Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19ARALIK2001 ÇARŞAMBA 10 EKONOMI 15 ARALIK 2001 Önceki Kapanış BORSA En Düşuk En Yüksak Kapanış 13 250 7,900 4,400 Değişim Hisse Adı % 000 2 60 000 101 179 000 0 00 0 00 000 2 56 •1 05 533 104 2 44 0 00 120 3.00 7 41 156 2.00 164 3 77 0 00 161 5 45 189 133 •1 19 1 11 000 3 08 000 2 86 133 0 00 2 33 5 26 0 00 0 00 122 159 106 000 323 159 0 00 109 3 23 0.00 161 000 1 14 162 351 1 75 2O0 1 19 2 17 164 185 164 AğırlıkJı OrL Fıy. 13 107 7.799 4,395 Işlem Hacmi 42 626 372 144 9,283 67,128 210,833 3,795 1,075,471 21.104 196.226 8946.106 259 078 768.863 1.657.363 6,120,111 93,852 10,792 1057 495 104 249 488 1.009,106 1,208,360 20 433 329,328 78 733 554,099 16 526 48 013 21,021 41,831 125 208 7.981,092 60.966 233.508 2b/410 358 830 86.131 2 590.771 19 989 15.439 2,168,945 7.663 2 433 Aubadmı Sng Hlz 13.25ü 13 000 13,250 Adana Çımento (A) 7 700 7,700 7,900 Adana Çımento (B) 4,400 4,360 4,400 Adana umonto (C) 980 !W0 990 Adel Kalemulık 5,600 b,000 5,900 Afyon Çımento 130 000 130,000 132,600 Ak Eneıjı •12 000 41.000 42,000 Ak Yatırım Ortaklı* 1200 1.175 1,200 Akal Tekslll 21000 20 750 21,000 Akbank 3.900 3.850 4,000 Akcansa çım San 9.İO0 9.200 9,400 Akın Tflkstl! 18,750 18,500 19.750 Aksa 24.000 23,500 24,250 Akaıgorta 10,250 10,000 10,750 Aksu Enefjl 10,750 10,250 10,750 Aksu Iplık Dokuma 4.150 4,000 4,200 Aktaş Flpktrlk 150,000 Aklll Flnans Fak 1,000 960 1,000 Alflrko Carrıpr 54,000 54.000 58,000 AlarkoGMYO 16,000 15.750 16.250 Alarko Holdıng 26,000 25.000 26.000 Alcatel Telelaş 15,250 14.750 15,250 Alla Menkul Değerlm 2,650 2.500 2,700 Alkım Alkalı Kım Sa 7,800 7,700 7,900 Alklm Kaflıt 1,550 1525 1,575 550 AlterndtılUdnk 560 560 Altprnatlt YO 13» 1125 1376 Altınyüü Kom (Yenl) 1,875 1,800 1,875 Altınvag Kombınaları 2,075 2,100 2,125 Altınyıldtt 9,000 8,800 9,100 Anadolu Canı 1,875 1,850 1,900 Anadolu tfes Bıracıl 32,500 32.000 35.000 Anadokı Gıdj 4,750 4.700 4 750 Anadolu Hayal Sıgort 3.500 3,500 3,600 Anadolu Isu7iı 7,500 7 600 7/00 Anadolu Sıgorta 2,075 2.050 2 075 Arat Tekslll 1,075 1.050 1,075 Arçellk 14 250 15 000 14 000 Arena Bılglsaydı 8,800 8.700 8,900 Arsan Tekstll 4 200 4,150 4,300 Asolsan ?0 500 20,750 21250 Ala Y.O 3,150 3,050 3,200 AtlantlsYO 940 900 930 Allas Yalırını 1.926 1,900 1.950 Avrasya Y 0 15,500 14,760 15,500 Ayen Enerjı 15,750 15,750 16,000 Ayga; 25.500 24,500 26,000 Baglaş 23,000 22,750 23,250 Bak Ambalıı) 6,200 6,100 6,400 Banvlt 6,500 6,400 6.700 Raii Çımento b.200 t>,200 6,300 BatıSoko Çlmonto 3,300 3.300 3 250 Bayraklı Boya 880 870 900 Beko flektronık 6,600 6 400 6,700 Beıdan Tekbtıl 1,425 1.475 1,400 Bolu Çımento 2 850 2,800 2,900 Borova Yapı Endustn 5,000 4,900 5,150 Borusan Yatırım 4,250 4,500 4.200 Borusan 9,200 9,200 9,600 Bosch Fron Slstnmlori 220,0001 ??0,0001 ?40,000 Bossa Tıc San 6,400 6,200 6,400 Bnsa 30 500 30,000 31,000 B3H Prolılo 12,000 12,000 11.750 Bumerang YO 1250 1.250 1,375 Burcellk 6.400 6,700 6 400 Bursa Çımento 29,600 29.600 30,000 Oylan Gıylm 13,500 31,600 37,000 Commercıal Unloıı Sç 2? 250 22,250 22.750 Çarşı 3,300 3,200 3.300 ÇBS Boya 920 880 S30 ÇBS Prlllldş B.ıskı 1,725 1.700 1.750 çelebı Hava Servısı 31 500 31.000 32.000 Çellk Hulal 4.250 4.200 4,300 ÇtMIASiyelıkMakı™ 3,000 3.550 3.650 çımhflton 5S00 6,700 5,900 26,000 çımentaş 24,000 27,000 çimsa 14.750 14,500 14,600 660 Dardanel 650 730 Demlr Yatınm Ort Demısaş Dokum Denızll Cam Dentaş Derlmod Deva Holdlng Dışbank Dltaş Dognn Douaıı Burda Rız^oll Dogan Holdıng Dogan Yayın Holdlng DoMaş 1750 5 700 8 000 2B60 2 425 1,425 1,025 12,250 1725 5,600 7 900 2.750 2 400 1,375 1,025 12,000 2.200 2,175 2,?00 2,660 8,000 26,000 1.750 4,000 3,000 6.100 4,050 2,200 4.3OU 1,250 1.825 5,700 8,100 2,850 2.475 1,425' 1,075 12,250 2,275 2,250 2,275 2.800 8,300 28,500 1.975 4,150 3.100 6.300 4,150 2.400 4,600 1,325 980 982 5,700 130,000 42,000 1.200 21.000 4,000 9,400 19,750 24,250 10,500 10,750 4 200 5,815 130,862 41,566 1,180 20,796 3,918 9,310 19.028 24,003 10,567 10,505 4,069 KDV'de sil baştan • 2002'de ÖTV Kanunu çıkarılacak ve yüzde 26 ile yüzde 40'lık KDV'ye tabi ürünlerin büyük bölümii ÖTV kapsamına girccck. Yüzde 8 uygulanan temel gıda ürünlerinde oranın 5'e düşürülmesi gündemde. nıyor. Yenı düzenlemede oran sayısının 5'ten 2'yeçekıleceğıbelirtiliyor. Bunun ılkadımının da özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ile atılnıası planlamyor. Buna göre, Uluslaıarası Para Fonu'na (IMF) da verilen laahhüt çerçevesinde 2002 yılının ilk yarısında yasalaşması beklenen ÖTV Kanunu, 10 ayn vergiyi uygulamadan kaldıracak. Katma Deger Vergisi'nde yüzde 40'lık gruba giren otomobiller ile yüzde 26'lık gruba giren malların büyük bölümü de ÖTV kapsamına girecek. Malıye'nın eylem planına görc, yüzde 23'lük grupta kalan diğer nıal ve hizmetler de genel orana tabi listenin içine alınacak. Maliye 5 olan oran sayısını 2'ye düşürmek için kolları sıvadı SOYLEŞİLER KORKUT BORATAV Hukuk Bilmeceleni Geçen gutılorden bir bnsın derlemesı: • IMF heyeti ile ikı saatlık bir görüşme yapan Tarım Bakanı, heyet başkanı Kahkonen'in tarım alanında yapılan çalışmalardan mernnun olduğunu söyledi. • IMF heyeti ile bir saatı aşkın bir gorüşme yapan Ulaştırma Bakanı, Kahkonen'in Turk Telekom'un özelleştırme ve yeniden yapılarıdırma çalışmalarından hoşnut olduğunu bildirdi • Adalet Bakanı ılo yapılan hukuk reformıı görüşmelerınde IMF heyeti, Başbakanlık'ın ıcracı olmaktan çıkarılarak koordınator fonksiyonuna kavuşturulmasını, bakanlık sayısının azaltılrnasını, hukuk sıstemının hızlanmasını, alacaklann zamanında odenmesını istedi. • IMF Türkiye Masası Şofi Kahkonen, Ulaştırma Bakanlığı'ndan çıkışta, 100 bın kamu çalışanının emeklı edılmesi konusundakı fjörı'ışmelerın sürdüğünü, henuz bir kararın alınmadıgını bıldırdı. • •* Tarım ve telekomunıkasyon alanlarında düzen değışiklikleri, hukuk reformu, Başbakanlık'ın yetkileri, bakanlıklann sayısı, lcralflas Yasası'nın değıştirılmesi, kamudan emekli yapılacak ışçılerın sayısı... IMF taleplerinden oluşan bu liste uzayıp gıtmekte ve "Türkiye'yı kim yönetıyor" sorusunıı gundeme getirmekte. Sorunun yanıtını bılıyoru/ Bu talepler listesi, IMF'ye çeşıtlı tarıhlerde verilen Hazıne'den sorumlu Devlet Bakanı ile Merkez Bankası Başkarıı ımzalı nıyet mektuplarından kaynuklanıyor. Bu mektuplardakı taahhütler, sadece hukumetı doğıl. TBMM'nin de ıradesini bağlamaktadır. Ve Oğuz Oyan'ın aktardıgı bir döküme göre, son ikı yıldn 58 yasa vn bir TBMM Içtüzük değişıklıgi nıyet mektuplarındaki taahhütlere göre çıkarılmıştır. Pekı, "nıyet mektuplan"n\n hukııkı degeri nedır? Bu soruyla karşılaşan Hazıne çevtelerınden ikı farklı yanıt geldiği anlaşılıyor. Birıncisi, niyet mektuplarının hükümetin iradesini yansıttığı yorumu... O zaman sormak gerekiyor: Nasıl olup da bazı bakanlar. hatta başbakan yardımcıları, mektupların gereğinı yerine getirrnek durumunda kaldıkları bazı durumlarda, "Nereden çıktı bu; benim haberım yoktu" diye yakınmışlar ve bu tepkıleri basına yansımıştır? Ikınci yanıt ıse niyet mektuplarının hiçbir hukuki degeri olmadığı. bu metınlerın sadece ıki imza sahibinin hükümete aktaracakları niyetlerinden ibaret olduğu yorumunu içenyor. O zaman da başka bir sorıı sormak gerakıyor Aralık ?000 tarihli ek niyfit mektubu, hangı yetkiyı kullanarak yabancı bankaların Türkıyelı bankalardan alacaklarını devlet garantisi altına almıştır? Gelecekteki turn hükümetleri ve halkımızı çok ağır bir borç yukumluluö,u altına sokan bu taahhut, herhangı bir Bakanlar Kurulu kararına da dayanmadığına gore, nasıl olup da uygulanabılmektedır? Bu uygulamaların Turkıyo'nin anayasa düzeniyle ne kadar bağdaştığı sorusunu bir yana bırakalım ve tartışmayı IMF cephesınfi kaydırahm: Türkiye'nin ekonomık duzenının ayrıntılarıyla böylesıne ıçlı dışlı olurken IMF hangı yetkıye dayanmaktadır? Yanıtı, IMF'nın (1969, 1978, 1992 tarıhlerindekı değişikliklerden sonra bugunku bıçımını almış bulunan) kendi anayasasına, yani Ana Sozleşme'sine ("Articles of Agreemenf'a) bakarak araştıralım. IMF'nin görev ve amaçları Ana Sözleşme'nın 1. maddesınde tek tek sıralanıyor. Bunlar, "uluslararası paıasal ışbırlığinı geliştirmek", "uluslararası ticaretin gcnişlemesini ve dengelibüyümesinikolaylaştırmak", "dövizkurlarında istıkrar sağlamak... ve rekat)etçı devalüasyonları önlemek", "...üyelenn dunya tıcaretının gelışimıni köstekleyecek kambıyo kısıtlarına yonelmemelen ıçın gereklı desteği vermek" ve "fon kaynaklarından yapılacak geçici desteklerlc uyelenn odümeleı hesaplannda meydana çıkahilecek dengesı/liklcrı hafifletmck"tcr\ ibarettir. Ve bu ana maddenin son cümlesini aktaralım: "Tüm polıtıka ve kararlarında IMF bu maddede belırtilen amaçları rehber edınecektır." Gorüluyor kı IMF Aua Sozleşmesı, forıun amaçlarını odemeler denyesı sorunları etrafında ve bununla bağlantılı kambiyo rejımlerı ve uluslararası parasal koordinasyon öğelerıyle sınırlamıştır. Uyelerin yukumluluklerini tanımlayan madde VIII ve standby anlaşmalarının kapsamını belırleyon madde V/3 de tamamen odemeler dengesı odaklıdır. Bu durumda yeniden sormak gerekıyor Bugünün Tiırkiye'sinde, örneğın pancar ve buğday için ödenecek destekleme fıyatları, lekel'ın tastıyesı, Itırk lelekom'un yönetım kurulu uyeleri, ıhale yasası, KlT'lerde kaç ışçınin emeklı olacağı gıbı konuları IMF heyetlerı hangı yetkıye dayanarak hükümete dayatınakta; bunlara yol açan standby anlaşmaları IMF Ana Sözleşmesi ile ne derecede bağdaşmaktadır'? Durum, bana öyle gelıyor kı açık seçıktır: IMF, Türkıye'de oynadığı rol ile kendı anayasasını ihlal etrnektedır. Ve Asya krızı sonrasında IMF 'ye sağdan ve soldan yapılan kımı eleştinlerın odağında bu saptama yatmaktadır. Bu "hukuk bılmeceleri", bana, Turkıyo'de ve uluslararası düzlemde çok ağır hukuk ihlalleri ile karşı karşıya olduğıımuzu düşündüruyor Belki de yanılıyorum ve son sözu hukukçulara bırakmayı yeğlıyorum. 58,000 16.250 25,600 15,000 2,550 7,800 1,575 1,360 1,650 2,075 8,900 1.875 33,500 4,750 3,600 7600 2,075 1,050 15,000 8,800 4,200 20,750 3 100 1,925 15,000 16,000 25 500 22,750 6,400 6,500 6,300 3,300 6.700 1,475 2,900 4,900 4,250 9,400 1,240,000 6,300 31 000 12.000 1,250 6.400 30,000 31,500 22,500 3,250 1.725 32,000 4,250 3,600 5,800 24,500 14.500 970 964 66,487 16,001 25,423 15,025 2.538 7.788 1550 1,346 1,854 2,102 8,902 1.874 33,960 4 734 3.536 7.628 2,070 1,064 14.472 8.779 4.196 21.002 3.151 1,925 14,931 15,856 25,436 22,760 6,249 6.595 6,201 3 253 580 571 930 916 662 890 886 6 543 1,441 2,854 5 050 4.375 9,601 1,226,922 5,294 30,543 11,981 1.262 6 538 29.B93 34,020 22,456 3,227 920 1.69 5 97 1 12 •1.52 000 000 000 23,202 396,928 760.093 171 653 126 407 194,249 64.927 20 464 52,816 549,181 61.&58 1.601,673 608 138 1,133.551 553.690 15,950 144,991 72,611 25,245 396 96,140 419 408,304 4,536 141,968 26,816 19.604 373,625 27 414 315,283 27,92/ 26,980 461.914 1,759,098 14.526 15,583 68106 104.981 88,474 396,534 1,587 180 16.59? 76,938 14,207,082 9,287,676 178.207 597,175 777,403 108,764 728,097 2,137 826 65,891 8 837 328 319 2.601 1,598 047 000 000 159 000 0.00 923 000 1061 5 77 0 00 2,250 2,250 2,275 2,750 Eczacıoaşı llaç 8,200 Eczacibaşı Yapı 27,000 fcczacıbaşı Yat Ort 1,800 Eczacibaşı Yatırım 4,100 Flos Sınal Yal Hold 3,000 bge tndustn 6.300 Ege Gubre 4.100 Ege Plaslik 2.300 Cqe Prolıl Tıc 4 500 Ege Seramık 1.225 Egesur Gıyını 460 tGS Dış Tıcaret 460 Eg> Fınansal Klralam 660 EGSÖMYO 460 Egs Holdlng 250 Ernek Elektronık 4.760 Emek Gıgorta 460 Emlnış Ambalaı 4.950 Enka 132.500 Erclyes Boru Sanayl 13,500 Eroglı Dnmlr Çellk 17,500 Crsu Meyve ve Gıd Ga 5,300 Esutft Computer 1,800 fcsem Spor Malzem 2,425 Emn Y.O 1,950 FM Izmıl Pısloıı 82.000 520 Facto Flnans Favorl Dınlenme Yerl 1 125 henış Alumınyum 9,000 Fınans Flnansal K 1,300 Fınarıs Y 0 890 Flnanshank 1 175 Furd OtuSdiı 13,250 lrıqo Pak Gıda Mad 3,450 Garantl Bankası 2,200 Garantı Yat Ort. 5,100 GedlkYO 3,100 Gedlz Ipllk 1.875 Genlaş 6,100 Gıma 3,250 Global Menkul Deg 1,825 ülobal Yatırım 1 876 Goldaş Kuyiimcııluk 2.850 GoodYnar 9.400 Göltaş Çımento 9.750 GSD Holdıny 2,275 Gubre Fabrıkaları 12.750 Guneş Slgorta 1,725 Haznedar Tugla 3,150 Hektaş 1 875 Hürrlyet Gazeteclllk 3 900 Iş Yafııım Ortaklığı 1 100 Işıklar Ambalaı 3 250 Idaş 3,400 Ihlas Ev Aletlerl 1,600 llılas Fınaııs 860 Ihlas G M Y O 1,475 Ihlas Holdlng 2,200 Iktısat Fınans 540 Intflma 9,000 li Gayrımenkul YO 1,260 İ5 Bankası (A| 23,000,000 Iş Baııkdbı A 75 000,000 Iş Uankası B 810,000 Iş Bankası (C) 7,600 1; Genel Fln.Kır 1,475 Izmır Demır Çellk 1,100 4,950 Izocam Kaplamın 5,400 KardemirfAI 860 Kaıdemlr B) 770 Kardemır (0) 780 Karoın Otnmntlv 18,000 Karsu lekstıl 6,000 Kartonsan 50,000 Kdv Dan Paz Tır 3,750 Ketebek Mobılya 2,550 Kent Gıda 19,500 Kemvılaş Gıdd Sdiı. 2,050 KİPA Kıtfe Pazarlama 8,900 Kllmnsan A Ş 6,600 Koç Holdıng 39,000 Kontrut Gıda 6,200 Kuiiilukb 2,750 Kunya Çımento 6 300 7 00O Kordsa Krıstal Kola 8 500 Kutahya Porselen 7 300 Unk Bllglsayar 12 500 ü o Yaâ San.ve Iıc U400 Logo Yazılım 17 750 Liıks Kadlfe 2,800 Maıdm Çımento 8,300 Maret 6 300 Maınıaııb Altırıyunus •1,800 Marmans Martı Otel 1975 Marshall Boya Vernlk 30,000 Maztıar Zorlu Holdlng 920 n/ifioya Moınınrj Merıderes Tekstll Mensa Mensucat Merko Gıda MetemteksTeksAŞ Mıgros Mİyet Ga7etoclllk Mılpa Mustala Yılmaz YO Mutlu Akü Nergis Holdıng Net Holdlng Net Turlzm Netaş Nlgde Çımento Nun Çımento NurolGMYO Ok.ıı, Tekslll Olmuksa OsmanlıGayMenYO Olokar Otobub Kdr.A. Oz Fınans Factonno, Park Elektrık Parsan PastaVllla Penguefl Gıda Petkım Potral Ofisı Pınar Eıtl. Et ve Uıı Pınar Su Pınar Sdt Pımaş Pırelll Kablo Prılylon Ranl Leasmg Rny fıtgorta SdbalıPdidrldina Sabah Yayıncılık Sobarıcı Holdlng Sanko Pazarlama Sarkııysan SASAEIyatSan AŞ Selcuk Gıda Endustri Serve Kırtaslye Sezgınler Gıda Stnaı Yatınm Bankas Sıfaş Soda üanayıı Soktaş Sonmez Fıldrntınt SYB Yat.Ort A Ş şişe Cam TKalkınma Bankası tS.KB TTuborg Taç Yatırım Ort îansaş Tat Konserve Tek Art Tunzm Tekstılbank Tlre Kutsan lolaş Otomobıl Fab Toprak Factonng Toprak Fınansal Şeker PINç Şekerbank 1,825 5,600 8,100 2,800 2,450 1,400 1,050 12,250 2,250 2.250 2,225 2,750 8,300 28.500 1,975 4,150 3,100 6.200 4.100 2.3O0 4.450 1.300 730 1,707 31,602 4,250 3.588 5 801 24,798 14 627 709 4 29 1.76 •1.75 175 2.44 126 103 0.00 •2 20 0.00 000 000 5 56 9 72 122 122 3 33 •1.59 000 0 00 •1 11 612 1 786 5.640 7,997 2,801 2.446 1.389 1.046 12,041 2,238 2,218 2,240 2,718 8.132 26,732 1,923 4,058 3,050 6.199 4.080 2 308 4,456 1,289 Böylece yüzde 26 ve yüzde 40'lık KDV tariteleri oıtadan kalkacak. Bu arada daha önce TBMM'ye sevk edilen tasarıda nispi oranlara yer veren ÖTV taslağı da Maliye Bakanlığı'nda yeniden düzenleniyor. Yeni taslakta mevcut uygulamalar ve IMF'nin önerileri de dikkate alınarak nispi oranlann yanı sıra maktu vergilere de yer verilmesi öngörülüyor. Yeni dönemde ANKARA (AA) Maüye Bakanlığı, KatÖTV kapsamına girecek Akaryakıt Tüketim ma Değer Vergisi'nde oran sayısının azaltılve Taşıt Alını gibi vergilerin halen maktu tuması için kolları sıvadı. Bakanlık, KDV'de tarlarda hesaplanması nedeniyie, akaryakıt lıalen 5 olan oran sayısının 2'ye düşürülmeve taşıttan ahnan ÖTV'nin de maktu olacasi konusunda ha/.ırlık yapıyor. ğı belirtiliyor. Diğer yandanÖTV'nın yürürlüğe girmesiyle 3'e düşecek olan KDV'dcki Bir süredir Gelirler Genel Müdürlüğü'nde oran sayısı, ikıncı aşamada bu yürütülen ve 2002 yılı içinde hadefa 2'ye çekilecek. yata geçirılmesı planlanan ha1MI;, KDV'de halen ihraea tazırlıklarda, KDV'de ıııevcut sisbi mallaı a uygulanan yüzde temin daha basit ve hızlı uygul'lik KDV ile temel gıda madlanabilir hale getirilmesi amaçdelerine uygulanan yüzde 8'lik lanıyor. Bu çerçevede, KDV'de KDV'nin tek bir listede birleşoran sayısının da azaltılması diitinlnıesini istedi. IMF tarafı, bu şünülüyor. 2 grubun yüzde 5 gibi bir KDV'de halen genel oran olııKDV'ye tabi tutulabileceğini rak yü/de 18, ihraea tabi mallaı vurguladı. için yüzde I, temel gıda maddeYüzde 1 ve yüzde 8'lik KDleri için yüzde 8,1.600cc'yekaV'ye tabi ürünler listesini yenidarki otomobiller, dayanıklı tü den gözden geçirmekte olan Geketim nıalları ve diğer lüks mallirler Genel Müdürlüğü de bu lar için yüzde 26 (otomobilleı öneriye sıeak bakıyor. Maliyeile beyaz eşya ve diğer elektrociler, ortak listeye tabi oranın Banik ürünlerde 31 Aralık'ta sona kanlar Kurulu'nun görüşii doğermek üzere 8 puanlık indirime gıdıldı), lüks otomobiller için Yüzde S KDV uygulanan temel gıda Urünlerinin yuzdle l'lik ihraea rultusunda 5 'ten farklı bir rakam da olabileceğine dikkat çekti. de yüzde 40'lık oranlar uytçula tabi mallar ı>rubuvla birlestirilmesi düsünülüvor. tZMİR (AA) Maliye Bakanı Sümer Oral, 2002 yılı bütçesi hedeflerinin beklenenin üzeriııde gerçekleştiğini, kasım ayında tahsil edilen toplam vergilerin geçmiş aylann çok üzerinde oldıığunu vurgulayarak "Ekonomide mucize yoktur. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Yaşanan her sonucun bir matematikscl değeri var" dedi. Oral, 2001 bütçesinde ve kamu maliyesinde sevindirici sonuçlar alındığına da işaret ederek bunun malı politikalarda ve bütçe uygulamalarında sergilenen disiplinli yaklaşımlann ve özenin sonucu olduğuna değindi. "Ekonomide mucize yoktur" diyen Oral, hiçbir sonucun nedensiz olmayacağmı anlattı. Oral, bütçe hedeflerinin aşılmasının özenli ve disiplinli çalış.manın ürünü olduğunu kaydederek şunlan söyledi: "2000 ve 2001'de son derece başarıb bir bütçe uygulaması sergilenmiştir ve aynı şekilde devam ediyor. Bu durum 2001 yılı içindeki mali politikalar ve bütçe uygulamaları sonuçlarını daha belirgin şekilde vermeye başladı." Oral, yılın ilk 11 ayında vergı toplamada artış görüldüğünü, özellıkle kasım • ayında gerçekleşen vergi tahsilatının 4.9 katıilyon lira ile en yüksek rakama ulaştığını, diğer aylann ortalamasınm isc yaklaşık 3.4 katrilyon lira olduğunu açıkladı. Sümcr Oral, vergi tahsilatındaki verilerin 2001 yılı sonunda bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğinin en somut göstergesi olduğuna değinerek son aylarda vergi gelirlerinde görülen artışın yapısallasjtığını söyledi. Oral, KDV'lerinde indirim yapılan ürünlerin toplam KDV gelirleri içinde son derece küçük paya sahip olduğuna dikkat çekti. Oral Ekonomide mucıze olmaz MERKEZ BANKASI KURLARI DÖVİZ • •* 4,700 4,550 125.000 13,500 17,000 5,200 1.750 2.4O0 1,750 82,000 1 125 8 900 1 350 4,850 5,050 132.500 4.700 4.850 127.500 13,750 17.250 5,200 1,800 2.400 1,900 85,000 1 150 9,100 1,450 1,225 13,500 3.450 2,200 5.700 3,100 1,850 0,100 3,350 1,825 1,850 105 2 02 3.77 186 143 189 000 •103 2 56 3 66 2.22 1 11 11 54 3.37 4 26 0.00 4,726 4,937 128,269 13,690 17,239 5 273 1,779 2.412 1,84» 64,905 1,137 34,742 4,577 7,077,313 12,106 5,117,562 66,987 109 362 4.303 22,339 152,405 166,226 14,000 17,500 5,400 1,800 2,450 1.950 87,000 1 175 9,100 1 460 980 1,300 13 500 3,450 2,200 5,700 3.100 1.875 6,100 3 600 1825 1,900 2,850 9,500 2,300 13,500 1775 3,200 1 900 3 950 1,125 3,400 3,550 1,500 9 500 1 260 900 1 175 13.000 3 350 2,150 5,000 3,050 1,825 5,900 3,250 1,775 1 800 2,750 9,000 2,225 12,500 1,725 3,100 1,825 3 750 1 100 3,100 3 400 920 189 1176 0 00 133 0.00 0.00 000 308 000 000 5 88 2,850 9,100 •133 3.19 45.164 9,042 1,420 108.541 1.399,482 946 1.239 12,970,928 13,063 1,810,019 3.405 33,757 2 179 10,998.208 5,548 117 700 3 098 87 1,850 176,638 24,913 0,0» 3 372 3 038.527 1800 462,139 5,911 1 866 1.094 387 2,799 9,245 259,897 2,264 13,023 1 749 3,149 1,864 3.825 1.107 3,239 3,458 1,463 1,103 1.241 806,666 7,597 1.483 1.122 5,023 5,288 85B 773 772 17.968 6,027 60,562 3,861 2,629 19,260 2 096 8 976 6 536 38,414 6,106 2,768 6186 7 018 8 52B 7,432 12,293 6,374 17.920 2,787 8,585 6 216 4 757 1,941 29 580 19 ARALIK 2001 EFEKTİF ALIŞ 1,426,863 735,825 172,790 2,068,977 871,612 135,195 11,133 908.616 4,554,485 160,115 378,996 658,487 31,900 31,708 7,729 196,179 1,626,605 66,360 583,950 93,620 6,380 216,607 3,754 380,496 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları Avustralya Doları Danimarka Kronu 1.6331 Isviçre Frangı 104958 Isveç Kronu 127.56 Japon Yeni 1.5663 Kanada Doları 8.8945 Norveç Kronu 3,7505 S. Arabıstan Rıyalı 11ng.S. 1 4506 A8D Ooları 1 Kuveyt D. 3 2652 ABD Doları 1SDR: 126888 ABD Doları 19283 8.2570 1SDR: 1 820 526 TL. 1 Euro. 0 9026 A8D Doları Euro dönüsüm oranlan 1,95583 40 3399 40 3399 166.38G 6 55957 0.787564 1936.27 2 20371 13.7603 200.482 5 94573 SERBEST PİYASA ALIŞ SATIŞ 1.409.000 646.000 2.038,000 863,500 Koçbank CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Danimarka Kronu 1 Ingılız Sterlinı 1 Isvıçre Frangı 1 Isveç Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. Riyalt 1 Euro 1 Alman Markı 1 Relçıka Frangı 1 Luksemburg Frangı 1 Ispanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 1 Irlanda Lırası 100 Italyan Lıretı 1 Hollanda Florını 1 Avusturya Şılını 1 Portekiz Esküdosu 1 Fın Markkası 1 Yunan Drahmısı 1 Bulgar Levası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen Leyi 1 Surıye Lırası 1 Urdurı Dinarı 1 Yenı Israıl Şekelı ALIŞ 1,427,863 739,225 172,911 2,070,426 872,921 135,290 11,174 911,890 4,623,843 160,227 381,860 1,288,789 658,948 31,948 31,948 7,746 196,474 1,636,424 66,560 584,827 93,660 6,428 216,759 3,782 SATIŞ 1,434,750 744,061 173,76? 2,081,248 878,544 136,698 11,248 916,012 4,684,745 161,308 382,549 1,295,005 662,126 32,102 32,102 7,783 197,422 1,644,317 66,881 587,648 94,112 6,459 217,804 3,800 SATIŞ 1,436,902 748,525 174,162 2,084,370 879,862 137,012 11,291 919,493 4,755,016 161,679 385,418 662,921 32,150 32,343 7,801 197,718 1,654,183 67,135 588,529 94,253 6,507 218,305 3,829 577,392 ABD Doları Alman Markı Ingıliz Sterlıni Isviçre Frangı 24AyarAltın Cum Altını 1.408.000 645,000 2.020.000 855,300 2,275 13.500 1,750 3,150 1,860 3,800 1.125 3.400 3.500 1,475 9,100 1 260 810,000 7,700 1,475 1,100 5 050 5,400 860 760 770 17,750 6,000 51,000 4.050 2,700 19,500 2,100 9,100 6,600 39,000 6,100 2,750 6,200 7.000 8,600 7.500 12 500 6.300 18.000 2 800 8.600 6,100 4,750 1,950 29 500 910 2 350 1,625 1,500 1.500 122,500 1,850 1,175 680 6 800 930 1.025 46.000 13,000 11,500 2 425 1275 7.600 1,000 12,500 1,075 8,000 3,250 8,100 9,300 8,000 62,000 1,275 2,500 3,150 2 425 0.00 •133 2 56 2 27 4 62 2 94 145 1,248,033 99,027 186,237 7 602 154.671 2,175,737 58,451 1,144.969 Ö.405 65.125 10317) 560.738 2,420 11.587 387 125,628 4 007,761 129913 1O.B72 59 117 133 578 609,467 53 616 9,493 1 223 t,006 790 94 848 1,647 131 140,222 618 542 115,576 26,317,502 2 717 110 052 2 029 173 106 16 673 8,5(İ9 31 592 70,865 22 131 13,541 240,840 Kriz büyüttü İSTANBUL (AA) Koçbank Genel Müdürii Halil Krgür, kriz öncesi 700800 milyon dolar olan mevduatlarının kriz sonrası 2 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Hrgür, bankacılık sektörü için 2001 'in kolay bir dönem olmadığını, Koçbank'ın da problemli dönem içine diğer bankalarla birlikte girdiğini söyledi. Koçbank'ın bazı avantajları olduğunu belirlen Ergür, Koçbank'ın bu döneme çok likit bir şekilde girdiğini söyledi. 12445000 12525,000 82.000,000 84.500.000 1,450 000 GECELİK FAİZLER 1 Günlük Repo /Gunluk Repo 8,800 1,225 0 00 000 132 1 II 59 62 800,000 7,500 1450 1050 4,950 6,200 810,000 7,700 1,500 1,175 5 050 5,400 000 2 02 0.00 850 760 760 17,750 6,000 50 000 3 700 2,600 19 00O 2,050 8 900 6 400 37 500 6 000 2 750 6100 6 900 8,400 7,200 l?,?50 0,300 1/500 2.750 8,200 6,100 4.600 1,900 29,500 890 2,325 1,575 1450 1.475 120,000 1,825 1,100 6,700 870 780 790 18,000 6,100 61,000 4 050 2,700 19 500 2.125 9100 6 600 39 000 6 200 2 850 0 200 7 100 8,600 7,500 12,500 6,500 18 260 2,850 8,900 6,300 4.800 1.975 30,000 930 2.450 1.700 1.500 1.550 125,000 1.875 1.175 700 6.900 1.30 •1.28 000 000 •139 0.00 200 800 6.88 000 2 44 2 25 0 00 •161 254 47 386 71 23,534 1,940,208 312,691 000 000 000 15,689 1,720,562 297,438 Alman Markı Belçika Frangı Luksemburg Frangı Ispanyol Pezatası Fransız Frangı Irlanda Lirası Italyan Lireli Hollanda Florini Avusturya Şılını Portekiz Esküdosu Fin Markkası •1 59 1.18 2 74 0 00 156 önceki Hisse Adı Kapanış E n E n Düsük Yüksek Kapanış D »Sişim Ağıriıkb % Ort. Fıy, 154 3 45 1 10 2 33 6.510 2.975 4,300 10,610 11 511 5.573 3,006 7,08/ 7,861 2,068640 1.150 4.700 1.601 2 899 1,564 3,160 8,172 2,519 3 085 2 497 1,817 3,321 2,802 3,869 3 339 2 786 Işlem Hacmi 577 164 191.884 22,256 12 037,500 6 776.726 398,658 2 849,542 522.689 19 267 1 497,866 89,828 85,089 228,092 79 285 980 675 253 779 268,695 187 300 58 755 457.867 YATIRIM FONLARI A TIPI FONUR Iş Rank A Hıssn Fon Iş Bdiık A Iştııak Foıı Iş Bank A Degışken Fon İ!, Bank A İMKR 30 Enrieks F Iş A Malı Enüeks Fonu ş A Tokno1n|i Fndeks Fonu Iş A Metnl Eşya Endeks F Iş A Yabancı Menkul K F Iş A Karma Kumbara Foıı Inier Yat A Karma F Inter Ynt A Hısse Fon Iklısat A Tıpı Degışken F Iktısat Bank A Hısse Fon Iktısat Yat A Tlpı Hısse F Gdrantı A Tlpı Karına Fon Gaıantı A Tıpı Degışken F Garanlı A İMKR 30 Fnd Fnn Garanlı M K A Degışken Fon YKY A Tıpı Hısse Fon YKR A Tıpı Karma Fon YKY A Tıpı Tekstıl Sek F YKY A Tıpı Malı Kunıml F YKYATlpıMelalSek F YKYATıpıGıdalçecekSF YKY A Tıpı Dogışken ron YKY A Tıpı Karma Foıı YKB A Tıpı Hısse Senedı F YKY A T IMKB 30 End Fonu YKB A Y Krodı Sıg HS Ö/nl Vakıt A Hısse Fon Vakıl A fiıda Sektör Fonu Vakıl A Malı Seklor Fonu Vakıt A Metal Sektor Fonu Dışbank A Tıpt Karmn Fon Dışbank A Tıpı Degışken Fo Fınans A Tıpı Degışken Forı CU Sıgorta A Tıpı Dogışkon Fınansbank A Tıpı Hısse F Fıııans Yat A Tıpı Degışken FınansYat.A lıpı Karma F Zıraat A Tıpı Degışken Fon ZıraalYat A Degışken Fon Zıraat A Tıpı Karma Fon Halk A Tıpı Karma Fon Parııukudilk A Tıpı Degışken Sumerbank A fıpı Karma Fon Sumerbank A Tlpı Degışken Sunıerbank A Tıpı Hısse Fon Kalkınma A Tıpı Deoişken F Kalkınma A Tıpı Karma Fon Kalkınma Menkul A Deg. Fon Kalkınma Menkul A Karma Demırbank A Oeglşken Fon Demır Yat Demır Yat A Tıpı Degışken A Karma F 15 ARALIK 2001 0')2 141 000 3.61 •317 104 •127 •109 167 903 2,390 1634 1468 1508 122,214 1835 1,139 6,828 13 444 10 365 57 301 7,129 142,284 1.550 1,500 1.500 125,000 1,825 1,150 640 6,800 3.700 920 1.050 45,500 13,000 11,500 2 400 1,275 7 700 1,000 12 250 1,050 8 000 3,200 '900 9 300 booo 2İ450 0 00 •2 00 000 1 37 2 17 6 2"ı 000 4 0B 4.84 630 670 919 2,774,272 339 908 113 956 113 497 3,467 246 137,196 325,091 22 391 95,849 1 958,006 485.393 2,496.442 13.509 46,710 78 688 180818 83.367 342 260 1,223.254 5711 627 035 57,020 14,025 265 821 2 302,834 1 450,080 5B972 57 754 102 155 122 924 1 030 8 056 6 35? 4 496 203 2 108,710 16,426 58.092 136,347 204,571 190,827 61,000 1,250 2,500 3 150 2,450 16,500 540 530 2,750 3,850 3,800 7 500 5.200 15,500 17.500 1,275 2,125 5.300 6İJÜ 910 1025 45 000 13,000 11,250 2 400 1,250 7 600 990 12,000 1,050 7,800 3,150 / '!0U 9,200 /.B00 60,000 1,225 2,475 3,050 2,400 16,250 2,750 930 1.075 46,000 13 500 11,760 2 450 1300 7 900 1020 12 500 1075 8 000 »100 9 400 8.000 62 000 1.275 2,550 3.200 2.500 3,300 16,500 640 2,800 7,500 5,300 15,500 17 750 1,300 2,175 16,500 109 2.38 1 10 000 0.00 104 000 130 0 00 2.04 2 38 000 156 2 53 0 00 0 00 1 64 200 000 000 102 000 000 182 000 000 •161 0 00 1.96 000 1.89 0 00 1.52 5 56 0 00 1.041 45,443 13,128 11,670 2,435 1.271 7,754 1,005 12.183 1,057 7,901 3.261 8.033 9 306 7,899 60,978 1.256 2,497 3,127 2,432 16/I45 630 2 757 7,422 5,151 15,167 17.566 1,269 2,154 5.313 554 3,250 7.499 3.762 1.016 7,447 6,400 Tr.'ıhv.l 1 .,ım 6 500 Tuk.r, ?900 2.850 Turtdb Pülıül 4 300 4,250 Turkcell lletışım Hl 10,250 10 750 Tııpraş 11,750 11,250 Turk Of'mlrnflklım 5 500 5,400 Tuık Ekunoml Bankası 3 100 2,900 7,000 Turk Hava Yolları 7 100 Ukı Konfeksıyon BOOO 7 80ü IISAŞ 1960 000 1.%0 0 0 0 ? Uşak Seramık 1,125 1 150 Uoâ Mdkırıe 4 650 4,700 1,625 1,575 Unal Tanm Uny^ Çımento 2,900 2,850 Vnkıt rınamal Klr 1525 1,525 3,100 3 100 v*ıiavo VdkılRıskSef YO 8,100 8.000 2,450 Vakti yatınm 2,450 Vakkrı 3000 3 000 2,450 2,450 Vnn Fntogre Et Varlık YO 1.825 1,800 Vobld 3.350 3,250 Vikıng Kagıl 2,750 2,850 3 800 Ynpı Kredı Bankası 3,850 Yapı Kredl Koray 3,350 3 300 Yapı Ktudı Slgortd 2.800 2 750 1,900 1,850 Yapı Kredı YÖ 2.050 2000 Yagav Yalaş 1,800 1 750 Yatırım h n YO 1.300 1,250 Y.finlar Holdırg AŞ 16,500 16 250 Yuribj 14,250 14 500 29 00(1 7nrlıı rnı>r|ı 78 000 6600 6600 3,050 3,000 4 360 4,360 11000 11000 11 750 11 750 5 500 6 700 3 100 3,000 7 200 7,100 8,100 7 900 1?0 000 2 120 000 1.175 1.150 4.750 4.760 1.625 ibOO 2 950 2 950 1550 1600 3,250 3 160 8,300 8,200 2,575 2,450 3 000 3 150 2 525 2 500 1825 1,825 3 350 3 400 2,850 2,800 ,1%0 3 900 3 400 3 300 2 850 2.750 1,900 1.87b 2 100 2 000 1,825 1 800 1 »5 1V5 16 750 16 750 14.500 14,500 29.000 28.500 090 2 41 000 0 00 3 23 125 011 0 52 0 30 000 816 000 2 15 •154 1 72 164 161 123 000 000 204 000 0 00 1 75 590 10.063,540 237,966 18,554,704 161 165 69,839 23,266 322.255 42,301 790,340 2.175 1,612 562 130 149 •1 79 132 2 44 0.00 18« 2 1 1 16 14 28 052 791 281 512 500 435 19? 152 175 172 127 164 231 094 0 29 132 0 94 0 52 041 1 67 1 39 1 49 1 14 1 64 0 46 1 18 •020 13? 4 7/ 1 41 2 71 189 ?70 138 0 84 0 77 204 0.57 0 25 0 88 1 12 1 41 t 30 120 0 58 0 13 2 16 1)14 1 1? 090 1 02 146 0 30 2 24 Bölgesel Pazar Altınyıınus Çeşmp Bıılık Maısucal Ceytaş Madencılık Dlıran Otspt Edıp Iplık Gorborı Işıl Irıtermedya Yuy lp»k MdtGddUİık Lafarr)f Aslan Çım Megus Pelrokent Turırm Sönmfy Pamuklu Ydpı Krodı rnıansal 620 530 2,800 7,500 5.200 15,260 17,500 1,250 2,125 5.400 7 400 5,100 14,750 17,500 1,250 2,125 5,200 680 J.300 7.200 3.760 1,000 7 400 810 4 950 4.300 920 9,900 3.400 2,860 9,400 2,850 3 150 4,800 540 5,400 570 3,300 7,700 3 800 1,060 7,600 910 5 050 4 400 930 10 100 3 750 3,000 1600 3 050 3150 4,950 3 950 1,525 M00 1.J25 3.250 6,700 1.070 3.250 11000 4.800 28,500 2100 1,625 3,750 1,450 ',30ü 1.225 3,150 6,800 3 200 10 750 4,600 27 000 2 075 1,850 4 000 1550 IM 1 375 3.300 6 800 3 400 11 000 4,860 29 000 2,125 1.875 3900 1 500 7 500 1325 3,200 6800 3 250 I I 000 4,650 28 500 2.100 1.860 1 J'j a 16 •164 1 49 0 00 0 00 •3 13 3B74 1.502 7 409 1 316 3.233 6 800 3,297 10868 4,678 28,191 2,093 1 853 11,880 10.778 274 565 138 848 20 398 66 54 00 33 64 36 36 38 12 36 6 91 40 24 12 /1 ?7 44 70 01 46 04 75 37 106 89 46 47 9951 92 00 3? 76 92 88 28 09 73 16 104 20 3618 68 95 69 35 V 30 50 59 33 86 4 04 80 57 75 000 000 1 1 37 1 »09,224 7 336 9.721 2,930 30.379 1.299 5W 118.428 Cözaltı Pazarı A b d i u Eluklıuırwkdilık 17 500 Apeks Dış Tıcaret 1300 Bısaş Tekîtll 1526 BoyaMn 470 Camıs Lo|istık Hız 2,800 Çukurovd Elektrık 485,000 Doğusan 2 100 Gumuşsuyu 180 Kepn/ Eleklrık 495 000 Köytaş 2 125 Makına Takım 400 3,100 Metas Mııdurnıı Tavukçulu 450 Raks FlPktronlk 6 400 Raks Elk Ev Alntlerı 4,050 980 Söksa Transturk Holdıng 250 Tumtflks Tfikstıl 510 3.200 6 600 3.760 1,000 7,000 820 4,850 4,250 9,900 3 350 2 850 9,400 2,800 3 050 4,800 3,260 7,600 3,750 1,000 7,400 5,050 4,400 B30 000 000 900 540 660 430 530 560 10,000 3 750 3,000 3,600 3,000 3,150 4,850 920 2.47 2 02 2 33 0.O0 1029 5 20 5 26 859 909 4,952 4,309 101 106 550 185 000 104 10,019 3,449 2.910 9,481 2.926 3.102 4,872 226,5/4 12?? 27,088 17 96 378 23.366 2,396,562 66,788 09,554 12 604 10 330 2.449,090 110,846 366,770 277,161 44,530 3,020,679 17,000 1,450 440 2 700 2,125 17.250 1,525 17.000 1.475 •2 86 3 28 17,000 1 486 20.978 22.085 11.723 6.926 6.596 500 460 2,900 2,175 2.BO0 2,125 213 000 1 19 469 2 765 2 134 •3 96 6? 53 36 82 55 9J 88 55 104 9/ 46 46 8105 2133 129 09 9/59 J8 17 92 97 33 17 46 97 1124 82 83 17 16 76 49 64 85 42 68 56.52 49 46 94 72 94 27 72 26 153 129 1 64 1 73 400 3,100 5,700 3,850 240 470 3,450 430 3,460 420 1129 500 3 320 420 95,775 17,002 2,713,433 62,987 84,146 157 1 73 551 7,100 4,500 6.300 4,000 •156 •1.23 4 00 6099 4 101 270 510 260 510 000 250 496 •011 0 32 041 Demır Y AU 10UtndeksF Demır Y A Tıpı Hısse Fon Demır Yal A Malı Kuruluş F Demıı Yat A Imalat Sekl f Demırbank Cıngıllı A Ozel Turkbdiık A Tıpı Degışken Ctıbank A Tıpı Degışken Etlbank A Tıpı Kiimıa Fonu TSKB A Tıpı Degısken Fon Akbank A Tıpı Hısse Fon Akbank A Tıpı Dogışknn Fon Akbank A Sabarıu H Iştırak Ak Ynt A Hısse Senpriı Fonu Akbank A Karma Fon Akbank A Malı K Sek F Akbank A IMKB 30 End Fonu Akbank A Tekn Seklör Fonu Akbank A Imalat Sektor F Tekstıl A Tipı Hısse Foıı Tekslll A Tıpı Degışken F Tekstıl M D A Tıpı Dgş r Ala A Tıpı Knrma Forı Atd A Tıpı Hısse Senedı F Ata A Ulusal IMKB50 End.F Ata AIMKB30 Endeks Fon Koçbank A lıpı Degışken F Koçbank A IMKB 30 Endeks F Koçbank A HlSbtı Foıı Koç Çırketlerı A Iştırak F Koç Allınrı; A Sıg Ortil Fon Koçbank A Melal Esyd Koç A Holdlng ve Yat Şırk Koç Yatırım A Degışken Fon Global A 1 ıpı Defjışken Fon Global A Tıpı Karma Fon Global A İMKB lOOEııdFon TEBAT Degışken Fon TFB A Tıpı Karma Fon lEBYat A Degışken TEB A GSD Deg Ûzel F TFB Yal A Tıpı Hısse Fonu Kentbank A lıpı Karma Fon Kentbank A Tıpı Degışken F Kent Yalırını A Deglşken F Alternatıt A Degışken Altemalıl A Hısse S Fon Hdk A Tıpı Degibken Fonu Şeker A Tıpı Degışken Oyak A Tıpı Degışken Oyak Menkul A Degışken Fon Fczacıhaşı A Tıpı Degışken Fc/aubaşı A Tlpı Karma F tkspres A Tıpı Degışken F SYB A Tıpı Degışken Fon SYB A Tıpı Karma Fon Gedık A Tıpı Karma Fon Gedlk A Tıpı Hısse Senedı 01/ 109 183 051 2 0 0 0 84 81 87 37 142 109 148 229 0.60 204 0 24 195 125 0 38 3 28 135 166 1.95 085 0 0 1 3 2 89 68 32 87 50 42 11 75 48 991B 148.77 12165 9 44 3104 68 85 6010 60 46 7151 54.72 82 34 55.35 4216 46 39 20 72 1732 60 66 63 18 6940 6631 80/ 18 10 8130 2988 B7 24 74 05 88 73 76.09 50 72 9189 8107 68 95 ?8 81 94 70 110 70 54 59 53 24 55 70 •603 089 2685 •0 77 2 78 3 45 1.86 3 59 099 133 172 170 0 55 3 67 002 064 1.01 0 48 265 17 51 67.59 9 64 4804 33.00 53 59 90 31 83 38 44 99 3687 4634 38,13 2*94 2 75 loprak A lıpı Degışken Toprak A Tıpı Karma Fon Tekfen A Tıpı Degışken Fon Tekfen A Tıpı Karma Fon Nurol A Degışken Fon Alla A Tıpı Degibkun Fonu Alfa A Tıpı Hısse Foıı AllnATIpiUlusal30End Evgın A Tıpı Karma Foıı Evgın A Tıpı Degışkon Fon Yatırım F A Degışken Fonu Tacırler A1 ıpı Karma Ion Tacırler A Degışken F Slraleıı A Degışken F Bayındır A Tıpı Degışken F Bayındır A Tıpl Hısse F Bayındır A Tıpı Karma F 1; Yat A Degısken Fon Osmanlı A Kamıa Fon Osmanlı A Malı K Sekt Fonu Osmanlı B A IMKB 30 End F Osmanlı A Tıpı Değışkon Fo EGS A Tıpı Karma Fon EGS Ynt A Tlpı Karma Fon EGS Sıgorta A Degışken Fon EGS Yal MUAÜegışkenF EGS Yat MDAFınansGr EGSYalMDAIMKB50End ABN Amro A Karma 1 TAIBYat ADeğlşkenAF HSBC A Tıpı Degışken Foıı HSBC A Tıpı Hısse ron Ec?at:ıbaşı Axa Oyak A Ozel DeıııAdiik A Degtşkan F Denı?bank A Karma F Deni2barık A Tıpı Hısiîo Fon DenızbankAIMKBIOOEndf Rlva A Tıpı Degışken Bender A lıpı Degışkon Forı MEKSA A Tıpı Degtşken Fon MEKSA Yat A Tıpl Kamıa F UB Ulusal Yat A Degışken Acar A Tlpı Degışken Fon MNG Bank A Tıpı Degışken F Anadolubank A lıpı Hısse F BTİPİ F O N U R Iş Bank B Llklt Fon Iş Bank B Degışken Fon Iş Bank B Yabancı M K F Iş Bank B Tahvıl Bono F Iktısat B TahvılBono Iktısat B Tıpl Llkıt Fon Garantı B Tahvıl Bono Garantı B Tıpı Lıkıt Fon Garantı B Tıpı Degışken F 155 66 43 1 10 60 38 194 72 4? 1.63 31 67 124 9188 201 40 41 2 50 43 09 088 33 42 204 5104 155 5160 1?5 5555 12.3 7693 0 81 82 13 1.58 67 36 3.22 56 82 312 56 32 315 3134 1 34 9304 0 79 107 96 191 106 69 •0 67 •3 43 174 11944 4 88 0 83 0 03 •0 07 2 13 0.07 2 39 0 42 0 02 0 39 32 06 48 75 811 24 54 27 71 3 01 79 33 54 20 5044 49 45 42 41 7152 84 21 65 69 3/41 64 82 146 40 65 41 54 63 81.92 90 61 8918 29.32 179 283 1 15 167 0 41 290 215 3 66 0 64 136 2 85 123 4 67 131 186 123 2?8 0.G1 083 8698 0 98 10005 •2 14 7318 095 74 75 143 92 24 3 47 94 34 103 56 81 0.85 108.66 104 87 23 131 057 100 143 198 2 30 1.35 Gdrantı B Tıpı Ydbdiıu Fon Garantı M K B Tahvıl Oono Garantı M K B Lıkıt Fon YKB B Tıpı Lıkıl Fon YKB B Tıpı Degışken Fon YKB B T.ılıı/ıl Bono Fonu YKB B Yabancı M Kıym Ton YKY R Tıpı 1 ıkıt Foıı YKY B TahvılBono Fonu YKY B Tıpı Defjışken Vakıf B Tahvıl ve Buna Fon Vakıl B Uegışkon Fon Vakıf B Yabanrı Menkul Fon Vakıl B Lıkıt Foıı Vakıl B 1 ıpı Karma Fon Dışbank B Tıpı Dpgısknı F Fınans B Tıpı Talıvıl Bono Fınans B Tıpı Degışken Fon Flnans B Tıpı Lıkıl Fnntı Zıraat B Tıpı Degışken Foıı Zıraat B Tıpı Lıkıt Fon ?lraat B Tlpı Tahvll Bono Zıraat Yat B üegışkon ^ Halk B Tıpı Talıvıl Bono Halk B Tıpı Degışken Fon T'amukB lıpı Lıkıl 1 oıı PamukB Tıpı Degışken Fon Eılılakbank Tatıvıl Bono Fonu Cmlakbank Degışken Fuıı Emlakbank Lıkı! Fon Sumer Degışkun Fuıı Sumer Lıkıt Fon Sumer Tahvıl Bono Fonu Kalkınma B lıpı DogışkfnıF Oemırbank B Oegıştaı Demır Yat BDegışkeıı Demırbank B Tahvıl Bono F Tarışbank B Lıkıl Fon Tarışbaıık B Degışkun Ton Turkbank B Tıpı Oegısken Turkbaıık B Tıpı Lıkıt Foıı tlıbankB lıpı Lıkıl Fon Etlbank B Degışken Elı Menkul B Degışken Fon 1SKBB Tıpı lahvılBonor TSKB B Tıpı Degışken Foıı Akbank B Tıpı Lıkıt F Akbank B TahvılBono Akbank B Tıpı Degışken Fon Tekslll B Tıpı Lıkıt Forı Tekstıl B Degışken Fon Tokstıl M 0 B Tıpı Dflşk F Ata B Tdlıvıl Bono F Isviçre Sıg TahvılBono Ala B Tıpl Lıkıt FortAta B Yabancı MK Yal Fonu Koçbank B Degışken F 0 81 1 10 0 8? 0 83 0 8? 1 40 •2 0/ Ofil 166 0/4 102 0 85 2 59 96 15 111 JU 107 53 11108 97 45 78 60 111) f'O 116 8? 29 93 66 78 66 67 111 36 7.1 ?1 116 .31 52 18 11(109 68 88 94 22 'l r l 97 082 0 0 0 0 0 74 86 8? 83 87 Ku<,bjnl> 'jlıvıiBoııuFtJiı Koı, Y.tiınmtiUeflışKenYt Korhank R Liklt Fon Knç Yntırım R Tahvıl Bnno Global B Tıpı Değışkfliı F Glubül B Tıpı Lıkıt Fun TLBBUea.^keııtoıı TE"B Yatırım B Tıpı Lıkıt F TFRYrtt BTatıvılBonn K*jnlb.ınk B Defjı^ken Fun Kentbant" B LıKıl Fnn Kentbank B lahvıl Bono Fon M Fn IKcnthink M , 1 I I I J r l l I A I ) Fl 1Yıhinrı ( l [ f f l I I rf 1 1 V I ( \K ' I J knnt V ıhrırıı R noı^mLniı P l\( 1 II Ifllllllll n !•" \JI J"t 1 ( P Altfirlı titf D Tjlıl 1 iLıi C Alıt.'fnjıt! • 1 (f)l LIKlı r A Ifc * I 1] M 1 '„' U.İ /O 1 Üi' lü'Jdj 095 124 97 3 80 18 40 1 78 9? 79 0 79 14 93 0 86 11983 0 85 116 70 0 86 110 5? 0 80 88 92 0 70 62 01 1 04 36 90 1 5? 60 04 0 56 97 7t 0 85 1 23 1 39 0 78 79 64 0 86 113 64 0 93 65 65 099 99 40 0 97 34 04 091 25 97 0B7 116.36 0 87 105 46 160 104 67 1 52 105 5/ 094 134 11 1 65 1119? 0 83 1140/ 1 20 65 66 100 •4 86 0 86 100 28 0 92 11657 139 74 97 0 82 11197 0 73 115 31 ü/9 101 UO 0 88 % 16 0 80 104.20 0 48 58 01 0 80 966? 098 63 09 93 65 0 96 0 89 110 59 0 98 90 60 081 23 01 0 07 116 24 014 102 43 0 24 86 77 151 67 74 67 92 0 82 083 121 12 3 16 9099 0 99 100 70 Aitörnaııl o ue<jı^h^n ron AltyriMtıl U Tdlıvıl Bonu F ^ k T b Tıpı [teO'Şkrti Forı Oynkbank B ÜfOişken Fon Oyak M DBTIpı Lıkıt Fon fccjaubdşı B IJeâışkbn Fon L~k&pf«bB De^ı^kh F *ıYB l)*Y|işk<jn Fnnıı SYB BTıpıl ıkıt Fonu Godık B Tıp Dnflışknn Fon EkıntılerB Tıpı Lıkıt Fon Ekınaler B Uetyşken Fun L ırı C n l l 084 1 76 97 54 111 ?.6 4.35 102 34 100 79 5 36 9199 10/20 79 57 108 76 117 25 112 23 73 30 11801 67 02 95 66 8194 111 84 13ü 26 57 74 109 81 110 28 94 86 87 28 95 43 20 41 11? 79 100 93 1M 12 y3 90 111 81 98 7? 64 86 86 63 096 0 82 0 89 0 83 0 88 0 87 0 46 0 75 103 8966 K YntırımHUv)i';kpn Tnpmk B Dpgi'jknı Alla B Tıpı Doi'Jışkı'n Foını Ydlımıı F B l ıkıt F')iı Yaltrıııı F B l.ıltvıl bono F BayıtKlırB Tıpı Dft^ışken F Iş Yat B Tıpı FJpgışkon F OsmanlıTnliYil Burıo Fonu Osmanlı B Tıpı Lıkıt Fotı Usmanlı B MpıUe^ışken f FGSB Tıpı [;oqışken lon FGSY;ıl R Dnflışknn Fnn ABN Amıo Doğişken Fon ABN Amro D Tıpı Lıkıt f o n TAIB Yat B Degışken F LJCDf* Dmıb n 1 ıLıi Eı\*\ nOMVJ Dnlln 1 3 Lmll M N I 136 150 0 84 120 0 77 093 088 0 86 0 /8 0 94 0 97 1 06 0.63 0 86 0 93 0 88 1 04 0 87 0 77 HonL' niuık b larwıl nono ro L)enı/bank B De^ışknıı Fon t~\ rtı r l Uenı^tj ü lahvılBono f on Denı/h.ınk B T Lıkıt Fon SılPbnnk B Tlpı Degışken F MNG Rnnk B Tıpı Degışken F Aıiddolubdiık B hpı Dtgış F ftırk Hjymond J B Degibk F BİLEŞİK ENDEKSİ (A) TIPI ENDEKSİ (B) TIPI ENDEKSİ 1 J Tıi l 1 Cî [~ 081 0 89 0 86 101 30 0.99 1.31 0.88 88.95 75.49 93.79
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog