Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

17ARALIK2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER ABİKÖ toplantısı Istanbul'da • ANKARA (AA)Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in ekim ayında Brükserde önerdiği ve birçok devlet tarafindan destek gören ABİKÖ toplantısı, 12 Şubat 2OO2'dc tstanbul'da yapılacak. Toplantıda IKÖ ve AB üyesi ülkeler ilk kez siyasi bir platformda bir araya gelmiş olacak. Toplantıda "Politika ve medya", "Diyalog merkezinin kurulması", "Siyasi ve kültürel farklılıklan engelleyecek hareket planı oluşturulması" gibi bazı başlıklann ele alınması bekleniyor. dishab(" cumhuriyet.com.tr Ladin kuşatmayı yardı TORA BORA (Ajanslar) A fganistan'daki Doğu lttifakı, ABD uçaklannın yoğun bombardımanı eşliğinde Tora Bora bölgesindeki son El Kaide mevzisini de ele geçirdiğıni, ancak Usaıııe bin Ladin'in Tora Bora dağlannda olmadığını açıkladı. Böylece Usame bin Ladin avında, Tora Bora mağaralarındaki arayış sonuçsuz kalmıs oldu. ABD savunma yetkilileri düne kadar, başına 25 milyon dolar ödül ko El Kaide'ye karşı dün zafer ilan eden Doğu İttifakı: Ladin, ToraBora'da değil BICAK SIRTI EROL MANtSALI Azgelişmiş Ülkenin Aydmı... Yorgun Savaşçı... Aydın aydındır, azgelişmiş ülkede şöyle, gelişmiş ülkede böyle olmaz. Aydın her yerde aynıdır. Aynı bakar, aynı görür... çünkü ölçüleri, mantığı, ilkeleri aynıdır. Hiçbir şey beklemeden insanlığın mutluluğuna adanan bir ömür, aydınlık bir kafa, insana ve insanlığa saygı. Bunun içinde, özgürlükler, demokrasi, iktisadi refah, gelir bölüşümü, toplumsal güvence ve toplumsal haklar vardır. Gelişmiş ülke olsun, azgelişmiş ülke olsun aydın, bu felsefe, bu meşguliyet, bu bakış açısı içindedir. Işte, "aydının bu küresel ortak ölçüleri, aydının gelişmiş ve azgelişmiş ülkede farklı olmasını gerektirir". Aydın önce yakın çevresine, kendi toplumuna, kendi ülkesine ve sonunda dünyaya bakar. Ondan sonra da evrene... Bir Fransız aydını için önce Fransa'da gözüne ilişenler, sonra da dünyada gözüne takılanlar vardır. Bunu mutlaka, Fransa önce gelir diye de algılamamak gerekir; bu bir öncelik değil ağırlık meselesidir. Insanlar doğası gereği önce bir adım önlerine, daha sonra da iki adım önlerine bakarlar. Bu bir bakıma, mekân algılamanın ya da "aidiyet" meselesinin bir sonucudur... Kışın kalın, yazın da ince giyinmekgibi bir şey... Bu bir çelişki değildir; aksine, aydın olmanın vazgeçilmez bir sonucudur. Aynı zamanda aydının kaderini de oluşturur... Azgelişmiş ülkede aydının koşulları daha ağırdır, gündemi daha kabarıktır; ve aydın burada daha da yalnızdır. Adı üzerinde, azgelişmişliğin çelişkileri ve sorunları bu ülkenin gerçek aydınlarının kaderini, yalnızlığın kaderi ile birleştirir. • •• Gelişmiş ülkenin aydını kendi toplumunda güçlü bir orta sınıf görür; demokrasi, toplumsal haklar yerli yerindedir. 25 ya da 30 bin dolar kişi başına yıllık ortalama gelir topluma egemendi. Bir Fransız ya da Kanadalı aydın için çevresi "iyi" koşullarla donatılmıştır. Biraz daha genelleştireyim: Batı Avrupa'nın ya da Kanada'nın aydını fakirlikten, işsizlikten, demokrasiden, gelir bölüşümünden pek şikâyet edemez. Dünya genelinde büyük sorunlar yaşanırken Batı kulübü içindeki bir aydın için "daha marjinal" şikâyet konuları vardır. Çevre, teknolojinin zararları, postmodernizm, üçüncü cinsin sorunları önde gelen iştigal alanları olabilir. Azgelişmiş ülkenin aydını ise fakirlik kısırdöngüsünün nasıl aşılacağını, toplumsal demokrasinin nasıl kurulacağını, Batı'nın gelişmiş ve egemen kapitalist dünyası ile nasıl mücadele edileceğini ya da nasıl yarışılacağını düşünmek zorundadır. önceliklerini bu tür toplumsal sorunlar oluşturur. Adaletsiz ve acımasız dünya düzeni içinde ezilen bir toplumun içinde bulunan azgelişmiş ülkenin aydını çevresine baktığı zaman geniş kesimlerin çaresizlik içinde kıvrandığını görür. Azgelişmiş ülkedeki aydın çok şanssızdır dal Fransa'daki, Kanada'daki gibi çevresinde geniş bir "destekçi kesim" bulamaz. Fransa'da aydın Fransız orta sınıfının bir parçasıdır: "Yukan orta sınıfta" da olsa bundan hiçbir rahatsızhk duymaz. Yüksek refah, sosyal haklar ve dengeler, siyasi güç dengeleri, Fransa'daki aydını "rahatlatan" unsurlardır. Çevresi ile "fazla uğraşmasına" gerek yoktur; çogunluk mutludur. Ya azgelişmiş ülkedeki aydın? örneğin Türkiye'de bir aydın, Fransız, Kanadalı, Isveçli aydından çok farklı durumdadır. Ezilen halkının, toplumunun sorunları "öncelikli" konularını oluşturur. Iç siyasal sistemin bozukluğu, toplumsal demokrasinin çalışmaması, göstermelik demokrasi adı altında "dar bir çevrenin" siyasal güce ve ekonomik kaynaklara egemen olması karşısında tutum almak zorundadır. Toplumsal demokrasi çabası vardır. Toplumsal demokrasinin beraberinde demokratik hakların yerleştirilmesi meselesi vardır. Iç dengeleri bozan "dışardaki güç odaklarına karşı" mücadelesi vardır. Ister bilim adamı, ister sanatçı, ister yazar olsun gerçek bir aydının gündeminin başındayeralan sorunlar bunlardır. Fransız ya da Kanadalı aydın için bunların hiçbiri gündemde değildir. Olsa olsa "küresel boyuttaki Batı aydınlan" için söz konusu olabilir. Bunların da toplam aydınlar içindeki ağırlıkları ve sayıları sınırlıdır. Sınırlı olmamış olsaydı, zaten dünya bu hale düşmezdi! • •• Evet Türkiye'de de, Ingiltere'de de aydın aydındır. Ama öncelikleri oldukça farklıdır. Azgelişmiş ülkedekinin misyonu "bir savaşçıyı" andırır. Çünkü onun ezilen toplumu silahlar, savaşlar ve baskı sonucu bu hale gelmiştir. O bozuk düzenin değiştirilmesi de kolay olmayacaktır. Batı Kapitalizmi'nde patronlar da, işçiler de "dışardan sağladıklannı" paylaşarak ortak bir çıkar zemini oluşturmuşlardır. Bir tarafta ortalama yıllık gelirin 30 bin, öbür tarafta sadece bin olması bile bu "ortaklığı" apaçık göstermektedir. Azgelişmiş ülkenin aydını ise kendi önceliklerini oluşturan konuların siyasal ve sosyal keskinleşmeleri karşısında daha da bunalıyor. Daha yalnız, kendi eliti ile de uğraşmak zorunda olan; dışardaki savaşı, küreselleşme ile daha da büyüyen bir savaşçı. .. hem içerde, hem de dışarda savaşmak zorunda olan bir insan oluyor azgelişmiş ülkenin aydını. Yani yorgun savaşçı... • ABD düne kadar Bin Ladin'in Tora Bora'da bulunduğuna inanıyordu. Ancak son gelen haberler Bin Ladin'in bölgeyi terk ettiğini gösteriyor. Povvell da "Yerini bilmiyomz" dedi. nan Ladin'in Tora Bora dağlannda saklandığına inandıklarını söylüyorlardı. ABD, aralık baijindan beri dikkatlerini, Celalabad'ın güneyindeki bu dağlık bölgeye yöneltmişti. Ancak El Kaide güçlerine saldın düzenleyen yerel aşiretlcrin olusturduğu üoğu lttifakı'nın komutanlarından Muhaııımed Zaman, dün, şiddetli çatışmaların ardından El Kaide'ye karşı zaferlerini ilan ederken Bin Ladin'in "burada olmadığınr da açıkladı. ABD Dışışlen Bakanı Colin Powell da, Bin Ladin'in yerini bılmediklen ni söyledi. Povvell, "AfganistaıTda mı, yoksa Pakistan'a mı geçti bilmiyonız, ancak yakın takipteyi/." dedi. Bin Ladin'in Tora Bora'yı terk ettiği yönünde, geçen haftadan beri çeşıtli haberler geliyordu. 'El Kaide kaçıyor' Hindistan Pakistan'ı suçladı • YENİDELHİ(AA)Hindistan polisi, perşembe günü parlamentoya düzenlenen saldından Pakistan istihbarat servisini sorumlu tuttu. Polis yetkilisi Ajai Raj Sharma, saldın sırasında öldürülen 5 saldırganın hepsinin Pakistan vatandaşı olduğunu belirtti ve 13 kişinin öldüğü olayla ilgili olarak 4 kişinin tutuklanarak sorguya alındığını söyledi. Sharma, "Araştırmalanmız Pakistan istihbarat servisinin olayla bağlantılı olduğunu gösteriyor" dedi. Zaman, "Biitün El Kaide militanlannı toprağmuzdan temizledik. İşimizi yapük" diye konuştu. Doğu lttifakı'nın komutanı Zaman, Tora Bora'daki son mevzinin alınması sırasında çıkan çatışmalarda 200'den fazla El Kaide militanını öldürdüklerini, 25 militanın yakalandığını bildirdi. Zaman, son mevzinin de ele geçirilmesiyle birlikte Afganistan'ın doğusundaki Nangarhareyaletinin Usame bin Ladin'in El Kaide örgütünden tamamcn temizlendiğini belirtti. Bir başka Doğu lttifakı yetkilisi de 500 kadar El Kaide mılilanının kaçtığını, ancak saklanacak bir yerleri olmadığını söyledi. Bölgedekı halkın El Kaide militanlarının saklanmasına yardım ettikleri takdirde öldürülecekleri konusunda tehdit edildiği belirtiliyor. El Kaide üyelerinin, Pakistan'a geçmeye çalışacağı sanılıyor. Doğu lttifakı'nın "zafer kazandık" açıklamasına karşın, dün akşam saatlerinde Tora Bora'ya yönelik ABD bombardımanının yeniden başlaması, dikkat çekti.Bağımsız kaynaklar, kesin zafer açıklamasına temkinli yaklaşıyor. Afgan komutanlardan Hacı Musa dağlık bölgede önceki günden beri süHER ŞEYE KARŞIN BAYRAM KâbillUer Taleban sonrasındaki Uk bayramda, Kuzey lttifakı yla bayramlaştüar. ren şiddetli çatışmalarda 5060 El Kaide üyesi öldürüldüğünü söyledi. "Evleıf" sığuımacı kampları olan nıilyonlarca Afgan da her şeye karşın bayranı scvincini yaşadı. (Fotoğraf: AP) Londra'ya saldın planı bulundu • LONDRA(AA)tngiltere'de yayımlanan The Observer gazetesi, El Kaide'nin, Kandahar'daki bir eğitim merkezinde, Londra'da bir noklaya düzenlenmesi planlanan saldın taslaklarımn ele geçirildiğini iddia etti. Haberde, Londra'nın, ticaretin yoğun olduğu Moorgate bölgesine yapılması planlanan saldınnm, bir kitapçıkta şema halinde gösterildiği yazıldı. tngilizce yazılan taslağın 80 sayfadan oluştuğu ve bir araç içine yerleştirilen bombaların nasıl patlatılacağının aşanıa aşama anlatıldığı belirtildi. Cem, Rumsfeld'in lıızuıa yetişemecli RUMSFELD: AFCAN TOPRACINDA CÖZÜMÜZ YOK Dış Haberler Servisi ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfcld, ülkesınin Afganistan toprağında gözü olmadığını söyledi. Rumsfeld, 20 yıldan fazla bir süredir Afganistan' ı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu. Başkent Kâbil yakınlanndaki Bagram hava üssünde Afganistan geçici hükümetinin başına getirilen Hamid Karzai ile buluşan Rumsfeld, Karzai'yc, "En başından beri buradaki operasyonlarunızın Afganistan'a, Afgan halkına ve bir dine karşı olmadığını açık biçimde ortaya koymaya çahşük. Bu (operasyon) terurizme karşıydı" dedi. Rumsfeld, "ABD'nin toprakta gözü yok. Burada bulunuşumuzun temel amacı ülkeden teröristleri armak ve terorizmin hamisi olmayan bir hükümet kurulması" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Dışişleri Bakanı tsmailCem, üç gün sürecek Pakistan ve Afganistan ziyaretine başladı. Afganistan operasyonunun başlamasının ardından bu ülkeyi ziyaret edecek ilk dışişleri bakanı olmak isteyen Cem, ABD Dışişleri Bakanı Donald Rumsfeld' in hizına yetişemedi. Rumsfeld, Cem Türkiye'den hareket etmeden önce Afganistan'a indi. Cem, Esenboğa Havaalanf nda yaptığı açıklamada, Afganistan ziyaretinin amacının Türk milleti ile Afgan milletinin Şeker Bayramı'nda bir araya gelmesi olduğunu söyledi. Cem, Türkiye'nin en iyi dileklerini Afgan halkına ulaştıracağını kaydetti. Afganistan'ın, Türkiye'nin dünya ve Orta Asya'ya bakışında önemli yer ruttuğuna işaret eden • Afganistan operasyonunun başlamasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk bakan olmak isteyen lsmail Cem, ABD'li meslektaşı Rumsfeld'in hızına yetişemedi. Rumsfeld ise Cem Türkiye'den hareket etmeden önce Afganistan'a indi. Cem, Atatürk'ün Afganistan' ın önemini çok önceden fark ederek bu ülkeyle ilişkilere ağırlık verdiğini, kendilerinin de onun açtığı yoldan ilerleyerek bu çabalan devam ettirmek amacıyla çalıştıklannı kaydetti. Cem, "Umanm bu ziyaret iki halk, iki millet için önümüzdeki dönemde yeni bir başlangıç olacak ve iki milletin yaranna sonuçlar getirecektir" diye konuştu. Pakistan'da Dışişleri Bakanı Abdül Settar ile görüşeceğini belirten Cem'in bugün Afganistan'ın başkenti Kâbil'e geçmesi bekleniyor. Ziyareti sırasında Türkiye'nin Kâbil Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yapacaklannı kaydeden Cem, fırsat bulduklan takdirde Atatürk Hastanesi'ni de ziyaret edeceklerini ve bazı Afgan temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi. Cem, yanlannda Kızılay'ın tıbbi malzeme yardımlan ile TRT'nin Afgan RadyoTelevizyon Kurumu'na armağan ettiği teknik malzemeyi de götürdüklerini belirtti. Cem'e ziyaretüıde Genelkurmay Harekât ve Planlama Dairesi Başkanı Tümgeneral Beldr Kalyoncu, Dışişleri Bakanlığı Afganistan Koordinatörü Aydemir Erman ve Türkiye'nin yeni Kâbil Büyükelçisi Müfit Özdeş eşlik ediyor. ACIKAYBIMIZ Üniversitemiz ElektrikElektronik Fakültesi emekli öğretim üyelerindcn Prof. Dr. YILMAZTOKAD'ı 15 Aralık Cumartesi günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 17 Aralık 2001 Pazartesi saat 10.00'da Işık Üniversitesi'nde yapılacak töreni müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Ailesine, yakınlanna, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ camiasına, öğrencilerine başsağlığı dileriz. t.T.Ü. REKTÖRLÜĞÜ KARŞIYAKA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/13 Davacı lzSu tarafından davalı Nezir Aktaş, Malımut Aktaş aleyhine açmış olduğu lescil davasının dııruşmaları sonunda verılen kararın davalılura ilanen tebliği gerektiğinden karar aşağıda çıkarılmıştır. Knnır: Kamulaştırma Yasasrnın 17. maddesı gereğinee Çiğli ilçesi, B. Çiğli Mahallesi'nde kain (Atmaca mevkıinde) 247 no'lu parselden ekli istimlak krokısinde kırmızı kalemle gösterilen 86 m2'lik bölüm ve 5464 nN'lıı parselden yine eklı krokili raporda kırmı/ı kalemle boyalı olarak gösterilen 364.50 m2'lık kısmın bu parsellerden ifrazı ile davacı idare adına tapuya tesciline, gerı kalan parsel bölümlerinin davalılar iizerınde bırakılmasına, ilam harcı pesin almdığından mahsubuna, davacı yaranna tarife geregince takdır edilen 67.500.000.TL maktu vekâlet ücrcti ile davacı tarafından bu dava nedeniyle sarf edilen 64.350.000.TL yargılaına giderinin davalılardan alınıp davacıya verilmesinc, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğ u n d a Yargıtay yolu acık o l m a k ü z e r e v e r ı l e n 18.10.2001 tarihlı karann davalılar M. Nezir Aktaş ve Mahnuıt Aktaş'a ilanen teblığ edılerck tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kararı temyız ctmedığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen teblıg olunur. Basın: 76154 Dosya No 1999/1557 Satılmasına karar vcrilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: I Çine Karakollar köyü, Karayeı mevkiinde kâin tapunun 358 parselinde kayıtlı 14.600 m2 mıktannda kuyulu tarlanın 7000/14.600 hissesı köy yerleşik alanına yakın kısmen kunılu, tııılı, her türlü sulu ziraat yapmaya elverişli taban arazi nıteliğindedir. 7000/14.600 hissesi 7.000.000.000 TL değerindedir. Saat: 10.0010.35 arası 2 Aynı yer köy ıçi mevkiinde kâin tapunun 1409 parselinde kayıtlı 1.141 ın2 ınıktarındaki taşınmazın 400/1141 hissesi taşınmaz, eski AydınÇıne şosesi iı/eriıule hulunmakıadır. laşınmaz üzerinde avlulu kâgir ev mevcuttur. Ev biriket yapı ahşap doğramalı ve sıvalıdır. Borçluya aıttir. 400/1141 hissesi üzerindeki evle birlıkte l.400.000.000.Ti:dir. Saat 10.4010.55 arası. Satış şartlan: 1 Satış, 22.01.2002 günü saat 10.20'den 10.55'c kadar Çine Belcdiyesi ilan odasında açık arttırma sureliyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuıınu ve satış masrallarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, cn çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 01.02.2002 C'ııma günü bclediye ilan odasında saat 09.40'ta ıkincı artlıımaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu mıklar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen nıüddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzdc 40'ını bulması ve satış isleyenin alacağına rüçhanı olan alacakların loplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masratlarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa salış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın leminat mektubunu vcrmelerı lazımdır. Satış, peşin para ıledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere melııl verılebılir. Tellalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrallan alıcıya aittır. Birıkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını lıususıyle fai/ ve masrafa dair olan iddialarını dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmcleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabıt olmadıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Ihaleye katılıp daha sonra ihale bcdelini yatırmamak suretiyle ıhalenın tcshınc sebep olan tüm alıcılar ve kefillerı, leklif ettikleri bedcl ile son ihale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır İhale t'arkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu lark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrati verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebihr. 6 Satışa işlirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderccatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1999/1557 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06.12.2001 (•) llgililer tabirine irtit'ak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 76878 ÇtNE tCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKULLJN AÇIK ARITIRMAİLANI BEYOĞLU 31. NOTERLİĞt'NDEN İLANEN TEBLtGAT Konu: Noterliğimızin 19. 10.2001 tarih, 49158 yev. no'lu ıhtarnamesinin ilanen tehliği hakkında Noterligimizden tasdikli 19. 10.2001 tarıh, 49158 yev. no'lu ve Finansbank AŞ vekili Av. Ayhan Ögen tarafından keşide edilen ihtarname muhataplara tebliğ için 19.10.2001 tarihinde Noterliğimizce Mecidiyeköy I'IT Müdürlüğü'ne verilmiştir. PTT Müdürlüğü'nden gelen mazbataya göre muhataplara lebligal yapılanıamıştır. Bu itıbarla 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince Noterliğimizce tasdıkı yapılan 19.10.2001 tarih, 49158 yev. no'lu ihtarnamesinin Türkiye genelınde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine ve yayımlanan ilanın bir ay süre ile Notcrliğımı/ ilan tahtasına asılmasına, muhataplarına lebligmin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmıs sayılmasına, bu suretle kanunda yazılan ilanen tebligat keyfiyetının yerine getirilmesine tarafımdan karar verilmiştir. İlanen leblıgatın Konusu Beyoğlu 31. Notcrliği'nden tasdikli 19.10.2001 tarih, 49158 yev. sayılı ıhtarnamesi Beyoğlu 31. Noteıliği'ne Keşideci: Finansbank AŞ, Büyükdcrc Cad. No:129 Mecidiyeköylstanbuj Vekili: Av. Ayhan Ögen (aynı adreste) Muhataplar 1 Zehra Semiramis Antay, Ihlamur Yolu, Mannara Apt. No:71/3 NişanlaşıIstanbul 2 l.eyla llandan Tıırhan, Yunusağa Sok. No:2l/4 Hmirganlstanbul 3 llatice Sema luğrul, llüsrevgerede Cad. No: 104/4 leşvıkiyelstanbul 4 Nesrin Tuğrııl, llüsrevgerede Cad. No: 104/4 Teşvikiyelstanbul, llakkayümlü Sok. No:29 Hmirganlslanbul Konusu: Aşağıdaki hususların muhataplara tcbliğine ilişkin ihbarımızdır. Muhataplar ile müvekkil banka arasında mün'akıt 30.09.1998 başlangıç larihli ve 7 yıl 3 ay süreli kıra sözleşmesine istinaden tapuda Istanbul ili, Lminönü ilçesi, Nuruosmanıye Caddesi 34 pafta, 289 ada, 1 parselde kayıllı I bağımsız bölüm no'lu açık adresi Nuruosmanıye Cad. No:7478 Cagaloğlulslanbul olan taşınmaz banka şubcsı olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır. Bankamızca görülen lüzum üzerinc yukarıda anılan laşınmaza ilişkin 30.09.1998 başlangıç tarihlı kira sö/leşmesını ışbu ıhtarnamenin tebliğinden itibaren 3 aylık sürenın sonu ilibariyle feshettiğimizi vc anılan taşınmazı tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre sonunda lahliye ile aynı gün boş olarak teslim edeceğimizi, taşınmaza ait anahtaıhırın bu (aıilıte mecurda muhataplara teslim edılecegini, bu tarihte teslim alınmadığı takdirde analıların teslim cdilmış sayılacağını, tüm hakluıımı/ saklı kalmak kaydı ile ıhbar ederiz. Sayın Noter, Işin önemi ve müstacelıyetı bakımından işbu ihtaınamenın muhataplaıın tüm adreslerine APS olarak tebliğ edılnıesini, bir nüshasının dairenızde saklanmasını, tebliğ şerlıh bir nüshasının da (arafımıza iadesini saygılarımızla rıca ederım. Finansbank AŞ Vekili Av. Ayhan ögen Basın: 77221 BUSE MACÎT Dosya No: 2001/665 Davacı Bureka Metal llolding AS vekılı tarafındun davalılar Ziya Kurttepeli vârıslerı l//ettin Fırat, Melis Aykan, Ahnıct Aykan, lıııal Aykan, (îöniil Llçı. Yüeel Kurllepelı aleyhlerine açılan Hfegaz Tic. Lld. Şti.'nin yeniden tıcarct sıcıline kayılı ile tasf'iyenin lamamlanması, tasfiye harici kalan gayrımenkulün n K ' n i n 447 maddcsi gereğınce hısselerı oraııında ortaklara taksımi davasında verilen karar gcreğince, Ankara l'icaret Sicıl Müdürliigü'nün 12766 sicil numaralı Kfa (l.fe) Ga/ Tic. l.td. Stı.'nın ihyasına, Bu lıususun masraflarının davacı larafça karşılanmak suretiyle Ankara lıcarel SİLİli Memurluğu'nca tescıl ve ilanına, lasfıyenin (amaınlattırılması ışlemının Ankara Iflas Müdürlüğü'nce gcrçekleşlırilmesiııe, Karar verilmiştir, Daha önceki tebligatlar davalılardan Izzettin lıral'a ilanen yapılmıs olup adı geçen davalının işbu kararı ilan tarihinden itibaren süresinde temyiz etmcmcsı halinde karann kesinleşeceği, karar yerine gcçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 76832 ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN bugün (1) yaşında. İyi ki doğdun Buse, seni seviyoruz. Sevenlerin. EPSANE devam ediyor! CVIRCIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog