Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A.Ş'yi temsilen Cumhuriyet Vakfı adına İLHAN SELÇUK Genel YayınYönetmeni: tbrahim Istihbarat: Cengiz Yıldırım • Ekonomi: Özlemı YflYıldız • Yaztişleri Müdürü: SaBm z a k • K ü l l ü r : Eeı'men Berköz • Spor: Abdülka.. . ., A c , , wj",,. dir Yücelman 0 Makale er: Sami Karaören 0 Alpaslan • Sorumlu Mudur. U ü z c l t m e . A b d u l , a h Yaz.cı • BilgiBelge: Edibe Fıkret llkız • Kara llabcr Merkezı Buftra • Yurt Haberleri: Mehmct Faraç • Avrupa Müdürü: llakan l'emsilcisi: Güray Öz Yayımlayan: Yenı Gün Hubcr Ajansı Basın ve Yayjnııhk A.Ş, Baıkı: Sabah Yayıncılı TiirkocafSl Cad. W 4 I CağaloJSlu 34334 Islanbul. I'K. 240 Sırkm 34435 Islanhııl Yayın Kunılıı: llhan Stlçuk (Baş Ankara Temsilcisi: Muslafa Balbay Atatürk Bulvarı No: kan), Emre Kongar (Danışman), 125, Ka(:4, BakanlıklarAnkara Tel: 4195020 (7 lıat), Orhan Erlnç, Hikmet ÇeHn Faks:4195027•lzmir lemsilcisi:SerdarKızık,H.Z"iya kaya, Şükran Soner, tbrahim Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4414117» Adana Yıldı/,, Orhan Rursalı, Musla Temsilcisi:Çetin Yiğenoğlu, lnönütd. 119S.No:l Kat:l, fa Balbay, llakan Kara. Tel: 363 12 I I , Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü: Erol F.rkııl # Koorılinutür: Ahıni'l Korıılsan • Mulıasebe: Biileııt YcnerO Idure: Hüseyin Gürer • Salıy Fa/ilct Kuza R E K L A M : P.M. L t d . Şli. • Genel Miidür: Gülbiıı Erdurnn # Koonlinatör: Reha Işılman 9 Ueııel MüdürYrd: Sevda ^'uban 0 f'inansrnan Müdürii: Çeliıı Erduran Tcl: 0212 514 07 53 51 1 84 6(161, Faks: 0212 51.1 84 63 Tel:<0/2l2)5l20S0S(20hatl Faks: ( O ' 2 I 2 ) 5 U 85 <» 2ARALIK2001 Imsak: 5.30 Güneş: 7.03 Ögle: 12.01 Ikindı: 14.22 Akşam: 16.45 Yatsı: 18.11 Bebekle geleri taht tarüşmâsı Japon prensesi Masako, bir kız çocuk dünyaya getirdi • Haber Merkezi Beatles'ın iki gün önce yaşamını yitircn üyesi gitarist ve besteci George Harrison'un, ardında yaklaşık 190 milyon euroluk bir servet bıraktığı bildirildi. The Mirror gazetesinin haberinde, bu servetin Harrison'un ikinci eşi Olivia ve oğlu Dhani'ye kalacağı belirtildi. Gazete, Harrison'un hayır kurumlarına para bırakıp bırakmadığı konusunda bilgi vermedi. AL GÖZÜIVI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Film Korkusu Sevdiğim iki filme ağır saldın var. Birincisi Handan tpekçi'nin "Büyük Adam Kiiçiik Aşk" filmi, öteki TomrisGiriÜioğlu'nun "Salkım HanınunTancIcri" Öncelikle bu iki filmin yönetmenlerini çok severim. Çünkü onlarınfilmyapnıak için verdikleri çabayı, kaygılannı çok yakından biliyorum. Aynca ikisi de son derece ccsur kadınlardır ve Türkiye için her zaman tabu olmuş iki konuya değinmekten çekinmemişlerdir. Varlık vergisi ve Kürt meselesi gibi. Sonuçta ikisi de vatan haini ilan edildi. Her şeye kendı gözlükleriyle ve sığ mantıklanyla bakmaya hazır olanlar, içlerinde son derece demokrat ve aydın geçinen kişiler de var, bunlar iki filmi de sadece politik bir metin olarak okumakta inat ettiler ve bu filmlerin önyargısız seyircide bıraktığı ince, duyarlı etkıyi hiçbir zaman anlamadılar. Işteasıltehlikebu. Kendi mantığını, kendi önyargılannı haklı gönnek. Üstüne üstlük saldırdıkları metin bir film. Ne yüzde yüz gerçeğe uymak zorunda ne de resmi tarihin istediklerini anlatmak. Bir filmin ve yönetmeninin sorumlu olduğu tek bir alan var o da seyirci. Kimileri öyle görmek istiyor diye ne film yönetmeni taviz verir ne de film. Türk aydını, Türk insanı artık bu bılgiyi belleğine geçirmek zorunda. 1 liçbir şey yaratıcının, birfilmyönetmeninin ilgisı dışında değildir ve yönetmen her konuyu istediği biçimde ve kendi dünya görüşüne uygun olarak anlalma hakkına sahıptir. Peki karşı görüşler olmayacak mı? Elbette olacak, ama her karşı görüş kendinı en az film dürüstlüğünde açıklamak zorundadır. Bir filmde sadece emekli hâkimin evinde Kürtçe konuşmayı yasaklanıası (Büyük Adam Küçük Aşk) ya da bir paşanın gelinine tecavüz etmesi (Salkım Hanımın Taneleri) olayına odaklanıp anlatılan dramı ve hayatı görmemezlige gelirseniz, sonuç sizi filmi yapanlan vatan haini olarak nitelendırmeye götürür. Bıraz saygı, biraz özgürlük ve biraz dürüstlük; bir filmin seyirciden istedigi bundan fazla bir şey değildir. Öte yandan bu iki filme yapılan saldın ve ülkemdekı en seçkin kişilerde bile var olan film korkusunu düşününce aklıma birkaç gerçek takılıverdi. Bütün azgelişmiş ülkelerde hatta gelişmiş ülkelerde iktidarlar sınenıadan korkar. Fransızlann ünlü "Cezayir Savaşı" filmini otuz yıl, Italyanlann Son Tango'yu yirmi yıl yasakladıklannı biliyoruz. Evet, iktidarlarsinemadan korkarlar, çünkü filmler geniş kitlelere ulaşır ve ne kadar gizlerseniz gizleyin her film hayatın başka bir sırrını açığa çıkanr. Bu nedenle örneğin ülkemizde, bol kepçe dağıtılan devlet sanatçılığını alan hemen hıç sinemacı yoktur. Yazar da pek yoktur. Çünkü sinemacılar ve yazarlar yardmaz çocuklardır ve devleti kızdlnrlar. tyi de yaparlar. Bu arada bütün bunlan düşünürken SevgiSoysal'ınTantcRosa romanından esinlenerek yaptığun uSeni Seviyorum Rosa" filminın ne yazık ki bizzat TRT'de sansürün hışmına uğradığını hiç olmazsa okurlarıma duyurmak istiyorum. Evet filmımin en can alıcı iki sahnesini acımasızca kestiler. Birinde Rosa (kadın) yaşadığı hayata isyan ederken bir camı şiddetlekınp.ytrtığıgiysisinden açığa çıkan sağ göğsünü camdan dışan çıkanyordu. Bir isyan, bir başkaldın anlatılıyordu bu sahnede. Kestiler. İkinci kesme daha da vahimdi. Kadının neredeyse bir kara sevdalı gibi tutkun olduğu kemancıyla, kemancınuı isteği dışında yaşadığı bir sevişme sahnesi vardı. Kemancı bir kurban gibiydi ve kadın bu sevişmeden sonra yoğun bir acı çekiyordu. Sevişmeyı de kestiler. Yani film etkisinden çok şey yitırdi. Ben de seyrederken kahroldum. Sevgili Handan, sevgili Tomris, boşverin cesaret ve samimiyet sanatın tek anahtarıdır. Vazgeçmek yok. Son söz: Filmlerden, romanlardan, hikâyelerden korkmayın efendiler, onlar bu vatan hainlerinin pek bol olduğu ülkenin en gerçek kahramanlandır. Bu böyle. seyreyle2002(<7'yahoo.com Mirası 190 milyon EUPO TOKYO (AA) Japonya Veliaht Prensi Naruhito'nun eşi Prenses Masako,bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Japon devlet te* levizyonu NHK'deki haberde, 37 yaşındaki Prenses Masako'nun, Japon monarşisine bir kız çocuğu verdiği belirtildi. Prenses Masako'nun bir kız çocuğu dünyaya getirmesinin ardından, ülkede kadınlann tahta çıkmasının önündeki yasal engelin kaldınlıp kaldırılmayacağı tartışılmaya başlandı. Japonya Başbakanı Junkhiro Koizumi, yasada değişiklik yapılmasının gündeme gelmesi için henüz erken olduğu • Imparatorluk ailesine gelen kız bebek, ülkede kadınlann da tahta çıkması tartışmasını başlattı. Japonya Başbakanfna göre ise bunlann konuşulması için henüz erken. nu söyledi ve "Bu konuyu hassasiyetle düşünmek gerekir. Ancak şu anda bunun için erken" dcdi. 1868'de kabul edilen yasayla kadınlann tahta çıkmasının yasaklandığı Japonya'da, siyasetçiler ve akademisyenler 1965 'ten bu yana saraya erkek çocuk gelmemesinin şu anda anayasal bir krize yol açmayacağı, çünkü Prenses Masako'nun başka çocuk sahibi olmasırun mümkün oldugu göfttşünü savunuyor. Dünyanın en eski monarşisi olan Japon imparatorluk ailesinde 30 yıldır erkek bebek dünyaya gelmiyordu. Prenses'in bebeğinin erkek olması halinde, tacın sahibinin kim olacağı konusunda kriz çıkmayacak, erkek bebek, babası Prens Naruhito'dan sonra tacın ikincı vârisi olacaktı. Bebeğin dogumundan 7 gün sonra, "meimeinogj" adı verilen törenle imparator, bebegin adı ve unvanını veliaht prensine bildirecek. Iberiko Kafe'de Ispanyol günleri • Haber Merkeziüalata Kuledibi Camekan Sokak No: 1 'de bulunan Iberiko Kafe'de her ayın ilk pazar günü yapılan ve geleneksel hale gelen Ispanyol günleri sürüyor. fspanyollann yerel yiyeceği Paella ve içececeği Sangria gelenlerin beğenisine sunuluyor. îberiko Kafe'de aynca 15 Aralık'ta Fiesta Flanıenko günü de yapılacak. Aynntılı bilgi almak isteyenler 0 555 318 51 54numaralı telefondan Ana Gomez'e ulaşabilir. Tayland, 19^&lrda halkı bilinçlendirmTve kondom kuOanımııu yaygınlaştinnak için uygulanan projeler sayesinde hastahğa yakalananlann sayısında yüzde 80 azalma sağlamıştL / ) / / / / f H^ UUltfil # f trwt/tyfrw SCPnUivlUlMU Dünya AIDS günü olan dün Endonezya'dan Bangladeş'e, Fransa'dan Hindistan'a dünyanın dört bir yanında sokak etkinlikleri düzenlendi. Bangkok'taki bir gönüllü grup ise kondom kullanımını yaygınlaştırmak için yürüdü. "Kondom adam" kılığına giren gönüllüler, kondom kullanımının AIDS'e karşı panzehir olduğunıı vurguladı. (AP) «AENAULT 10 Scenic RX4 heyecanı! Böyle heyecanları ancak Renault yaşatabilir Renault Satış Noktalan'na gelin, Scenic RX4 kazanma şansını yakalayın, Yeni yıla keyifle, Scenic RX4'Ie girin. Sıfır KDV heyecanı! Renault yıt sonuna kadar %18'e indirilen KDV oranını birçok modelde* sıfırlıyor, Liderin yarattığı ] bu fırsattan siz de yararlanın. *Uguna RXE 1,6 16v, Katıyoo Pdfııpa, Mtyanc: >\uiiıenııi]ur ı 4 MH, Tvvingo Exprcssior1 1.2, Scinic RX£ vp RXT 1.6 16v, Mcyant Coupıi \ (; ıcv ' .ınde KDVoranı sıfır. ' % • : Üstelik tüm modellerde rakipsiz fırsatlardan yararlanın. tfi •ı lli Kisim y\ Aralı www.renautt.com.tr RİLOİ RtNAUU: (0^12) 327 I I 27 Ureticı firnunın, \u u2cMık rkîpman vc tf'" modçl, ttnk, Uknik MJİ hakkı v>k)(dır. •s. Renault ototnobillehnin takiitli vc kamp.inydlı v^tışları MAİS A.Ş. tarafmd»n dü/enlenmekte ve MAİS A Ş. Yetkili Satıcılart kanalı ile uygulanmakt.ıdır. Kampnnya koşulları modf le gısrc dtğişmektodir. Kampanya sınırlı Sdyul.ı otomobili kapsamakt.ııt'i. * Bu pıyanga, Mılli Pıyangü lüdrcsı LiciTel MüduHüğu'nün 09.11.2001 tarih veB.02.I.MPl.O.U.O0.O2/l6ÜS8a71 t«y>iı (^nıytp düzcntcnıniftlr. * Bb pivanyonuf) talihlilcri, 0!>.02.20M Salı onnu wat iı> OfVd.< RcnaultMAİS A.S. Büyükdere Câd. No: 1 /5 Levent/UUntıul adıevnıif y.ıp <.HMK ' olan çckılislc lıclirlentcektır. • VcriİKtk ıkramıvt 10 .Jet Acnault Scenic RX4 Privilege 2.0 2002 moıfc! olonwlrtWi»; • Kaunjn talihliltr 07.02.2002 Pc^.mbc 9ünü : , AK^AM gayfteiindc ıljn edttcctkı ' i ardan sonra da açığız. N A UL T AT N 0 KT A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog