Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyet k ıtap1ar ı TÜRKtYE AVRUPA ÎÜŞKİLERİ Erol Manisalı f CumhUrİY»! •^ kltap kulübü US Paatfla™ A Ş Turkncagı Cad Nü W41 mJMlCaJıtoJluUümbuird (212) S140I 96 78. YIL SAYI: 27829 / 500.000 T L (KDVlç,nde) Cumhuriyet KURUCUSU. YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (79457997; Cumhurlyet k ı t apI arı KUVAYİ MtLLÎYF/NÎN KURULUŞU t j ı i t a p kglübü İ6Â1 ÇİZER VE SOPRANO... BİR KUYRUKLU YILDIZ0B|RAK SELMA EMÎRO VSyuncağı çizgi olan bu küçük k\z, Cemal Nadır'in dizleri ustunde ilk sınavını verdiğinde henuz 12 yayndaydı. Profesyonel bir derginin yazıhânesinde masa sahibiydi. Cemal Nadir yazıyor, Selma Emiroğlu çiziyordu... 906090'dan fazlası da var Nuray Edibalı 12 yıldır vucut geliştirme sporu yapıyor. Özel bir diyet yapmak zorunda. Kahvaltıda 15 yumurtalı omlet ve yulaf yiyor. "O kadar aç insan var ki, sponsor aramaya utanıyorum" diyor. Hanıfe Çay ıse 19'unda ve şampiyon... Bugün CumhUfİYet'le birlikte. B eyi unutmayın. Banş mesajlan BAYRAMIN KUTLU OLSUN Cumhuriyet LAEKEN BÎLDtRlSl İMZALANDI Liderlerin Şeker Bayramı mesajlannda ekonomik krizin aşılması dilekleri yer aldı ız Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şeker Bayramı mesajında, Türkiye'nin her türlü yolsuzluğun ve savurganlığın önlendiği, etkin bir devlet yapısına kavuşturulması istemini dile getirirken hükümete de 'sosyal devlet' ilkesini göz ardı etmeme çağrısında bulundu. Meclis'te temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ilc kamu yönetiminin saydamlaştırılmasına yönelik düzenlemelerin öncelikle ele alınmasını isteyen Sezer, hükümete verilecek desteğin önemine işaret etti. SOSYAL DEVLET UYARISI Hülya Koçyiğit Başbakan Bülent Ecevit, Şeker Bayramı'nınTürkiye'de ve bütün dünyada barışın ve huzurun güçlenmesine katkıda bulunmasını diledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, dini bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirterek bu duygu ve davranışlann yalnızca bayramlarda değil, her zaman yaşanmasına katkıda bulunmanın ortak amaç olması gerektiğini bildirdi. • 9. Sayfoda ECEVİT VE KIVRIKOĞLU İki büyük proje peşinde # 10 yıl aradan sonra Şellale fılmıyle yenıden beyazperdeye dönen Hülya Koçyiğit artık sınemaya ara vermemekte kararlı. Bahçeşehır Ünıversitesi'ne bağlı olan Plato Fılm'ın Cıhangır'dekı bınasında oyunculuk derslerı veren sanatçının hayata geçirmeyı düşunduğu ıkı projesı var Bırı Berrın Menderes'ın yaşamını sinemaya aktarmak, dığen de anılarını kıtaplaştırmak NBVAÇAlMS'lnsöyleşlsl 1 1 4 . Sayfada Avrupa ailesine doğru # AB devlet ve hükümet başkanları Laeken Bıldırısı'ni onaylayarak 'Avrupa Konvansiyonu'nun oluşumuna yeşıl ışık yaktı. Türkıye'nın tam üyelik müzakerelerinin yaklaştığının belırtıldığı bıldirıdc, Avrupa'mn bırleşmesının zamanı geldiği vurgulandı. Dorukta AGSP'nın operasyonel hale getırıldığı de ılan edıldı. • 8. Sayfada TÜrkİye takvim İStedİ Laeken Doruğu'nun "çok olumlu, sakin ve yapıcı" bir havada geçtığını belirten Başbakan Ecevit, Türkıye'nın AB'ye tam üyelik nıüzakerelerı konusunda açık bir takvim beklentısı ıçınde olduğunu söyledı. • 8. Sayjada Leman Sam KKTC'Yİ YOK SAYD1LAR Hüzünlü ve uzlaşmasız Ankara'dan BM'ye tepki # Birleşmış Mılletler üüvenhk Konseyi, Kıbrıs'taki Banş Gücü'nün görev süresınin 6 ay uzatılmasını kararlaştırdı. Türkiye bu kararın ahnma bürecınde KKTC'nin yok sayılmasına tepkı gösterdi. Ankara bu tutumun başlayan banş sürecine ters düştüğünü vurguladı. • 8. Sayfada YENGE SINAVTNA İNCELEME • 5. Savfada IMF GELDİ BÖYLE OLDU 1 6. Savfada BEŞ ER ŞEHİT • 9. Savfada BİLİME 86, İBADETE 618TRİLYON LİRA • 6. Savfada Türkiye iki mevsimi birden yaşıyor Türkiye'nin büyük bölümünü ctkisi altına alan olumsıız hava koşulları yaşamı güçleştirirken Antalya kara kışa inat baharı yaşıyor. Çok sayıda ycrli ve yabancı turist Antalya 'da güzcl havanın tadını çıkanrken Uludağ ve Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde de renkli görüntüler yaşanıyor. Mcteoroloji yetkilileri bugün ve yarııı, batı vc orta Anadolu, daha sonraki günlerde isc yurdun bütün bölgclcrinde yağış beklendiğini belirttiler.Tıafik ekipleri ise sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı uyardı. (Fotoğratlar AA) # Leman Sam' Yağmurlu hava kadar hüzünlü ama uzlaşmasız. Ağıt da yakışır sesıne, çıçeklerle bezelı Azerı bir türkü de. Sesi kendısıne benzer. Herkesın henu7 müzığı bırakmadığını bılmesını isteyen Leman Sam, bir sureden berı genellikle Dalyan'da olmayı tercıh edıyor. "Kaçıyorum lstanbul'dan yani" diyor; "burası zor geldi artık. Bir ay önce anııemı kaybedince Istanbul'a dondum." H N T İ C E TUNCER'hı söyleşlsl I 7 . Sayjada GÜNCEL ABD veto etti 3. UFO Kongresi Gözden Çıkarılmayacak Konular Turk ekonomısı tökezleyınceye, iki yıl öncesıne kadar kımı konularda ABD'yı eleştirebılıyorduk. Ne zaman kı dışarıya, VVashıngton etkısindekı IMF'ye 6l açmak zorunda kaldık... ABD'yi kımi ulusal konularda eleştırmek ne deMArkası Sa. 8, Sü. 1 'de CÜNEYT ARCAYÜREK Filistin ateş altında # ABD, BM Güvenlık Konseyı'nin tsrail saldırılarını kınayan ve Fılıstın'e destek veren kararını veto etti Bunıın ardından Israıl, Gazze Şerıdı'nde bazı koylerı ışgal etti Çatışmalarda bırı çocuk 6 kışı öldü Fransa, ABD'nın kararı veto etmesını kınadı • / /. Sayfada Uçan daire anıları # Sırıus UFO Uzay Bılımleri Araştırma Merkezı'nce gerçekleştırılen " 3 . Uluslararası UFO ve Yenı Çağ Kongresı"ne katılan Kara Kuvvetlerf nden emeklı bir albay, eskı bir savaş pilotu ve UFO fotoğrafı çektıklerını one suren ıkı dağcı gözlemlerını anlattılar. UArka Sayfada GÜNDEM Girit... GiP.Jt... 1990'ların başında Abdı Ipekçı Banş ödulu'nu almak ıçın Atına'ya gıttığımızde Aziz Nesin'den dınlemıştım Plaka semtı yakınlarındakı bir restoranda, toren bıtımı Turkıye'ye donmeyeceğımı, Gırıt'ten başlamak uzere genış bir daıre çızeceğımı soyledığımde, "Gınt'ın gıdışı Osmanlı'yı yurekten sarsmıştı" deyıp devam etmıştı: "Balkan Savaşı 'nın ardından Gınt'ın kaybedılışı keUArkasıSa.8,Sü.8'de MUSTAFA BALBAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog