Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 ARALIK 2001 PAZAR EMEKÇI MITINGI Sokaklara çıkan emekçiler hükümetten seslerini duymasını istediler BÎR YOL HÎKAYESÎ TAYFUN TALİPOĞLU Remiye, Mihael ya da Bir Aşk Masalı Kimine göre, üç ay, kimine göre üç yıl, kimine göre de bir ömür... En güzel yanıt şairden geliyor: "Aşka sınır çizilmiyor." Biz de demişiz ki bir dizemizde, "sonsuza kadar sursün diyorsan bu sevda, o zaman vuslat, yaşanmaya..." "Kerem'in Aslı, Ferhat'ın Şirın için öldüğünü" görmemiştik ama Gökçeada'nın Dereköy'ünde tanık olduk, "öldüren değil, yaşatan" sevdaya... Ne varsa yaşanmışlık adına, ağacına, taşına sinmiş özlem ve aşklarıyla, neredeyse tamamı boşalmış, bir zamanlar Türkiye'nin en büyük köyünün ki Rum vatandaşlarımız yaşarmış"yer almazsa olmaz yol öykümüzde" diyerek gidip, girişinde Dereköy'ün, çınar altında "merhabası"ndan sonra, çok memnun olmuştuk bizi tanımasına. Remiye'ymiş adı. Evi, "azilerde..." "Evde konuşalım, birçayımızı için" diyor. Davet kıramayacağımız kadar içten. Üstelik, gösterdiği ev, çekiyor bizi, bir şekilde, Mihael, kocası, daha da içten sıkıyor elimizi. Adadan konuşuyoruz, "Bir zamanlar"dan, "güzeldi o günler"den... Gün gün ellerinden kaçanlardan, alınanlardan... Hani yıktığının yenne daha iyisini koysan kimse bir şey diyemeyecek ama başarısız olunca "söz söylemek"hak oluyor, huzuru bozulana. Hassas dengelerin bozulmasına, TlGEM'in arazi kavgasına, bin kişilik açık cezaevine şimdilerde bakınca, "susmamak gerektiğine" inanıyoruz. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz "özeleştiri". Amaç eleştirıden de çok, "Gökçeada'nın yannına yalansız veyanlışsız varabilmek..." Dönersek hikâyemize, Elli ikı yıl önce Ankara'da bir Rum gencine âşık olup, benliğini yıtirmeden süren böyle yürekli bir sevdanın kahramanları karşımızda... Siyah beyaz fotoğrafı renklendiren sevgi, gözlerinde ve hâlâ evin en güzel yerinde. Ve en guzel sozcükler hâlâ dillerınde. Bitmeyecek bir aşkın tanığıyız... Tek tek fotoğraflar, hayat buldu sözcüklerinde. Sonra Mihael'in yaptığı seramikler ve sanatın incelikleri anlatıldı. Ayakustü geçiştirilecek değildi ya bu öykü, inanılacak gibi de... Ve bizi hiç sıkmadı. Ayazpaşa'da Park Otel'de garson olarak işe başlamış Mihael. Bir gün Yunanistan Büyükelçisi yemeğe gelip onu elçılikte ışe alana kadar... Sonra... Sonrası çok ama özü, Remiye... Tanışmaları, dini ayrılıkları, aileleri, ve... Elliyılhkevlılik... Elli yıl sonra bile birbirlerini kırmamak için "seçıyorlar" kelimelerini. "Her bayram kurbanımı kesmiştir Mihael, beni hiç üzmedi..." "Sen de heryortuda benim âdetlerıme uydun Remiye..." Hoşgörü öğretilmez, yaşanır. Yollar insanı yormaz mı? Elbette yorar. Ama yorgunluğunu bir dost selamı, Mihael Amca'yla Remiye Teyze gibi güzel insanlar alır. "Muhallebisinden daha tatlı böyle dılden" ayrılmak zor gelirdi elbet... öyle de oldu... Yüzlerınden çok, aşkları belleğimizde... Faks:0 312 467 09 05 Email: ttalipogluf' ixir.com ERKEN SEÇİM İSTEĞİ Ankara'da eylem yeri konusunda Valilik'le yaşanan uzlaşmazuk nedeniyle miting Isaat geç başladı. Ankara Film Festivali'ne katılan sanatçılar da eyleme destek verdi. Izmir'de yapılan mitingc katılım biiyiik olurken emekçiler erken seçim istcnıini diic getirdller. (Fotoğraflar: KEREM GEZER, OZAN YAYMAN) Fedakârlık sona erdi ANKARA • Emekçiler yine meydanlardaydı. Türkîş Başkanı Meral, "Eğer bu hükümet kıdem tazminatını, ikramiyeyi, kazanılmış haklanmızı geri almaya kalkarsa genel greve gideceğiz" dcdi. tstanbul Haber Servisi Bmek Platformu'nun Abıdci Hürnyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan yaklaşık 20 bin emekçi, hükümetı ıstifaya çağırdı. Hükümeti bir an önce seçime gıtmeye çağıran Türklş Başkanı Bayram Mend, "Eğer bu hükümet kıdem tazıninaüım ikramiyeyi, kazanılmış haklanınızı geri almaya kalkarsa genel greve gideceğiz" dedı. KESK Genel Başkanı Sami Evren "Eşitsidigc, yalana, yağnıaya, talana 'dur' diyeceğiz'' diye konuştu. TürkIş, DÎSK, KESK, HakIş, MemurSen, KamuSen, TMMOB'nin de aralannda bulunduğu çok sayıda sendika ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Emek Platformu'nun "uygulananekonomik politikaları protesto etmek anıacıyla" dün gerçekleştirdiği mitinge katılan binlerce emekçi, sabah saatlennde Şişli'de ve Piyalepaşa Bulvarı'ndaki Perpa önünde toplandı. Türklş Başkanı Meral, mitingdeki konuşmasında yıllardır ışçiden fedakârlık bekleyen ama IMF'nin her türlü programını uygulayan, batırdığı bankalann parasını emekçilerden çıkarmaya çahşanlara karşı toplandıklannı söyledi. Meral, w Çahşanlara grevlitoplusözleşnıeli sendika hakkı ahncaya kadar bu meydanlarda olacağı/. Emekçinin hakkını ahncaya kadar, İş Güvencesi Yasa Tasansı çıkıncaya kadar bu meydanlarda olacağız. Talana, vurguna, hırsızuğa dur demek için bu meydanlarda olacağız. Hükümet ve siyasi partilerden bir isteğimiz var. Artık yeter. Köylünün, esnafin, işçinin, memurun, halkın sorunlanna çözüm bulamıyorsunuz. Siz IMF'nin, Düııya Baııkası'nm denetimine girdiniz. Halkı unuttunuz" dıye konuştu. Meral, şöyle devam ellı: " Hükümet vesiyasiler şunu çok iyi bilsinler ki faizcilerin, banka baüranlann, hortumculann açıklannı kapatmak için bizim kazanılmış. haklanmızı gasp etmeye kalkarlarsa, onlan bu gökkubbenin altuıda rahat bırakma ŞEMSİYE DENİZİNDE EYLEM Emekçiler, aşın soğuğa ve yağmura rağmen pankaıtveşemsiyedeniziahindadavulzurnaeşliğindchalayçekti.(ALPER IURGUT) yız." KESK Genel Başkanı Sami Evren de devletin "küçülme" adı altında kamu hizmetlennden vazgeçmeyi sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "Artık yeter. Göz göre göre yapılan haksızhklara, eşitsizliğe, yalana, yağmaya, talana 'dur' diyeceğiz. Ferman onlarınsa bu iilke bizim. Pıhnızı pırtınızı toplayıp sizleri efendilerinizuı dizüün dibine gönderenler de bu ülkenin gerçek sahipleri olacaktır." Emek Platformu tstanbul Bileşenleri Dönem Sözcüsü Rıfat Yücel ise ckonomi yönetimimin doğrudan doğruya Dunya Bankası ile IMF'ye teslim edildiğini savundu. Emekçilere Kızday engeli ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Emek Platformu'nun, 1 Aralık kitlesel basın açıklaması için Ankara'da toplanan 10 bin emekçi, "Bu ülkenin gerçek sahipieri biziz" diye haybrdı. Eylem yeri konusunda Valilik'le yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle bir saat geç başlayan basın açıklamasında, emekçiler, erken seçim istemıni yinelediler. Açıklama öncesinde, Emek Platformu örgütlerinin Ankara'da gerçekleştirdiği kitlesel basın açıklaması öncesinde, eylem yeri gerginliği yaşandı. Açıklamanuı Güvenpark'ta yapılmasına izin verilmemesi nedeniyle, eylemciler, kendi örgütlerinin binalan önünde abluka altına alındı. Çalışanlann Kızılay'a yürüyüşü polis tarafindan engellendı. Sanatçılardan destek Ankara Film Festivali nedeniyle başkentte bulunan ve aralarında Hülya Koçyiğit, Berhan Şimşek, Rutkay Azfe'in de bulunduğu sanatçılar, Çankaya Belediyc Başkanı Haydar Yıbnaz'la birlikte, çalışanlann eylemine destek verdi. Genış güvenlık önlemlerinin alındığı ve Kızılay metrosunun da kapalı tutulduğu eylem sırasında, Harblş üyeleri, Türklş Genel Başkanı Bayram Meral'in Istanbul'da olmasıru protesto ederek eylem alanını terk etti. Valilik'le kurulan bağlantı sonucunda, Mithatpaşa Caddesi'nin eylem yeri olarak belirlenmesiyle başlayan basın açıklamasında ise hükümet eleştirildi. Basın açklamasına katılmak için eylem alamna gelen Birleşik Taşımacıhk Sendikası'nın 9 yöneticisi, Büro Emekçilcri Sendikası'nın 1 yöneticisi, EğitimSen'ın 2 üyesı, 4 davulcu, 14 HaberSen üyesi ve 5 öğrenci olmak üzere toplam 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. SES1885 0RTA0YUNCULAR 2 9 ICASIM'DAIM BAŞLAYARAK Ferhan Şensoy'un KÖKÜ BİTTİ ZIKKIM ZULADA Mâ\ ww SÜLEYMAN ÇELEBl: 25 MİLYON İNSAN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA Genel grev uyarısı Uğur Mumcu Alanı'nı dolduran binkişehirde Odunpazan Meydanı'nda YurtHaberleriScrvisiEmekçiler, Islerce emekçiye, ÖDP ve EMEP de des düzenlenen mitinge yaklaşık 5 bin kitanbul ve Ankara'nın yanı sıra yurdun tek verdi. Mitinge katılan KamuSen şi katıldı. Mitingdc, "Baskılarbiviyüdört bir yanında da alanlardaydı. DüGenel Başkanı Kesul Akay'ın konuşdıramaz"," Yaşasuı sınıf dayanısmasr zenlenen mitinglcrdc genel grev uyaması "Devletgüdümlü sendikaya hayır", sloganlan atıldı. Bohı'da 17 Temmuz Karısında bulunan emekçiler, "Bu ülke "Sahte sendika yasasuıa hayır" slogan palı Spor Salonu önünde toplanan yakbizun", "IMFdefol" sloganlan atarak lan ve "Yuh" sesleriyle engellenmeylaşık 3 bin emekçi ve demokratik kithükümetı ıstifaya çağırdı. OHAL bölle çalışıldı. le örgütü temsilcisi, sloganlarla Kardegesınde ise hak aramak ısteyen emekSamsun'da Atatürk tlköğretim Okulen Sınemalan önüne kadar yürüdü. çiler bir kez daha engellendı. lu önünde toplanan emekçiler Cumlzmir Gündoğdu Meydanı'nda dühuriyet Meydanı'na kadar yüriidüler OHAL bölgesl zenlenen mitinge yaklaşık 10 bin kişi Mitingin ardından TKP il örgütü bınakatıldı. Mitinge katılan DlSK Genel sına polis baskın yaptı. Erzurum'da IsGaziantep, Giresun, Edirne, AdapaBaşkanı Süleyman Çelebi, Türkiye'de zan ve Sıvas'ta da emekçiler meyyoksulluk sınınnın altında yadanlardan hükümeti istifaya çaşayan insan sayısının 25 mil• Diyarbakır, Mardin, Van, Batman, ğırdı. Diyarbakır, Mardin, Van, yonu aştığına dikkat çekerek Batman, Şırnak, Hakkâri ve Tun"Krizin temelinde yıllardır Şırnak, Hakkâri ve Tunceli'de mitinge celi'de ise mitinge izin verilmehalka yalan söyleyen siyasiler izin verilmedi. Tunceli'de sabah di. Tunceli'de sabah saatlerinde var. Yağmalıyorlar sonra da saatlerinde Tosun Sokak'ta toplanan Tosun Sokak'ta toplanan yaklabıına kamu açığı diyorlar. Kayaklaşık 200 emekçi, polisin müdahale şık 200 emekçi, polisin müdahamu açıklannın nedeni, KİTIer le yapacağı anonsu üzerine dami, sağhk hiznıetleri mi, yokedeceği anonsu üzerine dağıldı. ğıldı. Van'da da emekçiler, Cumsa egitinı nıi? Bunun yanıonı huriyet Caddesi'nde KESK biveremiyorlar. Açıklann nedeni kıt olaıı kaynaklan sermayenin kul tasyon Caddesi'nde yaklaşık 700 enıek nasında bir araya geldıler ve basın açıklanımına sunmalandır" dıye konuştu. çı toplandı. Grup ise halay çektikten son laması yaptılar. Diyarbakır'da Emek Platformu Sözcüsü, Diyarbakır, Batra dağıldı. Malatya'da Kermek MeyIzmit'te emekçiler SEKA Izmıt Işletmesı önünden hükümet aleyhine slo danı'nda düzenlenen mitingc, HADEP, man, Sıırt Tabip Odaları Başkanı Necgan atarak yüriidüler. Selülozlş Sen ÖDP ve EMEP de destek verdı. Zon det tpekyüz, yaptığı açıklamada mitinge OHAL Valiliği'nin izin vermediğiguldak'ta lstasyon Meydanı'nda topdikası Kocaeli Şube binası önünde toplanan yaklaşık 1500 kışı IMF'ye tep ni belirtti. Bingöl'de Dörtyol Meydalanan gruba hıtaben bir konuşma yapan Haktş Konfederasyonu Genel Baş kilerinı haykırdı. Genel Madenlş Sen nı'nda kitlesel basın açıklaması yapılkanı Salim Uslu, hükümetin halkın so dikası Genel Başkanı Çetin Altun, si dı. Polis ilk aşamada açıkJama yapılmasına izin vermedi, ancak daha sonrunlannı çözmek yenne IMF'nin taşe yasi ıktıdarın IMF'ye ve Dünya Banra müdahaleden vazgeçti. kası'na teslim olduğunu söyledi. Esronluğunu yaptığinı savundu. Adana'da Mltlngden notlar Yaklaşık ıkı saat süren mitinge DlSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, Türktş 1. Bölge Temsilcisi FarukBüyükkucak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sendikacı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. "tşçi memur el ele genel greve", "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye", "Kahrolsun ABD emperyalizmT, "Zaferdirenen emekçinin olacak", "İçvedış borç ertelensin. Hortumculann mallanna el konsun", "Kıdem tazıninatlannuz 1 veikramiyelerimiziyokedenıezsiııİ7.''yazılı pankartlann açıldığı nııting boyunca, emekçiler, "Vurvurinlesin, hükümet dinksüT, "Hükümet istifa", "Genel grev geliyor" şeklinde slogan attı. TürkIş Başkanı Bayram Meral kürsüye çıktığı sırada küçük bir grup taraf ından protesto edilerek yuhalandı. Mitingde TGS pankartı altında toplanan gazeteciler ile imamların örgütlcndiği Din GörSen Bağımsız Hizmet Sendikası dikkat çekti. Mitinge CHP, ÖDP, İP, HADEP, TKP, EMEP gibi siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sol dergiler ve tutuklu yakınlan destek verdı. EKOIMOMIK GULDURU bir buçuk perde FERHAN ŞENSOYTARIK PAPUÇCUOĞLURAStM ÖZTEKİNLEVENT UNSAL CELAL BELGİLSERAP GUNAYDINALI ÇATALBAŞORHAN ERTURK PINAR ALSANRESUL OKKANOZKAN AKSUSAYGIN DEÜBAŞEÜF DURDU ORÇUN KAPTANÖZGE ÇATIKKAŞEBRU SOYUERDENECE ERDOĞUŞNATAÜ İZKÜBARLAS ve Artız Kuş GAGOŞ Ferhan Şensoy' un SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU cumartesi / 20:00 pazar / 15:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy FİŞNE PAHÇESU Cüldürü cuma / 20:00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER perşembe / 20:00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAJt / Takslm, Suadlye, Akmerkez / İSVİÇRE HASTANESİ OZEl "GerçekSanatın Yanında"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog