Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16ARALIK2001 PAZAR HABERLER Tarihin en büyük ekonomik krizi yaşanmasına karşın ilk kez bütçe görüşmeleri sönük geçti IMF geldi böyle oldu • Ekonominin dümeni IMF'ye geçmeden önce yapılan bütçe görüşmeleri partilerin meydan muharebesi gibi geçerdi. Bütçe görüşmeleri liderler arasında bugün bile anımsanan polemiklere, hükümeti devirme operasyonlanna sahne olurdu. Liderlerin bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaları o yılki performanslan olarak ölçülür, notlar verilirdi. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanmasına karşın ilk kez bütçe görüşmeleri sönük geçti. losu yaşanırdı. Televızyonun naklen verdiği bütçe görüşmeleri, halkı ekran karşısına çivılerdı. Liderler arasındakı polemikler günlerce basında yeralır, lıderlere notlar verilirdi. ması ıle de ünlüydü. Bütçe görüşmelerine özel bir önem veren Süleyman Demırel'in kısa bir süreliğine de olsa başbakanlık koltuğundan düşmesi de yine bir bütçe görüşmeleri sırasında oldu. Ancak ondan önce yine bir bütçe öncesinde tsmet tnönü iktidara elveda demek zorunda kaldı. 1963 yılı sonunda bir sonraki yılın bütçesı yenı hazırlanıyordu. Bütçe görüşmelen henüz başlamıştı kı, Amerıka'dan tüm dünyayı sarsan bir haber geldi. ABD Başkanı John F. Kennedy bir suikasta kurban gitmişti. Türkiye'de de 21 Mayıs'ta Talat Aydemir ve arkadaşlannın başansız darbe ginşımı gündemin en önemli maddesiydi. Aydemir ve arkadaşlarının yargılaması başlamış, CHPCMKP ve YTP koalisyonıı özellıkle bu olay yüzünden ıç huzurunu yitırmışti. Başbakan Inönü, Kennedy'nin cenaze töreni için ABD'de bulunduğu sırada CMKP koalısyonu bozma karan almıştı. YTP ise karannı lnönu'nün yurda dönüşünden sonraya bırakmıştı Maliye Bakanı Ferit Melen, bu ortamda bütçeyı hazırlayıp Meclis'e sundu. ABD'de bir hafta kalan lnönü, apar topar Türkiye'ye döndü ve istıfasını Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e sundu. tkıncı hükümet darbesı bütçenin oylanması sırasında yaşandı. Başbakan Demirel !970yılındaAPiçinde72'ler BİR YOL HtKÂYESt TAYFUN TALtPOĞLU En Zoru Yaşamı Öğpenmek... "Yaşadıklarımdan öğrendiklerim." Bu iki kelımeyı ne zaman duysam, Ataol Behramoğlu gelir aklıma. Hanı üstat; "Yaşadıklarımdan öğrendiğim birşey var: Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyı... Sevgilin, bitkin kalmalı öpülmekten. Insan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa... Yaşamak, yeryüzünde onunla karışmaktır, kopmaz kökler salmaktır oraya..." diyor ya, işte öylesine... Sevgiyı bünyesinde besleyen bir ıdeolojinin, aşkı günah sayan gençlerıydık biz. Sevemedık doyasıya. Elini tutamadık, öpemedik öyle uluorta. Gözlerimize yüreğimizi sakladık, ne varsa cinsellıkten ve sevdalardan yana. Hep eksık kaldı bir tarafımız. "Insanlara hizmet edıyoruz" derken kendimizi mahkum ettik. Ve zaman geçıp araladığımızda parmaklıkları, görduk kı, "ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam." Kendimizi sevmekten utandırdılar bızı. Itıraf edemedik sevgılerimizi. Kendısinı sevmeyen ınsanın başkasını sevemeyeceğını... Kendısı ıçın yaşamayı arzulamayanın, başkaları adına istekte bulunmasının kocaman yalan olduğunu öğrendiğimde, yolu çoktan yanlamıştık. Geleceğe daır duşlerımızı bencıllik suçlamasıyla "gönül mahkememizde" yargılamaktan vazgeçtiğimiz "bambaşka bir dünyada acemi çocuklar" gıbıydik. Ideolojilerin arkasına sığınmadan görduğumde gözlerım, öyle güzel dostlarımla, öyle guzel gunler yaşadım kı, sankı ben yola yenı çıktım. Onun için Yol Hıkâyesı Bam Teli'nin daha ellı binınci kılometresinde, "Bir yol bir yola, yollar insana ulaşıyorsa, yol da bizim, yolcu da" demişim. "Hırslarınız sızı aştığında mezar taşına bakın" demişim. Susmayın, susturmayın! "Yüzünüz neredeyse, gönlünüz orada olsun. Tek sorun, samimıyetsızlik" diye söylemişim. Seviyorsanız, sevdığinizi sevdiğinize bir an önce söyleyin. Bazen tükenıyor yarınlar. Hele bir de bir bir kaybolup gittiğini görüyorsanız dostların, yaşamak için acele edin. Ben yurekten konuşup, yürekten yanıt aldım. Aşklarımı, sevdalarımı "anlatmak" ıçın değil, "kendime" yaşadım. Şimdi 750 binincı kılometrede, Türkiye yollarında hesapsız merhabalarım, gönülden gelen merhabaların içinde hep dostların arasındayım. Ve bu yolda yalnız olmadığımı gördüm. Bu yazıyı okuyanlardan tutun da, okumayanlara kadar herkesı sevıyorum. Ve diyorum kı, "Bir yerınde yaşamın, birileri, bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların, direnmek gerek! Dırenmek gerek ki, hem de nasıl.." ttalipoglu(" ixir.com www.bamteli.tv MİYASEİLKNUR Türkiye'nin 2002 yılı bütçe görüşmeleri TBMM'de tamaınlandı. Muhalefet liderleri bütçe görüşmelerinde yine kürsüye çıkıp hükümetin ekonomı politikalannı eleştirdi. Hükümet adına Başbakan da eleştırileri yanıtladı. Ancak bütçe görüşmeleri bu yıl kamuoyunun dikkatini nedense çekmedi. Basında da tek sütuna manşet olarak verildi. Türkiye tarıhınin en büyük ekonomik bunalımı yaşanmasına karşın ilk kez bütçe görüşmeleri bu kadar sönük geçti. Ekonotninin yönetimı IMF'ye geçınce hükümet, halkın ve muhalefetin gündemınden çıktı. Oysa eski yıllarda bütçe görüşmeleri o yılın siyaset gündeminı belirlerdi. Görüşmelere başlanmadan liderler hazırlıklara başlar, basında günlerce hangi liderin nasıl konuşacağı tartışılırdı. Maliye bakanlan bütçe üzennde teknik bügılen verdikten sonra kürsüye çıkan muhalefet partilerinin liderleri ile başbakanlar arasında söz düel Süleyman Demlrel bütçe görüsmelerlnde glttl Butçe gorüşmelen sırasında gerek iktıdarda olsun gerekse muhalefette olsun eskı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın konuşmalan her dönemde ilgi topladı. Ekonomiye hâkim olduğunu göstermek için rakamlarla konuşmayı seven Demırel, kürsüdeyken kendısine atılan lafları da anında cevapla olarak adlandınlan ve aralannda Yüksel Menderes, Sadeltin Bilgiç, Fanık Sükan ve Mehmet lurgut gıbı ağırtoplann bulunduğu muhalefet grubunun muhtırası nedeniyle zor günler yaşıyordu. Demirel, partisinden 5 milletvekilini ihraç edince 72'ler bir muhtıra vermişlerdi. Demirel'in muhtırayı dikkate almaması nedeniyle Genel ldare Kurulu'nda 6 üye istifa etmiş, muhalif 72'ler de "Bütçe oylamasında başbakanı düşüreceğiz* diye açıktan tehdıtte bulunmuşlardı. Sonunda bütçe görüşmelerinin son gününe gelindiğinde liderler konuştu ve oylamaya geçildi. 41 AP llden ret ovu Genel kurul salonunda tam bir şok yaşanıyordu. Muhalefetle birlikte AP içinden de 41 milletvekili ret oyu kullanmıştı. Tamamının ret oyu vereceği açıklanmasına karşın 72'ler açık oylamada kayıp vermiştı ama hükümetin bütçenin reddı için gereken 224 oy sağlanmıştı. AP'liler ret oyu veren kendi arkadaşlannın üzerine yürüdüler. Demirel de "Bütçeninreddihükümetin düşmesini gerektirmez" dıyerek tarihi savunmalanndan birini yaptı. Ancak dcumhurbaşkanına istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Demirel'ı yenıden hükümeti kurmakla görevlendirdi. AP yönetimi ret oyu veren milletvekillerini geçici ihraç istemiyle haysiyet divanına verdi. Hükümeti kurma görevini alan Demirel, bu kez işi sıkı tutmak istıyordu. Hızla transfer çalışmalanna başladı. tlhan Selçuk'un dilimize kazandırdıgı 'nıebus pazan' kurulmuşru. Demirel'in kurduğu yeni hükümetin güvenoylaması 16 Mart 1970 yılında yapıldı. Sonradan adım Türkiye Birlik Partisi olarak değiştiren Birlik Partisi'nden 5 milletvekili partininbağlayıcı karanna karşın Demırel hükümetine güvenoyu verdı. Demirel yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. Bu kez BP'de deprem yaşandı. BP yönetimi Demirel'e güvenoyu veren 5 milletvekilini partiden ihraç etti. 2002 yılı bütçcsinde Diyanet, 463 trilyon liıayı 'tüplunıun dini konularda aydınlatdması ve ibadet yerlerinin yönetiıijT için alıyor. MilliEğitim bütçcsinde de din eğitiınine aynlan pay 150 trilyon lira. En büyük 23 devlet üniversitesine bilimsel araşdrma için aynlan miktar ise 86 trilyon lira. Tüm sosyal hizmet sektöriinün 335 trilyon liralık bütçesi de Diyanet karşısuıda geri kalıyor. AB hizmetleri için aynlan miktar ise yalnızca 1.2 trilyon Hra. Ünlü polemikler 197O'li yıllarda bütçe yasa tasansı önce senatoda ardından da TBMM 'de görüşülerek kabul edılırdi. O yıllardan liderler ve partilen adına konuşan grup başkanlan arasında yaşanan polemikler hâlâ belleklerde tazeliğini koruyor. Bunlardan biri de 1977 mali yılı bütçe yasa tasansı görüşülürken yaşandı. Ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Bülent Ecevit'in sık sık erken seçim isteğinde bulunduğu o günlerde Demirel, bütçe görüşmeleri sırasında "Muhalefet memleketi bizden kurtarmak istivor, o zaman neden ekime kadar bekliyor. CHP erken seçim önergesi getirsin versin. Bunu AP'den beklemesin" dıyerek meydan okudu. Demirel'in bu sözlen üzerine CHP'li Orhan Birgit, uÖyleyse erken seçim önergesi veriyoruz" deyince Demirel, "Ama biz şimdi bütçe görüşüyonız" dıyerek her zamankı gıbı topu taca attı. Ardından da şu ünlü sözleri söyledi. "tktidara geleceğinizden eminseniz önergeyi biz vererek sizi iktidara mı getirivereceğiz yani?" Türkiye'de devletin bütçedeki çarpık tercihi çarpıcı rakamlarla göz önüne seriliyor Biliıııe 86, ibadete 618 trilyon lira tnlyon 364 milyar lira. Diyanet'ın bütçesı, 155 trilyon liralık TBMM, 28 trilyon liralık Devlet Planlama Teşkilatı ve 18 trilyon liralık Cumhurbaşkanlığı bütçesini kat kat aşıyor. • 53'ü devlet, 24'ü vakıf üniversitesı olmak üzere 77 yükseköğretim kurumu ve YÖK'e ayrılan toplam bütçe 2 katrilyon 495 trilyon lira. • u Bilimsel ve teknolojik araştarmalar ile yayın ve kütüphane hizmetleri" için 23 büyük üniversiteye toplam 86 trilyon 261 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bu rakamdan lTÜ'ye 16 trilyon 538 milyar lira, ODTÜ'ye 11 trilyon 257 milyar lira, Ankara Üniversitesi'ne 8 trilyon 20 milyar lira, Hacettepe'ye 6 trilyon 370 milyar lira, Boğaziçi'ne 5 trilyon 630 milyar lira, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne 5 trilyon 60 milyar lira, Marmara'ya 4 trilyon 433 milyar lira, Gazi'ye 3 trilyon 508 milyar lira, ÎÜ'ye 2 trilyon 930 milyar lira, Çukurova'ya 2 trilyon 915 milyar lira, YTÜ'ye 1 trilyon 660 milyar lira, KTÜ'ye 1 trilyon 415 milyar lira düşüyor. • Bütçenin hizmet alanlarındaki fonksiyonel dağılımına göre, toplam rakamdan hayvancılığa 70 trilyon lira, madencıliğe 91 tnlyon lira, kültürturizme 443 tnlyon lira, sosyal hizmetlere 335 trilyon lira düşüyor. • AB'ye uyum hedefi, bütçede karşıhk bulmadı. Başbakanlık bütçesi içinde "AB hizmetleri" kalemine 1 trilyon 266 milyar lira kaydedildi. Kadmaile hizmetleri için 2 trilyon 669 milyar lira ödenek verildi. özürlülere ayrılan miktar 2 trilyon 449 milyar lira oldu. BÜLENTSARIOĞLU ANKARA 2002 yılı bütçesinin aynntı kalemleri, Türkiye'de devletin ibadet ve bılim arasındaki çarpık tercihini ortaya koyuyor. Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan payda "toplumun dini konularda aydınlaülması, ibadet yerİerinin yönetimi ve din eğitimr için toplam 618 trilyon liralık pay aynlırken en büyük 23 devlet üniversitesine bilimselteknolojik araştırma ve yayınlar için sağlanan ödenek 86 trilyon lira. 97 katrilyon 831 trilyon liralık 2002 yılı bütçesinde ödeneklerin aynntılı dökümü, çarpıcı sonuçlar içeriyor. Bütçeden karşılaştırmalı bazı rakamlar şöyle: • Diyanet Işleri Başkanlığı'nın bütçesi 553 SERİKİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBtYO SENETLERl ÜZERİNDE HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞt Dosya No 2000/1063 Alacaklı: Türk Tıcaret Bankası A Ş. Vekılı: Av. Funda Eren Borçlu: Gökhan Yıldız, Merkez Mah. 19. Mayıs Cad. No: 16/6 SERİK Borç Mıktarı: 550.000.000. I L. Asıl alacak 614.930.556.TL. ışlemış faız %70 1 650.000 TL. ışlemiş faız %70 1.650.000.TL. %0.3 Komısyon 2.205.870.TL Protesto masrafı 1.168 786 426.TL alacağın 15.01.2000 tarıhınden ıtıbaren asıl alacağa ışleyecek %70 faız, ıcra harç ve masrafları, avukatlık ücretı ile birlikte talısılı talebıdır (Gerektığınde Bk. 84. madde uyannca yapılacak kısmı ödemeler öncelıkle faız ve masraflara mahsup edılecektır.) Senet ve Tarıhı: 15.06.1998 vade tarıhlı bir adet bono.Yukarıda yazılı borç ve masraflarını ışbu ödeme emrinin tebliği tarıhınden 25 gün ıçerısınde ödemenız, lakıbin dayanağı senet kambıyo senedı nitelığını haiz değilse 15 gün içinde mercıe şıkâyet etmenız, takıp dayanağı altındaki ırnza sı/e aıt değılse bu 15 gün içinde ve ayrıca açıkça bir dılekçe ıle Tetkık Mercii'ne bıldırmenız, aksı takdırde ıcra takıbındekı kambıyo senedının sızden sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere ınkâr ederscnız sözü cdılcn senedın dayanağı takıp konusu alacağın %IO oranında para cezasına mahkum edileceğınız, borçlu oltnadığınız veya borcun ıtfa ve inıhal edıldığı veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya Icra Dairesı'nm yetkısız olduğu hakkında ıtırazınız varsa bunu sebepleıi ile birlikte (15) gün ıçerısınde Icra Tetkik Mercii'ne bir dılekçe ıle bıldırerek merciden itırazınızın kabulüne daır bir karar getırmenız, getırmediğınız takdırde cebrı ıcraya devam olunacağı, ıtıraz edılmedığı ve borç ödenmedığı takdırde (25) gün içinde llK'nun 74. maddesı uyannca mal bcyanında bulunmaz ısenız hapısle tazyık olunaeagınız, hıç mal beyanında bulunmaz ve hakıkate aykırı beyanda bulunursanız hapısle cezalandırılacağınız ihtar olunur. Basın: 75403 SERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİ ÜZERİNDE HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞ1 Dosya No: 2000/1061 Alacaklı: Türk Tıcaret Bankası A.Ş. Vekılı: Av. Funda Eren Borçlu. Abdurrahman Çeçen, Karadayı Beldesı SERİK Borç Mıktan: 2.O5O.OOO.OOO.TL asıl alacak 1.722.680.554.TL. ışlemış faız %70 6 150.000.TL. %0.3 Komısyon 3 379.950.TL Protesto masrafı 3 782.210.504.TL. alacağın 10.01.2000 tarihinden ıtıbaren asıl alacağa ışleyecek %70 faız, ıcra harç ve masraflan avukatlık ücretı ıle birlikte tahsılı talebıdır. (Gerektiğınde Bk 84 madde uyannca yapılacak kısmı ödemeler öncelıkle faız ve masraflara mahsup edılecektır.) Senet ve farıhı: 2.10 1998 12.10.1998 06.01.1999 vade tarıhlı üç adet bono. Yukarıda yazılı borç ve masraflarını ışbu odeme enırının tebliğı tarıhınden ıtıbaren 25 gün ıçerısınde ödemenız, takıbın dayanağı senet kambıyo senedı nıtelığını haız değilse 15 gün ıçındc mercıe sıkâyet ctmcnız, takıp dayanağı altındaki ımza sıze aıt değilse bu 15 gün içinde ve ayrıca açıkça bir dılekçe ıle Tetkık Mercii'ne bıldırmenız, aksı takdırde ıcra takıbındekı kambıyo senedının sızden sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere ınkâr edersenız sozu edılen senedın dayanağı takıp konusu alacağın %IO oranında para cezasına mahkum edıleceğınız, borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa ve ımhal edıldığı veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya Icra Dairesı'nm yetkısız olduğu hakkında ılirazınız varsa bunu sebeplerı ıle bırlikle (15) gün ıçerısınde Tetkik Mercii'ne bir dılekçe ıle bıldırerek merciden itırazınızın kabulüne daır bir karar getırmenız, getırmediğınız takdırde cebrı ıcraya devam olunacağı, ıtıraz edılmediğı ve borç odenmedığı takdırde (25) gün içinde llK'nun 74. maddesı uyannca mal beyanında bulunmaz ısenız hapısle tazyık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız ayrıca hapısle cczalandınlacağınız ihtar olunur 09 Kasım 2001 Basın 75405 ERBAA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÜZERİNDE HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ Dosya No 2001/223 Lsas Alacaklr Mehmet Köse Vekılı Av. Cıhan Dikmen, l.rbaa Borçlu Hamdcttın Nıksarlıoğlu, Balhbağ Köyü hrbaa Borç Mıktarı./ 700 000.000.TL Masraf, Ücretı Vekâlet Fai/ Aylık "i>7 Tahsıli fakıp Tarihi 27 Şubat 2001 Yukarıda kımlığı yazılı taraflar arasında kambıyo senetlerıne mahsus hacı/ yolu ıle ıcra takıbı başlamış olup, borçlu adına çıkarılan teblıgat, borçlunun adrcstc bulunnıama sebebı ıle lade edıldiği, ayrıca Cumhurıyet Savcılığı kanalı ıle yaptırılan adres tahkıkı netıcesınde llçc Jandarma Komutanlığı tarafından tutulan tutanaklan borçlunun koyu lerk etlığı, kesın adresının bulunamadığı, tespıt edılenıedığıııden ışbu odeme emrının ılanen teblığıne karar verılmıştır Yukarıda ya/ılı borç ve masralları ışbu ornek 163 ödeme emrının neşır tarıhınden ıtıbaren kanunı odeme süresı 10 günc ek 10 gün ılavesı ıle 20 gun içinde lıorcu odemeniz, takıp dayanağı senet altındaki ımza sı/e ait olmadığı iddiasında iseniz kanunı 5 gün süreye 10 gün eklenerek 15 gün içinde açıkçu bir dılekçe ıle tetkık mercıı hâkımhğınc bıldırmenı/, aksı tukdııde kambıyo senedmdekı ımzanın sızden sadır olmuş sayılacağı, ım/anıza haksı/ yere ıtira? edersenız senede dayanan takıp konusu alacağın %10'u oranında para ce/asına mahkum edıleceğınız, borçlu olmadıgını/ veya bnrcuıı ılfa veya ımhal edıldığı veya alacağın /amanaşımına uğradığı hakkında veya yetki ıtırazınız varsa kanunı sebeplen ıle birlikte 15 gün içındc tetkık mercıı hâkımlığıne bir dılekçe ıle bıldırerek tetkık mercıınden ıtıra/ın kabulüne daır bir karar getırmedığını/ takdırde cebrı ıcıaya devam olunacağı, ıtıraz edılmedığı ve borç odenmedığı lakdirde 20 gün içinde IİK 74 maddesı gereğınce mal beyanında bulunmanız, bulunmaz ısenız hapıs ıle tazyık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulıınursanı/ hapısle ce/alandırılacağıni7 Ayrıca 23 02 2001 tarıliınde ıhtıyaten hac/edilen gayrimenkul haczı ıçın 103 teblıgatı yerıne son ıtıraz tanhınden ıtıbaren 6 gunutı sonunda lıaczınde kesınleşeceğı ihtar ve ılanen teblığ olunur Basın. 75073 Dosya Nd I999/8O(. I s Satılmasına karar verilen gayrımenkııluıı cınsı, kıynıelı, adcdı, evsalı 1 Tapu Kaydı Kuınluca llv'esı Bağlık Muhallesı Dcnızyolu mcvkıınde kâın, tapunun 235 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı, 28').57 m2 mesahada arsa vasfındakı gayıımenkuldc, 40/625 arsa paylı uç (3) üagımsız Bölüm No'lu duhleks mesken llalıhazır Durumu Mesken olarak kullaııılınaktadır 1 A (ırııhıı hclonarme konultur, 242 m2 kullanım alanı vardır, yıpranma payı %10'dtıı Imar Durumu Beledıye ımar sahası ıcorısındedır Muhammen Kıymetı: 7.987 500 000 lıradır SatışSaatı l'ıncı sati!,2l 01 2002 gunu saat 10 10/10 40 urasındndır 2'ncı satış II 01 2002 gunu saat 10 10/10 40 arasındadır 2 Iapu Kaydı Kumluca llçesı Karşıyaka Mahallesı Kunıdıbı mcvkıınde kâın tapunun 64 ada, 47 parsel numarasında kayıtlı 34007 m2 mesahada tarla vasfında gayrimenkul Borçlııların hıssesı 18.38/5516'dır Kalıha/ır Durumu Parsel yay çatılı yuksek sıstem sera ıle kaplıdır vc zıraı taalıyct devam etmektedıı Polıkııllur tarını yapmaya elverışlı larım arazısıdır Parsel ıçerısınde 255 m2'lık ıki katlı yığma bır bına bulunmaktadır. Imar Durumu Beledıye ımar sahası ıçerısındedır Muhammen Kıymetı 42 621 496 000 Tl (Hon,lularm hıssesının dcğerı) Satii Saatı l'ıncı satı> 21 01 2002 gunu saat 10 45/10 55 arasındadır 2'ncı satıı, 31 01 2002 günü saat 1045/10 55 arasındadır Satı; şartları: I Satış, 21 01 2002 gunu saat 10 lO'dan 10 5S'e kadaı Kuınlucu Icra Daıresı'nde açık arttırma suretiyle yapılacaklır Bu arltımıada (ahnıın edılen kıymetın yüzde 75'ını ve ruçhanlı alacaklılaı varsa alacukları mecmuunu ve satış masratlarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, cn çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 31 01 2002 günü aynı yerdc aynı saatte ıkıncı arttımıayd ı,ıkarılataktır Bu arllırmada da bu miktar clde edilememışse gaynmenkul en t,ı>k artlıranın tanhluıdıı saklı kalmak u/cre arttırma ılanında gosterılen muddel sonunda en çok arttıranu ıhale cdılcccktır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına oııcelığı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan haşka paıaya c,cvıınıe ve paylaştırma masraflarını geçmcsı la/ımdır Boyle fazla bedelle alıu tıkııı,ı/s:ı salış lalebı duşecektır 2 Arttırmaya ışlırak edeceklerın, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın tcmınat mektubunu vermelerı la/ımdır Satış, peşın para ıledır, alıcı ıstedığındc 20 günü geçmemek uzere mehıl verılebılır KDV, tellalıye, ıhale pıılu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıllıı Bınkmış veıgıleı satı> bodclınden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın (*) bu gaynmenkul ıızcrındckı haklarını hususıyle faız ve masrala daır olan ıddıalannı dayanağı belgelcr ıle on beş gun içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde hakları tapu sıcilı ıle sabıt ulniddıkçd paylaşmadan harıç bırakılacaklardır 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale hedelını yatırmamak suretiyle ıhalenın fcshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllerı, teklıf ettıklerı bedel ıle son ıhale bedelı arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve ayrıca temerrüt laı/ınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt faızı ayrıca hukme hacet kalmaksı/ın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelikle temınat bedelındcn alınacaktır 5 Şartname, ılaıı tarıhınden ıtıharen herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı lakdirde ısteyen alıcıya bır orncğı gonderılebılır 6 Salışa ıştırak edenlerın şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteycnlerın 1999/806 Es. sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 22 11 2001 (*) llgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 75420 KUMLUCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog