Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 19 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA HABERLER Yüzlerce şirket kâğıt üzerindeki 204 trilyon liralık işlemleri için 30 trilyon lira KDV aldı Hayali ihracat ağı çözüldü İLHAN TAŞCI GLOBALpOLtTİKÜLTÜR ERGİN YILD1ZOĞLU Şahinlerin Mevsimi... Geçen haftalarda Foreıgn Polıcy Focus, The Guardıan, Washıngton Post, Internatıonal Herald Tnbune gıbı çeşıtlı uluslararası yayınlarda rastlanan yorumlar Afganıstan'da 'Işlerın beklenenden daha tyı gıtmesıyle" bırlıkte ABD yonetımınde RumsfeldCheney hattını oluşturan şahinlerin yukselmeye başladığını gosterıyor ANKARAAnkara DGM Savcısı Hanıza Keleş'ın eşgudumunde malıye ve emnıyetın ortaklaşa yunıt tıığu "Orümcck Ağı" operasyonu kapsamında ıncelemeye alınan yuzlerce şırketın yaklaşık 139 mılyon dolarlık (204 tnlyon lıra) hayalı ihracat yaptığı behrlendı Kâğıt uzerındckı ihracat ıçın 20 mılyon 831 bın 544 dolar (30 tnlyon 622 mılyar lıra) KDV ıadesı ahndığı ortaya çık tı Şırketlerın ılıracata dayanak ola rak gosterdıklerı para transfen belgesının, dovız bozdurulduğuna ılışkın belgc olduğu anla^ıldı Hayalı ıhracatı gerçekleştıren şırketlenn alıcı olarak gosterdığı fırmalann yuzde 85 7'sının gerçekte var • "Orumcek Ağı" operasyonu kapsamında ıncelemeye alınan yüzlerce şırketın yaklaşık 139 mılyon dolarlık hayalı ıhracat yaptığı behrlendı Şırketlenn ıhracata dayanak olarak gosterdığı para transferı belgesının, dovız bozdurulduğuna ıhşkın belge olduğu anlaşıldı olmadığı saptandı Şırketlerı mercek altına alan malıye mufettışlerınce hazırlanan raporda, çarpıcı belırlemeler yapıldı Hayalı ihracat organızasyonunun merkezınde Vızon üıyım AŞ ıle Vızon Tekstıl adlı tırmalann bulunduğu behrlendı 1 ırma ortaklarından Nilgün Saygıner'ın ıtadesıne gore ışlemlerı, halen bu sorıışturma kapsamında tııtuklu bulunan Erol Maks Kohen tara flndanyonetıldı lnceleme konusu hayalı ıhracatlardakı para harekctının Kohen'ın yuzde 99 ıına sahıp olduğu Sur Iur lekstıl fırması uzennden geçtığı de behrlendı Pırma duzeyınde yapılan ıncelemelerde, alıcı (ıthalatçı) olarak nıtelendırılen şırketlerden yuzde 85 7'sının var olmadığı, bulunanların da satıldığı ıddıa edılen urunu almadıkları ortaya çıktı Komısyon karşıhğı çalışan Vızon Tekstıl ve Vı/on (nyım şırketlerı ıle aracı ıhracatcı sırketlerarasında hayalı ihracat taahhudunun kapatılmasını duzenleyen bır sozleşme bulunduğu anlaşıldı Vızon Gıyımve lekstıl şırketlennın, TIJSİAD Başkanı luncay Ozilhanın bayı şırketlerıne, Dardanel'ın sahıbı Niyazi önen'e aıt Dardanel Önentaş Gıda, EGS Rge Gıyım ve Erol Aksoy'un sahıbı olduğu AKS TV Reklam Fılm fırmalarının da aralarında bulunduğu 30 şırkete, ihracat taahhudunu sahte fatura ve dovı/ alım belgelenyle kapatmasına arau olduğu belırtıldı Para transferlerının dc buyuk olçude hayalı olduğu ya da transfer edılen paranın kaynağının ihracat olmadığı behrlendı KDV ıadesı talcplcrındc gerek yemınlı malı muşavırlere, gerekse vergı ıdarcsıne para transferının belgesı olarak Dovız Alım Bordroları ıbraz edıldı Raporda, bu bordroların paranın trans fer edıldığının belgesı olmadığı, yalnızca dovız bozdurulduğunun belgesı olduğuna ışaret edıldı Hep aynı mal satıldı Organızasyonun clınde sabıt sayıda tışort, ka/ak, sutyen ve kulot nı tehğınde tekstıl urunu bulıuıduğu, ku rulan paravan şırketle de bu urunlenn Romanya ve Bulgarıstan gıbı ulkelerın serbest bolgelerınde bulunan kendılcrıne aıt depolara boşaltıldığı belırtıldı Aynı unınun bır sure sonra buralardan alınarak Turkıye'ye getırıldığıne ışaret edılen raporda, organızasyonun kazanunın yuksek bırım fıyatlardan ihracat ettığı urunun aynısını duşuk bırım fıyatlardan ıthal etmekten kaynaklandığı kaydedıldı 'Imperium' Soğuk savaşın hemen arkasından Kıssınger, Knstol, Fukuyama, Charles Krauthammer gıbı muhafazakâr analıstler Project for a New American Century, Nıxon Centre, Centre for Securıty Polıcy gıbı muhafazakar thınk tank , ABD'nın uluslararası konumunu doğru kavraması, artık bır "Imperium (ımparatorluk) yönettığını görmesı, buna uygun davranması gerektığını anlatmaya başladılar Bu yaklaşım ABD dış polıtıkasının tek yanlılık (unılateralısm) prensıbıne gore duzenlenmesı gerektığını savunuyordu Çunku çok yanlılık (multılateralısm) ABD çıkarlarını sulandırıyor gereksız zaman, guç kaybına neden oluyordu ABD'nın ekonomık, sıyası ve kulturel etkısınden daha çok askerı ustunluğune, dığer bır deyışle guç oğesıne dayanmayı esas alan şahınlere karşılık guvercınler ıse hegemonyanıngenışbırıttıfaklaryelpazesınedayanılarak.muttefıklerın kaygı ve çıkarları goz onune alınarak, lıderlığın dığerlerı tarafından kabul edılmesı sağlanarak surdurulmesı gerektığını savunuyorlardı 1997'de Bırıncı Dort Yıllık Savunma Değerlendırme Raporunda (QDR1) ve Kosova savaşı sırasında guvercınlerın etkın olduğu soylenebılır Ancak Clınton'ın ıkıncı donemınde, guvercınlerın hegemonya konseptıne karşı sesler gıderek yukselmeye ABD'nın askerı gucunun zayıflamakta olduğuna ıhşkın tezler yaygınlık kazanmaya başlamıştı özellıkle Ulusal Savunma Kalkanı Projesı bağlamında, Balıstık Fuze Anlaşması'ndan (BFA) da tek taraflı olarak çekılmeyı gundeme getıren, bızım de aktardığımız bu tartışmalar ıçınde şahinlerin goruşlerı gıderek one çıkmaya kadroları savunma burokrasısı ıçınde guçlenmeye başladılar Gıderek, Demokrat Partı saflarında da taraftar bulmaya başlayan şahinlerin savunma anlayışı seçımlerden once ıkı partının uzmanlarınca hazırlanan ortak raporlarda özellıkle Amerıka'nın Ulusal Savunması raporunda belırgınleşmeye başladı 11 Eylul den once hazırlanmaya başlayan QDR2 bu goruşler doğrultusunda son şeklını almak uzereydı kı 11 Eylul saldırısı gerçekleştı QDR2, bızım de aktardığımız gıbı bır hegemon olarak ABD'nın karşı karşıya kaldığı ıkı soruna çozum bulmayı amaçlayacaktı Bırıncısı dunyanın çeşıtlı bolgelerınde ortaya çıkan sorunların genelleşmesını engellemek ıkıncısı ABD'yı olası bır genel hegemonya savaşına hazırlamak ÛDR2 yayımlandığında, ABD savunma çevrelerının bu sorunu ımperium ' yonetme prensıbını benımseyerek çozmeye karar verdığını gösterdı Kısaca hatırlatırsam ABD her bolgede ordular bulunduracak her bolgeyı kendı etkısıne ve erışımıne açıktutacak kapalı bolgelerı orneğın "serserı devletlerın" ya rejımlerını değıştırecek ya da onları yok edecektı ABD kendı refahının dunyanın refahı, ABD barışının (Pax Amerıcana) genel barış anlamına geldığını de ılan edıyordu Boylece ABD, artık kendını tam bır emperıal devlet olarak sunuyor, sıyaset bılımcısı Istvan Mezaros un deyışıyle, dunyada, en genel anlamda, 'Sermayenın devletı"olarak davranmaya karar verdığını açıklıyordu Ankara Emniyet Müdürlüğü Polise 'sempatik oV uyarısı A1NKARA (AJNKA) Ankara 11 Emniyet Mudurlıığu, guvenhk guçlennın halkla ılışkılerde dıkkat etmesı gereken ozel lıklen bır rehberde topladı Ankara İl Emniyet Mudurluğu, polısın suç ve suçlularla mucadelesınde halkla ılışkılerde dıkkat edılmesı gereken ozellıklen "Davranış İlkcleri Rehbcrirınde top ladı Hızmete ozel olarak hazırlanan ve başta amırler olmak uzere butun personelın aydınlatılması amacıyla hazırlanan rehber 17maddedenoluşuyor Polısteolması gereken davranış ılışkılerının bazılan şoyle sıralanıyor Bır ınsanın veya kıtlenın sıze yaklaşması ıçın ınandıncı, guvenılır, sempatik olunmahdır • Ankara • Halkla ılışEmniyet kı kurarken emMüdürlüğü'nün nıyet personelı h e r hazırladığı Seyden o n " rehberde cekendısını,go İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇÎN ihtilaflı arazi Çankaya'nın tapusunun ortağı çıktı ANKARA (ANKA) '864 rakımlı tepe' olarak da bılınen Cumhurbaşkanlığı kampusunun 381 metrekarelık bolunıunun ozel şahıslara aıt olduğu behrlendı Cumhurbaşkanlığı kampusu ıcınde olan ihtilaflı arazının kamulaştırılması ıçın gınşımlere başlandı Cumhurbaşkanlığı'nın 2002 yılı butçesı ıçınde, uzun yıllar suren bır arazı ıhtılafının çozumu ıçın 200 mılyar liralık pay ayrıldı Cumhurbaşkdnlığı Genel Sekreterlığı yetkılılennden edınılen bılgıye gore Çankaya'dakı kampus ıçınde yer alan ve bırden fazla sahıbı olan 381 metrekarelık bır alanın "kamusal yarar" ıçın kullanımı konusunda arazı sahıplenyle ıhtılat çıktı Anlaşmazhk surecının uzaması nedenıyle arazı ıçın değer tespıtı yapıldı ve bu arsanın kamulaştınlması ıçın butçeye pay konulması kararlaştınldı Kamulaştırma kalemınde para artması durumunda Cumhurbaşkanlığı butçesının dığer kalemlerı arasında transfer yoluyla dağıtılacak polıslere r , , selamlaşmaya onem verümesı, vatandaşlann ziyaret edılmesı, aramalarda vatandaşın mallanna zarar venlmemesı gıbl r e v a amnı halkla ıhŞkılerde l <• 8°" rev alanındakı halkı lyı tonımaj1(jır • Vatandaşlara saygılı ve nazıkdavranılmahdır * ^'5^ ı c e n " sındeolduğunuz 11 Eylul'den sonra 11 Eylul saldırısının ardından ılk anda şahinlerin değıl guvercınlerın one çıktığını duşunduren gelışmeler yaşandı Ittıfaklara ve kabule dayanan, 'çok yanlı" dış polıtıkanın temsılcısı Povvell, terorızme karşı genış bır ıttıfaklar yelpazesı oluşturmaya gırıştı Ama kısa surede goruldu kı ABD, VVıllıam Pfaff ın deyışıyle, 'savaş partısı ıçıne kımseyı almaya nıyetlı değıldı Nıtekım bır Herıtage Foundatıon panelınde şahınlerden Rıchard Perle, "Ne itttfakı, ben ıttıfak fılan gormuyorum" dıyecek ve esas olarak "show 'un ABD tarafından tek yanlı olarak yonetıldığını vurgulayacaktı Bu arada şahınler, guç uygu lamanın onemını daha çok vurgulamaya başladılar Krauthammer yazılarında ' Yapamazsınız dıyordunuz, yaptık bıle ' "Arap sokaklan ayaklanacak dıyordunuz, ayaklanmadılar Çunku onlar uzlaşma dılınden değıl, gucun dılınden anlar, saygı gosterırve hızaya gırerler" dıyordu Geçen hafta Bush, Balıstık Fuze Anlaşması'ndan (BFA) tek taraflı olarak çekıldıklerını açıklayınca da şahinler bu kararı alkışladılar Krauthammer'e gore "BFA oldu Kyoto oldu, tumuyle ışe yaramaz bıyolo/ık sılah denetım anlaşması oldu', tekyanlılık, egemen prensıp olarak Bush yonetımine damgasına vurdu. Foreıgn Polıcy ın Focus un edıtoru Jim Lobe, bu kadroların yukselış surecını anlattığı yazısında, Afganıstan da savaşın kolay kazanıldığı varsayımından hareketle, şımdı şahinlerin Irak ı hedef aldıklarını, olası bır Irak operasyonuyla ılgılı tartışmayı kazanmaya başladıklarını anlatıyordu Wall Street Journal'da pazartesı gunu yayımlanan ve Saddam rejimıne karşı, Irak Ulusal Kongresi'nın Afganıstan turu buyuk bır ateş gucuyle desteklenmesıne dayalı bır stratejıyı hararetle savunan yorum konunun artık Bush yonetımının gundemıne oturduğunu gosterıyordu Aynı gun Guardıan'da yayımla nan bır yorum şahinlerin gucunun arttığına, Powell'ın zayıfladığına değındıkten sonra, şahinlerin yukselışının ABD'nın IsraılFılıstın polıtıkasına kadar uzanan bır serı alanda etkısının gorulmeye başladığını vurguladı Şahinlerin yukselışı Prof VVallersteın'ın de dıkkatınden kaçmamıştı Ancak yorumuna Orıpıdes'in "Tanrılar yok edeceklerı insanları once çıldırtırmış" sozlerıyle başlayan VVallersteın gerıleyen bır hegemonyacı guç olarak ABD'nın yonetımının, salt askerı ustunluğe dayanmaya çalışan şahinlerin elıne geçmesının buyuk felaketlere yol açacağına ışaret ettı nız Onlara 'yakın' olmaya çalışınız Ancak yakın olalım derken konuşma bıçımınızı, şıvenızı, davranışlannızı, yapay olarak değıştırmeye çalışmayınız • Vatandaşı ımkânlar olçusunde zıyaret ederek taleplennı, beklentılennı alınız • Selamlaşmaya onem vennız Dostça ıhşkıler kurmaya çalışınız • Gençlerleıyıılışkılerkurunuz özellıkle unıversıte ve lıselı gençlerle kurulacak dıyaloglara ozen gostennız • lnsanlan potansıyel suçlu gıbı gormeyınız, davranışlannızla bunu ıspatlayınız • Aramalarda zarar vermeyınız, yanlışlıkla venlen zaran odeyınız • Suçlu olduğu bılınen ya da tahmın edılen, ancak kesın kanıt olmadığı ıçın tutuklanamayan kışılen kontrol altında tutunuz dıkkat edılmesı gereken davranış özellıklen anımsatılıyor. V e degerlenne saygı gostemuz, zaaflannı anlayışla karşılayı ^ l a n t k Yüeelen^ Kaplatı için gitti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) lçışlerı Bakanı RuştuKâam Yıicden, Almanya 'da Metin Kaplan' ın sınır dışı edılmesı konusunda goruşmeler yapacağını soyledı tçışlen Bakanı Yucelen, Almanya'nın Ankara Buyukelçısı Rudolf Sclımidt ve bmnıyet Genel Mudurluğu Istıhbarat Daıre Başkanı SabriUzun'la bırlıkte Federal Almanya tçışlen Bakanı OttoSchiiy'tun davetlısı olarak dun Almanya'ya gıttı Yucelen, hareketınden once Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, organıze suç orgutlen, uyuşturucu tacırlerı, ınsan kaçakçıları ve teronstlenn faalıyetlennın ulusal sınırlan aştığını, butun ulkeler ıçın sınır otesı takıp gerektığını belırttı Yucelen, 11 Eylul'den sonra her zamankmden daha fazla guvenlık ışbırlığı alanında anlaşmalar ve goruşmeler yapmak gereğının doğduğunu aktararak şunlan kaydettı u Bu vesile ile Almanya'da, güvenlik konusunda daha çok işbirtiği imkânlannı araştıracağız. Benim gündemim terori/mle mucadele. Bu çerçevede, Birieşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 saydı karannm uygulanınasL IslamıCemiyeÜerveCemaya'dan Tuıidye'ye sınır dışı işlemlerinde karşdaşılan sorunlar u/erine goruşmeler yapacağun." Daha sonra gazetecılenn sorulannı yanıtlayan Yucelen, Adalet Bakanlığı'nın Metın Kaplan'la ılgılı gereklı ıa Içişleri Bakanı, Almanya ile güvenlik işbirliğinin arttınlacağmı söyledi • Rüştü Kâzım Yucelen, Metın Kaplan'la ılgılı gereklı ıade ışlemlerımn yapıldığını belırterek "Bu konuda Adalet Bakaıılığımızın gınşımlerı var Ancak adı geçen şahıs şu anda Almanya'da tutuklu Almanya'da çalışmalar yapılıyor Şu ana kadar bır af komısyonumuz orada çalışmalarını surduruyor" dedı atler Bırlığı lıılcı ı Metın Kaplan'uı Almanya'dan sınır dışı edilmesL, uyuşturucu madde kaçakçılığında mevcut işbiriiğini daha çok geliştinnek, I urkiye'den Almanya'ya yasadışı goç konusunda goruşmeler yapmak ve Almande ışlemlennı yaptıgını kaydederek şunlan soyledı "Bu konuda Adalet Bakanlığımızın girişimleri var. Ancak bildiğini/ gibi adı m y n sahıs ştı anda Almanya'da tutuklu. Iade ışlemlen için hukuki prosedurler var. Bu prosedur lerin tamamlanması la/ım. En aandan şahsın kendisiııın n/asıyla oradaki cezasınuı infazdan yararlanan kısmından dolayı hapisten çıkması veya Turkiye'de kalan ceıasını çekınek için dilekçe vermesı Iıı/Jin. Bu ce/anın tamamlanınası la/ıın. Bu konuda zaten Almanya'da çalışmalar yapılıyor. Şu ana kadar bir af komisyonumuz orada çalışmalarını surduruyor." Bır gazeteunın, "DHKP/C, PKK gibi teror orguüerinin mallanna tedbir kunulnıası konusunda talebini/ olacakmı" sorusu u/cnne Yutelcn," labii, bu konuda dosyalanmı/ ha/ır. Geçen hafta biliyorsunu/ Metın Kaplan ile İI0Iİ Içişleri Bakanlıgı'ııın aldığı bır kararla vakıflanna ve yan kuruluşlanna tedbır konulması gundeme geldi. Aynı şekilde teror orgutlerinın de oradaki yan kunıluşlanyla ilgili elimizdeki bilgUeri, belgeleri meslektaşlanma goturuyorum" yanıtını verdı NOKTASI Turkiye'de ve dunyada umut yaratan buluşmayı gerçekleştıren Rauf Denktaş, Turkiye'de çeşıtlı toplantılarda yaptığı konuşmalarda umutsuz açıklamalaryapıyor Şoyle dıyor Rauf Denktaş "Kıbrıs, Gırıt mısalı gıdıyor Endışem bu Eğer sıkı durmazsak boyle bır son yaşayabılırız Turkiye'de herkes Denktaş'ın ne yaptı ğına neyapmadığına bakıyor Kardeşım bır de Ftumların yaptıklarına bak sanıza Halbukı banşı ıstemeyen, masadan kaçan onlar Arkalarına almışlarAB'yı, bızı uzlaşmazgösterıp kenara çekılıyorlar" Konuşmayı aktaran arkadaşımız Mustafa Balbay ızlenımlerıne şunları eklıyor "Denktaş'agöre Rumlar Turkıye ıle yenı bır krız ıstıyor Gergınlık olunca, uzlaşmaz taraf olarak yıne Turklerı gösterecekler " Denktaş, gelecek konusunda ıse şu endışelerını dıle getırıyor "Kıbrıs, Turkıye'nın en haklı davasıdır Bundan ödun verırse, Ege'de de ısterler, başka yerlerde de ısterler, görun bakın başa nelergelır Bız tabıı kı an /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com sı, ışlerı çıkmaza sokuyor Kıbns, onu muzdekı ay yenıden bır sıyası gerılımesahneolabılırmı? Denktaş'ın açıklamaları bu yonde sınyaller ıçerıyor Yıne bır "mıllı dava" propagandası one çıkabılır Bu "uz/a?maz///c"sınyallerını Rumlar şımdıden ahp yenı bır propaganda savaşına başlayabılırler Boyle bır gelışme ıse şımdıkı umutlu havayı kısa surede tersıne çevırebılır Denktaş konuşmasında Turk basınını eleştırıyor ve kendısıne yeterınce destek vermedığınden yakınıyor Turk basını, bu sorunun 40 yıllık tanhınde Denktaş'a verdığı desteğı kımseyevermedı Fakatışlero kadar çıkmaza gırdı ve Turkıye bu ışten o kadar buyuk acı çektı kı, sonunda Denktaş'a "uzlaş artık" dıyen sesler artmaya başladı lyı de oldu, DenktaşKlerides zırvesının gerçekleşmesınde bu uyarıların da bır etkı yaptıgını kabul etmelıyız Rumlar ıçın de, Turkler ıçın de, karşılıklı odun vererek bır uzlaşma sağlayabılmek en yararlısı Umarız 15 Ocak'ta aklıselım hâkım olur Denktaş'ın Umutsuz Açıklamaları laşmaya çalışacağız, ama umudum fazla değıl" • •• Denktaş'ın bu umutsuz açıklamalarının ardından Başbakan Ecevit'ten daha farklı bır açıklama geldı, "Kıbrıs, Gırıt olmayacak " Ecevıt bu arada Kıbrıs'ın Turkıye açısından stratejık onemıne yenıden vurgu yaptı Denktaş'ın açıklamalarına bakarsak Kıbrıs konusunda bır mesafe alınmadığına ınanabılırız Denktaş, "Konuştuk, goruştuk ama Rumların tavırlarını değıştırmesını beklemıyoruz, bu nedenle bu ışın çözulmesını de beklemeyın" dıyor Ecevıt ıse bağımsız ıkı devlet konusunun artık bır gerçeklık halıne dönuştuğunu söyluyor O zaman, 15 Ocak goruşmesınde neler olacak, her ıkı taraf da kendı pozısyonunu korumakta ısrar mı edecek? Her uzlaşma, karşılıklı ödunlerı gerektırmez mı? Kıbrıs'tada hem Rumların, hem Turklerın eskı goruşlerını bıraz yumuşatarak ve uzlaşma ıçın çözumler arayarak konuşmaları gerekmez mı? ••• Kıbns konusunda Rumlar da, Turkler de odun verırse adım atılabılır Denktaş'ın duşuncelerıne gore Rumlar tutumlarını değıştırmeyecekler. Çunku onlar AB'yeguvenıyorlar Turklerdedeğıştırmeyecek, çunku Denktaş'a gore Kıbrıs'ta odun verılırse, sıra Ege'de de ödun vermeye gelecek Şımdı anlaşıldığı kadarıyla yenı bır kampanya başlayacak "Rumlar uzlaşmayacak, onun ıçın Kıbrıs ışı yatar " Denktaş boyle bır stratejıyı neden surdurmek ıstıyor Bır uzlaşmazlık olduğunda Turk kamuoyunu buna hazırlamak ıçın mı? Yoksa, uzlaşma konusunda oluşan olumlu havayı dağıtarak bu konuda ıçerıden gelecek uzlaşma ısteklennı bastırmak ıçın mı? Kıbrıs Turk kesımınde barışçı bır çözum ısteğı, aldığımız haberlere gore her zamankmden daha yuksek Bu nedenle goruşmelerde esnek bır çızgı ızlenmesı talebı Kıbrıs Turk kesımınde de, Turkiye'de de destek buluyor Kıbns Rum kesımınde de, Yunanıstan'da da uzlaşma göruşu eskısınden daha çok taraftar buluyor Burada butun sorun her ıkı tarafın şahınlerınde Rum kesımındekı şahınler de, Turk kesımındekı şahınler deguçlerını uzlaşmazlıktan alıyorlar Osayedeayaktaduruyorlar Burada Rum şahınlerının durumu daha avantajlı Çunku onların ekonomık durumları tyı, ıkıncısı AB desteğı onların elını guçlendırıyor Turk şahınlerının ıse durumu zor Kıbns'ta ekonomı yok sayılacak duzeyde AB'nın Kıbrıs Rum kesımını alacağını açıkça ılan etme Annemız ••• YEGÂN BERKTAY'ı (17 Muıt 1V22 M imlık200I) kdybcttık 20 Aralık Perşembe oğle namazından sonra BebekCamıı ndeıı sevdıkleıı ve sevenlerıyle bırlıkte uğurlayaLağız (, tlenk goncİLM ]lıiKm(.sını, dıkycnlcrın I urk Eğıtım Vaklı na bagı> Vıipmasını ı ıca ederız ÇOCUKt.ARI: NEYYtR BERKTAY HALİL BERKTAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog