Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

2 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET kulturCncumhuriyet.com.tr SAYFA 15 ... ÖZETLE... \/ Turgay Karadağ'ın Kunduralar Aynalı Keyifler Kıyak' adlı karikatür sergisi dün Gülen Gülmece Sanat Merkezı'nde açıldı. Sergi 15 Aralık'a dek sürecek. (0 212 583 78 54) • Yazar Mehmed llzun, yeni ve eskiyi birleştiren, edebiyat adına yapbğı öncü çahşmalardan ve ahlaklı yaşamı ile kclimenin gücündeki cesur inancından dolayı 2001 Torgny Segerstedt Ödülü'ne layık görüldü. • Ankara Devlet Opera ve Balesi bugün saat 20.00'de 'Nostaljık ve Napoliten Şarkılar' başlıklı bir konser verecek. Ankara Operet Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde sanatçılar 'Tosca', 'Carmen', 'Porgy and Bess' operalarından çeşitli aryalar; 'Damdaki Kemancı' ve 'Evita' müzikallerinden parçalann yanı sıra bestecı Turgay Erdener'in bir rürküsünü de seslendirecekler. • Tarih boyunca yinelcnen, iyilerin ve kötülerin savaşını anlatan folklorik dans gösterisi 'Sultans Of The Dance'in kaset ve CD'leri nıii/ikmarkctlerde yerini aldL Doğan Music Company'den (DMC) çıkan albümün, mü/ikleri Tamer Demiralp, Fuat Saka, Mustafa Erdoğan ve Murat Uygun'a ait • Isparta Valılığı, 18801980 yılları arasında ıldeki gelişmelerı yansıtan fotoğrafları bir kitapta topladı. 'Fotoğraflarla Isparta' adıyla yayımlanan, 247 sayfadan oluşan ve 350 karenin yer aldığı albüm kentin 100 yıllık geçmişıni çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriyor. • Türkiye'de sahneye çıktığı ve Tiirk sanatçılar ile birlikte şarkı söylediği için Kıbns Rum kesiminde 'istenmeyen kişi' ilan edilen Yunan şarkıcı Angela Dimitriu'nun, sağuk sorunlan nedeniyle Rum kesimine gitmekten vazgeçtiği bildirildi. Sanatçuıın yann, yardıma muhtaç çcK'uklar yararıııa vcreceği konserin iptal edildigi belirtildi. • tşıtme ve konuşma engellilenn alfabesiyle hazırlanan 'Çığhk' balesi, dün perdelerını açtı. Birbiriyle, 'işittiği, konuşabildığı ve görebildiği' halde iletişim kuramayan insanları işleyen eser, bu kişilerin iç dünyalarını aktarıyor. Bale sanatçılan Berk Sanbay, Arzu Dirin, Elif Fırat, Ekin Ege, Gamze Erbaş ve Volkan Ersoy'a bir uzman, sağırdilsiz alfabesini öğretti. • Siyasetbilimci, scrbest gazeteci Muzaffcr Ayhan Kara'mn 'Yeni Tip Müdahale ve Ordunun Restorasyon tstemi' adlı kitabı yayunlandL Daha öncc basmda çıkan yazıları bir araya getircn kitap, ağırlıkh olarak ordusiyasct ilişkileıini ele alarak Türkiye'nin son on yılına ayna tutuyor. • Mine Vargı'nın yapımcılığını, Barış Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği TürkMacar ortak yapımı 'O da Beni Seviyor' filminin galası, 29 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapıldı. Szinbad Sinemasf nda gösterilen filme ılgi çok büyük oldu. Film, Macarıstan'da bir hafta gösterimde kalacak. • Devlet Tiyarrolan'ndan emekli olan ve 9. Cumhurbaşkanı SUIeyman Denürcl zamamnda sanat danışmanlığı ve başdanışmanbk yapan Dinçer Sümer, 8 yıl aradan sonra 'Maviydi Bisikletim' oyunu ile tiyatroya döııüyor. Sümer, oyunun ikinci defa sahnelenmesiyle, eserine yeniden bakma şansı bulduğunu, böylece oyunun yorumunda, renginde bazı yenilikler yapüğuu bildirdL Aşkın kaçınılmaz düellosu: Tango GAMZEAKDEMİR The Deutsches Oper Berlin, The Theatre dcs Champs Elysees Parıs, The Kremlin Theatre Moskova, The Sıstına Roma, The Musıkhallc Hanıburg, The Palladium ve West End Londra, The Herodian at the Acropohs Atına, The Longacre Theatre Broadway... Dünyanın saygın sahnclcrinde kapalı gışe sunulan 'Tango Pasion' adlı gösteri, bugün 14.30 ve 20.00 saatlerinde, Ankara Yükseliş Spor Salonu'nda başkentlilerle buluşacak. Arjantinli dansçılara 20012002 Avrupa turnesinin ilk ayağı olan Ankara'da, Jose Libertella, Luis Stazo, Mario Abramovich, Eduardo \Valczak, Oscar Palermo, Osvaldo Aulicino, AnibalGluzmann Becker, JorgeOrlando'dan oluşan tanınmış tango orkestrası 'Sexteto Mayor' eşlık ediyor. 'Tango Pasion'uıı kadrosu 22 kişilik dansçı ve müzisyenden oluşuyor. tki saat süren gösteride dansçılar, erkekle kadının ebedi ve ezeli aşk mücadelesı tangoya yeni penccrcler açıyorlar. üösterinin koreografısı Hector Zaraspc'ye, dekorları Arjantinlı ünlü ressam Ricardo Carpani'ye, ışıkları da Richard Pilbrovv'a ait. 'Tango Pasion'un yapımcısı ve fikir babası MelHoward, bugüne kadar 200'ün üstünde müzikal, tiyatro oyunu ve dans gösterisi sahnelemiş bir profesyonel. Comedie FYançaise, The Living Theatre, The Royal Shakespeare Company gibi seçkın yapıtların daimi adresı olan merkezlerde çalışmalar yapan Howard, çeşitli Broadvvay müzikallerinin yanı sıra 'Cats' miizıkalinin Molı6re ödüllü Fransızca versiyonu ve Tony ödüllü 'BlackandBlue' gibı göstenlerin yapımcısı olarak da tanınıyor. Koreograf Hector Zaraspe ise 'Tango Pasion'un beyni. Koreograflığın yanı sıra uzuıı yıllardansçılık ve bale hocalığı yapan Zaraspe'nın çalıştırdığı isimlerin başında Rudolf Nureyev ve Margot Fonteyn geliyor. 'Tango Pasion'un yanı sıra koreograıİığını yaptığı yapıtlar arasında 'La Traviata', 'One Hundred Nights', 'Orpheo', 'The Masked Ball', İspanyol televızyonu ıçin Betty Davis'in 'Captain Joİm PaulJones', KirkDouglas'ın 'Spartacus' ve Nureyev ile Fontcyn'in 'I am a Dancer'ı yer alan sanatçı, New York'taki Julıard School'un da dans fakültesi üyesi ve bale danışmanı. Şarkıları GuiUermo Calve tarafından yorumlanacak olan Tango Pasion'da her bıri zaman zaman bağımsız gösteriler sunan altı çıft yer alıyor. Juan Corvalan & Viviana Laguzzi; Osvaldo Cilicnto & Graciela Garcia; Monica Romero & OmarOcaınpo; Claııdia Diaz& Alberto Morra; Omar Mazzci & Viviana Fortino; Graciela Calo & Claudio Orso. Arjantin'in farklı bölgelerinden gelen çiftler, ayrı yaş grupları, tango stil ve yommlarına sahip. Dansçılardan Osvaldo Ciliento, koreograf Zaraspe'nın projede çıkış noktasının da bu olduğunu söylüyor. Değişik yaş, stil ve yorumlarda ıcra edilen ve yer yer aşkın kaçınılmaz düellosuna dönüşen bir tango birlikteliği sağlamak. Bu çeşitlılıkten yeni tatlar yakalayabilmek, koreografiler yaratabilmek. Her çiftle tek tek görüşüp doğaçlamalannı değerlendıren Zaraspe, yorumlarına, müdahale etmeden tekniklerine eğilmeye dıkkat ederek projeyi bugünkü halıne taşımış,. "Tango Pasion bizleri farkhyapıyor" diyen Ciliento ıle Sexteto Mayor Orkestrası'nı 1973'te Luis Staze'yla birlikte kuran ve gösteriyi "Bu bir tango müzikali" olarak yorumlayan Jose Libertella'ya 'tango' dedık. Başkentliler Hector Zaraspe'xm koreografisiyle, Sexteto Mayor Orkestrası eşliğinde 'Tango Pasion 'u izleyecek Astor Piazzola için özel koreografi OSVALDO CİLİENTO Yüzyılı aşkın birsüredir var olan tango, adımlar, teknik ve müzik anlamında, akıp giden zamanın eıkilerıyle gelişiyor elbette. Göstennin tüm konsepti bu noktada tangoyu tango yapan geleneksel adımların yanı sıra, her biri ayn bir tango grubu olan çiftlerin özgün dışavurumlarına olanak tanımakta. Her bırımiz Arjantin'in değişik bölgelerinden, değışık yaşamlar, duygular, öykülerle gelmış sanatçılarız. Tango tarihi içinde yerlerimizi bu özelliklerimizın yansıdığı stıllerimizlc alıyoruz. Kimimiz genç, kımımız daha yaşlı. Bu da kompozısyonu, yorumu, öykünmeyı doğrudan etkiliyor. Bizleri farklı yapıyor. 'Tango Pasion'da bizlcr sadece dansı değil müzikle beden dilimızi de geliştirmeyi öğrendik. LIBERTALLA Evet geçmişten günümüze tangonun müziği, litcratürü, şiiri bazı açılardan değıştı Ve değişmeye, gelişmeye dedevam ediyor. Daha iyiye doğru gidiyor. Tangonun başlangıcından bu yana çalınan 44 farklı müziği kullanıyoruz burada. Geleneksel olanlann yanı sıra zamanının konseptlerde yarattığı ve müzığe getirdiği yeniliklerle şekillenen örnekler de yorumlanıyor. Bugüne kadar ortalama olarak her 10 yıl, müziği değiştirdı. Aynı tat, aynı uyumla Esınlenme bu durumu yaratabilen bir kaynak, bir değer. Mesela bu gösterinin ılk bölümünde Astor Piazzola nın daha orijinal ikinci bölümünde ıse daha farklı bir yorumuna şahit olacak ızleyıcıler. Gösteride bu an çok önemli. Tangoseverler bu noktada tangonun geçmişten günümüze geçırdığı büyük farklılığa şahit olacaklar. Bu an çok önemli çünkü Pıazzola'yı çok özcl bir mü/.ik ve koreografi anlayışıyla yorumlayacağız. Bir dcvrim gibı bu, bız de bu devrımın hakkını vereceğiz. CİLİENTO Sexteto Major Orkestrası, tangonun tüm tarıhıne hâkım bir orkestra. Kadın ile erkeğin doğasından, bırbırlerine olan lutkusu ve ılışkılerıııın getırdığı, yarattığı çeşitli ruh hallerınden yola çıkar. / İ 1 Tango dünyada bu anlamda ortaya çıkan ve diğerlerinden ayrılan en son dans türüdür. 100 yıl öncesının dünyasının romantızmı anımsandığında akla ilk tango gelır. 1 ango yalnız dü|| nün değil bugünün de dansıdır. Özel bir sınıfın yada kültürün tekelınde değildir. Tüm ınsanlara aıttır. Aşk var oldukça yaşayacaktır. Sonraki durağı FransaParis ği\ olan 'Tango Pasion' henüz tarihi kesinleşmemekle birlikte kı If sa bir süre sonra yeniden ülkemize gelerek tangoseveriere merhabadiyecek. üösterinin biletleri YKM Kızılay ve Kent Optik mağazalarından edinilebılecek.(0312 468 87 66) Dansçı * Osvaldo Ciliento, "Tango yalnız dünün değil bugünün de dansıdır. özel bir sınıfın ya da kültürün tckclinde değildir. Tüm insanlara aittir. Aşk var oldukça yaşayacaktır" diyor. Cevat Geray 'a armağan kitap Kültür Servisi Mülkıyeliler Bırhğı Vakfı, 'armağan kitap' geleneğini Prof. Dr. Cevat Geray'a armağanla sürdürüyor. Mülkiyeliler Birliği ve Mülkıyeliler Birhğı Vakfi'nın eski genel başkanlarından öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Geray için hazırlanan 'Armağan'da Geray'ın yaşamöyküsü, yapıtları hakkında bilgiler yer alıyor. Kültür Bakanlığı'r.:n desteğıyle hazırlanan kıtapta Geray'ın akademisyen meslektaşlan, dostlan ve öğrencılcriııin yazılanna yer verilmiş. Kıtaba katkıda bulunanlar arasında Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Metin Kazancı, Prof. Dr. Sina Akşin de var. Mülkiyelıler Birliği vc Mülkiyeliler Birlığı Vakfı Genel Başkanı FüsunÇiçekoglu Oralalp, kıtaba yazdığı sunuş yazısında şöyle diyor: "1980 öncesinde dekan olan Cevat Hoca'yı o bungun ve gerilimli günlerin mihenk taşında sınannuş onurlu bir demokrat olarak tanıdım. Faküitemizin uğradığı haskılarda biz öğrencilerden yana duruşu, kapısını daima bizlere açık tutuşu ve demokrasinin ana ilkelerinden olan kaühıncılığı içine sindirnıcnin güveniyle fakülteyle ilgüi karaıiarda bi/lerin dc görüşttnti alışıyla anunsıyorum. Onun demokrat, paylaşımcı kişiliğL, biz öğrencilerinin kîşiliginin gelişmesine çok katkıda bulunmuştur inancındayım." *Itırlı Bahçe' 4 Aralık'ta Borusan Sanat Galerisi'nde açılıyor Doğu'nun kadmlanna dair... Kültür Servisi49. Venedik Bienali'ndeki Türkiye pavyonu sergisi olan 'Iürü Bahçe' adlı sergi, 4 Arahk26 Ocak tanhlen arasında Borusan Sanat Galerisi'nde yer alacak. Butch Morris, Murat Morova, Ahmet Öktem, Serınin Sherif, xurban.net Venedık Bıenali'nin bu yılki küratörü Harald Szemann'ın koyduğıı 'İnsanlık Platosu' genel başlığına bir gönderme olarak Beral Madra'nın küratörlüğünde 'lürh Bahçe' (The Perfumed (îarden) www.theperfiimedgarden.net başlığı altında ıkı bölümden 1 oluşan bir sergiyle Türkiye'y temsıl ettıler. Borusan Sanat dalerisi'nde Murat Morova, Ahmet Öktem, Sermın Sherif, xurban.net'in serginın kavramına uygun yerleştırmeleri, fotograf ve bilgısayar ortamı yapıtları bu galerinın mekânına uyarlanmış olarak sunulacak. Venedik Festivali sırasında Thetis Parkı'nda yapılan ve orada bırakılan dünya kültürünün oryantalist yazarları, sanatçı lan ve düşünürlerinın adlarını ıçeren levhalardan oluşan ortak açık hava yapıtı ise bir fotoğrafla temsil edilecek Seyh Ömer İbni Muhammed El Nefzavi tarafından yazılmış olan Doğu'nun aşkını, cinselliğıni, kadınlarını anlatan 'ltırlı Bahçe' adlı kıtabın başlığı altında, sanatçılar kiıresellık ıdeolojısi ve uygulamalannda özellikle uluslararası sanat ortamında açıklanan kültürel, sosyoekonomik alışvenşı, postoryantalist süreçteki sanat ve kültür değerlendırmelerinı yeniden araştıran, sorgulayan, oryantalist değerlendirmc kalıntılanna gönderme yapan yapıtlar sunuyorlar. NURİ İYEM RESİMLERİ ARŞİV/BELGELEME PROJESİ RETROSPEKTIF SERGÎ PROJE VE SERGİ OKGANİ/.ASYONU DÜNDEN YARINA NURİ ÎYEM RETROSPEKTIF SERGI 2S> K a s ı m n Ar.ılık 20(11, s.ıal lll.l)l)20 Tepebaşı T ü y a p Ist.ınbııl Scrgi Saray EVIN SANAT GALERİSİ | HamamSokakErtalay Apt 12/1 Bıbck 80810 Lstanbul Tel: (0212) 265 81 58 Hax (0212) 257 76 75 http/www cvınart mm j;j]m&evınart.com DANIŞMA KURULU Avukat Cungız Akıncı (Hukuk Danıjmanı), . Prof. Neş'c Erdok, Dr Kıymot Cîıray, Turgay Goni'm, Yrd Dov". Dr Ahmet Kamil Gorcn, Mehmet Guleryuz, Abdülkadır Günyaz, I laşım Nur G'ürıI, Ümıt iyem, Prof Dr. Erhan Karaesmen, Deniz Kavukçuoğlu (Basın Danı^mam), Doç. Nedret Sekban, Hasan Tanla Genç kalemler Cumhuriyet'te... SOLUĞA GECİKMİŞLİK sesımde goçmen kuşlar tufeylisi soluğum ne yana sapsam gölgesinde bir dağın nereye dursam yaşam istifhamınca yalnızlığın ıslığına kekemeyim hep hep beklemişliğin aldanışlarına sevmelerin sonrası nisan yağmurları esrikliğince bu şehrin şavkında uzandığım hayaline soluduğum hüznünü ömürsediğim ol sevda üzre bir ezgiyi sözle buluşturan aşktır sanırdım taşra gözlerinin ikindisi yine şiirlere kalmışlığımın umut tufeylisi kuşkonmaz gölgelerimde akşam kırıntıları sesini duvarlarda mühürlediğim çılgınlığımın izleri günaydına gecikmişlikler biriktirdiğim taşra sözlerinin mevsimsizliği kanar sayfalara mürekkebim... TOLCAY TEKOÜL DÜŞÜNÜYORUM DA(*) Düşünüyorum da, Ürküyorum düşüncemden. Şakıyıp duran insanları gördükçe Ürküyorum sessizliğimden Nasıl iştır bu Tanrım? Ürktüğüm kendim; Evet, evet kendim. Yokluk değil yoksulluk değil Oh be demeyi duşlemedim ki hiç Rahatsızlığım sevgisizlik Umursamazlık Merhametsizlik Duvar sessizliği Anlıyor musun Tanrım? Düşünüyorum da; Her bir kırışıklığımın sebebi boşuna değil. HATİCE ATALAY (") Bir tarihte Cumhuriyet gazetesinde yer alan yüzünü ellehnın arasına alıp düşünen yaşlı Insan resmine yazılmıştır. Türkiyo s.ın.ıl l.ırihiıuic, ilk kıv hüyük bir arsivlemo ve belgelcme Çıilışrmısı gerçokle^tinldi. S.ın.ıü.ı 68. yılını dnlduran büyük usta Nuri İyem'in csorlıri bir.ır.ıy.ı getirildi, dijiljl ortamd.ı arşivlcndi. Kesiın sahiplcrinc Nuri İyem tarafından im/.ıhın.ın Resim Sertifikası veriliyor. Arşiv vo Bclgclome çahşmasının ardından Nuri İyem resimlori ve s.m.ılçmın yaşamindan kositlor, m'tıiij Lıpsdinlı bir rotrospektif scrgiyU* sanıilsevı.'rlt.Mİn ilgisino sunulııyor. Resimlerin tümii Koç Allianz tarafından sigortalıdır. BUGÜN • CEMAL REŞİI REY KONSER SALONU'nda saat 15.00'te Pınar Çelik'in ve saat 20.00'de Alexander Tselyakov'un konserleri dinlenebılir. (0 212 232 98 30) • SAJLİH ZEKİ KOLAT KÜLTÜR EVt'nde saat 14.00'te Murad Manus'un sunduğu 'Doğadan Esintiler' adlı dia gösterisi yer alıyor. (0 216 358.10 07) Allianz® *ApplclBilkom I ..!.«•*<• Y O R U M CumKurtyat Katkılarından dolayı teşekkürterimızı lunuyııru/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog