Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2001 SALI 4 DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN HABERLER CHP'li belediye başkanlan ülkenin, ekonominin yanı sıra yönetsel bunalıma da sürüklendiğini savundu Bizans'ta Bir Pazar Pencerenın dıbıne oturmuşum, onumde o gunku ve daha once kımı yerlerını okuyamadığım eskı gazeteler, ıftartopunun atılmasına bır saat var Hava fena halde kapalı, dort yuz metre otedekı camıın mınaresı bıle gozukmuyor Sıcım gıbı yağmuru andıran bır kar yağıyor, ak bır karanlık Bembeyaz karın sevıncıyle, her şeyı gorunmez kılan kapkara bulutların kederı ıçımde bırbırlerıne gırıyorlar, koltuğun yanındakı ayaklı lambayı yakıp gazetelere bakıyorum Parlamentoda, Isa sağ olsaydı ve ellerı çıvılenmeseydı, bugunun Turkıyesı'nde ruşvet alır mıydı tartışması Kımılen kavramın kutsıyetı (ruşvetın değıl, Isa'nın) adına, boylesıne mubarek bır gunde boyle şeyler soylenmesını ayıplıyorlar Duşunuyorum, "Acaba Isa bugunku Turkıye'ye gelıp yaşar mıydı'?" dıye Yoksa modern çağda har vurup harman savuran ulkelere artık Tanrı Mesıh yerıne IMF'nın Derviş'ını mı gonderırdı? Ne dersınız? Hep duşunmuşumdur, "Acaba Tanrı neden kullarının herbırıne akıl ve doğru duşunme yetısını vereceğıyerde, arada onlara elçı gonderıp uyarmayı yeğlemıştır?" dıye Sonra "Tövbe tovbe bu mubarek gunde1" deyıp gazetelere sarılıyorum. Ergin Yıldızoğlu'nun çarşamba gunku yazısını okuyamamış, ama unutmayayım dıye gazeteyı, o yazı uste gelecek şekılde katlayıp bır kenara koymuşum Yazıyı gulerek okuyorum, bellı kı o da "Çazbah"\ yazarken çok eğlenmış, bır yandan cahılın curetıyle yazı yazan postmodernıstlerı snobe edıyor, bır yandan da kulaklarını çekıp "Bak cahıl oğlum oğren1" dıyor, gulumseyerek Içıme bır ateş duşuyor, Memet Baydur'un son yazısını anımsıyorum, o da postmodernıstlerle, zekâ pırıltıları dolu dalgasını geçıyordu Hemen hemen bır yıl oluyordu Takılıyordum ona Rahat bırak şunları, modernıteyı doğru durust tanıyıp yaşamamış toplumların şaşkın bıreylerınden postmodernıst değıl, olsa olsa puştmodernıst çıkar Gulmuştuk bırlıkte Gerçekten sosyal açıdan cıddıye alınacak, uzerınde durulup ıncelenecek bır olgu yok ortada, konu daha çok psıkopatolojık durumlarla ılgılı Acaba bu bıçarelerı ıkıde bır sola saldırmaya ıten rahatsızlık ne? Durum gerçekten komık, ellı yılı aşkın suredır, sağın sağı polıtıkanın pıs sularında kulaç atmaya çalışırken artık gırtlağına kadar kazurata batmış bır toplumun, aynı durumdakı ağzı laf yapanları, "Aman abı çalkalandırma da ağzımıza kaçmasın" dıyeceklerı yerde, kakafonık bır koro halınde hep bırlıkte haykırıyorlar "Kahrolsun sol1 Aptal sol1 Hep kaybetmeye mahkum sol'" Yaşasın akıllı, hep kazanmış, toplumu bugune getırmış olan, sağcı yağcısı, sol duşmanları! Sonra Hurrıyet'te bır haber, bır sure once Uşak'ta gorulduğu ılerı surulen UFO meğerse pelıkanmış UFO Avcıları Ekıbı Kaptanı Süleyman Burak, yaptığı araştırma ve ılgılı koylu vatandaşın ıkrarı sonunda, ayrıca pelıkanın kesık başını da bularak gerçeğı ortaya çıkarmış Meğer ganp koylu şımdıye dek hıç pelıkan gormedığı ıçın, goçerken duşen yaralı kuşu UFO sanıp kafasını koparmış Araya bır gazete sıkışmış, manşetı "Avrupa şımdı daha yakın", dış polıtıkada ve demokrası ıle ınsan hakları konusunda kaydedılen ılerlemelerı anlatıyor Guluyorum, gazetelerı katlıyorum, dışarı bakmaya başlıyorum, ıftar vaktının geldığını belırten top patlıyor, martılar bır kez daha çığlık çığlığa uçuşuyorlar 1453'te tarıhe karışmış olan Bızans toprakları uzerınde, 548 yıl sonra yıne "Isa bugun burada yaşasaydı ruşvet alır mıydı" dıye tartışan vekıllerımız ıle pelıkanı UFO sanıp başını koparan asıllenmız ve gırtlağına kadar battığı sağ pıslıkten, sola saldıran vesılelerımızle, ışte Bizans'ta bır pazar akşamustu Bağımsızlık elden gidiyor • CHP'lı belediye başkanlan yayımladıkları bıldırgede hukümete sert eleştırıler yönelttıler Yolsuzluğun kalıcılaştığını ve devlet yönetımını rehın aldığını savunan başkanlar, "Ulke borç alarak günü kurtarıyor, bağımsızlığını hızla yıtırıyor" dedıler yönetımını rehın aldığı belırtılerek "Turkiye kentleri yonetemiyor, kentlcr de en temel altyapı gercksıninılerını karşdayanııyor" denıldı Hukumetın beledıyeler arasındakı aynmu, hukuk dışı ve parti7anca uygulamalan sonucu C HP'lı beledıyelenn çok daha buyuk sorunlarla karşı karşıya olduğuna ışaret edılen bıldırgede. Istanbul Buyukşehır Beledıyesı nın yolsuzluklann en buyuk halkalarından bırı olduğu vurgulandı Bıldırgede, Istanbul Buyukşehır Beledıyesı ve şırket yonetıulerı hakkında trılyon lıralarla ıfade edılen yolsuzluk ıddıalarına dıkkat çekılerek yerel yonetım tarıhınde eşıne rastlanmaydcak olçude buyuk ve kapsamlı yolsuzluklar yapıldığı savlandı Sel afetıne uğrayan Hatay ve Mersın'dekı beledıyelenn borçlarının faızsız olarak en az 1 yıl ertelenmesı ıstenen bıldırgede, yercl yonetım yasa tasarısı da "yerel yonetim anlayışmın yıkını belgesi" olarak nıtelendı Bıldırgede şoyle denıldı "Hukumete onerimi/, yerel ANKARA (Cumhuriyet Burosu) C HP'lı belediye başkanlan, I urkıye'nın yalnız ekonomık değıl buyuk bır yönetsel bunalıma da suruklendığını belırterek lıukumctın kotu yonetımı sonucu ulkenın bağımsızlığını hızla yıtırmeye bdşladığına ışarel ettıler C HP lı belediye başkanlannm 8 Aralık C umartesı gunu Ankara'da yaptıkları toplantının ardından yaytmlanan sonuç bıldırgesınde, halkııı gıderek yoksulldştığı, ışsı/ kaldığı ve açlığa mahkum edıldığı vurgulandı Bıldırgede, yolsuzluğun kalıcılaştığı ve devlet yonetiınleri bahanc ederek Turk yonetim sistemini baştan aşağı olıımsu/ olarak etkileyecek çarpık bir du/ınleme yerine, birkaç maddelik, başta belediyelcr olmak uzere yerel yonetimlerin ckonoıııik sorunlarına ço/um getırecek yercl yonetimleri aşırı vesayetten kurtaracak, katılımı sağlayacak ve demokraükleştirecek bir yasayı ivedi olarak çıkarmasıdır." CHP ıktıdarında yercl yonetımler ardsındd hıçbır partı/antd dyrım ydpılmayacağı belırtılen bıldırgede, CHP'nın ıktıdara hdzırldiıdığı vurgulandı Susurluk'ta karargünü. Yargıtay Genel Sekreteri, 'lobi' savlarını yanıtladı Ağar'ı şerefle ağırlarun tım. Bu\ ur etmek, aldığıın aile ve burokrasi terbi\esınuı gereğidir. Şerefle buvur edeANKARA Susurluk davasında, gozler, rim" açıklamasuu yaptı Melunet Ağar'ı ''şemdhkumıyctlere ılışkın bo/ma karanna ıtı refle'' buyuretmesınc kımscnını kanşamarazı karara bağlayacak Yargıtay C eza Geyacağını soyleyen lbrahımhakkıoğlu dostnel Kurulu'na çevnldı YargıtayGenel Sek larını da ınkâr etmeyeceğının altını çızdı reterı Uğur tbrahimhakkıoğlu Susurluk Ibrahımhakkıoğlu, Mehmet Ağar'ın, Yar davasının ıtırazına ılışkın goruşmeden on gıtay'dakı goruşmeden birkaç gun once ce kendısının de aralarındabulunduğu Yarkendılerını zıyaret ettığının anımsdtılmdsıgıtay uyelerını zıyaret eden na ve "Susurluk gundeme Bağımsız Elazığ Mılletvekıgeldi mı" şeklındekı sorulı Mehmet Ağar'ı kastederek • Yargıtay Ceza Genel mu/a "Birçokkonu konuKurulu, 3 Kasım "Dostlanmı inkâr etnıem" de şuldu. Neler olduğunu hadı Mehmet Ağar ıçın "Bu 1996'da meydana gelen tırlamıyorum. Neler koyur etmek, şerefle ağırlamak, nuştuğumıızu açıklayaeak ve bırçok karanlık aldığun aile ve burokrasi terdurumda da degilim" ya ıhijkıyı gundeme biyesinin gereğkür" dıye ko nıtını verdı getıren Susurluk nuşan Ibrahımhakkıoğlu, daMehmet Ağar'ın Susurkazasının ardından vadakı sanıklann suçlu olup luk'la ılışkısının olup ololmadığının bellı olmadığını açılan davada verılen madığını bılmedığını ansoyledı mahkumıyetlere ılışkın latan lbrahımhakkıoğlu, Susurluk davasında, Yargı bozma kararına ıtırazı "Yargıtay Ceza Genel Kutay Cezd denel Kurulu'nun rulu'nda gorüşülcn konu, karara bağlayacak geçen haftakı ılk goruşmede tamamen usuli ve teknikkarar oluşturamamdsı nedetir. Sekizinci ce/a dairesi nıyle bugune ertelenen oturumunda, Su"Gızlı celse gerekır", başsavcı "Gerekmez" surluk'un geleceğı kararlaştınlacak Yargıdiyor. Göruşulen budur" dedı tay Genel Sekreteri lbrahınıhakkıoğlu, Susurluk davasında yargılanan sanıklaAğar'ın kendısının de aralannda bulundu nn suçlu olup olmadığının bellı olmadığı ğu uyelen zıyaret etmesıyle ılgılı olarak nı soyleyen tbrahımhakkıoğlu, Ağar ıçın "Ağar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet ve "buvuğumdur" dıyerek "llgi ve saygı gösIçişleri bakanhklannı yapmış birisidir. Şim tcrdik diye vereceğimiz oy ctkilenme/. Budi de milletvekilL.. Ağar'ın adalet bakanlırada tartışılan 8. ceza dairesinin karandır" Elazığ Bağımsız MiDetvekılı \jjar, ilkgoruşme ğı doneminde birkaç ay musteşarhğım yap dıye konuştu oncesi Yargrtay'da bazı uyeleri /lyaret etmişti. ll HAN1AŞCI Kavakçı'nın kayınbiraderi babasını soymuş SIVAS (AA) Sıvas C umhunyet Başsavcılığı, babasının 117 bın Alman Markı'nı, 5 arkadaşıyla bırlıkte çaldığı gerekçesıyle tutuksuz yargılanan Merve Kavakçı'nın kaymbıraden ıle 5 kışı hakkında, 3 yıldan 8 yıla kadar hapıs ıstemıyle davd dçtı Cumhunyet Savcısı Yusuf Kenan Öztemel'ın hazırlayıp Aslıye Ceza Mahkemesı'ne sunduğu ıddıanamede, oğul H. Y'nın, arkadaşlan Celal Serhat Karakaya (19), PA. (16), Samet Pakoğlu (20), Sinan Yaşin (20) ve Israfil Yılma/'la (24), Kavakçı'nın kayınpeden Şaban Vıldınm'a aıt paraları planlayarak çaldıkları belırtıhyor Sanıklann, araç kıralayarak evde bulunan çelık kasayı bırlıkte araca yukleyıp kent dışına çıkardıklannın kaydedıldığı ıddıanamede, şu goruşlere yer venlıyor "Sanıklar, evde değjşik aletlerle kasayı açmaya çalışmışlar, başaramayınca araca yükleyerek kent dışına çıkarmışlar. tçerisinde bulunan 117 bin mark ile 18 adet değişik kol saatıni çalmışlardır. Daha sonra Antarya'nın Alanya ilçesine gitmişlerdir. Buna göre, sanıklann ayrı ayn, TCK'nin 493/1 ve 522. maddcleri gereği 3 yıldan 8 vıla kadar hapis istcnıivle yargüamnalarL, kaıııu adına talep ve iddia olunur." Cumhunyet Başsavcılığı aynca, Merve Kavakçı Yıldırım'ın kayınpeden Şaban Yıldınm'ın malvarlığındakı paralann kaynağının araştınlmasını ısteyerek Sıvas Defterdarlığf na yazı gonderdı • •• ••• Vekiller çoculdar için harekete geçti ANKARA (Cumhuriyet Burosu) I BMM'dekıkadınmılletvekıllerınden ANAP'lı Işılay Sayguı, DYP'lı Ayfer Yılma/, Sevgi Esen ve SP'lı Oya Akgonenç, Aydın'ın bırkasabasında kız çocuklarının 13 14 yaşlarında evlendınlmesıne tepkı gostcrdı Kadın mılletvekıllerı, konu ıle ılgılı olardk Addlet Bakanlığı ve Aile Araştırma Kurumu'nun bağlı olduğu devlet bakanhkları nın hdrekete geçmesını ıstedı FBMM'de ortdk basın toplantısı yapan 4 kadın mılletvekılı, Aydın'da kız çocuklarının 1314 yaşlarında evlendırılmesının engellenmesını ıstedı Foplantıdd ılk olarak sozu alan ANAP'lı Işılay Saygın, kız çocuklarının kuçuk yaşta ıstısmar edılmelennden uzun tu duyduklannı belırterek annebabaları uyardı Saygın, basında çıkan haberlenn cumhuriyet savcılıklarınca ıhbar kabul edılerek soruşturma başlatılmasını ıstedı DYP'h Ayfer Yılmaz, uluslararası sozleşmelere gore her ınsanın 18 ydşınd kadar çocuk kabul edıldığıne dıkkat çekerek yenı çıkan Medenı Yasa'da bır kızın evlenebılme sı ıçın 17 yaşını doldurmuş olması koşulu gerektığını anımsattı Yılmaz, yasaların uygulanınca anlamlı olacağını soyledı DYP'h Sevgı Esen ıse kız Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesine tepki göstererek sorumlulan göreve çağırdılar Beyaz Enerji çocuklarının kuçuk yaşta ev lenmelenne engel olmak ama cıyla Adalet Bakanlığı, Aile Araşlırma Kurumu ve sıvıl toplum orgutlerının harekete geçmesını ıstedı Ailelere uyan SP'lı Oya Akgonenç, bunalım donemlerınde en çok korumasız olan çocukların teh lıkeye ve ıstısmara nıaruz kaldıkldrını belırterek partı farkı gozermeksızın buna karşı çıktıklarını kaydettı Çocuklard yonelık yanlış uygulamaların ve ıstısmarların gelecek kuşaklar dçısından da tehlıke oluşturduğunu anlatan Akgonenç, "llyaşında bir kız gu/dlik yanşmasına katılıyor. Annesi dc kı/jııııı arkusında olduğunu soyluyor. Bu anne neyin arkasında duruyor? Aileleri uyanyoruz" dıye konuştu DGM Yasası bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara 2NoluDGM ILDAŞ Genel Mudurluğu'ndekı yolsuzlukldia ılışkın açılan ıkıncı Beyaz hnerjı davasında çete suçlannı DGM kapsamından çıkaran yasanın değışıkhğını beklıyoı Sdvtı TalatŞalk, Cumhurbaşkanı Sezer'e ıkıncı kez gondenlen yasa nedenıyle mutalaasını hazırlanıadığını bıldırdı Mahkeme Başkanı Huseyin Eken, Şalk'a mutalaasını hazırlaması ıçın, sanık avukatlanna da dısket çozumle rını ınteleyıp beyanda bulunmalan ıçın sure venldığını belırterek duruşmayı erteledı oralcalislar@yahoo.com TürkIş'ten hukümete rest ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler ıle gonışen Turklş Genel Başkaru Bayram Meral, resen emeklılığı ongoren tasarruf genelgesının yururlukten kaldırılmasını ıstedı Meral, ışçılenn ıkı ıkramıyesınden bınnın ertelenmesını kabul edemeyeceklennı soyledı Emeklı edılecek ışçılerın durumunu goruşmek uzere dun Devlet Bakanı Mehmet Keçecıler'ın başkanlığında Turktş Başkanı Bayram Meral, IUHİS Başkanı Ahmet Ateş ve Kamu tşveren Sendıkalan Genel Sekreten Naci Önsal yaklaşık 2 saat suren bır toplantı yaptı 3 Aralık'ta yayımlanan Başbakanlık genelgesınde 50 yaşını geçen ışçılenn resen emeklıhğının ongorulduğunu vurgulayan Meral, bu nedenle Başbakan Ecevıt'ın yaptığı açıklamanın kendılen açısından yeterlı olmadığını soyledı Meral, 1 Ocak'tan 1 Ekım tanhıne kadar geçen sure ıçensınde 242 bın ışçının emeklı olduğunu, ancak buyuk bır bolumunun kıdem tdzmınatlarının hâlâ odenmedığını belırttı Bu nedenle tasarruf genelgesının yururlukten kaldınlması gerektığını soyleyen Meral, "Biz Türklş olarak IMF ve Dünya Bankası'nnı talimarJanna boyun eğmeyeceğiz'' dedı AKP Genel Sekreteri Yalçınbayır: îş takipçiliği yapan milletvekilleri var ANKARA (CumhuriyetBürosu) AKP Genel Sekreteri Ertuğrul Yalçınbayır, mılletvekıllerının hukuk dışı ıstemler ıçın ış takıbı yaptıklannı, bunun da sıyasette haksız rekabete neden olduğunu soyledı Ertuğrul Yalçınbayır, dılekçe hakkının daha etkın kullanılabılmesı ıçın TBMM Başkanhğı'na yasa değışıklığı onerısıverdı Yalçınbdyır'ın onensı, anayasa değışıklığı doğrultusunda yabancıların da dılekçe verebılnıesını ve dılekçe lıakkını kullandırma gorevını savsaklayan yetkılılerm nıe murluktan çıkanlmasını ongoruyor Devlette saydamlık çerçevesın NOKTASI Yalım Eralp deneyımlı bır dıplomatımız Bır TV programında Nasıl oluyor da dış polıtıkada hep haklı oluyoruz da ıçerıde bu kadar kotu yonetılıyoruz? Burada bır çelışme yok mu" dıye sormuştu Neşe Duzel'ın yaptığı soyleşıde bu duşuncesını da ha net bır şekılde dıle getırdı "Eğer dış polıtıkada bu kadar lyıysek ve haklıysak ıç polıtıkada neden bu kadar kotuyuz, nıye her şeyı yuzumu ze gozumuze bulaştırıyoruz1? Aynı ınsanlann, yonetıcılerın dışanya doner donmez Eınsteın gıbı bır deha olmaları mumkun mu? Bakın, ıç ve dış polıtıka bırbınyle çok bağlantılı dır Içerıde ekonomınız, sosyal yapınız, ınsan haklarınız, askerı gucunuz mıllı gelınnız ne kadar kuvvetlıyse, dış polıtıka bunun dışanya yansımasıdır Içerıde kuvvetlı olursanız dışarıda da kuvvetlı olursunuz Iç polıtıkada yanlış yaparsanız dışarıda da yaparsınız " Yalım Eralp ardından çok onemlı bır /ORAL ÇALIŞLAR de bılgı ve belgeye uldşmanın en temel ınsan hakkı olduğunu vurgulayan Yalçınbayır, Başbakan 17 ayda 71 bın 348, Cumhurbaşkanlığı'na7aydal00bın26 dılekçe ıletılmesıne karşın, TBMM'ye 6 yılda 14 bın 769 dılekçe verıldığıne dıkkat çektı Ertuğrul Yalçınbdyır, mılletvekıllerının ış takıbıne tepkısını ıse şoyle dıle getırdı "Milletvekilleri kiın oluyor da, dcnctlemcklc gorevli olduklan idarede iş takip edebiliyorlar? Bu, sıyasette haksız rekabete yol açmaktadır. Mcmurlann ve nıülctvckillcrinin, görevleri gereği hiçbir ayncahkları olmamak." Dış Politikada Hep Haklı... soru soruyor "Bana dış polıtıkada haklı olmadığımız, mıllı olmayan bır davamızı gostenn lutfen Içenyı lyı yönetemeyenler nasıl oluyor da hep haklılar" Yalım Eralp haklı da soyledıklerı eksık Aslında ıçerıde de, yıllardan berı haklı olduklarına ılışkın bır soylem uzerıne kurdular sıyası denklemlerını Kıbrıs ve AGSP uzerıne yapılan bır yıllık tartışmaya ve sonrakı gelışme lere bakınca dış polıtıkada çıfte standardı, uslup değıştırmeyı gorup de şa şırmak mumkun mu 9 Kıbrıs'ta daha bır hafta once "ılhak edenz" dıyen sankı onlar değıldı Buna ıtıraz edenlerı, "vatan haınlığıyle" suçlarken ne ka dar kendılerınden emındıler Turkiye yı yoneten anlayış tam anlamıyla bır dırenış ıçınde Dunyaya ulke gerçeklerıne dırenıyor Egemenler, olmayacak hayalı tezler uzerıne ve mıllıyetçı hamasetle suslenmış otorıter bır uslupla butun toplumu, ıtıraz edenlerı terörıze edıyorlar Bunun da etkısıyle ıtıraz edenlenn bır kısmı alrtan alan bır sesle kendılerını "Ben de vatanı en az sızın kadar sevıyorum" dıyerek söze başlamak zo runda hıssedıyor Artık hep bırlıkte kımın daha çok vatansever olduğu uzerıne yarışa gırışılıyor • •• Turkıye'nın lyı yonetıldığını ıddıa edecek bır kımse ortaya çıkabılır mft Ustelık bu kötu yonetım bugune ılışkın bır durum değıl Turkiye, ozellıkle 12 Eylul 1980 darbesınden bu yana despotık bır anlayış uzenne öngutlendı Sesını çıkaranın uzerıne DGM'yle, JlTEM'le, yargısız ınfazla ve faılı meçnul cınayetlerle gıdıldı Hukuksuzluk, yasadışılıkla bırleştı Bu arada aşırı mıllıyetçılık zorbalık teşvık edıldı Bu teşvık surecının sonunda MHP fışkırdı Içerıde MHP tarzı sıyaset egemen oldu Sıyasetın egemen soylemıne MHP'hlık yön verır hale geldı Dış sıyasettekı kaba hamasetın en lyı sozculerının de MHP'lıler olduğu son donemde daha lyı anlaşıldı Devlet Bahçelı, AB raporuna, Kıbrıs konusundakı tartışmalara öyle bır yak laştı kı dığer sıyasetçıler susmak zorunda kaldılar Çunku Bahçelı onların soyledıklerını daha çıplak ve daha ofkelı bır uslupla dıle getırıyordu Zaten dıkkat edılırse son dönemdekı butun tartışmalarda MHP'lıler önculuğu ele geçırdıler Salkım Hanım'ınTanelen'ndekı "hesap sorma "nın onculuğunu de bır MHP mılletvekılı yaptı Ganp ama gerçek Turkiye AB'ye uyelık krızını yaşıyor Çunku AB'ye uye olmak bugune kadar surdurulen uslubun ve yonetım tarzının değışmesı anlamına gelıyor Ancak ışın bır başka boyutu ıse Turkıye'nın çağdaşlaşmak ve demokratıkleşmek dışında bırçıkış yoluyok Şımdıye kadar şahınler AB bızı almayacak" dıyerek demokratıkleşme talebıne ayak dırıyorlar ve bır kılıtlenme yaratmaya çalışıyorlardı Kıbrıs ve AGSP konusunda uzlaşma adımı asıl olarak Turkıye'den geldı ve lyı de oldu "Şahın" sıyasetler koşeye sıkışınca yaşamın gerçeklerı, hamasete galıp geldı Ustelık barışçı ve uzlaşmacı yonde atılan adımların yararlı olduğu da ortaya çıktı Gelın şu ıçerıde ve dışarıda hamasete dayalı sıyasete prım vermekten vazgeçelım Doğru ve yararlı olanın, bugunun dunyasında karşılıklı uzlaşmaya dayalı sıyasetler olduğunu kabul edelım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog