Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16ARALIK2001 PAZAR HABERLER Almanya, Metin Kaplan'ın Türkiye'ye iade edilmesi için idam hükmünün infaz edilmemesi sözü istiyor DUNYADA BUGUN ALt StRMEN Yanlış Hep Var mıydı? Sevgılı, Yiğit Okur'un son kıtabı, "Topal Vıktor'un Anıları"r\\ altı ay once, bır nefeste okudum. Vıktor Monmartır'lı bır ıttır. Ama ne ıt? Meraklıdır, merakı yuzunden Kartıyelaten ıtlerı çetesınden yedığı dayak sonunda topal kahr. Çapkındır, ama sevgılısı Julıyet'ın kışkırtmalarıyla yanlışlar yapar, başı belaya gırer Gezgındır Kalkıp, surgun donemınde Moskova'ya kadar gıder Orada, "Bırçok çete olmaz, bır tek çete vardır, o devlettır" dıyen, kadrolu devlet ıtı Polyakoff ıle tanışır Dıplomattır, Monmartır çetesı ıle Pıgal çetesı kopeklerının sınır sorununu başarıyla çozmuştur Dıplomattır, ama polıtıkacı değıldır Bu yuzden de ajan provokator bır ıt olan (Zaten butun ajan provokatorler ıt değıl mıdırler?) Jojo'nun dolduruşuna gelıp, Monmartır çetesınde ıktıdarı ele geçırmeye kalkışır, kelleyı kurtarsa bıle ezılenler sınıfına atılır Ve de sonunda ış ışten, yaş gençlıkten geçtıkten sonra, bılge olur, duşunmeye başlar Dılersen, bu eğlendırıcı olduğu olçude duşundurucu olan kıtabın bu bolumunu Okur'un kalemınden kısaltarak okuyalım " Kesın olan şu kı bıryerde bır yanlış olmuştu Yanlışı ben mı yapmıştım, yoksa yanlış benım dışımda mıydı Yoksa yanlış zaten hep var mıydı7 Herşey zaten yanlış mıydı7 Kafam sureklı buna takılıyor Koşuşturmayı durdurup, yanlışın nereden kaynaklandığını bulmaya karar verdım Duygusal değıl de akılcı bıryontem bulmalıydım örneğın butun yaşamım boyunca surup gıden, herolayla o olayı ızleyen olayın arasındakı nedensellık bağlarını tek tek ıncelersem, yanlış bende mı, kendı yanlışıma ben mı neden oldum, yoksa yanlış benım dışımda zaten vardı da çabalasam bıle zaten engel olamaz mıydım ? . Duşunce yontemımı boyle kurmaya karar verdım Bunu duşune duşune ben de nerede yanlış yaptım dıye duşunmekten vazgeçtım Yanlışı bulayım derken bır suru yanlış daha yapabılırdım Yok benden kaynaklanmış, yok benım dışımda oluşmuş Bır yanlış elbette var, kuşkusuz var da her yanlışın bır doğrusu var1 Her doğrunun bır yanlışı olduğu gıbı. Buna kafa patlatıp pusulayı lyıce şaşırmaktansa, kılısenın arkasına dolandım." John Steinbeck, "Fareler ve lnsanlar"da, yanlışın hem ıçımızde hem dışımızda olduğunu mu soyler acaba? öyle ya, lyı nıyetlı saf ve sevecen Lenı, ıstemeden bılmeden bır genç kadını oldurur Bılıncı ve kastı olmadığından cınayet bıle ışlemış denemez Yanlış orada kaçınılmaz bır kaderdır Bır çıftlıkalmakıçındostu ıleyaptıkları planlarsuyaduşer. Pekı bu olayda yanlış nerededır, kımdedır? Alın yazımız var ıse kı bılım yaşamımızın suresının, olumumuzun nedenının bıle uç aşağı beş yukarı genlerımızde yazılı olduğunu soyluyor, bız yanlıştan kaçabılır mıyız? Hem nedır kı yanlış veya doğru Kıme ve neye gore saptayacağız bunları Bır yerde yanlış olan başka yerde doğru oluyor O zaman salt doğru veya yanlış kalmıyor Pekı de bu durumda ınsanları, hangı doğru ve yanlış olçutlerıyle, nasıl yargılayacağız? En lyısı ben de Vıktor gıbı, yanlışı bulayım derken, bır suru yanlış daha yapacağım yerde burada keseyım Sevgılı. Şeriatçıya koşullu iade • Berlın ıle Ankara arasında, Kaplan sorunuyla ılgılı olarak uzlas.ma sağlandığı onu suruldü. Konuyla ılgılı olarak Alman Içiijlen Bakanı Otto Schıly'nın bu hafta Berlın'de tçışlerı Bakanı Ruştu Kâzım Yucelen'le bır araya gelmek ıstedığı belırtıldı. ğıbelırtıldı Schıly, dergıyc yaptığı açıklamada, "Bir u/laşma sağlayacağınuz umudundayım" dıye konuştu ye'nın, Kaplan'aışkenceyapılmayacağı konusunda bır garantı vermesı de ıstendığı, ancak bunun bazı sorunlara yol açabıleceğıne dıkkat çekıldı Ankara'nın sozu geçen taleplerc sıcak baktığı kaydedılırken ust duzey bır yargı gorevlısı, dergıye, "Bu durumda, işkence sanki Tiırkiye'dc gunlük işlerdennıiş gibi yanlış bır i/Jcnim uyanıyor" uyarısında bulundu Almanya'da Bavyera eyalet hukumetı İçışlerı Bakanı Günther Beckstein'ın, 27 bın uyesı bulunan tslaın Toplumu Mıllı Goruş (İGMG) Dcrnegrnın kapatılmasını İçışlerı Bakanlan Konteransı'nda gundeme getırece ğı belırtıldı Bırhk 90/Yeşıller Partısı Federal Meclıs mılletvekılı Cem özdemır, tGMG'nın yasaklanmasına karşı çıkarak bu derneğın "yasalkktan çıkanlmasının akıllıca olmayacağınT soyledı ••• Haber Merkezi 1 urk ve Alman hukumetlen arasında, faalıyetlerı yasaklanan tslamı Cemaat ve Cemıyetlen Bırlığı'nın (İCCB) cezaevınde bulunan yonetıcısı Metin Kaplan'ın furkıye'ye iade edilmesi ıçın goruş bırlığı sağlandığı one suruldu Islam Toplumu Mıllı Goruş Dernegı'nın (İGMG) yasaklanmasıyla ılgılı tartışmalara katılan Bırhk 90/Yeşıller Partısı Federal Meclıs Mılletvekılı CemÖzdenıir, bu gırışımın "akıllıca" olmayaLağını soyledı Almanya'nın onde gelen haftalık sıyası haber dergısı "Der Spiegel"ın pazartesı gunu pıyasa tıkacak olan son sayısında, halen tezaevınde yatmakta olan "şeriatçı lider" Kaplan'ın Turkıye'ye ıadesıyle ılgılı olarak, Alman içışlerı Bakanı Otto Schily'nın bu hafta Berlın'de tçışlcn Bakanı Ruştu KiuunYucelen'lebırarayagelmek ıstedı 1 mlyon frank tazminat Gözaitıiîcla İslam derslerine gözetim Almanya'da yayımlanan Focus dergısı, Alman okullannda İslam dersının Almanca ve duzenlı ders olarak devlet gozetımınde venlmesının planlandığını yazdı Haberde, Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ıle eyalet başbakanlannın bu konuda 20 Arahk Perşembe gunu duzenleyeceklen toplantıdan sonra bır açıklama yapatakları, başbakanlann hazırladığı tasarı metnınde "devlet kontrolünde İslam dersi vcrilmcsinin, dinler arasuıda başarılı bır diyaloğun temelini »luşturacağı" ıfadesıne yer venldığı belırtıldı 6 yılda 67 ölü LEVENl GENCELLİ BURSA îçışlen Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, 12 Eylul 1980'den bu yana gozaltılarda olumlerle ılgılı venlen açıklayamadı Yucelen, 1995 'ten bu yana gozaltmda 67 kışının olduğunu ve bu olaylar nedenıyle Turkıye'nın Avrupa lnsan Haklan Mahkemesı'ne (AlHM) toplam l mılyon Fransız Frankı odedığını belırttı DSP Bursa Mılletvekılı Ali Arabacı'nın, " I ürkive'dc 12 Eylül 1980 tarihinden bugüne kadar emniyette ya da karakollarda gözaltında iken intihar, kötü muamele, işkence ya da başkaca herhangi bir nedenle ölenlerin sayısı ne kadardır" sorusunu yanıtlayan Içışlen Bakanı Ruştu Kâ/ım Yucelen, 199530 Ekım 2001 tanhlen arasında 67 kışının olduğunu bıldırmekle yetındı Olumlenn 62'sının pohs, 5 'ının dejandarma karakollannda meydana geldığını açıklayan Yucelen, aynı donem ıçınde olumlerle ılgılı olarak 112 guvenlık gorevlısı hakkında tahkıkat yapıldığını, bunun sonucunda 31 personelın beraat ettığını, 62'sının yargılanmasının devam ettığını bıldırdı Yucelen, gozaltında olumlerle ılgılı Turkıye aleyhıne AİHM'ye 14 başvuru yapıldığını, bunlardan 1 'ının karara bağlanmadan dostane çozum yollarıyla sonuçlandınldığını, dığerlen ıçın de toplam 1 mılyon Fransız Frankı odeme yapıldığını açıkladı Yucelen, DSP'lı Arabatı'nın "Ta/minallar cyleınkrin sorumlusu kamu görevlilerine rucıı edildi nıi" sorusunu ıse yanıtsız bıraktı Gozaltında olumlenn onlenmesıyle ılgılı 81 kentte uGözalü lzleme Birimleri" kurulduğunu belırten Yucelen, personelın ınsan hakları konusunda eğıtıldığını, gozaltındakı kışılerın 1998 yılında çıkanlan bır genelgeye gore ıfadelerının vıdeo banda kaydedıldığını de açıkladı Yucelen, "Butun bunlann yanında personclc hizmet içi egitim kursları verilmektedir" dedı Ankara sıcak bakıyor Haberde, Berlın ıle Ankara arasında, Kaplan sorunuyla ılgılı olarak şoyle bır uzlaşma sağ landığı vurgulandı Alman hukumetı, Turk hukumetının, vatana ıhanet suçuyla yargılamak ıstedığı Kaplan'ın ıdama mahkum edilmemesi ıçın, Anka ra'dan bır garantı ıstemeyecek Ancak Ankara'nın bu ıdam hukmunun kesınlıklc ınfa/ edılmeyeceğı yolunda soz vermesı yeterlı olacak Bu arada, lurkı Rektör seçimi TUMOD Sezer'e mektup gönderdi İstanbul Haber Servisi Tum Öğretım Uyelerı Derneğı (TUMÖD), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se/er'e mektup yazarak Istanbul Unıversıtesı'ne rektor atarken Prot Dr Kemal Alemdaroglu'nun hem aldığı oyu hem de cumhurıyetVi, aydınlanmdcı ve laık tavrını dıkkate almasını dıledı TUMOD GenelBaşkanı Prot Dr Tahir Hatiboglu, yonetım kurulu adı na Cumhurbaşkanı Sezer'e yolladığı mektupta, YOK'un sıkhkla yaptığı gıbı, oylann yuzde 60'ını alan Prof Dr Alemdaroğlu'nu ıkıncı, oyların yuzde 0 5'ını alan Prof Dr Dinçer Uçak'ı ısebınncı sıraya koymasının, YÖK'un utanç tablosu olduğunu belırttı Bukurulda yer alan meslektaşlannın tutumlanndan rahatsız olduklannın altını çızen Hatıboğlu, YÖK'u oluşturan 20 kışının, Turkıye'nın en eskı ve koklu unıversıtesınde oyların yuzde 60'ını alan bır kışıyı yok sayarak Prof Dr Alemdaroğlu'nun rektorluğe atanmasını engellemek ıstedıklennı anlattı Hatıboğlu şoyle dedı "tlniversite alaıunda kurulmuş en eski ve ilk orgüt olan, tunı çahası uııiversitenın denıokratikleşmesi yönünde olan derneğimiz, seçimle göreve geönen yerlere, salt çogunluk oyuyla gelinnıesini istemektedir. Bu bağlamda, Prof. Dr. Alemdaroğlu'nun atanmasını diliyoruz." IĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN UFO mmü «*•«•••«> • •• Af Örgütü kampanya başlattı îşkenceciler için yasal düzenleme ASUMAN ABACIOĞLU İZMİR Uluslararası Af örgutu (UAÖ), Turkıye'de işkence yapanların yargılanmalannı ve ceza almalarını engelleyen yasal duzenlemelenn değıştırılmesı ıçın kampanya başlattı UAÖ tarafından hazırlanan raporda, lurkıye'dekı ışkenceye ve ceza bağışıklığına son venlmesı gerektığı vurgulanarak bır dızı onerı sıralandı UAÖ'nun raporunda, Turkıye'dekı yetkıhlerın işkence ıddıalannı soruşturmadakı başansızlıklannın, yalnızca ışkencecılenn cezasız kalmalarına yol açmakla kalnıayıp aynı zamaııda "işkence altında alman ifadekr nedeniyle" mağdurların adıl olmayan bıçımde yargılanmalarına vc bazı olaylarda ıse adaletın "yanlış biçimde tecelli etmesine" katkıda bulunduğu vurgulanarak Turkıye hukumetıne şu onerılerın uygulanması ıçın ttacUçağn"dabulunuldu " lnsan haklan ihlallerinden sorumlu olanlar, bu konuda emir verenler de dahil olmak u/ıre, yargı onııne çıkanlmalıdırlar. BM İşkence Özel Raportoru'nun I urkiye'yi ziyaretinin ardından önerdiği uzcrc; savcılar ve hâkimler, işkence ve kötü muameleden dolayı yargrya sevk edilcn kamu gorevlilerinin yargılanmalannı ve teınyı/lerinı lıı/landırmalıdıriar. Verilecek cezalar, suçun ağuiığıyla oranülı olmalıdır." Ahmet Isvan, altı okun yorumlanışının değiştirilmesini istedi CHP, değişimin içini doldurmadı Ahmet Isvan "CHP, gcçmi^iyle mutlaka övünmeli, ama geçmişte CHP'ye uzun yıllar emek veuyguladığı yöntemlen günümuze ren, eskı Istanbul Beledıye Başkabirebir aktarmaktan da vazgeçnı Ahmet tsvan, "CHP'nin, dünmeü" dedı yanın ulaşbğı düzeye goIsvan, CHP Genel Başkare Ulkemizde büyük bir • CHP'nin geçmışiyle mutlaka ovunmesi nı Deni/ Baykal'ın da budeğişim sürccinin öncüsıi gerektığını soyleyen Isvan "ama geçmışte gunku konjonkturden kayolmasını dilerdim. Ne ya uyguladığı yöntemlen günümuze birebır naklanan yukselışı bekle zık ki bunu goremiyorum'' mekte olduğunu ıfade ettı aktarmaktan da vazgeçmelı" dedı dedı ve "Sayın genel başkan deSoldakı yenı oluşumlaAltı okun yorumlanışını bugun de ğişim içeren ve oneren soylemler n, CHP'nin bazı anketlere de yan ğiştirmemiz gerekiyor" dıye kokullanır. En azmdan 15 yıldır değişimden söz eder. Ama bunun içisıyan yukselışını gazetemıze denuştu ni doldurmamışbr. Halkımızın değerlendıren Ahmet Isvan, CHP'nin Örneğın, devletçılık ılkesının ğişim isteğini, bu yöndeki ihtiyayuksehşının, dığer partılenn başageçmışte çok olunılu ışlevler gornsızlığından kaynaklandığını soyduğunu, fakat gunumuzde ekono cını fark etmişür. Ama değişim içeren so/Jerin içini doldunna/" dıledı CHP'den henuz ıstıfa etmemıdekı bırçok alanı ozel sektore ye konuştu bırakmak gerektığını savunan mış bır partılı olarak CHP'nin geçBARIŞ DOSTER mışte yaptıklarıyla gurur duyduğunun altını çızen Ahmet Isvan, "Fakat kabul eımenıi/ gereldr ki o gunıin koşullannda uyguladığımı/ yontemler bııgiın geçerli değiL Tantan'dan suçlamalara yanıt: Çıkar çevrelerinin kin dolu illirası tstanbul Haber Servisi Istanbul Bağımsız Mılletvekılı Sadettin Tantan, Fatıh Beledıye Başkanlığı donemınde beledıyeye aıt 2 gayrı menkulu yasalara aykırı olarak Koç Grubu'na devrettığı ıddıasının doğru olmadığını belırttı Tantan, "Scrgilencn şey, ckononiik soygunu psikolojik kirli savaş yontemleriyle gozlerden u/ak tutmaya yonelik, nafile gayretten başka bir şey değildir" dedı Sadettin Tantan yaptığı açıklamada, Zeyrek'te dıspanser yapılması şartıyla beledıyeye hıbe edılen gaynmenkulun bır bolumunun Rahmı Koç Muzecılık ve Kultur Vakfı'na devredılmesı ıddıasına karşı, "Birhayırseveryurttaşımız tarafindan belediyeye bağışlaııaıı bu yere, bağış şartına aynen uyularak yuksul yurttaşlannuan yararlandığı bir dispanser yapıldı. Yan kısnıındaki tamamen harabeye dönmuş, yok olmaya yiız tutmuş olan tarih ve kültür hazinemiz ise aynen aslına uygun olarak restoreedilerek milletimize kazandırıldı. Maliycti 1 ınilyon dolan aşan bu restorasyon çalışmasını Rahmi Koç Müzccilik ve Kültür Vakfı üstlenerek gerçekleştirdi" dcdı Tantan, bu "iftiraya'' venlecek en ıyı cevabın TMMOB ve ÇEKUL Vakfı'nın bu projeye verdıklen odul olduğunu soyledı Beledıyeye aıt arazının ıhalesız olarak Koç Grubu'na aıt Mıgros'a tahsıs edıldığı suçlamasının da doğrularla bağdaşmayan bır "hınç" ve "kto" gostergesı olduğunu ıfade eden Tantan, bu yerın mezbelelık halıyle eskıden ben uyuşlurucu kullanan ve alkol bağımlılannın mekânı halıne geldığını kaydettı Tantan, semt sakınlennın yoğun şıkâyetı uzerıne beledıyenın, çevre halkının goruşlennı belırleyıp ıhtıyaçlannı dıkkate alarak, bu yere bır alışvenş merkezı yapılmasına karar verdığını anlattı NOKTASI Bayramlarda mutlu olmayı ve sevınmeyı ısterız Bayramlarda kavga yerıne barışı, umutsuzluk yerıne umudu ararız Bayramı en fazla çocukluk gunlerınde beklerdım Gazetecıhk gunlerımde pek bır şey değışmıyor Çunku uzunca bır zamandır bız gazetecıler bayramlarda da çalışıyoruz Yıllar once bır gazete, Gazetecıler Cemıyetı'nın çıkardığı Bayram gazetesıne rekabet olsun dıye bayramda baskı yaptı ve boylece yıllar suren bır gelenek bozuldu Eskıden bayramlarda yalnızca Gazetecıler Cemıyetı gazete çıkarırdı ve bu gazeteden kazandığı parayla cemıyetın olanakları genışlerdı Işte şımdı böyle bır şey yok Bız gazetecıler de bayramlarda çalışıyoruz Çocukluğumda bayramı neden beklerdım'' Her şeyden once param olurdu Sabahleyın erkenden en guzel ve en yenı elbıselerımızı gıyerdık O yıllarda hazır elbıse yoktu, kumaşlar alınır mahallede dıkış bılenlere dıktırılırdı Bızım evde annem, ceket ve pantolon harıç, dığer gıysılerımızı dıkerdı Yıkanıp, taranıp, bayramlıklarımızı gıy /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Bayram Günleri dıkten sonra, komşulara el opmeye gıderdık Bu el opmenın sonunda alacağımız kuruşlar önemlıydı Bazı komşularımız şeker veya çıkolata verırdı Bundan hıç hoşlanmazdık Bızım ıçın para önemlıydı Nazmiyanım teyze, Hilmiyanım teyze, Atıyamm teyze, Ferıdanım teyze, Husnıyanım teyze, Hadıkanım teyze, Nebahatanım teyze, Cahıde teyzem ılk elde el öpmek ıçın gıdılecek kımselerdı Bunlar çunku yakın komşularımızdı Bakkal Halil emmı, oğretmen Hasan amca da unutulmamalıydı Daha sonra uzaklardakı dedemlere, Remzıyeteyzemleregıderdık Hayrıye halam da zıyaret edilmesi gere kenler arasındaydı Zıyaret bıtırılıp eve donulunce, mahallenın çocukları bır araya gelır, topladığımız paraları ne yapacağımızı kararlaştırırdık önce Cumhurıyet Meydanı'ndakı bayram yerıne gıderdık Cambazlan seyreder penaltı atışları yapar, kukla gösterılerını ızler, atlı karıncaya bınerdık Tarsus'ta şımdı Roma Yolu olarak bılınen kazı alanında Cumhunyet Meydanı vardı Bu arada en beğendığımız eğlenme bıçımlerımızden bırısı taksı ıle şehrı dolaşmaktı O yıllarda hemen kımsenın özel otosu yoktu Şehırde henuz dolmuş ve otobus seferlerı de başlamamıştı Şehır ıçınde yalnızca bırkaç taksı ve daha çok fayton kullanılırdı O zamankı otomobıller bugunkulerden daha buyuktu Bu nedenle bır taksının ıçınde 1520 çocuk tıkış tepış doluşur, şarkılar soyleyerek keyıfle şehır ıçınde dolaşırdık Arta kalan paralarımızı ıse mahallede kurduğumuz futbol takımı ıçın bır araya getırır, forma ve top almak ıçın yollara duşerdık 1956 yılında Tarsus Parkı'nda çektırdığımız bır fotoğraf, albumumde duruyor Husnıye teyzenın oğlu Metin Okur, Beşıktaş'ı tuttuğu ıçın kafasına bır Beşıktaş şapkası gıymış Cengiz Avcı'nın ve teyzemın oğlu Teoman Gözgun'un kafasında Galatasaray şapkası, teyzemın oğlu Selçuk Gozgun ve benım kafamda da Fenerbahçe şapkaları duruyor önumuzde de o bayramda aldığımız futbol topunu var Bır bayram Hayrıye halamdan dönuşte ıse Foto Kemal'e aılecek poz vermıştık Bu yazıyı yazarken o fotoğrafı onume koydum Sanırım ben ılkokul beşıncı sınıftayım Saçlanm kısa kesılmış, kardeşım Fatih çok kuçuk kız kardeşım Serpil de öyle Annem ne kadar genç Babamdaoyle Butun şıklığımızla kameranın karşısına geçmışız. ••• 4050 yıl geçtı aradan Şımdı Tarsus'a gıttığımde bayramlarda ellerını optuğum hemen kımse kalmadı Husnıye teyze çok genç yaşta oldu Nazmıye, Hılmıye, Hadıke teyzeler de oldu Remzıye teyzem de yok artık Fe rıde teyzeyı de goremiyorum Mahallede çok az tanıdığım kalmış Annem bana kımın nerede oturduğunu soyluyor Bır kısmını bırlıkte zıyaret edıyoruz Bu 4050 yıllık zaman dılımı ıçınde neler neler olmadı Babamı 1969 yılında yıtırdım 1971 ıle 1974 yıllarını Mamak Askerı Cezaevı'nde geçırdım Uç bayramı da orada kutladık Bayramlarda dışarıdan yıyecek kabul edılırdı Baklava borek bayramı yapardık bayramlarda Sonra 19801988 yıllar arasında dort bayramı daha cezaevınde geçırdım Cezaevınde bayram geçırenlere buradan mutluluklardılıyorum • •• Bayramlar nerede olursa olsun, ınsanda bır umut yaratıyor Bu bayramda kendı yaşadığım bayram gunlerını sızlerle paylaşmak ıstedım Mutlaka benzer anılara sahıbız Hepınıze, barış mutluluk ve umut dolu bayramlar dıhyorum Umarım, Turkıye artık ıçıne kapanık, baskıcı rejımı alt eder, bız de bayramları demokrası ve ozgurluk ıçınde kutlarız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog