Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EKONÖMf 17ARALIK2001 PAZARTESİ Borsa Analizi mıtm) Mtrbn* GIDA IÇKİVETUTUN Anarlolıı Efes Blracılık Anadnlıı Gıda Attınyng Knmbınaları Banvıt Dafdanel Ersu Meyve VP Gıda San FrkjoPakÛKÎa Keni Gıda Kerevrtaş Konlruı Knstal Kola LoYag Sanayı Maret MprkoGıda Mııdumu PastaVılla Penguen Gıda PınarEnt ElveUn PınarSu PınarSul SetukGıda Seker Pılıç Tat Konservtı TTuborg Tukas Unal Tarım Varat Fiym 14,175 33 500 4,750 2,075 6,500 bnrtt Ûrl nnt U •9 33 LHdltttl M U r taınla İNİAAlVtBAYINDIRLIK IMıUpra IrııtJ ujvrt t urı* M mB Ffl Rpt M 115 29 3 29 25 26 Bknp. Uuttnl •16 53 1602 14 80 24 93 •561B 22 8/ 172 193 348 412 125 1031 /30 5 200 •2481 3450 19,500245,563 553U29 04 2100 6100 8.600 6,300 6,100 1,500 •587 •267 38 1031 •1,04644 960 58 •7,60721 •5 69 •813 28829 682 91 ın •34502 409 41 boruva Yapı IOPIAN1İURET EgeDışlıcaret •Egeser Gryım Intenu Nergib Holdıng 12 20194 PERAKENDE TİCARET Carşı Gıma Kıpa Mıgras Mllpj Sdnku Pdzaılamfi Sezgınlef Gıdl Sdbdlı Pazarlıma Tdiısas Taıısa>(Ynıı| TTJRIZM Favofi Dnk*nme Yorlorı Marrnarıs Altınyunus Marmarls Mariı Net Turlzm Tek Art Turızm 4900 12 560 460 460 9100 3 700 •488/0 20 74 3167 10130 1123 7977 051 070 129 1 154 36 284 72 66719 79398 96 10? 5866316923 100 0 02 260 6 77 085 •11 /O 100 •10983 084 42 30 11929 3503 33 70 •1,28622 23? 73 13.084 84 34 88 214391 001 1163 172 3250 25152 3 350 210921 9100 122 500 1 175 5 200 5 400 3 850 3000 6300 7 786 1 150 4 750 1950 1025 3 000 298 2535 22 35 3894 1410 032 163 083 100 105 12 57 908 1818 3085 21874 5617 98114 98114 218 2721 1027 1,36704 93911 52471 1424 58 27196 688 96 060 50227 141 450 8100 9300 1275 2500 3,150 1,250 7,400 9500 10000 3000 1600 714 48 410 33 29 1 95150 243 06 237365 14 98 287 1106 3 87 038 048 2 17 37239 877 29 16510 14 50 3547 44 86 781 1209! 0 79 233 533 231 2605 6». 550 /26 •44 53 •1180 0 70 158 4 72 21 98 937221 748 36 142716 27 53 27 53 1399 135036 135036 10785 73945 •52625 •39/ 34 40202 Şanslı birbaşkanım Istanbul Sanayi Odasf nın yeni başkanı Tanıl Küçük, 2002 beklentilerini Cumhuriyet'e anlattı ÖZLEM YÜZAK "Ben şanslı bir başkanım, çünkü güçlü bir altvapı devraldım. Geçen 8 yıllık (löneınde çok ^ey yapıldı. Bcıı ise taşları bmıların üzcrine koyacağım." Bu sözlerin sahıbı Istanbul Sanayı üdası'nın (İSO) yenı başkanı Tanıl Küçük. Genç, dinanuk, tünı olumsuzluklara karşın Türkiye'nin gclcccğinc umutla bakıyor "()zel sektör olarak biz hep isteyen konıımunda göründük. Özündc bir (ck istcdiğinıiz vaı, o da rekabet cşitliği" clıycıı lanıl Küçük ıle 2OO0'lı yıllann başındaki Tiirkıye'yı ve geleceği masaya yatırdık. Türkiye'de 'degişiın1 sözcüğü çok sık kullamlır oldu. Sizce iilke ve hepimiz gerçekten bir değişimden mi geçiyoruz? Belli bir değişim var, ama hcnü/ başındayız. Çünkü hâlâ uzun vadelı düşünülemıyor ve öncelikle değişim buıada başlamalı. Ilımlı bir hava var. Ama adımlar hızlanmalı ve bir an önce nctıceye ıılaşılmalı. Tiirkıye'nın asla zaman gıbı bir lüksii yok. GOZUCUYLA TÜRKEL MİNtBAŞ Bayramda Ekonomi Yazısı Okunmaz! Israıl Fılıstinliler üzerine bomba yağdırmaya devam ederken... Arıantın Ekonomi Bakanı Domingo Cavallo'nun yardımcısı, yani ekonominin ikincı adamı Daniel Markx istıfa etmiş! ABD, Somalılilerı mali sıstemleriyle Usame bin Ladin'in El Kaide orgütune kaynak yarattığı iddıasıyla yeniden açlığa ve ılaçsızlığa mahkum ederken... Philips fırması Hollanda'dakı Enabling Technologies Group'tan 450 kişinin işioe son verecekmış! Pakistan'la Hindıstan arasındaki Keşmirsorunu yeniden tetiklenirken... ABD'nın tekstil kotalarındakı ındirımı salt Türkıye'yı değil tüm Dünya Ticaret örgütü (WTO) uyelerını kapsıyormuş! NATO, soğuk savaşın bıttıgını, sınırların genişletılmezamanının geldığını ılan ederken... OPEC petrol fiyatlarını yükseltebılmek ıçin 28 Aralık'ta olağanüstü toplantı yapacakmış! Işte, Müslüman dunya 30 günlük oruç ertesi bayram yaparken; Hıristıyan dunya Noel'e hazırlanırken dünyanın hali. Ne var ki bu kara tabloyu yorumlayarak canınızı sıkmaya hıç mı hıç nıyetim yok. Zira bayram tatilinde olduğumuzdan tüm kara ve kötü haberlere kapalıyız! • •* Bilirsiniz bayramlar nedense eskiye duyulan özlemlerın dile getirildiğı günlerdir. Gün yoktur ki "Benim çocukluğumdakı bayramlar..." dıye başlayan yazılar, söyleşıler televızyon ekranlarında ya da gazetelerde yer almasın. Aslında o özlemlerın gerısınde ne eskı bayramlar ne de o günleri tekrar yaşatmak istemi vardır. Sadece, yitirilen çocukluk günlerinin renkli düşsel dünyasının utangaç bir ıtırafı saklıdır. Oysadevran dönmüş, her şey gibi bayramlar da değişmiştir! Atlıkarıncaların yerını bılgısayarlar... Postacının getirdıği kartların yerını elektronık posta... Horoz şekerlerinin yeriniyse çokuluslu şirketlerin çikolataları, hazır dondurmaları ve şekerlemelerı aldı. Hediye vermek ise başlı başına butçeleme teknığı gerektirıyor. Özel sektörün kârları düşmesin diye işten atılmayı sessızce kabullenen bızler, şimdi de tek ekmek kapımız halıne gelen özel kesimin stoklan erısın diye çılgınca tüketiyoruz. "Ben de!", "Ben de!"dıye bırbırimizı itekleyerek gırdığimiz bu yarıştan kimın galip geldıği ise kredi kartı faturalarından bellı olacak! Ama olsun, "Ülkem için seve seve" gönullu ışsız kalır, ücretsiz çalışır üretıriz, gereğinde tüketiriz de! *•• Dünya Bankası Turkiye Temsilcisi Ajay Chhibber'den "Türkiye krizden çıkacak" mesajını aldığımıza, IMF'nın Avrupa dırektörlerınden VVilly Kiekens'i de 30 bin işçınin gonullu emeklilığine ıkna ettığımizegöre... Bayram tatilini hak ettık demektir. Hele bir de Ihale Yasası, Endustrı Bölgeleri Yasası, Patent Yasası'nı uygulamaya sokalım. Ondan sonra her gün bayram! Aslında o kadar beklemeye bile gerek yok. Zira: • Tahıl üretimınde tohumluk gereksinimini karşılayan Tarım Işletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TlGEM) buyük toprak ve tesislerı kıraya açıldığına... • 600 milyon dolara yakın tütün ihraç ederken ABD'nin tutun satım pazarı halıne geldiğine... • Dünya rezervinin yüzde 70'ıne, dunya üretiminin yüzde 30'una, dünya gelirinın de yüzde 20'sine sahip olduğumuz bor madenlerını satıp karşılığında Musul'u, Kerkük'ü alır mıyız diye konuşabildiğimize... • Yerli ve yabancı sermayeye, hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan rantabl bulduğu alanda yatınm özgürlüğü tanıyan; bunun için de sabıt yatırım tutarı 5 milyon dolann ustundeki hertürlu yerli ve yabancı sermaye yatırımını endustrı bölgesi sayan yasayı içımıze sındırebıldığımıze göre Arjantin gibi bırkaç milyar dolar için sürünmemizi, Somali gibi açlığa mahkum olmamızı beklemeyın! Zaten, IMF patentlı ekonomi politıkalarını uygularken onlar da başlarına bunların geleceğını beklemıyorlardı. Bayramınız kutlu olsun! turkminiuı superonline.com 180 273 21175 1894 081 120 6384 159 13138 0 76 5 00 84 2091 •27 30 1923 315 14 04 1526 14 33 3 45969 57190 1240 38 ?7 4 44 188 104 644 1130 66 15514 104 49 40 53 192 72 1705 10 76 708 1680 7 57 71 • "Güçlü bir altyapı devraldım. Taşları bunların üzerine koyacağım" diyen Tanıl Küçük, tüm olumsuzluklara karşın Türkiye'nin geleceğine umutla bakıyor. dünya fiyatlanndan eneıji sağlanması taleplerimız, rekabette lırsat cşıtlıgı ısteğınden farklı değıl l'eki ya mevcut dıınını; Türkiye'nin gclirlcriııi kısamayacagL, ka\ nak aktarnıada »trlandığı ^erçeği... Bunlar doğru, ama rürkıyc artık bir gerçeğı de görecek. Kısa vadelı Buradan kayıl dışına gelirsek... Biz nasıl rekabette fırsat eşıtlığı dıyorsak, haksız rekabete de karşıyız. İSO kayıt dışı ile ilgili birbirinden değerli iki rapor ha/ırlatlı SSK ya da vergı oranlannı ne kadaryükseltırsenız caydıncılığınız o kadar zayıf olur. Makul ULAŞTIFIMA HABEHLEŞME VC DEPOLAMA8.267 Celeöı Hava Yollan THY T H Y |Yenı| Usaş 32 000 7100 10 500 2 120 000 73 26 466 466 7J12 4 41 613 907 2 91 2500 OOKUMA. GIYİM EŞYASI VE DERI4 445 Akal Akııı Tekstıl A.kbi Aliınyıklız Mensucat AralTekslıl AraanTnkntll BerdanTekstll Bossg CeytanGlylm Derımod Esem Spor Gryım Gımsan Gedız Iplık Idas Istanbul Döşeme KarsuTekstll Konrleks Kofdsa Lııks Kadrle Menderes Tekstıl Mensa Mensucat Metmteks Tekstıl OkanTekslıl PaıkElekt* Poyim Stfas Soktaş Sonmez Pamuklu 21000 19,750 4,200 8,900 1.050 4,200 1.475 5,300 31500 2450 2,400 1850 3,500 6,000 2,750 7,000 2,800 2,350 1,625 1.500 1.275 8,000 205 1176 176 59i 24 76 0 75 0 75 531107 5399 115 987 12 60 670 8368 031 120 •410 70 462 194 95 299 037 092 24144 22800 15 68 0 73 215603 4 43 37117 1064 016 2711 •7.91911 37 69 •684 23 16 75 60022 31007 •360 71 36i 5399 37 00 531974 32 BANKALAR VE OZEL FlNANb KUHUMUHI19 209 Akbank •Ariernatftank •Demıı Bank T Dısbank Efflank •Fınansoank T Garantı Bankası •ınlasiınans •1 1; Bankası A 1 1; Bankası B T Iş Bankası C Şskcrbank Sırtdi Yalırım Bankası T Kalkınmn Bankası TSKB TEB T»kstıfaık Tüprakbaıık Yapı Kıedl Bdnkusı Yaşarbank SlGCflTAŞIRKETLERI Aksrçoria Anadolu Skjorta Anadolu Hayal Commercıal Unıon Emek Sloorta Guneş Sıqorta Yapı Kredı Sıgorta Ray Sıgorta 4,000 580 ?60 1050 1725 1225 2200 860 23 000 000 810000 7 700 830 560 4 400 120 1000 550 560 1900 1950 18977 10 500 2075 3600 22 500 460 1 /50 2/50 2800 30 31 JÜ6 27 8/ 2 89 022 823 187 •4344 •4 565 00 607 3174 51113 390 •108 74 094 138 31 16 04 138 617 210 109 206 089 2 62 733 82 05 1583 »34 •3/6606 4 41) •6593 143/ 184/34 051 091 4280 100 4 70 119 2045 132 824 182 13 46 022 76 70f 17 52( 15K 1508 419 84 34/1 23353 45034 67 91 19045 9954 53140 468585 23423 5857 14 27 38398 318 75 23096 67938 9615 098 2220 67173 251 6187 14 84 15529 hazırlanıyor. Sizce geç kalınmadı mı? Aynca bu paket işe yarayacak mı? Mali sektörü kurtarma çabalarını doğal buluyorıız. Mali sektörü rehabilite edemeden üretıme kaynak aktaramazsınız. Pekı, reel sektör? Tabii geç kaldık, ama bu bir adımdır. Türkiye'de daima olumsuzlukları sergilemek ve olumsuzluklardan konuşmak eğilimi büyük. Bu da sonuçta olunısuz bir havayı körüklüyor. EÜer taşın altında Olumlu adımları da takdir etmemiz lazım diyc düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin en önenılı gerçeği üretim. Üretim olmadan hiçbir şeyin olmayacağını anladık artık. Reel sektörü kurtarma operasyonu çerçevesınde önceliğin üretimı sürdürenlere verilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Belki belirli bir kaynakla onlara çok daha hızlı ıvme kazandırabılıriz. Yani faaliyetine son vermiş olajıı unutalım demiyorum, ama bir tercih yapmak söz konusuysa. Batfdaözel sektör, hükümet cl elc ulusal plan dogmltusuııda çalışıyor. Türkiye'de ise bu eksik. Ne yapılabilir? İSO olarak geçen sene başlattığımız bir çalışma var. Rekabet gücü yüksek sektörleri belirliyoruz. Bunu önce elektronık ve telekomünıkasyon sektöründe yaptık. lkınci seklörümüz otomotıv. Bu ay sonunda kamuoyuna sonuçları açıklayacağız. Bunu deri, ayakkabı, kimya ve gıda sektörleri izleyecek. Konu, hükümetle özel sektörün ışbırlığıne dayandığı zaman ise olay Ekonomik ve Sosyal Konsey'e gıdıyor. Herkurumu işin ıçıne katarsanız, başarı oranı da çok yüksek olur. (,'ünkü herkesin eli o taşın altında... 319 1566036487 319 110 3025700 319 419 97 7 096 4910 2536 17 1,1 3845 456 174 67 5 37 1714 4715 34 78 4383 6142 86 71 1313 30 92 48 84 146 217 143 557 5 57 5 57 042 1753 63 40 3925 2 7/31b 42912 9 76 •5266 7 74 •1227 2608 11 17 977 97 35558 99953 99095 164 84 55373 66380 5,767 83 2,45283 3085 61152 2263 71 »076? 740 m 95 38 903 84 935 55 6080 43399 •517 91 14 83 1545 102 51/7 •144 46 056 072 350 068 170 026 202 126 367 175 361 951 585 150" 209 7,279 15 14413 2041 9632 631 540 680 7600 2100 7,900 3,000 1,800 084 219 •5 58 043 2806 405 •939 008 31 38ı 26( 30 V 159 1635 1731 537 3007 1240 36064 •4248 244 05 269845 15 74 10368 494 264 89 3819 1813 14 67 1210 4 55 1298 1035 1205 53 41195 43690 145313 15707 392 70 95839 129 1171 861940 4818 6 41 Ukı Vakko YataşYatak 132 088 38148 151 107 125 073 141 605 247 095 24 03 1706 191 452 4601 1724 7 39 530 27 41 1898 072 25 74 0 08 21/ 7? 36" 74 13 (M Yunsa 14,500 ORMAN UflÜNLERl VE MO6İLYA8 571 AlkaKagıt GurıUş Kelebek Mobılyj Bak Aıcıbjldi Derılaş DoganBurdjRızzollDeıYay Hurrıyni Gazetedllk Işıklar Aınbalul Kaplamln Kartonsan Mllllyet Gazeteclitk CHmuksa Sabah Yaymcıl* TreKutsan Vıkıng Kagri 1575 6,100 2,700 6.40O 2,800 2,250 1,800 3400 5400 51,000 1,850 7,600 3,800 3,150 •32214 •1,45688 441 20% 2097,1 607 83i 68 26 FİNANSAL KİHALAMA VE FACTCfllNG ŞİRKETLERO.O12 Aktıffınans •EGSrınansalKıralama •Facto Fınans Fınans Fınansal Kıralama Iktısal 1 ınansal Kıralama Iş Fınansal Kııalama Oziınans Factorlng Rant hnansal Kıratama Topfak Fadawıg Toprak Fınansal Kratam Vakıl Lsasıng 970 M03 7 40 10811 •7 33 10879 •331 2622 235 I4 69 503 012 226 127 47 3069 1817 •275 43 5 91 16329 14 53 148 14 79 2 78 107 54 147 17b 4 65 134 181 060 520 1450 340 1475 1075 530 560 430 1550 159 035 021 097 058 045 040 0 31 30 32 •14 50 •3/2 80 3088 18616 •9b3172 •1594 •112/55 23 86 525599 b / l * 1.09535 •13897 •12236 1/55565 •1058 51149 31548 3083539 856 1995 306 33643 844 5572 13/0 55 13 137 815 •23763 •5 72356 10 77 33320 6637 151199 165 20) 31 05 154 •119 4519 5045 48320 9887 77683 18884 43896 853 8693 1069 1513 Kamuda reform Sonıut olarak öncclik neye verilnıeli sizce? Kamuda reforma. Bıınu hep ifade edıyoruz. Kamuda reform olacak ki enflasyonla mücadelede başarılı olalım, dolayısıyla faizoranlarında indirim sağlayalım. 2002 yılına girmek U/ereyiz, Bizi nasıl bir yıl bekliyor? llk 6 ayında canlanma beklemek yanlış olur. Ama ikinci yarıdan umutluyum. Bu yıl yaşadığımız kriz, bıze ihracatın önemini bir kez daha gösterdı. Bu da sanayıcınin rekabet gücünün kuvvetlendirilmesi anlamına geliyor. KDV ve SSK primlerinın ındırilmesı, vergı oranlarıııın düşürülmesi, 2,800 •1,99740 3699 •KİMYA. PETROL KAUCUK VE PUSTİK URUNLERİ11,241 Aksa AIKM Ayga! FJaglaş Eayr.nklı Boya Brısa CBSBoya C8S Prıntaa DeraHoHlng Eczacıbaşı llaç FrjeGıJbre Fqp Profll Fgn Pln« Goodypar Gubre Fabrlkaları Hektaş Marshall Prtklm PetrolOflsl Pımaş Sasa Soda Sanayıt Turces Petrol Tııpraş Yasaş Adana A Çlmento Adana B Çıınunto Adana C Çlmento Afyon Çlmento Akçansa Aııadulu Canı Bdtısuka Sdko B.ıb/ıi1 Briu Çımento Bursa Çtfnento Çımbeion Cımentaş Cımsa Denızll Cam fczacıbaşı Yapı Gefeçlerl Fgc Seramık Grtltaş Hnznndar Izocam Konya Çlmento KutahyaPorsolen Mardln Çlmenlo Nuh Çımenlo Nıgde Çımento Trakya Cam Uşak Seramık Unye Çlmenlo METAL ANA SANAYI Bausan Burçsllk Cmtas Gelık Haaı Demısaş Dökum Doktaş Ertosan Ereglı üemır Çelık Fenıs Alemınyum Izmır Uemır Çellk Karabuk Oemrr Çelıfc(A) Karabuk DemırÇelık(B| Karabuk Demır Çelık(D) Sarkuysan 24,250 7,600 25,500 22,750 3803 2493 2 79 195 HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERI 14 451 238 721 440 15 60 144 177 890 31,000 22899 17 77 77 53 13597 24536 •8175 •1893 47B07 73142 •16298 920 1725 1400 8,300 4100 4,450 2,300 9,100 13,500 1,850 29500 BOOO 62000 2425 17 500 3,250 4,350 11,750 2000 7,900 4.400 81546 40 57 417 65 165 867 495 2 472 01 •22913 •1554 05 817 1628 310962 •157 75 3 65061 102 47 •2.24315 •3090 •1,03180 J2 05 •2 719 58 233 4821/ 30 36 120081 •14 30 1.34624 •12 03 •1.974 21 1362 1393 24 91 1642 727 883 2132 4669 330053 Alarko Holdıng Borusaıı Yatınm Dogan Holdıng Dogdrı Yay Holdıng Eczacıbaşı Yatmm Etes HoMıng EGS Hoklıııg Enka Holdng GSD Holdng Ihlas Holdng Kav Koç Holdng Medya Holdng Mazrıaı Zodu Holdıng Net Holdıng T ŞıseCam Sabancı Holdıng Yazıcılar Holdıng A Ş BİLİŞİM Arena Bıkjısayar Alcaiel Tetolaş Escori Corlıpuiör ünk Bılgısayaı Logo Yazılım NetdS Tuıkoell llolışım Hız SAVUNMA Aselsan GAYRIMFNK11 YAT OflT Alarko GMYO FGSGMYO Ihlas GMYO FîGMYO NıırolGMYO OsmanlıGMYO VakrlGMYO 25 500 4 250 2750 ???5 4 150 3100 250 127 500 2275 2 200 •1050 19 000 (ı900 910 930 5 050 7 500 16/50 8151 8800 15000 1800 12500 18000 46000 11000 1096 20750 14148 lb« 460 1475 1250 2425 1000 3150 33 08 1439 684 079 24 79 5 78 566 203 186 226 185 2 76 1479 222567 3423 3728 3,56554 396! •25 69 2720 46.1 9522 149032 30147 8298 2 87 557 23 64 88 634 082 2638 8919 024 122 111 191 4245 4204 333 250 161 451 14 32 712! 16769 8 75 9649 Iİ8761 7959 4913? •5540 •17641B 19142 52819 455 30 902 1183 1013 43/0 1261 0 73 7 51 962 969 4% •202 6204 1209 17328 •24 30 1963 13016 2700 •1İ2 ?6 2119 266 123 177 273 120 7 52 488/5 14529 82643 5910 359 109 060 271 4 21 •122858 •265952 5 7S 157 42 1373 6690 5600 •1274 2030 383! li bir değişim var, ama henüz başındayız. Çünkü hâlâ uzun vadeli düşünülemiyor ve öncelikle değişim burada başlamalı. Ilımlı bir hava var. Ama adımlar hızlanmalı ve bir an önce neticeye ulaşılmalı. Türkiye'nin asla zaman gibi bir lüksü yok. düşünmeyecek. Vergide birindırım yaptığı /aman, bunun fazlasıyla kendıne geri dönebıleceğını düşünecek. Hükümetler lıcm ticari, hern u/un vadeli hem de sosyal düşünmek zorunda ve ödenehilır rakamlar olması lazım. Bir yandan da yatınm yurtdışına kayıyor. Yerlı sanayı uluslararası rekabeti yakalayabilmek için yuridı^ına gıdıyor... Keel sektörü kurtarnıa paketi yaşanıa gcçirilmcyc 269 •208 912 42 01 302 587 147 1796 1047 16233 2329 74 64120 279582 16196 124557 98544 3147 75 101901 5,44666 545 3181/0 •6221 •1,71008 •1017 •203080 1144 33330 •1613 3,353 74 82792 450 2144 2671 2671 2671 085 388 208 1738 1310 3048 1311 013 1347 1879 8?0 848 •2866 1418 •686 1200 •2 88 84849 S33 79 927 84 17886 773 S8 177 56 4760 34086 48211 44586 857 59 1112 66005 1 221 65 61037 3,547 35 •777 27 133334 •598 55 706/6 •14864 840 8? 1/İ/57 44168 2,26018 416/1 22001 39896 1,15667 11977 28320 209 191 383 360 822 948 1303 179 •82320 4417 16 34 182 2029 1326 74 29 44678 79062 1107 204 242 356 686 131! 164 70 1717 1674 3234 3688 TAŞ TOPRAĞA DAYALI SANAYİ12.288 980 130000 9 400 1875 3,300 6.300 2,900 30000 5800 24 500 14 500 8100 26,500 264 1090 2119 100 415 7119 161 665 412 69? 24011 3 81 ?81 6432 274 088 27 53 696 067 960 1911 2285 15 70 1362 149 5 49 587 3108 060 04? 059 5 78 109 2901 128 524 0 79 13 74 127 44 44 416 4913 0 72 1152937835 11 9/3 69 1079 13203 47 40 109 16 7f 16120 94 34 1,23601 6656 034 20 75 1765 2157 16 74 175 7 70 3300 261/ Yapı Kredı Koray GMYO MENKUL KIYMFJLER YATIRIM ORT 7 075 Ak Yatırım Onaklıgı Attematıf YaMm Ata Yatınm Atlanlıs Yatınm Atlas Yatınm Avrasya Yatırım Bumerang Yal Ort Demır Yat Ort Eczacıbası Yal Ort t ™ Yat Crt Fınans Yal Ort Garantı Yat Ort GedıkYatOI Global Yatınm IşYatOrl MuılalaYılmazYdtOrt SYB Yatmm Otaklıgı Taç Yal Ort Vakıl Yatırım Vartık Yatırım Ortaklty Vakıt Rısk Ser Y O Yapı Kredı Yalırım Yatmm Flnansman ABACIKURUMLAR Alla Menkul Dejjerk» Global Menkul Dagerh BOIGFSFLPAZAR AltınYunır,Çe5me Blrlık Mensucat Ccytaş Madencılık OuranOfset Edıplpllk 2 550 1825 18 338 1900 1500 7 500 1325 3 200 6,800 1,070 3 250 11000 4 650 28,500 3 750 1 850 1/000 1300 14/i 2165 4393 1200 1,350 3100 16 50 3306 •Z57 •021 •2285 41C 882 63 54964 526 18160 6623 722 255 63 34005 256 9616 1194 62 65< 17< 246 030 •011 •004 •201 •4 66 22224 70072 •273 05 •300 •44151 •79545 Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince: Bakan Oral: 710 286 134 1079 1100 781 715 583 1182 1,300 2167261 36248 1438 105 9,750 3,150 5150 6,200 7500 8,600 11,500 13,000 6,600 1.150 2.950 6,021 9,400 6,400 3,650 4,250 5,600 2,750 13,750 17,250 9,100 1100 •4283 1935 •267 1121 44 59 930 1925 15 000 1250 1825 1975 1900 089 064 086 066 100 Banka sayısı azalabilir • Geliijmclerin doğal olduğunu belirten Özince 2002'de de banka sayısmda azalma olabileceğini kaydetti. Türk insanı bankacılık sektörüne olan güvenini yitirmedi" dıyen ()zınce, "2002 yılında banka sayısıııda azalma olacak nıı" soı usunu "Bu ınümkündür"diyeyanıtladı Banka sayısının azalmasının hiçbır kıymeti olmadığını dıle getiren Özince sunlan söyledr u Y'ani bu bir doğal scleksiyoıı gibi... Sisteme ayak uvduramavanlar Yılbaşı Değeri 9,437 8 885 11,910 9 268 6 955 7,619 3,368 6 282 7 395 6 925 4,816 8,364 7,224 1 422 6 263 5,842 10221 2 094 12 8J8 14 727 1'674 3 179 13 521 10.613 10,68/ 11.3% b.356 15,719 6219 225 141 1 11 6905 1302 •1890 142 100 216 2 31 610 59 52 1149 24 51 1757 1122 5697 419 18 73 888 4004 1601 2304 2724 2430 920 5 700 3100 1850 1125 230 254 120 201 197 265 130 129 215 175 168 113 121 078 489 1251 635 749 2614 1187 680 1000 3 750 2450 1B25 8200 1B75 1325 496 1008 •092 •9443 •2287 2512 •2562 2105 47 07 507 33 507 33 50733 1B41 598 119 670 3030 •026 •14 83 •2,46046 •35965 •915 719 4 91 739 2,05996 260? 3,914 77 1,57836 664 35 4,37947 4,37I)38 7190 05 1 893 88 101 142 17 89 101 1957 035 3007 077 839 131 24 80 104 2236 087 4266 156 2188 079 5596 135 173,1 154 607 090 1166 198 3399 066 1156 117 1226 2697 69C 36i 224 401 101 16626 012 27200 025 37521 158 •33671 50887 024 040 223866 018 197 86 204 43929 041 28993 54? 18609 034 278 53 16938 23i S84 152 163 4708 9?3 005 029 014 032 019 155626 77616 172 85 48284 964 71 13109 24643 35118 105 58 •570 74 242 33 66 61 6633 •81194 58580 1J1b 652 28 41 7841 7841 7841 224 228 2 26 860 760 770 16250 612 8492 9 37 1844 402 14 36 15 76 15B7 311 148 809 480 METAL EŞYA VE MAKİNA GEREÇ YAPIM 12814 AbıkoCameı Anadolu Isuzu Arçollk BekoToknlk Boactı Fren Slstemlatl BSHPrallta Dltaş Dogan Ege Endustn1 EmetElektrlk Emlnış Ambalal F M Izmri Pıston FnrdOtosan Ihlas Ev aletlen Karsan Klımasan Mııliı. Aku Otokar Parsan PırellıKabk) T DemırDOkum TolasOloFabrıka Uisl Makına Vestel DIĞERİMALATSANAYİI AdelKalsmulık GoldasKuyumculuk Serve Kıriasryo ELEKTRIKGAZVESU AkEner|l AktasEleklrık AksuEnerjl Ayen Enerjl Zoriu £ner]i 58000 7600 15000 6700 1,240000 12000 12,?50 6,200 4,700 4 850 85000 13500 1,600 17750 6,600 beuo 12,500 3,250 16,250 5600 4,850 1750 3,350 5,700 2,860 2,125 2,268 42,000 150,000 10,750 16000 28,500 4104 554? 4890 7299 1129 13 46 10590 0 43 •32 70 1962 192 293 410 412 1212 230 •127 33 •107 b/89 213 36 •602 223 290 367 111 1050. 233 264 637 067 122 209 181 1ii ANKARA (AA) tş Bankası Genel Mudüriı Ersin Özince, yaşanan ekonomik krızlerden en fazla etkilenen sektörün bankacılık olduğunu bildirerek "Bankacılığın, krizi çıkaran degil, ama bir domino etkisiyle krizden en çok etkilenen sektör olduğu nuıhakkak" dedı. "Ancak şunu da çok ııel olarak ^ördük ki her zaman geçınişte de bu sisteıni terk etmiş.tir. Ancak tabii ekonomiye gerek olan kadar ekonominin ihtiyacı kadar bankacılık hi/mctiniıı de verilmesini mııtlaka saglamamız lazım. Ba/en ticaret kesiminden sektörün gencliylc ilgili değeıiendirmeler duyuyonı/. Hiçbir işi genelleme yaparak degerlendirmek doğru değİL" Hedefleri aşıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Sümer Oral, yatınm ve üretim harcamalannın kısılması sonucu elde edileıı "faiz dışı bütçe fazJasının", hedeflenen rakamları geri bıraktığını açıkladı. Faiz dışı fazlanın 2001 yılı sonunda 11.4 katrilyon lira olmasmın hedeflendiğini belirten Oral, "Bu rakanı kasım ayı sonu itibanyla 14 katrilyon lirayı bulmuştur" dedi. 2001 yılı bütçesinin ocakkasım dönemine ait bütçe uygulama sonuçlan düıı açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Maliye Bakanı Oral, vergi gelirlcrinde program içinde öngörülen hedeflerin üzerinde bir artış sağlandığını belirtti. Katnıa Değer Vergi si'nde de son aylarda kaydedilen tahakkuk ve tahsilat artışının sürdüğünü kaydeden Oral u Bu geli$meler sonııcunda yıl sonu itibanyla 11.4 katrilyon lira olarak hedeflenen faiz dısı bütçe lazlası kasım ayı sonunda 14 katrilyon liraya ulaştı" dedi. MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ Altl)l)ol.ırı Avııslı.ıly.ı Dol.ırı Danınıarka Kronıı lıijiilı/ Slurlını U\ı<,re Irangı Isveı, Kıutıu Japon\onı Kjnadj Doları kıncvl Dııurı Norveı, Kronıı Sııd Arh Rıyalı 1 uro Alıııan Markı Ikltjka 1 laııgı 1 ukscmhurg 1 ranyı Ispanyol IVvclası hransı/ lrangı lılanıla 1 ırası 0(1 lulyan 1 ıretı llollanda 1 lorını \\uslur\a *>ılını l'mlfki/ \ skLRİdsıı 1 ın Markkası Yunan Drahnıısı Kulgar 1 cvası 11 .m l< ı v ,ı 11 Kumcn 1 cyı Surıyc L ırası Hrdun Dınarı 15ARAUK2001 EFEKTİF SATIŞ ALIŞ 1,426,861 715,825 172,790 2,068,977 871,612 115,195 II,IU 908,516 4,554,485 160,115 178,996 DOVİZ ALIŞ SATIŞ 1.427.K61 172,411 2,070,42() H72,l»2l HV"XI 11,174 ') 11.890 4,621W^ 1W),227 18I.8MI 1.288.78') (ıSS.'MS 1I,94X 1,434.750 744,061 171,762 2,081,248 K78.544 116,698 1,416,902 748.525 174,162 2.084.170 879.862 117,012 11.291 919,491 4,755,016 161,679 185,418 662.921 32,150 12,141 7,801 197,718 1,654,181 67,1 IS 588,529 'Güven bitmedT Ersin Özince, ekonomik krizın yaşandığı dönemde, krıze düşen birçok ülkede olduğu gibi vatandaşlar tarafından hiçbir bankaya karşı aşırı bir likidıte talebi olmadığını anlatarak "Buradan da sisteme olan güvenin çok net olarak devam efrigini gördük" şeklınde konuştu. tnsanlarda zaman içinde eiddi bir seçıcılık gözlediğıni ifade eden Iş Bankası Genel Müdürü "Yani yüzde 100 devlet garantisine ragmen vatandaş artık gerçek anlamda «üvendigi, kiınsenin kefalctine ihtiyaç olmadan kencli güvendiği bankaya doğru gidiyor. Bu, bankalarm bilançolarında görülmeyc başladı" değerlendirmesıni yaptı. 11.248 916.012 4,684.745 I6I.İ08 182,549 1.295,005 662,126 (2,102 12,102 7.781 197.422 1.644, \ 17 66,881 115 •11 Z6 •3/10 •132 969 162 47 4,056 59 •54 ?7 •2.747 66 017 15 80 4 4b •8 69 •531 49 53548 141296 18 79 86239 70 9 85 7 74 Gortan Işıl IntPrmPdya Yayncılık Ipek Maibaacılık Lalarge Asön Çımento Meges boya Pfllrokent furızm Sonmez Fllamenl Yapı Kredı Fınansal Kıralama GÖZALTIPAZAfll Abana Apeks Oısaş Tekstıl Boyasan Cukurova Elektrık Dogusaıı Emsdn Beşyıkjı/ Emsdrı Pat,ldiınıaz Guıııuşsuyu Hjlı Kepez Elnktrık Ktlytns Makna Takım Mntas Raks Elektronlk RaksF» Aletlen Snksa •SevgıSaglık CamışloııstıkHız Transtnk Holdng Tumteks DIGER AcıbademSagHlz •768 73 6438 SEKTÖR ENOEKSLERİ IMKBUIUSAL 100 IMKRUIUSAI TUM IMKB ULUSAL 30 IMKB ULUSAL50 IMKB ULUSALSINAI GIDA. İÇECEK TEKStİLDERI ORMAN KAĞI1 BASIM KİMYA PETROL PLASTİK TAŞ TOPRAK METAL ANA METAL EŞYA, MAKİNA IMKÜULUbALMIZMULtH bLEKTHİK ll ETİŞIM UUŞTIRMA TİCARET TURIZM IMKB ULUSAL MALİ BANKA SIGÜHTA FINANSAl KIR FAKTORİNG GAYRIMENKUI YO HOLDING VE YATIRIM TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAVUNMA IMKB BUL&bSfcL YSP IMKB MENKUL KIYM YO Onceki Son Kapanış Kapanış IPfifii 12 026 16,104 12.490 10.739 13.W9 4 267 B.458 11 305 12,583 6.273 12,607 8,39/ 2,184 6.229 8,007 12,079 2,706 16.C12 19 121 19 085 ?997 14 576 14,303 8,177 8,045 8.98/ 17 846 6916 12 762 12,112 16,199 12,583 10,786 14.3/5 4,445 8,571 11.241 12 288 6.021 12,814 8 591 2 268 6 229 B.267 12,560 2.78b 16.691 19 209 18 977 3 01? 14 148 14451 8 283 8 1b1 9 096 18 0 8 7 075 Haftalık Yıllık Fark% Fark% 0 78 0 71 0 59 35 23 36 32 3b U1 11,948 7.740 196,474 l,()î(),424 6(ı,560 584,827 91.660 6.42K 216 7V) 658.487 11,900 11,708 7.729 196,179 1,626,605 66, (60 581,950 91.520 6,180 216.607 587,648 94,112 6,459 217,804 1,800 94.251 6,507 218,10*1 2 8? 57 89 12 97 1170 26 ?7 17902 •13918 3162 •9635 •3112 •3406 1605 •1569 101 •2386 •1H2 99 •5601 •1 48412 264' •14 76 •255009 2 37 10216 •19217 •414 28 72 2.471 07 •16660 •1.468 00 1150 38694 •232328 •864256081694 •25635 101356 1749 140441 226 149 2 78 539 811 332 •2169 16 52 72128 58 48 •313b 02 72 90 •4 53906 15 80 9682 05 4? 49 1494 34 5 95 •620 79 18 57 •2157 48 552 74 1156 706 6? 36f 0/4 U44 54/ 4 17 1 34 Jjll 55 08 88 66 3197 36 44 52 01 77 45 2b 02 53.21 18 93 59 47 0 55 4150 22 89 33 0b 30 01 30 44 7 38 3,782 *31 124 58 40/9 76/3 8364 28021 4894 97 15 294 29 7921 1523 1614 3920 '1169 ?2 95 7 78 OS7 2 35 4 02 1 64 2 31 3 84 0 00 3 25 3 99 1,754 380,496 254 47 15,689 1.720,562 297,418 1,829 577,192 186 71 21,514 1,940,208 112,691 870 080 2 60 1584 8 45 10 48 Yenı Isıaıl Şekclı 460 485000 2125 2000 780 180 449671 2,125 470 3,450 6,300 4,000 980 1375 2800 260 510 13250 192 148 32 99 306 •7917 190 12 26 176 5 55 •7 57 9062 1082 17 55 4886 556 1705 48 59 3 94 27 81 722 01 134814 1354 80 1129 59 J 676 30 9667 104819 15674 56856 1,00201 8087 722 612 050 041 65. 9 76 55149 5518 •4114 9962 2,694 71 64723 16616 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 1.9283 8 2570 1.6331 104958 127 56 15663 8 8945 3 7505 11ng.S. IKuveytD' 1 SDR 1SDR1 Euro Avustralya Doları Danımarka Kronu Isvıçre Frangı Isveç Kronu Japon Yenı Kanada Doları Norveç Kronu S Arabıstan Rıyalı 14506 ABD Doları 3 2B52 ABD Doları 1 26888 ABD Doları 1820 526 TL. 0 9026 ABD Doları 743 58,19137 26024 380 411 232 176 139 151 233 413 420 316 331 207 1641 1420 14 41 2% OJ/ 0 46 0 56 0 49 2 94 1 04 1 30 1 V 1 22 2 76 2 in EMTQ dönüşüm oranları 1 95583 Alman Markı 40 3399 Belçıka Frangt 40 3399 Lüksemburg Frangı 166 386 Ispanyol Pezalası 6 55957 Fransız Frangı 0 787564 Irlanda Lırası 1936 27 llalyan Lıreli 2 20371 Nollanda Florını 13 7603 Avusturya Şılını 200 482 Portekız Eskudosu 5 94573 Fın Markkası •2070151 •7 43522 •85110 1954015 63382 11518 24 121 67 •1,95922 91595 •25/86 •5059 •30513 •50044 8268 109,084 448.70547 409 694 1553 52/ 4 64 3/46 21 76 28 4/ 43 10 16 66 256 574 290 6,75353 1049 124 24 1140 651 6411 0 9b 020 501 8b a 7,398 84 560 791 20141 18 716 54119 1,252 15 413 2835 224 23 1607 369404 97382 11J 53* 074 112 35 BAŞINDA (•) İŞAFIETİ OLAN ŞİRKETLER 2001/03 D0NEM BILANÇOLARINIAÇIKLAMADI Endekslenn oncekı ve bu haftakı cunıa gunu kapanış değerlerı baz alınmıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog