Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18ARALIK2001SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabCucumhuriyet.com.tr ABD diplomatik misyon kurdu • KÂBİL(AA)ABD, 1989yılındaterkettiği Afganistan'ın başkenti Kâbil'de, o tarihten bu yana ilk kez bir diplomatik misyon kurdu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'ın, lam diplomatik ilişkilcrin kurulmasına kadar maslahatgüzâr Jeanine Jackson başkanlığında bir irtibat bürosu işleteceğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Afganlara verdiği bayram mesajında Ankara* nın dostluğunu vurguladı Kâbil'de Türk Büyükelçiliği KÂBİL(Ajanslar)Dışişleri Bakan tsmail Cem, Türkiye'nin deneyimlerinin, tüm lslam dünyası gıbı Afganistan için dc örnck teşkil edeceğini söyledi. Taleban'dan sonra Kâbil'e giden ilk üst düzey yetkili olan Ccm, Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği'nin açıhşına katıldı ve 22 Aralık'ta iktidara gelmesi beklenen yeni geçici yönetimin temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Cem, Afgan hükümetinin talebi dışında silahlı bir gücün Afganistan'da bulunmayacağının altını çizdi ve Türkıye'nin uluslararası askeri güce katılacağını, Türkiye'nin birikim ve deneyimlennın Afgan halkı için örnek olacağını belirtti. Cem, "Ramazan ayı banş vc anlayış ayıdır, bayramın Afyanistan'a umut ve banş gelirincsim diüyoruz" diye konuştıı. Cem, bir soru üzerine, I ürkiye'nın SAYDAM YALÇIN DOĞAN Milletin Vekilleri 12.VIPDerecesinde Simge ya da kısaltma Ingilızceden aktarma VIP, yani very important person, yani çok önemli kişi; protokolda geçen bir deyim. Herhangi bir toplantıda, birgezıde, birotelde, bir yer ayırtmada, konumu gereği, öncelik tanınması gereken kişi anlamında. Dünyanın heryerinde uygulanıyor. örneğin, havaalanlarındaVIPsalonları var. Sadece, protokolde yer alan kişilerin kullandığı birsalon. Uçaktan inerken ya da binerken, daha rahat gidilip geliniyor. Bizde de, yine protokol gereği, havaalanlarında VIP salonları var. • Türkiye'nin deneyimlerinin Afganistan için örnek oluşturacağım belirten Cem, ülkenin her alanda yeniden yapılanmasına Türkiye'nin katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. Kâbil Büyükelçiliği'nin açılışına katılan Cem, "TürkAfgan dostluğu Atatürk'ün emanetidir" dedi. Afganistan'da hangi görevleri üstleneceğınin netlık kazanmadığını kaydederek 19 Aralık'ta yapılacak toplantıda bu konuların kesınleşeceğını söyledi. Cem, Türkiye'nin uluslararası güce kaç askerle katılacağının da bu toplantıda netlik kazanacağını belirtti. bir diğer işbirliği alanı olabileceğini belirtti. Cem, Kâbıl'ın Tiirkiye'deki bir şehirle kardeş şehır olması konusunda girişimlerde bulunacağını da söyledi. Cem Türkiye'nin, Afganistan'ın her alanda yeniden yapılandınlmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. Bagram Havaalanı'na sabah saatlennde gelen Ccm, daha sonra Kâbil'deki 1 iirkıyc Büyükelçiliği'ne geçti. Büyükelçılıkte, Dışişleri Başkanvekili Muhammed Davut Penciri ıle bir araya gelen Cem şunları söyledi: "TürkAfgan dostluğu bizlere Atatürk' ün emanetidir. Şimdi (bu emanete) daha güç Sigara kaçakçısı büyükelçi • LONDRA(AA)The Guardian gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra ve Dublin'deki büyükelçilik görevini lOyıldır sürdüren Easa Saleh El Gurg'un, uluslararası bir sigara kaçakçılığı şebekesinin başı olduğu iddiasına yer verdi. Gazete, kaçakçıhk işlerinin Londra merkezli British American Tobacco (BAT) eliyle yürütüldüğünü kaydetti. BAT'nin halen lngiltere Ticaret ve Sanayi Bakanlığfnın soruşturması altında olduğunu belirten gazete, El Gurg'un 1991 'de onur ödülü CBE'yi bizzat Kraliçe II. Elizabeth'in elinden aldığını anımsattı. lü bir şekilde sahip çıkıyoruz." Cem, daha sonra Taleban yönetiminin Afganistan'da iktidara gelmesınin ardından aktif halde çalışmayan Türk Büyükelçiliği'nin açılış töreninde konuştu. Atatürk ile Amelullah Han arasındaki yakın dostluğa dikkati çeken Cem, odönemde Afganistan'ın Türkiye'yi kendisine model olarak seçtiğini söyledi. Cem, Kâbil Büyükelçisı olarak atanan Büyükelçi Müfit Özdeş'ten TürkAfgan dostluğunu daha da pekiştirmek için çahşmasını talep etti. Salonda bulunan liste Geçenlerde bir VIP arka dışımı karşılarken VIP salonundaki liste gözüme çarptı. Orada VIP, yani çok önemli kişıler, protokola göre sıralanıyor. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, eski cumhurbaşkanlan, eski Cumhuriyet Senatosu başkanları, eski Millet Meclisi veTBMM başkanları, eski başbakanlar, Cumhurbaşkanlığı'nın eski konsey üyeleri, Genelkurmay Başkanı ana muhalefet partisi başkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri, Sayıştay Başkanı ve üyeleri, kuvvet komutanları, general ve amıraller, YÖK Başkanı ve üyeleri. Protokol listesi aynen böyle: Bir başka deyişle, önem derecesi boyle sıralanıyor. Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin önem sıralaması. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, önem derecesinde milletvekillerı henüz yok!.. Sağlık ve güvenliktc işbirliği Afganistan'daki tıp fakültelcrinden biriyle işbirliği yapma planları olduğunu kaydeden Cem, silahlı kuvvetlerin yeniden organize edilmesi konusunda da destek olacaklannı, polis güçlerinin eğitimi ve organizasyonunun da Fehim ve Kanuni ile görüştü Cem, eski Devlet Başkanı Rabbani, geçıcı yönetımın Savunma Bakanı Muhammed Fehim ve Içişlen Bakanı Yunus Kanuni ile görüştü. Cem daha sonra, özbek lider Raşid Dostum ıle bir araya gelmek üzere Mezarı Şerif'e geçti. Bir iddia daha Kasetteki konuk bilmecesi Dış Haberier Servisi Pentagon'un, Usame bin Ladin'in 11 Eylül saldırılanyla bağlantısını kanıtlamak üzere açıkladığı kasetle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Suudi Aşark el Avsat gazetesi, kasette "şcyh." olarak adlandınlan gizemli konugun Suudi bir "mücahit" olduğunu ve Suudi Arabistan'a dönmediğini yazdı. Gazete, "güvenOir kaynaklara " dayandırdığı haberde, "Konıık, Halid Avdih Muhammed el Harbı isimli bir Suudi. Hâlâ Bin Ladin'le birtikte bir yerterde saklanıyor" ifadesini kullandı. El Harbi'nin, 1980'lerde Sovyct işgaline karşı savaşmak için Bin Ladin'e katılan binlerce Arap'tan birisi olduğu belırtiliyor. Günlük gazetenin haberinde Suriyeli bir kadınla evli olan ve 2 çocuğu bulunan El Harbi'nin Bosna'da aldığı yaralar yüzünden felç olduğu kaydedildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, El Harbi'nin El Kaide'de çok önemli bir yerde bulunmadığını da öne sürdüler. Gazete, u şeyh"in kimliğiyle ilgili olarak daha önce de 3 farklı iddiaya yer vermişti. Evet, işte oradalar!... Bir, ikı, üç, dört, beş... Ve on ikinci sıraya gelince, milletvekilleri!.. Yani, milletvekilleri çok önemli kişi sıralamasında hayli gerıde. Yani, o kadar da önemli değil milletin vekilleri!... Milletin vekilleri!.. Seçilmiş insanlar!.. Benim, senin, onun, hepimızin adına, düşünce ve tutumlarına katılalım ya da katılmayahm, egemenliği kullanan insanlar. Seçilmiş olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde geride. Ama, atanmış olanlar, seçilenlerin önünde!.. YÖK Başkanı ve üyeleri bile milletvekillerinden daha önde. General ve amiraller de öyle. Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri de!.. Irak'a karşı Iranlı' senaryo • VVASHINGTON (AA) lrak muhalefetinin oluşturduğu lrak Ulusal Kongresi'nin lideri Ahmed Çelebi'nin, ABD'ye Irak'a operasyon planı sunduğu öne sürüldü. The New Yorker dergisinde Seymour Hersh imzalı haberde, planın lran ile işbirliğini içerdiği belirtildi. Plana göre, ABD güçleri Irak'a yoğun bombardıman başlatırken özel kuvvetler de, Irak'a gönderilecek. Plana göre, Irak'a karşı operasyona bu kez, Irak'ın "czeli düşmanı" lran da katılacak. Haberde, lran yönetiminin, muhalefet güçleri ve askeri ekipmanının, lran sınınndan güney Irak'a girmesine izin vermeyi kabııl ettiğı de öne sürüldü. Başka yerde nasıl?.. Bu listeyi görünce, birkaç Avrupa ülkesinin VIP sıralamasına bakıyorum. Bir kez, hiçbirinde bu kadar uzun liste yok. Son derece sınıriı, ikincisi, seçilmişler atanmışlann mırtlaka önünde. Idrardan karakter tahliline gerek yok!.. Ancak, Batı'daki ve bizdekı bu basit, bu sıradan bir liste bile demokrasi terbiyesi, demokrasi alışkanlığı, demokrasi geleneğini göstermıyor mu?.. Aradaki anlayış farkını yansıtmıyor mu?.. Bu sıralamanın, bu protokolün mutlaka değişmesi gerek. Seçilmişleri, tüm atananların önünegetirmek gerek. Biçim, bazen özü anlatmaz mı?.. email: ydogan(" cumhuriyet.com.tr Faks:0212513 90 98 El Kaide'ciler 'sergileniyor' Doğu lttifakı'nın El Kaide'ye karşı zafer ilan etmesinden sonra ABD uçaklarının Tora Bora bölgpsine yönelik önceki j>ece düzenledigi bombardımaıılarıııcla, laleban karşıtı giiçlerden çok sayıda kişinin varalandığı vcfildügübildirildi. Ittifak komıılanlarından A/ubııllah, "Savaşçılamnı/j iki kıv. boınbaladılar. Afgan koınutanlardan llacı Ivlııhammed /.aman ile temasa geçlik ve ondan Aıncrikalılan bonıbardıınaııları dıırdıırnıaları için uyarniasını isliHİik" dedi. Ak Dağlar'da clc jjeçirileıı çok sayıda Kl kaidc ıııilitanı da Agaıırda halka gösteriliyor. (I otogral: A P) Arafat'ın çağnsını duyan olmadı Dış Haberier Servisi Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın îsraillilcre karşı silahlı eylemlerin durdurulması çağrısını önce Hamas, ardından tslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi rcddetti. Arafat, Şeker BayTamı dolayısıyla halka hitaben yaptığı konuşmada, intihar saldınlan da dahil, Israillilere karşı tüm silahlı eylemlerin durdurulması çağrısında bulunmuştu. Açıklamaya "Söz degil eylem bekliyonız" tepkisi veren tsrail de 12 yaşında bir Filislinli çocuğu öldürdü. 12 yaşındaki Muhammed Haneydek'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus mülteci kampında arkadaşlanyla oynadığı sırada Israil askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü belirtildi. tsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde de, 22 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü. tsrail, Kudüs işlerinden sorumlu Filistinli Bakan SariNusseybl'yi de düzenlemeyi planladığı ve diplomatlann davetli olduğu bir resepsiyon yüzünden bir süreliğine gözaltına aldı. CIA koınplosu iddiası lngiliz Observer gazetesi ise kasetin bir CIA komplosu olduğunu öne sürmüş, kasette Usame bin Ladin'le konuşurken görülen ve adı Şcyh Ali bin Sail el Hamdi olarak açıklanan konuğun da Pakistan istihbaratı aracılığıyla CIA tarafından kullanıldığı kaydedilmişti. Atlna MadPid'i de zorlayacak B A'IİNA (AA) Yunan hükümeti Sözcüsü Hıristo Prottopapas, Atina'nın Laeken'de "Milli çıkarların korunması için verdiği mücadelenin kazanıldığını" söyledi. Yunanistan'ın AGSP'ye ilişkin tezlerinin kabul gördüğünü de savunan Protopapas, "Ingiltere'nin AGSP girişiminin sonucu olan metni kabul etnıiyoruz. Bu girişim, kurumsal çerçevenin dışındadır" dedi. Putin'den ABD'yi uyardı • LONDRA (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Afganistan'ın dışındaki "teröre karşı savaşta" Moskova'ya danışmasını beklediğini belirtti. Terorizme mali desteğin öncelikli olarak engellenmesi gerektiğini belirten Putin, Irak'a yönelik askeri harekât konusunda ise uyanda bulundu. Putin, "Öncelikle terörist faaliyetlerin mali yönünü engellemenin yollarını konuşmamız gerekir. Çatışmaya girdiğimiz teröristlere Irak'ın mali yardım yaptığına ilişkin bir kanıt bulunmuyor" dedi. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARITIRMAİLAN1 ANKARA GAYRİMENKLJL SATIŞ (22.) İCRA IVIÜDÜRLÜĞÜ'NDEN • 20Üİ/326 Satılmasına karar vcrılcn gaynmenkııUin cııısı, kıymelı, adedı, evsafi: Ankara. Keçıören ilçesı, Ayvalı Mahallcsı, C'cvahır Sokuk u/ermde kam olup inıarın 9261 ada. 20 parselinı teşkil eden 873 m2 mıktarındakı arsa u/crıne ın^a edılen 12 kapı ııo'lu apartınanda (ı2/S71 .ırsıı pjylı, '\ oda, salon, antrc, ınutlak ve müştemılalmdan ıbiirct ''() m2 kııllunım al.ınlı /enıin kat 3 no'lu nıesken vasıflı taşınmaz, bir borç ncdcniyle açık artırmu sualıyle satılacaktır (ienış evsaf'ı dosyada mcvcut bılırkı^ı raporunda aı,ıklanıııi',lır 'I akdır edılcıı kıymelı. 20 000.000.000 TL %1 KDV alıcıya aıllır Satış şartları I Salı^ 4 2 2002 gıımı saal 14 10'dan 14.20'yc kadar Ankara Adlıyesı Mc/at Salomı'nda a(,ık nıilırma sıırelıyle yapılacaklır. Bu artlırmada tahmın edılcn kıynıctın %75'ını ve rüthanlı alaıaklılar varsa ııUıc.ıklaıı nıcuıııııııııı vc >,ati!, masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur üoyle bir bedelle alıcı (,ıkııı,ı/s.ı cıı v<)k artııanın laahlıııdiı bnki k.ılmak jariıyla 14 2.2002 günü aynı yer ve saııltc ıkıncı aılırmaya v<kurılucuktıı Bu aıtlıımnda da bu miktar elde edılemcmı^sc gayrımenkul, en çok artıranın taahhüdu saklı kalınak u/ere arlırma ılanında gösteıilen nıüddet sonunda en çok artırana ıhale cdıleceklır $u kadar kı, arlırma beılelının ııulııı lahmın edılen kıymclının %40'ını bulması ve satış ısleyenin alacama rtıçhanı olan al.ı cakların loplammdan la/lıı olııı.ısı ve buııdan baijka. paraya çcvırme ve paylaijlırma masraflarını geçınesı la/ııiKİıı lioyle la/la bedelle alıcı çıkm.ı/sa satış talebi dü^ecektır. 2. Artırmaya iştirak edeceklmn, tahmın edılen kıymelın "o20\ı nıspctindc pey akçesı veya bu miklar kadar mılli bir bankanın temınat mcktuhuııu venneleıı la/ımdır Saii'j pe^ın para ıledır, alıcı ıstedığındc 20 günü gev'memek üzere mehıl verılebılır. lcllalıye resmı, ıhale pıılıı, \l? lapıı harcı ve masrafları alıcıya aıttır Bırıkmiş vergıler satıij bedelındcn odenır 3 fpolek sahıbi alacaklılarla diğer ılgılılerın (*) bu gayrımenkul ıı/eıındekı lıaklarını hususıyle taı/ ve masrafa dair oUn ıddıalarını dayanağı belgeler ıle on lx"j gun ıcınde daıremı/e bıldınııeleıı la/ımdır Aksı takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça payla^madan harıç bırakılacaklardır 4. Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bcdelmı yatırınamak surelıyle ıhalemn feshıne sebep olan tıım alıcılar ve kefıllerı, teklıf ettıklerı bedel ıle son ılıale bedelı aıasındnkı l'arklan ve diğer /iiıaılardaıı ve ayrıca temerrüt faizınden müteselsılen mesul olacaklarıdr Ihale farkı ve lemerrut t'aı/ı ayııca huknıe hacet kalnıaksı/ın dairemizce tahsıl olunacak. bu tark. varsa oncelıkle temınal beılelınden alınacaktır 5 Şartname, ilan tarıhınden ıtıbarcn herkcsm görebılmesı ıçın daııede açık olup maMafı verıldığı takdırde ısleyen alıcıya bir örneğı göndcrılcbılır 6 Satıvı ı^tırak edenlerın vırtnameyı gormuij ve nıündereacatını kabul etmış sayılacakları, ba^kaca bılgı alnıak ısleyenlerın 2001/326 sayılı dosya numarası ıle mudürlüğümüze başvurınaları ilan olunur 27 11 2001 (*} llgılileı tahirıtıc ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır. Hasın 77605 ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MİJDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyuNo 2000/147 lal BOSNA'DAKİ PAYLAŞ1M ADAYA UYARLANACAK 2001de 100 gazeteci öldii • BRÜKSEL(AA)Uluslararası Gazeteciler Federasyonu(IFJ), 2001 yılında dünyamn çeşitli yerlerinde toplam 100 medya çalışanının üldüğünün sanıldığını, bu rakamın, son altı yılda görülen en yüksek oran olduğunu bildirdi. Kolombiya, yine en çok gazetecinin hayatını kaybettiği ülke oldu. Raporda, dört gazeteci ve medyanın diğer alanlannda görev yapan sekiz kişinin ABÜ'de yaşamını yitirdiği, 8 gazetecinin de Afganistan'daki savaşı izlerken öldüğü açıklandı. Satılmasına karar vcrilen gayrimenkulüıı ciıısi, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara, Keçıören ilçesı, Incırlı Mahallcsı. Yığıtler Sokak, 16 kapı No'lu l'atıh Apartmanı"nda ımarın 7803 ada. 26 parselinı te^kıl eden 2035 m2 kâgir apaıtmanında 96/4070 arsa paylı I bodrum kat 8 No'lu 3 oda, salon, antre, ınutl.ık. banyo, Wf"den müteşekkil 100 m2 kullanım alanlı mesken vasıllı ta^ınma/ bıı borçtan dolayı açık arttırma suretıyle satılacaktır. (iayrımenkulun genış evsafı dosyada mcvcut bılırkişı raporunda açıklanınıstır Takdir rdilın kıymtli: 25 000 000 000. II. %l KDV alıcıya aıttır Salış şarllaıı: l"Salı>, 18 02 2002 guııu saat 16 20'dcn 16.30'a kadar Ankara Adlıyesı Me/al Salomı'nda açık arttııma sıııetıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymelın vu/de 75'ını ve ruçhanlı aiacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrallarını geçmek ş.ıılı ıle ıhale olunur Boyle bir bedelle Jİıcı çıknıazsa, en çok arttıranın taahhüdu hakı kalınak >.ırtiyl.ı 28 02 2002 gunu aynı yer ve saatlerde ıkıncı arttırmava çıkarılauıklır Bu aıtlırmaıla da bu ııııktar elde edilemeniiij.se gayrımenkul en çok arttıranın taahhııdü saklı kalmak u/ere arttırma ılanında gösterılen muddct sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı aıtlırma bedelınin ınalın tahmın edılen kıymetının yu/de 40'ını bulması \e satıs ısleyenin alacağma ruçhanı olan alacakların toplamından lazla olması ve hundan başka paraya çevırme ve paylaştırma ma.srallarını geçmesı la/ımdır Bnyle la/la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi duşecektır 2 Artlırmaya ışlııak edeeekleıın, tahmın edılen kıyınetin yüzde 20'sı nıspetındc pey akçesı veya bu mıktaı k.ular ııııll bir hankanın temınat mektubunu vermclerı la/ımdır Salış, peşın paıa ıledır, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmenıck ü/cre mehıl verılebılır lellalıye resmı, ıhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan, KDV alıcıya aıttır. Dırıkmış vergıler s.ıtış bedelınden odenır 3 Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ılgılılerın (*) bu gayrımenkul ü/erindekı haklannı hususıyle f'aiz ve masrafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgelerı ıle on beş gun ıçınde daıremı/e bıldırmelcrı la/ımdır Aksı takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4 Ihaleye kalılıp daha sonra ıhale nedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sehep olan tum alıcılaı ve kefillerı, teklıf eltıkleri bedel ıle .son ıhale bedelı arasındakı larklaıı ve dıger /ararlardan ve avrıca temerrüt fai/ınden müteselsılen meMil olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt laı/ı ayrıca hukme hacet kalmaksızın daıremı/ce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınal bedelınden alınacaktır. 5 Şartname. ilan tarıhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ısteyen alıcıya bir onıeğı gondcrılehılıı 6 Satışa iştirak edenlerın şartnameyı gormuş ve mundereeatını kabul etmiş sayılacakları, başkaea bılgı almak ıstcyenlerın 2000/147 lal sayılı dosya nıııııulasıyla mudürlüğümüze başvurmalan tlan olunur. 06 12 2001 (*) lljjılıler tabırine irtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın' 77632 ABD'den Kıbrıs pLanı VVASHINGTON (AA)ABD'nin, üç boyutlu bir haritayı da içeren kapsamlı bir Kıbrıs planı hazırladığı ve aralık ayında Kjbrıs'ta iki taraf arasında başlayan yenı görüşme sürecinin gidişatına göre bu planı aşama aşama ortaya çıkaracağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre ABÜ üışişlen Bakanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs planı, Bosna savaşından sonra toprak paylaşımı için bölgenin üç boyutlu haritasını çıkaran bilgisayar programının Kıbrıs'a uyarlanarak çıkardığı haritayt da içcriyor. Söz konusu haritanın, bilgisayar üzerinde Kıbrıs'taki tüm köy, kasaba, tarla ve su hav/.alannın bütün ayrıntılarını kuşbakışı değcrlendirme imkânı tanıdığı ve toprağın uygun paylaşımı konusunda kolaylık sağlayacağı belirtiliyor. I lantanın hazırlanması için ABD'nin, Kıbrıs'ta her iki tarafın işbirliğiyle bir topografya çalışması gerçekleştirdiği de öğrenildi. Ciüvenilir kaynaklara göre ABD, Kıbns'ta KKTC Cumhurispanya Dışişleri Bakanı Pique başkanı Rauf Denktaş'ın aralık ayı başında başlattığı görüşmeler süreci devam ettiği takdirde, kapsamlı Kıbrıs planını yavaş yavaş, Birleşmiş Milletler aracılığıyla ortaya koyaBRÜKSEL (AA) ülkeleredeğindi. Vercak. Kaynaklar, sürecin AB Dönem Başkanı hofstadt, Türkiye'de yeniden çıkmaza girmesi Belçika'nın Başbakagerçekleşen reformladurumunda ABD'nin bu nı Guy Verhofstadt, ra dikkati çckerek Türkez, "BM'nin arkasına Türkiye'nin AB yolunkiye'nin AB perspcksaklanmak yerine", yeni da "Perspeklifinin tifinin giderek genişlebir süreç başlatmak için genişlemekte olduğudiğini ifade etti. hızla bu planı masaya genu" söyledi. tspanyol AGSP konusunda da tireceğini belirtiyorlar. Dışişleri Bakanı Josep görüşlerini aktaran ABD'nin, Kıbns Rum Pique, tspanya'nın Verhofstadt, Türkiye kesımı liden Glafkos Kle1 Ocak'tan itibaren ile sorunlara çözüm burides'ın, 15 ay sonra yapıbaşlayacak ve 6 ay sülunduğunu, Atina ile lacak seçıme sağlık nedenrecek olan Dönem Başuzlaşmanın da çok yalerıyle katılmama kararı kanlığı programım kın olduğuna inandınedeniyle Kıbrıs sorunuaçıklarken "Türkiğını kaydetti. nu bu süre içinde çözüme ye'nin tam üyeKgine yeVerhofstadt, konuşulaştırma çabalannda acini bir rüzgâr getirecek masının bir bölümünlen devreye girme ihtiyalerinL ufuk açacakla de AB'nin geleceğincı hıssettıği belirtiliyor. nnı" söyledi. den söz ederken Denktaş ve Klerides araVerhofstadt, Avrupa AB'nin küresel alansında çözülemezse, KıbParlamentosu Genel da güç paylaşmak idns sorununa çözüm çabaKurulu'nda yaptığı kodiasında olduğunu belannda büyük aksama olnuşmada, AB'ye aday lirtti. masından endişe ediliyor. Türkiye'nin AB ufkunu açacağız Dosya No: 2000/171 lş Ankara 3. Sulh Ilukuk Mahkemesi'nın 16.6.1999 giiıı ve 1998/694 esas, 1999/696 karar sayılı karan ile satılmak suretıyle hissedarlar arasındakı ortaklığın giderilmesine karar verilen Ankara Mamak ilçesi, Abidinpaşa Mahallesi'nde, 9203 ada, 9 parseli teşkil eden 588 m2 mıktanndakı bağ nitelikli arsa üzerine inşa edilen 18 kapı No'lu Gani Apartınanrnda satışına ilişkin yapılan işbu takipte gayriınenkulün satışına ilişkin kıymet takdiri yapılmış olup bılırkışilerce tanzinı olunan 7.2.2001 tarıhlı raporla 6 No'lu meskene 18.000.000.000 TL, 7 No'lu meskene 21.000.000.000. TL ve 8 No'lu meskene 16.000.000.000 TL kıymet takdir edılmış olup, bir kısım hissedarlann adreslerı tespit edilemediğinden adlarına ilanen teblıgat yapılmasına karar verilmiştir Karar gcreğince adresleri tespit edilemeyen hissedarlar, Ç'elebi Doğan, Celal Doğan ve Şerafettin Doğan'ın işbu ilanın yayımı tanhınden itibaren varsa itirazlarını 7 günlük yasal siireye ilaveten 15 gün içinde ilgili merciye yapmaları, olmadığı takdirde bu süre sonunda kıymet takdirinin kesinleşmiş sayılacağı, kıymet takdın raporunun tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10.12.2001 Basın: 77629 ANKARA GAYRIMENKUL SATIŞ 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ Nüfus cüzdanı ve öğrenci kimlikkartımı kaybettim. Hükümsüzdür. HAKANDİRİK Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. YUNUS ATAC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog