Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

17ARALIK2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kulturf" cumhuriyet.com.tr 13 Bob Geldof geçmişiyle hesaplaşıyon • Kültür Servisi Ünlü Irlandalı şarkıcı Bob Geldof, 8 yıl aradan sonra çıkardığı son albümü 'Seks, Yaşam ve Ölüm'de son yıllarda trajediye dönüşen geçmişiyle hesaplaşıyor. Şarkıcılığından çok özel ya^amındaki olaylarla gündeme gelen Geldolf, yıllarca bu olaylar hakkında bir yorıım yapmamıştı. Sanatçı, 'acı zamanlar' hakkındaki düşüncelerini müziğıne aktarırken son albümüyle 'dile getiremediklerini dile getirdiğini' belirtiyor. Uzun yıllar boyunca yalnızca müziği ve Afrika'daki çocuklar için düzenlediği 'Live Aid' konserleriyle gündeme gelen Geldof, son yıllarda ise kendi deyimıyle 'tam bir Shakespeare trajedisi'ne dönüşen özel yaşamıyla sık sık gazetelerin manşetlerinde yer almıştı. Pink Floyd ve John Lennon'un tarzlarından etkilendiği ifade edılen albümde Hutchence'a "Neden boynuna ilmeği geçirdin?" diye seslenen Geldof, 'fazlasıyla kcndisini ilgilendirdiği için' albümdeki şarkıları dinlemediğini de belirtiyor. TerciKorad gitar ikilisi, Avrupa ülkeleriin katılımıyla oluşturulacak Klasik Gitar Birliği'ne kurucu üye olarak çağnldı Gitaristlerimizin Avrupa başansı Kültür Scrvisi Anadolu'da ve Avrupa'da verdiklcri başarılı konserlerle tanınan TerciKorad gitar ikilisi, Doğu vc Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşturulacak klasik gitar birliğine kurucu üye olarak davet cdildi. Anadolu'da ve Avrupa'da verdiği başanlı konserlerle tanınan Kürşad Terci ve Kağan Korad, birliğin 2123 Aralık tarihlerı arasında Belgrad'da düzenlenecek ilk toplantısında 'Türkiye'de Gitar ve Eğitim' konulu bir konuşma yapacak ve Türk bestecilerin eserlerinden oluşan bir de konser verecek. Doğu ve (Jüneydoğu Avrupa ülkelerinden seçkin gitaristlerin katılımlarıyla oluşturulacak klasik gitar birliği, kültürlerarası iletişimin güçlendirilmesini, ortak paydalı büyük projelerde işbirliği yapılmasını ve klasik gitar alanında çalışan öğıetmen, öğrencı K U I T U * • SANAT ve konsertistlerin desteklenmelerini hedeflıyor. Kürşat Tercı, kendileri için iki gitar konçertosıı bestelendiğini, bunların dünya prömiyerlerinin Türkiye'de yapıldığını ve kendilerine ithaf edilmiş birçok gitar eseri bulunduğunu belirtiyor. Yetiştirdikleri öğrencilerin uluslararası platformda kazandıkları başarıların da önemli bırer referans oluşturduğunu ifade eden Tercı, birlik üyeliğinin kendilenne dünya müziği ve müzisyenleri ile daha yakından iletişim kurma olanağı sağlayacağını vurguluyor. Aynı zamanda, büyük projelerde Türk müziğinin yurtdışında tanınmasına katkıda bulunacaklarını belirten Terci, yabancı gitaristlerin Türkiye'ye daha sık gelerek ülkenıizdeki genç gitaristlerin eğitimine yeni bır perspektif kazandıracaklarını söylüyor. MtZAH ŞENLÎĞÎ Hollanda'da 'TürkkahvesV KtiltürServisiHollanda'nın Dcventer kentinde, Noel öncesi geleneksel olarak düzenlenen 'Mizah Şenligi'nin bu yüki ana temasını 'Türk kahvesi' oluşturuyor. 21 24 Aralık tarihleri arasında, L>evenler Belediycsi ve FECO (Karikaiür ()rganizasyonlan Fcderasyonu) tarafından düzenlenen festivalin ana teması 'DeventerbalhçöreğiveTürk kahvesi' olarak ilan edildi. Festival kapsamında yapılan 'Türkiye Avrupa'ya Daha Yakın1 konulu l. Avrupa Karikatür Yarışması'na Türkiye'den de birçok karikatürcü katıldı. Yarışmada 'Yılın Karikatür AJbümü' ödülünü 'Yürüyenler' albümü ile Tan Oral kazanırken Eray Özbek karikatür dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü. 'Türkiyeve Avrupa Birliği' başlıklı Türk Karikatürlerı Sergısi'nin de açılacağı festivalde, kankatürlenyle Bchiç Ak, Ercan Akyol, Nezih Danyal, Latif Denıirci, Piyale Madra, Kamil Masaracı, Tan üral, Bray Özbek, Senıih Poroy ve lzel Rozental gibi karikatürcülerimiz yer alacak. Tan Oral, Eray özbek ödüllerini almak, lzel Rozental, Nezih Danyal, Kamıl Masaracı ve Semih Poroy da serginin açıhşında bulunmak üzere festivale katılacaklar. BELGRAD'A GİDECEKI KR Kürşad Terci ve Kağan Korad, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılımıyla olu^nırulacak klasik jjilar biıiiğinc kurucu üye olarak davet edildi. tkili, birliğin 2123 Aralık tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenecek ilk toplantısında 'Türkiye'de Gitar ve Kğitim' konulu bir konuşma yapacak ve Türk bestecilerin eserlerinden uluşan bir de konser verecek. www.perareklam.com.tr • www.sinemafilm.com • (0212) 293 89 78 Müzelerde kredi kartı uygulaması başlıyop • ANKARA (AA) Kültür Bakanlığf na bağlı müze ve ören yerlerinde bu aydan itibaren kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Kültür Bakanlığf ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı müze ve ören yerlennde POS makinesi (kredi kartı ile tahsilat) kullanımına geçıldi. Kültür Bakanı Istemihan Talay da konuya ilişkin açıklamasında, yerli ve yabancı turistlere kolaylık amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını kaydettı. Aynca, Turizm Bakanlığı ile yürütecekleri ortak çalışma çerçevesinde kombine bilet uygulamasına da geçecekleriıü ifade etti. İKENT OYUNCULARI tiyatrooyunevi 0212 251 6060 www.tiyatrooyunevi.com N.V.GOGOL YONiniN Mahlr Gımşlray SAIINF. TASAR1MI Claude Leon blK YükselAymaz Şükran Güngör / Müşfik Kenter YeşimKoçak Engin Hepileri Esra Kızıldoğan Yazan: David AUBURN Türkçeleştiren: Zeynep AVCI ı:Yıldız KENTER < )Yl NCl II.AR Alper Develloglu, Ece Eroglu, Hakan MUİİ, Ayça Damgacı, Yavuz Topoyan, Evren Yazıcı, Ellf Ongan, All Özmen, Mahir Giınşlray SÎYASt KOMİSERLER 21 Aralık Cuma Saat: 20.30 / 22 Aralık Cumartesi Saat: 15.30 Blletler glşede ve Kadıköy Imge Kltabevl'nde Rezervasyon: 0212 254 96 96 Tjrl»ba»ı Bulvlrı No: 120122, Beyoğlu İSM 2. KAT Sinamacılardan kınama Kültür Servisi Sınema sanatına gönül vermiş ve sanat üretiminde birer meslektaş ve kurumsal temsilci olarak yer alan Kadri Yurdatap (SESAM Başkanı), Selda Alkor (SODER), Can Kolukısa (OYUNCU BtR ÇASODTOBAV),Ydmaz Atadeniz (FİYAP), Jale Onanç (SKTEM), Ömer lUncer (Ankara Uluslararası Film Festivali), Semir Aslanyürek, AydınBayman (SİNE SEN), Tevfık Başer (FİLMA CASS AŞ) son zamanlarda 'Salkun Hanım'ın Taneleri' ve 'Büyük Adam Küçük Aşk' filmleri üzerine basın yoluyla başlatılan, 'sinema ürünlerine ve sanatçdanna yönelik saldınlara' tepkilerini basın duyurusuyla açıkladılar. 'Salkım Hanım'ın Taneleri' ile başlayan ve 'Büyük Adam Küçük Aşk' filmine de bulaşan 'cadı avcıkğııu', sinemacılann binbir zahmetle elde ettiği ifade özgürlüğüne ve sanatçıların emeklerine karşı 'çirkin ve vahim bir saldın' olarak nitelendiren sanatçılar, bu saldınnın düşünce ve i fade özgürlüğüne en az kendileri kadar ihtiyacı olan basın üyeleri tarafından yapılmış olmasını da ürkütücü bulduklarını belirtiler. "Bir fılmin TRT'de gösterilmiş olmasını sorgulayanlar ve bunun fllmin devlet katında mcşruiyet kazandıgı anlaınına ^eldiğini söylcyerek suçlamalar üretenler, yann tüm filnılere Kültür Bakanlığı kanalıyla işletme belgesi alındığına gnre apaçık olarak neyi hedef gösterdiklerini birçok kez düşünnıek zorundadırlar" açıklamasının da yer aldığı duyuruda, sinemacılar, uluslararası kabul edilmİ!j değerler olan pornografi, şiddet ve çocukların korunması gibi ilkeler dışında tüm sinema ürünlerinin her sınema salonunda ve her televizyonda gösterilme özgürlüğünü sonuna kadar savunduklarını, sansürcü ve ihbarcı zihniyeti ve bu zihniyeti hortlatan 'siyasi komiserieri' kınadılar. Duyuruda ayrıca "Bizsinemacılar, tümüyle sinema mesleginin seçkin temsilcileri tarafından film fcsrrvallerinde ödüllendirdiğimiz ülkcmizi temsilen yurtdışına gönderilmek üzere seçtigimiz bu filmleri ve onlan üreten meslektaşlanmızı destekliyoruz." ifadesiyeraldı. Keban Barajı' BBC'de • ELAZ1Ğ(AA)BBC televizyonu adına Türkiye'deki barajları konu alan bir belgesel hazırlayan Ingiliz 'Tvvelfth Year/ 12. Yıl' film şirketinin ekipleri Keban Barajı'nda çekim yaptı. tngiliz BBC televizyonu için çekilen belgeselin, BBC'nin 2. ve 4. kanallannda yayınlanacağını ve belgeselin süresinin 60 dakika olacağını belirten yönetmen Kriss Russman, yazar Gaia Servadio'nun oğlunun bir süre önce Türkiye'de bazı gezilere katıldığını ve birçok baraj inşaatı gördüğünü bildirmesi üzerine, Gaia ile böyle bir film yapmanm iyi bir fikir olacağını düşündüklerini belirtti. 20 Aralık Saat: 20.30 23 Aralık Saat: 15.00 T.C Kültür Bakanlığının Katkılarıyla EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artaıak sürecek. HUYSUZ İHTİYAR 30 Aralık Saat: 15.00 21222829 Aralık Saat: 20.30 İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com.lr www.perareklam.com.tr OguzARAL Müzik: Buğra UĞUR GALERİ ve SERGİ |0212)29Ü9 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com Ir www perareklam.com Ir SES1885 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy'un EFES PUsPn'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek ISTANBUL BUYUKŞEHIR BELEPIYE5I KÖKU BİTTİ ZIKKIM ZULADA Güney Koreli piyanîst DongHyek Lim'e ödiil • PARİS (AFP) 'LongThibaud Uluslararası Keman ve Piyano Solistleri Yarışması'nın birincilik ödülü, Güney Koreli piyanist DongHyek Lim'in oldu. Güney Kore'ye ilk kez bu ödülü kazandıran 17 yaşındaki piyanist, üçü kendi ülkesinden olmak üzere 19 ülkeden 39 piyanist arasından birinci seçildi. Fransız piyanist Marguerite Long ve kemancı Jacques Thibaud'un adlarını taşıyan yanşmada ikincilik ödülüne ise Rus Ilya Rashkovsky layık görüldü. (www.lb8t.gov.tr) 2002 SUBATAYIBILETLERİ 22 OCAK 2002 SALIGÛNÜ SAAT 09.00'DA SATISA SUNULACAKTIR. H A R B I Y E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S I : 0212 240 77 20 R.|.l Muıl OUNTEKİNTuı U ul Ö Z A K M İ N OCAK 2OO2 OYUN HKRKES AYNI BAHÇKDI Alınlılann TUrkçMİ Amol BfcHHAMOĞLU YÖIMUn Baaar bABUNCU B1011 I2 13OCAK SARIPINAR 1S14 (M.O) YAneten: Hflkıır ALTINEB 2 3 * ^fl [X,AK Anion ÇEHOV B . ş . t 3ABUNCU SCHVVBVK II. DÖNYA SAVAflNDA ÇavlranVtnatan: Yücel EHTFN 1ft17 IH 19ra23 24K26 2TOCAK Btrtolt BReÇHT lAftlR ŞAPKA Çvvlran. nktay AKBAL Vönatan Alt TAYGUN Eug»n. LABICHE DÜf LKR SİRKİ BAf L1YOOOR (Ç.O.) Y ö n a l a n : Ettal O U L B U D A K 2 & B 9 12 U 16 19 20 23 26 27 30 OCAK Ûıtırın İNCEOâLU FATIH RESAT NURİ SAHNESI : 0212 S2S S) 10 KAPIYI AÇ Ç«Vİr*n 7lhnl KUÇUMEN Yönvtftn Tıınar BARLAS K n y m o l CHOINSKI UÇURTMANIN KUVH.UO.U Yön«l»n Savaş DİNÇEL 9 10 11 121J0CAK Etftan Û Z Ç E Ü K S a v a ı DİNÇEL • UÇ VB CKZA Çavlrcn. Bertan ONARAN YOnaten: Hagıp YAVUZ 16 17 I41V2OZ3 24 35 M?T OCAK DOSTOYEVSKI/Oaalon BATY HERKES AYNI BAHÇEDI Alınlıkrın lUrkÇMI Aiaoi (!(. HHAMO<JLU Yönalan Başaı SABUNCU M 31 OCAK Anlon ÇEHOV/Baitr SABUNCU t C P İ İL« PALYAQO(«;.O.) . Ertıan'OZÇEÜK 'OÜ 1316 19 20 2) 2627 OCAK USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ ^B ÇÖP CANAVARI (Ç.O.) toöLom OYUMU) C a î C k 0216 3 } ) 0 ) «7 ÇIN SABAHTA YönelBn Maîlum KİPER 23456OCAK N«ılh»MERIÇ I I M I M KOCANIM KURNAZ KARISI (M.O) V ö n * t * n O r h a n ALKAYA U1011 12131G17IS IB20ÛCAK Hlldun TANER KAPIYI AÇ ç«vlr«n: zıhnı KUÇUMFN V6ıwl«n TsnerBAHLAS 23 24 25 26 27 OCAK Krryatiol CHOINSKI EKONOMIK GULDURU bir buçuk perde perşembe.cuma.cumartesl 20:00 Alain Delon artık oynamayacak • PARİS (AFP) Aktör Alain Delon, bundan böyle herhangi bir sinema filminde rol almayacağını açıkladı. 66 yaşındaki aktör, Paris'teki bir otelde verdiği konferansta, sanat yaşamı boyunca istediği her şeyi gereken zamanda yine istediği kişilerle gerçekleştirdiğini ve artık film yapmak istemediğini söyledi. 43 yılık oyunculuk yaşamında 83 filmde rol alan Delon, Rene Clement'in 'Plein Soleil' adlı sinema filminde başrolü oynamasının ardından ün kazanmıştı. Michelangelo Antonioni, Visconti ve Joseph Losey gibi başanlı yönetmenlerle çalışma şansını elde etmiş olan sanatçı, yaşamı boyunca hiçbır filmde hayatını sürdürebilmek için rol almadığını belirtti. S«v»» DİNÇEL Z»rrtn AKOENİZÜ ÇELENK/FUNDA ÖZŞENER UÇURTMANIN KUVRU&U Yön«tan Savaş DİNÇEL JO Jl OCAK OYUNCAKTAKİ SIR (Ç.O) Y6n»1.n Şevkel A V ^ A H ? 5 6 9 1? IJ 16 19 20 23 26 27 30OCAK K A D I K O Y H A L D U N T A N E R S A H N E S I : 0216 349 04 63 SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU 23 aralık pazar / 15:00 /18:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy' un HASIR f APKA All T A Y G U N 2 3 4 5 6 OCAK EugnuLABJCHE ÇIN SABAHTA YSnelen Miuluııı KİPER 9 10 11 12 13OCAK Haldun TANEfl N u l h a MERİÇ Hriılo BOYTÇEF KUŞ OPERASYONU Ç . v l r . n Nlhal OEYRAN KOLDAŞ YSmMn: Macıl KOPER 16 17 IS 1*20 21 24 25 X 27 OCAK ProT.Dt.Nurhın K A R A D A İ »1W»IM KOCAMIN KURNAZ KARISI (M.O) V t ı u M n Orhan ALKAYA 30 31 OCAK TCMBEL MBMIf (Ç.ö) ^ Y O ı n l . n . Uustala ARSLAN 61 W 1 3 IU 2U .'3 26 27 30 OCAK M OONtJ ÇOCUK OYUNU OVNANMAVAtM 19 aralık çarşamba / 20:00 FİŞNE PAHÇESU Cüldürü Ferhan Şensoy G A Z I O S M A N P A Ş A S A H N E S I : 0212 WP. 60 67 HalM Ztyl UŞAKUGlLTın» 0UNEB3EL At>Kl MEMNU Y ö n . l « n Hakan ALTINbH 2345891011 12 13 OCAK V a n e l a n : Nadret DÎTNİZHAN 1617 1B1S 20 23 24 26 28 27 OCAK DERYA OÜLÖ Nacall CUMALI KAPIYI AÇ Çtvlran: Zlhnl KUÇUMEN V&n*t*n: Tanar D A R L A S Erhan ÖZÇEÜK Krzytzlof CHOINSKI 17 aralık pazartesi / 20:00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER C»nglz OZEK ÇÖP CANAVARI (Ç.O.) aOiam OYUNU YOnolsn Cungli ÖZEK 25*912 1 3 1619 20 23 26 27 OCAK Katpj İLB PALYAÇO(Ç.O.) YOrnrrtn: Ernarı ÛZÇELİK 30 OCAK U M R A N İ Y E S A H N E S I : 0 216 461 85 22 O r h o n ASENA FELEK BİR GÜN SALAKKEN 14 ocak Pazartesl 20.00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAR / Takslm. Suadlye, AKmerkeı Genç kalemler Cumhuriyet'te. KANATSIZ Ne zincire vurulmuş Ne de prangaya Özgürlüğün Türküsünü söylüyor Kafeste, kanarya Ne düşünceden Ne de fikirden Yükümlü İBRAHİM ENGİN HÜRREM SULTAN YO.ı.l.n Lngın UIUUAĞ SUÇ DOSTOYEVSKI/Q«ılon BKTI^ Çavlr.n. Bgıldll ONARAN Y6n«i«n Ragıp YAVUZ VE CEZA PCMBE KONA&IN OELİNLERİ V t m l a n . EnoınUUHMLN 161716 19 20 2324 25 26 27 OCAK OuHün SİHEN SEN Ağlamak istediğimde Beni rahatlatan gözyaşımsın sen Yalnız gecelerime Acı günlerime tesellisin sen Hayatta küstüğüm zamanlarda Yaşama ümidimsin sen Isyan ettiğim anlarda Umudumsun sen Haykırmak isteyip haykıramadığımda Çığlığımsın sen. ÇİÖDEM BOSTAN II BRECHT •CHVVEYK II. DONVA SAVAflNDA Ç«vlr»nY«cı.l.n. Yucel K l l l N 3(1 (1 IX.AK SİHİRLİ FLÜT (Ç.O1 Uyarlayın. Sadsn EDOU YAnotMI' Can DOâAN 2669 12 13 16 19 20 23 26 27 30 OTAK f j£*İSVİÇRE HASTANESİ "Gerçek Sanatın Yanında V OZtL ZUBEYDE HANIM SAHNESİ : 0 212 53} IS 55 llanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com tr perareklam@superonline.com.tr www.perareklam.com.tr KENDİ OÖK KUBBEMİZ V & n « l * n Engm U L U D A Û 16 17 18 19 20 23 1A M ?fi 71 (>TAK S4nm« ATASOY 1 PERŞEMBE İNDİRİMLİ HALK GÜNÜDÜR. OYUN GÜN ve SAATLERİ: ÇARŞAMBA: 14.00 (Ç.O.) 20 30 / PERŞEMBE: 20.30 / CUMA: 20.30 C.TESİ: ll.00(Ç.O.)l 5.0020.30 /PAZAR: 14.00 (Ç.O.)18.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog