Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA HABERLER Avrupa ve Rusya'dan gelecek fütbol takımlan devre arasında Antalya'da çalışacak Türidye'ye turizm topu da yaklasjik 500 kadar futbol takımı kamp için Antalya merkezi ile Kemer, Belek, Side vc Alanya'ya gelecek. Ünlü futbul kulüplerinin binlerce taraftan da lakımlannı yalıuz bırakmamak için rezervasyon yaptırırken sektör, futbol lurizminden 3 aylık dönemde 5 nıilyon Euro'dan fazla döviz KULTUK • SANAT AVRUPA'DAN GURAY OZ Aklı Başında Bir Yazı Adı bellı, şanlı şöhretlı bazı köşe yazarlarımızdan öğrendiğimize göre, dünya yeni bir döneme girmiştır. Bu yeni dönemde ortalık dümdüz edilecek, çağımıza, yeni düzenımize uymayan, uyması imkânsız olan politikaların altı üstüne getirilecek, kültürler kapışacak, ıtıraza yeltenenlerin hakkından gelinecektır. Üçüncü dünyacılığın zamanı çoktan geçmiştir ve bu saplantıyı sürdürenler de yakında Hanya'yı Konya'yı anlayacaklardır. Bir yandan Afganistan dağları ufalanır, petrol ve doğalgaz yolları temızlenirken öte yandan Şaron, Arafat'ı halletmektedir ve bu durumda eskiden olduğu gibi, Filistınlilerin haklarını savunmanın da âlemi yoktur. Zaten de gerektığinden fazla uzun sürmüş soğuk savaş dönemi, zamanı gelmiş köklü düzenlemelere izin vermediğı için, Sovyetler Birliği'nin dağılması iyi olmuş; artık Rusya ile, Avrupa ve Japonya ile bazı şeyleri soğuk değil sıcak sıcak paylaşmanın zamanı gelmiştır. İyi ki gelmiştir de, bu arada Türkiye geç kalmakta, yeni düzen ıçinde önlerde olmasa bile kenarlarda, köşelerde bir yer tutma fırsatını kaçırmaktadır. Din kardeşi olduğumuz için Afgan kardeşlerimiz bizi çok sevdiklerinden oraya gidecek barış gücünde bizim komutan olmamız gerekirken Ingilizlere komutanlığın kaptırılması iyi olmamıştır ve neyse ki Ingiliz dostlarımızdan sonra ikinci sırada bulunuşumuz da fena değildir. Yine de hükümetimiz yeterince atak davranmamakta, parsadan pay alamamakta, pardon yeni durumdan yeterince yararlanamamaktadır. • •• Asıl can sıkıcı olan ıse bazı üçüncü dünyacıların, bir türlü akıllanmamış komünistlerin, laik oldukları halde ABD'nin şeriatçı Taleban'a ders vermesini bir türlü anlayamamış olanların, şeriatçı Suudi Arabistan'ın neden ABD'nin müttefiki olduğunu kavrayamayanların inatla, aptal tezlerinde direnmeleri ve hatta zaman zaman etkin olabilmeleridir. Gazetelerde tuttukları köşelerde bu münafık takımı, kimi dinozorlar, hâlâ emperyalizmden söz edebilmekte, özelleştırmelere karşı çıkarak komünistlik yapabilmekte, hahhay, işçi sınıfı kalmış gibi sanki, işçi sınıfından dem vurabilmektedirler. Bunların da zaten suyu ısınmaktadır ve demokrasinin sınırları yeni düzenin gereklerine göre yeniden düzenlenince ağızlarının payını alacak ve herhalde köşelerıni terk etmek zorunda kalacak, son kale de elden gidince yazacak gazete bulamayacaklardır. Kuşkusuz henüz her şey güllük gülistanlık değildir. Ama olacaktır. Karar kesindir ve değerli ve ünlü yazar Ahmet Altan'ın 11 Eylül'ün hemen ardından Michigan'dan yazdığı gibi; "Amerika ve müttefikleri, yirminci yüzyılı sürdürmeye çalışan ve küreselleşmenin önünde bir engel olarak duran geri kalmış diktatörlükleri ortadan kaldıracak bir plan uygulayacaklardır". Üstelik değerli yazarımız, bunun çok kanlı olabileceğinden de endişeli olduğunu söylemektedir. Sayın Ahmet Altan'daki uzak görüşlülüğe, yoksa yakın görüşlü mü demeliydim, dikkatinizi çekmek isterim; daha onun satırları kurumadan, ABD harekete geçmiş ve yazarımızı doğrularcasına, kanlı bir şekilde atağa kalkmıştır. Daha nice değerli yazarımız, düşünürümüz vardır. Onlar, tarihi bir tamam yorumlayabilmekte ve gelecekle ilgili öngörüleri her on beş günde bir doğrulanmaktadır. Afganistan'da savaş çok kan dökülmesine yol açmıştır, mülteciler açtır, açıktadır ve Afgan dağlarında kış zoıiudur. Çocuklar ekmeksizdir. Ama bütün bunların nedenı terörıstler ve onları destekleyenlerdir. Arada bir aklı kısaların, terörün sosyal, ekonomik nedenlerinden, ABD gibi devlerin çağımıza uygun olarak sınır dinlemeyen zorbalığından ve ismi lazım değil kimi ülkelerdeki devlet teröründen söz etmeleri ise çok aptalcadır ve zaten de kimse inanmamaktadır. Bizim gibi aklı başında yazar ve düşünürlerın açlara, çıplaklara acımadığını düşünenlerdeyanılmaktadırlar. Yüreğimiz kan ağlamaktadır ve fakat onlann nihai kurtuluşları yeni düzene uyumdan geçtiğinden, bu geçici sıkıntılara katlanmaları gerekmektedir maalesef. Peki bizim bu yeni duzenden bir çıkarımız mı vardır ki, yürekten desteklemeliyiz yeni düzeni? Hayır, sadece gelişmelerden heyecanlanmaktayız; yeni bir düzenin doğuşuna hizmet ve tanıkhk etmenin verdiği şevkle yazılarımızı yazmaktayız. Kısacası bizim bu heyecanlı tarafgirliğimızin nedeni tamamen mantıksaldır. Hayırefendim, ne münasebet, kim uyduruyor... "Tamamen duygusal "m\şl Ne biçim laf şimdi bu? BİILENT ECEVİT ANTALYA Türk takımlannın son yıllarda uluslararasi alanda cldc cttikleri başarıların ardından, dcvre arası kanıp yapnıak isteyen Avrupa ve Rus spor kulüpleri de Türkiye'yi lercih edecek. ücak, şubat ve mart ayların bekliyor. Çoğıı Alman olnıak üzere birçok yabancı futbol takınıı Antalya'daki çeşitlı tesıslerde rezervasyon yaptırdı. Bu takımlar arasında VVerder Bremen, Bielefed, Bayern Leverkusen, Borissia Dortmund, Bayern Münıh, Shalke 04, Göteborg, PSV Eindhoven, Glaskovv Rangers, Sporting Lizbon, Spartak Moskova ve Levski Sofya gibı ünlü kulüpler de var. KJŞ aylarında spor kulüplerıne yönelık ealışan Alanya'dakı Justınıano Hotel'in Genel Müdürii luııç Müstecaphoğlu, Antalya bölgesıne amatör ve profesyonel, yılda 500600 kadar futbol grubunun geldiğini söyledi. Müstecaplı oğlu, bir futbol kafilesinin 3050 kışiden oluştuğunu anımsatarak "Bu çok hiiyiik bir grup sayılma/. Ama ckononıik hareketliÛk sağlıyoriar. Aynca hcpsinin olınasa da ünlü kulüpleriıı taraftarian da takıınlany la birliktc geliyorlar. Bu da ayn bir döviz girdisi" dedi. (02121 293 S9 7 YAKLAŞIK 500 KAFlLE GELHCEK 5 mîlyon Eııro bırakacaldar hep Justiniano Hotel'in Genel Müdürü T\ınç Müstecaphoğlu, ortalama 30 'ar kişiden oluşan 500 kafilenin bölgede ortalama 10 gün kaldıklarını varsayarak kaba bir hesaplama yaptı. Bu hesaba göre bir kafile ortalama 7 bin 500 Euro bırakıyor. 500 kafilenin bırakacağı miktar da 3 milyon 750 bin Euro'ya ulaşıyor. 500 takımda ortalama 15 bin kişi bulunduğunu anımsatan Müstecaplıoğlu, "Iler birinin en az 50 Euro'luk bir ekstra harcanıa yaptıgını varsayarsak, bunun (opla•ııı da 750 bin Euro olıır. Kamp süresince gerçekleşecek transfer bedellerinin de kişi başı 510 Euro arasında değiştiğini varsayarsak, yaklaşık ülkcnıizc kalacak döviz nıiktan 5 milyon Euro'yu geçer. Taraftarlarıııı ve uçak bedelierini burada hesaba koymadık bile" diye konuştu. Müstecaplıoğlu, spor turizmi deyince sadecc futbol takımlannın akla gelmemesi gerektiğıni vurgulayarak, Belek, Side ve Alanya yöresine, bisiklet, baskctbol, voleybol, yüzme, hentbol, eskrim, tenis, masatenisi gibi spor takımlannın da geldiğini söyledi. Müstecaplıoğlu şöyle konuştu: "Bir de çahşmak için değil de dinlenmck için gelen spor kafileleri olııyor. Örneğin hıı/ pateni lakınıları, kayak takmılan da dbılenmekiçin sezon arasında geliyorlar. Ama bölgede çok anıaçlı kullanıiabilccek kapah salon eksikKği var." Lal KENT OYUINCULARI 19 Aralık Çarşamba 20.30 (Hfftı Qiabia Ayşe Yıhlız. Ftıhmı /<'|*L YIIMZ KIİNTER SES1885 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şenso/un vardt )tiznıı )ılılr. Kcı )iiııelcıı. )ılrlız !<t Mchnıcl liii'kiyc aşk KÖKÜ BİTTİ ZIKKIM ZULADA KENT OYUNCULARI EuroSport naklen yayımlayacak ANTALYA (Cumhuriyet)713 Ocak 2002 tarihleri arasında yapılacak olan ve Fenerbahçe, G.Saray (belirsiz) ile Spartak Moskova, Strum Graz, Göteborg ve VVerder Bremen gibi ünlü futbol takımlannın katılacağı 2. Antalya Cup 2002 Turnuvası'nı EuroSport TV kanalı baştan sona izleyecek ve bazı maçlan da naklen yayımlayacak. Antalya'nın Kundu Köyü'nde bulunan Topkapı Palace'ta, biri nizami ölçülerde olan 7 adet futbol sahası yapıldı. Çözür% Şükran Güngör / Müşfik Kenter Yeşim Koçak Engin Hepileri Esra Kızıldoğan Yazan: David AUBURN Türkçeleştiren: Zeynep AVCI Yöneten: Yıldız KENTER 20 Aralık Saat: 20.30 / 23 Aralık Saat: 15.00 T.C Kültür Bakanlığının Katkılarıyla EKONOMİK GULDURU bir buçuk perde perşembe.cuma.cumartesl 20:00 HUYSUZ İHTİYAR 30 Aralık Saat: 15.00 21222829 Aralık Saat: 20.30 OğuzARAL Müzik: Buğra UĞUR FELEK BİR GÜN SALAKKEN 14 o c a k Pazartesi 20.00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAH / Tatalm, Suadlye, AKmerkez Ferhan Şensoy' un SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU 23 aralık pazar / 15:00 /18:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy FİŞNE PAHÇESU Cüldürü 19 aralık çarşamba / 20:00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 07 ocak pazartesi / 20:00 Ferhan Şensoy • •• EFES PiUen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. i/"jSVİÇRE HASTANESİ tNESI "GerçekSanatın Yamtıda' TEKSIN SANAT GAIERISI Resim Sergisi 21 Arahk 2001 21 Ocak 2002 BEN, NAZIM, VASARKEN VE ÖLÜRKEN Tek perdelik oyun YazanUr: Ahmet Cemal Onur Bayraktaı Yönetrn Onur Bayraktar Koreugrafı. M«l» Bırlun M.ZAHİT BÜYÜKİŞLİYEN Göztepe, Tutuncu Mehmel Etendı Sk. No 2/13 D.2 Tel:0216.385 32 66 tiycrtrooyunevi 0212 2516060 www.tiyatrooyunevi.com Karla kaplı zeminde kartopu oynayan Beşiktaşlı futbolularda devre arasıkampı içinAntalya'yagidecek. 21 Arahk Cuma 20.30 (Prömiyer) 22 Aralık Cumartesi 18.00 ve 20.30 BİLETLER SÂTIŞA ÇIKMIŞTIR \ M.ılnıclttrdckı uyunlan ıpy ırt ılfrin de k.ılıl.ii ,)Oı hır <.ı.it!tk Mrfıını.t tffryetc st ilanlarınu İçin (0212) 293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonline.com www perareklam.com tr N.V.GOGOL YÖNETEN Mahlr Günşlray SAHNE TASARIMI Claudc Leon I^İIK YükselAymaz OYUNCLILAR Alpcr DcveUoglu, Ece Eroftlu, Hakan Mllll, Ayça Damgacı, Yavuz Topoyan, Evren Ya/.ıcı, Ellf Ongan, Ali O/.men, Mahlr Günşlray STÜPYO DRAMA OPA MÜZİĞİ TOPLÜIUGU Konser 18 Aralık Çarfamba 20.30 Vlvaldl, Barh, Hatndel, Rossini, Hlndemilh, Pachelbcl ALMAN TUR OPERATÖRLERİ: ORIAKOY AKlfF |AI F SAHNFSI Kıvfrvasvon:!).^!^. 21.(1(1'» !r> Âyağunza gelen firsaü kııllaııııı ANTALYA (AA)Türkiye 2002 yaz kataloglarını piyasaya süren Alman tur operatörleri, Türk turizminin kalıcı ve dengeli büyüyebilmesi için kış turizminin geliştirilmesi gerektiğıni bildirdiler. tnternetten yayımlanan turiznigazetesi.com'da yer alan haberyorumda, Alman tur operatörlerinin, Türkiye'nin yakaladiğı yükseliş tren dini sürdürebilmesı için önerilerine yer verildi. Haberyorumda, Alman tur operatörlerinin, bu yaklasımlannı, TürkiyeAlmanya Karma Ekonomik Konsey toplantılarında çok net biçimde ortaya koyduklanna değinildi. Eylül'de ABD'ye yapılan saldın ve 7 Ekiııı'de Afganistan'ın bombalanması ile başlayan yeni dönemin uluslararası seyahat endüstrisine olası etkileriııi dcğcrlcndirirken bu dönemin (urizmde i'iirkiye'ye kimi nrsatlar da yaratabileceğine dikkat çektikleri" ifade edildi. Haberyorumda, Alman lur operatörlerinin, Türk turizm sektörünün durumu ile ilgili olarak yaptıklan şu değerlendirme ve önerilere yer verildi: • Türkiye turizmde artık istikrar kazanmış bir pazar olnıa yolundadır. • Türkiye turizmde edindiği deneyimlerin de etkisiyle, artık krizlerden dahaazetkileniyor. • Türkiye, turizmde yiiksek bir potansiyele sahiptir. • Özellikle değişen füketici eğilimi açısından önem taşıyan çevre bilinci hızla gelişiyor. IPMAK EÖİTİM KURUMLARI 21 Aralık Cuma Saat: 20.30 / 22 Aralık Cumartesi Saat: 15.30 Blletler glşede ve Kadıköy Imge Kltabevl'nde HerCumartesı, Pazar Saat. 11 OO Rezervasyon: 0212 254 96 96 İSM2. KAT labası Bulvarı No: 120122. Beyojlu Hiç her zaman "Hiç" midir? CEMAL REŞİT REY KONSER SAbONU uımıı ıivimifliı IILEIIVEII 1 urk ıncırlerı toplatıldı Danimarka 'da 13 ton kunı incirde mantar zehirine rastlandığı bildirildi Haber Merkezi Danımarka'ya Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan bir firma tarafından göndenlen 13 ton kuru incirde kanserojen aflatoksin adlı mantar zehirine rastlandığı belirtildi. 3 ton incire cl konulurken tüketiciler uyanldı. Danimarka'da, Türkiye'den ithal edilen bir parti kuru incirde kanserojen maddeye rastlandı. Danimarka sağlık yetkilileri tarafindan yapılan kontrollerde, Danimarka'nın Helsingör şehrinde de bulunan Stjerne Frugt adlı firma tarafindan Aydın'dan ithal edılen kuru incirlerde kanserojen aflatoksin maddesine rastlandığı bildirildi. 13 ton olarak ithal edilen incirlerin 3 tonuna yetkililer tarafindan el konulurken diğer 10 tonun ise tüketicilere ulaştığı bildirildi. Çcvrc kirlenmesine maruz kalan gıdalarda gözlendığı belirtilen aflatoksin adlı mantar zehirini taşıyan incirlerin yenilmemesi ve satışının yapılmaması konusunda uyan yapıldı. Danimarka'da düzenlenen Noel partilerinde yemek masalarının ayrılmaz bir parçası olan kurutulmuş yiyeceklerin büyük bir kısmı I'ürkiye 1den ithal ediliyor. Bunlar arasında kurutulmuş kayısı, ceviz, fındık, kuru üzüm ve kuru incir bulunuyor. ARALIK 2001 Irmak tçtttm Kurumları Cenvl Topuzlu Cad No 112 Çaddebostan stanbul önerller Toplantıya katılan Alman tur operatörleri ve sektör temsilcilerinin, daha sonra da "özellikle 11 Oyuncular Hayrettm Arslan Suat Sungur özdemır Çıftçıoğiu Vural Buldu Guneş Han Sevtl Akı Gülay Baltacı Emei Çölgeçen Orktstra Mehmet Pervez Coşkun Oskay Semıb Evın Deniz Noyan AKM 0211 KI jo oo 0216 454 15 55 CEMAL RtŞTT REY KONSCJt SALONU 01M 1J2 98 30 Stiloııumuruıı butun flyot kadtmtltılnd* Oğrrtmtn, O^rtnıi, tmekU BüyUk}*hiı Btledlytsimtrnuptonnıı \scı, #rî cıı 10 kliitik gruplora mdltim yapıiıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog