Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 SPOR spor(r/ cumhuriyet.com.tr JkkurFahı 1 18ARALIK2001 SALI Antren an yolund öldü SEDAT KURT DENİZLİ Denizlispor'un başarılı futbolcusu Doğan Seyfi,bayram tatilinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşaınını yitirdi. 21 yaşındaki futbolcunun dün yapılacak olan antrenmana katılmak üzere Nazilli'den yola çıktıktan kısa süre sonra trafik kazası geçirerek ölmesi, başta başkan Mustafa Baysal ve ftıtbolcular olmak üzere, tüm camiada derin bir şok etkisi yarattı. Olayı antrenmanda haber alan futbolcular çalışmalarını yarıda keserken, olaganüstü biraraya gelen yöneticiler, büyük üzüntüye boğuldular. Daha sonra yönetim, tekııik heyet ve futbolcular, Doğan Seyfi'nin cenazesini almak üzere Nazilli'ye hareket ettiler. Nazilli Devlet Hastanesi'nde ise tüm Denizlispor camiası gözyaşlarına hakim olamazken, teknik direktör Sakıp Özberk'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Başkan Mustafa Baysal yaptığı açıklamada, Doğan Seyfi'nin ölümünün kendilcrini perişan ettiğini belirterek, "Ne yazık ki Rama Denizjiisporlu Doğan Karar Ankara'ı geldi, maç 'tatiT oldu ARİFK1ZILYALIN Pazarakşamı saat 19.00'da oynanması gerekirken, olumsuz hava koşullan ve kar yağışı nedenıyle 'düne' ertelenen GalatasarayKocaelispor Süper Birinci Lig 16. hafta maçı, hakem IVIetin Tokat ve Futbol Federasyonu Ankara Bürosu'nun ortak karanyla ileri bir tarihe bırakıldı. Maçın nerede ve ne zanıan oynanacağı, Futbol Federasyonu Yönetıın Kurulu tarafndan belirlenecek. Rapor Tokat'tan erteleme başkentten Maçın 2. kez ertelenmesinde FIFA Kokartlı hakcm Metin Tokat'ın dün öğle saatlerınde Alı Samı Yen Stadfnda yaptığı incclemc büyük rol oynadı. Sabah saatlerinde 50 kadar stat görevlisinin başlattığı temizlik çalışmalannı denetleyen Tokat, zeminın iyıce bozulması üzerıne telefonla lutbol Federasyonu Ankara Bürosu'nu aradı. Önce sözlü, ardından da faks yolu ile yazılı raporunda, "Saha temi/Jemeleri zemine zarar verdiğinden ve bu çalışmalar devam ederse futbol alanının daha da bozulacağından maçın oynanmanıası uygun görülmüştür" ifadesine yer vercn Tokat, maçın ertelenmesi gcrekliliğıne dikkat çektı. Tokat'ın raporunda topun yerde zıplamadığı da belirtildi. Federasyon Ankara bürosundaki yetkililer de yönet G.SarayKocaeli Kocaellspordan tepkl: tanhe ertelendi Spor Servisi Galatasaray ile yapacakları maçın duıı ıkıııcı ke/ crtclenmesine Kocaelispor leknık Dircktörü llikmet Karaman, büyük tepkı gösterdi. Karaman, bu maçın Pazar akşamı da oynanabıleceğini vurgulayarak. "Ancak kasıtlı olarak hanrlık yapılmanıış, saha ha/ırlannıamış. Çünkü oynamak istenıiyorlar" dedı. Karşılaşmanın bugün (dün) neden ertelendiğiııi anlaınadıklarını ıfade eden Hıknıct Karaman. şöyle konuştu: "Bi/im2giinümÜ7. harap oldu. Bu büyük bir ayıp. Galatasaray maçıuynaınak için hiçbirşey yapınaınış. Bugün hava kötii degildi. Neden erlelendi anlamadık. Kğer (Saha balçık, bu nedenle oynanmaz) diyorlarsa, sadcce oııların sahası mı İMivle. Ui/inı Ki/f'(le\aplıgımı/ lig maçında da saha bö>leydi, aıııa o\ııadık." Maçın bıııulan sonra nerede ve nasıl oynayacağınınönemlı olmadıgını ıfade eden I lıkmet Karaman, kendilcrinin her şartta oyııayabılecekleriuı kaydctti. G. Saray oynamak istemedi zan Bayramı bize acı getirdi" dedı. Geııç futbolcuyu antrenmana beklerken, ölüm haberiylc sarsıldıklarını kaydeden Baysal, konuşmasını şöyle siirdiirdü: "Edirnespor'dan 2 yıl öncc transfer cttigimiz Doğan Scyfi, yalnız lütbolculugu ile değil, ccntilınenliği ilc dc tüm canıianın sevgilisi olmuştu. Ne diyecegimi/i bilenıiyonız. Yıkıldık. Ailesinin dc onayıyla, gerekeni yapacağız. Bu acıyı aıtık unutnıanuz mümkün değildir." AIi Sami Yen Stadı zemininde yapılan çalışmalar sonuç vermeyincc maç yinc ertelendi. melikteki, "Maçın erteleme yelkisi müsabakanııı başlamasından 2 saat öncesine kadar federasyona airtir" maddesı uyarınca maçın ilen bir tarihe bırakıldığını açıkladı. run stat zeminini maç oynanamaz bir hale getirdiğini kaydeden Güneri, "Eğer bu maç balçıkta oynansaydı çimler ölürdü. Şimdibile büyük zarar var" dedi. Chrlstoph Daum: I CSaray: Zenıin balçık oldu G.Saray'ın stattan sorumlu yöneticisi Osman Güneri, Alı Samı Yen Stadı zemininin bataklık haline gelnıesı nedeniyle Kocaeli maçının yeniden ertelendiğini söyledi. 40 gündür yağan yağmu Stadın uzerine Italya'dan örtü G.Saray Başkanı MehmetCansun, Alı Sami Yen Stadı'nın zemınin korunnıası için üzerine ltalya'dan özel örtü getirileceğini açıkladı. Futbolcular ise 2. erteleme karan üzerine salonda çalışıp evlerine gittiler. îki kupayı da istiyorum Spor Servisi leknik Direktorü Christoph Daum. süıeklı şampiyonluk hakkında konuşınaınasının I urkıyc Kupası ve lig şampıyonlıığunıı düşünmedığı anlamına geimemesi gerekiıgmi söyledi. Alman teknik adam, butıın Beşıklaşlılar'ın nıüınkün olan enbüyiık başanyı g<)rmek ıstedıklerını belirterek, " labii ki teknik direktör olarak bunu ben de istiyorum. Çok çalışarak gerçckleşccek birşcy. Ö/.cllikle gcııç oyunculardan oluşan lakımımiA ii/erlerinde bu şampiyonluk baskısını hissetmesinler diye ben şahsen bu baskıvı üstleniyorunı. Bu arada onlara gerekli bilgi ve becerileri öğretiyorum" dedi. Se7on başındaki 7ordönemeçten geçip ileriye dogru büyük bir mücadele örneği veren tüm oyıınuılaıın büyük bırövgüyü hakkettigiııı kaydeden Daum, mıithış bırseri yakaladıklarını da belırttı BASKETBOL Saporta mesaisi SanLacivertli ekip Diyarbakırspor deplasmanından çekiniyor F.Bahçe'de kaza endişesi Spor Scrvisi Fenerbahçe Teknik Dircktörü Mustafa Denizli. dün yaptığı antrenman öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Diyarbakırspor ile yapacakları ilk yarının son maçında dikkatli olmalannı vurgulayan Denizli, Diyarbakırspor maçında kazaya kurban gitmek istemedıklerini belirterek, "Hava koşullan iyi değil. İlk yarının son maçında dikkatli olmalıyız" dedı. Diyarbakırspor' un son hallalarda iyi oynadığını ifade eden Mustafa Denizli, "Rakibimizson haftalarda iyi sonuçlar alıyor. Ancak bi/ devreyi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" dıye konuştu. Denizli, sakatlıkları bulunan futbolculardan ikisinin dönüşünün çok yakın oldugunu ve sakatlann azalmasıyla rahatlayacaklarını söyledi. Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Diyarbakırspor maçı hazırlıklarına başladı. Kartopu oynayan futbolcuların olduklan görüldü. moralli Başkan alt yapıda F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırun, Dereağzf ndaki basketbol alt ya SporScrvisi Basketbolda Âvrııpa mesaisi yeııiden başlıyor. Kupalardaki ılk maçlar Saporta Kupası'nda oynanacak. Avrupa Raımundo Saporta Kupası'nda A Grubu'nda 8 puaıı vc averajla 2. sırada bulunan Türk lelekomspor, gruptaki 6. maçında, aynı puana sahip averajla 3. sıradaki Fransız rakibı Strasbourg l(i ılc bugün Ankara'da karşılaşacak. Atatürk Spor Sarayf ndaki ıııaç, saat 18.30'da başlayacak. Türk Telekomspor, ilk maçta rakibine deplasmanda 9384 yenilmişti. Ayııı kupada B Grubu'nda ılk 5 maçını da yitirerek 5 puanla grubun son sırasında bulunan Darüşşafaka, lstanbul'da, ilk maçta deplasmanda 8379 ycnildiği, grup 3'üncüsü Yunanıstan'ın BC l'anıonios SA Alina takımını ağırlayacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndakı maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT3'ten naklen yayımlanacak. Ülkerspor ve Efes ise maçlarını hafta ortasında oyııayacak pı tesıslerinı gezip sporcularla bayramlaştı. F.Bahçe Basketbol Alt Yapı sorumlularından Murat Yosmaoğlu tarafından karşılanan Yıldırım'a Cemil Turan ve Sarkan Acar da eşlik etti. AT YARIŞLARI/ Fikret Dağlıoğlu 1. KOfjU: F : Mıss f l ı e r (9), P: Machente l'ılle (8), P P : Rii/gargülü (11), S: Mıss Irem (10). 2.KOŞH: K : 0 z g ü n b e y (6). P: Halfetıbeyi (12), P P : Abbasışahıni (4), S: ^erelii (8). 3. KOŞH: K: S l a r d r e y f 5), P:Karamurat (1), P P : l'laya Dlaııca (6), S: Tahabey ( I ) . 4. KO!>li: V: Harıka Uiizel (8), P: Mıss (iardneı (10), P P : Mektepli (0), S: Bzau (2). 5. KOŞU: F: Artc Romaıuı (4), P: Gorkenıhan (5), P P : Kösrelı (S), S: Comft/'so ( I ) . 6. KO!>U: V: Mınecan (8). P: Agaoğlu (11). P P : lopkapı (d), S: Savvara (5). 7. KOŞH: F : Tango (6), P: Duşamaya (4), P P : ö z l e m c a n (2), S: Ciökhun (8), S S : elagio (10). 8. KOfjll: F : Hserkı/ı (14), P : l.ammtarra (10), PP: Albenazır (6), S: Yavuzhat (12) Güııüıı lkilisi 6. Kosu: K/l I.Çifte B a h i s : I. (,'ıfte. 9'6.1'nbela Bahis: 6.4.2.8.10. Beşiktoş'ta bayramlaşma Beşiktaş Yönetim Kurulu iiyeleri ile genel kurul üyekri Ramazan Bay ratnı'ııın 2. gününde Akaretler'deki kulüp binasında bir araya gelerek, bayramuşb. ALTILI GANYAN 5 3 6 8 10 9 2 4 5 8 1 8 6 14 10 6 Teknik Direktör Denizli futbolculanm uyardı G Ö R Ü Ş / HALİT DEKİNGÖK GÜRSOY: ARTIK GÜVENİMÎZ KALMADI İtalya ligindeki temsilcilerimiz Mehter Takımı Gibi Ramazanı geride bıraktık. Tutulan oruçlar ve ibadet ile aklandık, paklandık.. Tanrı'ya borcumuzu ödedik. Günahlarımız affoldu. Aman ne olur Tanrı'ya tekrar borçlanmasak. Fakat bir türlü olmuyor. Biz borçlanmaya alışmışız. Ramazanda, bir TV kanalında, bir camı hocasının, 33 rekatlık teravi namazını 7 dakikada kıldırdığını seyrettik. Bu, belki de Islam ülkelerınde bir rekor. Benim diyen sporcunun bile bu sürate ayak uydurması zor!. Bu şekil ibadet tarzı kutsal kitabımıza uygun mu değil mi? Biz ahkâm kesmeyelim. Diyanet Işlerı Başkanı, herhaldebunayanıtverecekdurumdadır. Sayın Nuri Öztürk'ün yorumunu almak da yerinde olur. Daum, ramazanda oruç tutan bazı futbolcularına karşı çıkmış. Bunu, medyadan öğreniyoruz. Vay canına... Daum, Müslüman mahallesınde salyangoz satıyor.. Top, her zaman fizik güç ile oynanmaz ki... Imangücüdeberaberolmalı... Daum, bununereden bilsin? Evrensel boyuttaki amaçlarımızı biz, çoğu zaman imanımızla kazanmadık mı? Oruç, fizik kondisyonu düşüremez, aksine güçlendırir!. Bazı büyük futbolcuların, zaman zaman Fethullah hocanın duasını aldıklarını duyduk ve biliyoruz. Bunlar, Türkiye'den sonra, diyarı küffardatop koşturdular. Yanı dualar yerinı buldu. Bizim kuşak futbolcuları da manevi değerlere çok önem verirlerdi. Maçlardan evvel topluca, Eyup Sultan'a gittiğimizi anımsıyorum. Bazı arkadaşlarımın, okunmuş, üflenmiş üçgen şeklindeki 'muska'y\ boyunlarına asmış olurlardı... örneğin merhum Melih Kotanca, dünyanın en süratli futbolcularından biri idi. Sabah, dekatlon yapıp öğleden sonra takıma girer ve gollerini atardı. Boynundaki muskanın kendisine yardımcı oldugunu söyler ve onu, boynundan hiç çıkarmazdı. Bursa'da birtakımın teknik direktorü ıdım. Takımın başkaptanı, maçtan evvel okuyup üfler ve de elindeki siyah tespihi, futbolcularının başından geçirirdi. Sonuçta; Türkiye şampiyonu olduk. Başkaptan, şampiyonluğumuzun soyunma odasında yapmış olduğu dualar sonunda gerçekleştiğini söylerdi... Biz, hâlâ bir inanç toplumuyuz. Bununla da övünüyoruz. Hükümetimiz de böyle oldugunu düşünüyor ki 2002 yılı bütçesinde eğitime 86, ibadete de 618 trilyon Türk Lirası ödenek koyuyor. Sonra da AB topluluğuna neden istenmiyoruz diye strese giriyoruz. Hakkımız var mı? Mehter takımı gibiyiz. lleriye de adım atıyoruz gerıye de. Trabzonspor'un Umit Davala fırsatı kaçınyor hakem öfkesi ren Gürsoy, konuşmasına şöyle devam ettı: "Maçm hakemi OrTltABZON Birınci Süper han Erdemir, küfürlü tezahuratuı Lig'de dün Gençlerbırlıği deplasardından anons yaptırıp, soyunma manıdan son dakikada yediği peodasına iniyor. Gençlerbirliği Başnaltı golüyle 11 'lik beraberlikle kanı Cavcav'da soyunma odasına dönen l'rabzonspor'da, kulüp asiniyor. Hakemle mücadele, kavga başkanı Ömer Gürsoy, "Türkiyapıyor ve hakem daha sonra maye'de hakem konusunda güven buçı yönetirkcn, ilgisi olıııayan bir penalııııı vardır" dedi. naltı karan veriyor. I üııı bunlara rağmen GençAvrupa'dakı ^ lerbirliği başkahakemlenn de ^ ^ "Hakem hatalan nı hakemi suçluhata yaptığmı H H Trabzonspor'u yor. Artık Türk ancak orada bir ^ ^ H ciddi Orailda hakemi güven güven bunalımı ^ / F etkiledi." sağlamakzorunnın yaijannıadıdadır." Bu sczon ligde istediklerı ğını ifade eden Gürsoy, "Türkibir konumda olmadıklarını da ifaye'de hakemler hata yaptığı /aman de eden Gürsoy, sözlerıni şöyle taarkasında kasıt aranıyor. Çünkü ınamladı: Bunu söylerken, birşcy hakemlere karşı güven bunalımı talep edcr konumda değiliz. Bunun var. Türk futbolunu yönetenler bu arkasına da sığıımııvoru/.. Bu hagüveni sağlamak zoruııdadırlar. kemler gökten zembille inseler daBıınun kaldınlması objeklif idahi bu güvensiz ortamda başarılı reylemümkündür" dıye konuştu. olacaklannı sannuyorum. Hiçbir Gençlerbirliği Kulübü Başkanı takımın bu konuda bir güveni Ilhan Cavcav'ın dünkii maçtaki yok." davranışlanna büyük tepki gösteOMERGUNER ROMA(AA)ltalya'ın Birinci Lig takımlarından AC Mılan'dakı tek Türk rutbolcu Ümit Davala, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği şansları iyi değerlendiremiyor. Geçen Pazar akşamı Roma karşısında alınan 1 NEYMÎŞ ABÜÜLKADİR YİJCELMAN Bildiğim Tek Şey Televızyonların ekranlarınayansımayan kendimıze göre spor sohbetlerımız oluyor. Bu sohbetlerde "o ne demiş", "bu ne demiş"\ asla masaya koymuyor, sporun genel felsefesıni, toplumsal ve psikolojik yanlarını tartışıyoruz. Yarım kalan sohbetleri de telefonlarla ortak konferans şeklınde yürütüyoruz.Bırbırimizın lafını kesmeden.tadına doyum olmayan keyifli sohbetler oluyor. Geçenlerde yıne böyle bir toplantıda sporcuların ve de ozellikle futbolcuların gıderek ağırlaşan kış koşullarında neler yapması gerektiğini tartıştık. Gundemı açtım, "Soğuklar geldı, kar bastırmak üzere. Futbolcular ağır koşullar altında neler yapmalı? Bırzamanlar trafik polıslerine kış günlerinde pekmez ve çikolata dağıtılırdı. Şimdilerde görmüyorum. Futbolcular da bu ortam içinde ne yapmalı, nasıl önlem almalı?" Içimızden bırı söz aldı: "ozellikle karbonhidratlara biraz daha ağırlık vermek, gerek." "Yani" dedım "Yani unlu yiyecekler, makarna, örneğin balve sizin dediğiniz gibi pekmez ve benzerleri gibi." Daha fazla uzatmayalım, başka konulara da geçtik... Sporun toplum ıçindekı yerinı, eğıtım, gençlik, aıle, rekreatif ve kitle olarak değehendirilmesine de değındık. Teker teker başlı başına uzun konular. Ama bılinmesi, öğrenilmesi gerekli şeyler. Tabii her şeyden once "hababam sistemini!" bir yana bırakıp bilimselliğı kabul etmek gerek. Geçen hafta Gençlik ve Spor Genel Müdürü sevgıli dost Kemal Mutlu'yu aradım. Bayramlaştık, derken genel mudurluğün eğıtim konusundaki yayınlarından söz açtım. "Çok yayınımız var, ama ilgilenenpekaz" dedı. Birbaktımkiarefegünükargodan iki paket dolusu kitap geldi. Ne güzel yayınlar, ne guzel konular, kalite yazarlar. Bugüne dek "Nasıl olur da bu yayınlardan haberim olmaz" diye kendı kendimden utandım. Şimdi onları içime sindire sindire okumaya başladım. Zamanı gelince bu bilgıleri siz okurlarımla da paylaşmak benım için büyük keyif olacak. Bu arada bilgi edınmek istediğinız konuları elektronik posta adresıme yazabilirsiniz. Mutlaka yanıt verir, aklım ermıyorsa bılen bırisıni öneririm. Sokrates'in bir tümcesı ile bugünü noktalıyorum. "Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir." Eposta: ayucelmancı yahoo.com Faks: (212) 5138595 0'lık yenilgiyle ligde 23 puanla 6. sıraya düşen AC Milan'da en kötüler arasında sporbasını Ümit Davala'yı gösterdi. En düşük puanın verildiği (4.5) Ümit Davala için basında yapılan yorumlarda, "Takımdaki en zayıf halkaydı. Etkisiz kaldı" denıldı. Emre unıutlu Sezon başında Italya'nın FC lııter takımına transfer olan Emre Belözoğlu, bu ülkeye giderken taşıdığı endişelerin hiçbirinin başına gelmediğini söyledi. Kendisine aıt ınternet sitesinde açıklama yapan yıldız futbolcu, transferi esnasında uyum sorunu, dil problemi ve yabancı düşmanlığı gibi çekincelerinin bulunduğunu kaydederek, "Hiçbiri başıma gelmcdi" dedi. Roma maçında kötüydü. Cünün I ç l n d e n • Hidayet Türkoğlu'nun 15 sayı attığı maçta Sacramento Kıngs Memphıs Cirızzlıcs'ı 10487 yendi. • Ikinci ve Üçüncii ['utbol Liglerinde öncekigün yapılması ge reken, aneak olıımsu/ hava koşullan nedeniyleeıtelenen karşı laşınalar23 Aralık Pazargünii yapılacak. • (iüres, Federasyonu, Tarilıi Kırkpınar Yaglı Giireşlen'ne katılacak pehlıvanlar ıçin, Olımpiyat Oyunları'nda uygulanan ba raj sistemıni getırıyor. • Şanlııırfa'dii dün koşulan at yarışlarında 8/6, 1, 7, 2, î. 4 altılı ganyanın kombınesini bilenler 540 milyon 370 biıı lira ikramiye kazandtlar. Arçelik, kazanmak istiyor SporServisiVoleybolda l' rkekler ve Bayanlat Avrupa Şaıııpıyonlarl igı'ndc yer alan 2 erkek ve 2 bayan I iirk takımı, gruplarındaki 3. maçlarını, bugün ve yarın Italyan rakipleriyle yapacak. Krkekler Avrupa îjampıyonlar Lıgı ((') (irııbıı'nda, 2 puaıı ve averajla 4. ve son sırada bulunan Arçelik, 3. maçında bugün Gebze'dekı Arçelik SporSalonıf nda, 3 puaıı ve averajla 2. sıradaki LubeBanca Macerata'yı ağırlayacak. Maç saat 17.30'da başlayacak. Erkeklerde T (D) Grubu'nda yine 2 puanla 4. ve son sırada yer alan Istaııbul Büyükşehır lklediyesi, kendisi gibi 2 puanla ve averajla 3. sırada bulunan Sisley Treviso takımıyla İtalya'da karşılaşaeak. Treviso kentındekı maçın haşlama saati 21.00. Bayanlarda ise (A) Grubu'nda ılk 2 maçını da kazanan 2 takım averajla lıder lbppapedretti Bergamo ile 2 durumdaki Eczacıbaşı, yarın ltalya'da zirve açısından önemlı bir mücadeleye çıkacaklar. Bergamo kentindeki maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog