Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

2 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCI REHBERİ Cumhuriyet Altını (bin TL> 90.000 90.000 1.480.000 666.000 ^670.000 665.000 1 13 D O İ a r (serbest piyasa satış) 1.492.000 M a r k (serbest piyasa satış) 679.000£\ 674.000 59 GecelikRepo<%) 12.062 59 59 59 59 11.721 | t Işkunhacnv YORUM ÖZTİN AKGÜÇ 11.633 89.000 26Kasım 89.000 27Kasım 28Kasım 29Kssım 89.000 30Kasım 26Kasım 27Kasım 1.477.<XX 28Ka3im 29Kasım 30Kasım 26Kasım Uç Onemli Sorun 26Kasım 27Ka»m 28Kasım 29Kaam 30Kasım 27Kasım 28Kasım 29Kasım 30Kaıım 26Kasım 27Kasım 28Kasım 29Kasım 30Kasım BORSADAGEÇEN HAFTA Menkul Kıymet lılem mlktan DUşDk 11,500 7,000 3.700 5,100 E n YUksek 14.000 7,900 4 400 6.100 1000 34.000 132 500 4.950 19,500 3,900 9,300 41000 1,010 10,750 3.950 21,000 10,000 1,250 24,500 14/50 3,000 16.000 1800 /,500 E n DtfiMM Haltalık Aylık Kapanif % % 12/50 7400 4,250 5400 Türkiye ekonomisinin küçülmesinin bankacılığa yansıması yüzde 28 Yıllık % AabadnnSarjHız 57,886 AdaraÇMoUl 277,107 AdanaOnenloB 13,627 MH Kakncılık 64.903 AdaraÇlnen1o(C) 2,010,681 AııaclokjEtMBIradık 274,056 Alyon Çknafc 211 AnadadGda 306,682 Akal Tıtalıl 65,546 Akbdiık 30,440,724 Akcanad 445,899 AkEnerıı 448,943 AklıirraraFak 31,532 Aksw1a 2.547,705 Akou Iplık Dokuma 59.299 Akaa 740.205 AksuEnenı 80.467 Aklasfcteklrık 0 AkYal 0 1 «1.873 Alarko Hoklng 765232 AlcaM leletaş 11903? AMa Menkul I W « 97,906 /toloGayniMikulYÜ 256,644 AkaKagıt 1423142 Alkım 4b7,4/2 AHerııatılbankAŞ 4863601 Abrku Cdn«j 67,416 AHnyıtdız 67,771 Altnyağ Kombınalan 201039 2147913 AnaooliJCam taddohj Haydi Suorid 295 399 Anadokj Saorta 1 844.217 AralTakıg/ 900143 Arçslık 2.262614 Aıaıa Bılg«uya 128 534 AHamatrlYalırım 163 969 AraanTekstıl 82377 Aselsan 1417 598 Anadokj ISUZU 279,965 Ala Yjln.ıı OıUKMı 24,888 AtaıToleılıl 172 414 Atlas Yalırım 17105 Attanlo Yal Ufl 11,475 AvtasyaYat Otl 2,479 Ayentnerll 236,762 Aygaz 347 776 UaSsî 127 927 MAmbalaı 162 200 Banvıl 4I7580 Oiıko Flektmnık 3,284 744 Uerdan lekstıl /I6446 Bosch Frsn SslemkKi '30? BohjÇknento 5,847 088 BoısaTı San 1,182,641 Bnsa 48678 BorovaYapıEnd 271,380 Boruaan 121,640 BalısokeSöke 183,745 Oorusan Yatmm 559667 BdtıÇnmto 160,461 Ekjmerang Yjl Ort 4582 Oursa Çvnento 5403 tkırçel* 240,969 Bayraklı Boya 4,015,940 Çaraı 3.128,165 ÇBS Boya San 1,386,105 Çeiık Haıat 99.666 Camtaş Çelık Makna »86,53/ Ceylan Gıyım 4,469 Gkrea 244 380 Çetebı HavR Sflrvwı Çim Btrton 28/893 83,792 Çimentaş Commdf^i^l Un Sirj 3,915 Dardanel 5208889 Demırbank 0 DenMCam 167 328 Derrtaş 460163 Ertrenod 742,091 Dev: HoUıng 2,870,438 Dobank 14,535,826 Dflaa Dofryı 7,329 üemır YatOrl 60,151 Demsaşüokum 50,416 Doöan Burda Itaok D» Yay 303,306 DoJanHokfoıg 69,473.860 890 930 192 390 000 526 211 682 108/ 1385 897 000 I4Ö1 89 J5 63 55 800 30.500 120.000 4.150 17,000 3,300 8,400 37.000 850 31,000 127 500 4 550 16,500 3,650 8.900 40000 900 200 319 190 000 114 127 1481 •313 8 51 1098 34 53 9156 30 06 2/8 212 158/ 25 35 811 538 9.100 3.400 18,250 8900 0 0 1.025 22,500 12,250 2,400 14,250 1,375 6,600 530 650 9,800 3,700 19,750 9,300 150,000 1,125 23,750 13,500 2,5/5 15250 1.550 6,900 625 •6 67 4 82 13 92 2542 513 313 000 395 449 000 920 9892 39/0 2615 4815 1/97 3 52 64 44 83 72 1992 •1000 590 104 357 804 000 616 143 625 667 595 141 213 000 366 263 405 323 164 000 222 27 84 28 57 000 714 982 • Yılın ilk 9 ayında yüzde 43 ile kamu bankalarında rekor küçülme yaşanırken bankacılık sektörünün toplam zararı 5.1 katrilyon liraya ulaştı. Ekonomi Servisi Türkiye ekonomisinin içerisinde bulımduğu krizin de etkisiyle bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 28 oranında küçülen bankacılık sektörü özellikJe fon bünyesindeki bankalann rekor zararlan nedeniyle 5.1 katrilyon lira ile yılın son çeyreğine zararla girdi. Sektörün yaşadığı küçülmeyle sistemın toplam büyüklüğü eylül sonunda 111.8 milyar dolara kadar düştü. Bankalar Birliği'nin verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında Emlak Bankası'nın Ziraat ve Halk Bankası ile birleştirilmesinin ardından kamu bankalan yüzde Sektörde rekor küçülme Yatınm araçlannın haftalık getirisi (%) lOOmiyonTlbJrhaftadaneoldu? Faızler. net ve dönem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlofi, İMKB verilerıdır Dövlz ve aliın, serbest piyasa flyatıdır nd»K» Mall HlsMlar İMKB 30 Sanayl Hlualarl Hlzmstlar Hls. T.knolo)! Hl». Yatıntn Fonlan A Tlpl Fonltr B Tlpt Fonlar 1 Ydllk Movduat S Ayltk Mevduat 3 Ayhk Movduat 1 Aylık Movduat ABD Dolan AlmanMartcı Cumhuriyat Altını Rapo 510 167 635 47 500 7.300 1,850 1,675 2,650 1,575 830 10 750 7 700 1175 3550 17000 5,800 2,850 14000 1600 860 52,500 9,100 2175 1,950 3,400 1.875 1,030 12,750 6,900 1,625 4,050 21250 7.000 4,150 16,250 1,875 51.000 6000 1,975 1850 3,050 1.750 5196 1500 5128 32 4/ 35 59 2394 •6502 8565 4904 6513 829 I25 7 25 •«15 4510 1296 920 769 920 12,000 8,500 1,325 3900 19250 6,400 3,300 15.500 1,775 3731 I4?9 39 34 1719 816 1579 880 13,500 14,000 21500 19000 4900 6,200 4,200 1,250 .230,000 2,200 4.050 2/.500 4,250 8,300 2850 3500 5.600 1,000 26,000 6100 840 16.500 16,000 24,500 21,750 5,900 7,300 4,950 1625 1,350,000 2 550 4 550 31,500 4,850 9,800 3,350 4,350 6.400 1.200 28,500 7,600 9/0 15.750 15250 23000 20,250 5600 6.500 4950 1375 1,280,000 2,350 4,500 ?9,000 4,500 8,700 3050 3,850 6,100 1075 28,000 6 700 •156 2168 67 39 3763 5714 1014 3654 2222 2641 000 108 122 517 698 656 1154 152 1786 4146 156 179 0/8 4 44 11 11 4 92 000 469 4143 1702 4 07 1325 1842 1154 /14 4 40 7 23 161 1013 317 253 32 4/ 2593 4 02 24 3.1 3190 1000 6560 5663 3061 394/ 1304 34 02 •3018 24 14 785 71 1639 180/ 11000 3886 3 39 3501 3182 •46 68 72 67 115 69 76/1 63 57 174 37 4312 3105 2890 5062 564 000 563 460 14 29 000 340/ 32 72 1200 910 920 806 2.B50 810 nı w 3100 3,250 36,500 13000 26,500 5,100 29.500 22.250 560 0 3,600 1100 3700 3600 40,000 15250 33000 1,800 30,500 22.600 3,200 740 0 3500 3.550 38,500 13,750 28500 5,400 30(»J 22 500 455 294 290 5965 9692 1500 3208 •126 517 923 B45 5 77 1094 640 760 800 000 000 8 57 500 22 73 6.600 2.500 2,075 1,225 890 DoganYıym Holdlng H 01/İ182 Ecuctası Yal Oiaklıu 221054 Eczacıbaşı Itac 431,192 Eczactoaşı Yap 83,600 Eczactoası Yalırım 1,730241 ElesSÜdiYdl Hoklıng 6,382.440 Ege Endustn EGSrmsalKralama EgeGubnt EGS Holdlng Egeser Gıyım Egef'rolılTıc EoeS«drak EQS Yalırım Oıtaklfiı Emak Snorta Emek Etektnk tmms Amba^ı Enka Eg«Plutık ErclywBouSan EıerjlDemıÇellk Ersu Meyve Gıda San Esbank Escorl Compuier Esem Şpoı Gıyım Evren YatırKn Ort FacloFtans Favorı Dmtenro lesıslen Fenn Alumuıyum FtaısFransalK Flnansbank rlrvvıs Yfllifirn rrıgoPakOıdaMsd Garanlı EUnkası GodlkYO G o * klllk Gerrtas 0 127,261 24,852 0 10.750 1,525 5,100 1,850 1,875 2250 1İ650 1550 6,800 20,750 3.200 2,700 0 5,500 3.700 0 0 0 0 0 7.800 2,950 2,425 1,625 1,050 12,250 1825 6.000 2.300 2.025 2,550 2,000 1.775 7.900 24.500 3,750 3.150 0 6,400 0 0 0 0 0 7300 2,700 2,150 1,400 1,010 11250 1,725 5,700 2,100 1,925 2İ4O0 1,925 1,775 7,800 23.500 3 550 3,100 460 6000 000 139 162 238 968 323 227 323 000 429 86/? 53 57 83 61 10615 13164 2581 4986 1667 2034 127500 75 72 15094 105 71 54516 462 50 2727 43'le en hızlı küçülen banka grubu oldu. Sistemdeki 68 bankanın yılın ilk dokuz ayındaki faahyetleri toplam 5.1 katrilyon lira zararla sonuçlandı. Bu dönemde en yüksek zarar TMSF bünyesindeki Etibank'ta oluştu. Ziraat Bankası'nın 215 trilyon lirayla bankacılık sisteminin ikinci en büyük kâr rakamına ulaştığı bu dönemde, diğer kamu bankası Halkbank ise 627.7 trilyon lira zarar etmekten kurtulamadı. Bu dönemde en yüksek kâra ise 335.9 trilyon lira ile Akbank ulaşırken Ziraat Bankası ikinci oldu. 88J | M.1 W.3 •7.0 102.8 M.6 00.2 100,8 100.8 1OO.» •M 100.3 98.9 1O7.S Destek paketi belirleyici Ekonomi Servisi Standart & Poor's'un Türkiye'nin görünümünü yükseltmesiyle nıoral bulan para piyasalannda reel sektöre ilişkin hükümetin uygulayacağı politikaların önümüzdeki hafta piyasalarda sık sık gündemi oluşturacağını söyleyen uzmanlar, Toprakbank'a el konulmasının olumsuz algılanabileceğini, ancak genel iyimser havanın korunabileceğini söylüyorlar. Haftayı yüzde 6. l 'lik artışla kapayan İMKB 'de, IMF ile yeni bir standby anlaşmasının etkisiyle hisse senetlerinin kasımdaki performansı yüzde 18 oldu. Kasımda aylık düşüşler yüzde 9'un üstüne çıkarken ABD Dolan'nın aylık değer kaybı yüzde 7.62, AJman Markı'nın ise yüzde 8.53 oldu. 000 359 426 143 000 562 405 132 103 1134 14 67 1915 6833 4 65 12813 3023 MB: Kamu, 34 puan fazla arttı 851 143 1094 556 309 139 6 90 000 660 169 000 2667 •12 50 67 39 909 8/80 İ106 2687 1325 2241 4/62 000 1765 000 4,300 19,047 5,656,978 l 0 0 3,850 250 460 460 460 7 23 000 000 000 000 5 48 1200 115 32 6 89 96 02 7B13 3609 27 45 4545 3810 22 41 2323 5410 4 05 1385 1321 182 35 1646 ^18/ •4048 Enflasyonda kamu ağırlığı 11 ayda yüzde 233.3 oranında arttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Enflasyon hedeflemesine geçmeküzerehazırlıklar yürüten Merkez Bankası'nın "Para Pölitikası Raporu" enflasyonla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. Raporda, yılın 10 aylık döneminde kamunun fiyatlannı yüzde 93.7, özelin ise yüzde 66.7 arttırdığı saptandı. Merkez Bankası kiralardaki düşük artış, özellikle gıda ve giyim sektörlerinde toptan ile perakende fiyatlar arasındaki farkın gelecek döneme ilişkin TÜFE artışında önetnli bir risk yarattığı uyansında bulundu. Buna göre gelecek dönemde gıda, giyim ve kira fiyatlarında tüketicilere yansıyacak ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Raporda enerji fiyatlannın ilk 10 ayda yüzde 101 artış gösterdiği belirtilirken tanm ürünlerine ilişkin olarak yılın son aylannda artış beklentisine yer verildi. Raporun "FiyatGelişmeleri" bölümünde, eğitim, sağlık, ulaştırma fiyatlannın iç talepteki daralmaya karşın yüksek oranda artış gösterdiği belirtilirken "Dayanıkh tüketim nıallan fiyatlan da genel IVIV. endeksine göre daha luzb artnuşür. Bu alt grup fiyatlan ithal girdi kuUanımının ağırlığı nedeniyle döviz kuru arbşlanndan önemli derecede etküenmektedir" denildi. Raporda, ocakekim döneminde en çok artış gösteren kalemlerin ulaştırma, ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetler olduğuna dikkat çekilirken bunun nedeni şöyle açıklandı: "Ulaşürma sektörü, fiyatlan kur arbşından hem ithal ulaşım araçlannın fiyatlannın artması hem de akaryakıtfiyatlankanahyla ulaşım hizmetlcrinin pahahlaşması yoluyla etkilenmiştir. Ev eşyası sektörü ise büyük ölçüde ithal veya ithaİata rakip mallardan ohışması nedeniyle maüyet baskılannınflyatiaraen kolay yansıdıgı sektör olarak karşımıza çıkmaktadır." 980 4,300 1,100 4,550 1,400 4350 1,225 1 14 1136 »300 15417 211542 328 753 3,966,5(8 876.515 2,551,666 28,591 22,142 0 0 4,500 4700 105.000 1,426 14,750 4,850 1,300 2,300 1,600 0 0 5,300 5,400 120,000 1,850 17250 6,100 1,600 2.625 1,900 0 0 1,423927 1,150 950 10,000 143,011 BİOO 93,237 1,350 UOO 64,678,900 975 1,175 1,373 744 810 920 2,900 3,450 51,'14 2,350 30,282 756 1,800 2,750 24,902 2.600 1450 1.675 I7J2 846 107 217 5,400 6.300 5,694 109 2,900 3,500 Gm Global Menkul Kıymetler 5,454,321 1,500 1,850 Global Yainm 35,053 1,575 1,900 Ooktas 2,375 2,800 3.666,969 GOItasUnento 41,561 9,200 10,300 9O.47B 6,700 8,000 OaıantlYatOrt 10113 4,350 5,100 GSOHoMkıg 4344.113 2,176 1,825 Gııbre FabnkaUvı 77 092 6800 10,100 üumussuyu 0 0 0 Gunes^ıgona 995 434 1.700 1,425 Hektaş 1,766,895 1.600 1.875 Yapı Kred) Snorta 603 486 2,850 3,600 Humyel Gazetecılık /175 724 3,500 2,750 Haznedar Tugla 3450 42 758 2,900 dag 921,002 3,450 4.260 ilasEvAMIerl 0 0 0 ilas Fffians 0 0 0 hlaaGYO 1,150 1,425 564,»» MasHokJkıo, 0 0 0 klbal Fnans 0 0 0 7,800 rrtema 98,177 8,900 Isıklar Ambato 369.685 2.300 3.000 TlıBdnkanlA) 1 19.500.000 21,450.000 T s Bankası B] 710,000 83 810.000 T15 Bankası (C) 6,000 19,157 715 6.900 1) Genel Leasng 1,0/0,952 1,300 1,550 KGYO 9,880,183 1,100 1,275 60000 3,684 85,000 FM Izmrt Moior Ptaton ; Yatırım Ûnaklığı 1,693,346 '960 1,125 zmff üem» Çelık 18,121,734 910 1175 Izocam 4,850 235.325 4,200 KaplamrıAmbaty 12,154 4,750 5,500 Kahrınsan 3,736 47 000 52,000 Karsan 129,577 16,500 19,250 Kav Pazarlama 320.959 2,900 3.450 Koc Holdlng 2,799,138 29,500 34,500 KentGna 16,500 18,000 654.626 Kerevtas Gıda San 2,375 278 655 1,950 KBaKrlle Paıanama A Ş 1,93032 8,500 KeletokMobllya 2950 207,503 2J5O KllmaSanaylAS 6,000 145 991 7,000 KontrutGıda 4,309 6000 6,800 Konya ÇKnento 6,500 11140 5,700 Kordsa 5,700 6,600 215,306 Konllek» 2,150 679,122 2.650 Kardemlr(A) 2,685,550 760 930 KardemkJBI 2,923,151 660 830 Kaıdemır 27,894 746 660 830 KjolalKulj 37,996 7,800 9,400 41 036 KarsuTekslll 4,750 5,250 KulanyaPorMlen 7 200 20,377 6100 UnkBlkjlMyar 88 543 10 750 13,000 UoYaJSanayı 301,087 5800 7000 Louo YazılffTi 41964 15 750 19,250 LuksKadlte 85 877 2550 3 050 Marmars Altınyunus 64 889 4,300 5500 Marel 6500 «784 5,800 MedyaHokta 0 0 0 Msnsa Mensucat 362,672 1,225 1,500 MerkoGıda 1526,470 1,325 1,550 Menderes Tekstri 2,127,975 1,675 2,075 Mtaros 321,726 100000 115,000 Miyet 2 670098 1325 1,875 MıHıyel Pazaıiama 10331,328 1,175 975 Marmans Martı Otel 1425 1 707 435 1,200 Mdi(Jnı Çınıeııto 8,300 117.081 7,300 Marshall 7,983 26,500 32000 Uotenıteks Tekstıl A Ş 1196,949 1500 1,150 MulkJAku 7300 827,961 5,400 490 600 MustalaYılmazYal 118,176 Mazhar Zuılu Hoklıng 1,575 522,683 1,375 N«oi5 Hoklıng 0 0 0 N«tas 646,954 39500 46.000 NMMe Çımento 6,518 11,500 14,500 NelHoldHiu 38,863,892 770 929 NelTunzm 9478,089 890 1,125 NurolGYÖ 574,686 2100 2 475 NuhLmenlo 10,854 10./50 12,000 OkanTekslıl 1,097,782 950 1175 Olmuksa 131,751 6,800 7,900 700 OamanlıGayYatOn 4,017,075 870 12.750 OlokarOlobusKar A 1,048,109 10,760 FoıclOlosan 1.037,154 11.000 13009 138.474 Oz Fhıans Factorlng 1.090 940 Paısan 537,844 2,600 3.200 Pastavılla 4 550 6,900 8000 BHSProlılo 24,143 10,500 12.500 Pengueıı Gıda 354,928 8.700 10.000 Petkım 1,862,399 6 700 7,800 PnarErrt Etveltn 1100 1450 834,801 Phıas 302.824 3,050 2,600 P.uıSu 2,200 2,950 426.468 PrarSut 2,600 3 250 «1611 PoMm 0 0 0 ParkElektnk 1,652,937 6900 8,600 ÇBS Pnnldî Baskı 1.128.614 1525 2.075 PetıoiOİBi 614,810 51.000 59.000 Rant Fnansal Kt 276166 480 590 RaySoorta 2,250 2.575 46086 SabalıYdynulık 0 0 0 Sabanu Hoklıng 7,100 21,161,482 8,000 Sanko Pazarlama 2,179,561 4250 4,950 Sanarı PaiBrtama 0 0 0 Sarkuysan 15,250 79J8O 13,250 SASA 14,750 17,000 115,691 SelçukGria 1.450 2.256,609 1150 1,925 2,400 365,401 Serve Kmasıve Sezglnler Gıda 7.40O 905434 5,900 Sltas 0 0 0 ŞoeCam 4900 9,050,696 4.150 âmeıtıtırık 34.197 750 690 Şeker Plllç 7,700 187.092 6,300 Soktas 5,000 5800 5,769 1/000 PıelıKabk) 51,148 15,000 3,223 SodaSanayı 1,101,225 2,700 Sönmaz F^ament 3100 110,211 4250 Snaı Yaltfım Bankası '470 2 902,373 560 SYBYalımOn 12314 910 1,175 TaçYalrımOnaklıgı 11,613 2.800 3,450 TalKonsefve 474,287 6500 9,700 tuborg 9,000 10750 7,339 lurkcül lletısm Hii 8,600 9 700 1/,866,302 2,400 2,850 T Ekonomi bankası 3,936.253 Tekstllbank 6334 431 530 640 I«kArt Tuhzm 1,183,568 2.250 2,650 7000 Turk Hava Yollan 981 00b 5.600 Turk Hava Yollan (Yenıl 0 0 0 TkeKutsan 2,800 3,200 193.938 TKalknmsBankasj 281,715 3.950 4,600 tansas 3,100 27,250,025 2.350 Tansas (Yenı) 0 0 0 Tolaş Otorrotnl Fab 2,284,963 10,250 12250 0 0 0 5,100 5050 117,500 1500 30,000 16,500 5,050 1,725 1.450 2,3/5 1,775 fi ?5 •149 •098 000 000 408 28» 444 000 000 000 32b 2640 6333 000 114 74 ?7 85 7B57 4 76 24 69 000 662 4968 33 42 •2923 4321 10 53 1964 641/ 2/96 2000 2120 000 000 000 000 326 3182 520 •139 1,060 8./00 1,275 1 150 870 3,050 2100 2,700 1575 5,900 3,100 1,725 1,725 2,575 9.700 7,200 4,700 2,025 9,600 000 341 235 200 698 235 758 189 4200 000 4806 2 37 16 39 3290 1158 1 16 1591 27 78 3610 364 167 5 62 3 28 3125 000 926 000 690 299 147 263 1687 34 78 2/78 32 89 196 180 102 6 49 6 00 •241 435 000 294 899 2857 2533 17 39 1852 000 1,550 1,750 3100 3,500 3200 3,500 1600 1,250 2.200 •6 06 1014 n iı 660 540 10/1 000 000 235 165 214 260 149 172 000 122 J03 000 000 000 26 53 2500 4091 3725 26/3 4000 4/46 4193 58 22 6965 52 50 6154 •1000 27 37 7019 3111 2011 •13 75 1543 62 91 1429 5410 3061 30 58 6087 3 79 12 59 1671 4519 Maç bileti şampiyon Ekonomi Servisi Istanbul Ticaret Odasf nm (İTO) 1995 bazlı Istanbul Ücretliler Geçinme tndeksi'ne göre, yüzde 44.6'lık fiyat artışıyla kasım ayının zam şampiyonu ceviz olurken, son 11 ayda fiyatı en fazla artan madde ise yüzde 233.3'lük fiyat artışıyla maç giriş ücreti oldu. İTO tarafından piyasalann şeffaflığını sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmek ve sivil toplum örgütlerinın baskılarına zemin hazırlamak amacıyla düzenli olarak hazırlanan 1995 bazh Istanbul Ücretliler Geçinme Indeksi'ne göre, cevizin kilogram fiyatı 12 milyon 925 bin liraya ulaştı ve geçen kasım ayının zam şampiyonu oldu. Kasım ayında fiyatlan en fazla artan ilk on ürünün yüzdelik artışlan şöyle sıralandı: "Ceviz yüzde 44.6, sıvı yağlar yüzde 422, yaş üzütn yüzde 34J, kuru üzüm yüzde 27ü, dini harcanıalar yüzde 25, maydanoz yüzde 24.1, makarna yüzde 23.7, buğday unu yüzde 21J, halı yüzde 20, bulgur yüzde 1&2." Son 11 aylık dönemde ise en fazla fiyat artışı yüzde 233.3'lük artışla maç giriş ücretlerinde gerçekleşti. Son 11 ayda maç biletini yüzde 193.8'lik fiyat artışıyla sıvı yağlar, yüzde 155 'lik artışla tüpgaz, yüzde 136'lık artışla spor giyim ve yüzde 127'lik artışla diş macunu izledi. 541 000 000 89,19 ım 8,300 2.650 21 450,000 750,000 6,600 1,425 1225 B3.000 1,030 1,075 4.450 5200 46,500 17500 3,150 33,500 17 750 2025 8000 2'425 6,300 6.500 6,100 6.100 2,550 000 000 641 • A 88 4 88 1364 4 11 •50 77 47 08 4368 45 bö 49 77 2769 73 19 23 77 12 46 40 00 2113 132 75 14 17 39 61 4114 3/9/ 820 419 1813 •4 30 189 490 000 306 143 256 14 00 1136 1528 15 73 45 27 3 49 612 000 •156 1019 14 75 1667 1196 1162 597 299 31/ 15 71 2121 4265 8 45 1356 923 328 517 45 39 14 63 1082 57 01 24634 37 69 89 60 502 14 55 16261 Türkiye'nin bir orta surede hızlı, sürekli, kendini besleyen ekonomik büyümesürecinegirebılmesı için, üç önemli sorunu çözmesı gerekir. Bunlar geniş kitlelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik anlamda yatırımların arttırılması ve yatırımların dağılımının düzeltilmesi, ekonominin üzerindeki borç baskısının hafifletilmesidir. Bir ülkenin en önemli zenginliği, varlığı, altın ya da kıymetli maden yatakları değil insan kaynağıdır. Geliştirilmesi gereken insan kaynağıdır. Neyazık ki, tüm istatistiklere göre, dünyada eğitime en az kaynak ayıran, eğitime en az yatınm yapan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Turkıye'de ayrıca göreceli olarak eğitimin kalitesi düşük ve eğitim etkinliği de sınırlıdır. Ekonomide yatırım hacminden daha önemlisi, yatırımların ekonomik sektörler itibarıyla dağılımıdır. Türkiye'de hem yatınm hacmi yetersiz hem de yatırımların dağıhmı kötüdür. Ülkemizin hızlı bir kalkınmasürecine girememesinde, eğitimin savsaklanmasının yanı sıra yatırımların yetersizliği ve dağılımının ekonomik açıdan akılcı olmaması etkılı olmuştur. Ciddi bir planlamadan uzaklaşılması, yanlış teşvikler, özel kesim yatınm kararlarının çok kısa zaman ufuklu olması, kısa sürede kârı en çoklama güdüsünün ağır basması, özelleştırme, yanlışlara yol açmıştır. Türkiye'de en büyük savurganlık yatırımlar alanında yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Yanlış sektör seçimi, yanlış teknoloji seçimi, yatırımların tamamlanmasında gecıkmeler önemli kaynak kaybına neden olmuştur. Türkiye, yarı bilgili, ufuksuz, etik kurallara pek uymayan, ağzı kalabalık, halk avcılığı yapan politikacılar tarafından bir borç batağına ya da burgacına (girdabına) sokulmuştur. Borç batağı, borcun çevrilmesindeki güçlükler, ülkemizin IMF, dolaylı biçimdeABD boyunduruğuna girmesinde etkenlerden biridir. Sıkça yinelendiği gibi, IMF programlarında insana daha fazla yatırım, yatınm hacminın arttırılması, yatırımların dağılımının iyileştirilmesi, daha üretken alanlara kaydırılması gibi temel öğeler ya yoktur ya da geri planlardadır. Yapısal reformlar, yeniden büyümeye geçiş programı gibi süslü terimler kullanılmaktadır. Ancak bunların bir yutturmaca olduğu alınan sonuçlarla ortadadır. Gerçekte Türkiye'nin sorunlarının çözümu, kalkınma sürecıne gırebilmesi için öncelikle IMF boyunduruğundan kurtulması gerekir. Yıllar önce borçlarımız daha bu düzeye gelmeden, TCMB bünyesinde kendine özgü gelirleri olan 'Borç Denkleştirme Fonu' oluşturulmasını önermiştim. Doğal olarak dikkate alınmadı. TCMB'nin analitik bilançosuna bakıldığında devlet iç borç senetlerinin (DİBS) yaklaşık üçte birinin (9 Kasım 2001 tarihi itibarıyla 33.8 katrilyon TL.) bankanın portföyünde olduğu görülmektedir. TCMB, 2001 yılında dış varlıklarını azaltarak açıkçası döviz satarak DİBS alımını fonlamıştır. TCMB, dövizi nereden sağlamıştır? Bankanın döviz yükümlülüklerının önemli bir bölümü dış yükümlülüktür. Açıkçası 'DresdnerBankası Hesabı' da denilen kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarıdır. Bu hesapların büyük bölümü yurtdışında çalışan vatandaşlarımız tarafından açılmıştır. Bu hesaplar 10 milyar USD dolayında oldukça istikrarlıdır. Yurtdışında çalışanlar, bir yerde Dresdner Bank garantisi ile TCMB'ye mevduat yatırmakta, borç vermektedirler. Bu hesapların arttırılması çabasına girişilmeli, Dresdner Bank ile bir çalışma yapılmalıdır. Bu yolla sağlanan kaynakların bir bölümü, bir orta vadede borç ödemede kullanılmalıdır. Ayrıca bu fona bazı vergi gelirleri ayrılmalıdır. Devlet enerjiden, iletişimden, ulaşımdan, ilaçtan vergi alır. Nedense finans kurumlarının döviz satışlarını vergilemez, çoğu kez alınmayan binde bir gibi komik bir BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ile yetinir. Söz konusu vergi bundan birkaç yıl önce binde birden yüzde ikiye yükseltilseydi, katrilyonları aşan bir vergi geliri birikimi oluşurdu. Ayrıca bazı vergiler bir iki puan, bir fona kaynak sağlamak için arttırılabilir. Borç sorununa çözüm için vatandaşlarımızın bir bölümü bu yüke gönüllü olarak katlanabilirler. Boyut olarak önemli tutara ulaşmasa da Tayland ömeğinde olduğu gibi bazı vatandaşlar, borç ödeme fonuna hibede, yardımda bulunabilirler. Ciddi birdenetimle bankaların batması önleneceğinden, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) gelirleri bir süre için bu fona aktarılabilir. Devletin artık ihale yolu ile DİBS satmaktan vazgeçerek faizini belirleyerek DİBS çıkarması, bankaların düşük bir komisyonla, en iyi satış gayretı ile bunları haika, tasarrufçu kurumlara satması denenebilir. Böylece faizleri aşağıya çekme yollan bulunabilir. IMF eline bakmaktan, IMF'ye ayarlı beklentilerden artık kurtulalım. Başka seçenekler bulmaya, vurgulamaya çalışalım. Yurtiçinden ve yurtdışında çalışanların da katkısı ile bazı çözümler bulabiliriz, en azından deneriz. 517 840 M0 /50 •31/ 17 24 120 000 135 1731 7586 2537 32 14 31 b8 8200 4900 6600 12000 6400 17,000 2,700 4 550 6,400 6900 1,350 1,500 1850 115,000 1800 1150 1425 8100 29,500 1,350 6,700 682 000 149 789 1529 400 • 4 48 •423 313 667 1228 847 250 323 000 000 909 750 455 303 182 1143 2800 534 14463 3412 2211 1758 4386 13 01 1786 22 57 B2 86 1169 152 73 5000 BORSADA CEÇEN HAFTA Menkul Kıymet Topfak FınanMl Toprakbank Toprak Fadonng TurasP!İr*ııtık Trakya Cam TSKB Turk Dem» Oölujm luka; Tüpraj Use? UkıKonleksıyofi Onallarım Unyo Çmentü llşâk S«ratnık Uid Makne VakılFnamalKr Vakko VaıM Variıh Yairım Oriakl^ı VftslH VakıfRlskS» V O VakrfValnn VdUüavtıtwı«uiYO Vıkng Kaart YATIR I M Yatmm Yıllık 632 3 70 2727 2214 7343 738 326 17986 63 62 15512 5960 3904 5695 224 22 41 5852 982 2528 47 50 2929 13175 13439 5591 8 74 000 108 73 2193 2325 6087 3402 7631 4167 2306 4921 F ONLARI N E Yılıçı Yatırım Fonu Adı DemırYat AKamıaF GETİRDİ? Yatınm Fonu Adı Gedık A Tıpı Karma Fon Gedık A Tıpı Hısse Senedı Toprak A Tıpı Degışken Toprak A Tıpı Karma Fon TektenATlpıDegışkenFon Tekten A Tıpı Karma Fon NurolADegrşkenFon AlfaATipıOeğışkenFonu Alfa A Tıpı Hısse Fon AHa A Tıpı Ulusal30 End Evgın A Tıpı Karma Fon Evgın A Tıpı Degışken Fon Yatınır F A Degışken Fonu Tanrlet A Tıpı Karma Fon Tacırler A Degışken F Stratejı A Degışken F Bayındır A Tıpı Degışken F Bayındır A Tıpı HrsseF Bayındır A Tıpı Karma F Iş Yat A Değrşken Fon Osmanlı A Karma Fon Osmanlı A Malı K Sekt Fonu Osmanlı B AİMKB30 End F Osmanlı A Tıpı Degışken Fo EGS A Tıpı Karma Fon EGS Yat A Tıpı Karma Fon EGS Sigorta A Degışken Fon EGS Yat M D A Degışken F EGS Yat M D A F ı n a n s G r EGS Yat M O A İMKB50 End ABNAmroAKarmaF TAIB Yat A Degışken A F HSBCATıpıDegışkenFon HSBC A Tıpı Hısse Fon Eczacıbaşı Axa Oyak A Ozel Denızbank A Degışken F Denızbank A Karma F Denızbank A Tipı Hısse Fon Denızbank A İMKB100 End.F Rıva A Tıpı Degışken FJender A Tıpı Degışken Fon MEKSA A Tıpı Degışken Fon MEKSA Yat A Tıpı Karma F UB Ulusal Yal ADeqışken Acar A Tıpı Degışken fon MNG Bank A Tıpı Degışken F Anadolubank A Tıpı Hısse F B TİFH FONLAR Iş Bank B Lıkıt Fon Iş Bank B Degışken Fon Iş Bank B Yabancı M K F IşBank B TahvılBono F Iktısat B Tahvıl Bono Iktısat B Tıpı Lıkıt Fon Garantl BTahvilBono Işlem mlktarı 1.477,961 1.550,954 538344 256,705 } 1?6,SB8 412,833 779117 177,671 EÜ En Düşük Yükttk 360 470 500 3.950 5700 780 4550 2.750 10,250 1,840000 7,000 1375 2.600 1.000 4,150 1,325 2,350 2İ25 1.275 2,850 6.700 2.125 2 750 1,975 0 Hattalık Aylık Kapanif % % 430 560 560 4300 750 14 29 566 886 159 465 558 169 426 8 70 000 1534 179 4 76 526 435 521 500 000 159 1205 •808 938 1176 000 •2449 685 •147 283 152 533 000 196 000 750 1915 2174 36 71 2917 2615 2667 333 714 4085 814 3716 891 784 9 76 13.24 2785 1310 2292 1852 1889 10 78 1837 M4 000 94 74 6190 635 3214 36 84 3854 1087 2626 4242 «m* Haftalık Haftalık Yıliçi Haftalık Yıliçi Yatınm Fonu Adı Garantı B Tıpı Lıkıt Fon Fonu Adı ATİPİFONLAR Oeğışım Deı KffiK Dejişım Değışım% •2 55 Değişım Oeğışım% •429 587 •309 267 •161 139 •7 65 2 44 •4 61 Haftalık Vlliçi Değişım Değışım% 084 0 89 065 085 081 081 047 081 2 33 081 0 78 051 071 081 007 0 83 •5 41 0 85 091 083 087 061 065 094 0.82 0 49 085 0 88 085 0 78 052 094 079 082 0 91 •0 96 Yatınm Fonu Adı Haftalık rilıçı Değışım D«Slşım% 084 035 093 084 052 0.92 003 0 78 065 080 085 0 84 089 0 92 093 005 0.57 085 084 0.89 0 74 0.22 0 80 089 0.74 091 087 0 79 042 0 72 103 082 083 0 73 081 080 086 085 0 78 084 075 0 74 060 0 72 087 081 088 079 088 079 080 0.88 082 0.43 •3.80 0.80 117.45 102 44 9645 87 59 103 78 12049 23 45 86 44 12 94 11622 11306 10609 8583 5956 33 91 64 48 95.55 9419 10627 98.69 9514 704 8887 103 58 85.89 76 54 105 18 113.62 000 38 46 15 00 18 75 000 •167 182 580 2182 2083 1,550 3 700 43000 13 750 164 000 118 3 51 1739 3636 1563 1500 97 80 64 29 35 71 22 73 1800 3500 3137 6111 3191 1944 1000 34 67 1011 8» 000 526 500 650 670 4,600 6,700 890 5,150 3150 12 000 2.080000 8,400 1725 DemırY A U 100EndeksF Iş Bank. A Hısse Fon Iş Bank A Iştırak Fon 1 ? Bank A Değısken Fon Iş Bank A İMKB30 Endeks F Iş A Malı Endeks Fonu Iş A Teknoloıı Endeks Fonu Iş A Metal Eşya Endeks F Iş A Yabancı Menkul K F Iş A Karma Kumbara Fon InlerYal A Karma F Inter Yat A Hısse Fon Iktısat A Tıpı Degışken F Iktısat Bank. A Hase Fon Iktısat Y a l A Tıpı Hısse F Garantı A Tıpı Karma Fon Garantı A Tıpt Oeflışken F Garantı AİMKB30 End Fon Garantı M K A Degışken Fon YKY A Tıpı Hısse Fon YKB A Tipı Karma Fon YKY A Tıpı Tekstıl Sek F YKYATıpıMalıKuruml F YKY A Tıpı Metal Sek F YKY A Tıpı Gıda Içecek S F YKY A Tıpı Değışhen Fon YKY A Tıpı Karma Fon YKB A Tıpı Hısse SenedıF Y K Y A T İMKB30 End Fonu Y K B A Y Kredı SıgHSOzel Vakıt A Hısse Fon Vakıf A Gıda Sektör Fonu Vakrl A Malı Sektör Fonu •5 70 4 76 •398 «99 A00 909 15 38 34 65 2713 7883 10010 7,145 329 139 658 000 2007 2889 4419 37 11 18 75 000 121 870 980 032 105 4 39 213 •326 2350 11,500 1.040 7300 930 800 11/50 12 250 1000 2,800 7500 11,500 8,900 7,400 1,250 2,750 2.475 2,900 519 244 000 200 000 162 000 000 1616 2093 1406 4545 27 72 1529 1605 52 07 5916 189 4,331 35.854 965840 136,135 1109394 268.971 I 193.123 323849 1945.834 10 737 30.569.983 222,559 177,628 436,017 808,092 2,900 1,225 5.050 1.825 2.850 2.600 1.575 3,350 8,500 2,500 889 8 00 1100 10 71 6 78 •833 4 87 1667 11 94 612 723 5122 49 28 1136 17724 12 00 ?940 14 36 326 540 492 000 1563 2500 37 50 4143 19 59 0X 1Î55 7596 5900 13215 11200 Yasas 5,482,423 Yatas 547,830 Yazıcto Hoklıng A.Ş 562,775 Yapı Kredı Bankası 69,083,047 Yapı Kredı Kocay Q Y O 667,118 yapı Kredl Yat Ort 141,080 YilınmFmVO 1,993 Yunsa 7,083 ZorluEnenı 373.094 1,675 1,475 3,250 2,550 0 2500 1975 17500 4,000 3,450 1,900 1.400 14.000 24 750 22.250 14,750 3,200 2.850 1675 1.225 12000 8,200 820 4,750 2900 11,250 2.000000 7900 1450 2,750 1,100 4,500 1,475 2,525 2,375 147S 3,200 7300 2,275 2900 2550 1950 1,850 1.700 18,750 3,700 3250 1775 1.275 12,500 4828 4362 5164 1980 •2 36 703 •5 06 •7 27 •4 66 2 40 DemırY ATipıHlsseFon DemırYat A Malı KuruluşF DemırYat A ImalatSektF Demırbank Cıngıllı A Özel TurkbankATrpıDegışken Etıbank A Tıpı Değrşken Etıbank A Tipı Karma Fonu TSKB ATipı Degışken Fon Akbank A Tıpı Hısse Fon Akbank A Tıpı Değrşken Fon Akbank A SabanoH Iştırak AkYal A Hısse Senedı Fonu Akbank A Karma Fon Akbank A Malı K Sek F Akbank A İMKB30 End Fonu Akbank A TeknSektor Fonu Akbank A Imalat Sektör F Tekstıl A Tıpı Hısse Fon Tekstıl A Tıpı Değtşken F TekstllMD ATıpıD&F 807 5 72 •924 167 186 333 •687 338 •512 544 •2 87 629 6 73 2 39 690 605 •189 •791 •3 47 •5 68 23.500 000 BÖLOESELPAZAR 684 644 •346 7,600 1,700 57,000 10 59 540 968 179 200 000 303 313 000 566 22 58 36 00 556 3 57 2,550 3,800 6,600 4,650 3650 14,750 15,500 1250 2,075 6500 22 73 108/ 30 77 1625 3667 12B2 11706 14 73 000 19? 000 000 3 51 •882 1075 000 536 54 87 13 88 48 31 1700 717 •645 673 4 25 4 91 •4 52 2 02 •189 ........... Pfltrokentlurkm Sönmez Pamukkı Yapı Kredı Fınansal K 14,5İI 54İ61I 379 182 426 8 860 660 780 4 700 7.200 5.400 16000 3,050 3,550 633 000 217 9» 189 492 377 762 26 53 1905 1067 2264 3429 1304 1077 3617 1159 44 90 2143 741 22,750 1,700 1.675 000 1690 •36 59 319 149 429 581 2593 822 238 5121 3000 1724 1613 Vakıf A Metal Sektör Fonu Dışbank A Tıpı Karma Fon Dışbank A Tıpı Degışken Fo Finans A Tıpı Degışken Fon CU Sigorta A Tıpı Degışken Fınansbank A Tipı Hısse F finans YatA Tıpı Degışken 000 600 137 YENİ ŞİRKETLER PAZARI 814 •123 6 56 •5 98 1758 12 50 586 510 970 •032 12 35 30O0 9,700 9500 9400 2,700 164 1149 732 108 102 909 3 85 1498 8854 57/8 1944 GÖZALTI PAZARI AbanaEKktromekanık Apeka De Tcaret ı Elektnk Yıldız lanmazÇelık KapezMnk MatdnâTakm Metaş Mudumu Tavukçukjk RaksEbk tvAJellerı lik Hız IOMH Finans Yat A Tıpı Karma F Ziraat A Tıpı Degışken Fon Ziraat Yat A Degışken Fon Ziraat A Tıpı Karma Fon Halk A Tıpı Karma Fon Pamukbank A Tıpı Degışken Sumerbank A Tipı Karma Fon Sumerbank A Tıpı Dejjışken Sumerbank A Tıpı Hısse Fon 418 2 82 1.261 16.; 0 4İI 0 25,110 * t, 146 2 94 •2 77 051 570 2,475 6500 10500 3,000 4.300 2,750 6,300 11,750 586 364 206 580 000 000 115 000 25 97 9 52 27 03 5000 2391 761 1404 000 909 468 6418 14,63 1702 •2 08 000 15250 157 94 260 46 14 97 1429 •1699 8 33 3367 l?90 1088 25 54 5587 73 75 164 04 tffl 40716 2 . Kalkınma A Tıpı Degışken F Kalkınma A Tıpı Karma Fon Kalkınma Menkul A Deg Fon Kalkınma Menkul A Karma Oemırbank A Değışken Fon DemırYat A Tıpı Değlf ken 011 001 020 380 396 441 •3 98 410 3 61 •3 20 îumteks Takslıl 1649 2163 1013 1957 5651 3119 6365 8821 3165 83 52 66 89 1647 80 79 1601 5080 79 68 14 70 49 72 5358 6312 3137 19 56 1616 5423 1216 56 86 23 90 4138 77 02 9330 2844 7144 785 102 50 82 74 27 72 82 52 22.65 37 32 5 48 7176 1114 6159 5128 29 97 43 80 36 76 8020 8196 465 4 61 •163 •0 87 •4 49 •2 69 •645 528 •183 516 766 566 561 3 49 •138 •2 72 •3.23 •567 •7 94 AtaA Tıpı Karma Fon Ata A Tıpı Hısse SenedıF Ata A Ulusal İMKB50 End F AtaA İMKB30 Endeks Fon Koçbank A Tıpı DejışkenF Koçbank A İMKB30 Endeks F Koçbank A Hısse Fon Koç $ırketlerı A Iştırak F Koç Allıanz A Sıg Öıel Fon Koçbank A Metal Eşya KoçAHoldngveYatŞırk Koç Yatırım A Değışken Fon Global A 1 ıpı Degışken Pon Global A Tıpı Karma Fon Global A İMKB100 End Fon T E B A T Deö,ışkenFon TEB A Tıpı Karma Fon TEB Yal A Degışken TEBAGSDDeğ.ÖzelF TEB Yat A Tıpı Hısse Fonu Kentbank A Tıpı Karma Fon Kentbank A Tıpı Degışken F Kent Yatırım A Degışken F Altematıf A Degışken AlternatılAHısseS Fon HakATıpıDefjışkenFonu Şeker A Tıpı Degışken OyakATıpıDeJışken Oyak Menkul A Dejışken Fon Eczacıbaşı A Tıpı Degışken Eczacıbaşı A Tıpı Karma F Ekspres A Tipı Degışken F SYBATİpıDefJışkenFon SYB A Tıpı Karma Fon 62 52 24 99 5743 79 47 124 43 10891 •0 50 26 71 6332 52 43 4425 6210 3746 6517 4623 25 78 27 57 825 669 4848 52 37 5888 5682 •055 659 •4 73 656 •304 2 77 •7 55 488 5.09 548 •436 •139 328 •5 78 •717 818 2 38 7 71 •6 30 4 22 5 02 6 01 •5 37 610 •2 34 501 •7 71 103 •145 101 2.88 466 831 1199 7 56 2 67 •5 50 264 417 •081 178 •2 26 2 47 2 44 2 94 3 90 4 89 12 25 6862 1299 63.20 5125 65 63 59 59 30.03 65 41 6835 47 92 1176 83 06 97.01 4461 43.25 3363 1588 •1022 298 57 87 •2 90 37 41 20 79 4411 84 70 72 27 36 33 2816 34 61 1933 537 3 82 2 89 004 007 •4 93 13 53 •3 70 2 77 •3 86 5 75 •3 79 129 •155 590 •8.20 •765 411 193 •2 48 •183 •3 31 266 •2 84 1405 5 81 5444 46 93 6148 23 25 6211 28 90 2688 17 78 37 73 32 98 43 37 60 87 55 86 4511 32 60 3060 1173 8098 90.80 8245 14 38 9512 1912 37 20 818 24 71 16 59 288 6122 4762 38 60 34 33 27 88 5869 7397 5183 18 90 48 04 12105 4602 46 22 7171 75 86 7043 12 82 Garantı B Tıpı Degışken F Garantı B Tıpı Yabancı Fon Garantı M K . B Tahvıl Bono Garantı M K B Lıkıt Fon YKB B Tıpı Lıkıt Fon YKB B Tıpı Deojşken Fon YKB B Tahvıl Bono Fonu YKB B Yabancı M Kıym Fon YKY B Tıpı Lıkıt Fon YKY B Tahvıl Bono Fonu YKY B Tıpı Degışken Vakıf B Tahvıl ve Bono Fon Vakıt B Degışken Fon Vakıt B Yabancı Menkul Fon Vakıl B Lıkıt Fon Vakıt B Tıpı Karma Fon Dışbank B Tipı Degışken F Finans B Tıpı TahvılBono Finans B Tıpı Degışken Fon Finans B Tıpı Lıkıt Fonu Ziraat B Tıpı Defjışken Fon Ziraat B Tıpı Lıkıt Fon Ziraat B Tipı Tahvıl Bono Ziraat Yat B Degışken F Halk B Tıpı Tahvıl Bono Halk B Tıpı Degışken Fon Pamuk B Tıpı Lıkıt Fon PamukB Tıpı Degışken Fon Emlakbank Tahvıl Bono Fonu Emlakbank Degışken Fon Emlakbank lıkıt Fon Sumer Dejışken Fon Sumer Lıkıt Fon Sumer Tahvıl Bono Fonu Kalkınma B Tıpı Degışken F Demırbank B Degışken Demır Yat B Degışken Demırbank B Tahvıl Bono F Tanşbank B Lıkıt Fon Tanşbank B Degışken Fon Turkbank B Tıpı Degışken TurkbankB Tıpı Ukrt Fon Etıbank B Tıpı Lıkıt Fon Etlbank B Degışken Etı Menkul B Degışken Fon TSKB B Tıpı TahvılBono F TSKB B Tıpı Degışken Fon Akbank B Tipı Lıkıt F B3 80 96 20 81 18 0 79 70 78 066 8636 0.83 10022 083 52 66 083 084 001 Akbank B TahvılBono Akbank B Tıpı Degışken Fon Tekstıl B Tıpı Ukıt Fon lekslı' B Degışken Fon Tekstıl M D B Tıpı Dğşk F Ata B Tahvıl Bono F Isvıçre Sıg Tahvıl Bono 082 066 075 082 0.83 0 77 077 0 72 0 72 079 0 76 083 0 87 083 0 59 032 010 005 0 79 0 92 10512 83 29 99 68 105 57 10415 10765 9314 74 2? 126 34 11337 26 33 53 33 62 78 107 68 8188 111 7? 4617 114 98 65 38 9104 9656 74 87 11006 6192 95 63 3067 23 66 11264 10187 10017 10063 129 82 10613 110 59 6146 820 9691 11324 7054 10852 11204 97 90 92 92 10089 55 99 9323 5025 89 91 106 92 9175 19 74 115 62 102 03 85 98 62 42 64 99 Ata B Tıpı Ukıt Fon Ala B Yabancı M K Yat Fonu Koçbank B Degışken F Koçbank Tahvıl Bono Fon Koç Yatırım B Degışken Y F Koçbank B Lıkıt Fon Koç Yatırım B Tahvıl Bono Global B Tipı OeğışkenF Global B Tıpı Lıkıt Fon TEB B Degışken Fon TEB Yatınm B Tıpı Lıkıt F TEB Yat B Tahvıl Bono Kentbank B Defjışken Fon Kentbank B Lıkıt Fon Kentbank B Tahvıl Bono Fon Kentbank B Yabancı M K Fo Kent Yatırım B Degışken F AllmallfBTıuılıkıtF Altematıf B Degışken Fon Şeker B Tıpı Degışken ron Oyakbank B Defjışken Fon Oyak M D B Tıpı Lıkıt Fon Eczacıbaşı B Degışken Fon Ekspres B Degışken F SYB Değışken Fonu SYB B Tıpı Lıkıt Fonu Gedık B Tıp Degışken Fon CLın/>ıİAtf D Tı#M 1 ıLt4 C n n tKincıier b ııpı UKII ron ı\ Vatırım rV Taıinm ü D uegışKen H&Aıel/an TnnmL Q f^ftAitfLnrt ı opfüK o ueyiŞKân tnıroer b uegiŞKen ron CLın/ıJs\r Q n#\Aıf«l^#\rs C n n AHa B Tıpı Değişken Fonu Yatırım 1 VLM II1 ' F ' B v Ukıt LJ*VIV Fon 1 V ' Yatınm F B Tahvıl Bono F Baytndır B Tıpı Degışken F Iş Yat B Tıpı Degışken F Osmanlı Tahvıl Bono Fonu Osmanlı B Tıpı Lıkıt Fon Osmanlı B Tıpı Degışken F EGS B Tıpı Degışken Fon EGS Yat B Degışken Fon ABNAmro Degışken Fon ABN Amro B Tıpı Lıkıt Fon TAIB Yat B Degışken F HSBC Bank B Lıkıt Fon HSBC Bank B Tahvıl Bono Fo Densbank B Degışken Fon Denızb B TahvılBono Fon Denızbank B T UkrlFon Sıtebank B Tıpı Degışken F MNG Bank B Tıpı Degışken F Anadolubank B Tıpı DejJışF ParkRaymondJ B Değışk F 7082 112 82 61 34 92 37 77.73 108 56 131 56 53 86 106 23 107.02 9166 84 47 9159 1889 9359 109 02 95 97 110.41 89 05 10816 95.70 62 25 82 38 9793 81.84 60.04 90.18 n1 BİLEŞİK ENDEKSİ (A) TİPI ENDEKSİ (B| TİPI ENDEKSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog