanm kalmış yatırımdeğerlendirmeyi yaptı: "TopluTOBB'nin paketten tatmin olmaolarak yer alan "01.01.2003 talann tamamlanması için aynlmun her kesiıninden özveri masına yol açtı. TOBB Başkanı rihine kadar ertelenmiş bulubeklendiği bir ortamda işveren mış kaynaklara işlerlik kazanRifat Hisarcıklıoğlu da alınan nan mali milal ile ilgili kaygı ler vcrgi vermek istemiyor. Bu dınlacak. önlemlerin krizi yenrnek için yeve endişeleri giderecek ve işTesvlk belaelerlne nun sonucunda 2003'e erteleterli olmadığını belirterek "Silemleri kayıt içine almayı heUZatma: 31 Aralık 2001 tarinen mali miladın tamamen kalyasal iktidarlar, topluma güven defleyen yeni bir model üzehinde süresi dolacak yatırım dırılmasına yönelik bir plan vermeli, hedef ve amaçlar korinde, hükümet ile TOBB arateşvik belgelerinin süreleri 1 yıl var. Böyle bir planın gerçekleşnusunda inandırmalıdır. Eğer sında anlayış birliği oluşmuşuzatılacak. Memlekette 'iş yok'borusu çaliyor lar sohbahar usul usul. Eylülde yeşiller sarıyı kapıda karşılar, hemen içeri almaz. Hani pek çok ağaç dalındaki renkler için sayeş desek yeridir. Ekimde nöbet değişimi... Sarılar içeride, yeşiller dış kapının hemen Önünde... Kasım tam sonbahar. Kış ısrarla kapıyı vururken yaprakların pek de acelesi yoktur. "Sonbahar kelebekleri" derim onlara. ömürleri, renkleri, dümeni rüzgâra teslim etmiş dalgalı gidişleri insanın gözlerini şaşılaştırır. Insana neler öğretmezler ki... Bir kavak ağacının en tepesindeki yaprakla alt dallarındaki yaprak toprakta eşitlenirken akla getirdiklerinden hangisini seçmeli? Ağaçların her biriyle sohbahar yolculuğu ayrı güzeldir ama, ötekiler alınmasın, ben en çok kestaneyle yolculuğu severım. İlk yola çıkan onlardır, kasım sonuna kadar da kasım kasım kasılıp, sonbaharın tadını çıkarırlar. Kasımdan aşşa kış deyip, bahar hazırlıklarına geçerler. Ikıli bir sohbahar serüveni vardır kestanelerin... Birincisi meyveleri; bir inci tanesi gibi özenle koruyarak büyüttükleri kestanelerin kabukları açılır, tık tık yere düşer... Ikincisi yapraklar; 5'li, 6'h yelpazeler dal dibinden kopup tomurcuğa veda edip düşerler. "Bahara hazırlık" ıçi boş bir tanım değil. Sohbahar yapraklan düşmeden hemen diplerinde martta açılacak tomurcukların uçları belirir... Kestane yaprakları dökülürken hep o 5'li, 6'lı bloklarını koruyorlar. Onları buluşturan yaprak dalı güçlü olmalı. Ama yere düştükten sonra nasıl oluyorsa parçalanıyorlar. Demek ki düşmek, beraberinde parçalanmayı da getiriyor! Hava bıraz da rüzgârlıysa kestanelerin türkü söyleyerek toprakla buluşmasının seyrine doyum olmaz: Benim adım kestane/ düşerim tane tane/ her mevsim güzelim/ benim gibi kaç tane... Sevinç gözyaşları Rüzgâr dedik ya, orada duralım... Yaprakların rüzgârla bir olup kurdukları orkestra için şu tanımı kullansak abartma olmaz: Dünyanın en kalabalık orkestrası... Binlerce yaprağın değişik tonlardan sesini yükselttiği, dalların onlara ayak uydurmak için çırpındığı, yere düşen yaprakların daldaki arkadaşlarına sessizce el sallayıp uyumu bozmadan koştuğu, anlatımı zor bir orkestra... Bu orkestranın birözelliği daha vardır; durduğunuz yere göre ses değişir.lnsanoğlunun yüzyıllardır adım adım geliştirdiği müzik aletlerinin kaçı, yöne göre ses verir? Ağacın altında iseniz üstünüze müzik yağıyormuş gibi olur; ben de zıplayıp sallansam... Rüzgârın estiği taraftaysanız, ağaca dönüp baktığınızda sese görsellik eşlik eder. Binlerce yaprak hem el sallıyor hem müzik yapıyor... En geç yapraklarını dökenler ise söğütler. Sanki kendisinden önce gidenlere bir şeyler öğütler... Sarkık dalları saran yapraklar, öteki ağaçların aksine rüzgârla sadece müzik yapmazlar, dans da ederler. Sazlıklar sarıya dönerken rüzgârla sarhoş olan dalların en büyük hüznü, serçelerin artık tutunamaması olmalı... Yazda baharda yeşil saz dallarını eğip salıncak oynayan serçeler, sonbaharda aynı şeyi denerken dal kırılınca küsüp gidiyorlar... Sonbaharın sevinç gözyaşlarıysa yağmur... Yağmur damlalarının yediveren güllerinin içinde oluşturduğu gölcüğe dudaklarınızı sokup tadını aldınız mı, daha ne isteyesiniz ki! ankcum@ttnet.net.tr Müjdelere tepkiler Yılmaz'ın müjdelerinde iş ve aş yok! Köylü, çiftçi soyafasulyesi ve kanola bitkisı dışında hiçbir şey üretemeyecek, ama ne ile yaşayacak, bilinmezler arasında. İşten çıkarılanlar, iş bulamayanlar ne yiyecek, ne giyecek; hükümetin (tabii müjdeler açıklayan Yılmaz'ın) defterinde yazılı değil. DİE'ye göre son dokuz ayda yüzde 8.5 "fakirleştik." IMF'ye verilen iyi niyet mektubunun 2002'de vatandaşı perişan edeceği genel ve yaygın bir kanı. Ama bu koşullarda 2002'de, birden büyüme bekleniyor(muş)! Alım gücü eksinin altına düşen memur ve işçiler haklarını istemek için dün bütün yurtta; Istanbul'da, Ankara'da, Izmir'de, Adana'da "meydana çıktı." Işte meydanları renklendiren kimi işçimemursloganları: "ışsizliğe, yoksulluğa, hırsızlığa karşı insanca yaşama hakkı; IMF'ye değil, halka bütçe; Hemen seçim." Dış kıskaç: AB ile Avrupa ordusu karar mekanizması konusunda anlaşmazlıkAB'nin geleceğini biçimlendirme ve üyelik çabalarında Türkiye'nin dışlanması 11 Eylül'den sonra özellikle PKK'nin da artık Avrupa ülkelerinde kara listeye alınacağını içeren havamızda fiyasko, Kıbrıs dayatmaları ve... ...Irak'a savaş olasılığı günden güne güçlenirken ABD'nin giderek yoğunlaşan politikası: "Iraksavaşında ülkelerya bizim yanımızda ya da Saddam'/n yanında olacak. Bunun ortası da olamayacak!" Içerde ekonomik ve siyasal açmazlar, dışardan savaş rüzgârları... Tünelin ucunda ışık görünecekmiş? Hadi canım sende! AkarcalıTÜSİADı elestirdh Politikoyla değil ekonomiyle ügilenin LEFKOŞA (AA) ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve Istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, "TÜSİAD gibi kuruluşların,KKTC'nin ekonomik sorununu yüklenmeden ve ekonomik sıkıntılarına eğilmeden, sadecc politik yaklaşıma yönelik yaptıkları açıklamaların kolay ve ucuz olduğunu" söyledi. KKTC tşadamları Demeği'nin(tŞAD)davetlisi olarak Lefkoşa'da bulunan Akarcalı, bazı ekonomik kuruluş ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Temaslan sırasında açıkmalarda bulunan Akarcalı, Türkiye'de, Kıbns ile ilgili genel politika ve uluslararası ilişkiler dışında, Kıbrıs'ta yaşanan günlük sorunların bilinmediğini belirtti. KKTC'deki ekonomik gelişmeden, istihdamdan, zenginlikten ve refahtan sorumlu iş dünyasının yaşadığı sıkıntıların ise hiç bilinmediğini kaydeden Akarcalı, bunlarla ilgili olarak Türkiye'de sistematik bir bilgi olmadığını söyledi. Akarcalı, "Madem ki Türkiye'deki TÜSİAD gibi ekonomik kuruluşlar Kıbrıs'ın siyasi çözümüyle ilgileniyorlar, kendilerinin varlık nedeni olan ekonomik meselelerle de asli bir şekilde ilgilenmeliler. tnandırıcılıkları ancak o şekilde olabilir" diye konuştu. TÜSİAD Başkanı Tuncay özilhan'ın Kıbrıs sorunu hakkındaki açıklamalarını sert bir dille eleştiren Akarcalı, "TÜSİAD gibi kuruluşların, KKTC'nin ekonomik sorununu yüklenmeden ve ekonomik sıkıntılarına eğilmeden, sadece politik yaklaşıma yönelik yaptıkları açıklamalar kolay ve ucuzdur" dedi. ÇATIŞMA ÇIKTI Aşırı sağcı Milliyetçi Demokratik Partisi yandaşları, Nazi dönemindeki Alman ordusunun işlediği suçları anlataıı bir serginin açılmasını protcsto etmek amacıyla dün başkent Berlin1de yürüyüş dü/.enledi. Yürüyüşü protesto etmek için toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 1200 göstcrici polise yollardan söktüklcri kaldırım taşlarını atarken polisler de göstericilere cop ve ta/vikli suyla müdahale etti. (Fotoğraf: AA) Bendit orduya dil uzattı Türkiye 'nin geleceğini ipotek altına alıyor BARIŞ DOSTER Açıklamaları ve tehditkâr üslubuyla tepki çeken TürkiyeAvrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Daniel CohnBendit, "Türk siyaset hayatında ve diğer alanlarda, ordunun oynadığı önemli rol, Türkiye'nin AB bünyesindeki geleceğini ipotek altına almaktadır" dedi. edebilecek askerlerin bulunmasını kabul etmek zordur. Ekim ayında yapılan anayasa değişiklikleri, askerlerin yetkisini 'tavsiye' ile kısıtlamıştır. Ancak 1'ürkiye'nin tarihi, ordunun bugüne kadar siyaset hayatında oynadığı öncelikli rol, askerlerin bu tavsiyelerdeki ağırlığının belirleyici olmayı sürdüreceğini düşünmeye sevk etmektedir" diye yazdı. CohnBendit, Türkiye'nin azınlıklar konusunda da yapması gereken çok şey olduğunu, her şeyden önce, Azınlıklar Yüksek Komiserliği ile acilen işbirliği yapmayı kabul etmesi gerektiğini savundu. Neonaziler yürüdü, Berlin kanştı BERLİN (AA) Almanya'nın aşırı sağcı Milliyetçi Demokratik Partisi (NPD) taraftarlan, Nazi dönemindeki Alman ordusunun işlediği suçlan anlatan bir serginin açılnıasını protesto etmek amacıyla dün başkent Berlin'de bir yürüyüş düzenledı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı protesto yürüyüşü öncesinde olaylar çıktı. Aşın sağcılann yürüyüşünü protesto etmek için toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 1200 gösterici polise yollardan söktükJeri kaldırım taşlannı atarken polisler de göstericilere cop ve tazyiklı suyla müdahale etti. Polis yetkilileri, olaylar sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Neonazilerin protesto yürüyüşü ise olaysız geçti. Yürüyüşe katılan aşın sağcılar, "Tanrı bizimle ve her şey Almanya için", "1945 yılından bu yana müttefiklerin terörü var. Cinayet cinayettir" ve "Ataları ile alay edenler, kendilerini aşağılarlar" yazılı pankartlar taşıdılar. Aşın sağcıların tepkisini çeken sergiyi gezen Berlin eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit, amacının "aşırı sağcılara karşı barışçı bir şekilde cevap vermek" olduğunu söyledi. Wowereit, "Bu, NPD gösterisine karşı doğru bir cevaptır. Bu sergi, birçok kişinin hatırlamak istenıcdiği Alınan tarihinin bir bölümünü yansıtıvor. NPD'nin yürüyüşü de bazı kişilerin hâlâ geçmişten ders almadıklarını gösteriyor" dedi. Kent merkezindeki bir sinagogun ve söz konusu serginin açıldığı binanın önünden de yürümek isteyen aşın sağcıların güzergâhı daha önce değiştirilrnişti. ' Kıbrıs anahtar' Kıbns meselesini, Türkiye'nin AB'ye giriş anahtarı olarak nitcleyen CohnBendit, Türkiye'ye ilişkin görüşlerini, dokuz başlık altında, beş sayfalık bir raporda topladı. "Ölüm cezası", "tşkence ve gözaltı", "Hapishaneler", "Ifade ve düşünce özgürlüğü", "Örgütlenme özgürlüğü", "Adalet: Bağımsız ve adil", "Kürt ve azınlık sorunları", "Kıbrıs" ve "Ordunun rolü" başlıkları altında görüşlerini sıralayan CohnBendit, son anayasa değişikliklerinin belirli bir ilerleme sağladığını vurgulayarak "Bununla birlikte, MGK gibi yürütme erkinin önemli bir organının bünyesinde, doğası gereği büyük önenı taşıyan kararlannı etkilemeye devam Afgan kaclııu ön planda obııalı LEYLA TAVŞANOĞLU Afganlı kadınlarla dayanışma toplantısı bütün dünyada olduğu gibi cumartesi günü Istanbul'da da yapıldı. Kadın ve erkek parlamenterler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan grup, Dedeman Oteli'nde bir araya gelerek Afganlı kadınlann dinmek bılmeyen acılannı konuştular. Toplantının açış konuşmasını yapan Marmara Grubu Vakfı Insan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver şunlan söyledi: "Hepinizin bildiği gibi Afgan kadınları Talcban yönetinıi altıııda kadınlık larihinin en büyük haksızlıklarından birine uğradı. Cinsiyet ayrımcılığının, kadınları nasıl yaşamın dışına itiverecek boyutlara ulaştığını gösterdi. Bu deııeyim mesajını alan kadınlar Afganistan için harekete geçtiler." ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın "Afgan kadınları yönetinıde mutlaka yer alacaklar. Bunun pazarlığı yapılanıaz" dediğini hatırlatan Suver, sözlerini şöyle sürdürdü: "italya'da Avrupa milletvekili Emma Bonino'nun Afganistan'ın ycniden yapılandırılmasında kadınlann her platformda temsil edilmesi için, İtalyan ga/ctelerinin ve dünya kamuoyunun da desteğini alarak mücadele yürüttüğünü biliyoruz. Biz Türk kadınlarının da bulunduğu bu kampanyada toplanan 5 bin inıza, Bonn'dakiAfganistan konferansına sunulmuştur vc 'Kadınlar Afganistan'da kurulacak olan hükümette mutlaka yer almalıdırlar' denilmiştir." Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşı Semra Sezer de toplantıya bir destek mesajı gönderdi. Dalıa sonra soruluyanıtlı sohbet bölümüne geçildiğinde, "Türkiye'deki kadınlann sorunları halledildi de sıra Afgan kadınlarının sorunlarını mı çözmeye geldi" biçimindeki bir soru tepkiyle karşı landı. Bu noktada Suver, "Konuyu evrensel boyutta düşünmek lazım" yanıtını verdi. Prof. Dr. Aysel Çelikel'in görüşleri şöyle oldu: "Türkiye'de sorunlar var diye insan haklarının evrensel boyutları olan dünyada bunu göz ardı edemeyiz. Afganistan yeniden yapılandırılırken Afgan kadınları mutlaka ön planda olmalıdır." Prof. Dr. Necla Arat, "Kadınlann bu tür baskılara ıııaru/ kaldığı iilke sadece Afganistan değil. Türkiye'de de kadınlann bir kısnıı dünyaya kapaldar. Ama bu durum bizim evrensel sorunlara eğümemizi engelleyemez" dedi. Bu arada milletvekili Gönül Saray da "Dışişleri BakanlığVna Afgan kadınlarma destek için sivil toplum kuruluşlanyla Afganistan'a gitmek istediğimizi bildirdik. BakanIık bize henüz istikrann sağlanmadığı uyarısında bulundu" diye konuştu. 'Çözüm bulunmair Avrupa Insan Haklan Mahkemesi karanna gönderme yaparak Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olduğunu öne süren CohnBendit, Türk tarafının, Kıbns'ta bir çözüm arayışına girmesinin çok acil bir durum olduğunu vurguladı. CohnBendit raporunda şu ifadeyi kullandı: "Türkiye'nin, çözüm bulmaksızm, AB'ye katılmasının düşünülmesi makul olmayacaktır." Sayısal Loto çekildi 2 kişiye 266 'şar milyar Haber Merkezi Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kuponlarında 9,13, 20,23, 28 ve 43 rakamlannı işaretleyen iki kişi, 266 milyar 803 milyon 40 biner lira ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilenler 1 milyar 134 milyon 700 bin, 4 bilenler 8 milyon 915 bin, 3 bilenler ise 920 biner lira ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi paylaşan talihlilerin, kuponlarını Istanbul Kadıköy ve Bursa'dan yatırdıklan açıklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog