Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

11 ARALIK 2001 SALI CUMHURİYET HABERLER Salkım Hanım' için araştırma • ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) MHP'lıTBMMÎdare Amin Ahmet Çakar, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun kilabından çekilen "Salkım Hanımın Taneleri" adlı film hakkında Meclis araştırması isteyeceğini bildirdi. MHP'li Çakar, TRT'nin "Salkım Hanımın Taneleri" filmıni, kurumun genel yayın ilkelerine uygun olmamasına karşın yayımladığını iddia etti. " Ben gerekeni yaptım, konuyu artık Türk yargısı takip etmeh" diyen Çakar, film ve TRT'de yayımlanmasıyla ilgili Meclis araştırması isteyeceğini söyledi. SAYFA MHP'li Mehmet Şandır: Seçim Yasası önerisi Izgi'nin değil partilerin işidir Uslup ve yöntem yanlış ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)TBMM Başkanı Ömer İzgi'nin, seçim yasalarında yapılacak değişikliklere ilişkin önenleri, sıyasi partiler arasında tartışma yarattı. DSP Grup Başkanvekili AydınTümen, önerilerin henüz kendilerine gelmediğini belirtmekle yetinirken; MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır Izgi'yi eleştirdi. Şandır, "Bu mesele, TBMM BaşkanTnın değil partilerin işidir. İIslup vc yöntem yanlış olmıışlıır" de POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Dilsiz Gecenin Sabahı... Dışanda inceden kar yağıyor, kanı çekilmiş, gözleri donmuş çocuklar yol kenarında ateş yakmış ısınıyor!.. Çocukların dudaklarında bir mercan ışıltısı kımıldamıyor, bakışlarında çağlayan coşkusu görünmüyor!.. Ruhumun gizli tapınağına bir hüzün yansıyor, fırtınası ve tipisiyle koskoca bir kent sanki yatağa düşüyor... ölüm tanrısı ateş üflüyor denizden... Gemiler batıyor, insanlar ölüyor, sağır ve dilsiz gecelerin sabahında nedense umut bir şarkı olmuyor!.. Düşünceli çocuklar ormanındayım!.. Insan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi tarihte yayımlanmıştı? 10Arahk1948... Bildirge tam 53 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmişti... Aradan 53 yıl geçmesine karşın dünyanın pek çok ülkesinde işkence sürüyor!.. Irkçılık ve ayrımcılık!.. O da tüm dünyada dalga dalga yayılıyor!.. Yeşilköy'den sahil yolunu izliyorum gazeteyegelirken... Dörtbeş çocuk Aksaray kavşağında ateş yakmış ısınıyor... Istanbul'da binlerce çocuk sokaklarda yaşıyor!.. Tüm dünyada 1 milyar 250 milyon insan sokaklarda!.. Açlık ve yoksulluk kuşatıyor dünyayı!.. Bir yıldız bir damla gözyaşı oluyor!.. Gözyaşının ışığı kar altındaki benim yaşadığım toprakları aydınlatmıyor!.. • •• Türkiye'de de Insan Hakları Günü kutlanıyor!.. Türkiye'de ölüm oruçlarında toplam 40 kişi ölüyor... Dışanda kar yağıyor!.. Kaygısız duygular, kaskatı kesilmiş kumsallarda koyu mürekkep dalgaları bekliyor... Gökyüzü gri perdesini çekmiş, yitip giden mevsimleri özlüyor!.. Kar yağıyor dışanda!.. Buz kesmiş yüzlere bakıyorum!.. Eski fotoğrafları albümden çıkarırken coplanan genç kızları, delikanlıları görüyorum!.. Dünya kayasının yosunlu yamacı üzerinde, öldürülmek üzere olan bir siyah ya da ölmek üzere olan bir kuş fark ediyor beni!.. Toprağın ve yıldızların kokusu silinmiş!.. 1978'lerin kan emicileri, ölüm tacırleri, katillerı çevremi kuşatmış!.. 60 yıl öncesinin Türkiye'sini tartışanlar, son yirmi yılın soygun düzenini konuşamaz olmuş!.. Belki o yüzden evrenin daha karanlık, nemli ve derin zamanlarında umutların bittiği, anıların yıkıldığı yerde dolaşıp tarifsiz sıkıntıları topluyorum... Bahçelievlerkatliamını, Balgat vahşetini, Doğan Özü, Necdet Bulut'u, Cevat Yurdakul'u unutmuyorum, unutamıyorum!.. Kurt ulumaları televizyon ekranından odanın içine yayılırken aklıma gelıyor bunlar!.. Irkçılık ve ayrımcılık!.. Dalga dalga yayılıyor benim ülkemde!.. 50 yaşında insanlar emekli edilirken susan aydınlar, yazarlar, sanatçılar, işadamları, gazeteciler "Salkım Hanım'ın Taneleri" üzerine ahkâm kesıyor, dünün kan emicileri yüz kelimelik Türkçeleriyle bilmişlik taslıyor!.. Çocukların ve yaşlıların bilmediği bir gecede hiç acılı gözler gördünüz mu sız? Siz hiç ağladınız mı? ölümcül silahların uğultusunda düşleriniz bölündü mü? 12 Eylül yasalarını, devlet içinde örgütlü çeteleri, banka hortumcularını, dünün katillerini tartışmaktan korkanlar "Salkım Hanım'ın Taneleri"nde birbirlerine meydan okuyorlar... Haydi gelin şu son 20 yılı tartışalım, işkencecileri, faili meçhul cinayetleri konuşalım!.. Insan Hakları Günü kutlanıyor!.. Umutlar paramparça denize yakın mağaralardaL Kar hâlâdinmedi!.. Gözleri buz kesmiş çocuklar, tüm dünyada sokaklarda yaşayan 1 milyar 250 milyon aç insan!.. İşkence, ırkçılık, ayrımcılık, açlık!.. Uzaklardan parlayan bir ışık ansızın çığlık oluyor!.. Renklerle çoğalan geceler, zırhlı bir yüreğin karşısında eriyıp gidiyor!.. Sabah oluyor. İnsanlar uyanıyor... Dünya dönüyor!.. Benim ülkemde değişen bir şey yok!.. hikmet.cetinkayac cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 • TBMM Başkanı Ömer İzgi'nin Seçim Yasasi'na ilişkin değişiklik önerileri siyasi partiler arasında tartışma yarattı. MHP, ANAP ve AKP, İzgi'nin önerilerine destek vermedi. di. ANAP Genel BaşkanYardimcısı Biilent Akarcalı, lzgi'ye destek vermezken, "Bizce tercih ve ittifakın önü açılmalT diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Mehmet AliŞahin ise, İzgi'nin önerilerinin anayasanın "eşittikvegenellik ilkesine"ne aykırı olduğunu bildirdi. TBMM Başkanı Ömer Izgi'ninhaftasonubasıntoplantısıyla açıkladığı "yüzde lO'luk seçim barajı ve ittifak yasağının korunması, milletvekili dağılınıının illerin niifus sayısı yerinc seçnıcn sayısına göre beürlenmesi ve bağımsız millervekili seçiminin zoriaştırılması"na ilişkin önerileri siyasi partiler arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Izgi'yi eleştiren MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "Bu mesele IBMM Başkanı' nın değil siyasi partilerin işidir. Siyasi partiler, bu konuda toplumun ihtiyaçlanna cevap verecek şekilde bir düzenleme geürecektir. Sayın Başkan'ın üslubu ve izlediği yöntem yanlış olmuşrur" dedi. Seçim barajının düşürülme sine ve tercih sistemine karşı çıktıklarını kaydeden Şandır, seçim ittifaklarına sıcak baktıklarını bildirdi. Bagımsız millervekillcri için seçim bölgesinde en az yiizde 50 oy alma koşulunu "antidemokratikw olarak nitelendiren Şandır, milletvekili dağılımının belirlenmesinde niifus yerine seçmen sayısının esas alınması önerisini de eleştirdi. Şandır, bu sistemin milletvekıllerini ağırhklı olarak büyük illere taşıyacağını kaydetti. Akarcalı ahlak komisyonu önerdi ÇtZMEDEN YUKARI Şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu. MUSA KART Ömer lzgi Bükreş'e gitti • lstanhııl Haber Servisi TBMM Başkanı Ömer lzgi, Romanya Senatosu Başkanı Nicolae Vacariou'nun davetlisi olarak Bükreş'e gitti. TBMM Başkanı lzgi ve beraberindeki heyet de Bükreş'teki hava koşullarının düzelmesi için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yakJaşık 5 saat beklemek zorunda kaldı. Milletvekilleri ticaret yapmasın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Siyasi koruma ve ahlak komisyonu kunılmasını öngören yasa önerisi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa önerisini 29 milletvekili adına TBMM'ye sunan ANAP'lı Bülent Akarcalı, 1996'dan beri çalışması yapılan komisyonun kurularak eksikliğin giderilmesi gerektiğini söyledi. Öneriye göre komisyon, milletvekilleri ve hükümet üyelerine yönelik iddia ve suçlanıalarla ilgili incelernearaştırma yaparak kamuoyuna açıklayacak. Önerinin yasalaşması durumunda milletvekilleri ticari bir faaliyette bulunamayacak, bakanlar kâr getiren işlerini birinci dereceden akrabasının yer almadığı kayyıma devredecek. Yasa önerisi ile ilgili ANAP'lı Akarcalı, Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan ve bagımsız tzmir Milletvekili Mehmet Özcan TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akarcalı, önerinin hazırlanmasıyla bazı çcvrelerde "Meclis'te siyasi ahlak yok ıııu" şeklinde polemik yapıldığını belirterek tüm cıddi kurumların bu tür etik kurullan bulunduğunu söyledi.Yasa önerisıne göre Biilent Akarcah komisyon, milletvekilleri ve hükümet üyelerine yönelik iddia ve suçlamalarla ilgili araştırmainceleme yaparak sonucu kamuoyuna açıklayacak. Milletvekilleri ticari faaliyette bulunamayacak, sanayı kurumlarında görev alamayacak, bakanlar kâr amaçlı işlerini bınnci derecede yakını olmayan kayyımlara devredecek. Öneriyle TBMM üyelerinin kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapmaları yasaklanırken devletın maddi çıkarlan ile ilgili davalarda devlet aleyhine vekil olmaları da engelleniyor. Etibank davası bekliyor • tstanbul Haber Servisi Fona devredilen Etibank'ın içini "çele oluşturarak boşaltmak"iddiasıyla bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ve eski Devlet Bakanı Cavıt Çağlar'ın da aralannda bulunduğu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi. lstanbul 6 No'lu DGM'de görülen duruşmaya, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görcn tutuklu sanıklar Dinç Bilgin ve Cavit Çağlar gclmedi. Talıliye taleplerinı reddeden mahkeme "DGM Yasası'ndaki değişikliklerin beklenmesi"ne karar verdi. YAVfZLiM.BÜTÜKl m.kart@superonline.com.tr TGC ve Basın Konseyi: Ödeme yapılan gazeteciler kim Durmuş iddiasını kamtlasm ABİKÖ zirvesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı tsmail Cem'in Avrupa Birliği (AB) ile Islanı Konferansı Örgütii (ÎKÖ) ülkeleri arasındaki anlayışı geliştirmek amacıyla organize etmeyi planladığı uluslararası loplantının, 2002 Şubat ya da Nisan ayı başında Istanbul'da yapılması planlaruyor. Toplantıya lıazırlık niteliğindekı görüşmeler de 20 Aralık'tan sonra Ankara'da yapılacak. Toplantıya AB ve İKÖ dışişeri bakanlannın yanı sıra İKÖ Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi ve Arap Birliği'ndende temsilcilerin katılması öngörülüyor. Başkan seçimine muhalefetten tepki: Vurgun komisyonuna koalisyon baskıyaptı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MHP Milletvekili Koray Aydın'ın Bayındırhk Bakanlığı dönemindekı yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Meclis komisyonunda başkanlık divanının koalisyon uzlaşmasıyla beürlenmesi muhalefetin tepkisine neden oldu. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Ali Şahin, koalisyon liderlerinin komisyon başkanlığına DSPTi İbrahim Yavuz Bildik'in seçilmesinde anlaşmalarını eleştirdi. Soruşturma komısyonunun çalışmalan konusunda gruplarda görüşme bile yapılamadıgını, komisyonun gizli toplantıyla başkan seçmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu, daha oalışmaya başjamadan komisyona hilc karışürmaktır, fesal karıştıı ıııaktır" dedi. Basın Konseyi Genel Sekretekatılan Sağlık Bakanı Osman lstanbul Haber Servisi Türri Dr. Vedat Demir de yazılı açık Durmuş, gazetecilerin "Sanzarf kiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) lamada, Durmuş'un, "Bakanu içerisinde künlere para verildi" ve Basın Konseyi, Sağlık Bakaşeklindeki sorusuna şu karşılığı nı Osnıan Durmuş'u, "bazı ga ğımda cskiden basın mensuplanna san zarfla ödeme yapılmış. verdi: zetecilere yapıldığını bildirdiği ödemelerle ilgüi iddialarını ve ga Benim döncmimdc bir kuruş hiç "lsrisnalar kaideyi bozmaz. kimseye çıkar sağlanınamışür" zetecilerin isiınlerini açıklamaBazılan, bir kısım' gibiifadclcr iddiasını kanıtlaması ve isimleya" çağırdı. Sağlık Bakanı Durbir meslek grubunun tümünü muş, "Bu işin içinde olanlar ken ri açıklaması gerektiğini belirttenzih etmek için kullanılır. Oradilerini biliyorlar" daki ifade, yarası olanlar ve dedi. gocunanlar için söylenmiş• TGC açıklamasında "Sağlık Bakanı TGC'den yapılan elinde bilgi, belge varsa tüm gazeteçilere tir. Bütün meslek grubunu buradan tenzih ediyorum, yazılı açıklamada, yönelik haksızhğı gidermek için adlan anıa bu işin içinde olanlar Durmuş'tan iddialaaçıklamak zorundadır" denildi. Durmuş da kendilerini biliyorlar" ra açıklık getirnıesi ise "İşin içinde olanlar kendilerini istendi. Durmuş'un Eski Sağlık " Bakanı iddıalannın tüm gabiliyor" dedi. Bülent Akarcalı da Sağlık zetecıleri töhmet alBakanı Osman Durmuş'un tında bıraktığı belirtılen açıkla"Gazetecilere san zarflar dağrtıti. Demir, u Eğer Sayın Bakan, mada, "Sağlık Bakanı elinde bil bu ağır suçlamayı kanıtlayamaz lıyordu" şeklindeki ıddıasım degi, belge varsa hem tüm gazeteğerlendirdi. Eski Sağlık Bakanı sa, tüm kamuoyu önünde hem cilere yönelik haksı/lığı giderolarak Durmuş'un sözlerini, "Takendinden önceki bakanlar hem mek hem de meslek ükelerinin uy de görevini büyük fedakârhkla ye lihsiz, anıacını aşan, sıkışdnuş bir gulanmasını sağlamak için iddi rine geü'rmeye çalışan gazeteciler anda verilen beyan" olarak deasına konu olan adlan açıklamak açısmdan müfteri konumuna dü ğerlendirdığıni belirten Akarca/orundadır. Konu geçiştirilmeye şecektir" dedi. lı, 20 yıllık siyasi yaşamında ve savsaklanmaya bırakılmayacak böyle bir şeye tanık olmadığını Büyükçekmece Devlet Hastakadar önemlidir" denildi. söyledi. nesi'nın hizmetc açılış törenine aengin@doruk.net.tr leksini" bastırabılmesi açıklanmalıdır. Bu kadar derinlere kök salmış bir nefret, bir intikam tutkusunun köklerine ınmeden kızma, öfkelenme, alay etme, itiraz etme hakkımız yok. Teröre karşı çıkmanın önkoşulu terörün nedenlerini anlamak olsa gerek. Yine bir Batılı düşünürden bir alıntı: "Terörün zıddı yumuşak davranmak değil fikırdırl.." "Fikir" ise bilgiyle üretilir. Fisk, 25 yıllık gazeteciliğinde terörün bugünkü yurdu Ortadoğu'da salt teröre tanıklık etmedi, terörün nedenleri üstüne de kıskanılası ölçülerde bilgi biriktirdi. O bilgiden ürertiği fikirler ise ona ölümün eşiğinde bile doğru soruyu sordurtabiliyor: Sizce Filistinli intihar komandoları, ıkiz kulelere çarpan uçağın pilotları, Robert Fisk'i linç etmeye çabalayan mülteciler Batı'dan niye bu kadar nefret ediyorlar? • •• Ankara'dan iı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ABD'nin, 11 Eyliil saldınlannda yaşamını yitirenlerin anısına tören düzenlenmesi karan ü/erine Ankara, terorizmi bir kez daha kınayarak Amerikan halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığf ndan yapılan yazılı açıklamada, 11 Eyliil saldınlarının Türkiyc'nin ısrarla savıınduğu terorizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada Türkiye'nin, terorizmden cıddi biçimde etkilenmiş bir ülke olarak, terör saldınsı sonucunda ABD halkının yaşadığı acıyı çok ıyi anladığı ve içtenlikle paylaştığı belirtildi. IRMIKI AYDIN ENGtN Bir gazeteyı saygın kılan habercisidir, yazarıdır. Independent saygın bir gazetedir. lndependent'\ saygın kılanlardan birı bir habercidir. Adı Robert Fisk'tir. Robert Fisk, Ortadoğu'datam 25 yıldır habercilik yapıyor. Yanılmıyorsam kuruluşundan beri de Independent'te çalışıyor. 11 Eylül'deki sinsi ve kalleş teröre karşı yükselen haklı tepki, kısa süre sonra Müslümanlara, Ortadoğu halklarınayönelen bir toplumsal histeriye dönüşünce Robert Fisk yerini duraksamadan seçti. Habercilığin ilkeleriyle deneyım ve keskin bir gözlem yetisi birteşti ve Independent gibi saygınlığının yanı sıra etkilı bir gazetede art arda "terorizme karşı mücadele" kılıfı altında Afganistan'da halkın tepesine ölüm yağdırılmasına açıkça ve ödünsüzce karşı çıkan yazılaryayımlanmaya başladı. Çoğunun altında Robert Fisk'in imzası vardı. *•• Robert Fisk önceki gün Pa Kendi Haber Olan Gazeteci: Fisk kistan'da, Afganistan sınırına giden KetaÇemaan yolunda, savaştan kaçıp Pakistan'da sığınca arayan yüzlerce Afgan mültecinin saldırısına uğradı. Robert Fisk'i değil, görünüşünden bir "kâfir" olduğunu sezdikleri bir "8af///"yı linç etmeye yöneldiler. Fiskölümden, ölümün tam da eşiğinden döndü. Şimdı dılerseniz Tırmık okumayi burada kesin ve bugünkü Cumhuriyet'm 9. sayfasına atlayın. Orada yine Robert Fisk ımzalı bir haberin çevirisini okuyacaksınız. Bir profesyonelin, haberin konusu kendisi olduğunda bile habercilikten nasıl gerı kalmadığını ve safkan bir habercinin kendisi ölümün eşiğindeyken bile haberciliğin temel ilkelerini, gazetecilik ahlakının haberde öngördüğü yansızlığı nasıl savunduğunu okuyacaksınız. Buraya kadarı bir meslektaşımızdan bizlerin alacağı bir har'da bombardımanda öldü. Bu insanları bana saldırdıkları, beni linç etmeye kalkıştıkları için suçlamıyorum. Sorunun özü, onların Batı'dan neden bu kadar nefret ettikleri..." Fisk'in bu sözlerinin altını çizmek, altını kalın çizmek gerek. Günlerdir Israil'deki intihar ••• saldırılarını değerlendirmeye Ama Fisk'in yazısında mesleki sorunları çok aşan iki pa çalışıyorum ve yanılmıyorsam, sizler için de bu bir soru ve yaragraf var. Biraz serbest çevinıtlamak pek kolay değil. riyle buraya aktaracağım. Dinsel ya da ideolojik inan"... Onları akla uygun bir neden olmadan bir Batılıya sal cının itısiyle kişinin sonu ölümle sonuçlanmaması olanaksız dıran Müslümanlar olarak görmemekgerek. Bu kadar kızgın bir eyleme kalkışmasını salt "bağnazlık, kör inanç, fanaolmaları için her neden var. tizm"gibi genel geçerterimlerEvet, ben Amerika'nın Ortadoğu ve Asya politikalannı eleş le açıklayamayız. tiren bir gazeteciyim. Onların Ikiz kulelere çarpan uçağı yerınde olsaydım bana saldıkullanan kişinin, kule pilot kabınınin camında olanca görkerırdım Herşeyinı kaybetmi ile belirdığinde, çarpma anımiş bu insanların içinde buna birkaç saniye kala hedefini lunduklan ruhsal durumu iyi değiştirmemesi, dümeni çeviranlıyorum. Daha birkaç gün önce onların akrabaları Kanda memesi, bu güçlü "yaşam refders. Buraya kadarı, mesleğın temel ilkelerini her gün fütursuzca çiğneyen kimi medya prenslerine, baronlarına indirilen okkalı bir şamar. Ama sonuç olarak gazeteciler arası bir tartışma. Ama... KÜLTOH • SANAT CANNES 2001 E C U M E N I A l Ö D U L U UNESCO F E U I N I ÖOÜLÜ SELANİK FİLM FESTNAU FIPBESCI ÛDÜLÜ BEYOĞLU ALKAZAR 293 24 66 ,12.00/13 45/15.30/17 15/1915/21 30 KADIKÖY ATLANTİS 336 06 22 1130/13 30/15 30/17 30/19.30/21.30 BAKIRKÖY İNCİRLİ 572 64 39 11 30/13 30/15 30/17.30/19.30/21 15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog