Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA cumtvc cumhuriyet.com.tr 14 GüNÜN FîLMLERİ TELEVIZYON 14.00 Kanal 6 Macera Elia Kazan 'ın 'en Amenkcmvari' fılmi olan yapım, görsel kahramanlar üzerine iyi bir rehber niteliğinde CNN Türk 19.05 © Tomruk Dalaman çayında tomrukları yu/durerek lınıaıı.ı gotııren bır koy delıkanlısıyld, azgın sulardan kurtardığı bır genç kızın aşk ve macera oykusu Yonetmenlığinı Şerıf Goren'ın ustlendığı yapımıfl başrollerını Kadır tnanır, Seıpıl Çakm.ıklı, Selçuk özer, Yaman Okay Hayatı Hamzaoglu gıbı oyuncular paylaşıyor (1982) Televizyonun bitirdiği şöhret AndyGrifflth, Ark|uisaslı folk şartacı l.ttnesonıe Rhodes rolünde. TV Senisi Süreklı dolaşıp orada burada şarkı soyleyeıı ve çoğıuılukla baiji bclayd gıren Arkansaslı folk ;>arkıcı Lonesome Rhodes (Griflîth), gazete cı Marcıa Jeffhes'ın (Ncal) ve 20 yuzyılın en onemlı ıcatlarından televızyon yardımıyla kısa surede genış halk kıtlelennın sevgısını kazanmıştır Ancak karakterındekı zayıflık onu ıçkı ve sıyası kokuşmuşlugun hakım olduğu bır ortamın ıçıne surukler Bu yapay şohretın sonu da yıne ga/etecı Jeffhes tarafındanbelırlenecektır Programın bıtımınde yayının kesıldığını 7anneden Rhodes ınsanlarla ılgılı asıl duşunduklerını soyler ve nııkrofonlardan bu samımı goni!>ler dınleyıcılere ulaşır Yozla^mi!} kulturel yapının koruklenmesınde Hollywood'un ve televizyonun rolu uzerıne bırçok ya/ı kaleme almış sınema eleştırmenı Schulberg'ın ("Rıhtımlar Üzerinde"nın senarıstı) ımzasını taşıyan "Kalabalıkta Bir Yü/", Elia Ka/an'ın anılannda Bankacılıkta gelinen nokta TV Servisi Canh olarak ekrana gelen "Soru Cevap" programının bu bolumunde, bankacalık sektorünun ıçınde bulunduğu durum ele alınıyor lş Bankası Genel Muduru Ersin Özince'nın konuk olduğu yapımda aynca, Turkıye'nın 2002 yılı ekonomık perspektıfı de konuşuluyor Programı, Yavuz Baydar hazırlayıp sunuyor Sevda Ateşi 15.30 TRTINT Dram # Duşmanlarını oldurup hapıse gıren bır kadıııla, sevdığı adamın oykusunu konıı ulan fılnıın yönetmenlığını Ertem Goreı, ustleıunış Ba^rollerınde, Hulya Avşar ve Ismet Özhan ycr alıyor (] 986) « © © Hayat Bayram... 16.00 TRT 1 Duygusal CNBCe21 00 Kalabalıkta Bir Yüz A Face ın the Crovvd / Yonetmen: Elia Kazan / Senaryo: Budd Schulberg / Oyuncular. Andy Griffith, Patricia Neal, Walter Matthau, Lee Remich, Anthony Franciosa, Kay Medford / 1957 ABD, 125 dakıka. belırttığıne gore kendısının u en Amerikanvari fılnıi" Yetmışler'den sonra bızım de yaşamımızın her anını belırleyen televizyonun nasıl tehlıkelı bır sılah olduğunu ve bu renklı dunyanın perde arkasında nelerın yaşandığmı yansıtıyor fılm Medyanın kontrolu çok guç ağırlığıyla da ılgılı çarpıcı yorumlar getıren "Kalabalıkta Bir Yüz", kurgu bır gerçekle kıtlelenn kolaylıkla etkılenebıleceğı üzerine de ılgınç bır yorum Her gun evlenmıze konuk olan gorsel kahramanlar uzerıne ıyı bır rehber olabılecek fılm Andy Grıffıth ıle Lee Rcmich'ın sınemadakı ılk oyunculuklanna sahne olmuş Geçınemeyen ıkı aılenın çocukları bırbırlerıne âşık olurlar Anuık bu durum aılelerı ara sındakı sorıııılan dalıa da artlırır Yönetmenlığını Orhan Aksoy'un ustlendığı f ılmın başrollerınde Kadır Inanır ıle Hulya Koçyığıt var (1971) Gelincik 16.30 Show TV Duygusal TKT2 20.00İ Yaşama kuskıın dort (.omklu emeklı bır askennbırtdtıl kasabasında varlıklıbırkddınldya;,adıgı a^k oykusu Yönetmenlığını Şcrıt Goren'ın ustlendığı fılmın başrollerınde ( uneyt Arkın, Fatma Gırık, Mustata Demırkaya ve Mıırat Koe gıbı oyuncular yer alıyor (1978) Akçura'nın son kitabı TV Servisi Soyleşı programı "Akşama Doğnı"yu, Seynan Levent hazırlayıp sunuyor Programın bu bolumunde, Açık Radyo'da "Arzın Merkezi'ne Seyahat" adlı bır program hazırlayan Gökhan Akçura ıle pıyasaya yenı çıkan "lvırZıvır Tarihi1 Unutnıa BenT adlı kıtabı u/erıne sohbet edılıyor Yapım, unlu ressamlann eserlerının tanıtıldığı bolumle son buluyor 100 Kız 17.40 CINE 5 Guldurü (lOOGirls) Malthew, bırıncı sınıf kole] oğretıusıdır Bırgecc yatakhanenın asan^omnde bır genç kıza rastlar Bırbırlerının elektrıgıne kapıkın ıkılı orada bırlıkte olurlar Matthew bu geııı, kızın yuzunu gormemış olmasına karşın ona sırılsıkldiıı â^ık olmuş.tur Ertcsı sabah, olayın sdrhoşjuğunu uzennden atamamıs.tır, takat o gızemlı genç kız ortalarda yoktur Matthew'un onıınla ılgılı bıldığı tek şey okulıın yatakhanesınde kaldıgıdır Fakat okulda kalan I00 genç kız vardır ve Matthevv'un onu bulması neredeyse ımkansız gıbıdır Yonetmen Mıchael Davıs Oyuncular lonathan Tucker, L arı&a Oleynık, Fmmanuelle Chrıquı (2000 ABD, 90 dk) Sağlık Raporu'nun konusu Migren ve tedavisi TV Servisi "Sağhk Raporu"nun bu bolumunde, migren ve tedavisi konu alınıyor Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Norolojı Ana Bılım Dalı oğretım uyesı Prof Dr BakiCöksan'ın konuk olduğu yapımda, mıgrenın nedenlerı, gorulme sıklığı, nsk faktorlen, belırtılerı, yenı tedavı yontemlcn ve hangı durumda tıbbı yardım alınması gerektığı konusunda bılgı verılıyor MNTV, 10.15 Kurtuluş... 20.35 Kanal D Bılımkurgu (Indepcndence Day) Yapımdakı olaylar, 2, 1 ve 4 Temmuz gunlcrındc başlayıp sonuçlanır Ilk gun uzaylıların ıstılasıyla başlar ve şehırlerle ın sanların çoğunun, uzay gemılerınden yağan ışjnlar la yanması ıle son bulur Ikıııcı gun ıse haydtld kalan heı ınıllelten ııibdiı sdldırıydııasıl karşj koyacakIdrını planlamak ıçın bır araya gelır Uçuncu gıınde ıse ınsanlarla uzaylılar arasında bır olumkalını savaşı başlar Yon Roland Emmerıch Oyuntuldr Wıll Smıth, Bıll Pullman (1996 ABÜ, 145 dk) 21.00 / CNBCe / Kalabalık. Ayrıntı yanda NTV 21.30 tv8 19 15İ Jerry Zucker'in ilk solo yönetmenlik denemesi olan'Hayalet' iki Oscar ödülüne sahip 'Gönül Çelenler' TV Servisi "Ciındem Dışı"nın bu akşamkı konuğu rock muzığı şarkıcısı Teoman Cani Müjde'nın hazırlayıp sunduğu yapımda Teoman, pıyasaya yenı çıkacak olan "Gönül Çelen" adlı yenı albümunü anlatıyor. Arbaş'ın rcsim sergisi TV Servisi Rcssam Avni Arbaş, "Sesli Duşünenler" programına konuk oluyor Sedef Kabaş'ın hazırlayıp sunduğu yapımda Arbaş, son çalış.maları ve yenı açılan sergısı uzerıne bılgı venyor Olimpiyat Rüyası 21.00 BRT Dram Ölümün ayıramadığı çift IV Servisi "Airplane Uçak" (1984) ve "The Naked Gun: From the Files of Poiice Squad Çıplak Silah: Polis Dosyalanndan" (1988) gıbı absurd gulduru klasıklerının yaratıcısı ZAZ ekıbınden Jerry Zucker'in ılk solo yonetmenlık denemesi "Hayalet", beklenmedık bır şekılde buyuk başan kazandı ve hem ızleyıcıden, hem de Akademı uyelennden onay bularak ıkı Oscar oduluyle kanıtladı kcndını Manhattan'da yaşayan bankacı Sam (Swayze) ve kansı Molly (Moore), mukemmel bır çıft goruntusu sergılemektedırler Ancak bır gece evlerıne donerken onları soymak ısteyen hırsız, Sam'ı oldurerek kaçar Molly artık yapayalnızdır Ancak bır turlu unutamamaktadır Sam'ı Ve ılerleyen dakıkalarda Sam'm olduğunu, ama ote tarafa gıtmeden once, burada kalan ışını bıtırmesı gerektığı ıçın u iki arada bir derede" kaldığını oğrenırız Molly'yı korumak uzere orada olan Sam, onunla ılışkı kurabılmek ıçın Oda Mae adında bır medyumdan (Goldberg) yardım ıster ve olaylar "beklediği" bıçımde gelışır Bruce Joel Rubin bu f ılmle Özel Senaryo Oscar' ını aldı En lyı yardımcı kadın oyuncu dahnda Whoopı Goldberg'ın de Oscar aldığı yapım, en ıyı fılm, kurgu ve şarkı dallannda adaylıkta kaldı © (ScUing Son) Bır gencın, losemı olan kardeşjne yardım edebılmek ıçın olımpıyatlara katılmaktan nasıl vazgeçtığını anlatan fılmde, Wıll Sclıaub, Darın Cooper ve Brıon James oyııuyor Yonetmen LısaC Satrıand(l998 ABÜ, 95 dk) tv8 22.05 Hayat Güzeldir 21.15 MovieMax Dram (La Vita e Bella) nim, fonda ırkçılıkla ılgılı çarpıcı anılar sunan, savaşın acılarını deh'}e tını oğluna yansıtnıamak ıçın yaşamı fantdstık ort.ıına çeken, çouıgun etrafındd olup bıtenı oyun gıbı dlgılamdsını sağluyan bır babanın draınını unlutıyor En lyı Yabancı Fılm Oscarlı 'Hdydt Guzeldır' i ılmının yonetmcnı ve başrol oyuncusu Roberto Benıgnı Pıimdc, Nıcoletta Brıaschı, Gıorgıo ( antarınıdevar(l998ltalya, I2()dk) CNNTürk 21.15 Fantastik edebiyat TV Servisi Doğan Hızlan'ın hazırlayıp sunduğu u Karaiama Defteri" programında bu hafta ılk olarak, yazar Kaan Arslanoğlu ıle "Kuş Bakışı" adlı romanı uzerıne yapılan sohbet yer dlıyor Programın ıkıncı bolumunde ıse, gosterıme yenı gııen uYü/üklerin Efendisi" fılmınden yola çıkılarak, fantastik edebıyata aıt kıtaplar konu^uluyor thsan Yılma/'ın hazırladığı bu bolume ıse, Metıs Yayınlan'ndaıi Bülent Somay ıle Ithakı Yayınlan'ndan Ahmet Öz konuk oluyor 'Ege'nin Türküleri' TV Servisi "Alkışlar" programında ılk olarak lş Sanat Kultur Merkezı'nde gerçekleşen "Ege'nin Türküleri" adlı konserden göruntuler yayımlanıyor Serap Aksoy Gürkan'ın hazırlayıp sunduğu yapımda ayrıca, ttBir Zamanlarlzmir'de" kıtabının yazan tıyatro sanatçısı Nedret Güvenç'le ve Ankara Sanat Tıyatrosu'nun yenı sahnelemeye başladığı "Tango" adlı oyunun yonetmenı Levent Ülgen'le yapılan soyleşıler ekrana gelıyor Hollanda Dans Festıvalı'nden Dylan Necomb'un "FullCircle" adlı gostensınden goruntulenn de yer aldığı programın yönetmenlığını Murat Aktaş ustlenıyor Orta Direk... 21.45 TRT 1 Gülduru (7*\ Sevdığı kızı kaçıran ulusldrardsı bır teıonst VÜV ı,eteyle tek başıııa savaşan şap^al gorunuşlu saf mahdlle delıkanlısı Şdban'ın gulunç oykusu Kartal Tıbet'ın Osman 1 Seden'ın senaryosundan çektığı tılm, yokluklardan bıınalmış ortadıregın sıkıntılarını, sorunlarını, ısteklerını yansıtan hos bır gulduru ornegı Oyuncular KemdlSundl, BdharÖztan, Ydlçın Tulpan, Ergun Koknar (1984) 21.50 / Interstar / Hayalet Ayrıntı yanda •gr tnterstar 21 50 Kör Tanık 22.40 Kanal 6 Macera (BlındWihıess)Maggıe Kenıli(.h ıçın 5 yaş.ına kdddr geçırdığı korluk dı^ında bu sorıın yoktu Işınde çok baş.anlı bır kadındı Takat bır gun ıkı tane psıkopat evlerıne geldı ve kocasını Mag gıe'nın gozlerı onıınde oldurdu Artjk Mdggıe'nın dunyası yenıden kdrarmı^tı Yonetmen Rıchdrd Colla üyuncular Vıctona Prıncıpal, Stephan Macht(l989ABD, 90 dk) Beklenmedik bir şekilde buyuk başan kazanan filmin başrölünde Patrick Swayze oyııuyor. Hayalet The Ghost / Yonetmen: Jerry Zucker / Senaryo: Bruce Joel Rubin / Oyuncular Demi Moore, Patrick Svvayze, Whoopi Goldberg, Tony Goldvvyn, RickAvİles 1990 ABD yapımı, 122 dakıka. Karanlığın Kızı 00.20 Kanal 6 Gerılım (I)aughterofDarkness)Cathy Stevens kardiı lık goruntuler, vahş.ı yuzlerle dolu kabuslar gormektedır Gunun bırınde, daha onte hı<, karşjlaijtnadığı bıradam.onababası hakkındabılmedığı bır gerçeğı anlatır ( athy bunıı ara^tırınak ıçın 'ÎO yıl onceaılesının yaşadığı ulkeye Romanya'yagelıı Ama kabuslaıı da onıınla bırlıktedır Yonelmen Stııart Gordon Oyuncular Anthony l'erkıns, Mıa Sara, Robcrt Reynolds (1990 ABD, 91 dk) 10 00 Gun Ortasında 11 35 Dızı Dıkkat | Bebek Var 12 30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dızı Marıa Bo nıta 14.25 Hanımın Çıftlığı 15 20 Çocuk Haber 15.40 Duşledığım Kıtap 16.00 Yerh Fılrrv Hayat Bayram Olsa 17 35 Çızgı Fılm Red kıt 18.30 Dızı Kalabdlık ve Mutlu 19 30 Dızı Ayrılsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Spor Haberlerı 20.45 Şans Topu Eg lence Programı 21 45 Yerh Fılm Orta Dırek Şaban 23 15 Dızı Ferman 24 00 Pohtıka Kulvarı 00 45 Dızı Komser Davıncı 01.35 Muzık 02.30 Yabancı Fılm Dort Duvar Arasında (0 312 490 43 00) 09.35 Ekonomı Haberlerı 10.35 kultur net trt 11.10 Spor 11 35 Yurt Turu 13 00 Haber Bultenı 13 35 Gundem 14 30 Haberler 14.35 Gune Duşen 15 05 Yaşaydn Hukuk 15.35 Kultur Sanat Rehberı 16.10 Yurt Bultenı 16.35 Ekonomı Haberlerı 17 35 Buyuteç 18 10 Dunya Gundemı 18.35 Rıng 19 00 Haberler 20 00 Akşama Dogru 20.25 Belgesel Geç Olmadan 21.10 Re çete 22.05 Karıyer Dunyası 23.00 Ingılızce Haberler 23.05 Istanbul Tarıhı Turk Muzığı Topluluğu 24 00 Gun Bıterken 00.30 Spor (0 212 259 72 75) 07.30 Çızgı Fılm Bızım Guzel Köyumuz 08.00 Yerh Fılm. Herşey Kocam Içın 09 30 Dort Mevsıın Kadın 10.30 GAP Haber 10 45 Bızım Mahalle 11.15 Bu Topraöın Sesı 12.05 GAP FM 13 00 Gıde Gıde GAP 13.58 TRT 3 e Geçış 14.00 TBMM TV 19.00 Voleybol Vakıfbank G Sıgorta ReggıoCalabrıa(Bant) 20.30 Basketbol Dd ruşşataka Panıonıs Karşılaşması (Tekrar) 22.05 Dun ya Bılardo Şampıyonası 01.05 Kapanış 09.00 Açık llköğretım Okulu lletışım Rehberlık ve Ders Prg 10.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fak Ders Prg 12.50 At Yarışları (Canlı) 16.10 Akşam Sefası 17.30 Beraber ve Solo Şarkılar 18.00 Fasıl 18 30 Açık llkogretım Okulu lletışım Rehberlık ve Ders Programı 19.30 Açıkoğretım Lısesı lletışım ve Rehberlık Ders Programı 21.30 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fa kultesı Ders Prg 00.20 Turku Yolu 01.35 Kapanış 09.35 KuçukAyakkabıcıLapıtchiO.OO Gun Ortasında 11 35 Ver Elını Anado lu 12.00 Dızı Ayrılsak da Beraberız 1230Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haber 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dızı Karakolda Ayna Var 15.30 Yerh Fılm: Sevda Ateşı 17 05 Hayal Koy 17.35 Bu yuteç 18.00 Haberler 18 30 Memleket Saatı 19 15 Dı zı Bızım Evın Hallerı 19.45 Ingılızce ve Almanca Ha berler 20.00 Ana Haber Bultenı 21.40 Dızı Ayrılsak da Beraberız 22.10 Dızı U?gunum Leyla 23.00 Ah Bu Şarkılar 01.00 Gece Haberlerı 01.20 Spor Haberlerı Tv PROGRAMLARI 07 00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Fılm Kuşağı 10. 30 Duma Duma Dum 11.20 Mutfakta Keyıf 11.30 Sabah Şekerlen 13 00 Haber 13.15 Dızı BızımEv14 00Dı zı Çarlı lş Başında 15.10 Dızı Eyvah Kızım Buyudu 16.10 ÇızgıFılm Sevımlı Kahraman 09.30 Çızgı Fılm Conan 10.00 Çız gı Fılm Nıl Prensesı 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Conan 14.00 A'dan Z'ye 16.50 Dızı Sarıl Bana 17.55 Dızı Marıa Mercedes 19.00 3 09 45 Yenı Hugo 10.30 Khp 2001 13.15 Lezzet Saatı 13.45 Çızgı Fılm Kuşağı 14.45 Gormedıklerınız Duymadıklarınız15 30Dızı Hayat Bağları 16.30 Yerh Fılm: Gelincik 18.30 Dızı Delı Yurek 19.30 10.00 Haberler 10.15 Sağhk Ra 1 poru 10.50 NTV ye Sorun 11.20 Ekonomı 11.35 Enet 12.00 Gunun Içınden 14 15 NTV'ye Sorun 14.50 E Net 15.15 Yakın Plan 16.00 Haber 16.35 Pıyasalar 17.45 Gece Gunduz 18.05 07.00 Çızgı Fılm Temel Reıs 08.00 Gu naydın Turkıye 09.40 Çızgı Fılm Sımsala Grımm 11.00 Aydın Havası 13.00 Haber 13 10 Yerh Fılm. Uşutuk 15 00 Uçu Bırarada 17 10 Çız gı Fılm Sımsala Grımm 17.40 09 30 Donence 10. 30 Her Sabah (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 Khp Shop 14.00 Yaşa mak Guzel Şey 15 30 Yarlı Fılm Kolsuz Kahraman 17 00 Turkıyem Yarışiyor 18.00 m I V lar 17 50 Dızı Vay Anam Vay 18.30 Dızı Vahşı Guzel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Gu nun Yorumu 20 20 Spor 20.35 Yabancı Fılm Kurtuluş Gunu 23 20 Haber Özel 00.30 Magazın D 02.00 Yabancı Fılm: Alevlı Kalpler 04.00 Trafık (0 212 215 51 11) Ana Haber Bultenı 20 10 Spor 20.20 Dızı Boyle mı Olacaktı 21.40 Dızı BenımleEvlenırmısın 22.55 Belgesel BırYudum Insan 00 25 Yabancı Fılm: lftiranın Bedelı 01.55 Geceyarısı Haberlerı 02.35 A'dan Z'ye (0 212 291 10 00) Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Fılm Gıbı 22.00 Dızı Tatlı Hayat 23.00 Guıness Re korları 23.45 Bırı Bızı Gozetlı yor 00.30 Show Spor 00.45 Haber Hattı 01.15 Sınyal 02.00 Yabancı Film: Geciken Randevu (0 212 355 01 01) Haber 18.35 Dunyaya Bakış 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gundemı 20.00 Haber 20.15 Futbol Net 21.05 Açık Hat 21.30 Gundem Dışı 22.00 24 Saat 22.40 Spor 23.00 Ha berler 23 05 Afganıstan Operasyonu 24.00 24 Saat 00.15 Spor (0 212 335 00 00) Yerh Fılm: Bır Kulum Işte 19 30 Ana Haber 20.30 Star Spor 20.40 Bır Demet Tıyatro 21.50 Yabancı Fılm: Hayalet 00.10 Gundem 01.10 Gece Hattı 01.30 Italya Lıgı Inter Verona (özet) 02.30 Star Ha ber (0 212 448 80 00) Dızı Bızım Ev 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Dızı Eltıler 21.00 Dızı Gunah 22.00 Babacan 23.00 Dızı Marzıye 24.00 Dızı Acıl Servıs 01.00 Haberler 01.30 Durum Bundan Ibaret (0 212 454 56 00) 09.10 Parametre 10.20 Medıkal 11.20 6 Vı tes 12.45 Stıl 13 00 Ajans 13.35 lş Yemeğı 14.20 artınfo 15.20 Özel Sektor 16.20 Net 17.00 Manşet 18.05 5N 1K 19.05 Soru Cevap 20.00 Bugun 21.15 Karalama Defteri 22.05 Anka ra Kulısı 23.00 Edıtor 00.10 5N 1K (0 212 478 50 00) 10.40 Yaşam Parametresı 11.40 Gırışımcı 12.40 Gunun Içınden 13.00 Haberler 13.40 Trend 14.20 Ekonomı 14.45 Gunun Içınden 15.20 Ekonomı 15.40 Gırışımcı 16.20 3 Seans 17.25 Bır Zamanlar 17.35 Dunya Geleceğını Arıyor 18.10 Ak şam Baskısı 19.15Seslı Duşünenler 20.00 Haber 21.00 Melıh Kıbar Show 22.05 Alkışlar 23.00 Haber Masası 00.40 Spor Turu 01.10 Gırışımcı (0 212 288 51 52) 08 00 Uzaklardakı Afrika 09 00 Avustralya Gunce sı 10.00 Neanderthal'ın Kaderı 11.00 Doğan Guneşe Doğru 12.00GeçmışınTutkuları 13.00Muhteşem Mısırlılar 14.00 Sıradışı Makıneler 15.00 Hedefımız Macera 16.00 Gezgınler 17.00 Evımız Doğada 18.00 2000 ın Ötesınde 19.00 Yaşayan Brıtanya 20.00 Dunyanın en Tehlıkelı Meslegı 21 00 Dovuş Içın Doğmak 22.00 Ekınoks 23.00 Hedefımız Macera (0 212 288 75 75) 10 35 A n a l ı z nans Cafe 12.05 İMKB Seans Sonu 12.30 Eko nomı Haberlerı 13.02 Londra ParısFrankfurt Borsaları 13.32 Yorum 13.45 Zıle Doğru 14.05 İMKB 14.15 Dış Pıyasalar 14.40 Sektor Raporu 15.15 Dış Pıyasalar 16.30 Borsa Kapanış 17.45 Gunden Gerıye Kalanlar 18.00 Dızı Passıons 19.00 Dızı Davvson's Creek 20.00 Dızı News Radıo 20 30 Dızı Evlı ve Çocuklu 21 00 Yabancı Fılm: Kalabalıkta Bır Yuz 23.00 Caz Muzlk The Kıngdom (0 212 330 01 01) lftiranın Bcdeli 00.25 atv Macera , (GlinnncrMan)Budızm felsefesıneyakınlık duyan Cole ıle sabırsız, boijboğaz bırı olan Campbell, ortak pck fazla yonlen olmadan bırlıkte çalışmaya zorlanan ıkı dedektıftır Atandıkları tehlıkelı gorevde, bır an once ortak bır yol bulup ara larındakı anlaşmazlıklard son vermelıdırler Yon John Gray Oyn Stcvan Seagal, Keenen Ivory Wayans (1996 ABD, 92 dk) Alevü Kalpler 02.00 Kanal D Muzıkal (Young at Ileart) Gordon Douglas'ın yoneltığı fılm, muzıksever bır aılenın uç kızının gonul materalarını anlatıyor Oyn Frank Sınatra, Dons, Day, Tthel Barrymore (1954 ABD 107 dk) Gecikcn... 02.00 Show TV Gerılım ber 11.10 Yerh Fılm: Kısrak 12.30 Sağlıkla Randevu 13 30 Belgesel Denızın oykusu 14.00 YerII Fılm: Vahşıler 15 30 Dızı Şampıyon 17 00 Haber 17.10 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Dızı AzerakAılesı 19.30 Ana Haber Bultenı 20.50 Spor Gunluğu 21 00 Yabancı Fılm: Olimpiyat Ruyası 22.50 Galerı 24.00 Son Nok ta 00.40 Belgesel Dıyardan Dıyara (0 212 313 50 00) 07.15 Yabancı Fılm Hayvan Gıbı 09.25 Belgesel Okyanus Rehberı 10.20 Yabancı Film Uzaya Yarış 11.55 Yabancı Fılm Dırılış 13.40 Yabancı Fılm Seksten Sonra 15 15 Yaban cı Fılm Transpottıng 16.45 Belgesel Mıtsuakı lwago 17.40 Yabancı Fılm 100 Kız 19.10 Yabancı Fılm Stepne 20 45 Haber (Şıfresız) 21.00 Dızı West Wıng 21.55 Yabancı Fılm: Muzedekı Hayalet 23.35 Dızı Kaçak 00.20 CINE 5 Haber (0 212 336 15 15) 12.30 Kahve Molası 14.00 Gönul Bahçesı 16.00 Kum Saatı 17.30 Ferah Ferah 19.00 önce Sağlık 19.30 Mehmet Alı'nın Tavukları 20.00 Bır Kadın Bır Yaşam 21.00 Haber 23.00 23 Sa at 23.30 Savaş Abı 24.00 Klıpler (0 212 256 82 82) 1^.05 Bır Kahve Içımı 13.30 Hayatın Renklerı 15.05 Uzmandan Uzmana 16.05 Kalbınız ve Sız 17.30 Yaşadıkça 19.10 Sağhk Olsun 20.05 Nabız 21.05 Yaşamda Kalıte 22.05 Super Şehırler 22.30 Reçete 23.30 Uygarlıklara Yolculuk 00.30 Oksııen Penceresı (0 216 428 08 50) 16.30 Nıck'ın Araştırması 17.00 Gızemlı Dun• ya 18.00 Insanın Sınırları 19.00 ölumden D6(io>',wıV nuş 20.00 Balına Korfezı 21.00 Bır Sonrakı Dal «••>•«' ga 21.30 Dunya Raporu 22.00 Guvercın Gına yetlerı 22.30 Tımsah Guncesı 23 00 Kurtlar Gecenın Efsanelerı 23.30 Gen Avcıları (0 212 293 00 68; , MEDICA1. i N n hrt" Yuzlerı 09.30 Çızgı Fılm Kuşağı 11.00 Ha 07.00 Gune Bakış 09.00 Belgesel Doğan ın ı (DoubleSuspicion) Dvvıght Meadows, yalnız ve ruhsdl problemlerı olan bır polıstır l'roblemlerınden kurtulmak ıçın polıslıgı bırakır ve bır unıversıtedc kurek takımının koçu olarak yenı bır hayata başlar Boylece kendısınden uzaklasjTiıs olan karısı Allıson'u da tekıar kazan.Kağını duijunmektedır Ancak şartlar değı^ır vc daha once kendısını neredeyse oldurecek olan katıl tekrar ortaya çıkar ve unıversıtenınkadınkoçlarındanbınnı relıınalıı Boy lece Dvvıght polıslığe gerı doner ve eskı duş.nidnıyla hesaplaş.m<ıya basjar Yon l'aul/ıller Oyn Gary Busey, Kım t dttrall (1993 KanadaABD, 92 dk) Sağlık Raporu Migren ve tedavısı NTV'ye Sorun Celal Pır Dört Duvar... 02.30 TRT 1 Dram Futbol.Net Murat Kosova ı (Agaınst the Wall) Hıçbır ışte tulunamayan Mnhael, sonunda baba masleğı olan gardıyanlıkta karar kıldr Ancdk orada mahkumlara gostenlen ınsanlık dışı tutumdan hıç hoşlanmaz ve bır sure sonıa mahkumlar dydklanır Steve McGlothen'ın yonettığı fılmde, Kyle MdLİdLhlan, Samuel L Jackson, John hrdnkcnhcımcr, Frederıc Forrest rol alıyor (1994 ABD, 111 dk) ( ~) itıhaıu ı Izleyln Orta Değmez Gündem Dışı Teoman yenı albumunu Ganı Mu|de'ye anlatıyor bugün www.ntvmsnbc.com O Yerh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog