Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I ,ı r ı ALACA BÎR ÖFKE Hikmet Çetinkaya f *^ Cumhuriyet kitap kulübü '•afS P>U"Utoıııa A $ TuıktKagı l'ad No 39/41 (14114) ragaloglulslanbul lel (212) 514 01 % Cumhuriyet KURUCUSU Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI N A D İ R N A D İ (19451991) Cumhuriyet k ı 1 .ı p I .ı ı ı BAHÇE BİZİZ GÜL BtZDEDlR Miyase İlknur CumhUrlV«( ^ kitap kulübü < • a 8 P™riama A S Tıırkocagı ( od No 39/41 (143M)Cı8dk>ğlulstanhılTcl (212)51401% 78. YIL SAYI: 27827 / 500.000 TL (KDVıçmde) 14ARALIK20Q1 CUMA îsrail ipleri kopardı Güvenlik Kabinesi yaptığı açıklamada "Israil hükümeti, Arafat'ı, meydana gclcn saldmların doğrudan sorumlusu olarak görmektedir. Bu yüzden Arafat ile artık ilişkisini kesmiştir. Israil ordusu Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki kentlerde tutuklamalar yapmak ve silah ele geçirmek amacıyla hızla harekcte geçecektir" dedi. Dış Habcrler Servisi Ortadoğu'da şiddet gittikçe artarken lsraıl, Filistin Dcvlct Başkanı Yaser Arafat ıle tüm ilişkilerini kcsti. Israil, önceki gün Batı Şcna'da düzenlenen ve 10 kışının ölümünc yol açan saldıı ıya mısilleme olarak Filistin topraklanna havadan ve karadan saldırdı. 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Filistin bomba yağmuruna tutuldu Arafat'la lllşkl kesildl israü Filistin lideri Arafat'ın Ramallah kentinden ayrılamayacağını bildirdi. Arafat, lslami Cihad ve Ilamas'a ait bütün büroların kapatıldığını duyurdu. Bu açıklanıaya karşın Israil'in saldırıları dün gece de sürdii. Arafat'ın danışmanı Rudeyna, lsrail hükümetini "Filistin halkı vc yönetimine karşı resmen savaş açmakla" suçladı. kesmiştir. İsrail ordusu Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki kentlerde tutuklamalar yapmak ve silah elc geçirmek amacıyla hızla harekete geçecektir. Savunma yelkilileri, Hamas, İslami Cihad ve diğer Filistinli tcrör örgütleri ile mücadele konusunda en kısa sürede kabineye planlarını suna Ramallah'ta hapls tsraıi, Aralat'ı hâlâ Filistin yönetiminin lideri olarak gördüklerini açıkladı. Fransa, Şaron'un görüşmeleri kesmesini elcştirdi. lntihar saldırılarını kınayan Ankara da Arafat'ı teröre karşı önlem almaya çağırdı. Fransa'daki Filistin Tcmsilcisi Leyla Şahid, katliamın önlenmesi için uluslararası topluluğun derhal koruma gücü göndermesini istedi. kümet kaynakları, Işçi Partılı bakanlar, Dışişleri Bakanı Şimon Peres ıle Ulaştırma Bakanı Efrahim Sneh'inArafat'la tüm ilişkileri kesme karanna karşı olduklannı açıkladılar. Filistin topraklanna dün geceden itibaren havadan ve karadan MArkasıSa. l7,Sü.4'te Katliam korkusu ABD, Mümtaz Soysal güncel yazılarıyla yarın Cumhuriyet 'te Arafat'la ilişkiyi kesme kararı alan Israil Güvenlik Kabinesi'nin 3 saatten fazla süren toplantısının ardından yayımlanan resmı bıldiride şu ifadeler kullanıldr "İsrail hükümeti, Yascr Arafat'ı meydana gelen saldırıların doğrudan sorumlusu olarak görmektedir. Bu yüzden Arafat ile artık ilişkisini caklardır." Adı açıklanmayan bır lsraıllı yetkılı, "Bundan böylc kendimizi kendi olanaklarımı/la koruy acağız. Arafat oyunun dışında kalmıştır" dedı. Israil Hükümeti Sekreteri Gideon Saar , "Arafat'a ve diğer kişilerc saldırma yönünde hiçbir talimat yoktur" dedi. Hü MHP karşı çıkıyor îktidarda düşünce çatlağı • AB'ye uyum çerçevcsinde bakanların imzasına açılan tasarı, 312. maddeye yeni tanım getirıyor. TMY'nin 7 ve 8. maddeleri de değiştiriliyor. Adalet Bakanfnın, düşünceyi ifade suçunun kapsamını yeniden düzenlemek amacıyla hazırladığı tasarıya ANAP destek verırken MHP'li bakanlar tepki gösterdi. Tasarı, Türk hukuk sısteminde ilk kez, AİHM'de Türkıye aleyhine sonuçlanan davaların yeniden görülmesini öngörüyor.BÜUNT 11 Eylül'ün sorumlusu olarak gösterilen Suudi teröristin saldırılan anlattığı görüntüler yayınlandı Biıı Ladin'in itiıaf kaseti CÜIerek konu$tUİar Pentagon'un yayınladığı ve Afganıstan saldınları başladıktan bir ay sonra çekildiğı anlaşılan kasette Usame bin Ladin ve çevresindekiler 11 Eylül saldırıları hakkında konuijuyor. Kasette, "operasyonları yürütenlerin ayrıntıları uçaklara bindikleri anda öğrendiklerini" söyleyen Ladin, kulelerin yıkılmasını kendısınm de beklemediğini anlatıyor. Kâflr TÜrkler Ladin, grubun liderinin Muhammed Atta olduğunu da kaydediyor. Kasette, Bin Ladın'ın Kandahar'da bir araya geldiği Suudi konuğu bol "Allaha şükürler olsun, Allah razı olsun"lu konuşmasında, Islam karşıtı kâfirler arasında Türkleri de sayıyor. • 9. Sayfada İDAM GÜVENCESİİSTİYOR Kaplancılar için Çakıcı fornıülü # Ankara, Kaplancılar için "ölüm cezasını uygulamayacağı" güvenccsi verirse, örgüt üyeleıinin Türkiye'ye iadesi yolu açılacak. Alaattin Çakıcı, bu yöntemle Fransa'dan getirtilmişti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Berlın'ın Metin Kaplan ve yandaşlarının ıadesıne sıcak baktığı, ancak bunun için Ankara'dan "ölüm cezasının uygulanmayacağı" konusunda güvence beklediği öğrenıldi. Içışlen Bakanı Riiştii Kazım Yücelcn'in 18 Aralık'taki Berlin /iyaretinde gündeme getirılecek "Çakıcı formülü" ü/ennde anlaşılırsa Kaplancıların Türkiye'ye ıadesınin yolu açılacak. Alman diplomatik kaynaklar, İArkasıSa. !7,Sü.4'te ETİBANK VE KENTBANK KAPATILIYOR SANOĞLimun haberl • 4. Sayfada DGM tartışması Yasaçıktı yankısı sürüyor • Adalet Bakanı Türk, Cumhurbaşkanı Sezer'ın, DGM Yasası'yla yolsuzlukla mücadelenin "sözde" kaldığına ilişkin sözlerini yanıtlarken yasayla, "hortumcuların" kayrıldığı gıbı bir düşüncenin savunulamayacağını öne sürdü.Türklş Baykani Bayram Meral, DGM Yasası nedeniyle hükümeti topa tutan Cumhurbaşkanı Sezer'e yönelik sıyasi eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. H 4. Sayfada Batıklar elde kaldı # Fona devredilen Kentbank ve Etibank'a müşteri bulunamayınca iki bankanın da 28 Aralık'ta kapatılması kararlaştırıldı. Bu bankalarda çalışanların kazanılmış haklarının korunacağı bildirılen açıklamada, "Anılan bankalardan alacaklı olanların mevduat sahıplerının hiçbir hak kaybı olmayacaktır" denıldı. Bir çatı bankası olarak faalıyetlerini yürüten Etibank, 14 llaziran 1935 tarıh ve 2805 sayılı kanunla Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştu 1 / 7 . Sayfada ALMANYA Dernek ve evlere baskınlar sürüyor # Almanya çapında 212 dernek, cami ve evde aramalar başladı. 1200 polisin katıldığı baskınlarda vıdeolar, kameralar ve 1 tabanca ele geçirildi. FRANKKURT (Cumhuriyet) Almanya'nın, ' K a r a ses' olarak bilınen Cemalettin Kaplan'ıncezaevindc bulunan oğlu Metin Kaplan tarafından yönetılen lslami Cemaat ve Cemiyetleri Birliği'nin(lCCB) taalıyetlerını yasaklamasının ardından, güvenlik güçlerı Kaplan'a bağlı dernek ve camılere baskın düzenliyor. lslami Cemaat ve Cemıyetleri Birliği, lslama • Arkusı Su. 17, Sü. 3 'te LAEKEN DORUĞU'NU PROTESTO Küresel eylem BrüksePde # Brüksel'dekı Laeken Doruğu protestolarına 200 bine yakın küreselleşme karşıtının katılması bekleniyor. İlk olarak 1999'da Seattle'da düzenlenen eylemlerle kendını gösteren küreselleşme karşıtları, ABD'nin terorizme karşı savaşı nedeniyle gerı plana çekilmişti. • 7. Sayfada Ankara UmUtlll Ankara, Avrupa Birliği'nin geleceğini şekillendırecck Laeken Doruğu'ndan üyelik sürecini güçlendırecek kararlar çıkmasını bekliyor. Laeken Doruğu'nun, AB ülkeleri arasında da çeşitlı konularda hararetli pazarlıklara sahne olması bekleniyor. • 7. Sayfada Görevsizlik kararı DGM'den ilk kurtulan NevzatAk • lstanbul 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, yasa değişikliğinden sonra ilk görevsizlik kararını verdi. Fatih Ormanı'nda 65 dönüm araziyı "usulsü/. şekilde üzerlerıne geçırdıkleri" öne sürülen ve emlakçi Nevzat Ak'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada DGM heyetı, "görevsizlik" kararı verdi. • 4. Sayfada 30 BİN KÖKTENDİNCt HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada Alnıanya'daki Kaplancılar cüppeleri ve sarıklarıyla polis baskınlarını izlediler. (RHUTERS) GUNCEL CIINEYT ARCAYUREK Kilisede iftar yemeği Ermeni Patrigi Mesrob'un verdiği yemeğe çok sayıda davetli katılırken 'diyalog ve hoşgörü çağı'nın sürdürülmesi istendi Haber Merkezi Türkıye Ermenileri Patrığı 2. Mesrob, önceki gün kalabalık bır davetli grubuna ıftar verdi. Galatasaray'daki Üç Horan Ermeni Gregoryen Kilisesi'nin salonunda düzenlenen ıftarda Patrik Mesrob, "Bana bu iftarı neden vermek gereğini duyduğumu sordular. Neden vertneyeyim? Biz burada Müslüman vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Hatta ben 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Irakya'da Midye Köyü'nde bir MUslüman aileyle birlikte kalıyordum. Ramazandı. Birlikte oruç tuttuk. Bu benim için yeni bir şey değil" dedi. Patrik Mesrob, aynca dünyada artık semavi dinMArkasıSa. 17, Sü. 8'de GUNDEM Bitmeyen Senloni: 'Dayatma' Gazetelerın pek çoğu Kemal Derviş'in siyasete gırmeyeceğıni büyükçe gösterdi. Bu başlıklara bakarak sanırsınız ki, Türkiye'nin önemsenecek tek sorunu Derviş'in siyasete gırmemesi... Oysa Dervış, muhalefet partilerinde IMF'nin yenı dayatmalarının bır an önce gerçekleşmesi için destek arıyor. MArkasıSa. 17,Sü. Vde Ahh Almanya! Almanya'nın, "Kara Ses" diye bilinen Kaplancılar'ın ülkedekı tüm faaliyetlerini yasaklaması, arkası gelirse stratejik bır adım... Dönemsel ve kısmi bir gırışımse söylenecek fazla bir şey yok... Konuya 4 açıdan bakalım: 1 Avrupa'nın terore bakışı... 2 Almanya'nın terör örgütlerıne ve Islamcı akımlara karşı tutumu. UArkasıSa. 17, Sü. 8'de MUSTAFA BALBAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog