Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı ( a p Ia ı ı ZlVERBEY KÖŞKÜ llhan Selçuk E Cumhurly»» kitapkulübü No 30/41 1 4 PaaıUma A i (34334) C agalogluU (34334)Ca8aloSlulstanbulTcl (212)51401 % 78. YIL SAYI: 27828 / 500.000 T L (KDVıçmde) Cumhuriye KURUCUSU Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI N A D İ R N A D İ (19451991) Cumhuriyet k ı t a p Ia r ı GERÇEĞ14 I'nlltıkası) ^ kltap kulübü | W M ) ( jf.ılojlu IstanbulTd (212)51401 96 15 ARALIK 2001 CUMARTESj îsrail, Filistin'de yeni bir muhatap ararken bölgedeki şiddet tüm hızıyla sürüyor Barış tarih oldu Peres: Arafat henüz bitmedi 6 Filistinli yaşamını yitirdi lsraıl'in, Filistin lideri Yaser Arafat'la ilişkilerini kesme kararı ile Ortadoğu'da bir dönem kapandı. 1993 'te başlayan Oslo barış süreci, Filistin yönetıminın lağvedılmesi ve Yaser Arafat' ın devrilmesi halinde tarihe karışacak. "Toprak karşılığı barış" ilkesine dayanan süreç, Filistin ve İsrail arasında barış için gereken güveni sağlayamadığı için yürümedi. Son gelişnıelcrle birlikte bölge hızla kaos ortamına sürükleniyor. • 9. Sayfada Mümtaz Soysal 'AÇF başlıklı güncel yazılarıyla cumartesi (bugün), pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 2. Sayfada Bavyera Içişleri Bakanı: Iki İsrail liderinin açıklamalannın yaFilistin lidcri Arafat ilc bütün siyası nı sıra bölgedeki şiddet sürüyor. İsrailişkilcrin kesildığinı açıklayan İsrail il askerlerinin sabaha karşı Batı ŞeBaşbakanı Şaron, "Şu andan itibarcn ria'daki Salfit köyüne düzenledikleri Arafat artık tarih olmuştur" dcdi. Şabaskında en az 6 Filistinli polisin ölron'un bu açıklamasının ardından Dıdüğü öne sürüldü Tank desteğindekı şişleri Bakanı Pcres ıse "Arafat bitmeİsrail birliklerinin Batı Şeria'da, 2 büdi" diye konuştu. Peres, "Ona karşı giyük köye daha, El Halil yakınlanndarişilen askeri operasyonlar, Filistin halkının gözünde, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin gözün ki Dura ve Nablus yakınlarındaki Assira Aşmalya'ya de onu daha da güçlendirmektedir" ifadesini kullandı. gırerek operasyon düzenlediği bildirildi. • 9. Sayfada Ortadoğu 'da bir dönem bitti SUUDİTERÖRÎSTBİN LADİN KAYITLARITARTIŞILIYOR ABD'NİN TÜRKİYE'YE IRAKL BASKISIYOĞUNLAŞIYOR Kasette montaj kuşkusu # Usame bın Ladın'in 11 Eylül saldırılarıyla ilgili görüntülerınin bulunduğu kaset dünya kamuoyunu ikiye böldü. Bilgı Ünıversitesı Sınema Televizyon Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüboğlu, ABD'deki sinema teknolojisıyle böyle bir kaset elde etmenin "hiç de zor olmadığını" belirterek "Hatta böyle bir çekimi biz okulumuzdaki olanaklarla dahi ortaya çıkarabiliriz" dedi A L P E RI Z B U L u ' n habari • 8. Sayfada Ikinci kapı açılmayacak # Washington, 11 Eylül sonrasında Türkiye üzerinde başlattığı baskıyı arttırıyor. Irak ile yaptığı sınır ticaretini geliştirmeyi hedefleyen Ankara'nın açmak ıstediği 2. sınır kapısı ABD engeline takılıyor. ABD, KDP lideri Mesud Barzani'ye 2. kapının açılmayacağı güvcncesini verdı. Yeni kapının açılması durumunda, Türkiye sınırından Irak'ın hâkimiyetı altındaki bölgcye 8 km.'lik bir koridordan geçilerck ulaşılabilecek. • 8. Sayfada KKTC CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ: MiUiGörüş teşkilaü da yasaklansın # Bavyera Eyaleti Içişleri Bakanı Guenter Becksteın, Almanya'da 8 Aralık'ta kabul edilen yasanın, 30 bin üyesi olan Mılli Görüş'e de uygulanmasını ıstedı. Becksteın, Mılli Görüş'ün demokrasi karşıtı olduğunu, kadınların haklarını göz ardı ettığını ve Islam yasasının kullanılmasını savunduğunu belırtti. # Almanya'da faaliyetleri yasaklanan şeriatçı Islami Cemaat ve Cemiyetlerı Birliği'nin cezaevinde bulunan yöneticisı sözde halife Metın Kaplan, Köln Yabancılar Daıresı tarafından hakkında alınan sınır dışı edilme kararının uygulanmasını önlemek amacıyla Köln ldari Mahkcmesi'ne başvurdu. • 6. Sayfada Kıbrıs, Girit olabdir # KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ocakta Rum tarafı lideri Klendes'le yapacağı görüşmelerden umutlu olmadığını söyledi. Rum tarafının, arkasına Avrupa Bırlığı'nı alarak masadan devanılı kaçtığını belırten Denktaş, Kıbrıs'ın Gırıt gıbı kaybedılebıleceğinı vurguladı. # Kıbrıs ekonomısındekı 'yangına' dıkkat çeken Denktaş, "Ekonomınıiz daha ıyi olsaydı masada da güçlü olurduk" değerlendırmesı yaptı Denktaş, Rumların propaganda gucunun yükseklığıne dıkkat çekerek "Kıbrıs Türkiye'nın en haklı davasıdır Ödun verılırse, Ege'de de isterler, başka yerlerde de isterler, görün bakın başa neler gelır" dedı MUSTAFA BALBAY'ın haberl • •/. Sayfada YÖK Genel Kurulu Alemdaroğhı hesaplaşması # Cumhurbaşkanı Sezer'e verılen rektör listesinde Alemdaroğlu'nun ikinciliğe düşürülmesinde, Istanbul Üniversitesi'nden istifa eden YÖK üyelerinin ve MHP'li bürokratların etkılı olduğu belırtıldı. # YÖK Genel Kurulu üyelerınden Prof. Dr. Aysel Çelıker, Prof. Dr Ülkü Azrak ve Prof. Dr Bıırhan Şenatalar, Alemdaroğlu'nun uygulamalarma tepkı göstererek lÜ'den ıstıfa etmıştı. BVftE KAPUUVin haberl • 7. Sayfada 6 KİŞtYARALI Brüksel'de küreselleşme kar^ıllarıııııı tvlemlcri sürüyor. "Başka birdünya için başka bir \\rupa" paııkartı altında yürüyen ve küreselleşmc karşıtlarının da yer aldıgı D14 adlı cylemci grup AB politikalarını protesto etti. (.österiler sırasında 44 kişi gü/altına alınılı, 6 kişi yaralandı. Gözaltına alınanlar arasında Alman, tngili/., Pulunyalı, Fransız veTürklerin bulunduğu belirtildi. ENFLASYON HEDEFLEMESİ 2002 DE ? Laeken sorunlarla başladı Atlna'nın ACSP ısrarı A B Doruğu nun ıik gününe AGSP damgasını vurdu. Yunanıstan AGSP konusunda Türkiye'de ımzalanan metnı kabul etmedığını ve tezlerınde ısrarlı olduğunu açıkladı. AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Guy Verhofstadt, Atına'nın tavır değıştirmedığını, buna rağmen AGSP'nın bugün "operasyonel" ılan edıleceğını söyledi. Dış Haberler Servisi Avrupa Bırlığı (AB) uyesı ulkelenn dcvlet ve hükümet ba^kanlannı bir araya getıren ıkı günluk Laeken Doruğu dün Brüksel'de başladı Zırvede bugün, AB üyelennın ve aday ulkelenn devlet ve hukümet başkanları bir araya gelecek Bu toplanııda Türkıye'yı, Başbakan Bülent Ecevit ve Dışışleri Bakanı lsnıail Cem temsil edecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Nicole Fontainc, Türkiye'nın zirvede oluşturulacak konvansiyona katılması gerektiğını, AB'ye tam üyelik konusunda ıse krıterlere henüz uymadığını Standby'a önkoşul # IMF Türkiye Ofısı Temsılcısı Brekk, 2002 yılında enflasyon hedeflenıesıne geçıleceğini ve dalgalı kurdan vazgeçılmeyeceğını açıkladı. Brekk, 18. standby anlaşması ıçın de önkoşullan sıraladr y 2002 bütçesının gerçekleşmesını sağlayacak önlemler paketı yürürlüğe gırsın. J Özelleştırme Yasası, lelekonı ve enerjıde özelleştırmeye yönelık kuıumsal değışıklıklere ılışkın adınılar atılsın y Yabancıların kamu ihalelerıne gırmelennı sağlayacak Kamu lhale Yasası çıkarılsın ve uygulamaya konulsun. • //. Sayfada • BAYRAM MERAL SÖYLEDl CUMHURBAŞKANI ONAYLADI • 5. Sayfada IOPRAK/IN MAIVARI K'îlNA İHTİYATİ TEDBİR MArkasıSa.6,Sü.3'te GUNCEL CIINEYT ARCAYUREK Beyinde 'sabit bellek'in izi bulundu BİLİM TEKNİK Belleğımızı oluşturan bılgiler DNA'larımıza işlenmiş ve sılınmez bir şekılde kaydedılmış olabılır Buna gore atalarımızın bir kopyası, gen benzerı kodlarda sonsuza dek korunuyoH 9 Yapay zekâ 'deha' sayılır mı? 9 Avrupa'da yabancı dil olarak Türkçe 9 Erkek süt dökmüş kedi oluyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY • 10. Sayfada Al MANYA NUK.LEER ENERJİDEN VAZGEÇTt Bipçok Eğri Terör Tanımı, PKK, K. Irak... Rastlantının bu kadarı olur Ikı gelışmeyı alt alta koyacağız, yorumu sıze bırakacağız... Avrupa Birliği'nin (AB) Dönem Başkanı Belçika'nın Laeken kentındekı zırve dun başladı. Zırvede Türkıye'yı de doğrudan ilgılendıren pek çok konu görüşuluyor. Bunlardan bırı de terör tanımılıstesıydı. Türkiye'nın beklentılerı arasındakı iyımser olasılık şuydu: 1 • 6. Sayfada BAYRAMDA HAVA SOĞUKVEYAĞIŞLI I 3. Sayfada FENERBAHÇh BURSASPOR'UYENDİ Dunya tersıne mı donuyor? Elbette hayır! Ama bızde ışler tersıne ışlıyor. IMF'nın kımı ekonomık konularda hukumetı ıkna etmesı gerekırken bızım bakanlar IMF'yı ıkna etmek ıçın ter dokuyorlar örneğın IMF'nın zorunlu emeklılık dayatmasıyla ılgılı gelışmeler... Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, kendı ısteğıyM Arkası Sa. 6, Sii. l'de I Spor 'da B u g ü n Cumhuriyet ' I e birlikte... MArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog