Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18ARALIK2001 SALI 14 GüNÜN FlLMLERİ Ah Neredc 13.10 Interstar Güldürü Bursa'da oluran bir ailenin üç oğlu da Istanbul'da okumaktadır. En büyükleri tıp fakültesınde, diğerlerı ıse lıscdcdır. Aılcnın biitün fedakârlıklarına karşın eğıtım hayatları pek de parlak değıldır. Büyiik çocıık çapkınlıklar, ortanca kıımar, küçük kardeş ise siyasi eylemler peşindedir Yöıı: Orhan Aksoy. Oyn: Tarık Akan, Gülşen Bubıkoğlu (1975). Küçük... 16.00 TRT 1 Güldürü (Little Heroes) Charlıc, annc babası vc ıkı köpekleriyle beraber normal ve ınutlu bır hayat sürmektedir. Babası çalışnıakta olduğıı tiitün fabrikası aleyhine tanıkhk yapmaya çağırılır. Fabrika sahıplerı Harry'nın tanıkhk etmesinı önlemek ıçın Charlıe'yı kaçırıp şantaj yapmaya karar venrler. Bunun içın iki adam tııtarlar. Fakat Charlie'nin iki köpeği adamların başına dert olacaktır. Yön: Henri Charr. Oyn: Thomas üarner, Brad Sergı. Renkli... 16.00 TRT INT Melodram (Zm\ Işe gelmeyen müzıkalin solistı yenne sahneye v£2/ çıkarılan terzi kızının birlikte şarkı söylediği baş artistle aşk öyküsü. Orhan Aksoy'un yönettigi yapıtnın başrollerinde Gülşen Bubıkoğlu, Erol Evgın, Izzet Günay ve Adıle Naşıt oynuyor (1980). £ JliJiJli V NTV 09.10 MJLA JL U J ^ l cumtv(« cumhuriyet.com.tr Çocuklarda ağız sağlığı TV Servisi "Bayramda Sağlık" programında, şişmanlık, çocuklarda ağız ve diş sağlığı konu ediliyor. Yaptma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesı lindokrinoloji vc Beslenme Metabolizması uzmanı Prof. Dr. Üstün Konıgan, Islanbul Tıp Fakültesi Diyabet Bilitn Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Dinçcağ ile Istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi KorayGençay katılıyor. Özgürlüklere yelken açmak Kanal D 00 15 Amistad / Yönetmen: Steven Spielberg / Senaryo: David Franzoni / Görüntü: Janusz Kaminski / Müzik: John VVilliams / Oyuncular: Morgan Freeman, Nigel Hawthorne, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthevv McConaughey, Pete Postlethvvaite, Anna Paquin / 1997 ABD yapımı, 155 dakika. TV Servisi "Amistad", kitapların söz etmediği tarihi bir olayın canlandırması; tarih 1839. lspanyol bandıralı La Amistad (Dostluk) adlı teknede 53 Sierra Leoneli siyahi köle Küba'ya götürülüyor. Gemide aniden bir şeyler değişiyor, kölelcr isyan çıkartıp tekneye hakim oluyor ve rotayı Afhka'ya, özgürlüğe doğru yöneltiyorlar. Ancak geminin yönetimi için sağ bıraktıklan iki Ispanyol, tekneyi bölgede dolaştırıyor ve sonunda bir Amerikan askeri gemisi onları durduruyor; köleler korsanlık yapmaktan ve Ispanyol mürettebatı öldürmekten hakim önüne çıkanlıyor. Bir serüven filmi gibi başlayıp sonra bir adalet dramına dönüşüyor "Amistad". Mahkemede dillerini kimsenin bilemediği isyancı zencilcrin köle olarak doğmadıklan, dolayısıyla Amerikan kanunlanna göre özgürlükleri için mücadele etnıe haklarının bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu arada Ispanyol kraliçe ABD'den kölelerını geri isteyince iki ülke arasında politik bir sorun oluyor özgürlük savaşçılan. Sonunda köleleri savunmak, eski başkanlardan, hukukçu John Quincy Adams'a(Hopkins)düşüyor... Köleliği yasaklamış Kuzey Amerika'daki adalet ruhuna, kolonicilik ve köle ticaretine şöyle bir dokunduktan sonra denıokrasi dersi vermek yerine scyircilerin arasına oturup onlan heyecanlandırarak, öykünün tiplerini kendi mekânlarında minik gerçekleriyle de inceleyerek filmi götürmeyi deniyor Spielberg; "Schindler'in Listesi", "Güneş Imaparatorluğu" gibi tarihe yıne destansı bir gözle bakıyor ve kımseleri fazla üzmeden öyküyü anlatıp bitiriyor. Bir dönem, senaryosunda fikir hırsızlığı olduğu iddiasıylaçokkonuşulan "Amistad", Spielberg'ün yine de en önemli filmlerinden biri; Hollywood'un yaramaz çocuğunun ciddı konulara eğildiğinde iyi şeyler yapabileceğini ispatlaması açısından da önemli. Hopkins genelde Hollywood filmlerindeki rollerinde pek ciddi olamadığından yakınmıştır. Ancak bu kez çok uzun süren mahkeme sahnesinde hayli ciddi davranıp "al da oyna" gibi sunulmuş bölümün hakkını fazlasıyla veriyor. TRT2 10.35 @ Salako 17.40 Interstar Güldürü Kız kaçınp dağa çıkararak raslantı sonucu eşkıya olan saf, korkak, beceriksiz bir köy delikanlısının güldiirüsü. Atıf Yılmaz'ın Ertem Eğılmez ve Sadık Şendıl'ın senaryosundan çektığı fılm, eşkıya gerçeğıne yeni bir bakış getıren, yerel motitler içinde iyikötü insan ilişkilerinin irdelendiğı düzeyli bır eşkıya taşlaması. Baijrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren, Oktar Durukan, Talat Gözbak, Ihsan Yüce gibı oyuncular yer alıyor (1974). UNICEF kartlan TV Servisi "külrür.net.trt"nin bugünkii bölümü, tıyatro sanatçısı Aykut Oray'ın sunumuyla ekrana geliyor. Yapımda ilk olarak, pop müzik sanalçısı Ayşcgül Aldinç'le "Ayşegül fâtap'ta" adlı İcitabı üzenne yapılan söyleşi yer alıyor. Programın "Işin Doğrusu" bölümünde ise Unicef kartlan ele alınıyor. Volkan 19.00 CINE 5 Macera (Volcano) I.os Angeles, tarihboyuncabirçok dogal felakete sahne olmuştur. Fakal bıı kez kenti bekleyen felaket, her zamankınden çok daha büyüktür. Beklenmedik bır anda kentın ortasında daha önce bıhnmeyen bir volkan t'aalıyete geçer. Volkantüm kenti yokedebilecek güçtedir. Bu, kimsenin beklenıedigi birfelakettir ve Doğal AfetlerBürosu, felaketin büyüklügü kan,ısında çaresız kalır. Los Angclcs üoğal Afetler Bürosu'nun başında bulunan Mike Roark ıse yardımcıları ıle birlikte bır yandaıı lavların yayılmasını engellemeye çalışırken dıger yandaıı da görevı yiizünden ayrı kaldıgı karıbi ıle kızına ulaşmaya çalıı>ır. Yön: Mıck Jackson. Oyuncular: Tommy Lee Jones, Anne Heche, Gaby llotfmann, Don Cheadle (1997 ABD, 99 dk). Afrika Kaplam 20.40 Interstar Macera /TI\ (Who Anı 1) CIA, yenı geliştirilmis enerjı ^£2/ kaynagını korumak içın özel bir komando bırlıgı kurar. Afrika ormanlarında bulunan bu enerjı reaktörünü korunıası için görevlendirılen birligin ba^ına Jackie Chan getirilir... Yön: Jackie Chan, Benny Chan. Oyuncular: Jackie Chan, Mıraı Yamamoto, Mıchcllc Ferre (1998 HongK.ong, 117 dk). 21.00 / CNBCe / Grotesk Ayrıntı yanda tv8 12.15 Yıldızlar'ın konusu' 'Deli Yürek' tanıtılıyor TV Servisi "Stüdyo Movieplex"in konukları, "Deli Yürek" filminin yönetmeni Osman Sınav ve başrol oyuncusu Kenan tmirzalıoğlu.. Sevinı Gözay'ın sunduğu yapımda ayrıca, Londra Film Festivali 'nde büyiik bir başan kazanan Robert Altman'ın filmi "Gosford Park" da tanıtılıyor. Japon ordusu TV Servisi Belgesel yapım "Yıldızlar"da, bu hafta, Japon Öz Savunma Kuvvetleri konu ediliyor. Ciazetcci Tuncer Bahçivan'ın sunduğu yapımda, Japon Savunma Akademisi, Japon bayan subay adaylarından geleneksel davulşovu, Japon askerlcrinin uzakdoğu savunma sanatlarından görüntüler ekrana geliyor. • atv, 01.20 Enfazla istek alan bölümler TV Servisi Cüneyt Özdemir'in sunduğu " 5 N İ K " , izleyicilerden istek alan bölümlerle ekrana geliyor. Programda, Nilüfer Hatemi "Fevzi Çaknıak'ın GünlüklerTnden satır aralarında kalmış tarihi gercekleri anlalırken, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi görme özürlü Sevda Bozbeyli ise hayata bakış açısını dile getiriyor. • C'ATV Türk, 18.10 Sesli Düşünenler1 Say'la söyleşi TV Servisi Ünlü piyanist Faal Say, "Sesli Düşünenler"e konuk oluyor. Sedef Kabaş'ın sunduğu yapımda, "Fazıl Say'ın başansında ailcsiniıı, hocalannın ve yurtdışı deneyimlerinin nasıl katkısı oldu" sorusuna yanıt aranırken, ünlü müzisyenle yarışmalann hayatındakı önemi üzerine söyleşi yapılıyor. • tv8, 19.15 Kuzey'in Çocuğu 21.00 CINE 5 Dram (Kcvinofthe North) Alaska'nın karçöllerınde iki azımlı genç altın arayıcısı Frank Lıvengoot ve NValter Manley, başlarına geleceklerden habersiz kar lırtınasıııa karşı mücadele ederek yüriirler. Fakat peijlerinde oldukları altın, çok iyi dost olan bu ikiliyi zamanla birbirlerıne düşman edecektir. Sonunda, VValterbirçığınaltındakalarakölür. Frank ıse zaferın tadını çıkarır. Bu olayın ardından uzun yıllar geçer ve Kevin Manley bir seyahat acentesınde satış sorumlusu olarak çahşmaktadır. Yön: Bob Spiers. Oyn: Mark Braııdon, Natasha Henstridge, Skeet Ulrieh (2001 Kanada Ingıltere, 90 dk). CNNTürk 19.05 'SoruCevap' TV Servisi Sinema oyuncusu Sharon Stone'nun aşın spor nedeniyle geçirdiği beyın ameliyatının ardından tıp doktorlannın "Stone Sendromu" diye adlandırdıklan rahatsızlık, "SoruCevap" ta ele alınıyor. Yavıız Baydar'ın sunduğu yapımda, Stone Sendromu'nun ne olduğu, sağhklı spor yapmanın koşullarının ne olduğu, kimlerin hangi sporları yapmasının doğru olacağı, sporbeslcnmc vc uyku dengesinin nasıl olması gerektiği gibi konularda bilgi veriliyor. Programa, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Baskanı Prof. Abidin Kayserilioğlu ve Hillside City Club Spor Yöneticisi Serhat Sıdal katılıyor. Malikânede dönen oyun TV Servisi 1949'da, Sir Hugo Coal'un (Bates), şatoya benzer malikânesindeyiz; Sir Coal gününün büyük bölümünü özel laboratuvarında dinozorlar ü/crine çalışmalar yaparak geçiriyor. Bu arada Amcrikalı güzel kansı Harriett de (Russell), bir yandan evi çekip çevirirken dığer yandan yaşamın getirdiğı monotonluğa çare bulmakla meşgul.Harrıett'in imdadına kısa süre sonra baş hizmetçi Fledge (Sting) yetişiyor ve onu kollarına alarak tesclli ediyor. Ancak baş hizmetçi pek tekin bıri değil; bir süre sonra evin kızının (Heady) sevgilisi ortadan kayboluyor ve cesedi domu/.ların arasında bulunuyor. Cinayeti kimin çözeceğı beklenırken baş hizmetçının karısı (Sryler) ılgınç bir adım atıyor... Film, tam bir "türler harmanı"; ama bir ana başlık vermek gerekirse "kara komedi" demek daha uygun. Can Boreu 21.00 Kanal 6 Macera (OneGood'Hırn)Güçlü ve başarılı bır ışadarnı olan Matt Forest, 10 yıl önce kendısını ölümden kurtaran Simon'la kafjila^ır Simon ordudan ayrılmıştır ve Matt ona olan can burcunu ödemek ister. Yönetmen: Tony Randel. Oyuncular: James Remar, Suzy Amıs (1996 ABD, 90 dk). Onunla... 21.15 MovieMax Güldürü (Onc Night at McCooPs) 'Onunla Bir Gece' fılminde, McCool's barında bır araya gelen dört kujinın öyküsü anlatılıyor. Yapımın başrollerınde Lıv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Michael Doııglas rol alıyor (2001 ABD, 89 dk). Postacı 22.35 TRT INT Güldürü Adeın adlı bir postacının, evlenmelerine izin vermeyen sevdiğı kızın abısıni dıze getırışınin öyküsü. Memduh Ün'ün yönetimınde Fatma Girik, Kemal Sıınal ve Erdal özyağcılar var (1983). CNBCe 21.00 Grotesk Grotesque / Yönetmen: John Paul Davidson / Oyuncular: Alan Bates, Theresa Russell, Sting, Lena Heady, Trude Styler / 1996hgiltere, 94 dk. © Parfüm 22.35 CINE 5 Dram (Parfume) Lorenzo Mancmi, kısa bır süre sonra ölcccğını ögrenen uluslararası üne sahip bır modacıdır. Bu nedenle uzun süreden beri konuşmadıgı eski kansı ve dostu ile barışmaya karar verır. Ayrıca oglu ve aynı zamanda varısı olan Marıo ile arasındaki ılışkıyı düzeltmeye kararlıdır. Öliimünden sonra aile işlerine tekstil kralı J.B.'yi karıştırmaması için oglunu ikna etmeye çalışır. Yön: Michael Rymer. Oyn: Paul Sorvino, Sonia Braga, ) l eterGallangher,JaredHarns(2001 ABD, 106 dk). SevKardeşim23.20 Interstar Duygusal Çalıştıgı fabrikanın patronunun ogluna âşık olan bir işçi kızın öyküsü. Ertem Egilmez'in yönettigi filmdc, Hülya Koçyığit, l'ank Akan, Münırözkul gıbi oyuncular rol alıyor (1972). Gelinin Babası 2 23.40 atv Duygusal (Father of the Bride 2) Kızının ve eşinin hamilc olduğunu öğrenen George, kendini bır baba olarak çok yaşh, büyükbaba olarak da çok genç görmektedir. Birde, kmnın düğün hazırlıklarını yapan Franck'ın gelip anne adaylarııun hazırlıklarını koordine etmeye kalkışması Cieorge'u lyıce çileden çıkartır... Yön: Charles Shyer. Oyn: Steve Martın, Diane Keaton, Martin Short (1995 ABD, 106 dk). Tv 07.00 Yarınlar Bizım 09.00 Gun Orta l sında Bayram 11.00 Yerli Film: Köşe I Kapmaca 12.35 Dizi: Bizım Evin Hallerı 13.30 Turkıye Bayramlaşıyor 15.00 Benny Hıll Show 15.30 Sirk 16.00 Yabancı Film: Küçük Kahramanlar 17.30 Bay Şaşkının Maceraları 18.15 ödüle Bak ödüle 18.50 Konser: Neşet Ertaş 19.25 Dizı: Ayrılsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı: Çıçek Taksı 21.25 Üzgunum Leyla 22.25 Akşam Sefası 23.30 Gecenin Işıkları 00.30 Yabancı Film: Yıldızların Kitabı (0 312 490 43 00). 09.05 Kültur Sanat Rehberi 10.35 kulI tür.net.trt 11.10 Spor 11.30 Haber l 12.10 Mini Konser 12.35 Sağlık Olsun 13.35 Gündem 14.35 Güne Düşen 15.05 Tüketici Dünyası 15.35 Kultür Sanat Rehberi 16.10 Yurt Bultenı 17.35 Buyuteç 18.10 Dunya Gun demi 18.35 7 Metre 19.00 Haber 20.00 Akşama Dogru 20.25 Denizli Belgeseli 21.10 45 Dakika 22.05 Uyuyan Güzel 24.00 Gun Biterken (0 212 259 72 75). 07.05Muzik07.30Tepedeki Işık08.00 Yerli Film: Bitirimler Sınıfı 09.30 Dort Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Çizgi Film: VVonderfull Galaxy of Oz 12.05 GAP FM 13.00 Gide Gide GAP 13.59 TRT 3'e Geçiş 14.00 Dünya Bılardo Şampiyonası 16.00 Lıllehammer Kış Olimpiyatları Artistik Patina) Erkekler Serbest Prog 16.55 Lillehammer Kış Olimpiyatları Bayanlar Slalom 17.40 Lillehamer Kış Olimpiyatları Senkronize Tekler Fınalı 19.00 DaruşşafakaPanıonıos Basketbol Karşılaşması 20.40 Lig özetlerı 23.35 Kapanış. 06.00 Açıköğretim Lisesı lletişim ve Rehberlik Ders Programı 09.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Prg 10.00 Anadolu Unıversetısı Açıkoğretım Fakültesı Ders Proramı 12.50 At Yarışları 16.40 Konser Muazzez Ersoy 17.30 THMTSM Bayram Özel Programı 18.30 Açık llköğretim Okulu lletişim ve Rehberlik ve Ders Programı 19.30 Açık öğretim Lısesi lletişim ve Rehberlik Ders Prg. 21.30 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesi Ders Programı 00.20 Tur kü Şölenı 01.45 Türküler Bizi Söyler. 09.00 Gün Ortasında Bayram 11.00 Yerli Film: Köşe Kapmaca 12.35 Dizı: Bizim Evin Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Turkıye Bayramlaşıyor 15.05 Dızr Yedıtepe Istanbul 16.00 Yabancı Film: Renkli Dünyalar 17.30 Oyun Havaları 18.15 ödüle Bak ödüle 18.50 Konser 19.25 Dızi: Ayrılsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Dızı: Karakolda Ayna Var 21.35 THM Bayram Özel Programı 22.35 Yerli Film: Postacı 24.00 45 Dakika 00.45 Klıpler 01.00 Haberler. 'TRT) İDt 07.00 Bayram Sabahı 09.00 Çızgı Fılm Kuşa ğı11.15 Yerli Film: Üç Sevgili 13.00 Haber 13.15 Yabancı Film: Ormanın Kitabı 3 15.10 Eyvah Kızım Buyudu 16.10 Sevımlı Kahramanlar 17.00 Haber 17.50 Vay m 10.00 NılPrense 21 I V 3 I 1 0 3 0 Sabah •" Keyfi 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm: Conan 14.00 A'dan Z'ye 16.50 Dızı. Sarıl Bana 17.55 Dızı: Marıa Mercedes 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor Ha09.15 Dizi: Cesur ve Guzel 09.45 Yarışrna. Yenı Hugo 10.30 Klıp 2001 12.15Lezzet Saatı 13.15 Çızgi Film Kuşağı 14.45 Gormediklerınız Duymadıklannız 15.30 Dızr Hayat Bağlan 16.30 Yerli Film: Öksüzler 18.30 Dızı: 09.10 Bayramda Sağhk 11.35 E Net 11.50 NTV' ye Sorun 12.25 Spor 13.10 Islam Dunyası 14.10 NTV'ye Sorun 14.50 ENet 15.10 Belgesel: Islam Dunyası 16.00 Haber 16.05 National Geographıc 17.00 Haberler 17.10 Gece Gunduz 17.25 Arçelık PROGRAMLARI 09.15 Karalama Defterı 11.10 Perspektif 13.00 A|ans 13.35 6. Vıtes 14.20 artinfo 15.15 Sinema Günlerı 16.10 Sesler ve Renkler 17.00 Manşet 18.10 5N 1K 19.05 Soru Cevap 20.00 Bugun 20.40 Spor 21.15 Şımdi Reklamlar 22.05 32. Gun (Bayram) 23.00 Edıtör 23.40 Spor 00.10 5N 1K 01.00 Haber (0 212 478 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.05 Başkentten 10.20 Yabancı Film: Çılgın Modeller 12.00 Haberler 12.15 Studyo Movıeplex 13.35 Tatil Rehberi 14.20 Faruk Saraç Defılesı 15.00 Haberler 15.20 SKY 16.15 Netıket 17.00 Haberler 17.25 Yorumsuz 19.15 Sesli Düşünenler 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Packshot 22.05 Bakış 24.00 Haber Masası 00.40 Spor Turu 01.10 Netıket (0 212 288 51 52). 09.30 Çizgi Fılm Kuşağı 11.10 Yerli Film: SeherVakti 12.30 Sağlıkla Randevu 13.10 Adrenalın 14.00 Yerli Film: Assolist 15.30 Dizi: Şampiyon 16.20 Armonı 17.00 Haberler 17.10 Çızgı Film Kuşağı 18.30 Dızı Azerak Aılesı 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor Gunluğü 20.40 Damlalar 21.50 Yerli Film: Hayroş 23.10 Ramazan Bayramı Özel Programı 24.00 Basket Dünyası 00.50 Gece Haber 01.00 Belgesel: Dıyardan Dıyara (0 212 313 50 00). 09.30 Gizemli Okyanuslar 10.00 Fırtına Alarmı 11.00 Everest 12.00 Inşaat Harikaları 13.00 Süper Strüktürler 14.00 Uzay 15.00 Gizemli Dunya 16.00 Uzaklardakı Afrika 16.30 Vahşi Doğanın Veterinerleri 17.00 Avustralya Güncesi 18.00 Neanderthal'in Kaderı 19.00 Doğan Güneşe Doğru 20.00 GeçmışinTıtkiları: EasterAdası 21.00 Muhteşem Mısırlılar 22.00 Sıradışı Makineler 23.00 Gizemli Dünya (0 212 288 75 75). 09.00 Klasik Müzik: Gala From Berlin 1998 1 0 ° 0 Yabancı Film: The BlackOrchid 12.00 Çızgi Film: Simpsons 12.30 Dizi: Seınfield 13.00 Dizi: Dharma ve Greg 13.30 Dızi: Two Guys 14.00 Konser: Janet Jackson 15.00 Yabancı Film: Brassed Off 17.00 Info özel 18.00 Dizı: Passions 19.00 Dizi: Get Real 20.00 Dızr Parker Levvıs 20.30 Dızi: Evlı ve Çocuklu 21.00 Yabancı Film: Grotesk 23.00 Klasik Müzik: Brahms Symphonies 3 24.00 Yabancı Film: Alışveriş (0 212 330 01 01). Anam Vay 18.30 Dızi Vahşı Guzel 19.30 Haber Bultenı 20.35 Çarkıfelek 22.00 Eve Doğru 23.30 Dizi: Efsane Kahraman 00.15 Yabancı Film: Amistad 02.40 Bu Gece 02.50 Yabancı Film: Çöller Melikesi (0 212 215 51 11). ber 20.00 Dızı: Hayat Bağlan 21.15 Bayram özel Eğlence Programı 23.40 Yabancı Film: Gelinin Babası 2 01.20 Belgesel: Yıldızlar 02.40 Bayram Özel Eğlence Programı 02.00 Haber 04.40 Belgesel: Habercı (0 212 291 10 00) Deli Yürek 19.30 Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Kim 500 Mılyar İster 21.45 Tele Köle 22.45 Bayram Konserı: Emel Sayın Muazzez Abacı Konserı 23.45 Birı Bızi Gozetlıyor 00.30 Âlem 01.45 Haber Hattı 02.15 Yabancı Film: Kara Cuma (0 212 355 01 01). Macareta Voleybol Karşılaşması (Canh) 19.10 Yakın Plan 19.35 Spor Gündemı 20.00 Haber 20.15 Günlük Hayat 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.00 24 Saat 22.40 Spor Gecesı 23.05 Afganıstan Operasyonu: 2. Perde 24.00 24 Saat 00.15 Spor 00.30 Futbol Yıldızları (0 212 335 00 00). li Film: Salako 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Star Spor 20.40 Yabancı Film: Afrika Kaplam 23.20 Yerli Film: Sev Kardeşim 01.00 Gece Hattı 01.20 Eurostar 02.30 Star Haber (0 212 448 80 00). şu 17.00 Turkıyem Yarışıyor 18.00 Dızı: Bizım Ev 19.00 Ana Haber 20.00 Dizı: Eltiler 21.00 Dizı: Benim İçın Ağlama 22.00 Ikıncı Hayat 24.00 Keşıf 01.00 Gece Haberı 01.30 Mehtaplı Geceler (0 212 454 56 00). Hrt © Abşveriş 24.00 CNBCe Macera (Shopping) Yakın gelecekte bır Ingıliz kentinde geçen film, çalıntı arabalarla soygun yapan bır çetenın iki liderinı ve başlarından geçen olayları ekrana getiriyor. Yön: Paul Anderson. Oyıv Sadie Frost, Jude Law (1994 Ingiltere, 105 dk). 00.15 / Kanal D / Amistad Ayrıntı yanda #ITV 08.50 Yabancı Fılm: Tıtanik 11.35 Yabancı Film: Mavı Korku 13.15 Yabancı Film: Mumya 15.15 Yabancı Fılm: Anadan Doğma 16.40 Cıne Sinema 17.20 Yabancı Fılm: Belah Aşk 19.00 Yabancı Fılm: Volkan 20.45 Haber (Şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Kuzeyin Çocuğu 22.35 Yabancı Film: Parfüm 00.25 Cine5 Haber (0 212 336 15 15) ^ ^ 09.30 Papatya Falı 11.00 Müzik Sepetı 12.30 C u i | Kahve Molası 14.00 Gönül Bahçesı 16.00 ^ * Kum Saatı 17.30 Ferah Ferah 19.00 Önce Sağhk 19.30 Mehmet Ah'nın Tavukları 20.00 Dızi: Zonta 21.00 Haber 23.00 23 Saat 23.30 Savaş Abı 24.00 En İyi Klipler 01.30 Gece Kuşağı (0 212 256 82 82) MEDICAL 12.05 Sağhkh Urunler 15.05 Terapi 16.05 Hoş Geldin Bebek 18.05 Galactica CHANNCL 19.30 Sağhk Olsun 20.05 Nabız 21.05 K.aiDinız ve Sız 22.30 Uzmandan Uzmana 00.30 Yaşam Özgürlüktür 01.30 Hayatın Renkleri (0 216 428 08 50). Bayramda Saglılc canlıŞişmanlık. diyabet, çocuklarcla ağız ve diş sağlığı hakkında soruları uzmanlar yanıtlıyor Yddızlann Kitabı 00.30 TRT 1 Dram (77\ (TheBookofStars) löyaşındakı Mary.abla> 3 / sı Penny'le birlikte ucuzbırapartman daıresınde yasamaktadır. Ölümcül bır hastalığa yakalanan Mary, çocukluğununherdakikasınıntadına vararak ya$ar. Evin içinde yarattıgı sihirli diinyasında lıayallere dalar. Ablası Penny ıse, dışardakı zor hayattan kaçıp evı bır sığınak olarak görür. Kızkardeşının hayal ve hatıralar dünyasını da fark etmektedir. Yönetmen: Michael Miner. Oyuncular: Mary Stııart Masterson, Jena Malone (1999 ABD, 90 dk). • 07.00 Çızgi Fılm: Te) mel Reıs 09.00 Yerli Film: Yayla Kızı 10.40 Aydın Havası 13.00 Gun Ortası 13.10 Yerli Film: Ah Nerede 15.00 Uçü Birarada 17.10 Çizgi Fılm: Simsala 17.40 Yer0 ^ 09.30 Donence 10. ğOKT 30 Esra Özmen'le *• Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Klıp Shop 13.30 Yuva Maya Lezzetlerı 14.00 Yaşamak Guzel Şey 15.30 Yerli Film: Fırtına Ku 14:1 NTV'ye Sorun Celal Pir ile canlı yayın Günlük Hayat Futbol ve taraftarlık. Candan Erçetin Izleyln Orta Değmez Verli 14.00 Macera Burada Başhyor 14.30 Vahşı M Dünyada Yolculuk 15.00 Köpekbahğı Doktorları 16.00Çol Golu 17.00 Kayıp Dünyalar 18.00 Macera Burada Başhyor 18.30 Vahşı Dünyada Yolculuk 19.00 Israil Semalarında 20.00 Doğumdan ölüme 21.00 Meslek Sahıbı Köpekler 22.00 Gizemli Dünya 23.00 Mayaların Gızernı (0212 293 00 68).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog