Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

11 ARALIK2001SAL.I CUMHURİYET SAYFA A F G A N I S T A N ' D A SAVAŞ dishab(o>cumhuriyet.com.tr Annan'dan işbirliği çagrısı • OSLO(AA)BM Genel Sekreten Kofı Annan, ınsanlığın bölünmez olduğunu belirtcrck yoksulluğa, cahilliğe ve hastalıklara karşı küresel işbirliği çağrısında bulundu. BM ile paylaştığı Nobel Banş Ödülü'nü Oslo'da düzenlcncn törende alan Annan, 11 Eylül saldınlannın, önemlı bölünmelcrin artık sınırlar arasında olmadığını, şansh ılc şanssız arasında olduğunu ve ınsanın değerini, temel özgürlükleri, güvenliği, gıdayı ve eğitımı ihmal etmenın bedelının çok büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Annan, "Bugün dünyanın bır bölümündeki ınsan haklan knzlenyle bır başka bölümündeki ulusal güvenlık krizlerini ayıracak duvar yoktur" dcdi. Afgan mülteciler tarafından dövülen İngiliz gazeteci Fisk, yaşadıklarını anlatıyor Kirli savaşın ürettiği nefret Dış Haberler Servisi Once el sıkışarak başladılar. "SelamünaleykümMleştık. Sonra ilk taşlar yu/.ümü sıyırıp geçti. Bınsı sırtımı yumrukladı. Gözlüklerim kırıldı. Taşlarla başıma vuruyorlardı. Gözlerime akan kan yüzünden hıçbır şey göremiyordum. Yıne de yaptıkları şey yüzünden onları suçlayamazdım. Eğer Kıla Abdullah'takı Afgan multecilerden biri olsaydım, ben de Robert Fisk'e ya da karşıma çıkan herhangi bir Batılıya aynı şeyı yapaeaktım. öyleyse, binlerce sıvıl Amenkan hava bombardımanında ölürken, Afganistan sının yakınında yaşadığım birkaç dakikalık terörü, her tarafım kan ıçınde, böğüre böğüre ağladığımı nıye anlatayım'? Bazı Afganlaryıllardırbuküçük köyde yaşıyor. Bazılan, sevdiklerinı kaybetmenın öfkesı ve çaresızlıği içındc yeni gelmış. Arabanın bozulması ıçın kötü bır yerdı. Iftardan hemen önce, kötü bır zamanlamaydı. Bızim başımıza gelen, bu kırlı savaşın ürettiği nefretin, savaşın ikiyüzlülüğünün bır senıbolüydü. Eğitimsızdıler, ancak sevdiklerinizin canını alan B52 bombardımanına tepki göstermek için okula gıtnıenıze gerek yok. Gençlerden birı, şofötüme dönerek bütün ıctenlığiyle şu soruyu yönelttı: "Bay Bush bu mu?" Şoförumüz Aıııaııullalı, çevırmenımız Feyyaz, The Independent'ten Justin Hugğler ve ben, K.uetta(,'emen yoönümde 60 kışı olduğulunu yarıladığımızda nu fark ettim. Taşlar basaat 16.30'u gösterışıma, omu/lanma ınıyordu. Bozulan aracı yordu Yüzüme ınen yolun kenanna ittik. yumruk, gözlüğümü KılaAbdullah'ta binkırdı Bir başka el,boylerce yoksul mültecı numa asılı yedek gözyaşıyor Justin ve ben, lüğümü kaptı. aracımızın etrafında toplaşan kalabalığa güLübnan'a bir teşeklümsedik. Bir sürü kıkür borcum var. 25 yıl şıyle el sıkıştım. Kalaboyunca Lübnanlılar balık gıttıkçe büyüdu, hayatta kalmanın yoJustin'e cıpten ıızaklalunu öğretmışlerdi başalımdedim. Küçükbır na' Ne olursa olsun bir taş, başımın üzerinden karar ver. Ama asla geçıp Justın'ın omzunöylece durma. Ben de The Independent 'in, dan sektı. Sonra bır çoçantamı, onu tutan çoABD'nin cuk, çantamı kapmaya cuğun elınden çektim. önderliğindeki savaşa çalıştı. Pasaportum, Gerıledı. Sağımdaki kredı kartlanm, param, adanıa döndüm. Yumsert eleştirileryönelten telefon deftenm ve cep ruğumu ağzına ındıryazarı Robert Fisk, telefonum içindeydı dım. Yalnızca miyop "Bende aynışeyi Çantayı çektim. olduğumdan değil, Yoldan geçen otobuyapardım " diyor. gözlenmı kaplayan kırsün sürücüsü, aracına mızı sıs perdesı yüzünbınmemiz içın bize ışaden de doğru dürüst ret ettı Justin otobüse binmeyi başardı. göremiyordum, ama önce adamın ağBen de ayağımı atmıştım kı uç kışi çanzından dişinın düştüğünü gördüm. Sontamdançekti. Başıma güçlü bırdarbealra bır başkasının burnuna yumruk ındım. Justin, gıttikçe gevşeyen elıme sıdirdim.. Koşuyordum Yolun ortasınkı sıkı yapışmıştı ancak bır süre sonra da, ellerimı gözlenme götürdüm, kan aynldık. Başıma ikı darbe yedım Sıcak ıçındeydiler. Yapışkan sıvıyı temizlemebır sıvı bütün yuzumu kapladı. Bu kez ye çalıştım Fekrar görebildiğımde ağbır başka genç çantamı kaptı Birden ladığımı ve gözyaşlanmın, gözümdeki kanı temizlediğini fark edıyordum Olağandışı bir şey oldu. Bir adam, yanıma geldı, kolumu tuttu. Yü/ünu çok iyı seçemıyordum, ama ak sakallıydı Beni uzaklaştırırken dönüp baktığımda, arkamda 100 kışi gördüm Bir polis otosunun arkasına yerleştırdi, sonra polislere bir şeyler söyledi. Polıs benı: Kızılhaç konvoyuna götürdü. Görevlilerden bin ellerime, yüzüme su döktü ve yüzümü, başımı sarmaya başladı Onlar da Bangladeşlı Müslümanlardı. SAYDAM YALÇIN DOĞAN Avrupa Eyi İçin Son Uç gün!.. Emır Başbakan Ecevit'ten. Hem de iki kez. Ama dinleyen kim?.. Ne de olsa, burokratik mekanızma demır gıbi. Yani?.. Emir demiri kesmiyor!.. Öyku, tam Turkıye'ye özgü. Kaçan fırsatlar manzumesinde son halka. Ama sadece Türkiye'nin kaçırdığı fırsatla sınırlı değıl. Avrupa'nın, Türkiye'ye olumsuz bakışını bir kez daha pekıştıren türde. AB, çeşitli ulkelerde Avrupa Evi kuruyor. Bu ülkelerin sayısı şu anda 26'yı buluyor. Avrupa Evlerı'nin amacı, o ulkelerde AB'yi tanıtmak ve AB bilincini geliştirmek. Son olarak, Arnavutluk'ta kuruluyor. Masraflar Almanlardan AB, bu evlerı sıvıl toplum orgütleri kanalıyla kuruyor. TürkiyeAB ilişkileri çerçevesinde, benzer evi Ankara'da da faalıyete geçırmek istiyor. Bu amaçla, devreye merkezi Almanya'da bulunan Türkiye Araştırmalar Merkezi'ni sokmak istiyor. Anılan kurumun yetkilileri Ankara'ya geliyor ve konuyu Başbakan Ecevıt'e açıyor. Kuruluş masrafları için gerekli 600 bin Alman Markı'nı Kuzey Ren Eyaleti karşılıyor. Ecevıt projeye olumlu bakıyor ve arsa tahsısi için, Dışişleri Bakanlığı'na talimat veriyor. Ancak, bır zaman sınırı var. Ev için harcanacak 600 bin DM'nin eyaletın bu yılki bütçesinden karşılanabılmesı ıçın, son tarih 14 Aralık. Yani, süre üç gün sonra doluyor. Çektikleri acdara yüz çevirdik... Müslüman dünyasının içindc bulunduğu kötü koşullan 25 yıldır yazıyordum. öfkeleri şimdi bana kadar ulaşmıştı. öyle mi? Ya Kızılhaç 'takiler, Feyyaz, bizi evine çağıran Amanullah? Ya beni kurtaran Müslüman azız? Bana saldıran Afganlann vahşeti, tamamen başkalannın, onlan Ruslara karşı silahlandıran, çektikleri acılara yüz çevıren, ıç savaşlarına gülüp geçen ve onları "UygarükSavaşr ıçın yenidcn sılahlandıran, sonra evlennı bombalayan bızım ürünümüzdü. Bu yüzden başımıza gelenlen yazmam gerektığini düşündüm. Yineliyorum; ben Kıla Abdullah'ta yaşayan bir Afgan sığınmacı olsaydım, ben de onlaruı yaptığını yapaeaktım. Robert Fisk'e ya da karşıma çıkan herhangı bir Batılıya saldıracaktım. Türkler AB'ye güvenmiyop • BRÜKSEL(AA)AB Konıısyonu, kamuoyu yoklamalarıyla görevli kurumu Eurobarometre'nin, 13 aday ülkede düzenledıği araştırmanın sonuçlarına göre, Türklerın AB'ye güvenmediklerinin belırlendiğini duyurdu. Aday ülkelerin genelinde AB'ye güven ortalamasının yüzde 62 olduğunu bclirten komısyon, bu oranın Türkıye'de yüzde 34'e, Malta'da yüzde 35'e düştüğünü belirtti. Türkiye, AB'ye olumlu bakış rakamlarında, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Dışişleri'nden komik gerekçe Ne var ki, şu ana dek, arsa fılan hak getıre!.. Dışışleri'nın itırazı var: Daha önce TurkJapon Vakfı için bir yer verilmiş, ama o vakıf o yerı başka amaçla kullanarak oraya lokanta açmış!.. Ortada böyle bir Örnek varken, Avrupa Evi ıçın arsa da neyın nesi?.. Dışişleri dıreniyor. Ecevit emrini yineliyor. NafileL Arsa filan yok!.. Oysa, uç gun sonra, 600 bin DM yanmak üzere!.. BÜYÜK.KLÇİ MÜFİT ÖZDEŞ *Zör görevlerin adamı'KâbiYç • Taleban'ın Kâbilclen çekilmesininardından Kâbil Büyükelçiliği'ni yeniden açma kararı alan Türkiye'nin bölgeye atayacağı isim, deneyimli diplomat Büyükelçi Özdeş oldu. ANKARA (Cumhuri Büyükelçıhği'ndenRamiz yet Bürosu) Taleban yönetimırun yıkılmasıyla birlikte yeniden açılan Türkiye'nin Kâbıl Büyükelçiliği'ne "zor görevlerin adamı" olarak da bılinen Büyükelçi Müfit Özdeş atanacak. Halen Lıbya Büyükelçisi olarak görev yapan Özdeş, Uluslararası Barış Gücü'nün görev yaptığı 1993'te Türkiye'nin Somali temsilcısı, 1995 'te dc Ku/ey Irak harekâtı sırasında ınsanı yardımları koordıne eden kışi olarak görev yapmıştı. Taleban'ın Kâbıl'den çekilmesinin hemen ardından Kâbil Büyükelçilıği'nı yeniden açma karan alan Türkiye'nin bölgeye atayacağı ısim, deneyimli dıplomatlanndan Özdeş oldu. Taleban'ın ıktıdara gelmesiyle büyükelçiliği 1996'da kapatan Türkiye, şerıatçı yönetımınyenılgıyi kabullenmesıyle elçilık bınasını yeniden açmıştı. Türkiye'nin lslamabad Şen, Kâbıl'e gıderek büyükelçiliğin fızikı açıdan kullanılmayauygun olduğu raporunu vermışti. Afganistan'daki geçici yönetımın kurulma çalışmalarını sürdürmesı nedenıyle Türkiye Büyükelçiliği 'nın Maslahatgüzâr düzeyinde tutulması öngörülüyor. Durumun normalleşmesıyle birlikte diplomatık temsıl düzeyinın de büyükelçıliğe yükseltıleceği kaydediliyor. özdeş'ın yeni yılın başında Kâbil'e gıtmesı bekleniyor. Lıbya'daki yaklaşık 4 yıllık görev süresi ocak ayında dolacak Özdeş, bakanlıkta "zor görevlerin adamT olarak biliniyor. REFAHYOL döneminde ıki ülke arasmdakı ılişkilerin gerilmesi nedenıyle Türkiye, büyükelçisini Libya'dan gen çekmışti. Özdeş, Trablus'a atanarak ilişkilerde belirli bir normalleşmenin yaşanmasını sağlamıştı. Yılda 2.2 milyon dolar AB, her tam üye ülkede olduğu gıbi, aday ulkelerde de, olağan olarak, bazı faalıyetlerde bulunuyor. Avrupa Evi, bu amaca dönük. Yıllık faaliyetler ıçın, AB her ülkede yılda 2.2 milyon dolar harcıyor. Bu, insanlara yeni iş alanı demek. Yeni olanaklar demek. Ayrıca, madem Türkiye, önümuzdekı donemde AB ile ilişkilerini geliştirmek nıyetinde, o zaman buna karşı çıkmak neden?.. Yok, ya verilecek arsayı, Türkiye Araştırmalar Merkezi de, lokanta değil ama, ya başka amaçlar için kullanırsa?.. Saçmalık parayla mı?.. Dışişleri Nuh diyor, peygamber demıyor!.. Van örneği Türkiye bunu hep yapıyor. Ister Ankara eliyle, ister herhangı bir yerel yönetim eliyle. örneğın, son olarak, Van Belediyesi'nin altyapı harcamalannda kullanılmak uzere, Alman Ekonomik llışkıler Bakanlığı, Van'a 22 milyon DM hibe ediyor. Ancak proje getırmek koşuluyla. Belırlenen surede, Van Belediyesi gerekli projeyi getirmıyor ve 22 milyon DM'lık hıbe yanıyor!.. Şımdı de Avrupa Evi'nin ustüne bir bardak soğuk su!.. Kuzey İttifâkı giiçlerine esir dii^cıı Ialcban askerlerinin durumu hclirsi/Jiğini konıyor. (Fotoğraf. AP) Israil'den füze saldırısı: 2 ölü • ELHALİL(AA) Israil'in El Halil'e düzcnlediği füze saldırısında 2 Filistinli ölürken saldırının hedefinın lslami Cihad üyesı bır mılıtan olduğu açıklandı. Filistinli ambulans görevlıleri, saldırıda birı 12 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Ancak hastane kaynaklan, füze saldırısında ölenlerın biri 3 yaşında olmak üzere ıkisinin de çocuk olduğunu belirtti. Israil radyosu ise El Halil'dc bır arabayı vuran füze saldırısının hedefinın, lslami Cihad grubunun bir militanı olduğunu bildırdi. Aşiret liderleri arasındaki kriz çözüldü, yağma sürüyor Email: ydoganf" cumhuriyet.com.tr Faks:0212 51390 98 Kandahar Gül Ağa'ya tesliın Dtş Haberler ServisiTaleban'm teslım olmasının ardından aşiretler arası kavgalara sahne olan Kandahar'dakı anlaşmazhklann çözüldüğü, ancak kentte kargaşanın sürdüğü bildirıldı. Öncekı gün müstakbel başbakan Hanıid Karzai'nın Kandahar'a giderek anlaşmazlıklara müdahale etmesinin ardından bölge üzerınde hak ıddıa cden Gül Ağa ve Molla Nakibullah arasındaki kavga sona erdı. Buna göre Taleban'ın çekılırken kentın kontrolünü bıraktığı Nakibullah, "Ağa'mn otoritesini tanıyacak ve gerektigınde ona yartlım edecek". Toplanü düzenlenecek Böylelıkle kentın asıl otoritesi olma sıfatını kazanan Gül Ağa'nın ılk fırsatta aşiret lıderlen ve yerel komutanlarla bir toplantı düzenleyerek Molla Mu hanuned Ömer ve l Jsame bin Ladin'ın nasıl yargılanacağını tartışmayı planladığı belırtıldı. Taleban' ın teslim olmasının ardından kentte yağma ve hırsızlık olaylarının yoğunlaştığına dikkat çeken Cemıyetı Ulemaı lslam Partisi Genel Sekreten Gafiır Haydari, Kandahar'ın yeni liderı Gül Ağa'nın otontesını ınşa etmekte güçlük çekebıleceğını vurguladı. EsasNo 2001/6I7 Davacı Gülseren Bekcan vekılı Av. II. Avni Durmuşoğlu vs tarafından mahkememizde açılan gaıplık davasında, (,'orum ılı, Merkez ılçesı, Babaoğlu Mahallesı, Cılt No: 02801, Sayfa No. 72, SN 203l'de nüfusa kayıtlı Mehmet ile Ayşe'den olma 1955 doğumlu Hasan Bakcan'ın tüm aramalara rağnıen bulunamadığı nedenıyle gaıplığıne karar verılmesı talep edılmış olduğundan adı geçen şahsı gören bılen kışılerın hâkımlığınıize duruşmanın bırakıldığı 13.12.2001 tarihınden evvel bılgı verılmesı lıususu ılan olunur 19.11 2001 Basın. 76144 KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 2000/471 Ortiiklığıngıderılmesıne ilışkın dosyamızdan, a^ağıda lapu kaydı, kıymelı, salış gun ve saatı ve önemlı o/cllıklerı ile satıı» ş,irtları belırtılen Lmınonu ıl(,esı, Hayranıı,avui) Mahallesı, Kumkapı meydanı, Aıap/ade Sokak takâın. 51 palia, 17') ada, 27 parsel sayılı, 61 50m2 mıktarlı taşınma/ın lamanıı, Istanbul 10 lcra Mudurluğu"nde ızalcyı şuyu ve açık arttırma surelıyle salılarak paıaya ı,evnlecektır 1 tlK 127 MD GÖRF. SA I İŞ ILANININ I h B l l f ı l Adıesleıı tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gondcrılen leblıgallann leblığ ımkânsızlığı halınde ı^bu salıij ılanı (eblıg yerıııe kaım olmak uzcrc ılanen ieblığ olunur 1 APl) KAYDI bmınönu lapu Sıcıl Muıluıluğu'nun 26 T, 1998 tarılı ve660ycv sayılı ya/ısıııagore, Hmınonu ılçesı, Bayramçavus Mahallesı, Arap/jule Sokağı'ndakâın, 51 pafta, 179 ada. 27 parsel sayılı, 61 50 m2 mıkldilı aralıgı olan kigır hanenın I '2 hıssesı ıştırak halınde plaıak Kasandra, lloıap, Ilacık, Maryam K.osbaşyan, Nısan Kovbasyan, Vartııhı Koçba!,yan, Agavnı Koçbaşyan. Garbıs Karakaval, Dıırık Tefar Karakavaf'adlarına, 1/4 hıssesı A/ı/ Karakota, 1/4 hıssesı llaygaron Şeselyan adlarına kayıllı olup, 6/24 hıssesının ınlıfa hakkı Kasandra'ya aıttır, 1/2 hıssesı Kuleızemın ve ( undı Suleyman P.fcndı Vaklı'ndadır, beyanlar hanesınde, zemınden ıtıbarcn 4 10 m s ırtıtaından yukarı 26 parselın kadımı nıuesses ınşaal hakkı bu parsele aıttır şeklınde me^ruhal vardtır İMAR DURUMU rmınonu Rel Bsk Imar Mudurluğu'nun 14 S 1997 larılı ve 97/6180 sayılı yazısına göre. bmınonu, Kayranıı»avıış Mahallesı, Arapzade Sokak, 51 pafla, 179 ada, 27 parsel sayılı yeı 12 7 1995 tarıh, 6848 sayılı Koruma Kurıılu kararı ile " laıılıı SİT ve Kentsel Sl I Alanı" olarak ılan edılmış bolgede olduğundan ve 2868^38(ı sayılı Kulturve labıat VarlıkUrını Koruma Kanunu gereğınce 2 8 1995/6898 ve 4 9 I99olaııh, 7981 sayılı İManbul 1 Numaralı Kulluı ve I .ıbı.ıt Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ılc Geçıs Doncmı Yeni Yapılanma Koşulları ıı,ınde Kurulta ıncelenıp belırlenecegı, parsel eskı eser olduğundan her turlu ınşaı laalıyetler ıc^ııı Kurul goruşu alınması gerektığı bclırtılmektedır. IIAI tHA7IR DURUMU Salışa kıınıı laşınma/, Istanbul ılı, fmınonu ılçesı, Bayramçavui Mahallesı, Kumkapı Meydanı, Arap/ade Sokak'la kâın, 51 patta, 179 ada, 27 parsel sayılı, 61 50 m2 mıktarlı, 4 ' kapı numaralı, kâgır lıane vasıfiı tasınma/ın tamamıdır Kumkapı mcydanından ayrılan Aıap/ade Sokak'ta yeı alan ve kısmen Kumkapı meydanını goreıı parselın sokağa cephesı takrıbı 2 '5 ıııl dcıınlığı takrıbı 15 50 mt olup, paıselın sokak cephcsınde ve bıtısığınde takrıbı 7 60 ııı2 sahalı 26 sayılı parsel yer dlmakta, 26 sayılı paıselın 4 10 mt ırtılaından yukarı kadımı nıuesses ııısaal hakkı 21 sayılı parsele aıt olup, 45 kapı numaralı 26 sayılı paıselle bırlıkle sokak cephesı. 4 65 mt olan, oturma alanı takrıbı 48 m2 olan zemın + 2 normal kat gorunuınlu, I normal katında laknbı I ın2 sahalı kapalı cumbası mcvcut, normal kat clogranidl.ilı mevcut olmayan oldukça eskı harmaıı lugla dııvarlı yığma kargır mctruk bır yapı mevcuttur Ön ve yan eephelerı sıvalı ıııclıuk yapının sokak sevıyesınden asagıda yer alan /enıın katı alumınyum doğramalı, /enıını seıamık dosenıelı, duvarları alümınyum lambrılı lokanta olarak telrış edılmış, halılıa/ırda bos olduğu muşahede edılmışlır (Junun (eknolojısıne ve çevre şartlarına uyum sağlamayan yapının kaıın değerı bulunmayıp bugun ıı,ın ancak enkaz değerıne haı/dır Parsel tuııstık balık lokantalarının yer aldığı Kumkapı meydanına ve sahıl yoluna yakın bır komımda yer .ılmaktadır MUHAMMIN KIYMF.Tİ 1 amamına 47 000 000 000 11 \ı kıymet takdır edılmıştır Ihale. damga pulıı bedelı, lapuda alım harcı, KDV, tahlıye ve teslım masrafları alıcıya aıttır SATIŞ ŞARILAR1 Yııkarıda açık tapu kaydı, ımar ve halıha/ıı duruınu ve kıymetı belırtılen tasınmazın 1 Satışı)08 "jubal 2002 Cumagunu saat 13 30'dan n 45'e kadar, Istanbul Adlıye Saıayı Onııntu Itra Mudurluğu'nun kalcmınde aeık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tuhmııı edılen kıynıetın %75'ını ve ruçhanlı alacakları mecmuunu ve satıs masrallarmı geçmek şartı ile ıhale olunur Briylc bır bedelle aİKi çıkma/sa eıı çok arttıranın taahhudu bakı kalnıak v'rtıyla, 2 Satıs. 18 Şubat 2002 Pa/artesı gıınu aynı yer ve saatlerde, ıkıncı açık arttırmaya vıkarılacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememısse gayrımenkul en çok antıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanıııda gosterılen mııddet sonunda en çok artlır.ma ıhale edıletektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının %40'ını bulması ve satıs ısteyenın alacağına ruçhanı olan alataklaıın toplamından fzala olması ve bundarı başka paraya çevırme ve paylaştırma masrallarmı geçmesı lazımdır Boyle lazla bedelle alıu çıkma/sa satış talebı duşeccktır a) Arttırmaya ıştırak edeccklerın, lahmın edılen kıynıetın %20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır Satış peşın para ıledır, alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek u/ere mehıl verılebılır lellalıyc resmı, ıhale pulıı, tapu harç ve masralları ile KDV, lahlıye ve teslım gıderlerı öneelıkle nıuşteıı tarafından odenır, bırıknıış l mlak vergısı ve te/alaıı ile lellalıye ve tapu satım hartı salış bedelınden muşterıye lade edılır b) Ipotek sahıbı aUaaklılarla dığer ılgılılerın (*) bu gayrımenkul u/erındekı haklarını hususıyle faı/ ve masrafa daır olan ıddıalarmı, dayanagı belgeler ile on beş gun içındc daıremızc bıldırmelerı la/ımdıı Aksı lakdırde haklan tapu sıcılı ılc sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır L) llıaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırnidrrıak suretıyle ıhalcnın l'eshıne sebep olan llım alaılar ve kefillerı tcklıt cttıklerı bedel ile son ıhale bedelı arasmdakı f.ırktan ve dıgeı zararlardan ve ayrıca tcmerrül laı/ınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale larkı ve tenıerrul laı/ı ayrıta hukme hacet kalmaksı/ın daıremı/ce tahsıl oluııacak, bu lark, varsa oncelıkle temınat bedelınden alınaeaklır d) Şartname, ılan lanhmden ılıbaıen lıerkesın gorcbılmesı ıçın daırede açık olup, rnasrafı verıldığı takdırde ıstcyen alıcıya bır orneğı goııderılebılır c) Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı gormuş ve mımderecatını kabul etmış sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteyenlerın 2000/473 sayılı dosya numaraM ile Mudurlügıımuze başvurmaları ılan olunur 27 II 2001 (*) Ilgılıleı tabırıne ırtıfak hakkı sahıplcrı dc dahıldır Basın 74923 İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No 7001/195 Ial Salılmasına karar verilen gayrimenkulün ciıısi, evsafı vc adedi: Balıkesır ılı, I dıemıt ılçesı, Hamıdıye Mahallesı'nde kaın tapuııuıı 417 ada, 64 parselde kayıtlı 1600 82 m2'lık arsa u/erınde bulunan 6 katlı belonarme bına I drenııt merkezıne yaklaşık 500 m mesalede olup rdrcmıt gara|inın yanmdadır Bınanın dış duvarları mıneral sıvalı olup zemın katl.ı ışyerlen, nıınıul katlaıda her katta 1 daıre bulunmaktadır Bına kalonterlı ve asansorludur 1 ııııı daırelerın kapalı kullamm alanları yaklaşık 120 m2 olup her hırı uç v.ıl.ık odası, I salon, 1 WC, 1 banyo, 2 balkon ve gırış holunden oluşmaktadıı /emın kaplamaları seramık olup duvarları sıvalı ve badanalıdır Islak lıaLimlerın yerlerı seramık olup duvarları tayans kaplıdır Kapı doğramaları ahşap, peııcerelerı PVCdır I lcktrık, su ve kalorıler tesısatı ınevcuttur 1 /.enıin kal 19 no'lu i^yeri: 40/2192 arsa paylı yaklaşık 40 m2 olan ışyerının /emın kaplaması seramık olup, duvarları boyalıdır Dış ccphe açıklıkları alumınyum dograma olup camları takılıdır Değerı 9 000 000 000 11 (doku/ mılyar) olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı ıse ccman 3 M5 000 000 11 (ııçmılyaruçyu/yetmışbeş milyon) 2 Birinci kat 3 no'lu tııeskııı: 120/2192 arsa paylı mesken yol ve yan bahçe cephelıdır Değerı 25 000 000 000 11 (yırnııbeşmılyar) olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 9 375 000 000 Tl (dokuzmılyarüçyu/yetmışbcşmılyon) 3 Ikinci kat 5 no'lu meskcıı: 120/2192 arsa paylı mesken koşe daırc olup her ıkı cephesı de yoldur Değerı 27 000 000 000TI. (yı'rmıyedımılyar) olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 10 125 000 000 Tl (onmılyaryüzyırmıbeşmılyon) 4 Ikinci kat 6 no'lu mesken: 120/2192 arsa paylı mesken yol ve yan bahçe cephelıdır Değerı 25 000 000 000 Tl.(yırmıbcşmılyar)olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 9 175 000 000 II (doku7mılyaruçyuzyctmışbeşmılyon) 5 Dördüncü kat 10 no'lu mesken: 120/2192 arsa paylı mesken arka bahçe ve yol Lephelıdır Degeıı 21 000 000 000 Tl (yırmıbırmılyar) olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 7 875 000 000 1 L(yedımılyarsekızyuzyctmışbeşmılyoıı) 6Dördüncü kat 11 no'lu mesken: 120/2192 arsa paylı mesken koşe daıre olup her ıkı cephesı de yoldur 25 000 000 000 IT (yırmıbeşmılyar) olup 3/8 salılaıak hoıçlıı hıssesının değerı 9 375 000 000 11 (doku/mılyaruçyu/yetmışbeşnıılyon) 7 Dördüncü kat 12 no'lu mesken: 120/2192 arsa paylı mesken yol ve yan bahçe cephelıdır Değerı 23 000 000 000 Tl (yırmıuçmılyar) olup 3/8 satil.iL.ik borçlu hıssesının değerı 8 625 000 000 1 L (sekızmılyaraltıyu/yırmıbeşmılyon) 8 Beslncl kat 13 no'lu mesken: 120/2192 arsa paylı mesken arka bahçe ve yol cephelıdır Değerı 20 000 000 000 11 (yırmımılyar) olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 7 500 000 000 11 (yedımılyarbeşyu/mılyon) 9 Besinci kat 14 no'lu nıesken: 120/2192 arsa paylı mesken koşe daıre olup her ıkı cephesı yoldur Değerı 24 000 000 000 11 (yımııdortmılyar) olup 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 9 000 000 000 T L (dokuzmılyar) 10 Beşinci kat 15 no'lu mesken: 120/2192 arsa paylı mesken yol ve yan bahçe cephelıdır Değerı 22 000 000 000 11 (yınnııkımılyar) olup, 3/8 satılacak borçlu hıssesının değerı 8 250 000 000 11 (sekı/mılyarıkıyu/ellımılyon) Taşınma/ salış saatleri 1 Zemın kat 19 no'lu ışyerının salış saatı 9 309 40 2 Bırıncı kat 3 no'lu meskcnın satış saatı 9 5010 00 3 Ikıncı kat 5 no'lu meskenın satış saatı 10 1010 20 4 Ikıncı kat 6 no'lu meskenın satış saatı 10 3010 40 5 Dorduncu kat 10 no'lu meskenın satış saatr 10 5011 00 6 Dorduncu kal 11 no'lu meskenın satış saatı 11 1011 20 7 Dorduncu kat 12 no'lu meskenın satış saatr 11 3011 40 8 Beşıntı kat 13 no'lu meskenın salış saalı II 5012 00 9 Beşıncı kat 14 no'lu meskenın salış saatı 12 1012 20 10 Beşıncı kat 15 no'lu meskenın satış saatı 12 3012 40 Satış şartları: 1 Satış, 25 01 2002 C'unıa gunu saal 9 10'dan 12 40'a kadar I drenııl lcra Mudurluğu'ndc açık arttırma suretıyle yapılataktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yu/de 75'mı ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, cn çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 04 02 2002 Pazartesı gunu saat 9 3012 40 arasında hdremıl lcra Mudurluğu'nde ıkınu arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da ruçhanlı alacaklılarının alacuğını ve satış masrafları ılc kıymetının yüzde 40'ını geçnıek şartıyla en çok arttırana ıhale olunur 2 Arttırmaya ıştırak edeccklerın. lahmın edılen kıynıetın yu/de 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın lemınal ıııeklubunu vermelerı la/ımdır Satış, peşın para ıledır Alıcı ısledığınde 20 gunu geçmemek kaydıyla mchıl verılebılır lellalıye resmı, salıcı lapu harcı ve bırıknıış vergı borçları ıhale bedelınden odenır KDV damga pulıı ve alıcı tapu hdrcı alıcıya aıttır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ırtıfak hakkı sahıplerı bu gayrımenkul uzerındekı haklarını hususıyle faı/ ve ınjsrafa daır olan ıddıalarını dayanagı belgelerı ile on beş gun içındc daıremı/e bıldırmelerı la/ımdır Aksı takdırde hakları tapu sıcılı ılc sabıl olmadıkça paylaşmadan lıarıç hırakılacaklardır 4 Satış bedelı hcmcn veya verilen nıuhlet ıçerısınde odenınezse lc If Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale leshedılır ve ıkı ıhale arasmdakı farktan ve kanunı iaızden alıcı ve kefillerı mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacct kalmaksı/ın kendılennden tahsıl edılecek ve bu tahsılat ontelıkle yatırmış bulundukları temınattan alınacaktır 5 Şartname. ılan tarihınden ıtıbarcn herkesın gorcbılmesı ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı goııderılebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şaıtnameyı gomıuş vc mundcrecatını kabul etmış sayılacakları, haşkaca bılgı almak ısteyenlerın 200I/I9S lalımat sayılı dosya numarasıyla mudurlugumu/e başvurmaları ılan olunur 30 10 2001 Basın 75501 EDREMİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKULUN AÇIK ARTTIRMA ILANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog