Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18ARALIK2001SALI 8 KAVŞAK OZGEN ACAR "Buldozer" ve "Şatılla Kasabı" lakaplı Israıl Başbakanı Ariel Şaron'un "ne mal olduğunu" çok lyı bılıyoruz Kendısını 1982'de Lubnan'ın ışgalı sırasında Savunma Bakanı ıken Kudus'tetanımıştık Bu yıl başında, Şaron'un Fılıstın ıle Israıl'ı "barış yolunda 12'ye beş kala" noktasına getıren eskı Başbakan Ehud Barak'ı seçımde yeneceğını soyledıkten sonra, yazımızı şoyle noktalamıştık "Şaron, dıkey yuvarlanan bırfıçıyı, şarap değıl barut fıçısını andıran yuruyuşu ıle ıktıdara gelıyori" Anı Ankara zıyaretı oncesınde 31 Temmuz'dakı bır başka yazımızda ıse "Yaser Arafat1/ öldurmekten çekınmeyeceğı" kanımızı vurgulamıştık Yazgıları, Şaron (73) ıle Arafat'ı (72) Ingılız egemenlığı altındakı topraklarda kendı yeraltı orgutlerınde çarpışırlarken karşı karşıya getırmıştı Arafat 19 yaşındayken, doğduğu Mısır'dan sılah kaçırıyor, Şaron da aynı yaşta "Haganah" adlı yeraltı orgutunde Araplarakarşı sılah atıyordu Ingılızlerın "bolveyonet" o\gusu 194849 savaşından sonra Israıl devletını yaratırken Fılıstın devlete donuşemıyordu Şaron, 1950'lerdeMısır'a karşı çeşıtlı savaş ve yeraltı eylemlerınde un kazanmaya başladı Arafat ıse 1959'da "£/ Fatah" orgutu ıle Israıl'e karşı bağımsızlık mucadelesınde başrole çıkarak "Fılıstın sorununu" dunya gundemıne yerleştırdı Orduda "acımasızlığı" ıle yukselen Şaron'a karşılık Arafat 1964'te Fılıstınlılerı bağımsızlık yolunda "Fılıstın Kurtuluş Orgutu'nun (FKÖ)" şemsıyesı altında bırleştırerek başa geçtı Bu arada Arafat, uçak kaçırma eylemlerı ıle FKÖ'nun adını dunyaya daha guçlu duyurdu (Usame bin Ladin uçak kaçırma olaylarına 3 boyut ekleyerek FKÖ'nun ızınde olduğunu kanıtladı') Şaron'un 1973'te sıyasal yaşama geçmesınden bır yıl sonra Arafat, devlet başkanı olmadığı halde ustelık belınde tabancası ıle BM'de konuşan ılk sıyasal önder oldu Şaron, Savunma Bakanı olunca ılk ış olarak 1982'de FKÖ kamplarını dağıtmak amacıyla Lubnan'ı ışgal ettı (Şaron'u o ortamda Kudus'te tanıdık) Şaron yalnızca bır "şahın" değıl "kasap" olduğunu da Lubnan'dakı Sabra ve Şatılla goçmen kamplarında masum 2 bın Fılıstınlıyı oldurtmek le kanıtladı Israıl Mahkemesı, Şaron'un "dolaylı suçlu" olduğuna kararverdı Buolay Şaron'u bır sure sı D U N Y A V E T U R K I Y E dishabCacumhuriyet.com.tr Yeşiller Grubu'nun Isveçli üyesi Gahrton, ABTürkiye ilişkilerini Cumhuriyefz değerlendirdi Arafat ve Şaron'un Kesişen Yolları yasal yaşamdan uzaklaştırdı Doğal koşullarda boyle bır kararın, Şaron'un sıyasal yaşamının sonunu getırmesı gerekırdı Oysa Israıl sağının gozunde yuceldı Şaron 1990'da "kendı kımlığıne uygun olmayan" bır goreve, Imar Bakanlığı'na getırıldığınde pek çok kışı yanılmıştı Beyrut'ta oldurttuğu ya da başka ulkelerde yaşayan Fılıstınlı goçmenlerın toprakları olan Gaza ve Batı Yakası'nı Yahudı goçmenlere açaraktoplukonutyapımına başladı Fılıstınlıler topraklarına donecek gunu beklerken Şaron'un bu oldubıttısı ıle umutları sondu Şaron, herkesın yanılgısından dolayı o gunlerde koltuğunda kıs kıs guluyor olmalıydı Arafat, Korfez Savaşı gunlerınde bır hata yaptı Saddam Huseyin lehınde konuşunca, petrol zengını Korfez ulkelerının malı desteğınden yoksun kaldı Arafat, 1993'te kendısıne ve Izak Rabın'e "Nobel Barış ödulu "nu getıren "Oslo Barış Surecı "nın bırıncı aşama goruşmelerıne başladı Bugunku olayların tohumları Şaron'un 1999'da sağcı Lıkud partısının başına geçışı ıle atıldı Bugun olacaklar artık o gunden bellıydı Arafat, geçen yıl Israıl Başbakanı Ehud Barak'ın Kudus konusu dahıl pek çok konuda barış ıçın verdığı odunlerı ıçeren anlaşmafırsatını kaçırmakla, yaşamının en buyuk hatasını yaptı ABD Başkanı Bill Clınton'ın gıderayak Camp Davıd'de ıkı lıderarasındayaptığı aracılık goruşmelerınde barışa hıçbır zaman bu kadar yaklaşılmamıştı Arafat'ın sorunu, kendı ıçındekı aşırı gruplar Hamas, Islamı Cıhad gıbı orgutlerın baskılarını goğusleyemeyışınden kaynaklanıyordu Barış ıçın dıyalog surerken Şaron unune yakışır bır bıçımde ortada ne fol ne de yumurta varken Muslumanlarca kutsal El Aksa Camn'ne buldozer gıbı bır zıyaret yaptı O, Fılıstınlılerı çok lyı tanıyordu Amaç, Fılıstınlılerı tahrık etmek, teröru başlatmak ve Israıl halkına Arafat'ın "uzlaşmaz adam" olduğunu gostermektı Canlı bombalar, yumyen bombalar, patlayan bombalar dunya ekranlarına hemen hemen her gun Fılıstınlılerın "uzlaşmazlığı' olarak yansıdı Şaron, seçımden bırıncı partı çıkarak bugunku koalısyon hukumetını kurdu Bu olaylara dayanarak Şaron'un "barut fıçısı gıbı yuvarlanarak ıktıdara geleceğını" yazmıştık AB 'den muhalif bir ses ları konusunda Estonya, Macar azınlıkların hakları konusunda Slovakya AB'yı STOCKHOLM Avrupa ParlamenH/uro'ya, Avrupa Ordusu fıkrine karşı endıselcndıren aday ulkeler arasında tosu Yeşıller Grubu'nun Isveçlı uyesi Türkiye'de kamuoyunun bir bölümünolan Gahrton, Kıbrıs sorunu çözülmeden Per Cahrton, Kıbrıs sorunu çozulmede ıılkede yasanan ekonomiksosyal vb. Rum kesiminin AB'ye üye olmasımn da den Cıuncy Kıbrıs Rum kesımının Avsorunlardan kııı lıılnıak ıçiıı AB uyeliğirupa Bırlığı'ne (AB) uye olarak kabul hem bolgede hem de birlik içinde ne ihtiyaç olduğu şeklinde bir duşünce var. edılmesının bolgede olduğu kadar bırPeki, AB'nin Turkiye'ye ihdyacı var mı? dengeler açısından yanlış sonuçlar lık ıçindekı dengeler açısından da teh Bırlığın genışleme surecı ıçınde doğurabileceği görüşünde. lıke yaratacabıleceğı konusunda endıAB'nin 1 urkıye'ye ıhtıyacı olduğuna şelerı olduğunu soyledı ınanıyorum Iabıı eğer Turkıye AB'ye Turkıyc'nın AB uyesı olmasından yaBu yuzden uye ulkenın karar verme runtusunden uzaklaşacağına, daha az ıhtıyaç duyuyorsa kı belkı evet, ama na olduğunu belırten CJahrton, "Ancak gucunun bır kısmınm AB'ye geçtığı merkezıyetçı, daha çoğulcu ve çok kulbılemıyorum AB uyesı olmadan da yaTürkiye'nin AB kriterterini yerine getirşuphe goturmez Ancak dığer yandan turlu bır bırlık halıne geleceğıne ına şamak mumkun Ornek vernıek geremesi gerckiyor" dedı Avrupa (îuvenlık da orneğın tani uyelık durumunda Tur nıyorum Iabıı AB'nin Islama, Alrı kırse Norveç AB uyesı değıl ve şu anve Savunm<ı l'olıtıkası (AdSP) çerçevekıye, nufusundan oturu Almanya'nın arka'ya ve " ? dunya ulkeleııne karşı bır da lsveç'ten daha ıyı bır ekonomıye sadından AB ıçınde 2 buyuk uye ulke dıısınde bır Avrupa Ordusu oluşturmanın Hınstıyan kalesı olarak kalmasını ıstehıp Uyelığın getırdığı avantajların yarumuna gelerek Avrupa Komısyonu, yenler de var AiKak resmı olarak gereksız olduğunu belırten Gahrton, ABnında de/avantajlar da bulunuyor Parlamentosu ve Konseyf nde çok saAB'nin Turkıye'yı aday ulke olarak Turkıye ılışkısı, Kıbrıs ve Euro hdkkınGuney Kıbns Rum Yonetimi Ue AB yıda sandalyeye sahıp olacak, dolayıkabul ettığı de bır gerçek da CumhuriyeCın sorıılannı yamlladı arasında tam iıyelik yolunda müzakesıyla karar verme mekanızması ıçınde AB'ye uye olnıakla ulusal egemenliğin AB'nin aday ulkelerden ıstedığı dereler ilerli>or. Rum kesiminin adaylığıde guçlu hale gelecektır zarar gorduğiıne, ulusal kimligin bir olçiımokrası ve ınsan hakları krıterlennı yenı nasıl değcrlcndiriyorsunuı? de kaybolduğuna inanıyor musunuz? rıne getırmenız gerekıyor Kurt nufıısa Türkiye'de kamuoyunun biiyük bir Kısısel gorusumu soruyorsanı/, benhaklar konusu da var Bu konularda sakısını AB'nin, diğer aday ülkelcric kı Evet, bu bır olçude doğru AB deıe Kıbns sorunu çozıılmeden Rum kedece Turkıye eleştırılmıyor Aralarında yaslandığıııda Turkiye'ye karşı çifte ğışık konularda yasa çıkaıma ve karar siminin AB'ye tam uye olması, bolgede Romanya, Lıtvanya, Letonya'nın da bustandart uyguladığını düşünüyor... verme gucunu elınde tutmaktadır Uye olduğu kadar bırlık ıçınde de dengesızlunduğu bırçok aday ulke, demokrası ve ulkeler, bırlığın tıcaret, tanm, gıda gılık yaratabıleceğı şuphcsını taşıyorum So Ben I urkıye'nın AB uyesı olmasınınsan haklan konusunda AB tarafından lunlarından arınmıs ve butunleşınış bır bı alanlarındakı polıtıkalarına uyum dan yanayını Boylelıkle AB'nin sınırdıkkatle ızlenıyor Rus azınlıkların hakKıbns'ın uyclığıyle bırlıkte bır olçude 1 urlaı ının genışleyerek Hınstıyan kalesı gogostermek yukumluluğunu taşıyorlar kıye de dılıyle ve kulturuyle AB ıçınde yennı alacaktır Peki ya AGSP çerçevesinde kunılmava çalışaıı Avrupa Ordusu bolgede etkilı ve akrif bir n>l ustlenebilecek mi? Pek saıımıyorum Zaten Avrupa ürdusu'nun kurulmasına yonelık çalışmaları son • Amı Lörmroth'a derete gereksız buluyor ve bu fıkrın kotu olduğunu duşunugörc, Türkıye'yı ınsan yorum Bu tarz askerı orgutlenhakları ve me olarak zaten NATO var demokratikleşme Bence AB askerı kımlıkten konusunda cleştıren uzak, banşçıl ve sıvıl bırorganızasyon olarak kalmalıdır Isveç, Türkiye'nin bu 1 Ocak2002'den itibaren Isalanlarda gerekenleri vcc, Daninıarka ve Ingiltere dıyerine getirerek şuıda 12 AB uyesi, Euro'yu uyAvrupa Birliği'ne üye gulamaya sokuyor. Isveç halkının Euro'ya tepkisi nasıl? olmasını istiyor. Ben Euro'ya karşıyım ve tPEKYEZDANİ sanırım Isveç halkının yaklaşık yuzde 50'ye yakını da beSTOCKHOLM isveçlı nımle aynı duşuncede Euro sagazeteci ve Stockholm Unıdece paraların değışımı anlaversıtesı'nde oğretım gorevlıınını ta^ımıyor, ekonomık ve sı Prof Ami Lönnroth, ınsan polıtık bır sıstemın de parçası hakları ve demokratikleşme Bu açıdan alınan kararlar uye konusunda 1 urkıye'ye sık sık ulkelenn ıçınde bulunduğu ekoelestırı yonelten lsveç'ın aynomık knterlere gore değıl, bırL«nnn»th (sağda), "lurkiye'nin AB adaylıgı sürccini hızlandırmak için Turkiye'yle işbirliğinin nı /amanda Türkıye'yı AB lığın genel yapısına gore ayaruyesı olarak gormek ıstedığı gerekli'" olduğunu belirtti. FOJO Dluslararası Koordinatoru Romare de dcmokratik bir toplumun lanıyor Bırlık ıçınde de Almanoluşmasındamedyanınçokonemli birroluolduğunuvurguladı.([otoğraf İPEK Yl/DANl) nı soyledı ya ve Fransa etkilı ulkeler Islsveç'ın, Türkiye'nin AB'ye n AB ve AB hakkında nasıl ha istiyor" dedı Lönnroth, Isveç natoı u Jolıann Romare de deveç ıse daha utak ve bu yuzden gırmesının uzennde durduğuDışışlerı Bakanlığı'nın, Komokratık bır toplumun oluşber yazılacağına ılışkın bılgıkendı para bırımını kullanarak nu belırterek "Isvcç Türkiye'yi penhag krıtcrlerı konusunda masında medyanın çok oııemlendırmeyı amaçlaydiı semıneekononıısının zarar gormesını insan haklan ve duşünce ozgur nn ılk haftası İstanbul'da, ıkınTürkıye'yı sadeceeleştırmek lı rolu olduğunu belırterek seonlemeye çalışıyor lüğu konulannda eleştiriyor, yerine 1 urkıye'nın AB adaymınerın amacının gazetecılecı haftası Stockholm'de gerİsveç'te çok sayıda goçmen ancak aynı laınanda Türkiİığı surecını hızlandırmak ıçın rı "AB ga^teciligi" konusunçekleştırıldı var. Bu konuda i/lediğini/ IHIye'nin bu konularda bir an önI urkıye'yle ışbırhğı yapılmada bılgılendırmek olduğunu li bir politika var mı? 'Işbirliği yapüması gerek' sı gerektığını de duşundugu soyledı cc gerckli gelişıneleri kayde1 um goçmen çocukları İsnu soyledı dip AB uyesi olmasını da istiSemıneı lıderlerınden tsYabancı ve Turk uzmanla veç'te gıttıklerı okullarda kenyor" dedı veçlı gazeteci Lönnroth, lsBu duşunceden hareketle nn konuşmacı olarak katıldıdı dıllerını oğrenme hakkına veç'ın, 1 urkıye'nın AB'ye bakanlığın SİDA'yla goruşğı ıkı haftalık semınerde, "AvIsveç Uluslararası Gelışme sahıpler Buyuk kentlerın banruğunu, SİDA'nın da furkırupalı kimligi", "AB ve l'urIşbırhğı Ajansı (S tDA) ve Ga gırmesının uzerınde durdulıyolerınde yaşayan goçmenleye'de medya ve gazetecılık ğunu belırterek "IsveçTürkikiye lli^kilen", "Avnıpa Guvenzetecılerın tlen Lğıtımı Içın nn entegrasyon surecınde zorkonusunda bır şeyler yapıllik ve Savunma Folitikası" gıye'yi insan haklan ve düşünEnstıtu (1 ÜJÜ), ılk kez lur luklaryaşadıklan ve bıranlambı konuların yanı sıra "Isveçce özgürlügu konulannda eleş masını onerdığını belırten da toplumdan ızole edılmelerı kıye'den 20 gazetecıye AvruLönnroth, bunun uzenne kenli ve 1 iirk gazetecilerin bakıtiriyor, ancak aynı /amanda hâlâ buyuk bır sorun Genç nupa Bırlığı ve gazctecılıkle ıldılennın de bu semınerı duşından AB", "isveç Ga/vteciTürkiye'nin bu konularda bir hısun azlığından dolayı Kuzey gılı ıkı lıaltalık semıner duler Scndikası" gıbı konulara an önce gi'ii'kli {«elLşnıek'ri kay zenledıklerını anlattı Avrupa'nın goçmenlere ıhtıya/enledı Türkiye'nin AB'ye da yer verıldı dedip AB uyesi olmasını da FOJO Uluslararası Koordıcı olduğunu duşunuyorum adaylık surecınde gazetccıleMİNE ESEN Gazeteci ve Stockholm Ünlversitesi Öğretlm Görevllsl Lönnroth Isveç hem eleştiriyor hem destekliyor Savaş suçlusu Şaron yargılanmalı Arafat, yaşamı boyunca, gerek sel önderı Şeyh Ahmet Yassin'ı Israıl, gerek Arapların çeşıtlı suıkast evınde tutuklattıysa da Washınggırışımlerınden kurtulmasını bıldı ton önlemlerı yetersız buldu. AraŞaron'un tetıkledığı teror şu anda fat, Ecevıt'e "Sığınağımdan burnuartık bır savaşa dönüştu Şaron "Bu mu çıkaramıyorum kı gereklı onbır savaştır Sorumlusu da Aralemlerı alayım Her an keskın bır fat'tır" dıyor Bu sözlerden çok 6n Israıl nışancısının kurşununa hedef ce Şaron'un Arafat'tan kurtulmak ıs olabılınm" dıyordu Arafat'ın ısteğıteyeceğını yazmıştık Beklentımız nı Turk Dışışlerı Bakanlığı, ABD Dıgecıkmedı Karargâhı, helıkopterı şışlen'neıletıyordu, amasonuçdeIsraıl ordusunca bombalandı ve de ğışmıyordu. Beyaz Saray bu konubombalanıyor. Şaron, "Arafat artık da önemlı bır yanlış yapıyor Şabıttı" derken ron'un Islam koalısyon ordunyasında, tağı Şimon ozellıkle FılısPeres, "Aratın'de yarattıfat'abırşeyolğı umutsuzluk madığını, olsonucu 12 yaması duruşındakı Damunda koalısvid'ler dev yondan çekıGoliath'a karleceğını"açıkşı sapan kulladı. Şaron ıkı lanıyorlar Sahafta once pan kullanmaVVashıngton'a yan Bın Ladın gıderek ABD gıbılerı de (Heng Lıanhe Zadbad/Sıngapur) Başkanı GeorDunya Tıcaret ge W. Bush'un desteğını sağlayınMerkezı'nı, Pentagon'u bombalıca daha da şımardı yor Eğer Şaron'un "kasaplığı" olBu arada Başbakan Bülent Ecemasaydı acaba 11 Eylul olur muyvit, telefonla konuştuğu Arafat ve du? Şu anda bılınen gerçek, Oslo Şaron'u "savaşa son verecekbırbu Barış Surecı'nın artık rafa kaldırıldıluşma ıçın Turkıye'ye davet" ettı An ğıdır Fılıstın ıle Israıl arasında başcak Ecevıt'ın "Şaron'un Arafat'ı öllayan savaşın kuşkusuz tek suçludurmek ıstedığım" açıklaması, dun su varsa o da Şaron'dur Şaron yada, ozellıkle Araplar arasında yan"Uluslararası Savaş Suçluları Mahkılandı. ABD, Arafat'tan aşırı uçları kemesı'nde" yargılanmadıkça Ortorpulemesını ıstedı Hamas'ın dıntadoğu'ya barış gelmeyecektır. Kıbrıs neden Filistin değil! Bır an ıçın coğrafyada bır yer değışıklığını varsayalım! Kuzey Kıbns "Fılıstın", Guney Kıbrıs da "Israıl" olsaydı ne olurdu? Glafkos Klerides (82) Şaron gıbı Ingılızlere ve Turklere karşı savaşan EOKA yeraltı orgutunun kurucularındandı Rauf Denktaş (77) da Arafat gıbı Rumlara karşı TMT yeraltı orgutunu kurmuştu Adadakı her ıkı lıderde Şaron ve Arafat gıbı sılah, yeraltı orgutlenmesı ve uluslararası sıyasal entrıkalar ıçınde buyuyerek başa geçmışlerdı Ingılızler Ortadoğu'dan çekılırken Israıl'e kapıyı aralamaları gıbı, Kıbrıs'tan çekılırken adada hıçbır zaman egemen olmamış Rumlara da "fc>uyun/n"dememışler mıydı? 195860 anlaşmaları ıle adaya barış gelmıştı Ancak, Cumhurbaşkanı Başpıskopos Makaryos'un 1963'te anayasayı değıştırmek ıstemesının ardından Rumların katlıamı başlamamış mıydı'? Lefkoşa'da, banyoda masum anne ve çocukların oldurulElmek : oacar(5)superonlıne.com duğu "Kanlı Noel"\n yıldonumu bırkaç gun sonra anılmayacak mı? Daha sonrakı yıllarda Şaron'un kopyaları Kıbrıs'ta Turklere karşı benzerı eylemlerı uygulamadılarmı? 1974'te kukla Nikos Samson darbesıyle ada savaş alanına donmedı mı? Eğer 1974'te TBMM'nın "o/ur"uveTurkhukumetının talımatı ıle Turk Sılahlı Kuvvetlerı Kıbrıs'a gırmeseydı acaba adadakı Şaron'lar, Arafat'ları yok etmek ıçın eylemlerını surdurmeyecekler mıydı"? Bugun koyun postuna burunen Klerıdes'ın, dışlerınde kan ızı olan bır kurt olduğu ne çabuk unutuldu'? Eğer bugun Kıbns bır Fılıstın olmuyorsa, adada 27 yıldır kımsenın burnu kanamıyorsa, adaya savaş değıl, barış egemen ıse bunun tek nedenı oradakı Turk askerı değıl mıdır? Dolayısıyla Kıbrıs'ın geleceğını duşunenler "venp kurtulma"nm yetmeyeceğını de unutmamalıdırlar Arafat'a ovgu yağdıran sağcı ve solcu kalemlerın bu gerçeğı Denktaş açısından da gormelerı gerekmez mı? Fax: 0312. 442 79 90 Dosya No 2000/911 l.ıl Sulılınasına karar vcrılen gayrımenkıılıın cınsı, kıvmcti, adedi, evsafı: Maııısa ılı, lurgııtlu ılçesı, Yedıeylul Mahallesı. Nıl Sokak'la bulunan kapı ııumdrdsı 10 olaıı tdputla 1397 add, 18 parsclde kayıllı K X m2 mıktarındakı ıkı katlı kâgır ev olııp, parsel ıçerısınde 70 m2 cıvarında ıkı katlı bclonarmc tarzda mesken bına mevLUt olııp /emın katta ıkı oda salon nuıttak banyo ve W( nıevcut olııp, ust katta ıse ıkı oda salon mulfdk. banyo vc WC 'dcn ıbaıettır Flektrık vc suyu vardıı Taşınma/ın değeri: 12 000 000 000 Tl olup bonju hıssesı tamdır İnıar durunuı: Beledıye ınıar pl.ını ıc,ındcdır Satış şartları: I Satı^, 12 02 2002 gunu saal 14 00 (en 14 10'a kadar lurgııtlu lcra Mudurluğu'nde a<,ık arttırnıa sııretıyle yapıl.itaktır Bu aıttıımada tdhnıııı edılen kıyıııetın yu/de 7Vını ve ruçhanlı alacaklılaı varsa alacaklaıı mecmuunu ve salı^ masratlarını geı,mek •>arlı ıle ıhale olunııı Boyle bır bedelle dlıcı (.ıkmazsa, en ı,ok arttıranın (ddhhudu bakı kdlın.ık ^.ırlıyla 22 02 2002 gunu saal 14 OO'ten 14 10 a kadar ıkıncı aritımı.ıva ıjkarılaıaktıı Bu arttırmdcl.ı da ıuı,hanlı dldLdklılaıın alacağını ve tahmın edılen kıymetın "n40 ını ve sdtı^ masratlarını gevmesı ^artıyla en c,ok arttırana ıhale olunııı 2 Aıttıımaya ı^lııak ede LLkleım, tahmın edılen kıymetın yu/de 20 sı nıspctınde pey ak(,esı veya bu mıklar kadar nııllı bu bankanın temınat ınektubunu verınelerı lazııııclır Salış, peşın pdra ıledır, dlıcı ıstedıgınde 20 gunu gcçmemek U7ere mehıl verılebılır Tellalıye resmı ıhale pıılu tapıı Inırı, ve masrdfldrı alıcıya aıttır Bınkmıs veıgıleı satı^ bedelınden odenır KDV de alıcıya aıttır 1 Ipotek salııbı alacaklılarla dıgeı ılgılılerm (*) bu gayıınıenkul uzerındekı hakldrıııı lıususıyle faız ve masıafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgelerı ıle on beş gun ıçınde daıremı/e bıldıımeleıı lazımdıı Aksı takdırde hakları Idpu sıcılı ıle sdbıt olmddıkçd pdylaşmadan harıt, bırakılacaklardır 4 Satıs bedelı hemen veya verılen ıııulılet ıçınde odenmezse Lra ve Iflas Kdnunu rııın I H maddesı gcrcğınce ıhale teshedılır Ikı ıhale aıasındakı farktan ve yuzde 10 faızden alıcı ve kelılleıı nıesul tutuldcdk ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılerınden tahsıl edılecektır 1 Şaıtıidme, ılan tarıhındcn ıtıbaren hukesın gorebılmesı ıı,ın daırede açık olup masratı verıldığı lakdırde ısleyen alıcıya bıı oıııeğı gonderılebılıı 6 Sdtıyı ii,tırak edenlerın ^artnameyı gormııs ve munderecatını kabul etmı^ sa yılacakları baskaca bılgı alnıak ısteyenleıın 2000 9 | < i lal sayılı dosyd numdrasıyla mudurluğumu/e ba^vurmaları ılan olıınıır V) I 1 2001 (*) llgılıleı tabırıne ıılılak hakkı sahıpleıı dı dahıldır lîasın 77S01 TURGUTLU İCRA MİJDİJRLİJĞİJ'NpElN GAYRİMENKULLIN AÇ1K ARTTIRMA İLANI DİKİLt SDLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İZALEİ ŞÜYlf SATIŞ MEMURLUĞirNDAN Dosya No 2001 14 Satıs Dıkıh Sulh llukuk Mdhkemesı nın 21 02 2001 gun ve I999/S5 csdi, 2001/45 karar sayılı ılamı ıle satılnıasına karar verılen Dıkılı lsınelpasa Malı Burmalı (,esme mevkıı (Buınıalı Ç ıf)lık) 629 ada 2 parseldc kayıtlı 409 m2 arsa ı<,ınde avlulu kâgır ııı, ev (tapıı kaydında ıkı cv) Linsındcn olan taşınmazın tanıamı K.DV harn, 9 4^6 000 000 11 dcn (I)oku/ınılvardorivu7otu/altınıılyonlııa) satısı yapılataktır Satış şartlan: 1 Satış 04 02 2002 Pa/artesı gunu saal 10 00 ıle 10 10 arasında Dıkılı Adlıyesı yanııula bulunan Sevıııı IMudurluğu balıı,esınde vapılataktır Bu drttırnıada tahmın edılen kıymetın vu/de 71 ını ve ruı,hanlı alacaklılar vaısa ala<akları mecmuunu ve satış masrallarını gc\mck şartı ıle en ı,ok iritırana ıhale olunııı Boyle bır bedelle alıcı (,ıkma/sa, en çok arttıranın taahhudu bakı kalınak koşuluyla 14 02 2002 l'erşenıbe gunu aynı yer ve aynı saatleıde ıkınu aıttıınıa yapılataktır Bu arttırmada da ruçhanlı alaı.akiılnr ııı alacağını takdıı edılen kıymetın yu/de 40 ını ve satış masraflaıını geçmesı şartıyla en çok aıttırana ıhale olunur 2 Ihaleye ıştırak edecekleıın tahmın edılen kıymetın vu/de 20sı nıspetmde naktı veya nııllı bankanın temınat nıcktubunu vernıeleıı geıeknıekledıı Satış peşın para ıle olup ısteyen alıoıya 20 gunu geçiııenıck ıı/ere suıe veıılcbılıı Daınga tesmı, telIdlıye rcsmı, Katnıa l)eğer Veıgısı ve lapıı masranaıı aliLiya aıttır V Ipotek salııbı al.ıcakhlaıla dıgeı ılgılıleıın bu gayrımenkul uzerındekı haklarını taı/ \e masrafa daıı ıddıalaıını dayanağı bdgelerı ıle on beş gun ıt,ınde daıremı/e bıldıımelerı la/ımdıı Aksı takdırde haklaıı tapu sıtılı ıle sabıt olmadıkça paylaşma dan harıç bırakılaLaklardır 4 Satış bedelı hemen veva veıılen ıııulılet ıçınde odenme/ ıse IİK 133 maddesı gereğınce ıhale teshedılıı Ikı ıhale aıasındakı laıktan ve vu/de 10 taı/den alıcı ve kefıllerı mesul tutularak hıçbıı luıkıııe hacet kalmaksızın kendılerınden tahsıl olunur 5 Şartname daırede herkesın gorebılmesı ıçın açıktır Satışa ıştırak edenleım şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacakları fazla bılgı almak ısteyenlerın dosyasına muracaatları ılan olunur II I2 2OOI Basın 77781 KADIKÖY 2. SULH HUKÜK MAHKEMESİ^DEN DobyaNo 2001/887 Vası lay Mahkcmemı/ce verılen 1111 2001 tarıh ve 2001/887 891 [ K savılı ılamı ıle Kadıkoy I renkoy Mah de nufıısa kayıtlı Muslafa ve Suhevla oglu 19^2 d lu Alı bnıs Obakan M K 111 maddesı geıegınce vesayet allına alınardk, kcndısınc annesı Suheyla Obakan vası tayın edılıııış olup velayet hukumlerı tatbık edılmıştır Keyfıyet ılan olunur 13 11 2001 Basın 77181
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog