Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA 8 D U N Y A V E T U R K I Y E dishab@cumhuriyet.com.tr Prof. Faruk Sönmezoğlu, Birliğin Kıbns yaklaşımını Cumhuriyefz değerlendirdi: Kıbns'tatopAB'de HATtCETUNCER KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Güney Kıbns Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides ile üç hafta önce akşam yemeğinde görüşmeleri, Laeken Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne, "memmıniyet" dile getirilerek yansıdı. istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Ilişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Cumhuıiyet'e konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Sorun şu anda AB'nin biçimsel anlamda zorladığı gibitamamen Türktarannıntavizvermesiyle çözülemez. Burada Rum tarafımn taviz vermesini sağlayacak olan, AB'nin Rum tarafına bu tiir bir adım atma ihü'yacım jjöstermesidir. Bu hissettirilmczse diplomatik olarak karşı tarafın da bu yönde adım atınasını beklemek hayal aşamalannda dcğil de daha merdivenin ilk basamaklannda halledilmesi gereken bir şey olduğu izleniminin verilmesi Türkiye tarafından kabul edilebilecek bir şey değildir. Neden kabul edilemez? Batılılar u Kıbns cumhuriyctişu anda ha/ır bir ülkedir. Dolay ısıyla girişini, Türkiye'nin AB ile olan ve soııu çok da belli olmayan bir Uişkiye nasü ende özellikle Doğu Avrupa ülkckrinin katıünunı engeller" diyorlar. Ancak Kıbrıs'ı bu haliyle alırlarsa yaratacaklan sorundan büyük bir sorun değıl bence bu. Aynca Yunanistan'ın bu veloyu kullanması o kadar kolay bir şey değil. Yunanistan, AB'den çeşitli yardımlaralmakta, büyük ekonomik fonlar kullanmakta. Almanya, hinterlandı olarak düşündüğü için Polonya, Macaristan gibi ül MERHABA NECATİ DOĞRU Istanbul'a kar yağışı ve bayram, halay çekercesine kol kola girip gelince; her tür insanın mayasında var olan duygu stokları çözülüverdi, kar da bütün kirlilikleri örttü. Çamurlu yollar... Pis kaldırımlar... Iğrenç çöp bidonları... Pejmürdeparklar... Bakımsız bırakılmış ağaçlar... Çamur içinde taşıtlar... Sıvasız, bitmemiş apartmanlar... Damı filizli gecekondular... Çevresi plansız çevreyolları... Denıze akan kanalizasyonlar... Aydınlanması olmayan meydanlar... Dökülen banliyö trenleri... Silme insan yüklü otobüsler... Tertemiz karla örtüldü... Otobüs ve tren garlarının çatıları, yüksek tavanlı harap köşkler, camdan yeni yüksek plazalar, çamurlu yollar, pejmürde parklar, hurda banliyö trenleri, cinayet işleme ve aile düzeni bozulmuş cahil genç kızlan pazarlama mekânı halıne gelmesine göz yumulan mezarlıklar pamuk beyazı örtüye büründü. İstanbul karaltında... Çok güzelleşti çok... Kar12AyYağsa! İstanbul aynı İstanbul... Fakat bayram ile kar bir araya gelince; "Gürültü patırtının ortasından şu birkaç gün için uzaklaş, sessizce dolaş. Sessizliğin içindeki huzuru bul ve onu yaşa, sana bir kötülük yapıldığında bile verebileceğin en sert karşılık unutmak olsun" duygusunu uyandırıyor. Bayram ve karın beyazı bahçevanlaşıyor, 2000 yıl önce bir tapınağın kapısı üzerine yazıldığı gibi şöyle bir düşüncenin çiçeklenmesine yardımcı oluyor: Başkalarına kulak ver. Ister cahil olsunlar.. Ister bilgin.. Dikkatle dinle insanları... Çünkü herkesin kendince bir öyküsü var ve herkesin öyküsü kendince önemlı. Olduğun gibi görün. Ve göründüğün gibi ol. Sevmiyorsan eğer, sever gibi yapma. Çevrene, tanıdıklarına önerilerde bulun fakat asla hükmetmeye kalkma. Insanlan yargılarsan onlan anlamaya, kavramaya, sevmeye zamanın kalmaz. Bayram ve kar bir olunca... İnsanın adi yanı da örtülüyor. Kirlenmiş, çürümüş, bencilliğe ve iğrençliğe batmış insanı arıtmak için her gün bayram olsa, fakat kar yağmakşartıyla... İnsan ister istemez düşünüyor: Hayatta kaybedebilirsin... Üzülme... Kaybetmeyi ahlaksızca bir kazanca tercih et. Kaybetmenin acısı bir an, fakat ahlaksızca kazanmanın acısı bir ömür boyu sürer... Bazı idealler o kadar değerlidir ki; o yolda mağlup olman bıle zafer sayılır. Bırakacağın en büyük miras dürüstlüktür. Bulunmuş en iyi hile... Dürüstlük... Içi kirli insan... Içi temiz insan... Bayramda fark etmiyor... Kente yoğun kar yağınca... İyi çalışan belediye... Tembel belediye... O da fark etmiyor... Kar kirlilikleri, çirkinlikleri, başansızlıkları örtüyor. 12 ay kar yağsın isteyemeyiz. Halkın çoğunluğu çetin kışa dayanamaz, Enerji Bakanı'nın Muharrem Sarıkaya ya açıkladığı; "Aylardır işsizlik ve enflasyonla boğuşan 1 milyon aile borcunu ödeyemediği için elektrikleri kesildi. Her ailede 4 kişi olduğunu varsayarsak 4 milyon kişi (nüfusun yüzde 6.6'sı) bayrama karanlıkta, elektriksiz girdi..." perişanlık tablosu daha da artar. Kar ile bayram halaya tutuştu. İstanbul çok güzelleşti.... iJönmezoğlu "Sorun şu anda AB'nin biçimsel anlamda zorladığı gibi tamamen Türk tarafımn taviz vermesiyle çözülemez. Burada Rum tarafımn taviz vermesini sağlayacak olan, AB'nin Rum tarafına bu tür bir adım atma ihtiyacını göstermesidir" diyor. kelerin AB'ye alınmasında çok istekli. Yunanistan, vetosuyla bu konuda çıkarlarını zedelediği takdirde Almanya'nın da bu durumda Yunanistan'a akan fonlan durdurma gibi bir imkânı herzaman var. Yunanistan, AB ıçerisinde başka üyelerinin çıkarlannı zedelediğinde kendisinin de çıkannın zedelcncceğini bilir. Ama şu ana kadar bu Yunanistan'a hissettırılmedi. Bu yapıldığı takdirde olur" dedi. Prof. Sönmezoğlu'nasoru deksleriz" diye düşünüyorlar. Kıbns lanmız ve yanıtlan şöyle: Rum tarafımn AB üyeliği Brüksel açısından kâğıt üzerinde tartışmasız gibi gözükmektedir. Aslında ciddi bölgesel, kendi iç toplumsal yapısıyla ilgili hayati problemleri var. AB neden Kıbns Rum kesimini birliğe almak istiyor? "Bunu yapmaya mccburuz, çünkü aksi takdirde Yunanistan yakın dönem Kıbns ile Türkiye'nin AB'ye gume süreci neden bir arada konuşuluyor? Katılım Ortaklığı Belgesi'nde Kıbns sorununun çözümünün adeta Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesi için yapılması gereken kısa vadeli tedbirler arasında sayılması, yani Türkiye'nin AB'ye yürümesi sürecinin son Yunanistan, vetosunu en azından 89 ülkenin gırmesini engellemek şeklinde kullanacak. Bu ülkeleri AB'ye giriş aşamasında küstürmesi, sonradan kendisine karşı bir olumsuzluk yaratacaktır. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu tutumunu uzun süre sürdürebileceği kanaatinde değilim. AB eğer sorunu çözmeden almama teşvikini yapacaksa, bunu sadece Yunan vetosunun engellediğini, engelleyeceğini söylemek bence gerçekçi düşünce olmuyor. AB kendi üyesi bir ülkenin üzerine 0 decek mi? AB kendi içinde olmayan Türkiye'nin üzerine giderek, ona baskı yaparak Türk tarafımn temsilcilerini uzlaşmaz göstererck, onlardan daha fazla taviz alarak bu sorunu çözmenin daha kolay olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin bu konuda tek taraflı, yalnızca Türk tarafından taviz istenerek bir çözüm üretmesinin imkânsızhğını gösternıesi gerekiyor. AB şu ana kadar Rum tarafına sorunu diplomatik yol ile çözmek için Türk tarafımn tezlerine yaklaşma açısından bir adım atması gerektığini hissettirmemiştir. Bu yapılmadan Denktaş'a uzlaşmaz demck u Denktaş bütün adımlan alıp Kumlann durduğu noktaya gitmiyor" demektır. S1R DAVID HANNAY LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ Klerides le Denktaş 'a Ingiltere dopingi REŞATAKAR LEFKOŞA Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Glafkos Klerides arasında başlayacak yüz yüze görüşmeler önccsinde adayı ziyaret eden lngiltere'nin Kıbns Özel Temsilcisi Sir David Hannay, taraflan cesaretlendirmeye çalıştı. Hannay dün sabah Rum lideri Klerides'le görüştükten sonra, Kuzey Kıbns'a geçerek Denktaş'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan ve 45 dakika süren görüşmeyi, Türk basın mensuplannın yanı sıra çok sayıda Rum gazeteci izledi. Hannay, Denktaş vc Klerides 'i ziyaret etmezden önce de Türk ve Rum siyasi yetkilileriyle görüştü. Kuzey Kıbns'ta ilk görüşmesini Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanı Hüseyin Angolemli ile parti merkezinde gerçekleştiren Özel Temsilci, daha sonra lngiltere Yüksek Komiserliği binasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Mehmet Ali Talat'la buluştu. TKP Genel Başkanı Angolemli, Hannay'e, Kıbns Türk halkının dengeli bir banş istediğini söyledi. Cözüm için AB üyesi ve garantör olan lngiltere'nin katkılannı isteyen Angolemli "Oluşanyenidununnedeniyle AB'nin yeni bir değerlendirme yapması gerekiyor. Her iki tarafın da teşvik edilmesi gerek" dedi. Denktaş ve Klerides arasındaki olumlu havamn çözümü kolaylaştıracağını söylen Talat da, 4 Aralık'tan sonraki gclişmelerin ekonomik kriz içindeki Kıbns Türk halkının yüzünün gülmesine neden olduğunu, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki gelişmelerin ekonomik sorunlann önüne geçtiğini kaydetti. y Rumsfeld: Daha büyük salchrılara hazırfakh olun Dış Haberler Servisi ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, NATO ülkelerinin, büyük kentlcrine yapılabilecek nükleer, kimyasal ve bıyolojik saldınlara karşı hazırlıklı olmalannı istedi. Belçika'nın başkenti Briiksel'de yapılan NATO savunma bakanlan toplantısında konuşan Rumsfeld, "11 Eylül'de Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi kulelerinc düzenlenen sakbnlar aslında gelecekte olacaklann bir habercisi olabilir. Güçleri ve sayılan giderek artan dü^nıanlara karşı lıalklanmızı korumaya ha/uianmazsak salduiya HgrayabiHriz" dedi. Rumsfeld, "Teröristlerin ABD'de gerçekleştirdiği yıkıma k Dikkat ettim. Kentin toplanma ve dağılma merkezlerindeki duvarlara asılı duran "Büyükşehir Çalışıyor" afişlerinin yüzü utancından kızardı. Anakent Belediye Başkanı'nın "İstanbul Paris gıbı oldu.. New York gibi oldu.. Londra gibi oldu..." türünden yuttur gitsın propagandası da havada kaldı. Büyükşehir (Anakent Belediyesi) çalışıyorsa ve küçük şehirler (ilçe belediyeleri) uygar bir kentleşmeye hizmet edıyorlarsa bu karın örttüğü kirlilik, çirkinlik, ruhsuzluk neydi? Afişler bu soruya cevap bulamadıkları için utandılar. Istanbul'a kar yağdı... Ayasofya'nın yekpare büyük kubbesi ile Sultanahmet Camii'nin 6 minaresinin ortasında bin birtaneymiş gibi yan yana duran kubbeleri bembeyaz ipekten örtülere büründü. özellikle Sultanahmet'te... Osmanlı Sultanı seyirliği... Büyüleyici... Şahane... Görüntü doğdu... Gözlerimiz, kirlilikten birkaç günlüğüne kurtuldu. •*• Karla bayram kol kola girince; insanın mayasında var olduğu kabul edilen duygu stoku, vicdan stoku, dostluk stoku, kardeşlik stoku, hoşgörü stoku, affetme stoku, düşmanını bilesevebilme stokları istiflendikleri gizli ambarlarından çıkıverdiler. • •• • •• Geceaynı gece... Gündüz aynı gündüz... bakacak olursak Berlia, Londra, Paris ya da New York'ta nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar kullanarak neler yapabilecekJerini tahmin cdebiliriz" diye konuştu. Türkiye'den AB'ye uyan NATO toplantılan sırasında konuşan Milli Savunma Bakanı SabahattinÇakmakoğlu, Türkiye'nin terorizme karşı mücadelesi konusunda destek veren ABD'ye teşekkür ederken AB ülkelerini de uyardı. Cakınakoglu, Savunma Bakanlan toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör konusunda uzun yıllar Avrupa ülkelerini uyardığını ancak destek alamadığını, buna rağmen terörlc mücadele Für unser Werk In İstanbul suchen wlr zum sofortigen Elntritt fiir die Einwlcklungsberelche, Konstrukteur(e)/innen (Elektrik/Elektronlk) de başanlı olduğunu belirtti. Cakmakoğlu, ABD'ye, "Türkiye'nin terörle mücadeksinde verdiği destekten dolayı" teşekkür ederek Türkiye'ye karşı terörist eylemler yapan örgütlerin isimlerinın ABD tarafından belirlenen listede yer aünasından duyulan memnuniyeti ifade etti ve AB ülkelerine de aynı yönde davranmalan çağnsında bulundu. Toplantı sonunda tekrar söz alan ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Çakmakoğlu'nun Türkiye içinde ve dışında faalıyet gösteren terör odaklanyla ilgili sözlerinin çok önemlı olduğunu, bunların diğer müttefikler tarafından anla^ılması ve destek görmesi gerektiğini söyledi. Salkım Hanım'dan sonra Güz Sancısı! Halvet odasının sıcaklığı tam kıvamageldi, kirsöküldü. Halk da kirliliği merak etmeye başladı. Fakat "Salkım Hanım" temizlenmeden "GüzSancısı" da hamama giriyor. Tek hamam... Çifte yıkanma... Benden yazıp söylemesi, bu hamam bu iki kirlilği birden kaldırmaz, TRT'nin göbek taşı utancından çatlar. Sorumlu bakan Yılmaz Karakoyunlu'yu kir basar, TRT Genel Müdürü Yücel Yener'i pis sular boğar, maaşını, ikramiyesini, yolluğunu TRT'den alan yönetmen Tomris Giritlioğlu'nu benim diyen tellak, en iyi keseyle keselese de "yok anam faydası yok..." arılanıp durulanma ve kurulanma olamaz. Salkım Hanım filmini... TRT niçin destekledi? Ne kadar destekledi? Sözleşmesi nerede? TRT Genel Müdürü Yücel Yener, bana yani Cumhuriyet okurlarına söz vermişti. Sözleşmeyi göndermedi. Bu filmin yapımcışı görünen Avşar Film'in yöneticısi Ömer Çelikoğlu bana yani halka söz vermişti. O da sözleşmeyi göndermedi. Yönetmen Tomris Hanım da... Yazar Bakan Karakoyunlu da... Sözleşme metnini açıklamıyor. Sözleşme açıklanmayınca... Bu ışte büyük kirlilik ve "TRT'yi salkımlama" var dıyenler haklı oluyorlar. TRT'den sorumlu bakan Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Menderes ile Celal Bayar'ın iktidardaki güçlerini ölçme denemesi ve MlT'in provokasyonu ile Istanbullu Rum vatandaşları korkutup kaçırmayı temel konu alan "Güz Sancısı" romanını da yine Tomris Giritlioğlu sinemaya aktarıyor. Ve aldığım bilgiler doğruysa bu filme Kültür Bakanlığı 30 milyarı hibe, 30 milyarı geri ödenmek şartıyla 60 milyar lira destek veriyor. 7 kişilik seçici kurul hangi ölçülere göre bu filme 60 milyar verdi. Zeki Demirkubuz'un çekeceği "Yazgı" adlı filme 40 milyar, Ümit Güven ile Aydın Saydam'ın çekecekleri "SurÇocukları" adlı filme 30 milyar verdiler. Nıçin Tomris Giritlioğlu'nun çekeceği filme 60 milyar? Hamam bu kiri kaldırabilir mi? Hamamın namusu yok mu? ReftEM TÜRK LİDERLERİ ABD'NÎN PLANINA DESTEK SİNYALİ VERDÎ' mlt folgenden Aufgaben: • Konsıruktive Entvvicklung der elektrischcn und elektroıuschen Fahrzeugausrüitung Nfz • Implementieaıng von vernetzten Elektroniksystemen ım Gcsamtfahrzeugsystem • Entwicklung von Flektrikumfangen und Kabclsâtzen • Industrialisierung von Koınponenten unter wirtschaflichen und qualitativen Gesichtspunkten • Erstellung der Konstruktioasfreigaben und der erforderlichen Dokumentationsunterlagen • KnLspreclıend Entvvicklungsbeschlüssen Lastenhefte und Ausfuhrungsvorschriften mit Spezirîkationen ausarbeilen • Mitwirkung bei der Tcilebeschaffung, erprobung und Erstmusterprüfungen • Im Rahmen der Serienbetreuung Feststellung von Fehlerursachen und Ausarbeitııng von notwendigen Ânderungen und AbstellmalSnahmen Wir ervvarten von Ihııcn folgende Quallflkationen • Dipl, Ingenieur/in der Fachrichtung Elektrik/Elektmteclınık • Verhandlungssıclıere Deutschkennmis.se in Wort und Schnft • Kenntnisse im Ilmgang mıt £DV und CAD Systemen (CATIA etc.) • Erfahrung in der Kfz Elektrik/Elektronık und zugehöriger Syslemtechnik • Zielorıentiertes Handeln und analytisches Denkvermogen • Team, Kooperationsund Integrationsfahigkeit • Abgeschlossener Mılitârdienst für mânnliche Kandidaten Schriftlıche Bewerbungen (Lebenslauf in Deutsch, Lichtbild, Zeugniskopien) richten Sie bitte bis zum 07.01.2002 an: New York Tîmes: Irak'a yönelik operasyonda Türkiye rol alacak Dış Haberler Servisi ABD'nin nüfuzlu gazctelcrinden New York Times, "ABD yönetiminin dikkatini yeniden Irak lideri Saddanı Hüseyin' eçevirdigini, ba/j İslam ülkeleri Irak'a yönelik bir harekâu desteklerken Avrupalılann bu fikre karşı çıküğınr yazdı. Gazetenır dün birinci sayfadan verdiği haberde, "Türkliderlerinin, ABD'nin Saddanı Hüseyin'i devirmcye yönelik olası bir operasyonda Türkiye'deki üslerden yararlanabileceği yolunda sinyaller verdiği" öne sürüldü. Gazete, bu yorumunu adım belirtmcdiği "bazıOrtadoğuludiplomatlara" dayandırdı. ABD Dışışlen Bakanı Colin Powell ise Iraklı muhalif grupların silahlandınlması benzeri seçeneklerin üzerinde çalışıldığıııı bildirdi. New York Times'ın dünkü haberinde, Türkiye'nin bu konuda görüş değiştirdığinın kanıtı olarak, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun sözlerine yer verildi. Amerikan gazetesi, Çakmakoğlu'nun, "Biz Irak'a yönelik bir opcrasyon istemediğimizi çeşitli kereler söyledik. Fakal yeni koşııllar, gündemimize yeni değerlendirmeler getirebilir" dedığini yazdı. nasıl kullanıldığı yolundaki bir soru üzerine, bu paranın büyük kısmının şu ana kadar Irak muhalefetine verildiğini ve knllanıldığını söyleyerek şunları ekledi: "Bu para, doğrudan Irak içinde silalılı bir muhalefet amacı için vcrilmedi. Ancak biz bu ve benzer seçeneklerin de uygulanabiliıiiğL, bu tür planlann nasıl ^erçekleştirilebileceği üzerinde çalışnıaya devam ediyonız. Kongre üyeleriylc, Irak muhalefet lideıieriyle temastayız. Son olarak, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir delegasyon Kuzey Irak'taydı ve Kürt liderleriyle bu bölgedeki faaliyıtkri larlıstı. Dikkatle izliyoruz. Fırsatlara bakıyoruz." ABD, geçen hafta Ortadoğu'dan sorumlu üst düzey Dışişlen Bakanlığı yetkilisi RyanCrocker'ın başkanlığındaki bir heyeti Kuzey Irak'a göndermişri. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafla yapılan açıklamalarda, Crocker'ın ziyaretinin amacı, Kuzey Iraklı Kürt grupları arasında güç paylaşımına ilişkin anlaşmazlıklarda, ikı taraftan gelen talep üzerine "arabulııculuk" yapmak olarak özetlenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Richard Boucher, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilenn, Crocker'ın ziyaret amacına ilişkin olarak Powell' ın sözleriyle bakanlığın açıklaması arasındaki farkadikkat çekmesi üzerine, "arabuluculuğun", ziyaretin nedenlerindeh sadece biri olduğuna işaret etti. Eposta: necatidogrurrrsuperonline.com Faks:0212 51390 98 MercedesBcnz Türk A.Ş. MercedesBenz Personalabteilung 'Irak'ta rcjim değişecek' Bu arada Povvell, NBC televizyonunda katıldığı "MeetThe Press" programında, ABD'nin Irak muhalefetine ayırdığı 97 milyon dolann Burmalı Çeşme Sok. Askeri Fınn Yolu No:2 34022 Davutpaşa/lstanbul Dosya No: 2000/284 Davacı Zekerıya Ergin vekili Av. Kureyş Bılgıç tarafından davalı Kamer Ergin aleyhinc açılatı bosanma davasının kabulüne, Sakarya ili, llendek ilı,csi, Kazimiye Köyü, cıll 45, lıane 175'te niifusa kayıtlı Necip ve Nazifc oglu I966 doğumlu Zekeriya Ergin ile aynı ycrde nüfusa kayıtlı Şükrü ve Şadiye kızı 1964 dugumlu Kamer Lrgın'ın boşanmalarına, Tarafların müşterek çocukları 4.10.1989 doğumlu Taygun Hrgin'ın velayetinin davacı babaya verilmesine, Velayeti davacıya verılen müşterek çocuk Taygun ile davalı annenin her ayın 3'üncü Cumartesi ve Pazar günleri, dini ve milli bayramlarm I. günleri ve Temmuz ayı boyunca tamamen cocuğunu davaeı yanından kendi yanına alıp görüp gözetmesine, süre sonunda da tekrar davacıya iade etmesine. bu suretle kişisel münasebet tesisine, Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacı Iehine vekâlet ücreti verilmesine yer olmadığına, Peşin harcın karar harcından sayılmasına, 1.160.000. TL daha harcın davalıdan tahsıline dair yasa yolu açık olmak üzere verılen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. Işbıı karar ilan turihinden itibaren bir ay içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, davalıya karar teblığıne kaım olmak üzere ilan olunur. 21.11.2001 Basın: 77765 KOCAELİ 3. AŞLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog