Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

16ARALIK2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCI REHBERİ Cumhurlyet Altını (binfi) 86000 86.000 86.000 87.000f D o l a r (serbest piyasa satış) 1446.000 /I.444 000 1.438.000 13 O r s a M a r k (serbest piyasa satış) 664.000 Gecelik R e p o <%) 59 59 59 59 59 •OB//8jftendete " I I IfkmhKmı YORUM ÖZTtN AKGÜÇ 1.434.OOoV 84.000 10 Aralık HAıallk 12Aralık 13 Aralık 14 Araiık 10 Aralık vTi.4io.ooo t t t 1 7 n 656 000 655 000 655 000 ı ••o "u 1 1 Toplumsal Dayanışma 10 Aralık 11 Aralık 12 Aralık 13 Aralık 14 Aralık 647.00? 10 Aralık 11 Aralık 12 Aralık 13Aralık 14 Aralık 10 Aralık 11 Aralık 12 Aralık 11 Aralık 12 Aralık 13 Aralık 14 Aralık 13 Aralık 14 Aralık BORSADA GEÇEN HAFTA Menkul Kıymet Işlem mlkları OUfUk En Yliksek "En am Haftalık Aylık 1 % 600 1449 864 179 889 4 69 612 556 500 1940 805 633 2125 1170 Z69 1537 15 59 000 2121 1461 1111 10 53 833 2115 1304 1837 16 00 3088 000 2712 2000 2388 3462 36 36 14 29 000 633 3607 2459 3/78 4107 24 19 25 b8 14 29 1034 1461 1519 3913 000 125 112 364 200 806 189 000 633 123 208 2001 'de sadece Dedeman Turizm halka arz başvurusu yapü Yıllık Kapanif % % 7(304 Ac badem Sau Hız IJOOO 14 000 AddidÇniBtlolAI 422 529 7 700 8100 AdanaÇımeolo(B) B099 4350 4 450 Adel Kalemcı ık 120 646 5300 5900 1 b9J441 Adana t, manto (U 970 1020 AnadoluElasBıracılık 651955 30000 35000 Atyon Çımnnlo 190 130000 137 500 Anadolu ü da 4 700 4 950 A M Ttikstıl 213 1j3 20000 21750 Akbank 18 700099 3850 4100 Akçansa 441521 9200 9 700 360 590 4iooo 43000 AktntH AklF jısFjk 29066 1060 950 Akslgprta 2 573 464 9 750 11000 Aksu fpllk Dokuma 4000 83 451 4 450 Aksa 029270 23500 25250 Aksu Enmı 128982 9800 10750 Aklaa Flektrlk 0 Ak Yat Ort 105 713 1 150 1250 Alarko Holdıng 838190 24 500 26500 ALalBİTeteldt 958 061 14500 16000 Alfa Menkul Degerler 58320 2500 2700 Alarko Uyrımenkul Y 0 138 759 15 750 16 750 Alka KaAıt 949865 1525 1650 Alkm 808243 7300 6200 3065211 520 ArOTnatlltankAŞ 580 Ala ko Oarrwf B'>439 53 O O O 61000 Altı yldu 9300 j7 B59 8400 AnryagKomt)inatan 383124 2050 2225 Anadolu Cam 1850 727 853 1975 Anadolu Hayat Sıoorta 668 914 3400 3/50 Anadolu Sıgorta 2 025 3 338 425 2150 Arat îflkstll 987013 960 1100 Arçtl* 1953180 13 500 15.250 8 700 Arena Bıkıısayar 92 499 9300 AllBrnalllYatırra 80 869 1300 1400 Araan Tekstll 126 619 4050 4400 Asfcan 20250 755383 21750 Anadolu ISUZU 309012 7300 8100 Ata Yalınm Ortakl^ı 8 594 3050 3400 Akın lekstll 231230 1750O 19 750 A( as Yatırım »92S 1625 2000 AtlanlısYat Ort 850 24 435 950 4(57 Av aaya Yat Ort 14 750 16.250 Ayen Eıw|ı 11750 400236 16 750 Ayuaı 24JO0 316 1J5 26500 21750 191539 23250 Bafias Dak Ambalaı 81542 5900 6400 Banvt 143 233 6400 6/00 6403 Beko tlekl ol ık 1537 700 7000 Berdan Teksl 1 552 698 1375 1600 RovrıFrenSıstemter 112 210000 1270000 2600 Bolu t^ımento 60/9610 2 900 BossaTıc San 1040 506 JOOO S500 Bılaa 54137 30000 32 500 Oorova Yapı End 706803 4600 5150 Borusan 128803 9100 9800 BalısOke Söke 292389 3200 3450 Bofuaan Yalınm 694 530 4050 4500 Bal lyimento 147 977 6100 6400 BumerangYat Ort 26 584 1000 1375 Bı ısa Çlmanlo 2 362 29000 30000 Bı.çell 340298 6300 7300 Bayrakl Boya 865 075 870 940 3.200 Çarşı 1057201 3500 ÇBS Boya San 273 798 880 970 Çelıkllalat 58933 1800 4 550 Çeınla« Çelık Makına M0693 3500 3800 Ceylan Gıysıı 32 568 29 000 37 O O O 256962 14500 15 500 Çelebı Hava bftrvısı 177 289 30000 33 000 Çım Belon 38/614 5400 6300 ÇıniBiılâş 3904 24000 30500 Commercial Un Slg 1 41.1 22250 22 750 6992 857 Dardanel 650 /30 Dmlrbank 0 0 Denlzll Cam 238631 7803 8600 Oenlas 800279 3000 2 750 Defmod 1126 5/0 2 525 2250 Deva Holdlrç 2887 396 1375 1500 Osbank 7588558 1000 1100 Orıas Doton 12 376 12 50O 11500 DemııYdlOrt 38 876 1650 1900 Dfltn saş Dökum 24 852 5500 5900 DoganBufdaRlHolıDtf Yay572193 2150 2325 Dogan Hoklıng 2350 03636211 2125 DOklaş 411 101 2550 2850 Oogan Yaym Holdlng 55 058 664 1950 2400 1 7S0 1975 Ecıacbaş Yat O r l u l g 121920 E t M . bdj llaı, 652 542 7800 8500 EaacbaşıYabı 166161 24 000 28500 EttKibası Yatınm 2 261888 3 750 4 200 ElBbınaıYat HoMıng 2 8/5b// 2900 3200 Egs Dış Tcaret 0 0 0 Ege findustrı ?66 U l 6000 6400 EGSFnanMİKlralama 0 0 0 51 160 EgeGutn 4050 4 250 EGSHolding 0 0 0 EgmerGıylm 0 0 0 EgeProtılTlc 8 361 4300 4600 EoeSerarnlk 3117506 1225 1350 EBS Yatırım Ortaklflı 0 0 0 Emek Sıgorta 0 0 0 Ernnk Elektrık 157 754 4 700 5100 Em ı Ü AınbalBi 5200 7 959 4İ50 Enka 281 977 125000 142 500 Ege I'MHR 391330 1900 2400 fcrcryes Boru San 0 0 0 Ereg ı Demır Oelık 4 955260 16 750 18/50 ErsuMayveGıdaSan 442165 5200 5900 Eabank 0 0 1914811 Escori Computer 1650 1875 EsenıSfjo Gyım b/85 2300 2600 Evren Yalııtfn Ort 39069 1725 1975 Facto Fınans 0 0 0 Favor rjınlenme Tesısler 1 182 231 1200 1100 FanısAkımnyum 32100 9600 B90C Flnan Fınanaal K 1250 103 325 1450 Fınanshank 17 314 195 1125 1300 Fınans Yatırım 2 062151 980 880 Fı^oPakGdaMad 84 287 3 650 3 350 Garantı Bankaaı 55017979 2150 2300 GKlık YO 1464 1050 3100 (Mdi2 iLjnk 1424 011 19/5 1750 Genlaş 134 224 6400 5900 Glma 3550 3 326 581 3 100 Global Menkul Kıymeta 2 754 684 1925 1775 26274 Global Yatıım 1775 1950 Goldas 6 762514 2650 3000 GdHaş Çlmento 30143 9 750 10 750 Good Year 135939 8(1*1 9 700 Gdidnt Yat Ort 5 700 30917 4 950 GSO Holdlng 8 281 167 2150 2425 Gubre Fabnkaları 92 566 11500 13500 0 Gumuşsuyu 0 0 Guneş Sıgorta 969 J94 1675 1825 Hektas 1164 937 1825 1975 bnorta 314 738 2900 2 750 Humyel Gaîetecılık 6 535028 4 200 3/00 Haznedar Tugto 3050 3300 21956 105958 daş 3400 3750 MasL,Ale!hîı 0 0 0 hlas Flnaııs 0 0 0 htaGYO 1090974 1575 1450 Hlas HoMng 0 0 0 ktısal Fınans 0 0 0 ntema 107 4/0 9500 7900 şıklar Ambalaı 1 024 784 2800 3650 Tls Bankası U l 1 22010000 24000000 T k BJ< kası B 790000 840000 109 T I j Bankası (C) 17091530 7 400 7900 Iş Genel Leasıng 1094 754 1550 1450 sUYO / 225 055 1225 1325 FM Izmıl Motor Pıstoı 63/8 8/000 80000 b Yatırım Ortaklflı 2545015 1075 1175 lîmır Dem r oel k • > «60 298 1175 1050 353647 5150 liULdl 4/00 Kaplan ın Anıbdto] 54 957 5 70O S100 Kanonsan 936 51000 49500 Karaan 44 925 17 750 19 000 1402 344 Kav Pazarlama 4 050 3450 KoçHoldng 3 599 718 35000 40500 Kml (Kla 666019 20250 18500 KaevıtaşGıdaSan 403 8/1 2 200 2050 Kıpd Kılta Paiarlama A S 713 84J 8500 9100 KelebekMoblya 161 160 2 450 2 700 6900 Klıma Sanayl A Ş 119 645 6400 bSUO KoılrulGıda 10670 6000 Konya Çımenlo 5053 6500 6100 Kordsa 376 768 7 300 6 700 Kontpks 436 502 2600 3000 Kardemı (A) /61 242 840 910 KirdomırlB) 1596 543 810 750 Kirdflmır 9459829 750 B20 KrstalKola J0M) 8400 9000 K*su Tekstll 1941J 6 700 5 700 Kutahya Porsöten 12 223 7/00 7000 1 ınk Bllgısayar 12 000 350/2 13000 6300 6900 üo Yafl Sanay 198970 Logo Yazılım 24 211 18 750 17500 ıks Kadıfe 3150 136 520 2 750 MarmarsAltınyunus 24103 4600 4900 Marel 17872 6100 6600 MndyıHuldıng 0 0 0 Mensfl Mersucat 521 512 1475 1750 Meıkobıda 556992 I4S0 1575 2500 Mnıdsrab Teksl 1 11 170694 2200 Mıgms 260340 117 500 130 000 MrSyet 2400 498 1825 1950 Mıllıyel Pazarlama 4 241985 1100 1225 MjrnaiBMaıtıOtel 2 075 1656058 W50 Marrt n Çlmento 87 601 8 200 8900 4336 Marshall 29000 31000 1600 Mtplonılüks Tekstll A Ş 981B70 1400 Mullu Aku 120 823 6500 7100 Muslala Y l n w Yat 82 693 570 700 Ma/tıa /orlu Holdlng 2 j93 680 960 840 NeıgbHuldıiKI 0 0 0 Nelaş 575894 48 OOO 45000 Nludp L menlo 7388 13 500 13000 Nel Hold ng 21264 792 890 960 Net lurızm 1100 3814419 1000 Nufol GYO 2 5J0 356820 2400 Nıırı Çlmento '6 430 12 750 11250 Jkan lekslıl 1404 029 1350 1125 Olı «jksa 107 406 80O3 7300 Osıııa ıl Gay Yal Ort 6198 519 980 1090 Olokar Olobıö Kar A 500340 11250 12 500 Ford Otosan 1130828 12 750 14000 öl Fıı a b Fddorıng 1/8 559 1 150 1000 Parsan 367 925 3 350 2900 PTitavlh 15212 8 500 7800 18872 BHo P olılo 12 750 11750 Penguen Gıda 355 142 10200 9100 etkım 3 983187 8300 7800 ınaf Ent Et ve Un /99B93 1325 Pmas 321604 2 950 2250 Pındr Su 192466 2 575 2 450 PnarSul 806 528 3250 2850 Polylen 0 0 0 Park tloklıık 1074/17 8 600 7800 ÇBS Pnnlaş Baskı 1875 183348 1675 208159 63000 Petro Ofısl 59000 Ksıı: Fınansal Kr 226 009 520 550 Ray Sıgorta 2600 2850 93901 c ifıYayncılık 0 0 0 abancı Hokimg 12953544 7 700 7300 janko Pazarlama 5500 4 437 792 4950 Sdbdh Pazaılama 0 0 0 Sarkuysan 109 598 14 750 16000 oA.J( 130 323 18 ' 5 0 15 750 oelvuk Gıda 1400 1068 534 1250 22/5 Sorve Kırtasıye 296465 2100 Se gınlor Gıda 5'9 439 5900 5 200 blaş 0 0 0 3 J4J 541 4800 5100 Şekerbank 70656 780 910 Şeker Pılıç 8000 45 506 6800 4145 8000 Soktaş 6500 17000 PıellıKjMu 5 848 15 750 Sndn Sanayı 703 638 3 200 3500 oonmez 1 lamcnt 101/08 4 40O 3600 Sna Yatırım Bankas 5110991 520 620 SYB Yatıım Ort 10129 970 1090 Taç Yatifm Ortak ıgı 18893 3200 3 750 lal Konserve 187 662 9800 9200 uburg 8090 10 500 9800 Turkcell Itetlşım Hız 11775240 11250 10,250 î Ekonom Dankası 2623032 3200 2 750 lekslılbatık 2 4262B4 520 600 Teh Art Turam 1009922 3050 2 750 •088895 Turk Hava Yolları 6900 7 500 I j r k Hava Yolları (Yenı) 0 0 0 ıra Kutsan I2bjbu 3200 3000 4 700 T K j l k n r a Bankası 333 239 4250 0 0 0 0 13250 7900 4400 5 700 980 33500 130000 4 750 21000 4000 9400 42000 9/0 10 500 4 200 24250 10750 150000 1200 25500 15000 2 550 16250 15/"ı 7800 530 58000 8900 2075 1875 3600 20/5 1050 15000 8800 1350 4200 20 750 7600 3100 19 750 1 92S 930 15000 16000 25 500 22 750 6400 6500 6 71X1 1475 1240 000 2900 5300 31 O O O 4900 9400 3300 4250 6100 1250 30 000 6400 890 J250 920 4250 3650 31500 H500 3J0O0 5800 24 500 22 500 730 760 8100 2800 2460 1400 1050 12 250 1825 5800 2 250 2 250 2 750 2225 1975 8J00 28500 4150 3100 460 6200 660 4 100 250 460 4 450 1300 460 460 4 700 4850 127 500 2300 30000 1/250 5200 1725 1800 2400 1900 520 1150 9100 1450 1225 920 3 450 2200 3100 1850 6100 3350 1825 1 B">0 2 650 9750 9100 5 700 2275 13500 180 1 750 1850 2 760 3800 3150 3500 1600 860 1475 2200 540 9100 3400 23 »00 O O O 810000 7 700 1475 1250 85000 1125 1100 5150 5400 51000 17 750 4050 39000 19 500 2100 9100 2 700 6600 6100 6200 7000 2 750 860 760 770 8600 6000 7500 12 500 6300 18 OOO 2800 4 750 6100 6900 1625 1500 2350 122 500 1850 1 175 1950 B600 29500 1500 6800 680 910 3 700 46 000 13000 930 1025 2 425 11 500 1275 7600 1000 12 500 13500 1075 3 250 8100 UOOO 9300 8000 1275 2425 2500 3150 540 8000 1725 62 000 530 2800 3800 7500 5200 3850 15250 17500 1250 2125 54O0 680 5050 830 7400 7600 16250 3250 3 750 560 1000 3 750 9500 10000 11000 3000 550 3000 7 100 10500 3150 4400 102 233 244 2 15 10 82 000 213 192 3 45 000 152 156 6B5 7 41 5 tt 595 3 49 260 000 506 10 53 909 115 182 uffi 122 411 882 12 86 11? 568 4 76 154 200 460 492 000 000 536 0 81 943 495 159 4 26 217 313 161 11 11 169 303 1 11 152 316 2 41 139 308 333 159 175 19 6/ 112 896 000 125 000 889 162 000 4 26 135 000 465 3 45 5 77 4 71 1127 2 47 1/13 13 70 159 000 000 000 250 000 000 220 000 000 000 208 300 556 16 46 000 6 48 714 000 909 400 133 000 2 22 000 /4I 208 3 37 000 222 333 7 26 000 147 135 2 78 5» 714 8 3.1 1400 706 14 89 000 294 133 517 000 161 000 000 000 1/2 O O O 000 706 23 64 450 253 405 167 385 366 2 27 222 957 000 303 533 15 71 5 41 263 | pQ 581 909 149 161 164 145 351 1 15 256 3 75 1 15 189 8 70 204 308 435 182 000 4 69 000 12 07 000 930 426 263 4 44 1143 1 18 328 714 145 17 24 706 000 000 189 106 000 102 612 1591 110 101 204 182 750 1404 385 204 5 10 000 192 13 39 204 10 53 000 123 41/ 000 000 /69 000 132 505 000 000 1111 385 4 49 182 000 100 000 390 411 000 580 964 980 309 13 64 000 244 000 909 517 52b 2/4 000 000 213 500 000 1147 10214 6932 14 00 4177 107 01 J2 61 218 125 BI 53 09 33 24 5556 1159 1092 8667 128 06 7 43 1100 14 29 1769 1541 •«536 97 83 5144 86 6/ 046 50 65 17 59 •i» 2601 1962 671 8900 98 29 2B16 4211 21 /4 44 46 1709 28/4 102857 2623 24/7 10000 4569 711 S167 45 45 46 68 133 72 74 03 13137 25 53 71 18 081 3034 10186 20 45 22315 000 5299 1011 24 93 3927 582 154 62 96 2 41 417 92 84 2353 5625 7857 96 72 1111 154 9692 20 27 I26 55 7333 •465 49 Bb 16 46 2319 4167 1061 23 73 1/11 102500 169 8530 18175 154 2063 120 95 16 95 426 88 462 oO 000 2586 17 05 000 000 800 15313 566 3505 1529 4 26 566 12 00 2805 12385 6 52 138 1061 10719 1667 75 00 11 11 3152 5000 1520 1458 6667 67 92 2646 3621 54 90 2206 1616 B6 89 2391 2206 1216 4253 1385 1321 000 16 98 191/6 000 16 46 29 78 380 000 4048 980 5312 ^ 15 56 29 35 2923 000 000 •43.21 208 1754 2302 899 1591 7814 95 74 8/76 000 000 615 2545 1064 24 80 000 000 3846 35 52 14 29 345 3103 24 59 J290 000 1500 4 55 5424 964 1600 61 41 bB54 2895 2105 7940 615 72 50 2941 69 23 14 B1 333 2982 4961 7596 000 25 56 27 62 2167 15 48 2982 750 755 27 76 8385 052 3382 833 22 58 8689 2204 1519 56 B2 8362 000 608/ 2069 862 193519O3YapKıed 878 3 53 18 75 57 63 59/ 3/6 606 411 50// 000 47 08 000 69 54 9 23 45 68 000 49 77 000 1818 4000 3600 145 337 3349 17 67 10 96 32 76 211 926 3/89 870 1952 494 13836 2228 •625 37 50 42 86 1319 6334 5 86 185 3 77 İ 2 88 1341 597 32 79 14 66 34 48 82/9 28049 1818 12 50 35 38 22 97 115 67 3012 5/5 6 45 2000 4 69 165 22 B77 690 2069 863 8866 16382 32 55 886 1014 2000 1000 1538 337 5088 37 93 3838 1193 209/ 417 2/68 8000 308 588 6 49 1/5 162 09 364 56 59 702 319 000 000 22 64 14 04 2245 15 3B 34 29 600 23(4 4341 57 45 1212 36 63 25 54 7333 144 71 10 2b 112 45 172 139 36 36 18 42 307/ IB88 51 11 54 55 6930 2339 000 000 1220 17/2 5 45 1227 4201 560 1919 2059 7 78 19 75 000 5207 3144 9512 1014 214 !*?•) 89 02 19 0 J 58 80 1020 22 73 19803 644 100(1 2037 12 50 39 Zj 400 1063 700 109 2168 611 7948 408 104 4021 134 49 1905 130 28 862 000 000 3333 811 1154 2321 215/ 13611 600 1631 1313 769 000 000 2931 7082 1818 27 35 000 000 3 39 5333 3208 417 741 19 7? 116 526 4/32 000 3117 100 12 30 13/0 1935 1J/ 4615 43 40 16 77 1207 6 22 10O91 6667 1905 1867 1154 989 256 2931 21it>2 152 62 1176 27944 2 44 1340 050 4/6 57 89 1990 1702 11 11 27 66 14 52 2/55 000 1290 882 643 233 28 46 Şirketlerden ses yok 000 sı uzerıne SPK, sorunu 2002 stratejı lerı arasına dldı SPK'nın henı yenı 2000 yılında bırçok şırket halkd şırketlenn borsaya kote olmdsı hem de açılma yanşına gırerken 2001'ın ılk borsa şırketlennın halka açıklık orançeyreğınde patlak veren ekonomık larının arttırılması uzennde çalıştığı knz vc borsa şırketlennın enyen piya belırtılıyor sa değerlerı fırmalan borsadan uzak Kasım krızıyle hızla duşuşe geçen laştırdı borsanın etkısıyle bırçok şırket başvu 35 şırketın borsaya ^ ^ > ~^~~~~"^ rusunu gerı çekerken gırdığı buyuk halka arzbırçoğu ıse hdlka açıl• Şırketlerın lann pıyasayı surukledımayı ertelemek duruğı 2000'de son 10 yılın borsaya girmekten nıunda kaldı Şubat knhalka arz rekoru kınlır çekınmesı SPK'yi zının ardından ıse Turken i)ubat knzının ardınkıye ekonomısının beharekete geçirdı. dan bu yıl sadece bır şırlırsızlığe suruklenmesı Geçen bır yılda ket halka arz başvurusu bırçok ijirketı sermaye bir şırketın halka pıyasdlanndan daha da yaptı Gelecck uç yıla ılışkın 1MF ıle yenı bır açılma başvurusu uzaklaştırırken bu yıl anlaşmanın gundeme sadece Ağustos 2001 'de yapması üzenne gelmesı ve ekonomının Dedeman lunzm YatıSPK, sorunu 2002 rımları tekrar canlanacağına AŞ halka arz stratejıleri arasına başvurusunda bulundu ılışkın beklentıler ıse şırketlerı borsaya gırAncak şırket sadece aldı. mek ıçın yenıden unıutyuzde 8' ını hdlkd acmalandırdı yı planhyor Ote yandan borsada ışlem Şırketlenn tstanbul Menkul Kıygoren şırketlenn buyuk bolumu, dumetler Borsasf na (İMKB) gırmekten şuk halka açıklık oranlan ıle dıkkat çekınmesı Sermaye Pıyasası Kuruçekıyor Takasbank saklama oranlarımu'nu(SPK)hareketegeçırdı Geçen na goıe, iMKB'de ışlem goren 316 bır yılda sadece bır şırketın doğrudan hısse senedının 257'sının açıklık orahalka açılma bas. vurusunda bulunma nı yuzde 50'nın altında bulunuyor YAVUZBARLAS Goldaş Fmnkfurfa hazır EkonomiServisiGoldaş, Nasdaq'dan sonra şimdı de Frankrurt Borsası'nda ışlem gormeye hazırlanıyor 19 Aralık 2001 tanhınde Frankfurt Borsasf nın gongu Goldafj ıçın çalacak Ödenmı&, sermayesını 26 tnlyon hraya çıkarma karan alan Goldaş, nakıt olarak arttırılan 5 2 mılyar Iıralık sermayesını temsıl edecek hısse senetlerını ortakların ruçhan haklannı kısıtlayarak Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda satmayı amaçlıyor Şırket hısselennın 5 mılyon 200 bın lotluk kısmına denk gelen yüzde 2O'lık kısmını halka arz etmeyı planhyor. SINIR1.3TRÎLYON İTBBASKAN1: Y a t ı n m araçlannın haftalık getirisi (%) Faızler net ve donem sontı olarak hesaplanmıştır Repo faızlen İMKB venlendır Dovız ve altın serbest piyasa fıyatıdır Fonlara düzenleme ANKARA (ANKA) Menkul kıymet yatınm fonu kuruluşlannda aranan en az başlangıç tutan 1 tnlyon 250 mılyar lıra olarak açıkladı Sermaye Pıyasası Kurulu, yılbaşından ıtıbaren yapılacak başvurularda aranacak asgarı tutarları belırledı Buna gore, gaynmenkul yatırım ortaklığı kuruluş ve dönuşumunde aranan asgarı sermaye tutan 3.2 tnlyon lıra olarak saptandı Lıder gınşımcı gerçek bşılenn yıllık brut gelırlerı asgarı 320 mılyar lıra olarak belırlenırken toplam menkul ve gaynmenkul varhklannın vergıye esas değen asgan 3 2 tnlyon, lıder gınşımcı tuzelkışılenn en son malı tablolan ıtıbanyla aktıf toplamı asgan 10 tnlyon lıra, net dönem kân ıse asgarı 1 tnlyon lıra olarak açıklandı Rısk sermayesı yatırım ortaklıklan ıçın ıse sınır 1 6 tnlyon lıra luOmiyonTlbrhaftadaneokkı? Bılesık tndeks Mall Hlsseler İMKB 30 Sanayı Hıssetorl Hlzmetler His Teknolo|l His Yatınm Fonlan A Tlpl Fonlar B Tlpl Fonlar 1 Yıllık Mevduat 6 Aylık Mevduat 3 Aylık Mevduat 1 Aylık Mevduat ABD Dolan Alman Markı Cumhunyet Altını Repo 100.8 100.6 100.6 100.4 102.3 101.3 1O1O 101.3 100.8 1OO4 100 8 1OO.9 100.9 «9.2 100.8 M.4 Borcun sonu yok tZMtR(AA)lzmırTıcaret Borsası'nın (İTB) "Borçlanma Nereye Kadar" başlıklı araştırma sonuçlarına gore, 2020 yılında her I urk vatandaşı 86 bın 115 dolar borçlu olacak İTB Başkanı Tugrul Yemişçi, araştırma sonuçlannı basına değerlendınrken ulkenın mevcut ıç ve dış borç venlerınden hareketle belırlenen 2020 yılına yonelık tahnıınlen 'iç kararücı' olarak yorumladı Yemışçı, her Turk vatandaşının sırtındakı ıç ve dış borç ıle fdız yuku toplamının 2005 yılında 6 bın 17 dolar, 2010 yılında 12 bın 575 dolar ve 2020 yılında ıse 86 bın 115 dolar olacağının tahmın edıldığını açıkladı Yemışçı Turkıye'nın 1980 yılında 9 7 mılyar dolar olan ıç borç stokunun 2000 yılı sonunda 58 1 mılyar dolara yukseldığını anlattı. 101.0 Piyasada ıımuthı günler EkonomiServisiKıbns ve lrak'a ılışkın gelışmelerden olumlu sınyaller alınmasının ardından bdyram tatılıyle soluk alan pıyasdlarda Hazıne ıhalesınde faızlenn duşmesı ve dovız kurlarındakı gevşeme yatınmcıyı umutlandırdı Borsa endeksı 2001 yılı ıçındekı rekorlan zorlarken 13 OOO puan sınırından gen dondu Altın ve dovızdekı duşuşun hızı hafia sonuna doğrıı kesıldı ve gelen tepkı alımlarıyla bır mıktar çıkış yaşandı Borsada bıleşık endeks, bır oncekı hafta sonuna gore ortalama 99 02 puanlık artışla 12 761 86 puandan haftayı tamamladı Uzmanlar, yenı yıla ılışkın olumlu beklentıler nedenıyle 12 500 puan ve uzenndekı sevıyelerın korunduğuna ışaret ederek ancak para gınşının sınırlı kalması nedenıyle çıkışların uzun soluklu olmadığını vurguluyorlar Bayram sonrasına ılışkın beklentılenn olumlu olduğunu ıfade eden uzmanlar, bu beklentılenn para gınşıyle desteklenmesı durumunda endeksın 13 OOO puan sevıyelerını aşabıleceğını, aksı takdırde umutların 2002 yılına kalacağını kaydedıyorlar Dovız pıyasalarında ıse lurk Lırası karşısında ABD Dolan'nın fıyatı yuzde 0 96 oranında gerılerken Alman Markı'nın fıyatı yuzde 0 15 oranında arttı 24 ayar kulçe altının gram satış fıyatı yuzde 1 16 oranında, cumhunyet altınının satış fıyatı da yuzde 1 43 oranında gerıledı Ulkemız, toplumumuz zor günler yaşıyor. Ekonomık, ıç ve dış polıtık auçluklere bır de elverışsız doğa koşulları eklendı Tnsanımızın en az yarısının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, ıç ve dış baskıların arttığı, devletın sosyal refah devletı olma bıryana, temel ışlevlerını dahı yerıne getıremedığı ulkemızde toplumsal dayanışmanın gıderek onemı artıyor Ulkenın, ulusun butunluğunun oluşturduğu cephenın, Mustafa Kemal'ın deyımı ıle ıç cephenın çokmemesı, sarsılmaması gerekır Mustafa Kemal'ın Nutuk'ta ongorduğu, vurguladığı gıbı bır ulkenın bağımsızlığını, varlığını tehlıkeye duşuren, tutsaklığa dahı goturen, ıç cephenın çokmesı, açıkçası ulusal bırlığın bozulması, zedelenmesıdır Özellıkle son yırmı yılda bır yandan duzeysız, etık değerlerı yıtırmış polıtıkacıların kotu yonetımıne, ote yandan dın sımsarlarının, dın tacırlerının ayartılarına, ıvalanna, telkınlerıne bır de dış guçlerın kaleyı ıçerden yıkma çabaları eklendığınde, ıç cephemız önemlı yaralaraldı, sarsıldı Kışısel çıkarcılık, fırsatçılık, şarlatanhk, doneklık, duzeysızlık bır becerı, bır artı değer olarak gorulmeye başlandı Toplumda yarışmacılığın lyı yonde olması gerekırken pohtıkada, medyada, harta ış yaşamında yarışmacılık duzeysız yonunde gelışmeye başladı Toplum olarak maddı ve manevı buyuk yaralar aldığımız, ozguvenımızı, saygınlığımızı, sağlıklı değer yargılarımızı, toplumsal erdemlerımızı önemlı olçude yıtırdığımız ne yazık kı acı gerçeklerımız Toplum olarak toparlanmak zorundayız Bıze yapılan ıç ve dış telkınlerın, zaman zaman dayatmaiarın yanlış olduğunu gormemız gerekır Dını duyguların daha guçlendığı dını bayram gunlerınde, ınsanlığın da bır gereğı olarak toplumsal dayanışmamızı guçlendırmemız, pekıştırmemız gerekır Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın gosterışten uzak bıçımde, reklam, tanıtım amacı dışında, yardım alanları kuçuk duşurmeden, onları ezıyete sokmadan yapılması gerekır Ne yazık kı geçen ramazan gunlerınde, yardımların en azından bır bolumu, propaganda, reklam amacıyla gosterışe kaçılarak yapıldı Insanlar kuçuk duşuruldu, ınsanlara ezıyet edıldı, ıstenmeyen goruntuler yaratıldı Yardımların, gızlılık ıçınde, kışılerın onurları kırılmadan, aşağılanmadan yapılması gerekır Bunlar bıreysel olarak da yapılabılır, sıvıl toplum orgutlerı aracılığıyla kamu yararına çalışan dernekler elıyle de yapılabılır Ne yazık kı toplumumuzun azımsanmayacak bır bolumunun halen bu tur yardımlara, dayanışmaya gereksımı var Dın kurallarının anlaşılması, yorumu, yuzeysel değıl derın sosyolojı, felsefe, genel tarıh ve bazen hukuk tarıhı bılgısı gerektırır Toplumsal olayların yorumu yetersız bılgı duzeyı ıle yapılamaz Toplumu etkılemek ıçın ayetlerın Arapçasını ezberleyerek yınelemek, medyada kışısel gosterı ya da bazı çevrelerın propagandasını yapmakyanlıştır Dınle şarlatanhk bağdaşmaz Dın kışısel ya da sıyasal çıkarlara alet edılemez. Dın, toplumun bır kesımını kandırmak, belırlı sıyasal akımlarayonlendırmek ıçın de kullanılamaz. Ben gereklı ve yeterlı bılgım olmadığı ıçın Kuran'ın yorumunu yapamam Kışısel olarak yapsam bıle yorumum doğrudur dıye kamuya açıklayarak kamuyu etkılemeye çalışmam Ama Islamıyette, sevecenlığın, hoşgorunun, toplumsal dayanışmanın on planda olduğuna, olması gerektığıne ınanırım Ister dının gereğı olarak yapalım, ıster ınsan olmanın, bır toplumun bıreyı olmanın gereğı dıye duşunelım, gunumuzde toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya buyuk gereksınımımız var Bunu da ınsanları kuçuk duşurmeden gerçekleştırmek durumundayız Site Yatırım 3 giin kapandı • Ekonomi Servisi SPK'nın ışlem yasaklığı Mc\hur Çolak, Sıte Yatırım Menkul Değerler'ın faalıyetlerının durdurulmdMna da neden oldu Çolak'ın ışlem yapmasına olanak tanıyan aracı kurumun faahyetlerı uç ış gunu suresınce durduruldu SPK'ye yeni atama • Ekonomi Servisi Sermaye Pıyasası Kurulu Başkan Yardımcılıgı'na Haydar Ufuk Bodur atandı Bodur, SPK'de daıre başkanlığı gorevı yapıyordu BORSADA GEÇEN HAFTA Menkul Kıymet Tanaaı YATIRI M Yıllık Yatırım Fonu M\ Hatlalık Değışım F ONLARI N E GETİRDİ? Yılıcı mllrtarı lılem Diifiik En En Yüksek DEfiMM Haftalık Aylık Kapanış % % 3000 6300 4850 430 560 J4S 000 102 000 000 000 116 154 1084 566 169 206 984 2 47 159 536 417 313 1538 196 580 000 120 200 000 1200 000 123 1 41 000 250 294 000 192 545 1176 5385 000 1023 1026 2174 19 15 24 29 4 76 2603 2727 164 930 1459 1222 2444 1132 1386 6 74 508 1636 1236 4038 806 120 000 8 70 16 67 000 4815 588 152 2000 22 22 3158 1042 1837 4805 Yatınm Fonu Adı Demır Yat A Karma F Haftalık Yıhçı % Değişım% Değışım Değ şım% 041 052 017 109 183 051 284 081 0 87 0 37 72 26 4211 7548 9918 14877 12165 Yalınm Fonu Adı Gedık A Tıpı Karma Fon Haftalık YıllÇI Değışım Degışım% 2 30 22 94 2 75 66 43 6038 72 42 3157 9188 4041 4309 33 42 5104 5160 55 55 7593 82 13 67 36 5682 5632 1134 Yatırım Fonu Adı \rilıçı Haftalık Değışım Değışım% 0 85 108 66 87 23 9515 Yatırım Fonu Adı Ata B T pı Lıkıt Fon Haftalık Değışım rıhçı Değlşım% 10038345 0 rStjöiomoMFaü 7 248183 Toprak Fraraal 0 Toprakbar* 0 0 Topn* Factortno Turc» P a r o t u t * 68540 1858954 TSKB 907319 TOrk DerH Dokum 764 581 Tukas 251097 lııpra; 3981749 2 018 UklRonMaryon 23 752 1174 837 UnalTannı 203988 UnyeÇmento UsakSeıamık 381550 UzelMakiK 255925 VakılFnansalKır 2545373 Vakko 4207B9 Vanet 1515 449 VadıkYalnmOrtaklıgı 3613 Vetlel 20116 727 VaMR*kSe( YO 405914 VakılYalnın 595332 Vakrf Gaynmenkul Y 0 844 893 Vıkmg Kaâıt 1466024 0 1623541 Yasaı Yatas 288078 Yazıcılar Holdıng A Ş 337472 Yapı Kredı Bankası 45434 082 YapıKred KoravGYO 377 533 Yam Kredı Yat Ort 167 189 Yatan Fır YO 4 743 Yunaa 4 545 /ortu Enwjı ?71879 2 850 3150 0 0 4 700 5150 0 0 0 0 0 0 4200 4 450 6300 6800 850 9/0 5300 6300 2800 3050 11250 12250 9200TC 2 20000 7800 8/00 1550 1675 2 750 3050 1100 1200 4650 4900 1350 1650 2 700 3400 2 450 2675 1675 1900 3200 3500 7 700 8800 2 375 2650 2950 3350 2600 3000 0 0 1900 21/5 1725 1950 16250 17250 3800 4100 3300 3500 1800 1950 1250 1400 13 750 15000 24 750 310O0 5186 73/5 17247 632 3 70 23 56 8462 20 46 2174 18930 7089 17043 5960 5342 68 36 220 1810 6658 714 3188 82 50 35 35 16033 15242 6915 3513 000 12565 1733 13 25 695/ 3608 8836 4722 42 77 8095 A TİPI FONLAR Garantı B Tıpı Lıkıt Fon Garant B Tıpı Değışken F Garantı B Tıp Yabancı Fon Garantı M K B Tahvıl Bono Garantı M K B Lıkıt Fon YKB B Tıpı Lıkıt Fon YKB B Tıpı Değışken Fon YKB B T a h v l Bono Fonu YKB B Yabancı M Kıym Fon YKY B Tıp Lıkıt Fon YKY BTahvıl Bono Fonu YKY B Tıpı Degışken Vakıf B Tahvıl ve Bono Fon V a M B Oeğışken Fon Vakıf B Yabancı Menkgl Fon Vakıf B Ukıt Fon Vakıf B Tıpı Karma Fon Dışbank B Tıpı Degışken F Fınans B T p ı Tahvıl Bono Fınans B T pı Oeğışken Fon Fınans B Tıp Lıkıt Fonu Zıraat B Tıp Değışken Fon Zıraat B T pı 1 kıl Fon Zıraat B T pı Tahvıl Bono Tjraat Yat B Değışken F Halk B Tıpı Tahvı Bono Halk B Tıpı Degışken Fon Pamuk B Tıp Lıkıt Fon Pamuk B Tıpı Değışken Fon Emlakbank Tahvıl Bono Fonu Emlakbank Değ şken Fon Emlakbank Lıkıt Fon Sumer Değışken Fon Sumer ükıt Fon Sumer Tahvıl Bono Fonu Kalkınma B Tıp Değışken F Demırbank B Değışken Demır Yat B Değışken Demırbank B Tahvıl Bono F Tanşbank B Lıkıt Fon Tarışbank B Değışken Fon Turkbank B Tıpı Değışken Turkbank B T pı L kıt Fon Etıbank B Tıp Lık t Fon Etıbank B Değışken Etı Menkul B Değışken Fon TSKB B T p ı Tahvıl Bono F TSKB B Tıpı Degışken Fon DemırY AU 100EndeksF Iş Bank A Hısse Fon Is Bank A Iştırak Fon Iş Bank A Değışken Fon Iş Bank A İMKB 30 Endeks f Iş A Malı Endeks Fonu Iş A Teknoluji tndeks Fonu Iş A MetalEşya Endeks F IşAYabanc Menkul K F Iş A Karma Kumbara Fon Inter Yat A Karma F Inte» Yat A Hısse Fon Iktısat A Tıp Değışken <t Iklısat Bank A Hısse Fon Iktısat Yat A Tıp HsseF Garant A Tıpı Karma Fon Garanlı A Tıpı Değışken F Garantı A İMKB 30 End Fon Garanlı MKADeğışken Fon YKYATıpıHsseFon YKB A Tıpı Karma fon YKY A Tıpı Tekst 1 Sek F YKY A Tıpı Malı Kuruml F YKY A Tıp Metil Spk F YKYATıpbıda çecekSF Q«dık A Tipı Hısse Senedı Toprak A Tıpı Değışken Toprak A Tıpı Karma Fon Teklen A Tıpı Değışken Fon Tekten A Tıpı Karma Fon Nurol A Değısken Fon Alfa A Tıpı Değışken Fonu Alfa A Tipı Hısse Fon Alfa A Tıpı Ulusal 30 End Evgm A Tıpı Karma Fon Evgın A Tıpı Degısken Fon Yat rım F A Değışken Fonu Tacırier A Tıpı Karma Fon Tacıtier A Değışken F Strateıı A Degışken F Bayındır A Tipı Oeğışken F Bayındır A Tıpı Mısse F Bayındır A Tıpı Karma F Iş Yat A Oeğışken Fon Osmanlı A Karma Fon Osmanlı A Malı K Sekt Fonu Osmanl B A İMKB 30 End F Osmanlı A Tıpı Degısken Fo EGS A Tıpı Karma Fon EGS Yat A Tıpı Karma Fon EGS Sıgorta A Değışken Fon EGS Yat MDADeğışkenF EGS Yat MDAFınansGr 090 2 41 6654 6033 64 36 36 38 12 36 Demır Y A Tpı Hısse Fon Demır Yat A Malı Kuruluş F Demır Yat A Imalat Sekt F Demırbank Cıngılh A Ozel TurkbankA Tıpı Değışken Etıbank A Tip Değışken Etıbank A T pı Karma Fonu TSKB A Tıpı Değışken Fon Akbank A Tıpı Hısse Fon Akbank A Tıpı Değışken Fon Akbank A Sabanc Hlştırak AkYatAHısseSened Fonu Akbank A Karma Fon Akbank A Malı K Sek F Akbank A İMKB 30 End Fonu Akbank A Tekn Sektor Fonu Akbank A Imalat Sektor F Tekstıl A Tıp Hısse Fon Tekstıl A Tıpı Değışken F Tekstll MD ATipıDğşF Ata A T pı Karma Fon Ata A T<pı Hısse Senedl F Atı A Ulusal İMKB 50 End F Ata A İMKB 30 Endeks Fon Koçbank A Tıpı Değışken F Koçbank A İMKB 30 Endeks F Koçbmk A Hısse Fon Koç Şırketlen A Iştırak F Koç Alhanz A Sıg Özel Fon Koçbank A MetalEşya Koç A Holdıng ve Yat Şırk Koç Yatırım A Değışken Fon Global A T pı Değışken Fon Globa A Tıp Karma Fon Global A İMKB 100 End Fon TEBAT DegışkenFon TEB A Tıpı Karma Fon TEB Yat A Değışken TEBAGSDDeğözelF TEB Yat A Tpı Hısse Fonu Kentbank A T pı Karmd Fon Kentbank A Tıpı Oeğışken F Kent Yat rım A Değışken F Altematıl A Değışken AlternatıfAHısseS Fon Hak A T pı Değışken Fonu Şeker A Tıpı Değışken Oyak A Tıpı Değışken Oyak Menkul A Değışken Fon Eczacıbaşı A Tıp Değışken Eczacıbaşı A Tıpı Karma F Ekspres A Tıp Değışken F SYB A Tpı Değışken Fon bYBAIıp Karma Fon 4 350 6600 920 iı 600 3000 11750 2 120000 7900 1600 2950 1150 4 750 1550 3000 2500 1825 3350 82O0 2 450 3150 2800 1950 20O0 1800 16/50 3900 3300 1876 1325 14500 28 500 091 0 52 0 30 094 029 132 0 94 0 52 691 4024 12 71 27 44 7001 4604 75 37 06 89 4647 9951 92 00 32 75 92 88 2809 7316 104 20 3518 66 95 69 35 92 30 50 59 3386 944 3104 6685 6010 6046 7151 54 72 82 34 55 35 4216 46 39 20 72 17 32 6066 6318 69 40 66 31 135 155 110 194 163 124 2 01 104 0 81 Ata B Yıbar cı M K Yat Fonu Koçbank B Değışken F Koçbî ık Tdl vıl Bono Fon Koç YatrmB Değışken YF Koçbank B Lıkıt Fon Koç Yatınm B Tahvıl Bono Global B Tıpı Değışken F /•>| l • r^ T i t . f 1 16 11138 0 82 0 83 0 82 107 53 11108 97 45 78 60 115 7b 11662 29 93 55 76 66 67 11136 73 21 11531 5218 11869 6888 94 22 99 97 79 64 113 b4 65 65 99 40 34 04 25 97 11636 105 45 104 67 10557 134 11 11192 11407 65 65 4 86 10028 116 57 74 97 11197 11531 10100 9615 104 20 5801 9662 53 09 93 65 110 59 96 60 23 01 11624 102 43 86 77 67 74 67 92 083 316 099 140 102 095 3 80 1 78 0 79 0 85 12112 90 99 100 70 93 76 10903 124 97 18 40 92 79 14 93 119 83 116 70 110 52 öö IV 3690 6004 Q7 71 a/ ı I 97 54 111 26 4 35 102 34 100 79 5 36 9199 107 20 89 65 79 57 106/6 117 25 112 23 73 30 11801 67 02 96 66 8194 111 84 13626 57 74 109 81 110 28 94 85 87 28 95 43 20 41 98 19 112 79 000 041 167 139 149 144 184 0 46 1 16 142 109 148 2 29 250 088 204 155 125 123 0 81 140 2 67 Global B T pı Lıkıt Fon TEB B Detyşken Fon Trn TCD \/"i* C TIİ^JI 081 155 0 74 ı t t i Yaiınrn • iıpı LIKII r i c b V a t b i anvı bono DstrLfi v>*ttrı»« Q Tıp\ı J ıLıt C 085 086 080 n 7n U 'U 1 04 1 52 060 204 0 24 102 085 2 59 0 82 0 74 Kentbank B Değışken Fon L/nnfbırtfıL Q 1 |L|4 ffırı "BniuanK o Llnil r o n Kpnthank R Tahvıl l«C'iLJtl''nw ICUIVII Ronn UVJI 'VJFnn 1 Ul 1 Kantbank Fo FSvl llhVO! IP R U Yabann 1 dlVvl IvlM 1 "K l\ ' v Kent Yat r m B Değışken F Arternatll S Tıpı Lıklt F Aliernalıl B Değışken Fon Altemai 1B Tahv Bono F Şeker B T pı Değışken Fon Oyakbank S Değ şken Fon Oyak M D B Tıpı Lık t Fon Eczacıbaşı B Degışken Fon Ekspres B Değışktm F SYB Değışken Fonu S Y B B T ı p L kıt Fonu Ged k B T p Değ şke ı Fon E k n c l e r B T ı p Lık t Fon EkncılerB Değışken Fon K Yat rım B Değışken Toprak B Değışken Alla B Tıpı Değışken Fonu Yatırım F B Lıkıt Fon Yatırım F B latıvılBonoF B a y n d ı r B T ı p Değışken F Iş Yat B Tıp Değışken F Osmanl Tahvıl Bono Fonu O s m i n ı B Tıpı Lıkıt Fon Osmanh B Tıpı Değışken F EGS B Tıpı Değışken Fon EGS Yat B Değışken Fon ABN Amro Değışken Fon ı n i | . 020 132 4 77 1 41 2 71 195 125 038 326 135 166 195 0 85 0 89 0 89 158 322 312 315 134 0 79 086 0 82 9304 107 96 10569 3 43 119 44 32 06 48 75 083 0 87 0 78 0 85 0 93 0 99 0 97 191 067 1 74 056 085 123 139 084 176 096 0 82 807 1810 26 85 8130 29 88 87 24 74 05 88 73 7609 50 72 9189 6107 68 95 2681 94 70 110 70 54 59 53 24 55 70 189 2 70 YKY A Tıpı De(5 şken Fon YKY A hpı Karma Fon BÖLGESELPAZAR Mmyunus Çeşme Oiflık Uensucst Ceytaş Madencılık DuranOJset Gorbonlşıl lnlemt»dya Ipak Malbaacılıh La(arqe Aslan Çımerio MegesBoya Petroktf 1 Turızrn Sönn uı Pamuklu YapıKfMİ FmansalK 79430 41775 415221 426543 65808 2229 0 2936345 10 9/5 22 002 1718 160 779 6140 3400 1425 7300 1125 2803 6000 0 3000 10 750 4600 22 500 2 025 1 7'5 4 250 1625 8100 13/5 3500 7200 0 3400 11750 5100 31000 2300 2 02.1 3900 1500 7500 1325 3200 6800 1070 3250 II0O0 4650 28 500 2 100 1850 13 04 000 132 12 77 154 286 000 656 2 22 211 2128 120 2 78 10000 345 4 17 32 50 323 286 000 1404 732 313 2527 35 48 R B 2 35660 2948 964 23 23 2I3 73 000 22 64 4/6 4803 62 86 44 83 7 37 YKB A Tıpı Hısse Senedı F YKYAT YKBAY İMKB 30 End Fonu Kredı SıgHSÖîel 138 084 0 77 VakılAHsseFon Vakrl A G da Sektor Fonu VakılAMalıSektorFonu VakılAMetalSektörFonı Dşbank A Tıpı Karma Fon Dışbank A Tıp Değışken Fo FnansATp DegışkenFon CU Sıgorta A Tıpı Değışken FınansbankA Tıp HsseF Fınans Yat A T pı Oeğışken 204 057 0 25 404 8057 068 132 3 87 2 50 0 77 2 78 488 083 003 007 213 0 07 2 39 811 24 54 27 71 091 0 87 0 87 089 103 083 068 0 87 EGSYatMDAlMKB50End ABN Amro A Karma F lAIBYat A Değışken A F HSBC A Tıpı Degışken Fon HSBCATıpıHtsseFon Eczacıbaşı Axa Oyak A özel Dennbank A Degışken F Denızbank A Karma F Denızbank A Tıpı Hısse Fon Denızbank A İMKB 100 End F RıvaA Tıpı Degışken BenderATıp DegışkenFon MEKSAA Tıpı Değışken Fon MEKSAYat A Tıpı Karma F UB Ulusal Yat ADegışken Acar A Tıpı Değışken Fon MNG Bank A Tıpı Değışken F Anadokıbank A Tıpı Hısse F 301 79 33 54 20 50 44 49 45 42 41 7152 84 21 6569 37 41 64 82 148 40 6541 54 63 8192 9061 8918 29 32 395 62 53 36 82 55 93 8855 104 97 4646 8105 2133 129 09 97 59 3817 92 97 3317 48 9/ 1124 82 83 1716 7649 64 85 42 68 56 52 49 46 94 72 94 27 086 1 12 141 345 185 3 59 042 002 039 179 2 83 160 152 094 165 0 83 046 0 75 136 150 0 84 11 II 000 YENI ŞİRKETLER PAZARI GÖZALTI PAZARI AbdHdEtiMıomekanık Apeks Dış Tnaret Bısas Tekst 1 ÇuKurova Elektrık Efrısân Bsî Vıkjıl Keptt E*Wnk Makına lakım Mrtaa MudumuTavukaM Raks f tofctronık RaksBefc EvAletlen 16 750 312716 330159 18082 2 025 17500 Fınans Yal A lıpı Karma F 1005101 7969 890284 30446 J 9 0 2 900 348 8 ö 2375 0 jj 5 449® 2125 3 450 4&0 3 450 4 5ÖÖ 3,200 1 lî !i II 2 000 000 81 96 3 jj| J9 47 8269 125 00 64 95 Zıraal A Tıp Değışken Fon 7.»aat Yat A Değ şken Fon Zıraat A Tıpı Karma Fon Halk A T p Karma Fo ı Pamukbank A Tıpı Değışken Sumerbank A Tıpı Karma Fon Sumerbank A Tıpı Değışken Sumerbank A Tıpı Hısse Fon Kalkınma A Tıp Değışken F Kalkınma A Tıpı K j r n u Fon Kalkınma Menkul A Değ Fon Kalkınma Menkul A Karma Demırbank A Değışken Fon Demır Yat A Tıpı Değışken 130 120 058 013 216 014 112 0 90 099 133 172 170 055 3 67 0 02 102 145 0 30 2 24 064 101 •048 603 265 1751 67 59 115 167 041 290 215 366 064 136 2 85 120 100 086 0 92 120 07/ 093 088 085 0 78 139 082 0 73 0 79 0 88 0 80 094 0 97 1 06 n ^ l l l ^ A8N Amro B Tıpı Ukıt Fon LJCD^ n ^ n l , 063 1 11 0 88 n QD IAID Yat D uegıŞKon r 000 10Ü3 1311 000 2 49 000 23§ 153 129 154 131 185 123 2 28 964 48 04 33 00 53 59 9031 83 36 44 99 36 87 4634 2913 123 4 67 04B 0 80 0 96 0 95 r n H U banK a Lıkıt roo n b b u o&m o lanviı bono r o UBniZDânK D UBylŞKflfl rOfı Dftn 7hank R T 1 ıklt Fnn Uoıl ZUdNn u ' L\n\\ rUM Sıtpbank B TIDI Deuısksn F tjiLULfuliı\LJ 1 r^/ı hSv^lyngı ı ı UcT II£U D 1 ul IVII Rnnn OUI \\JFnn r\J\ 1 r)pni7h R Tahvıl D | LLtl Cftıv U OO 1 04 0 87 0 77 !°5^ 114 12 93 98 111 81 98 (2 64 66 85 63 101 30 8695 75 49 9379 B TİPI FONLAR > ş Bank 6 ükıt Fon IşBank B Değışken Fon IşBank BYabancıMK F IşBank BTahvıl BonoF Iktısat B Tahvıl Bono Iklısat B Tıpı Lıkıt Fon Garantı B Tahvıl Bono Akbank B Tipı Lıkıt F 3300 265Û &L0jBtıkHu 90525 2600 S S K 25J 345 n JÂ 13 13 0 00 1818 10816 ıjoeşşj 210 982 İ BI '1 '3» 3588 ol 157 173 011 032 ın 061 131 057 100 143 198 083 0 98 089 0 98 86 98 100 05 7318 74 75 92 24 94 34 56 81 Akbank B Tahvıl Bono Akbank B T pı Değışken Fon Tekstı B Tıpı Lıkıt Fon Tekstll B Değışken Fon Tekstıl M D B Tıpı Dğşk F Ata BTahvıl Bono F Isvıçre Sıg Tahvıl Bono 214 095 143 347 103 081 007 014 024 151 0 82 MNG Bank B Tıpl Değışken F Anadolubank B Tıpı Dfiğış F Park Flaymond J B Değışk F BİLEŞİK ENDEKSI (A) TİPI ENDEKSI (B) TİPI ENDEKSI 081 0 89 086 0M 131 0.88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog