Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 ARALIK 2001 PAZARTESİ 12 • Haydut / Bandits Barry [.evinson'ın yöneltiği filmde aynı kadına âşık ıılan iki ıısta soyguncunun komik öyküsü anlatılıyor. Filmde barollerini Hruce Willis, Billy Bob Thornton ve Cate Blanchctt paylaşıyorlar. (Beyoğlu AFM, Osmanbey Gazi, Şişli Kenl, Mecidiyeköy Oıleım, Akallar AFM, Eliler Movicplex, Teşvikiye AFM, Dolmabahçe Shop & Miles, Ortaköy AFM, Çemberlitaş Şajiık. Bakırköy Avşar, Bakırköy Renk, Bahçelievler Ûnverdi, Bahçelievler KadirHas, Yeşilköy Peugeot, Altunizade Cupitol, Kadıköv Ocak, Kadıköy AFM, Suadiye Movieplex, Kozyatagı Cinepol, Ideallcpe AFM) • llk Gün / Training Day Filmde adalet inancıyla dnlu idealist polis memuru Jake ile kendince kurallarıyla yaşayan ve mcsleğinde bu kurallara göre hareket eden polis şefi Alonzo'nun 24 saallik bir sürcde yaşadıkları tchlikcli bir macera konu ediliyur. Başrollerinde Ethan Havvke ve Denzel Washington'ın oynadıkları fılmin yönetnıeni Antnine Fuquu. (Hevoğlu Emek, Bevoğhı AFM. Dolmabahçe Ritz, Teşvikiye AFM, Şişli Kent, Mecidiyeköy Odeon, Akallar AFM. Eliler Peııgeot, Eliler AFM. Maslak AFM. Maslak Telsim. Çemberlilaş Şafak, Zevlinhurnu Cinccily, Bakırköy AFM, Bakırköy Avşar, Bahçelievler Holidayplex, Avcılar Avşar, Beylikdüzü AFM. Kavacık Bogaziçi. Altunizade Capitol, Kadıköy Süreyya. Kadıköy As, Kadıköy AFM. Fenerhahçe AFM, Şaşkınbakkal Beko, Kozyatagı Cinepol, Maltepe Karya, tdealiepe AFM, Pendik Güney) • Bu Nasıl Sarışın? / Legally Blonde Sanşın ve güzel olduğu için aptal olduğuna dair önyargılarla boğuşan Blle'in erkek arkadaşının, onu terk etmesinin ardından kendini kanıllamak amacıyla onurı giltiği Harvard'da lıukuk okumaya karar vermesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Robert l.ukelic'in yönettiği filmde Rcesc Wilherspoon, Lukc Wilson ve Selma Blair başrollerde. (Beyoğlu AFM, Nişanlaşı Movieplev, Şişli Movieplex, Mecidiyeköy Odeon. Etiler Moviplex, Çemherlilaş Şafak, Bakırköy 74, Beyoğlu Alkuzar, Kadıköy Hollvwood, Avılar Avşar, Altunizade Capitol, Kadıköy Brnadway, Suadiye Movicplejt, Ortaköy Feriye) • Şrek / Shrek Filmde kötü kokan, yeşil reııklı, altın kalpli canavar Şrek'in geveze bir eşek, kötü kalpli lord ve güzcl birprenses ile yaşadıgı masalsı öyküsü anlatılıyor (Altunizade Capitol, Avcılar New Films. Ataşehir AFM, Bahçeşehir Beko. Bakırköy AFM, Bahçelievler Holidavplex, Bahçelievler KadirHas, Bevoglu AFM, Beylikdüzü AFM. Etiler AFM, Etiler Peııgeot, Fatih Feza, Fenerbahçe AFM, Idealtepe AFM, Kadıköy As, Kadıköy Atlantis, Pendik Giiney, Kavacık Bogaziçi, Kozyatagı Cinepol, Maltepe Grandhoııse. Mecidiyeköy Odeon. Maslak AFM. Maslak Telsim. Osmanbey Gazi. Şaşkınbakkal Beko, Şişli Atlantis, Silivri Cinecity, Zeytinburmı Cinecity) H Dava (iani Rüzgâr Şavata'nın ya/ıp yonettiği vc yapımcılığım üstlcndiği (îlmin başrollerinde Şavata'nın yanı sıra I.event Inanır, Neslihan Acar ve Sermin Karaali yer alıyorlar. Filmde, köylerine geri dönen aşiretlerin korucularla mücadelesi konu ediliyor. (Beykoz Karya, Bevoglu Akademi Istanbul) • Ayın Ardındaki Güneş: Kandahar / Safar e Ghandebar Mohsen Makhmalbafın yonettiği filmde yaşammı Kanada'da mülteci olarak sürdüren Nafas adlı Afganistanlı bir kadın gazetecinin, haskılardan bunalarak 20. yüzyılın son güneş tutulmasından önce intihar etmeye karar verdiğini yazan kız kardeşini kurtarmak üzere Kaııdahar'a yaptığı tchlikeli yolculuk anlatılıyor. Güneş tutulmasından önce önünde üç günü olan Nafas, kız kardeşini Kandahar'dan alıp Iran sınırını aşmasını sağlamak için Alganistan'a gitmek, dolayısıyla da birtakım insanlarla işbirliği yapmak zorundadır. Filmde başlıca rolleri Hassan Tantai, Sadou Teymouri ve llayalalah I lakimi paylaşıyorlar. (Bakırköy Incirli, Beyoğlu Alkazar, Kadıköy Atlantis) U Deli Yürek Güncydoğu'daki terörist eylemlerin HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ .com.tr Miles. Etiler Cinecity. Etiler AFM. Maslak AFM, Fındıkzade C'inemars, Zeytinburmı Cinecitv, Ataköv AFM, Bakırköy A FM. Bakırköy A vşar, Yeşilköy Peugeot, G. O. P. Mass, Avcılar Avşar, Beylikdüzü AFM, Silivri Cinecity. Altunizade Capitol. Kadıköy Kadıköy, Kadıköy Rexx, Fenerhahçe AFM, Şaşkınbakkal Beko, Kozyatagı Cinepol, Ataşehir AFM. Idealtepe AFM, Ümraniye AFM) • Ejderin Öpücüğü /Kiss Of The Dragon) Yönetmenliğini Chris Nolan'ın yaptığı filmin yapımcılıgını l.ue Besson üstlcndi. Filmin başrollerinde Jet I.i, Bridgel I'onda ve Tcheky Karya yer alıyor. Filmde özel bıı görev için Şanghay'dan Paris'e giden ve burada kendini biı komploıuın içınde bulan bir ajanın hikâyesi anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Bagcılar Site, Bakırköy Incirli. Beykoz Acarkenl, Beykoz Karya. Büyükçekmece Favori. Fatih Feza. Kadıköy Atlantis. Maltepe Karya, Osmanbey Gazi, Pendik Giiney) • Aşkmatik / About Adam Yönetmenliğini ve senarıstliğini Gerard Stembridge'nin üstlendiği filmde genç bir adamııı üçgeninı oluşluran kız kardeşleri Kate Hudson, Frances ü'Connor ve C'harlotte Bardley canlandınyor. (Altunizade Capitol. Bahçeşehir Beko, Kadıköy Atlantis. Osmanbey Gazi, Pendik Günev. Şişli Atlantis, Vmraneyi AFM) • Amelie / Amelie from Montmarte Yönetmen: JeanPıerre Jeunel Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz. Baskıcı ve sevgisiz bir dünyanın yaraltığı Irııvnıalar Amelie'nin hayatını bcklenmedik bir yöne çevirir ve kendine özgü ııdnlct anlayışıylu çevresindekilere yardını etmeye karar verir. Yaşamına giren herkese nuıtluluk dağıtan Amelie'nın clranıı, aşkı keşfettiğinde bile kendı için hiçbir şey yapamadığı gerçeginde gizlidir. (Beyoğlu AFM. Şişli Kenl. Ortaköy Feriye, Levent Kültür Merkezi. Bakırköy Incirli. Avcılar New Films, Kadıköy AFM, Kadıköy Rexx. Suadiye Movieplex, Idealtepe AFM, Alaşchir AFM, Kavacık Acarkent) • Komplo / The Score Yönetmen: Frank üz. Oyuncular: Robert l)e Niıo, Hdvvard Norton, Marlon Brando, Angcla Bassctt. Suç dünyasından emckli olmaya hazırlanan hir adam, tiiııı prensiplerini bozup, son ve en büyük vurgununu yapmaya karar verir. (Altunizade Capitol, Avcılar Ncw Films, Bahçeşehir Beko, Beyoğlu Pera. Beyoğlu AFM, Ataköy Yunus F.mre, Büyükçekmece Favori. Kadıköy As. Kadıköy Atlantis. Kavacık Bogaziçi, Pendik Giiney, Maslak AFM. Ortaköy Feriye, Osmanbey Gazi. Şişli Atlantis) • Tabana Kuvvet / Rat Race Yönetmen: Jerry Zucker Oyuncular: VVhoopi (ioldberg, John Cleese, Rovvan Atkinson, Cuba Goodiııg Jr. Filmde I.as Vegas'ta düzenlenen sıra dışı bir yarışmaya katılan birbirinden çok farklı insanların gülünç öyküsü anlatılıyor. (Fatih Feza, Kavacık Bogaziçi. Pendik Giiney) • Şellale Yönetnıen: Senıır Aslanyürek. Oyuncular: Hülya Koçyiğit, 'l'uncel Kurtiz, Fikret Kuşkan, Ali Sürınelı lılnıde, yıllar sonra memleketine dönen C'emal'in, burada çocııkluk yıllarını yeniden anımsaınasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. (Osmanbey Gazi. Şişli Atlantis) • Kırmızı Değirmen / Moulin Rouge Yönetmen: Baz I.uhımann. Oyuncular: Nicole Kidman, Hvan McGregor, John l.eguizamo, Jim Uroadbent. 20. yüzyıl başında adı, kötü şöhretinin yanı sıra gösteriş ve eğlenceyle özdeşleşen bir gece kulübünde bir şair ile kulüp şarkıcısı arasında yaşanan acı ve lanellı bir aşk öyküsü Moulin Rouge. (Beykoz Acarkent. Beyoğlu AFM) • Gözde Çift / America's Svveethearts Yön: Jue Rollı Oyuncular: Julia Roberts, C'atherine ZetaJones, John (ıısack, Billy ( rystal Komedi türündeki filmde film yıldızı Gvven'le asistanı ve kız kardeşi olan Kiki'nin ilişkileri anlalılıyor (Beyoğlu Lale, Şişli Atlantis) • Büyük Adam Küçük Aşk Yönetmen: Handan Ipekçi. Oyuncular: !>ükran Güngör, Dilan lirçetin, Füsun Demirel, lsınail Hakkı Şen. Yıldız Kentar Bir operasyonda yakınlarını yitiren küçük bir Kürt kızıyla. emekli ve otoriter bir yargıcın çekişmeyle başlayan duygu yüklü ilişkileri konu ediliyor. (Beyoğlu Alkazar) Sinema Antoine Fuqua'nın yonettiği 'llk Gün' adlı filmin başrollerini Denzel Washington ve Ethan Havvke paylaşıyor. Filmde uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele eden, adalete olan umudunu yitirmeyen genç bir polisle, kendine has yöntemleriyle ün salan bir şef arasında geçen macera ve tehlike dolu anlar anlatılıyor. mcrkczine ve güç odaklarından yola çıkan fılm gerçeklerle, kıırgusal olayları birleştirerek Gaflar ükkan suikastını çözümlüyor. Başrollerinde Kenan Imirzalıoğlu, Oktay Kayııarea, Melda Bekean, Zafer Ergin'ın yer aldığı filmin yönetmcni Osman Sınav. (Beyoğlu Sinepop, Beyoğlu Atlas, Şişli Movieplex, Etiler Movieplex, Mecidiyeköy Odeon, Çemberlitaş Şafak, G.O.P. Cinemass, Bayrampaşa Cinebay, Zeytinburmı Cinecity. Bakırköy Avşar. Bakırköy AFM, Ataköy Galleria, Bakırköy Incırli. Bahçelievler Holidaypler Ünverdi, Bahçelievler Holidayplex Kadir Has, Bağcdar Site, Avcılar Avşar, Silivri Maxi. Beylikdüzü AFM. Büyükçekmece Favori, Kadıköy Moda, Kadıköy Hakan, Suadiye Movicplex, Altunizade Capitol, Pendik Oscar, Kavacık Bogaziçi, Ümranive AFM} • Acemi Prenses / The Princess Diaries Yönetmenliğini Garry Marshall'ın yaptığı filmde Julie Andrews, Aıınie Hathaway, Hector Elizondo ve Mandy Moore rol alıyorlar. Filmde San Francisco'da yaşayan liselı kız Mia'nın birden çıkagelen büyükannesınin kendisine Genovia adlı bir Avrupa prensliğinin lek prensesi olduğunu söylemesiyle dcğişcn yaşamı anlatılıyıır. (Altunizade Capitol, Bahçelievler Holidayplex, Bakırköy Avşar, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Lale, Çemberlitaş Şafak, Etiler Peııgeot, Etiler AFM. Fenerbahçe AFM. Idealtepe AFM, Kadıköy As. Kadıköy Rexx, Kozyatagı Cinepol, Maslak AFM, Maslak Seluı, Mecidiyeköv Odeon, Pendik Giiney, Suadiye Movieplex, Şaşkınbakkal Çarşı, Şişli Kent. Zeylinbıırnıı ( inccity) • Hayvan / Animal Garip bir deney sontıcu lıay vanlara özgü gelişmiş koku alnıa, çila gibı hızlı koşabilme gibi özclliklere sahip olan Marvin'in yaşamı biı daha asla eskisı gibı olmayacaktır Yönetmen: Luke Greenfıeld. Oyuncular: Rob Schııeider. (Beyoğlu AFM, Teşvikiye AFM, Osmanbev Gazi. Mecidiyeköy Odeon. Etiler AFM. Ortakjy AFM. Zeytinhurnu Cinecity, Gulcria Prestige, Bakırköy Avşar, Bahçelievler llolidayplex, G.O.P. Mass. Avcılar Avşar, Kadıköy Tansaş, Kozyatagı Cinepol. Maltepe Karya, Idealtepe AFM. Pendik Oscar. Beylikdüzü AFM. Silivri Cinecity. Kavacık Bogaziçi. Altunizade Capitol. Kadıköv Kadıköy, Kadıköy As) • Sakın Konuşma / Don't Say a Word Gary Fleder'in yöneltigi filnı, Andıevv Klavun'ın aynı adlı romanından uyarlama. Michael Douglas'ın birpsikiyatrı canlandırdıgı fılmde Brıllany Murphy, akıl hastanesinde yaşayan ve kimsenin konuşturamadığı bir hastayı canlandınyor. Douglas, kaçırılan kı/.ını kurtarmak için bu bastayı konuşturarak zihninde sakladığı özel koda ulaşmak zorunda. (Altunizade Capitol. Bahçelievler llolıdayplex. Bakırköy Avşar, Bakırköy AFM, Bakırköy Incirli, Beykoz Acarkenl. Beyoğlu Atlas, Beyoğlu AFM. Çemberlitaş Şafak. Eliler Movipler. Kadıköy Moda, Maslak Seba, Mecidiyeköy Odeon, Nişantaşı Bakırköy Avşar, Bakırköy Incirli, Nişanlaşı Movepler, Ortaköy Fcriyc. Suadiye Moviplex, Şişli Movieplex. Zeylinbıırnıı Cinecitv) • Piyanist / La Pianiste Sapkın cinsel egilimleri olan bir piyano hocasmın genç ögrencisiyle gelişen sıra dışı ılışkılcrinı konu edinen filmin yönetmcni Miclıael llaneke. 2001 Cannes Film Festivali'nde "en iyi erkek ve kadın oyuııcu' ödüllerinin yanı sıra 'jüri özel ödülü'nü de kazanan filmin başrollerinde Isabelle Huppcrt ve Benoit Magimel yer alıyorlar. (Beyoğlu Beyoğlu. Nişantaşı Movieplex, Altunizade Capitol. Kadıköy Broadway. Suadiye Movieplex) • Panama Terzisi / The Tailor Of Panama John Boorman'm yonettiği filmin başrollerinde l'iercc Brosnan, GeofTrey Rush ve Jamie I.ee Curtis yer alıyoı Arka planıııda l'anama Kanalı tartışmaları olan film, Panama'ya sürülmüş zalinı, çekici Ingiliz casıısıı Aıuly Osnard ile kendini ülkedeki zengin ve güçlü kesime üıılü bir terzi olarak tanıtan Harry Pendel'in hikâyesini anlatıyor. (Beyoğlu Alkazar. Beyoğlu AFM. Dolmabahçe Shop < V Akatlar AFM Mayadrom 2H4 57 06, Altunizade Capitol JVI I" .?5, Ataköy Atrium 55V ,W 63, Ataköy Yunus Emre 661 iK 94, Avcılar IGS Cinemetro 676 74 94, Avcılar Standart 695 36 45, Bahçelievler Holidayplex 441 21 09, Bahçeşehir Cinemax 669 64 00, Bakırköy Avşar 5X3 46 02, Bakırköy AFM Carousel 571S3 H0, Bakırköy Incirli 572 64 39, Bakır köy Renk 572 IX 63. Bakırköy Sinema 74 572 04 44, Bayrampaşa Cinebay 613 14 77, Beylikdüzü AFM Migros 852 01 90, Beyoğlu Akademi 251 74 X4, Beyoğlu Alkazar 293 24 66. Beyoğlu Atlas 252 X5 7(1, Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40, Bevoğhı Emek 293 X4 39, Beyoğlu Fitaş 249 bl ıM, Beyoğlu Lale 249 25 24, Beyoğlu Pera 251 32 40, Beyoğlu Sinepop 251 II 76, Büyükçekmece Alkent 2000 < V , V P 04 27, SİNEMA TELEFONLARI 336 01 12, Kadıköy Süreyya 336 06 X2, Karagümrük Feza 631 I6OX, Kozyatagı Cinepol B ü y ü k ç e k m e c e Favori HH2 0H 64, 362 5100, Maltepe Grandhaus 442 ıW 30, Çemberlitaş Şafak 516 26 60. Etiler AFM Maslak AFM Princess 2X5 06 95. Akmerkez 2X2 05 05, Etiler Movieplex 2.S4 Mecidiyeköy Cineplex Odeon 216 37 90, 30 05, Etiler Parliament Cinema Club 263 Nişantaşı Movieplex 21909 60. Ortaköy IX 3X, Fatih Feza 63116 ox, Fenerbahçe Feriye 236 2x 64, Ortaköy AFM Princess AFM Pyramid 414 90 00, Fındıkzade 236 20 72, Osmanbey Gazi 247 96 65. Cinemars 633 4112. Florya Prestige 663 Pendik Güney 354 13 xx, Pendik Oscar 2X H6, Galeria Prestige 560 72 ftd, 390 09 69. Silivri Maxi Parliament 736 01 Gaziosmanpaşa Cinemass 57H 50 62, 60, Suadiye M&S Cinemax 467 44 6X, Harbiye As 247 63 15, Idealtepe AFM Suadiye Movieplex 3X5 24 49, 4X9 oxrtrt,Kadıköy As 336 00 50. Kadıköy Şaşkınbakkal Cinemax M&S 467 44 6X. Atlantis 336 (>/< 22, Kadıköy Bahariye 414 Şişli Kent 241 62 03, Tatilya Drive Inn X52 35 05, Kadıköy Broadvvay 346 14 XI, 05 55, Teşvikiye AFM Eriçsson 224 05 05, Kadıköy Hakan 337 96 37, Kadıköy Topkapı Sur 523 67 12, Ümraniye AFM Hollyvvood 33X 90 76, Kadıköy Kadıköy Princess 461 03 «.Yeşilçam 293 6X 00. 337 74 oo, Kadıköy Moda 337 01 2X, Yeşilyurt Parliament Cinema Club 662 Kadıköy Ocak 336 37 71, Kadıköy Rexx 25 70. • Istanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Taksim Sahnesi'nde 'Gel F.vlenelim Yürü Boşanalıııı', Oda Tıyatrosu'nda 'Bankta İki Kişi', Aziz Nesin Sahnesi'nde 'l.eenane'in üüzellik Kraliçesi' AK.M Büyük Salon'da 'F.frasiyabm llikâyeleri' adlı oyunları sahneliyor. (0 212 245 25 90) • Istanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları nda bu hatta Harbiye Muhsin Eıtuğrul Sahnesi'nde 'Herkes Aynı Bahçedc' vc 'Düşlcr Sirki Başlıyor'; Fatih liyatro Reşat Nuri Sahnesi'nde 'Aşkı Memnu' ve 'Kedi ile Palyaço'; Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde 'Sabalıa Az Kala' ve 'Haydi Mars'a Gidclim'; Kadıköy Ilaldun Taner Sahnesi'nde 'Kapıyı Aç' ve Tenıbel Memiş'; Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde 'Uçurtmanın Kuyruğu' ve Çöp Canavan'; Ümraniye Sahnesi'nde 'llasır Şapka' ve 'Sihirli Fliit' oyunları salınelenecek (0 212 240 77 20) • Ortaoyuncular hııgün Ferhangı Şeyler', çarşamba 'I işne Pahçesu', perşembe, cuıııa, cumartesi 'Kökü Bitti Zıkkını Zulada'yı sahneliyor Oyunlar, Genco Erkal, Nâzım Hikmet'in şiirlerinden derleyip sahneye uyarladığı Insanlarım'ı perşembe günü saat 20.30'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde, cuma günü 20.30'da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahneleyecek. Oyunda Nâzım'ın Bursa Cezaevi'nde geçirdlği yıllar anlatılıyor. pazar 15.00 ve 18.00 dışında her gün 20.00'de izlenebilir. (0 212 251 1X65) • Kumpanya'da cuma ve cumartesi 20.30'da Sahte Kimlikler 5b' adlı oyun sahneleniyor. (0 212 235 54 57) • Stüdyo Orama 'Sonra' adlı oyunu perşembe 20J0'da sahneleyecek Yeni oyun 'Ben Nâzım, Yaşarken ve ölürken' oyununu ise cuma 20 10da, cumartesi günü de Ortaköy Afifc Jale Sahnesi'nde sahneleyecek. (0 212 260 0V 35) • Kenter Tiyatrosu çarşamba saat 20.30'da 'Hep Aşk Vaıdf: perşembe saal 20.30'da, pazar saat 15.00'te yeni oyun '(, özüm', cuma ve cumartesı saat 20.30'da 'Huysuz Ihtiyar' adlı oyunları sahneleyecek. (0 212 247 36 34) • Tiyatro Bogaziçi 'nin 'Galip Sokaklara lalip' adlı oyunu çarşamba ve cuma günü saal 20 00, pazar saat 15.00'te Bogaziçi Üniversitesi Güney Kaınpıısu Demir Demirgil Salonu'nda; Yeni Bir 1 layat İçin' oyunu ise yarın saat 20.30'da Babylon'da izlenebilir. (0 212 2X7 02 32) • İSM 2. Kat'ta perşembe 21 00, pazar 15.00'te Atölye Tiyatro (îrubu'nun 'Dipsiz' adlı oyunu; cuma 20 30, cumartesi 15.30 vc 20.30'da Tiyatro Oyunevi'nin 'F>lenme' adlı oyunu görülebilır. (254 96 96) • Tiyatro Stüdyosu 'Speer' adlı oyunu perşembe saat 19.30'da Iş Sanat Kültür Merkezi'nde, cuma günü saat 20.30'da Maya Kültür Merkezi'nde sahneleyecek (Iş Sanat: 0 212 316 10 X3. Maya: 0 212 252 74 52) • Akbank Çocuk Tiyatrosu 'Bir Varmış, Hıç Yokmuş' adlı oyunu her cumartesi, pazar I I .OO'de Irmak Fğitinı Kurumlan'nda sahneliyor. (0 212 264 20 45) • Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 'Ödünç Yaşamlar' oyununu pazar günü saal 19.00'da Muhammer Karaca Tiyatrosu'nda sahneleyecek. (251X9X9) • BKM Oyuncuları 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' oyununu, cumartesi 21.00, pazar saal 15.00'te Beşiktaş Kültür Merkezi'nde oynuyor. (0 212 327 24 27) • Tiyatrokare i'olısın Müşlerileri' oyununu perşembe, cuma, cumartesi 21.00, pazar 15.00'te sahneliyor. (0 2 [2 230 16 IX) • Tiyatro Istanbul 'Çılgın Haftasonu" oyununu perşembe, cuma 21.00, cumartesi 15.00 ve 21.00, pazar 15.00 ve 18.30'da Profilo Kültür Merkezi'nde sahneliyor. (0 212 216 40 70) • Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları 'Aşk Gibi' oyununu her cuma, cumartesi 20.30. pazar 15.00'te sahneliyor. (0 212 224 14 39) • Dostlar Tiyatrosu 'Oyuncu' adlı oyununu cumartesi 18.00, pazar 15.00'tc Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahneleyecek. (Barış Manço Kültür Merkezi:!) 2/6 4IX 95 49. Muammer Karaca Tiyatrosu:0 212 252 59 35) • Refik Azizov resim 20 Aralık2 Ocak tarihleri arasında • The Marmara'da. (251 46 96) • Fatih Mika özgün baskı resim 21 Aralık22 Ocak tarihleri aıasında Tolga Eti Sanatevı'nde. (0 216 36X 26 79) • Andra Linkhorst foloğraf 12 Ocak'a dek Karşı Sanat (/alışmaları.r2</.5 25 0X) • Gökhan Alpgiray resim 20 Aralık11 Ocak tarihleri arasında Galeri Artist'te. (.'.5/ 91 63) • Semih Balcıoğlu karikatür 29 Aralık'a dek dem art Sanat Galerısi. (2X7 7X A7; • Ismail Acar resim 10 Ocak'a dek Mtıırko Saııal Galerısi. (233 05 04) • Galeri Artisan hcykcl 1930 Aralık. (231 64 33) • M. Kemal Gözen resim 25 Aralık'a dek Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi. • Sefer Öztürk resim 21 Aralık'a dek Vakıfbank Kemal Sunal Sanat Merkezi. (292 50 13) • Nevzat Sayın 1 otoğraf 11 Aralık4 Ocak tarihleri arasında Galeri Artisl Kuruçeşmc. (2X7X0 35) • Naile Akinci Retrospeklif 27 Ocak'a dek Milli Reasürans Sanat (îalerisi. (23019 7A> ^ . • Apel Galeri Toprak vc Lif M ff 2002' 10 Aralık17 Ocak arası. M (292 72 36) <• *'• • Jülide Atılmaz resim 28 Aralık'a dek Mutlu Sanat Odası. (0216 355 35 X7) Kalamış Yazmalan' 30 Aralık'a dek. (662 33 10) • Harun Antakyalı Yaşanm, Yaparım, lükeliıinı, 2001!' 29 Aralık'a dek Kargart'ta. (0216 449 17 26) • Ibrahim Coşkun resim 29 Aralık'a dek Alatürk Kültür Merkezi "nde. (251 56 00ı • Marmara Üniversitesi Güzel S a n a t l a r F a k ü l t e s i I I Galeri 11 Sergı' 2K Sııhal'a dek. (0216 326 26 67) 'Kopenhag'dan IJrl'a'ya' 5 Ocak'a dek C'.A.M. ("ontemporary Art Marketing'te. (234 39 01) • Avni Arbaş Resim 26 Ocak taıihine kadar Kibele Sanat Galerisi'nde. (316 10X3) • Ebru Alpagut Resim 27 Aralık'a dek Antik llotel'de. (63X 5X 5X) Sergi • Gül Erali Seramik lıeykel 30 Aralık'a dek Avuslurya Kültür Oltsi. (223 7X 43) • Artin Oemirci Resim 4 Ocak'a dek Ürün Sanat Galerisı'rule. (0 216 360 99 64) • Mübin Orhon Resim 5 Ocak'a dek Galeri Nev'de. (231 67 63) • Bir Desen Ustası Abidin Oino: Altmış Yılın Desenleri 31 Aralık Garanti Sanat Galerısi. (293 63 71) • Borusan Sanat Galerisi 'liırlı Bahçe' 26 Ocak'a dek (292 06 55) • Ali Haydar Pektaş sürekli resim sergisi kendi alölyesimle (0 216 441 7X 3X) • Girgin Piyano ve Sanat Galerisi karma resim 5 Ocak'a dek. (227 03 2X) • Atilla Tos Resim 25 Aralık'a dek MHB Sanal < ialerisi. (0 216 3X5 47 7X) • Sema Yelkencioğlu Resim 21 Aralık'a kadar Ncyran Sanat Galerisi. 10 216 360 13 77) I Temore Sanat Galerisi Karma resim 21 Aralık'a kadar. (0 532 326 30 X4) Paul McMillen Işık Kaynağı' fotoğrafları 2K Aralık'a kadarSabancı Üniversitesi Kasa Galeri (292 49 39) m Orhan Algök lıeykel 20 Aralık'a dek Ariyel Sanat Galerisi. (296 99 79) Resim 22 Aralık'a dek THM Sanat Galerisi. (247 0X 99) • Utku OerventResim 5 Ocak'a dek Maçka Sanat Galerisi'nde. (240 X0 23) • Oktay Anılanmert • 2001 Sanat Galerisi • Bente Christensen Ernst Anadolıı Selçuklu Çağı 28 Arahk'adek Yapı Kredi Küllür Merkezi Vedat Nedim Tör Müzesi. (252 01 15) • Art Directors Club 80. Ödül Sergisi Atölye 21 Arahk'adek Istanbul Bilgi Üniversitesi. (292 33 03) • Alaaddin'in Lambası Koleksiyonu' 31 Ocak'a dek. (242 3X 13) • Sadberk Hanım Müzesi 'Karia • Selma Emiroğlu Aykan 'ÇizgilcrTınılar' 30 Aralık Schneidertempel Sanat Merkezi. (249 01 50) Engin Türker'in 'Istanbul Sdvgi küleri'başlıklı resim ve heykel sergisi 31 Aralık tarihine dek İMKB Sanat Galerisi'nde. m Ekber Yeşilyurt Atölyesi Grup Sergisi Kanna resim 23 Aralık'a dek Koska Resim Sanat Cialerisi. (422 15 X0) • Suzy Hugh Levy Fotoğraf 'Kırılgan Imgelcr' 28 Aralık'a dek Iş Sanat Parmakkapı Sanat Galerisi. (244 20 21) Müzik • Bilgi Caz Geceleri kapsamında Roxy'de yarın saal 22.00'de Kerem Türkaydın Group, Fylül Bar'da çarşamba günü saat 22.00'de Seleıı Gülün l'ııo konser vcrecek. (216 22 22) • Babylon'da yarın 23.00'te Pressure Drop / I)J Set, perşembe günü saat 22.00'de 'KafayıSudan Çıkarmak', cuma günü saal 23.00'le Beyoğlu Ikat II Replikas & Kurban, cumartesi günü saat 23.00'te Beyoğlu Beat II Keplıkas & Rashit konseri izlenebilir. (0212 292 73 6X) Sanat Merkezi'nde perşemhe günü saal 18 3()'du İstanbul'dan Yeni Müzik' başlıklı konser izlenebilir. (292 06 55) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hugün saat 19.30'da 'İstanbul'dan Mektup' Islanbul Müzik ve Sema Topluluğu, cuma günü saat 19.30'da 'Buluşmalar' adlı Mutlu Torun'un bcstelerınden oluşan projc, cumartesi saat 19.30'da Ahmet liamdi Tanpınar anısına düzenleııeıı 'Hıızuı' gccesi konseri dinlencbilir. (2 İ2 9X Ut) Opera Gösterl / /Bale Söyleşi Devlet Opera ve Balesi çarşamba günü saat 20.00'de 'Yarasa' opereti, perşembe günü saat 20.00'de 'Rigoletto' operası, cumartesi saat 11 00'de 'Masalef çocuk müzikali, 15.30'daisc 'Fındıkkıran' balesini sahneleyecek. (0 212 245 25 90) • Istanbul • Kadıköy Halk Eğitim • Borusan Kültür ve m Ortaköy Afife Jale Sahnesi'nde çarşamba günü saat 20.30'da Stüdyo Drama Oda Müzıği Topluluğu'nun konseri dinlenebilır (0 212 260 09 35) • Müzik ve Şiir Evi'nde cumartesi günü saat 17.OO'de Müzıkşiırçalışnıası yapılacak. (0 216 4IX 10 71) • Perpa Elektrokent Kongre Merkezi'nde cuma günü saat 19.00'da Selaluıltin Akarsu'nun 10. yıl sanat gecesi kapsamında ArifSağ konseri izlenebilir. (222 27 27) Merkezi'nde yarın saat 20.00'de llüseyin Karabey'in yonettiği 'Sessiz ölüm' adlı film göslerilecek (0 216 349 91 55) M Salih Zeki Kolat Kültür Evi'nde pazar günü saat 14.00'te yapılacak "Şiirinıizin Uslalan' başlıklı etkinliğin konugu Arif Damar. (0216 449 IX X4) • Nâzım Kültürevi'nde. çarşamba günü saal 16.00'da François lıul'laul'nun 'Fahrenheil 451', cumartesi günü saal 16.00'da ise '400 Darbe' adlı filmleri göslerilecek peışemhe, cuma. cumartesi saat 19.00'da ise I lıealre Onent'ın 'Yürek C'chcnncm" adlı oyunu salınelenecek. (245 04 XI) • İFSAK'ta cıımarlesi günü saal 15.00'tc 22. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması On Klenıeyi Geçen l'ilmler Gösterimi' gerçekleştirilecek. (243 14 01) • Istanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampusu'nda 4. Uluslaranısı llzakdoğu Filmleri 1 laftası kapsamında yarın saat l').30'da 'Yojimbo', çarşamba günü saat 19.30'da 'Fallen Angels', perşembe günü saat 19.30'da 'Confiict', cuma günü saat 19.30'da'CityOnFire', cumartesi günü saal 14.00'te 'Ugly' vesaat 17.00'de 'I orbidden City Cop', pazar günü saat 14.00'tc 'My Own Country' ve saal 17.00'de 'Ashes Ol Time' adlı fılmler ücretsiz izlenebilir. (293 50 10) • BEKSAV'da bugün saat 16.00'da 'Otomatik Portakal', salı günü saat 16.00'da 'Kral Yaşıyor' vesaat 19.00'da'Full Metal .lackel', çarşamba günü saat 16.00'da 'Mifune' ve saat 19.00'da'Uerizekâhlar', perşembe günü saat 16.00'da 'Şölcn' ve saat 19.00'da 'Suç Unsuru' adlı fılmler gösterilecek. (0216 349 91 55)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog