Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

4 19ARALIK2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA dishab(«>cumhuriyet.com.tr TÜPkiye, AİHM'de dostane çöziime gitti • STRASBOURG (AA) Türkiye, Avnıpa Insan Hakları Mahkcmesi'nde (AlHM) cle alınan iki ayrı davada, şikâyet başvurusunda bulunanlara maddi tazminat ödeyerek "dostane çözüme" gitmeyi kabul etti. AÎHM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kemal Güngü'ye 191 bin Fransız Frangi ve "Acar" ismiyle Strasbourg Mahkemesi'ne başvuran kişiye 188 bin frank ödeyeceği bildirildi. Ycni Afgaıı yönetimiyle müttefikler anlaşamazkeıı LondraBerlin tarbşması başladı Banş gücü için 'savaş' DışHabeıier Servisi Afganistan'a konuşlandınlacak banş gücü, yeni yönetimle Batılı müttefikleri arasında olduğu kadar, müttefiklerden lngiltere ile Almanya arasında da sorunlara yol açıyor. Afgan yöneticiler, 5 bin askerlik uluslararası banş gücünii ilke olarak kabul ettiklerini açıkladılar. Ingiliz General John McColl'un 22 Aralık'ta görcve başlayacak Afgaıı hükümetinin Savunnıa Bakanı Muhammed Kasını Fehim ile görüştüğünü kaydeden Savunma Bakanlığı yetkililcri,"Bu görüşmede Fehim ile McColl, 5 bin kişilik uluslararası güç konusunda ilke olarak anlaşü" dediler. Afgan yönetimi ile Batılı müttefikleri arasında tartışma gücün sayısından değil, görevi ve nereye konuşlandınlacağından kaynaklanıyor. Kâbü'deki yetkililer, banş gücünün yetkilerinin başkent Kâbil'deki hükümet binalarının korunmasıyla sınırlı kalmasını, Kâbil'de devriye gezme SAYDAM YALÇIN DOĞAN Bavulla Kaçan 20 Milyar Mark 1 Ocak 2002, Avrupa için bir dönüm noktası. AB ülkelerinde ulusal paralar kalkıyor, yerini Euro alıyor. İki AB ülkesi rtariç Ingiltere'de yine sterlin, Danimarka'da yine kron. Ama mark, frank, liret, peseta ve diğerleri artık tarihe karışıyor. Euro, Avrupa'nın siyasal biriiğine giden yolda en önemli kilometre taşlarından biri. Ulusal egemenlik simgesi kabul edilen para, AB ülkelerinde artık Euro ile birlikte, AB'nin siyasal egemenlik simgesi. Tarihsel bir adım. • 5 bin askerlik uluslararası gücü ilkesel olarak kabul eden yeni yönetim, barış gücünün yetkilerinin sınırlı kalmasını istiyor. Almanya da ABD operasyonuyla banş gücü arasına net bir çizgi çekilmesi gerektiğini savunuyor. mesini istiyor. Banş gücünün güç kullanma yetkisinin olup olmadığı konusundaki anlaşmazlık da çözülemedi. lngiltere Savunma Bakanı GeoffHoon ise lngiliz askerlerinin görevinin banş gücüyle sınırlı kalmayacağını bildirdi. Hoon, "İngiliz güçlcrinin gerektiğinde kendilerini savunacaklannı" söyledi. lngiltere, Afganistan'a 1500 asker gönderecek. öncü birliklerin 22 Aralık'ta Kâbil'e varması bekleniyor. zaman konuşlandırılacağı konusunun açıklığa kavuşamadığını öne sürdü. New York ve Berlin'deki diplomatlan kaynak gösteren gazete, başta belirlenen tarihin "son derece beürsiz'' olduğunu söyledi. Alman Parlamentosu'nun, BM Güvenlik Konseyi'nin banş gücüyle ilgili karara varmasından sonra güç gönderilmesini yann onaylaması öngörülüyordu. Ancak gazeteye göre Bundestag'ın hafta sonundan önce oylama yapması mümkün görünmüyor. Bu da cumartesi günü Kâbil'e yalnızca öncü lngiliz askerlerinin gitmesi demek. Londra ile Berlin arasındaki tartışmanının, banş gücüyle Afganistan'da fa aliyet gösteren ABD güçleri arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği sorusu üzerinde yoğunlaştığını yazan gazete, "Almanya iki operasyonun birbirinden tamamen aynlmasında ısrarh. tngiltere ise komuta kademesinde ortaklıktan yana" ifadelerini kullandı. Kuzey İttifakı 3 gün sonra dağılacak ABD'nin Afganistan özel temsilcisi James Dobbins, başkent Kâbil'de 13 Kasım'da Taleban rejimini deviren Kuzey lttifakı'nın geçici Afgan hükümetinin göreve başlayacağı 22 Aralık'ta dağılacağını söyledi. Dobbins, Islamabad'da düzenlediği basın toplantısında şöy le konuştu: "4 gün içinde Kuzey lttifakı'nınvarhgısonaerecck. Hamid Karzai 'nin ise Pakistan yönetimiyle iyi ilişkiler içinde obnak istediğini ve üst düzey temaslarda bulunduğunu biHyorum." Türkiye'de otuz milyar mark AB ülkeleri Euro'ya geçerken Türkiye ne yapıyor?.. Bir hesaba göre, bu yaz başlarında Türkiye'de 30 milyar Alman Markı var. Yani Euro ile değiştirilecek para. Dolar dışındaki dövizin yüzde 9O'ı mark. Bunu Hollanda Florini ile Belçika Frankı izliyor. Büyük ölçüde yurtdışında çalışan işçilerden gelen dövizlerden oluşuyor. Tıpkı Alman Markı gibi, AB paralarının tümü, Euro karşılığında değiştiriliyor. Bankada hesap açılıyor, o para karşılığında Euro hesabı açılıyor. Şimdilik sadece hesap; ocaktan itibaren isteyen hesabından Euro çekebiliyor. Yunanlı gazetecilep eylemde • ATİNA(AA)Yunanlı gazetecilerin, bugün 3 saatlik iş durdurma eylemi yapacakları bildirildi. Atina Gazeteciler Sendikası, 13.0016.00 saatlcri arasında ülke genclinde haber hizmetini durduracak eylemin amacının, "gazelecilik sektöründeki işten çıkarmalan protesto etmek" olduğunu açıkladı. Sendika, basındaki sorunlarla ilgilenilmemesi halinde, eylemin ilerleyen günlerde yineleneceğini de bildirdi. Berlin'le Londra anlaşamadı Frankfurter Allgemeine gazetesi, Almanya ile tngiltere arasında komutanın yapısına ilişkin görüş aynlıklan yüzünden barış gücünün tam olarak ne El Kaide operasyonu Afganistan'da adil şeriat Yemen, ABD gelmeden başladı Dış Haberier Servisi Yemen'de ordu ve polis örgütünün özel birlikleri dün l Jsame bin Ladin'in örgütü El Kaide militanlannın saklandığı sanılan köye saldın başlattı. ABD'nin uluslararası terörle mücadele kapsamında Afganistan'ın ardından operasyon düzenleyebileceği ülkelerin arasında Yemen'in adı da geçiyordu. Özel birliklerin, kabilelerin bulunduğu Marib bölgesinde bulunan El Hossun köyüne başlattığı saldın sırasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü, çok sayıdayaralı bulunduğu kaydedildi. Abeyde kabilesinin denetiminde olan köyde ölen kişilerin "herUdtaraftan" olduğu, saldınnın helikopter ve tank desteğinde düzenlendiği belirtiliyor. Büyük taş yerine küçük taş • KABtL (AFP) Afganistan' ın önde gelen hâkimlerinden bin, şeriat kanunlanna uygun olarak sokak ortasında ıdamlann devam edeceğini, ancak cezalann "hakkaniyet ve yüce gönüllülükle" uygulanacağını söyledi. Hâkim Ulha Zarif, "Taleban dönemine kıyasla bazı değişiklikler olacak, örneğin Taleban asılanlan 4 gün ipte bırakıyordu, biz ise cesetleri kısa bir süre, diyelim ki 15 dakika kadar asılı tutacağız" dedi. Sokak ortasında ıdamlann caydıncı özelliği bulunduğunu söyleyen Zarif, "Kadınlara olduğu gibi erkeklere de recm cezası verilecek, ancak kullanılan taşlar daha küçük olacak" dedi. Kaçabilenlerin özgürlüklerini kazanabileceğini söyleyen Zarif, "Taleban kocaman taşlar kullanıyordu, koca koca taşlan öylesine güçle atıyorlardı ki bundan canlı kurtulma şanslan yoktu" dedi ve "Ama suçlannı itıraf etmeyi reddedenlerin el ve ayakları bağlanacak ki kaçamasuılar ve ölsünler" ifadesini kullandı. Zarif, cezalann infazı için artık Kâbil Stadı'nın kullanılmayacağını söyledi. Almanlarla anlaşma Bu çerçevede, Türkiye ile Almanya arasında bir anlaşma yapılıyor. Bundesbank (Alman Merkez Bankası) tarafından bizim Merkez Bankası'na Euro gönderiliyor. Bizdeki AB paralarının karşılığında, bunların tutarı kadar Euro. Türkiye'deki mark, frank, liret vs. sahipleri açısından işin bir püf noktası var. 1 Eylül 2001 tarihi itibarıyla, bankalardaki işlemler için, 5 bin doları aşan miktarlarda zorunlu olarak vergi kimlik numarası soruluyor. Vergi numarası olmadan Euro hesabı açtırmak mümkün değil!.. Yoksa, banka hesap açmıyor. Marklar, pesetalar elde kalıyor. Bir işe yaramadan!.. Otuzdan ona düşüş Işte, para kaçağının ortaya çıktığı dönem!.. Sadece ekonomik kriz ya da güvensizlik nedeniyle değil, bir de Euro'ya geçiş nedeniyle Türkiye'den son üçbeş ayda yurtdışına, bir resmi hesaba göre, tam yirmi milyar Alman Markı kaçıyor. Bunlar nasıl kaçıyor?.. Banka üzerinden olamayacağı için bavulla!.. Neden kaçıyor?.. Çünkü bu paranın kaynağı belli değil. Kara para, hayali ihracat, kayıt dışı ve bu manzumeden akla ne gelirse!.. Nereye kaçıyor?.. Kıbrıs'a, Yunanistan'a, Azerbaycan'a, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Polonya'ya... Eldeki parayı bu ülkelerde Euro ile değıştirmek üzere. Dile kolay, yirmi milyar mark!.. Hemen hemen 2002'de IMF'den alacağımız paraya yakın bir miktar!.. Bu ne bitmez tükenmez servet böyle!.. Kaçır kaçır bitmiyor!.. FBI ajanları Kandahar'da • KANDAHAR (AA)Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar Havaalanı'na geldiği ve burada esirlerin sorgulanması görevini üstleneceği bildirildi. Kandahar Havaalanı'na gelen 8 FBI ajamnın, özellikle El Kaide örgütii militanlanni sorgulayacağı, bu sorguların amacının, geçmişteki saldırılar ve gelecekteki muhtemel planlar hakkında istihbarat toplamak olduğu belirıildi. Ladin'in ailesi dc burada Köydeki bir kaynak, özel birliklerin önceki gün köyü kuşattığını ve Afganistan'dan yeni dönen El Kaide militanlannın peşinde olduğunu söyledi. Haftalık 26 Eylül gazetesi, 13 Aralık tarihli sayısında, özel birliklerin 2 ya da 3 El Kaide militanını aradıklarını bildirmişti. Haberde, özel birliklerin ve helikopterlerin Marib, Şabva ve El Yuf bölgelerinde Yemen pasaportlu militanlan aradığı belirtilmişti. Bin Ladin'in ailesinin kökleri Yemen'e dayanıyor ve bazı aile üyeleri Yemen'de yaşıyor. C İ C 6 İ C I Y 1 O İ 3 S I ' a ' e ^ a n karşıü güçler, Afganistan'daki ABD V " V « > * • • •*#•«•*»• as^erierinin bölgedeki gözü kulağı gibi. Ruzi Han isimli bu mücahit Kandahar yakınlanndaki ABD üssüne giderken yolda biraz mola vermiş. (Fotoğraf: RBUTERS) Email: ydoganrncumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 2000/417 Davacı BağKur Gen. Müd. vekili tarafından davalılar Irfan Üçler ve aleyhine açılan tazminat davasında verilen ara kararı gereğince; Davacı vekili mahkememize verdiği dilekçcsi ile thsan Ayaz'ın sahibi olduğu araç ile diğer davalının sahibi olduğu aracın trafik kazasına neden olduklarını, sigortalı Burhan Ayaz'ın vefat ettiğini, ölen sigortalı Burhan Ayaz'ın hak sahiplerine ödenen 3.712.438.813 TL.'nin davalılardan 10.3.1998 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etnıiş ancak davalılardan lhsan Ayaz'a dava dilekçesi tebliğ edilmediğinden adı geçen davalı lhsan Ayaz'ın mahkememizce yapılacak olan 4.2.2002 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil ile temsil edilmesi aksi takdirde davaya yokluğunda bakılıp karar verileceği hususu ilan olunur. (HUMK'nin 213317 mad.) Basın: 77091 AYVALIK ASLİYE HIJKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2000/1072 Davalı: Davııt Tüfekçi adresi nıeçhul Davacı: Öz Duy Nakliyat Ltd. Şti. vekili Av. Miislüm Kızıl tarafından davalı Tclget Uınak ve Üavut 1 üfekçi aleyhine açılmış bulunan riicuan tazminat davasıııın yapılan duruşması sonunda: Adınıza çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiğı yapılan zabıta tahkıkulında da adresini/ nıeçhul kaldığından ilanen duruşma gününün tebliğıne karar verilmiş, duruşma 26.02.2002 günü saat 9.00'a talık edilmiştir. Mezkur günde gelmeniz, gelmediğmız veya bir vekıllerc temsil etlinnedigini/ takdirde davanın yokluğunuzda bıtırıleceğı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28.11. 2001 Basın: 75371 tSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1990/452 li. 1994/102 K. Mahkememizin 25.04.1994 t. ve 1990/452 E.1994/102 K. sayılı ilamı ile Kavak köyünde kain 1242 No'lu parselin ölü llasan Biçer mirasçılan 24 hissesi Ali Biçer, 24 hissesi Hüseyin Biçer, 24 hissesi Yusuf Biçer, 24 hissesi Mahmut Biçer, 3 hissesi Mehmet I lanifi Biçer, 3 hissesi Hanefe Biçer, 3 hissesi Mehmet Rcsul Biçer, 3 hissesi Kâmile Biçer, 3 hissesi Gülnaz Biçer, 3 hissesi Ramazan Biçer, 3 hissesi Tahire Biçer, 3 hissesi Cemil Biçer, 6 hissesi Tahire Biçer, 2 hissesi Cemal Biçer, 2 hissesi Fidoş Gazel Biçer, 2 hissesi Kadriye Biçer, 2 hissesi Veysel Biçer, 2 hissesi Kemal Biçer, 2 hissesi Hasan Biçer, 2 hissesi Çiğdem Biçer, 2 hissesi Yücel Biçer, 2 hissesi Zübeyde Biçer adlarına tapu siciline tesciline, Dair verilen karar zabıtaca yaptınlan tüm araştımıalara rağmen Kavak köyünde Necnıettin Ercan (Turgut) ile ölü Şefika Ercan ve ölü Azize Ercan'ın isimleri ve adresleri bilinmeyen mirasçılanna tebliğ edilemediğinden işbu ilanla yukanda özeti belirtilen karar Yargıtay yolu açık olmak üzere muhataplara ilanen tebliğ olunur. 29.11.2001. Basın: 76024 KOVANCILARKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/19 hsas 2001/91 Karar Davaeı Hasan Tok tarafından davalı Çelebi ve lhsan Tok aleyhine açılan tcspitın iptalı ve teseil davasınm yapılan yargılaması somıcıında verilen karar gereğince davacının davasının kubulüne, dava konusıı Yozgat Bişek köyü, 165 ada, 23 parsel sayılı taşmmazın davacı Çelebi Tok adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olup, verilen karar davalı lhsan Tok mirasçılarmdan Çelebi, Serpil ve Keziban Tok'a tebliğ cdilcmcdığındcn ilanen tebliğıne karar verilmiş olup, adı gecenlere karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29.11.2002 Basın: 75365 YOZGAT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/1622 Alacaklı. Sıtkı Saydam vekili Av. Zeynep Saya, 56 Evler, Adıyaman Bun,'lu. Kerit Sümıeli, Samankaya Köyü, Antakya Borç Miktarı: 12.000.000.000.TL 28.06./ 200Tden itibaren yüzde 10 aylık reeskont l'aızı ile lıare ve ınasraflurdan ıbarettir. Müstenidat: 20.10.1999 keşide, 11.4.2001 vadeli 7.500 USD meblağlı bono. Borçlumın adresi nıeçhul kaldığından, yukanda yazılı borç vc masraflan işbu ödeme emrinin lebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeni/. takibin dayanağı senet kamhiyo senedi niteliğindc haiz dcğilsc 5 gün içinde mcrcıyc şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki inıza size ait değilse yine bu 5 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçc ile tctkik merciine bildirmeniz aksi takdirde icra takıbindeki kambiyo senedi altındaki im/anın si/der satlır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz sözü cdilcn scnede dayanan takip konusu alacağın yüzde 10'u oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve mercüden bu itirazın kabuiünc dair bir karar gctirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, borçlu olmadığını/ veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zamanaşııııına uğradığı hakkında veya yetki ıtırazınız varsa sebeplerı ile birlikte 5 gün içinde tetkik merciiııe bir dilekçe ile bildirerek mercüden itirazın kabuiünc dair bir karar getirmediğınız takdirde cebri icraya devam olunacağı, itinız edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunnıazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunnıaz veya hakikate aykırı bcyanda hulunursanı/ hapisle cezalandırılacaınız, kanunun 5 günlük müddetine 15 güne ilave ile 20 gün, yine kanunun 10 günlük müddetine 15 gün ilave ile 25 gün içerisinde yukarıda yazılı hususların yerine getirilmesine dair ihtarı ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. F.kı: 70.000.00011. posta havale dekontu suretı. 15.11.2001 Basın: 76302 ADIYAMANİCRA MÜDÜRLÜĞLPNDEN 1996/654 Esas 2001/317 Karar Davacı Celal Alışkan tarafından davalı Güler Alışkan aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda; Mahkememizin yukanda esas ve karar sayılı ilamı ile Samsun ıli, Bulra ilçesi, Düzköy nüfusunda kütük 19'da kayıtlı Celal ve Münıre'den 1963 d.lu Celal Alışkan ile, aynı nüfusta kayıtlı Ali ve Yurdanur'dan 1972 d.lu Oüler Alışkan'ın mcdcnı yasa 134/1 madde gereğince boşanmalarına karar verilmiş olup, davalı Güler Alışkan'ın tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağınen belirlenemediğinden mahkeme kararı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 3.12. 2001 Basın: 76019 HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2000/363 Davacı Hüseyin Gülbenek vekili tarafından, davalılar Mehmet Cank, Hüseyin Süslü aleyhine açılan tespit tescıl davasında: Esenler, Kazım Karabekir Cad. N. 25 F.senler/lst. adresinde bulunan davalı Mehmet Canik'e ilanen tebİigat yupıldığından, mahkememizin 2000/363 Esas sayılı dosyasında, davacının ıddıası ve senetlerle ilgili sorgulanmak üzere mahkememizde duruşmanın bırakıldığı 25.12.2001 günü saat 10.30'da hazır bulunmanız isticvap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebhğ olunur. 3.I2.2OOI Basın: 77318 BEYOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/503 Davacı: Abdullah Pekşen, Turan Emeksiz Cad. Modern Çarşı, Afyon Vekili: Avukat llhan Çınar, Aryon Dava: Gaiplik Dava Tarihi: 23.10.2001 Duruşma Günü: 07.02.2002 günü saat 9.00 Davacı vekili tarafından mahkememize ikame edilen gaiplik davasının yapılmakta olan açık duruşmasında, Gaipliğine karar verilmesi istenilen ve Afyon ili, Merkez ilçesi, Nurcu Mahallesi, Milli Birlik Caddesı, Pafta 35, Ada 530, Parsel 29 ve 30 sayılı taşınmazlarda 1/3 pay sahibi ve Afyon Merkez nüfusuna kayıtlı, Abdülselam kızı Emine'yi tanıyanların, bulunduğu yerh akkında bilgi sahibi bulunanlann, işbu ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, bizzat ya da yazılı olarak mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde Abdülselam kızı Emine'nin gaipliğine karar verileceği ilan olunur. Basın: 75318 AFYON 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 2000/948 Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili Av. Durmuş Ali Özkan tarafından davalılar Veli Açıkgöz ve 12 arkadaşı aleyhine açılan t. tazminat davası ile ilgili olmak üzere: Davalı Aydan Soybir adına davetiye tebliğ edilmemiş, olup emniyette de yapılan araştırmada da adresi tespıt cdılemerni:} oldugundan davalı Aydan Soybir adına davetiye ilanen tebliğıne karar verilmiş bulunduğundan; Duruşma günü olan 5.3.2002 günü saat 11.00'de mahkememizde yapılacak olan duruşmaya bizzat veya bir vekil ile takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda görülcceğı davalı Aydan Soybir adına davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30.11.2001 Basın: 77312 ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN 2001/191 F.. Davacı Şengül Yılmaz tarafından davalı Osman Yılmaz aleyhine açılmış bulunan boşanma davasında davalı Osman Yılmaz'ın Kula Konurca köyü adresine çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, C. Savcılığı'nca da yapılan tahkikat sonucu adı geçenin teblıgata yarar açık adrcsı tespit edilemediğinden adı geçene ilanen tebİigat yapılmasına karar verildiğinden, davalı Osman Yılmaz'ın duruşma günü olan 22.1.2002 günü saat 9.30'da Alaşehir Hukuk Mahkemeleri duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekılle temsil ettirmesı, hazır olmayıp kendini bir vekille de temsil ettirmedigi takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği HUMK'nin 213, 337. maddesı gcrcğınce karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur Basın: 77081 r ALASEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2001/33 Esas Davacı Orhan Eroğlu vekili Av. Yusuf Alper tarafından davalı Zeliha Eroğlu aleyhine açılan boşanma davasında verilen ara karar uyarınca; Davalı Zeliha Eroğlu Gelendost ilçesi, Afşar köyünde Yalvaç adresinde bulunamadığından zabıta tahkikatı yapılmış, tebligata yarar açık adresi bulunamamıştır. Yukanda adı vc adresi yazılı davalı Zeliha Eroğlu'nun duruşmamız olan 14.2.2002 günü saat 10.10'da duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdirde usıılün 213 ve 377. maddeleri gereğince giyabınızda karar verileceği hususu ilanen dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 21.11. 2001 Basın: 77239' KARTAL 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog