Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA KÜLTÜR • $»N»T 19 IKENT OYUNCULARI 19 Aralık Çarşamba 20.30 ı ()iılhüı. Ayşt YıUlız. lnlııuı lıyku» YIIJJIZ KKIVIJÎR MUt riosi tiyatrooyunevi www.perareklam.com.tr • www.sinemafilm.com • (0212) 293 89 78 Borusan Kültür ve Sanat Merkezi BBBBBBBBBBlİBBBBBBBBBValBlBBBBBBBlİBBBBBVBRBlBBBBBBBBBBBflalBBBBBBBBBBBBBBH Kavgalar bizi yordu Spor Servisi Galatasaray Kulübii Başkanı Mehmel Cansun, hafta içinde eski teknik direktörleri Fatih Terim ile yaptıkları görüşmede fikiralışverişinde bulunduklarım ileri sürürek, "Terim, bu görüşmeınizdc bizc 'Galatasaray Kulübii bana ne zaman ihtiyaı; duyarsa göreve hazırım' dedi" diye konuştu. Cansun, Florya Metin üktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, s.unları söyledi: "Terim Ue y aptığımız göriişmeler sonrasuıda bazı toz bulutlan kalktı. Bazı sansarlaı da bundan yararlanmaya çalıştı. Terim'e teklif götürdüğümüz ve onun da bunu kabul etmediği biçiminde yorumlar yapıldı. Biz böyle bir demeç vermedik. Terim dc böyle bir şey söylemediğini bize ilctti. Bu görüşmede Terim, Lucescu'nun iyi bir teknik adam olduğunu ve görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. Biz bir aileyiz. Bu tür göriişmeler G.Saray Başkanı Cansuti: BİRSEL BOSUT GÜRBÜZ Valikonagı Cd. Pasaj 73 Nışanlaşi 0212 2516060 www.tiyatrooyunevi.com [etki nIi kleri] 20 ARALIK IH.R>LMl\h "Mu/ığın R('n(jı"Sonyd Tnııriieveı Nıyazı bPİçuk hep aşk vardı )<r.ıiıi: Yıldız Kı'iıli'r Yiiıiı'lcıi: Yıhlı: Kfiılt'i; Resim Sergibi 21 Aıalık 15Ocak 10:3012:00 Atölye: Tel: (21 2) 225 23 37 GALERİ ve SERGİ (0212)293 89/8 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonline com tr www perareklam com tr N.V.GOGOL YONKTKN. Mahlr Günşlray [ŞIK Yükscl Aymaz O\TINCULAR Alper Develioğlu, Fxe Eroğlu, Hakan Milll, Ayça Damgacı, Yavuz Topoyan, Evren Yazıcı, EUf Ungan, Ali Özmen, Mahlr Günşiray SAHNK TASAKIMI Claude Lcon 18:30 Konser/Söyleşi: "Istanbul'dan YenıMuzık" Sanat Yönetmenı Prnf Dr Ahmet Yürür 22 ARALIK CUMARTESİ "(,ocukl.irl.i Mu/ık" Pınar Başbuğ 10 30 11 30 (S 6yaş 1 Grup) \1 0013 00 (/9yas 1 Grup) 14 0015 00 (810 yd>eskı oğrencıler 1 ürup) "Muzııjın Rengı" Oazı Selçuk, Nıyazı Selçuk 10 30 11 «15(67 yaş 1 ürup) 1400 1S45(8 lOyaj 1 Grup) Atölyeler: Çocuk Atölyeleri: vıııcl vııvnv olabilir. Bundan sonra da yönetim kıırulıı, Lucescu ve Terim ile birlikte ayda bir bir araya gelipfikiralışverişinde bulunmayı diişünüyoruz." Galatasaray'da son 23 yıldır kavgalar yaşandığını kaydeden Cansun, "Son yıllarda birbirimizle kavga etmekten yorulduk. Basanlı olmak İçin çalıştık. Ama yine de Galatasaray'ın, tarihinin en kötü başkanı ve yönetim kuruluna sahip olduğu biçiminde yorumlar yapıldı. Kulübüıı borç batağında olduğu söylendi. Ancak yönetim kunılu olarak kulübii eksilerden artılara taşıdık" dedi. Toplantıda, kulüp2. başkanı FatihAltaylTnın Terim ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Cansun, "Altaylı'nın Terim ile ilgili neler süylediğini bilmiyorum. Eğer Altavlı, Terim Ue ilgili olumsuz açıklanıalar yapınışsa bir nedeni olmalı. Ayrıca lıer ailedc hırçın bir insan olabilir" dedi. ilanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam .com .tr perareklam@superonline.com.tr www.perareklam.com.tr T.C. 21 Aralık Cuma Saat: 20.30 / 22 Aralık Cumartesı Saat: 15.30 I Blletler gl$ede ve Kadıköy Imge Kltsbevl'nde Diğer Atölyeler: 16 00 17 45 • Muzık Kurncpllı B.iskı Atölyesı" üazı Selçuk I Rezervasyon: 0212 254 96 96 ı BORUSAN BORUSANKültür Ive ÎSanat Boruf«n lıtanbul Fılarmonl Or1(«tr«ı KonMricri Bonısmn IsUnbulflltrmoniOrit»ttr*sı'nın sezonluk kombtn* bitttteri satifa sunulmuftur. Mlkljl C.Hİ Nu.I21 Tünı.'l, Bı'yof.lu HiKif.ıı rı< , . . . i j ^ r ^ rsr™*. İİSM2.KAT İTarlıbafi Bulvırı No: 120122, B.yojlu I İKENTOYUNCULARI^^S İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Kültür Bakanlıgı SES1885 ORTAOYUNCULAR DON Koreografue L.MIn^us KIŞOT bale 3 perde Sahneye Koyan Valentln YELİZARİEV / Orkestra Şefi. Yılçın ADIGÜZEL 15 Aralık Cumartesl 15 30 / 26 Aralık Çarşamba 20 00 9 Ocak Çarşamba 20 00 operet 3 perde Orkestra Şefı Nazlh SEÇKİN / Sahneye Koyan: önder GÖKSEVEN 19 Aralık 2 Ocak Çarşamba 20 00 / 25 Aralık Salı 20 00 YARASA J.Strauss KÖKU BİTTİ ZIKKIM ZULADA Ferhan Şensoy'un Şükran Giingör / Müşfik Kenter Yeşim Koçak Engin Hepileri Esra Kızıldoğan Yazan: David AUBURN Türkçeleştiren: Zeynep AVCI Yöneten: Yıldız KENTER * RIGOLETTO opera 3 perde 20 Aralık Perşembe ?0 00 / 8 Ocak Salı 20.00 G.Verdl * Orkestra Şefı Mothe ATZMON / Nazlh SEÇKİN / Sahneye Koyan: Aytaç MANİZAOE 20 Aralık Saat: 20.30/23 Aralık Saat: 15.00 T.C Kültür Bakanlığının Katkılarıyla L I gde 4 m a ç v a r bale 2 perde Koreografı ve Sahneye Koyan Yurl GRİGOROVİÇ Orkestra Şetı Nezlh SEÇKİN / Yalçın ADIGÜZEL 2229 Aralık Cumartesı 15 30 / 3 10 Ocak Perşembe 20.00 , a FINDIKKIRAN P.İ.Çaykovskl G.Saray Kocaelispor Spor Servisi Süper Lig'de 16. hafta, bugün yapılacak 4 maçla tamamlanacak. Lider G.Saray, Ali Sami Yen Stadı'nda Kocaelispor'u ağırlayacak. San Kırmızılılarda Emre kırmızı kart cezası, Perez, Fleurquin, Kerem, 1 lasan Şaş, Batista ve Berkant sakatlıklan, HakanÜnsalda kadro dışı kaldığı için forma giyemeyecek. Ali Sami Yen'de saat 19.00'da başlayacak maçı Metin Tokat yönetecek. Bu zorlukarşılaşmayı Digitürk, 777 numaralı kanaldan naklen yayımlayacak. Diğer maçlar: (Atatürk/ 13.30) Ç. RizeIstanbul (Ali Ulıryol), (19 Mayıs/13 30) GençlerbirliğiTrabzon (Orhan Erdemir), (Inönü / 13J0) MalatyaDiyarbakır (MustafaÇulcu). „,...„*., HUYSUZ İHTİYAR 30 Aralık Saat: 15.00 21222829 Aralık Saat: 20.30 CARMINA BURANA konser Orkestra Şefı Serdar YALÇIN / Koro Şefi GBkçen KORAY 27 Aralık Perşembe 20 00 / 5 Ocak Cumartesı 15.30 Konser Salonu C.Orff EKONOMIK GÜLDÜRÜ bir buçuk perde perşembe.cuma.cumartesl 20:00 pazar 15:00/18:00 Müzik: Buğra UĞUR MÜZİKAL AKŞAMI konser Solistler Çağnur GÜRSAN. Ruhsal ÖCAL, Hülya SANCAKLI, Arl EDIRNE, Çağrı KÖKTEKİN, Yiical OZEKE Pıyano Nutian Tezmen KOLÇAK 21 Aralık Cuma 19 30/18 Ocak Cuma 19.30 ^ Ferhan Şensoy' un SAHÎBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU 23 aralık pazar / 15:00 / 18:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy MOZARTTSEVER MİSİNİZ? müzıklı gosterı Muzik Sorumlusu Aydın KARLIBEL / Hüteyin KAYA Sahneye Koyan Sümeray ARIMAN Kültür 28 Aralık Blletler Cuma 19 AtatUrk 30 /11 Ocak CumaMcrkezi 19 30 EFESİ'Usen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Devlet Opera ve Balcsl gişelerlnde satılrnaktadır. Gişo Inl: (0212) 251 İO 23 251 56 00 (7 hat) 254 GALERİ ve SERGİ llanlannıa için (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonlıne com.tr www.perareklam com tr llanlannız İçin (0212) 293 89 78 perareklam@perareklam com.tr perareklam@superonline.com www perareklam.com.tr 19 aralık çarşamba / 20:00 Ferhan Şensoy 17 aralık pazartesi / 20:00 Ferhan Şensoy FİŞNE PAHÇESU Cüldürü G i l n i l n FUTBOL: Süper Lig / 13J0 Ç. Rizelstanbul (Atatürk), 13.30 Gençlerbirliğil'rabzon (19 Mayıs), 1330 MalatyaDiyarbakır (İnönü), 19.00GalatasarayKocaeli (Ali Sami Yen). 2. LİG: (A) Kategorisi / 1330 SıvasAdana (4 Eylül), 1330 HataySiirt (Reyhanlı Tayfur Sökmen), 1330 ErzurumKayseri (Cemal Giintel), 1330 lstanbul B.Ş. Bld.lznıir (Bayrampaşa Çetin Emeç), 1330 G. DoğanB.!>. Bld. Ankara (Atatürk), 1330 K. ErciyesSakarya (Atatürk), 1330AydınB. Petrol (Adnan Menderes), 1330 KonyaDardanel (Atatürk). (B) Kategorisi: 1. Grup / 1330 SapancaI. Mezitli (Sapanca), 1330 Mersin Id.Y.Maltepe (TevTıkSırrı Gür), 1330üaziantep B.Ş. Bld.Zeytinbumu (GASKİ Tcsisleri), 1330 KartalY. Bosna (Kartal). 2. Grup /1330 IspartaY. p r o g r a m ı Turgutlu (Atatürk), 1330 NazilliBld.VManisa(lNazüli), 1330 BucaU. Uşak (Buca), 1330 KarşıyakaMarmaris Bld. (Alsancak), 1330 M.K.PaşaA. Kepez (M.K.Paşa) 3. Grup /1330 InegölK. Mobella (Inegöl), 1330 Adana DemirGüngüren Bld.(5Ocak), 1330KütahyaKırklareli (Dumlupınar), 1330DarıcaG.B.A. Üsküdar 1908 (Danca), 1330 SarıyerG.O.Paşa (YusufZiyaÖniş). 4.Grup/1330 A. HopaBulancak (Hopa), 1330 K. KarabükT. Telekom (Şehir), 1330Amasya(,'ankırı Bld. (12 Haziran), 1330 TokatKırıkkale (G.O.Paşa), 13.30 Ankara DemirBolu (Cebeci İnönü). 5.Grup/1330VanS. Cudi (Vali Mahmut Yübaş), 1330 CizreErzincan (Cizre), 1330 AğrıŞ.Urfa (Yiğenoğlu), 1330 Iğdır B.Hakkâri(lğdır),1330MardinK.Maraş (Mardin). BASKETBOL:(AyhanŞahenk /14.00 DarüşşafakaKarşıyaka (E), (AhmetCömert /1430) Galatasaray TED Kolejliler(B), 17.00 ÜlkerBeşiktaş(E). FERHANGİ ŞEYLER CEMAL RE5İIREY KONSER SAbONU İRTKNIDIı B0Y0I9EHİR BELEDİYE8İ FELEK BİR GÜN SALAKKEN 14 o c a k Pazartesi 20.00 OCAK 2002 Bllet Sati} Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMAIAB / Takslm, Suadrye, Akmerkez (SVİÇRE HASTANESİ ' Gerçek Sanatın Yamnda sanat Avni Arbaş Iş S a n a t K u l l u r Meıktv Kıbele Sanat Galensı RETROSPEKTİF SERGİ II. UtUSUUUAASt CRR 6İTAR FESTİVAÜ (111S/1/20O2) 7Aralık|260cak II. UUBUUUUUSt İSTAMBn. BMOK Bftlttl (2912002/32/2002) O O Csl TV'de spor Digitürk 19.00 Galatasaray Kocaelispor TRT2 17.00 ÜlkersporBeşiktaş TENÎSKULİS/ ZIYA IŞIKÜSTÜN Spor ve Mevzuat Geçen günlerde Marmara Universitesi'nde sporumuzla ilgili çokönemli bırtoplantı yapıldı. 2002 Üniversiteler 3. Spor Oyunları ve 2005 Dünya Üniversiteler Spor Oyunları (Izmir'de yapılacak) hazırlıkları görüşüldü. Şpordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü velstanbul üniversitelerinin rektörleri, üniversite spor oyunları federasyonu mensupları sporumuzun baş belası olan sorunları bir kere daha çarpıcı örneklerle ortaya koydular. Her zaman olduğu gibi profesyonel futbol bağımlısı medyamız yine ortalıkta yoktu. Uzun süreli toplantının sonunda, ortaya çıkan gerçekleri satır başlarıyla belirtmeye çalışacağım. • Katılımcıların tümü bir ülke sporunda en önemli faktörün üniversite gençliği olduğu gerçeğini çok iyi biliyorlar ve bu dev gücü harekete geçirmek gerekiyor. Gençler, Türk sporuna katkıda bulunup yüceltmek için çalışma arzusu ile dolular. • Üniversite sporunun önündeki en büyük engel tesislerin çok, ama çok yetersiz oluşu. Spora ayrılan ödeneklerin çok komik oluşu, tamirata bile yetmemesi. • Ve en büyük bela; "Mevzuat hazretleri." Bir rektör "Para sorun değıl, sponsorla çözümleyebiliriz. Ama ne kendilerı bir şey yapıyorlar ne de bize yaptırıyorlar" diyerek ülkenin bürokrasi batağında kaybolan başarı ümitlerini bir kere daha dile getirdi. Bu Türkiye'nin kadersizliği. Bilgi sahibı insanları, bir avuç siyasi ve bilgisiz yetkili mahkum etmış. Bir türlü ellerimizi, kollarımızı bu bağdan kurtaramıyoruz. Kırk yıllık spor yazarıyız, ama bugun alanımızı tenisle sınırladık. Bu yazıyı da tenisle bağlantılı kılmamız lazım. "Tenis kulüpleri" yıllardır, başlarının üzerinde Demokles'in kılıcı gibı sallanan, belediyelerin arsa kiralarının fahiş artışları ve "Yerinızı alırız ha.." tehditleri ile kıvranıyorjar. İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com.tr www. perareklam.com .tr GALERİ ve SERGİ Anadolu'nun bereket tanrıçası Kibele, resım sanatının büyük ustasını ağırlıyor. www.iskultuisanat.coni.tr 1; Sanat Kültür Merkell İŞ Kulelerı IV Levent 806^0 htanhul Ttl (212) 316 15 80 X perareklam@perareklam .com .tr perareklam@superonline.com.tr www.perareklam.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog