Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

I 17ARALIK2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA E K . O N O M I / ekonomi(5 cumhurlyet. com.tr 11 Fiyat artışı enflasyon ve dövizin altında kalan otomobilde vergi avantajı yılbaşında sona eriyor Otomobilde son firsat lerin indirildiğini anımsatan Aybar, vergi yükünün hafıfletilmesi sonucunda hareketlilik yaşandığını belirtti. Son bir ayda satışlann yüzde 67 arttığını ifade eden Aybar, 'Bu başanlısonuçlann ekte edflebfleceğini gösteriyor"dedL ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK Sol, Kaçınılmazdır! Son günlerde basında sol konusu tartışılıyor. "Hastalık" ya da "tedavi" gibi gerçekten çok yanlış nitelemelere konu edilse de bu düşünce çoraklığında solun tartışılması yerindedir. Çünkü sol, gerek kuramsal açıdan, gerekse uygulamada kaçınılmazdır ve tüm canlılığıyla gündemdedir. ••• Kuramsal açıdan yalnızca bir noktaya değinelim. Son yılların gizemli kavramı, küreselleşmedir. özellikle Sovyetler Birliği'nin dagılmasından sonra dünya ekonomisinin biçimlenişi ve gelişme doğrultuları, bilim insanlarının, düşünürlerin ve ekonomi politikası yapıcılarının yoğunlaşma alanıdır. Küreselleşmeyi açıklamak için en çok başvurulan kaynaklardan biri, kapitalizmin dinamiklerini, gerek yöntem, gerekse içerik yönünden en ayrıntılı bir biçimde inceleyen çalışmalar, solcuların çalışmalarıdır. Her yıl bu konuda onlarca bilimsel çalışma yapılmaktadır. Düşünsel gelişmelerin sol yöntem ve çözümlemelerle yeniden buluşması, bundan sonraki sol açılımlara da kaynaklık edecektir. Bu nedenle, Türkiye'de sol tartışmalar dünyadaki bu gerçeği göz ardı edemez; sonunda anlayacaktır. Uygulamada da benzer bir durum var. Çin gibi kimi özgül uygulamalar bir yana, Türkiye solu açısından asıl bakılması gereken Avrupa sosyal demokrasisidir. Bugün 15 AB Avrupa Birliği üyesi ülkenin 11'inde adları, sosyal demokrat, işçi, sosyalist olan iktidardadır. Kimi örneklerle de görülebileceği gibi, bu iktidariar. iddialarıyla, tezleriyle ve özellikle de yaptıklarıyla çok başanlıdırlar; çözüm üretmektedirler. önce, tüm Avrupa sosyal demokrat yönetimleri, ülkelerinin işsizlik sorununu çözmeyi birinci hedef olarak alıyor ve bu amaca ulaşmak için çaba harcıyor, başarılı da oluyorlar. Bırakalım Fransız Sosyalist Partisi'nin büyük iş bulma uygulamasını bir yana, komşumuz Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'ın toplam işgücü, Türkiye'nin beşte birinden biraz fazladır; toplam 4.5 milyon kişidir. Yunanistan, 2000 yılında uygulamaya koyduğu Ulusal Istihdam Eylem Planı ile 20002004 yılında 300 bin yeni iş alanı açıyor; ek iş yaratıyor. Yunanistan, işsiz gençlerini, iş+eğitim programlarıyla, çalışma yaşamına alıyor, üretim sürecine katıyor; özgürleştiriyor. Türkiye, eğitilmiş, lise ve yükseköğrenim almış ve iş arayan gençlerinin, ortalama üçte birini kimi durumlarda da yansına varan bölümünü işsiz bırakıyor. Türkiye'de, solu düşünenlerin, öncelikle bu sorunun çözümünü tartışmaları gerekir. Sonra, Avrupa sosyal demokrasisi, eğitim ve sağlık gibi insana yatırım konularında, dünyadaki gidişe öncülük edecek uygulamalara yöneliyor. Avrupa solu, bireyin yaratıcı yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmesini sağlayacak önlemler alıyor; savunduğu temel ilkeleri, yani özgürlük, eşitlik ve dayanışmayı uygulamaya koyuyor; kendi eseri olan kapsamlı sosyal güvenlik ağını korumaya çalışıyor. Türkiye solunun, özellikle de sendikaların, Sosyal Avrupa kavramını, her yönüyle, ülkemizde de tartışmaya açmaları gerekiyor. Üçüncü olarak, Avrupa sosyal demokrasisi, küreselleşmeden ulusal ve giderek AB olarak nasıl yararlanılabileceği konusunda tezler üretiyor. Bu amaçla, hemen her AB ülkesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerini bir ulusal yenilik sistemi adı altında düzene sokuyor. Çünkü ekonomik ve toplumsal gelişmenin yolunun, işçinin emeğini ucuza getirmekten değil, yenilikten, araştırma ve geliştirmeden geçtiğini biliyor. Mülkiyet tartışmalarını aşarak ulusal üretim olanaklarını nasıl geliştireceğini tartışıyor. Türkiye'nin başta genel kamuoyu olmak üzere, bilim çevrelerinin, özünde bir sol açılım olan bu konuya eğilmeleri gerekiyor. Bunlara, Avrupa solunun, çevre duyarlılığı, nükleer enerjiden vazgeçmesi vb. eklenebilir. • •• Türkiye solu, siyasal örgütlenme yönüyle, önce, kendi tarihsel gelişimini; iç kavga ve bölünmüşlüğünün nedenlerini irdelemelidir. Yeni bölünmelere gidilerek yeni yanlışlara düşülmemelidir. Türkiye solu, Mustafa Kemal'ın aydınlanmasını kurduğu CHP'de, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerıyle birleştirerek ve kendi öz kaynaklarına dayalı ve ülke koşullarına uygun çözüm önerileriyle güçlenecektir. ••• Bayramınızı kutlar, başarılar dilerim. yakup@metu.edu.tr TIFFANY, bayramda sürdürdüğü uygun fiyatlı hediye seçeneklerini yılbaşında da sunacak. 20012002 kışının modellerini kendi yorumuyla sunan Tiffany, uygun fiyatlarla satış yapıyor. REAL HtPERMARKET, Ayncalıklı hizmetle müşterilerine rahat, ekononıik ve kolay ahijveriş olanaklan sunmayı sürdürüyor. Real Hıpermarket, Ankara Bilkent Center'daki mağazasında 14Arahk3Ocak tarihleri arasında, yılbaşı için özel olarak "lilektrikli ev aletleri kampanyası" düzenliyor. Elektro adı venlen kampanya süresince, dünyaca ünlü markaların üriinleri piyasa değerinin altında, yüzde 10 ile 40 oranında indirimli fiyatlarla satılacak. Ekonomi Servisi Yılbaşına birkaç gün kala, fiyat artışlannın enflasyon ve dövizin altında kaldığı otomobil piyasasında hareketlilik görülmeye başlanırkeıı müşterilere vergi avantajının da yılbaşında sona ereceği uyansı yapılıyor. Yılbaşında fıyatlann yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Piyasada firmalann cazip kampanyalarla desteklediği, vergi indirimli birçok otomobilin anahtar teslim satış fiyatındaki artış da enflasyon ve dövizdeki artışın altında kaldı. Renault Mais Genel Müdürü tbrahim Aybar, içinde bulunduğumuz günlerin otomobil almanın Fiyatiaryüksdecek " Vergi yükünün hafıfletilmesi sonucu son bir ayda otomobil satışlan yüzde 67 oranında arttı. tam zamanı olduğunu vurgulayarak "Otomobil almayı talep edenler, şu an sektörde olabilecek en uygun şartiara sahipler" dedi. AA'ya açıklamalarda bulunan Aybar, yaşanan krizden otomotivin oldukça fazla etkilendiğini vurgulayarak toplam otomobil pazannda ocakkasım döneminde yüzde 72 oranında daralma yaşandığını kaydetti. Bu gelişmeler karşısında vergi Otomotiv Yetkili Satıcılan Derneği(ÖYDER) Başkanıtsmet Tepret de otomobil almayı planlayanlann y ıl sonuna kadar sektördeki firsatlardan yararlanmalan gerektiğini belirterek "Yeni yüla birlikte otomobi) fiyaüan yüzde 30'luk bir arüşgösterecektir" dedi. • •• DÜNYA EKONOMİStNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU LONDRA Ortadoğu'da geçen hafta yeni bir konjonktür belirmeye başladı. Arafat ve Filistin yönetiminin tasfiyesine dayanan bu resim ilk anda bir çılgınlık gibi görünse de arkasında belirgin bir mantık var. Bir yalrtız adam Geçen hafta Israil, Arafat'la ilişkilerini kestiğini açıkladı, Filistin Yönetimi'nin bürolarına yönelik, tanklı uçaklı şiddetli bir saldırı başlattı. Tanklar Ramala'ya girdiler, Arafat'ın kaldığı binanın 100 metre yakınına kadar geldiler. Polis ve güvenlik binalarına saldırdılar, Filistin Yönetimi'nin radyo antenini yıktılar, Arafat'ın sağ kolu Marvan Barguti'nin evini işgal edip karısı ve çocuklarını tutsak ettiler. Böylece, pratikte kıpırdayamayacak duruma gelen Arafat'ın da iktidarsızhğı gözler önüne serilmiş oluyordu. Diğertaraftan Bush, ABD'nin Afganistan saldırısı başlarken "Bir Filistin devletinin her zaman ABD'nin vizyonunun bir parçası olduğunu" açıklamıştı. Ancak şimdi, Bush yönetimi başka bir hava çalıyor, şiddet olaylarından tümüyle Arafat'ı sorumlu tutuyor, böylece fiilen Şaron'un izlediği politikayı destekliyordu. Kongre ve Temsilciler Meclisi'nden geçirilen Israil'i destekleyen kararlar, Şaron'un Filistin politikasını fiilen ABD'nin uluslararası teröre karşı savaşın uzantısı olarak vaftiz ediyordu. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD dış politikasının en etkili iki isminden biri Condaleeza Rice da El Ahram gazetesine verdiği bir demeçte, "lleriye doğru adım atmanın tek yolunun Arafat'ın terorizmin kökünü kazımasından geçtiğini" söyleyerek ABD'nin bu yeni tutumunu vurgulamış oluyordu. Cumartesi günü ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin Yönetimi'nin "banş süreci için esas" kabul ettiği karar tasarısını veto etti (The Observer 16/12). Bu, ABD'nin de Şaron hükümeti gibi Arafat'ı gözden çıkardığını gösteriyordu. Geçen hafta, bugüne kadar hep Arafat ve Filistin Yönetimi'ni destekleyen Avrupa Birliği'nin de tutumu değişmeye başladı. Avrupa Birliği sözcüleri, ABD yetkililerinin verdikleri demeçleri tekrarlar içerikte demeçlervermeyebaşladılar. Bunun üzerine, Ha'aretz'ın Yazı Işleri Müdürü Yoel Eseron, International Herald Tribune'de yayımlanan bir yorumunda "Avrupa nihayet uyanıyor ve Arafat'ın ne berbat bir şey olduğunu fark ediyor" diye yazacaktı (14/12). Geçen haftaki gelişmeler Arafat'ın uluslararası düzlemde tümüyle yalnız kaldığını gösteriyordu. Niye Arafat? Bir an düşünelim. Hedef altnan adam Arafat. Filistin halkının tek meşru ve seçilmiş lideri. Üstelik, öyle radikallik timsali bir adam da değil, tüm yaşamı bir yumuşama ve uzlaşma sürecinden oluşuyor. Bölge politikasına, Israil'i yok etmeye kararlı birgerilla lideri olarak çıkan Arafat süreç içinde, başlangıçtaki çizgisinden sürekli uzaklaştı. Nihayet 1993 Oslo Anlaşması'yla Israil'in varlığını tanıdığını açıkladı. Bununla da kalmadı, CİA ile bir işbirliği içinde Israil'in güvenliöini sağlamayı, diğer bir deyişle Israil'in polisi olmayı bile kabul etti. Ancak aylardır, David Hirst'ün çok yerinde bir biçimde belirttiği gibi "Şaron bir taraftan, tüm teröristlerin yamaya çalışıyordu. Peki, Arafat gereksizleşerek sahneden çekilirse yerine kim gelecek? Filistin Yönetimi içindeki Marvan Bagruti gibi güçlü adayların da kabul edilir olmadığını, Israil'in geçen haftaki girişimlerinden gördük. Bu yuzden, sürecin Arafat'ın değıştirilmesiyle sınırlı olmadığını, Filistin Yönetimi'ni çökertmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Bu koşullarda geriye Hamas ve Islami Cihad örgütünden başka kim kalıyor. Terorizme karşı savaş verdiklerini iddia edenlerin, terörist olarak niteledikleri grupların iktidarını hazırlamasının arkasındaki mantık ne olabilir? Bu, çılgınlığın mantığını, Fransız Dışişleri Bakanı Her Ştr.net Çılgınlığın Arkasındaki Mantık kalanmasını, cezalandırılmasını istiyor. Diğertaraftan, Filistin Yönetimi'nin bu işi gerçekleştirebilecek kurumlarını bombalıyor" (Al Ahramn VVeekly 15/12), orgutlenmesini felç ediyor, hatta personelini öldürüyor. Diğer bir deyişle Şaron bir eliyle Arafat'a yangını söndürmesi için ültimatom veriyor, diğer eliyle de yangına benzin dökmeye devam ediyordu. Böylece Arafat'ın başarısını imkânsızlaştırıyor, işlevsiz, dolayısıyla gereksiz olduğunu kanıtla PHIL1PS Beauty üriinleri, Altuğ Parfümeri'de satışa sunuluyor. Söz konusu satış noktalannda, yeni Visapure, selülitlcri azaltnıada etkin olan Cellessc Vitesse ile istcnmeyen tüylerden buzun serinliği ile kurrulmanın yolu Satinice üriinleri bulunabiliyor. CHICCO, arahk ayında alujveriş yapanlara sürpriz hediyeler sunuyor. 50 milyon liralık alışverişlere 15.5 milyonluk pastel boya takımı ve cerveli hediye eden Chicco, 75 milyonluk alışverişe de sırt çantası vcriyor. Arap ülkelerinin durumuna bakınca, böyle bir tehlike olduğunu söylemek mümkün değil. Bölgedeki Arap devletleri, bert Vedrine 3 Ocak'ta Ajans ABD'nin Afganistan'dan sonra France Press'e verdiği bir deatacağı adımı düşünerek kormecinde şöyle açıklıyor: "Israkuyla titremekten Filistin'i göil, Arafat ve Filistin Yönetirecek durumda değiller. Diğer mi'ni yıkarak, Filistinlileri Hataraftan, Afganistan saldırısı mas'ı desteklemekten başbeklenenden çok daha kısa süka seçeneği kalmayan bir umutsuzlar kitlesine dönüş rede sonuç verince, ABD'de, türmeyi amaçlıyor. Sonra do ABD'nin uluslararası hegemonnüp, bu adamlara devlet kuryasını tek yanlı girişimlerle bir ma hakkı verilir mi diyecek" "imparatorluk" gibi yönetmek(Le Monde Diplomatiqueten yana olan "şahinler" daha Aralık). Atlantiğin öbüryakasın da güçlendiler... özellikle Arap da, saygın stratejik analiz kusokaklarından beklenen tepkirumlarından StratfordaVedri nin gelmemiş olması, bu kesimne'leaynıkanıda: de, Krauthammer ın Was"Şaron yönetimi hington Post'ta sık sık vurgukendisine en lamaya başladığı "Bu adamlar belirgin tehlike tavizden ve konuşmadan deolarak Filistin ğil kaba güçten anlar"... "GüYönetimi'ni göcü görünce saygı duyar, hirüyor. Bunun zaya girerler" türünden klasik çokbasitbirnesömürgeci bir perspektifin güçdeni var: Filistin lenmesine neden oldu. halkının meşru Bu gelişmeleri, ABD'nin tüm sesi olarak, Fibölgeye ilişkin bir yeniden dülistin Yönetizenleme başlattığına dair "semi'nin uluslararası desteği var. naryoyla" ve bu senaryoda Israil'in üstleneceği olası rollerle Bu destek Şabirleştirince Bush hükümetinin ron yönetimini tutumundaki değişikliği anlambanş görüşmelandırmaya başlayabiliriz. Bu leri için masaya açıdan bakınca, Senato'nun oturmaya zorluŞaron'un politikalannı ABD'nin yor. Masadaysa Batı Yakası, Gazze Şeridi var. Şaron yö terorizme karşı savaşının bir netimi buna dayanamıyor" uzantısı haline getiren kararı da anlaşılabilir. Benim yerim kal(13/12). Eğer Filistin davasının bayrağı Hamas ve Islami Ci madı ama, siz daha derine inhad gibi örgütlerin eline geçer, mek isterseniz petrolün stratejik önemi üzerinde yoğunlaşMarylan Universitesi'nden Prof. Şıbli Tejhami'nin işaret maya başlayan tartışmalara ettiği gibi "Filistin açısından bakabilirsiniz (örneğin: Charli ECoon, J.D. 25/09/01, Natiulusalcı proje çöker, sorun onal Security Demands More dinietnik bir çatışmaya döDiverse Energy Supplies, Henüşürse".. bu çatışmada kimse bu örgütlere destek yermez. ritage Foundation MemoŞaron da geçen hafta irdeledirandum No: 777; Donald ğim, "küçük bihmlere böl ve Losman01/08/01, Econonokendine bağla" politikasını ser mic Security, A National Secubestçe yaşama geçirebilir. rity Folly? Cato Institute, PoPeki ABD, Israil'i destekleye licy Analysis No 409; Energy and Geopolitics ve Dangerorek tüm bölgeyi kapsayabileus Addiction, 13/12/01, The cek bir etnik dini çatışma tehlikesini göze almış olmuyor mu? Economist.) Dosya No: I999/I W) Tebligal yapılamayan hıssedar ve hak sahiplerine teblığ yerine geçmek ü/.ere ilanen tebliğ Salılmasnıa karar verilen gayrimenkulün, tinsi, kıynıeti, adedi, evsafı: I (,'ıne Kiinıkııllar koyiı Karayer mevkiinde kâın, tapunun 1225 parselinde kayıtlı, 3.350 m2 miklannda, kuyusu, evı ve damı olan balıçe vasıflı la^ınma/ 4.50O.OÜÜ.OU0. Tl.. degerindedir. Sımt (W 1009.40 arasında. 2. Ayııı yer köy ıcı mevkiinde kâin, lapunun 1408 parselinde kayıtlı 347 m2 miktarındaki avlulıı kaıgir ev vasıflı taşınmaz 600.000.000 TL degerindedir. Saat: 09.4509.55 arasında. 3. Ayııı köy Karayer mevkiinde kâin tapunun 1222 parselinde kayıtlı, 2.512.50 nı2 miktarında bahçe vasıflı taşınmaz. 2.512.500.000II, degerinde olup, saat: 10.0010.10 arası 4. Aynı köy Karayer mevkiinde kâin, tapunun 1223 parselinde kayıtlı, 2.512.50 m2 mıktarında balıçe vasıflı ta^ınma/ 2 512.500.000 Tl, değerindc olup, saat 10 1510.25 arası. 5 Ayııı kıjy Karayer mevkiinde kâın, tapunun 1224 parselinde kayıtlı, 2.512.50 m2 nııktarında balıçe vasıllı Iaşınma7 2 512.500.000 Tl. değerinde olup, saat: 10 3010.40 arası. (i. Aynı köy Karayer mevkiinde kâin, tapunun 1221 parselinde kayıtlı, 2.512.50 m2 miklannda bahçe vasıllı laşınma/ 2.5I2.500.OO0.TL değerinde olup, saat: 10.4510.55 arası. 7 Aynı ycr vc nıcvkide kâın, tapunun 131 parselinde kayıtlı. 6.600 m2 nıikıarında taıla vasıllı gayıımenkııl d 600.000.000.TL degerindedir. Saaf 11 0011 10 arası. X. Ayııı yer ve mevkıde kâin, tapunun 332 parselinde kayıtlı 7.300 m2 mıktarında tarla vasıflı gııyrıınenkul 7.3OO.OOO.OOO.TL degerindedir. Saaf 11 1511.25 arası. 9. Cıne Yeni Mahalle 14 Sokak'ta kâin, tapunun 412 ada, 47 parselinde kayıtlı, 219.45 m2 miktaıındaki tapu kaydına göre altında dükkânı olan avlulu kargir ev vasıtlı gayrimenkul, altındakı dükkâıı haleıı kalıvelıane olarak kullanılmaktadır 22.000.000.000.Tl. degerindedir. Saat: 11.301 1.40 arası. 10 (,'ıne Hanııdabat Mah. 20 Sokak'ta kâin, tapunun 176 ada, 4 parselinde kayıtlı, I zcmin 4 nornıal katlı, 10 dükkân, 4 daırelı 419.66 nı2 miklarındakı kargir apartmanın 9/211 arsa paylı, /emin kat I numaralı bağımsız bölünıü Halen ışyeri olarak kullanılmakta olup 15.000.000.000 TL degerindedir. Saat. 11.4511.55 arası. Karakollaı köyü Karayer mevkiinde kâın X adel taşıııına/ nıahallen bir bütün olarak kullanılmakta olup, aıalaıııula sınır yoklur. Karakollar meskun alanı içinde olup, planı olnıayan ara/ı 3194 sayılı yasanın 62. rmıddesı kapsanıındadır Salıs vırlları 1. Satış 25.1.2002 giiııü, saal 09 10'dan 11.55'c kadar (,'ıne Beledıyesı llan Odasuıda açık artlırma suıetiyle yapılacaktır. Uu artlırmada tahnıın edileıı kıynıetin %75'ini rüçhanlı alaeaklılar varsa alacakları meeıııuunu ve .satış masraflarını geçmek şartı ile ıhale oluııur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahlıüdu baki kalnıak şartıyla 4.2.2002 Pazartesı gunii Beledıye llan Odası'nda da saat 09.3011.55'te ıkincı arttımıaya çıkaıılaeaktır. Bu arttırmada da bu miktar eldc edilememışse gayrimenkul en çok arltıraııın taahhüdü saklı kalmak ü/ere arttırnıa ılanında gosleıilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar ki arttırma bcdelinın malın lalımın edılcıı kıyınelının %40'ını bulması ve satış ısleyeııın alacagına rüçhaııı olan alacakların toplamından l'azla olması ve bundan haşka, paraya çevirme ve paylaştuına nıasratlarını geçnıesı la/ımdıı Böyle l'a/la bedelle alıcı çıkına/sa satı> lalebi düşecektir. 2. Arttımıaya iştirak edeeeklenn, tahtııııı edılen kıynıetin %20'sı nispetınde pey akçesı veya bu nıiklar kadaı milli bir bankanın teminat mektubunu vernıeleıı la/ınıdır Satış peşın para ıledir, alıcı ıstcdiğınde 20 günü geçnıemek ü/ere ıııelıil verilcbilır. lcllalıye resıııı, ıhale pulu, tapu lıaıç ve masralları alıcıya aittir. Bırıknıış vergıler satış bedelınden ödeııir. 3. lpotek salııbı alacaklılarla dıfter ilgililerın (*) bu gayrimenkul ü/erındekı haklarını hususiyle l'aiz ve nıasral'a daır olan ıddıalarını dayanağı belgeler ile on bcş gün içinde daıremı/.e bıldinııeleri lazımdır. Aksi takdırde hakları lapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklaıdır 4. Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelini yatırmamak suretıyle ıhalenın leshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklil'cttiklerı bedel ile son ıhale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca lemenül laı/ınden müteselsilen nıesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt fiıı/ı ayrıca hükıııe hacet kalnıaksızın daıremizce talısil olunacak, bu lark. varsa öncelıkle tenıinal bedelınden ahnacaklır 5. Şartnanıc, ilan tarıhınden ıtıhııren heıkesın görebilmesi ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı takdııde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebılır 6. Satışa iştirak edenlerin şaılııanıeyi gormüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacakları, başkaea hilgi almak isleyenlerın 1999/1309 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurnıaları ılan olunur. 6 12 2001 (*) tlgıliler tabirine irtit'ak hakkı sahıplerı de dahıldir. Hasın 76877 ÇtNE İCRA VE tFLAS MLJDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI TAVŞANLI İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTLRMA İLANI 1999/716 Satılnıasına karar venlen gayıımenkuliin cinsi, kıymelı, adedı, cvsnfr Külahya ılı, lavşanlı ılecsı Yeni Mah. 854 ada, 40 parsel, 41 paısel, 42 parsel, 301 IllB.d pal'tada kayıtlı 67 m2 taşınmaz olup, çevre yolııııa cepheli loptaıı tıcaret pazarlama alaıııııda olup, sanayı parsellıdır. Bıılıınan ve halen kullanılmakta olan 1982 yılında betonarme karkas tar/da ııışaa edilmış; bodrum t1 katlı, laban alanı 180 m2 olan ışycrı bılırkışıleı laporıına göre borçlumın her üe parselde I'4 nısbetındekı hıssesı toplam 13.462.500.000.11 ıımatıımen bedel ile; Satış şarlları: 1Satış, 21 1/2002 günü saat: 14.0014.15'e kadaı lavşanlı Beledıye Meclıs Salonu'nda açık arttırma suretıyle yapılacaklıı Bu arttırmada tahmın edılen kıymelın yü/de 75'ini vc rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mccnmuıuı ve salış nıasratlarını geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bcdclle alıcı çıkına/sa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 31.01.2002 l'erşeıııbe gıınü aynı yerde saat 14.00'de açık aıtlınııaya çıkaıılaeaktır. Bu arttırmada da bu miktar clde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak ü/ere arttırma ılanında goslerılen müddet sonunda en çok artlırana ıhale edılecektır. !>u kadar kı aıllırma hedelinın malın tahnıın edılen kıymelının yüzde 40'uu bulması ve satış isteyeniıı alacağına rüçhaııı olan alacakların toplamından fa/la olması ve bundan başka paraya çevıınıe ve paylaştırma nıasratlarını geçmesı la /ımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkma/sa satış lalebi düşeceklır 2 Arttırmaya iştirak edeeeklenn, tahmın edılen kıymelın yü/de 20'si nıspetınde pcy akçesı veya bu miktar kadar mılli bir bankanın tenımal mektubunu vcnnelen la/ııııdıı Satış, peşiıı para ıledır, alıcı ıstedığınde 20 günü gcçmemek üzere mehıl verılebılır. lellalıye resmı. ıhale pulu, lapu lıarç ve nıasraflan alıcıya ailtir Biıikmiş vergiler satış bedelınden ödenır 3 lpotek sahıbı alacaklılarla dıger ilgililerın (*) bu gayrimenkul ü/erindeki haklarını hususıyle l'ai/ ve nıasrat'a daır olan ıddıalarını dayanağı belgelcrı ılc on beş gün leınde dairenıı/e bıldırmclcrı la/ınıdır. Aksı takdirde hakları tapu sıcılı ile sabil olmadıkça paylaşmadan lıarıç bırakılacaklardır. 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelıııı yalıınıanıak suretıyle ıhalenın l'eslııne sebep olan tüm alıcılar ve kefillerı, teklıf etliklerı bedel ile son ıhale bedeli arasıııdakı farktan ve diğer /araı lardan ve ayrıca temerrüt laı/ınden müteselsilen mesul olacaklaıdıı Ihale farkı ve temerrüt taı/.ı ayrıca hükıııe hacet kalmaksı/ın daıremı/ce lahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelınden alınacaktır. 5 Şartname, ılan taııbınden itibaren herkcsin görebılnıesı ıçın dairede açık olup masrafı vcrıldıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı göndeıılebılir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnaıııeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaea bılgı alıııak isleyenlerın 1999/736 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ılan olunur. 20.11.2001 (*) tlgilıler tabirine ırtifak hakkı sahıplerı de dahıldir. Basın: 77565 .. L Dosya No: 1998/704 Teblıgat yapılamayan hissedar ve hak sahiplerine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ. Satılnıasına karar verilen gayrimenkulün eınsı, kıynıeti, adedi, evsafı: (,'ıne Karakollar köyü Karayer mevkiinde kâın, tapunun 358 parselinde kayıtlı 1460(5 ın2 miktarındaki kısmen kumlu ve tınlı her türlü ziraat yapmaya elvcrışlı, kııyulu, taban arazi niteliğindekı tarlanın 7000/14600 hıssesı satılacaktır. Mevkıi ve verimi itıbarı ile tamamının değerı 14.600.000.000.TL olup 7000/14600 hissesinin değerı ısc 7.000.000.000.TL'dir. Satış şartları: 1. Satış 25.1.2002 günü, .saat 09.00'dan 09.15'e kadar Çıne Beledıyesi llan Odası'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahınin edilen kıymetin %75'ini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkma/sa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 4.2.2002 Pa/artesi günü Belediye llan Odası'nda saal 09.0009.15'te ıkinci artUrrnaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak ü/ere arttırma ilanında göstcnlcn müddet sonunda en çok arttırana ihale cdilccektır. Şu kadar ki, arttırma bcdelinın malın tahmın edilen kıymetının %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhaııı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçnıesi la/.ımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkma/sa satış talebı düşecektır. 2 Arıtırmaya iştirak edeeeklenn, tahınin edilen kıymetin %20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri layımdır. Satış peşın para ıledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmcıııek üzere mehil verılebılır. Tellaliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve nıasraflan alıcıya aittir. Bınkmış vergıler satış bedelinden ödenir. 3. lpotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgılılerin (*) bu gayrimenkul ü/erindekı haklarını hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemı/c bildırmelcn lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcılı ile sabil olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklıf ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve dığcr zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen nıesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt fai/ı ayrıca hükme hacet kalnıaksızın dairenıi/.ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alıııacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde istcyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaea bılgı almak ısteyenlerin 1998/704 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 6.12.2001. (*) llgililertabınnc ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 76879 ÇtNE İCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/I.Vrim. Satılnıasına karaı venlen gayrimenkulün cinsi, kıymetı, adedi, evsafı: Izmir ilı Karaburun ılçesi, Merkez Mahallesi, Köprııbaşı mevkiinde kâin, 25.30 m. 25.30 N. pafta ada 10 ve parsel 27'de kayıtlı tanıamı 2667 m2 miktarlı tarla nıteliğinde bulunan taşınnıa/dır, gaynnıenkul Karaburun asfalt ana yola yakındır, ancak yola cephesı yoklur, taşınına/m batısında palika şeklinde bir yol vardır, ana yolu 75 nıelrc mesafelidır, ııııaı planı dışında olup iıııar planı çahşmaları devam etıııektedır (Beledıyeden venlen cevap) Taşınmazın m2'sı 2.000.000.TL'den. 2667 m2x2 000 000,TL'den satışa muhammen bedeli de 5.334.000.000.1 l.'dir. Satış şartları: 1. Satış 15 2.2002 günü, saat 14.00'ten 14.15'c kadar Karaburun Hükümet Konağı'nda açık arttırnıa suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıynıetin %75'ini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şaıtı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artlııanın luahlnıdü baki kalmak şartıyla 25.2.2002 günü aynı yerde 14.0014 15 arasında ikınci arltırnıaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak iizcıe arttırma ilanıııda gosterılen müddet sonunda en çok artlırana ıhale edilecektır. Şu kııdaı kı, arttırma bedeliııin malın tahmin edilen kıymctinin %40'ını bulması ve satış isleyenin alacağına rüçhaııı olan alacakların toplamından fazla olmusı ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesı lazımdır. Böyle fa/la bedelİe alıcı çıkmazsa satış lalebi düşecektir. 2. Arttırmaya ıştırak edeeeklenn, tahmin edilen kıynıetin %20'sı mspetindc pey akçesı veya bu mıklar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la/ınıdır. Satış peşın paıa ıledır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verılebılır lcllalıye resnıi, ihale pulu, tapu harç ve nıasraflan alıcıya aittir. Bınkmış vergıler satış bedelinden ödenir. 3. lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılılerin (*) bu gayrimenkul u/eıındeki haklarını hususıyle faız ve masrula daır olan ıddıalarını dayuııagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bıldırnıelcrı la/ımdır Aksı takdirde hakları tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşmadan huriç bırakılacaklardır 4 Ihaleye kattlıp daha sonra ihale bedelini yatınnumak suretıyle ıhalenın feshıne sehep olan tüm alıcılar ve kclillerı leklıl ettiklcri bedel ile son ıhale bedeli aıasındaki farktan vc diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müleselsilen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt faui ayrıca hükme hacet kalmaksı/ın daıremı/ce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktıı 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebiliı. 6 Satışa ıştiıak edenleıin şartnameyi görmüş ve nıünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaea bilgi almak ısteycnlerm 2000/13 Tlm. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ılan olunur. 7.12.2001. (*) llgıhler labıııııe ırtifak hakkı sahıplerı de dahildir. Basın: 76853 İZMİR tLİ KARABURUN tCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog