Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 ARALIK 2001 PAZAR cumtvC" cumhuriyet.com.tr 16 GüNÜN FlLMLERİ Bir Sevgi... 10.15 Shovv TV Duygusal /•"»\ Kendısmi aldatan zengın kocası yü/ünden InıVÜV nalıma düşen hır kadınla, kiraladıkları kotıanın kaptanının yasak aşk öykiısü. Kartal lıbct'ın yönettiği film, sade anlatımlı bır aşk dramıııı konıı alıyor. Yapımın başrollerınde Tiirkân îjoray, Cıhaıı Ünal, Tanju Gürsu, Nurı Alço yer alıyor (ll)84). TELEVIZYON TRT 2 20.00 Çehov'un eserinden uyarlanan 'Vanya Dayı', 'Dünya Sinemalarından ' kuşağında [Interstar 13.10 Gülümseyin Hayata TV Servisi "Giilümseyin Ilayata" programına, I'ürk sınema sanatçısı Müjde Ar, yeğeni Söz Ar ile birlıkle katılıyor. Özlem Yurt'un hazırlayıp sunduğu yapıında Müjde Ar, yıllardır birlikte yaşadığı şeker haslalığını, bu rahatsızlıktan dolayı günlük hayatında neIere dikkat ettiğini anlatıyor. Programın "Doyasıya Vaşanıak" bölümünde ise Prof. Dr. Oya Oğuz, pek çok kişinin şikâyetçi oldugu saç dökülmelerini ve nedenlerini anlatarak, çözüm önerileri hakkında bilgi veriyor. Kaçınlan fırsatlar üzerine TRT 2 23.30 Vanya Dayı Diyadia Vania / YönetmenSenaryo: Andrey Konçalovski / Oyuncular: Sergey Bondarçuk, Irina Anisimova, Vladimir Butenko, Irina Kupçenko, Innokenti Smoktunovski / 1970 SSCB, 104dakika. TV Servisi "Dünya Sinemalarından" kuşağında bu hafta, Anton Çehov'un aynı adlı oyunundan sinemaya uyarlanan "Vanya Dayı" gösteriliyor. Kısa öykiileri ve oyunlarıyla dünya edebiyatına yeni bir soluk getiren Anton Pavloviç Çehov (18601904), öykülerinin gördüğü ilgi üzerine mesleği doktorluğu bırakıp kendini yazarlığa verir. Günlük olaylardan yola çıkarak işlediğı konularda taşralı memurların, tüccarlann, toprak sahiplerınin dünyasına eğilir ve Çar 2. Aleksandr yönetinıini eleştirir. Çehov'un oyunlannda konu oluşturan "Vanya Dayı", taşra yaşamından portreler çizer. Kocasının sahip olduğu küçük bir çifiliği kocasıyla birlikte ziyaret eden güzel Yelena, çiftliği çekip çevirmekte olan Vanya Dayı'nın ve bir köy doktorunun yüreklerinde, o zamana dek bilmedikleri duygulann doğmasına neden olur. Vanya Dayı öflcesini boşaltmak becerisini bile gösteremcden, Yelena ve kocasının ziyareti sona erer. Yelena gittikten sonra çiftliktekiler yine yazgılarıy la başbaşa kahrlar. Kaçırılmış fırsatlardan oluşan yaşamları, yine eski tekdüzeliğine bürünür. llk kez Moskova Sanat Tiyatrosu'nda Stanislavski tarafından sahneye konulan "Vanya Dayı"yı, Rus sinemasının en önemli yönetmenlerinden Andrey Konçalovski beyazperdeye aktarıyor. Rus sinemasının en güçlü kadın ve erkek oyunculannın rol aldıkları "Vanya Dayı", sinemanın cn başanlı "Vanya Dayı" uyarlaması. Arkın'la anı ve söyleşi TV Servisi "Kırmızı Koltuk"un bu haftaki konuğu, Türk sinema sanatçısı Cüneyt Arkuı. Işuı Gürel ve Ünıil Aslanbay'ın birlikte hazırlayıp sunduğu yapımda Arkm, filmleri, anıları ve özel yaşamıyla ilgili bilgiler veriyor. Beyaz Güvercin 13.10 BRT Dram (Where Pigeons Go lo Dic) üoğuya lutkun Hugh, büyükbabasıyla yaşayan küçiik bır<,ocuktur. Büyükbaba ve torun arasındakı sevgı bağları o kadar güvlüdür kı, Hugh'un biitiin dimyası bu yaşlı adamdır... Michael Landon'un yöneltığı yapımda Art Carney, Cliffde Young, Carol Barta gıbi oyuncular rol alıyor (1990 ABÜ, 88 dk). Cario'nun... 15.30 CNBCe Güldürü tv8 17.05 /T7\ (Carlo's VVakt") Yaşam, Ölüm, dosllıık, a^k VLV3X ade ılışkılcn konusunda etkılı saptamalan olaıı lılmdc, ataerkil bır aile düzenimıı egemcn oldugu Torellolar'ın öyküsü anlatılıyor. Martın Landau, Carmine Caridi ve Lısa Raggto'nun rol aldığı filmin yönetmenı Mıke Valeno (1999 ABD, 90 dk). 'Mavi Adam' konuşuluyor TV Servisi Şairveöykücü Zeynep Aliye, "Yıldız'da Sohbet" programının konuğu. Eleştırmen Hikmet Altınkaynak'ın sunduğu yapımda Aliye, "Mavi Adam" Arrilâ İJhan'la Söyleşiler adlı kitabı üzerine bilgi verirken, kendi öykü anlayısjinı da dile getiriyor. Dokuz Dağın... 15.45 Shovv TV Macera © Yoksul lialkın hakkını koruınuk ıçııı dağları mesken Uıtan Çakır Mehmct Efc, köydcn bır kı/a âşık olur ve onunla evlcnmek ıster. Ancak kızını Efe'ye vermek ıstcmeyen baba, bu evliliğin gerçekleşebilmesı ıçın lîfe'nın dağdan inıp köye yerleşmesı koşulunıı öne sürer. Fıkrel Uçak'ın yönetımındeTanju Korel, Semra Alpay, Hayatı I lamzaoğlu, Eşref Kolçak ve Kâzını Karlal rol alıyor. NTV 21.05 El Kapıları 15.50 atv Dram Afganlı mülteciler TVSenisi"AteşÇcmberi"ııde bu hafta, "Türkiye'de mülteci sorunu" ele alınıyor. Mehnıet Binay'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, Türkiye'ye kaçak yolla giren Afganlılann geliş öyküsü, ülkelerinden kaçış nedenleri ve lstanbul'dakı yaşamlan ekrana geliyor. Programın ikinci bölümünde ise, Van'daki Afgan, lran ve Iraklı mültecilerle yapılan röportajlar ve Van halkının sayıları artan mültecilere bakısji yansıtılıyor. Yapımda ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Türkiye Sözcüsü Metin Çorabaür ve Van Direktörü Marco Toscano da konu üzerine bilgi veriyor. @ Ucnış boyutlara varan ı^siHik soruıurylu. Çukurova'da aynı tozıı paylaşan, üı; ay boyunca bcşon kişinin ilkel çadırlarda yaşayıp, gündüzlerı paınuk çapalayan ezik ınsanların dramı anlatılıyor. Erdogan Tbkatlı'nın filminin oyııııcuları, Taıık Akan, Cavıdan Akyol, Yaman Okay, Emel Demırhatı ve C'ezmı Baskın (I988). ağır, ama sürekli bır biçimde gelışır. Bencilliğin tutsağı olan Çehov kişileri, yalnızlığa yazgılıdırlar. Çchov'u birçıkış yolu göstermemekle eleştirenler, yazann ınsana verdiği değeri, daima ve ısrarla insandan yana olmasını göz ardı etmiş olurlar. Çehov'un 1899yılındakaleme aldığı ve " M a r T , "Üç Kız Kardeş" ve "VışneBahçesi" ile Çehov tiyatrosunun temelini NTV 21.30 @ Gülen Gözler 17.40 Interstar Güldürü Beş kız çocuklu bır marangozun, gızlıce evliliğe kalkışan üç yctışkın kızı ve kansıyla çatışma öyküsü. Anne ıse beç kızının en büyük des(ekçisıdır. Yönetınen Ertem Eğilınez'ın tıpık bır I'ürk aılesını ele aldığı filmın başrollerınde Münır Özkııl, Adile Naşıt, Müjde Ar, Şener Şen var (1977). 'Tiyatro Sahnesi' TV Servisi "Tiyatro Sahnesi" programında, Yıldız Kenter'le "Çözüm", Tevfik Gelenbe'yle "Sevgili Katilim" ve Işıl Kasapoğluyla "Efrasiyabuı Hikâyeleri" adlı oyunlar üzerine söyleşi yapılıyor. Yönetmenliğini Fikret Terzi'nin üstlendiği yapımı Şenay Gürier Teknoloji belgeseli Radyoya doğru TV Servisi "TeknoBelgesel" programını, Aysun Demir hazırlayıp sunuyor. Teknolojinin sunduğu kolaylıklar, yeni markalar ve buluşlara da yer verilen programın bu bölümünde, gratnofondan radyoya uzanan 100 yıllık tarihi yolculuğun öyküsü ekrana geliyor. 'Kıbrıs ve AB' TV Servisi Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getiren Kıbns ve Avrupa Ordusu dosyaları "Kriter"de ele alınıyor. Ahmet Sever'in sunduğu yapımda, Türkiye'nin AB'den savunma ve güvenlik politikası konusunda ne talep ettiği, anlaşmazlıklann nerede düğümlendiği ve Kıbns gelişmeleri değerlendiriliyor. • CNN Türk, 19.30 Genç kuşak bir oyuncu TV Servisi Genç oyuncu Ozan Güven, "Gündem Dışı" programına katılıyor. Gani Müjde'nin hazırlayıp sunduğu yapımda Güven, "İkinci Bahar" dizisiyle başlayan sanat yaşamını, ideallerini ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi veriyor. Tehlikeli... 17.45 Shovv TV Bilimkurgu /TT\ (Shadowchaser4) Corınne ve Michael, Afrıv l y ka'da bınlerce yıl önce yaşamış ve uzaylılarla bağlantı kurabilmiş kabileyle ilgılı arkeolo|ik ka/ılar yapan bir çifttir. Corınne'ın degışık akımlar yayan bir anahtar bulmasıyla bırlıkte tuhaf olaylar da bırbmnı ızler. Yönetmenliğı Mark Ropcr'ın üstlendıği filmde Frank Zagarino, Todd Jensen. Jcıınıf'er MacDonald rol alıyor (1996 ADD, 99 dk) sunuyor. • TRT2, 20.00 Mtv8, 17.35 Şabanoğlu Şaban 20.30 l.star Güldürü @ Şaban ile Ramazan'ın savaştaki sakarlıklarına katlanan kumandanları, savaş sonrasındu da yakasını bu ikiliden kurtaramaz. Yönetmenlığını F.rtem Eğilmez'in üstlendıgı yapımın başrollerınde, Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Oruda ve Halıt Akçatepe oynuyor (1977). ' Yaraük' serisinin sonuncusu TV Servisi Ripley (VVeaver), serinin üçüncü filminde, "yaraük" ile giriştiği savaşımda insanlık adına kendini feda etmiş ve yaratıkla birlikte yok olmuştur. Ripley'in ölümünün ardından 200 yıl geçer. Bir grup bilim adamı yeni yaratıklar yaratarak onlardaki inanılmaz gücü kendi amaçlan doğrultusunda kullanmak için kanun kaçağı bir çeteyle işbirliğine girer. Bunun için önce karnında ceninle birlikte yok olan Ripley'i diriltmeleri gerekmektedir. Usulsüz bir çok deney yapan bilim adamları, insan ve yaratık türiinün genetik bileşimini keşfederek Ripley'i yaşama döndürmeyi başanrlar. VVinona Ryder'la gözüken Sigourney VVeaver, serinin tüm bölümlerinde oynadı. Ancak Ripley artık yarı insanyan yaratıktır. İnsan yanı inanılmaz bir fıziksel güçle pekişmiştir. Karnından çıkan ve hızla çoğalan yaratıkların tehlikesini de ondan başka hiç kimse bilmemektedir. "Yaratık" filmlerinin sonuncusu olan "Yaraök: Diriliş", 80 mılyon dolarlık bir bütçeyle çekilen, görsel yönden son CINE5 21.00 Yaratık: Diriliş Alien: Resurrection / Yönetmen: Jean Pierre Jeunet / Oyuncular: Sigourney VVeaver, VVinona Ryder, Dominique Plnon, Ron Perlman / 1997 ABD yapımı, 103 dakika. derece zengin bir yapım. Serinin bütün bölümlerinde oynayan Weaver'a, bu rolü 11 milyon dolar kazandırmıştı. Evrenin Askerieri 3 21.00 BRT Macera (UniversalSoldicrs3) 'Evrenin Askerieri Projesi'niıı ardındaki kişıyı bulmaya ve agabeyınin intikamını almaya ant ıçen Luc, daha giiçlii ve daha zeki askerlerle savaşmak zonında kalacaktır.. Yön: JeffVVoolnough. Oyn: Matt Battaglıa, Chaııdra VVest, Burt Rcynolds (I998 Kanada, 95 dk). 21.00/CINE5/Yaratık Ayrıntı yanda İFlash TV 22.30 Söz hakkı rektörlerde TV Servisi "Türkiye'nin potansiyel gücü ünKersiteler, kendi kaderlerine mi bırakılıyor" sorusuna "Flash Gündem" programında yanıt aranıyor. Ferhan Şaylıman'ın hazirlayıp sunduğu yapıma, Ankara Ünıversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Ortadoğu Teknik Ünivcrsıtesı Rektörü Prof Dr. Ural Akbulut, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncalp Özgen ve Ciazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan katılıyor. 21.00 CNBCe Gerilim Malice ı (Malice) Andy, Massadıusetts'te bır kı/ kolejinde müdürdür, karısı Iracy ıse bır yuvada çalışmaktadır. Evlılıklerı yolunda gıtmektedir Ancak karısınm karnındakı ağrılar sürekli arimaktadır. Sonunda Andy'nın okuldan arkadaşı Doklor Hıll. Tracy'ı yumurtalıklarından ameliyal eder. Hatalı ameliyat geçiren Tracy bir daha çocuk sahıbı olamayacağını öğrcnınce sıgortadan 20 milyoıı dolar tazmınat alır ve bir süre sonra Andy'den ayrılır. Bu arada Andy kısır oldugunu öğrenmı^tır. Yön: Harold Becker. Oyuncular: Alec Baldwın, Nıcole Kıdman, Bill Pullman (1993 ABD, 107 dk) Avrupa Ordusu TV Servisi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurşin Güney'in konuk olduğu "Entelektüel Bakış" programında bu hafta, Avrupa Ordusu ve Türkiye konusu ele alınıyor. Şahin Alpay'ın sunduğu yapımda, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın ne olduğu, kurulması tasarlanan Avrupa Birliği Savunma Gücü'nün görevleri gibi konular irdeleniyor. • CNN Türk, 12.30 Cesur Kayakçı 21.15 TRT 1 Macera © (Icebreaker) Killington Kayak Merke/fndc çalışan Matt, sevgilisi Meg'le evlenebılmek içın kayınpederinin gözüne gırmek zorıındadır... Yön: David Giancola. Oyuncular: Sean Astin, Stacey Keach, Bruce Campbell (I999 ABD, 90 dk) Saplantı 22.40 Kanal 6 Gerilim 08.00 Yarınlar Bizim 09.30 Hayalköy 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Buyuk Kedilerin Günlüğu 10.35 Pazar Panorama 12.00 Dızr Muhteşem Yedılı 13.00 Yörelerımiz Turkulerımız 13.30 Yerli Film: Kara Murat Fatih'in Fermanı 15.00 Türk Silahlı Kuvvetler Saatı 15.25 Meddah 15.50 Damak Tadı 16.05 Iftara Doğru 16.35 Tele Pazar 19.05 Dizi: Şaşıfelek Çıkmazı 20.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Dızi: Ayrılsak da Beraberiz 21.15 Yabancı Film: Cesur Kayakçı 22.50 Spor Stüdyosu 00.30 Belgesel: Güney Amerika'nın Vahşı Hayatı 01.20 Yabancı Film: Haritasız (0 312 490 43 00). 09.00 Televizyon Gazetesı 10.15 Okudukça 11.05 Gülümseyin Hayata 11.35 Moda Dunyası 12.10 Pazar Soyleşilerı 13.10 Pazar Konserı 15.05 Halit Kıvanç'la Futbol Keyfı 15.35 Belgesel: El Değmemış Amazonlar 16.00 Haberler 16.35 Jazz Rock 17.00ÖYAK Renault Ulkerspor Basketbol 1. Lig Karşılaşması (Canlı) 18.35 Belgesel: Dogaya Bakış 19.00 Haberler 20.00 Tiyatro Sahnesi 20.30 Spor 21.15 Açık Açık 22.00 Ispanya Lıgı Maçı: Betıs Tenerife (Bant) 23.30 Yabancı Film: Vanya Dayı 01.10 Anılarla Müzık 01.35 El Değmemış Amazonlar 02.00 Haberler (0 212 259 72 75). 07.05 Yerli Film: Yoksul 09.00 Dızı. Kamber Ağa 09.30 Dort Mevsım Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Çekirdek 11.15 Pas Çocuk 11.45 Yıbolar Yarışıyor 12.15 Gün Işığı 13.00 Gıde Gıde GAP 14.00 Hür Doğanlar 14.45 Şans Yıldızı 15.30 Herkese Sağlık 16.15 Halkalı Şeker 17.25 Yeni Ufuklar 18.15 Çifte Kavrulmuş 18.59 TRT 3'e Geçiş 19.00 Spor 24.00 Kapanış. 07.00 Açıkoğretım Lısesı lletışım ve Rehberhk Ders Programı 12.00 öğretmenler İçin 12.30 Bır Solıst 12.50 At Yarışları 16.10 Türk Müziği Gunlerı 17.00 Şarkılar Bızi Söyler 18.10 Türk Müzığı'nde 18.40 Ah Bu Şarkılar 19.40 ErkeklerTopluluğu 20.10 TSM RadyoSanatçıları Konserı 21.50 Bir Solist 22.10 Diyanet Saatı 23.10 Bır Dılden Bir Telden 24.00 Allı Turnam. 08.00 Yarınlar Bızim 09.00 Televizyon Gazetesı 10.15 Turızm 10.35 Pazar Panorama 12.05 Mıknatıs 12.40 Bir Kelıme Bır Işlem 13.30 Yörelerimız Türkülerimiz 14.00 Dızı: Kaynanalar 15.00 Iki Resım Yanyana 15.30 Yerli Film: Çoban 16.37 Iftara Doğru 17.07 Tele Pazar 19.05 Bakış 20.00 Ana Haber Bultenı 20.20 Spor Haberlerı 20.30 Dızı: Ayrılsak da Beraberiz 21.15 Dızı: Yedıtepe Istanbul 22.05 Saz, Tar ve Gitar 22.50 Spor Stüdyosu 00.30 Açık Açık 01.15 Gece Haberlerı 01.25 Ingilizce ve Almanca Haberler 01.35 Mıknatıs. Tv 10.00 Çızgi Film Kuşağı 1130 Yerli Film: Oğlum 13.00 Haberler 13.10 Dizı: Süpermen 14.00 Zırvedekı On 15.00 Haberler 15.10 Çızgı Film: Sevimlı Kahramanlar 16.00 Yasemince 17.00 Haber 17.10 Yarışma: m 07.35 Çızgi Film: A T\ğ SuperFare 08.00 w *" " Çızgi Film: Pofuduk Ayı 08.30 Süper Disney'le Hafta Sonu 09.45 Çizgı Film Herkül 10.15 Dızı: Sabrına 10.45 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 Baş tacı 14.50 Dızı: Pasifik Polısleri 15.50 SH«W 19.15 Yerli Film: Sevgi IstiyoT.V. Bir rum 12.00 Yarışma: Yeni Bır Hayat Başlıyor 13.00 Pazar Surprizi 14.15 Sinyal 15.00 Narı Beyza 15.45 Yerli Film: Dokuz Dağın Efesi 17.45 Yabancı Film: Tehlikeli Sır 19.30 Ana Haber 1030 Dunya Tartışıyor 10.50 NTV'ye Sorun 11.00 Haberler 11.25 Günlük Hayat 12.05 Ekodiyalog 13.00 Haberler 13.10 Futbol Aktuel 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motorspor 16.10 Voleybol Panorama 18.10 Avru PROGRAMLARI Çarkıfelek 18.30 Dizı: Hayvanların Efendısı 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.30 Şahane Pazar23.153. Devre00.30 Dizı: Erken Baskı 01.20 Gece Haberlerı 01.30 Yabancı Film: Korkusuz Kahraman 03.30 Trafık (021221551 11). Yerli Film: El Kapıları 17.25 Yerli Film: Nazey 19.00 Ana Haber Bulteni 20.00 Spor Haberlen 20.10 Dızı: Mahallenın Muhtarları 21.50 Dızi: Yeni Hayat 23.00 Yabancı Film: Esrarengiz Koruma 00.40 Haberler 00.50 Yıldızlar 01.30 Mapr (0 212 291 10 00). Bültenı 20.30 Spor Sayfası 20.45 Maraton 21.45 Pazar Keyfı 23.30 Lig Pazarı 00.15 Haber 01.15 Yabancı Film: Ölümüne Rekabet 03.00 Yerli Film: Kuçük Beyin Kısmetı 05.45 Sahur Programı 05.15 Yabancı Film: Hileli Bahis (0 212 355 01 01). pa'dan Futbol 19.10 Ekonomi Dünyası 19.35 Spor Gundemı 20.00 Haber 21.05 Ateş Çemberı 21.30 Gundem Dışı 22.00 Haberler 22.05 Spor Gecesı 22.30 Vıdeo Lig 24.00 Haberler 00.05 Video Lig 00.30 Avrupa'dan Futbol 01.00 Haberler (0 212 335 00 00). 08.10 özel Sektör 09.45 Box Offıce 10.10 Basınözeti 11.10 KafeSıyaset 12.10 Yeni Bir Adım 12.30 Entelektüel Bakış 13.30 Avrupa'dan Futbol 14.10 NBA Maç 16.10 Pıvot 17.10 Smaç 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Fınans Analız 19.30 Krıty 21.10 Sesler ve Renkler 22.10 Perspektif 23.30 Frekans (0 212 478 50 00). 10.00 Cihat Şener'le Bir Haftz 11.10 Spor Manşet 12.05 Turizmden Türkiye'ye 60 Milyar Dolar 13.35 Tatil Rehberı 14.10 Packshot 15.05 Sky 15.30 Kayak Dünyası 16.10 Spor Vızyon 17.00 Haberler 17.05 Yıldız'da Sohbet 17.35 TeknobeL gesel 18.10Seyahatname 19.05 Netıket 20.00 Ana Haber 21.00 Üç Renk 22.00 Spor Gazetesı 01.10 Yabancı Film: Demlr Maskeli Adam (0 212 288 51 52). 09.30 Yerli Film: Gardas Beni Eversene 11.00 Dizı: Aşkın Kokusu 12.00 Adrenalin 13.10 Yabancı Film: Beyaz Güvercin 15.00 Dr. Slump 16.00 Dizi: Super Dedektifler 16.30 BRT'de İftar 17.00 Haber 17.10 Damlalar 18.10 Basket Dünyası 19.00 Dizi: Tarzan 19.30 Ana Haber Bültenı 20.50 Spor Günlüğü 21.00 Yabancı Film: Evrenin Askerieri 3 22.50 Sporaktif 00.20 Haber 00.30 Yabancı Film: Beklenmeyen Cesaret (0 212 313 50 00). rmşrm ^yiUl 10.15 Yabancı Film: Savaş Sanatı 12.15 Yabancı Film: Delıl Yok 13.55 Yabancı Film: Cennet Yok 15.45 Yabancı Film: Başka Bir Yaşam 17.25 Yabancı Film: Kadınların Gizli Kahkahaları 19.05 Yabancı Film: 100 Kadın 20.45 Haber 21.00 Yabancı Film: Yaratık: Diriliş 22.50 Yabancı Film: Kansas City 00.35 Haber (0 212 336 15 15). 14.30 Ferah Ferah 16.30 İftar Vakti 17.00 Istek Hattı 18.30 Kitap Dünyası 19.00 Top Ten 20.00 Magazin Gundemı 21.00 Flash Haber 21.30 Çağrışımlar 22.30 Flash Gündem 01.00 En lyi Klıpler 02.30 Ramazan Eğlenceleri (0 212 256 82 82). 14.05 Hayatın Renkleri 16.05 Süper Şehırler 16.30 Sağlıklı Ürünler 18.05 Bir CHAMNCL Kahve Içimi 19.10 Uygarlıklara Yolculuk 20.05 Mesleğini Renklendırenler 21.05 Terapı 22.05 Tarık Minkari 22.30 Süper Şehırler 23.05 Yasak Elma 00.30 Denızler Altında (0 216 428 08 50). MEDICAL 14.30 Uzun Bekleyiş 15.00 Meslek Sahibi Köpekler 16.00 öldurmeye Programlananlar 17.00 Vahşı Cumartesı 18.00 Fiyortların Katıl < . . . . • ı Balınaları 18.30 Ayıların Eve Dönuşü 19.30 Uzun Beklıeyış 20.00 Kedi ve Fare 21.00 Farelerın Gizli Yaşamı 22.00 Vahşı Timsahlar 23.00 Pekin Insanını Ararken (0 212 293 00 68). I 08.00 Afrika'nın Zirveleı rınde 09.00 Son Husky 10.00 Vatos Hikâyeleri 11.00 Che Guevara 12.00 Derinlerdekı Dınozorlar 13.00 Ekinoks 14.00 Kopekbalıklarının Evrimı 15.00Organ nakli 16.00 Gezgınler 17.00 Keşif Güncesı 18.00 Ekinoks 19.00 Discover Magazin 20.00 Gizemli Dünya: Vücut Elektriği 21.00 Cyborg şehri 22.00 Misyon: Supersonik Düş 23.00 Organ Naklı (0 212 288 75 75). 07.00 Yabancı Film: Yankee Doodle Dandy 09.00 Klasık Muzık: Verdı Favorıtes 10.00 Yabancı Film: Bugles in the Afternoon 12.00 Cybernet 12.30 Simpsons 13.00 Dizi: Seinfeld 13.30 Dizi. Dharma & Greg 14.00 Dizı: Who is the Boss 14.30 Dizı: Get Real 15.30 Yabancı Film: Carlo'nun Uyanışı 17.30 Pop Müzık: Mark Anthony 18.30 Eğıtım: Kampus 19.00 Dızi: The Practise 20.00 The Simpsons 20.30 Dizi: Seinfield 21.00 Yabancı Film: Malice 23.00 NYPD Blue 24.00 Caz Müzık: Sonny Rollins (0 212 330 01 01). /TT\ (The Abduction) Kale Findlay, hayatta ıstcv i y yebilecegi her $eye sahıp olmuş bır kadındır. Fakaleski kocası Paul, Kate'ı ızlemeyeba^lar Yön: Larry Peercc. Oyn: Victona Princıpal, Robert Hays, Christopher I avvford (1996 ABD, 100 dk). Esrarengiz Koruma 23.00 atv Macera (TheGuardian) Arınesının ölümünün ardıııdaki sırperdcsını aralamaya kararlı olan Paul, bunun ıçın ycraltı dünyasıyla iliı>kisi olan urkuduşı VVın'dcn yardım ister. Yön: Gerry Lıvely. Oyn: Frank Zagarino, Mike Dopud (1999 ABD, 93 dk). 23.30 / TRT 2 / Vanya Dayı Ayrıntı yanda © Dcmir Maskeli Adam 0 1 . 1 0 t v 8 Macera (The Man in the Iron Mask) Kral II 1 ouis'nın ıkız oğulları olur. lleride bir talıt kavgası çıkacağmı düşünen Kral, uğullurından bırinı, saraya yilardır hizmet veren bır dostuna evlatlık verir. Çocuklar büyüyünce, Kral hcr ne kadar kargaşayı önlemek ısterse dc başarılı olama/ Yönetmen: James Whale. Oyuncular: Louis Hayvvard, Joan Bennett, Warren VVilliam (1939 ABD, 110 dk). Ölümüne... 01.15 Shovv TV Macera /TT\ (üeadly Rivals) Elmas kaçakçılıgı yapan bır \£s marya grubunun liderı olan Mr. C, kendısıne elmasları teslim edecek Rachel tarafından ıhanete uğrar. Mr C'ninadamları Rachel'ı aramaya ba^lar. tsc, FBI'ındakanşmasıylaolaylarkarmasıkhalalır. Yön: James Dodson. Oyuncular: Andrew Stcvcns, Margaux Hemingvvay (1992 ABD 92 dk). 17:10 Avrupa'dan Futbol Avrupa liglerinde haftanın maçları Haritasız 01.20 TRT 1 Duygusal (Without a Map) Yazar olan Martın, âşık olduğu Anna'yla beraberolıııaya başlar. Ancak Anna'yla ilışkisi, hayatını olumsuz etkılemektedır Arkadaşlarınındadurumupekf'arklıdeğıldir... Yön. PeterTurman. Oyuncular: Philip Tanzini, Lola Glaudini, Robin McKec (I996 ABD, 86 dk). 21:3d Gündem Dışı • Gani Müjde'nin konuğu oyuncu Ozan Güven Korkusuz... 01.30 Kanal D Western © (Jubal)Zenginbircjftlik sahıbının, karısının kendisini aldattığından süphelenmesi ü/erine yaşadığı olaylan konıı alan filmde, tııtkıı, intıkaın, aşk ve serüven bir arada. Yön: Delmer Davcs. Oyn: Glenn Ford, Ernest Borgnınc (I956 ABD, 100 dk). 07.00 Çızgi Film: Te Saatı 16.50 Dızı: Sultan 17.40 mel Reis 09.00 Yerli Yerli Film: Gülen Gözler Film:Feride 10.40 Dı 19.30 Ana Haber 20.30 Yerli zi: Tuzukurular 11.30 Pazar Film: Şabanoğlu Şaban Ekspres 13.00 Gun Ortası 22.15 Kabare: Borcum Borç 13.10 Kırmızı Koltuk 14.20 Ama 23.20 Telegol 01.20 GeTop10 15.00 Yerli Film: Tar ce Hattı 01.40 Top 10 02.30 kan Viking Kanı 16.44 İftar Haber (0 P12 448 80 00). 09.30 Çızgi Fi Im Kuşağı 11.30 OtoMagazin 12.30 Baş Başa 13.30 Maya Lezzetlerı 14.00 Yerii Film: Benim Olsaydın 15.30Çizgi Film 16.00 İftar Saati 17.00 Sıbel Turnagol Shovv 19.00 Haber 20.00 Dızı: Günah 21.00 Dizı: 12. Adam 22.30 Tele Magazın 24.00Haber 00.30 Mehtaplı Geceler (0 212 454 56 00). 22:30 Video Lig I Haftanın maçı: FBBJK. I Maçın golleri, önemli I pozisyonları, perde j arkası, Okay Karacan I ve Altan Tanrıkulu'nun 1 değerlendirmeleriyle • izleyin © © © Orta Değmez Q Y,Hı www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog